24-11-2017

Israël killed the Jews

by J.L. de Kreek — last modified 24-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Het eerste bestuurlijk lichaam van Israël is opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 door de held van Geert Wilders als vereniging onder de naam Verein Erez Israël. Israël bezit het oogmerk Joden en het Jodendom uit te roeien. Het terroristisch oogmerk van Israël blijkt in een oogopslag uit publicaties van de grote Zionistische leiders Herzl en Jabotinsky die samen met Hitler en Eichmann gezien moeten worden als de ‘founding fathers’ van de zogenaamd Joodse Staat. Verein Erez Israël is opgericht in een tijd dat het antisemitisme in West Europa op de retour was.

Antisemitisme is de smeerolie voor de politiek der Zionisten. Zonder antisemitisme kunnen de gettomanagers van weleer de Joden niet als vee opdrijven. Zonder Zionisme zijn antisemieten nergens.

Israël bezit een virulent antisemitisch hart en de wil Joden uit te laten roeien door antisemitische bondgenoten voor macht en zelfverrijking. De propaganda van de Nazi’s is gebaseerd op wat de Zionisten zeiden. Zeggen de Joden.

Hitler is betaald door het Syndicaat van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders. Deze familie was in de Tweede Wereldoorlog middels de onderneming tevens eigenaar van kibbutz Auschwitz wat bestuurd door de CEO's van IG-Farben uitgroeide tot het vernietigingskamp waar veel  Joden zijn vermoord. Deze familie wil al sinds het Heilige Romeinse Rijk heersen als vorst over de Joden. Zoals de Romeinen over de Joden regeerde.

Het gaat hier over de familie Rothschild. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn projecten van -in willekeurige volgorde- de familie Rothschild, de familie Rockefeller, de familie Bush, de Zionisten, het Vaticaan, andere industriëlen en Adolf Hitler. Adolf Hitler wordt bij de Jodenvervolging betrokken als zijn Zionistische meesters de Holocaust al meer dan veertig jaar zorgvuldig voorbereiden.

Door internet is onderzoek makkelijker. Big data van overal vandaan is vanaf de bank doorzoekbaar. Authentieke onvervalste documenten die altijd aan het oog van het publiek ontrokken zijn gehouden door geschiedvervalsers en hoernalisten als Bart Schut van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en het tuig van TMG, bewijzen wettig en overtuigend dat de Zionisten en niemand anders dan de Zionisten schuldig zijn aan de Holocaust van 1940-1945 en ‘as we speak’ samenwerkend met de oude vrienden van het NIW en de Telegraaf de volgende Holocaust voorbereiden.

23-11-2017

Rene Klijn is vermoord

by J.L. de Kreek — last modified 23-11-2017 19:05
Opgeslagen onder:

Matthijs van Nieuwkerk bejubelt homofiel Paul de Leeuw die een taboe doorbrekend Tv-programma heeft gemaakt met Rene Klijn die aan AIDS is overleden. Ze zongen een liedje wat een hit werd. Cornald Maas praat ook aan de tafel van de DWWD over AIDS. Rene Klijn is vermoord met medicijnen. AIDS kan niet door HIV worden veroorzaakt. Dit is al bekend sinds 1984 toen Robert Gallo het bewijs dat HIV niet de waarschijnlijke oorzaak is van AIDS in het wetenschappelijke tijdschrift Science publiceerde.

AIDS is een syndroom wat goed is te genezen. AIDS ontstaat door mensen verkeerd te behandelen bij gewone aandoeningen. AIDS begon in Amerika onder homo’s die gewend waren feest te vieren, drugs te gebruiken, wisselende seksuele contacten te hebben en geslachtsziekten met antibiotica te bestrijden. AIDS is een aandoening aan het immuunsysteem wat wordt veroorzaakt door een complexe oorzaak en niet door een virus. Het verband tussen HIV en AIDS is een correlatie, niet causaal. De miljoenen Aids-slachtoffers die zijn te betreuren is het gevolg van diep ziek bedrog in de zorg en onverschilligheid bij het Aids-fonds en mediabedrijven als de VARA.

Micha Kat toch amateur

by J.L. de Kreek — last modified 23-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Journalist Micha Kat van Revolutionaironline.com is veroordeeld tot zes maanden cel voor laster, smaad en beledigen in verband met Marcel Gelauff de hoofdredacteur van het NOS Nieuws. Marcel Gelauff is heel gevoelig voor kritiek op zijn werk. Marcel Gelauff is door Micha Kat in verband gebracht met misdaad, moord en kindermisbruik. Volgens het Gerechtshof wist Micha Kat dat dit ten onrechte is. Ook Bart Mos van de Telegraaf heeft aangifte gedaan tegen Micha Kat. Voorts maakt AD journalist Chris Klomp misbruik van YouTube-policies om te bewerkstelligen dat Micha Kat van YouTube is verwijderd.

Het vonnis van het Gerechtshof tegen Micha Kat getuigt ervan dat Micha Kat een amateur is. Niet de verwijten die Micha Kat uit richting Gelauff, Mos en de hele Mainstream media zijn de opvallende feiten in het vonnis. Née, dat Micha Kat niet slaagt in het bewijs van zijn gelijk terwijl de feiten op straat liggen is de les van de veroordeling van Micha Kat. Het feit bijvoorbeeld dat de Holocaust -waarvan Joodse leden van de familie van Micha Kat overigens direct slachtoffer waren - door journalisten is bedacht of dat vrienden van de Telegraaf de rechtspraak bedriegen en bedreigen met terrorisme om personen als Micha Kat te veroordelen is niet door Micha Kat aangevoerd ter verdediging.

Ander feitencomplex wat niet door Micha Kat is genoemd en wat zijn gelijk over Marcel Gelauff en alle andere perskaartjournalisten bewijst of althans van voldoende feitelijke onderbouwing voorziet voor redelijke vermoedens is de aanslagen in de VS 11 september 2001. Iedereen met genoeg hersencellen om de kleine of grote boodschap niet in de keuken te doen kan zien dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Marcel Gelauff heeft het er niet over. Niet in persoon. Niet als hoofdredacteur van het NOS Nieuws. Niet als journalist. Nooit. Nergens. Terwijl daarvoor voldoende nieuwsmomenten voorhanden zijn of zijn geweest.Ook zijn collega’s bij de Telegraaf hebben het er niet over. Dit zwijgen van de Telegraaf is niet onbelangrijk want de krant van Bart Mos blijkt al in 1922 nepnieuws ter bevordering van de Jodenvervolging te verspreiden.

22-11-2017

Bericht uit onderduik

by J.L. de Kreek — last modified 22-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Dat de onderduik tegenwoordig niet is te vergelijken met het Achterhuis betekent niet dat er geen zorgen zijn. Joden zijn nog altijd niet vrij in het uiten van hun mening of belijden van het Jodendom. Bovendien liegen de plannen van de Zionisten er niet om. Het staat gewoon op internet te lezen in het handschrift van de grote Zionistische leiders zelf. Zionisten en hun vrienden in de journalistiek zijn onverschillig. Hen kan het niks schelen dat de Joden creperen. De Zionisten zijn van mening dat de Joden dood moeten en werken daarvoor samen met antisemieten en Onno Hoes.

Onno Hoes is niet van de poes want hij is van de VVD en de VVD is betrokken bij de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de Christenheid in Moslimlanden. Dat de Cristenheid anno 2017 de zoveelste kruistocht uitleeft en de Zionisten volop in de running zijn om de idealen van de helden van Geert Wilders compleet te realiseren belooft niet veel goeds voor de Joden.

Zionisten zijn strijders in vreemde krijgsdienst die het oogmerk bezitten Joden te bekeren tot het Zionisme of uit te roeien en andere minderheden te separeren. Alles netjes bij elkaar. Alle Fransen in Frankrijk, alle Duitsers in Duitsland, alle Engelsen in Engeland, alle Marokkanen in Marokko en alle Joden in Jodenland waarvan de Zionisten al in 1897 bepaald hebben dat de bergen van Israël een goede begraafplaats zijn voor het Joodse volk.

De Zionisten strijden reeds ruim 120 jaar tegen de eeuwen oude wet van Gd die voor alle Joden altijd vanzelfsprekend is. Het Jodendom verbiedt een Joodse Staat. Joden verdragen geen Zionisme. Joden zijn zeer onverdraagzaam jegens Zionisme. Joden zijn allergisch voor Zionisme. Dit komt omdat Zionisten behoren tot een stam slavendrijvers en koppensnellers wat zich sinds 1895 officieel georganiseerd verzet tegen handhaving van mensenrechten voor Joden en andere minderheden en strijdt tegen democratie en voor aristocratisch wereldbestuur wat wordt geleid door leden van het Syndicaat wat de Zionisten van meet af heeft ondersteund bij en tijdens de voorbereidingen op de Holocaust van 1940-1945 en de wederrechtelijke kolonisatie van de Heilige Staat Palestina.

 ® foto Stichting Anne Frank

20-11-2017

Jodenvervolging in volle gang

by J.L. de Kreek — last modified 20-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Vertegenwoordigers van het Centrum Informatie Documentatie Israël verzamelen achternamen van families met Joodse achtergrond. Zionisten draven op bij autoriteiten om ze in persoon welhaast te bevelen namen correct te spellen. De Nieuwe Nederlandse Jodenvervolging is inmiddels zo ver gevorderd dat de antisemitische vrienden van Geert Wilders schaamteloos de Rechtspraak kunnen bedreigen en bedriegen om gelijk te krijgen en zich aan Joden te verrijken.

Vooral de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad hebben het er niet over. De Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad kregen de plannen van de Zionisten voor oorlog en Holocaust in 1922 in bezit. In die plannen is een persoon als Hitler opgenomen die speciaal door de Zionisten is gerekruteerd en gefinancierd. De Holocaust is al in 1895 bedacht door Theodor Herzl. De man die door de Zionisten wordt bewonderd als de 'founding father' van Israël. Joden herdenken deze oppernazi als afvallige en hopen dat de zogenaamd Joodse Staat Israël spoedig vredig van de aardbodem is verdwenen.

18-11-2017

Nazifeiten van Jeroen Mirck

by J.L. de Kreek — last modified 18-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Jeroen Mirck is journalist en prominent lid van D66. Ooit was Jeroen Mirck bestuurder in Amsterdam. Jeroen Mirck doet op Twitter verslag van de verkiezing tot Ambassadeur van de Verdraagzaamheid 2017. “Mooie persoonlijke verhalen over #Verzoendag” twittert deze leider die tot over zijn oren betrokken is bij de voorbereidingen op de volgende Holocaust op de Joden. De vorige Holocaust is door de bedenker ‘grote verzoeningsfinale’ genoemd. Jeroen Mirck is één van de vele journalisten die de waarheid over de aanslagen in de VS 11 september 2001 een complottheorie noemt en zich niet druk maakt om de genocide op Semieten van de coalitiegenoten van D66 in het kabinet.

Jeroen Mirck is een man met eigen feiten die het publiek willens en wetens vals informeert middels nepnieuws om zichzelf en de groep waarbij hij is betrokken te verrijken of status te verlenen. Jeroen Mirck neemt deel aan de beroepsgroep waarvan de leden collectief en individueel verzwijgen dat beroemde westerse journalisten uit het eind van de 19e eeuw de creatieve breinen zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, en dat deze journalisten de agenda van het actueel internationaal terrorisme hebben bepaald. Deze agenda blijkt al in 1922 te worden verspreid onder belangstellenden door journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf.

Jeroen Mirck is journalist die beroepshalve weten kan dat zijn beroepsgroep de grootste bijdrage heeft geleverd aan de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Jeroen Mirck is ook de journalist die na op de feiten te zijn gewezen doet alsof de boodschapper gek is. Jeroen Mirck kan weten dat de plannen van journalisten voor het uitroeien van de Joden in 1940-1945 voortbouwen in de huidige tijd en moeten cumuleren tot een volgende Holocaust op Joden op de bergen van Israël en dat al het volk des lands zal worden begraven. Vanwege het enorme aantal lijken zal de begrafenis “zeven maanden lang” duren.  

Jeroen Mirck is al jaren geleden geïnformeerd over de feiten. Jeroen Mirck weigert de waarheid in overweging te nemen en houdt vol dat zijn waandenkbeelden de realiteit weergeven. Jeroen Mirck is één van de leiders van de georganiseerde misdaad der journalisten en politici. Jeroen Mirck is ook uitgebreid geïnformeerd over de structurele misbruik van minderjarigen door ambtenaren van de kinderbescherming. De Nederlandse kinderbescherming laat mede bewerkstelligd door de partij van Jeroen Mirck en uitblijven van ontmaskering door journalist Jeroen Mirck of Chris Klomp minderjarigen gedwongen verdwijnen en misbruiken voor geld alsof de Gestapo nooit is weggeweest en voegt ze opzettelijk anderszins leed toe. Jeroen Mirck is zo verdraagzaam dat hij de opzichtige en zeer ernstige misdrijven accepteert van de stam die hij leidt.

17-11-2017

Het vrouwenprobleem

by J.L. de Kreek — last modified 17-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Het probleem van vrouwen op de werkvloer is dat het vrouwen zijn. Het eeuwen oude reptielen brein van mannen kan vrouwen niet anders zien dan prooi. Vrouwen blijken inhoudelijk ook helemaal niks toe te voegen. Neem Hillary Clinton bijvoorbeeld. Bejubeld door zichzelf modern wanende vrouwen terwijl Hillary Clinton één van de grootste oorlogscriminelen is uit de huidige tijd. Of neem Neelie Smit Kroes van de VVD die voor iedereen alles verpest IT-technisch gezien. Vrouwen aan de top hebben geen enkele verandering gebracht is de cultuur van misdaad en bedrog in bedrijfsleven en overheid.

Vrouwen lopen voorop de schijn wekkend dat organisaties duurzaam zijn terwijl ze niet meer zijn dan ‘eye candy’ voor de mannelijke CEO’s. Emancipatie is misschien helemaal geen goede keuze. De samenleving is er niet beter van geworden. Vrouwen aan de top worden met de minuut onaantrekkelijker omdat ze dezelfde domme meningen als hun mannelijke collega’s erop nahouden. Ze weten ook zo weinig en praten zo veel. Duurzame samenleving kan heel goed zonder emancipatie. Iemand moet voor het huishouden zorgen. In de Nederlandse politiek is geen één vrouw zonder bloed aan haar handen. Allemaal zijn ze betrokken bij de genocide in Irak.

Vrouwen in de journalistiek of wetenschap zeggen er helemaal niks over. Ook zeggen vrouwen op de werkvloer helemaal niks over het structuele kindermisbruik door vrouwen van de jeugdzorg of het feit dat AIDS niet door HIV veroorzaakt kan worden of dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort of dat CO2 juist goed is omdat het de bron is van leven op aarde. Zonder CO2 is leven op aarde niet mogelijk. Bomen zetten CO2 om in energie om te groeien. Daarbij stoten bomen O2 uit. Vrouwen zoals Talitha Muusse die zich profileren als de nieuwe generatie leiders denken dat duurzaamheid en zerro CO2-emmissie samengaan terwijl zonder CO2-uitstoot het leven op aarde sterft. De klimaatverandering kan worden tegengaan met een eenvoudig huis tuin en keukenmiddel wat algemeen bekend was geweest als alle vrouwen gewoon thuis waren gebleven om de nieuwe generaties op te voeden: bomen planten waar ze de afgelopen 150 jaar zijn gekapt  ten behoeve van het kapitaal.

16-11-2017

Bart Schut = Nazi-crimineel

by J.L. de Kreek — last modified 16-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Onafhankelijke media heeft ontdekt dat journalist Bart Schut van het Nieuw Israëlitisch Weekblad eerste klas nazi-crimineel is die de geschiedenis liegt alsof het gedrukt staat. De Endlösung en de Holocaust zijn bedacht door de grondleggers van de zogenaamd Joodse Staat Israël. Toen baron Rothschild 100 jaar geleden de Balfour-verklaring in ontvangst nam wist hij dat de familie zes miljoen Joden ritueel zou laten ombrengen door de antisemitische vrienden omdat journalist en zionist Theodor Herzl reeds in 1895 de plannen voor oorlog en Holocaust ter verkrijging van het Koninkrijk Groot Israël aan het Wereldhuis uit de doeken had gedaan.

De Nazi’s zijn een gemêleerd gezelschap. Iedereen kent de uitvoerende Nazi’s van Adolf Hitler. Weinig mensen kennen de Grote Nazi’s. De mannen áchter Adolf Hitler die deze kansloze kunstenaar tot de grootste dictator uit de recente Europese geschiedenis gemaakt hebben. Bart Schut en zijn collega’s bewerkstelligen middels terrorisme gerelateerd bedrog en bedreigen dat het niet algemeen bekend is dat Adolf Hitler door Zionisten is geronseld. De Zionisten hebben hun antisemitische bondgenoten al in 1897 geaccrediteerd voor het bewaren van de openbare orde. 

Bart Schut is de oudste niet. Het is een jonge vent die is opgegroeid in het tijdperk van het internet. Door het internet zijn talloze betrouwbare bronnen van overal op aarde vanaf de luie stoel te onderzoeken. Historische archieven die buiten beschouwing worden gelaten bij en tijdens de Holocausteducatie op basis en middelbaar onderwijs. Het onderwijs doceert de grootst mogelijke antisemitische flauwekul over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Journalist Bart Schut weet dit omdat de bewijzen hiervan komen uit de Zionistische beerput waarvan Bart Schut de deksel onder druk houdt.

De Joden zijn gedeporteerd en vergast door de Zionisten. De grondleggers van het moderne Zionisme die tevens de ‘founding father’ zijn van Israël zijn grote Jodenhaters met een diepliggende afkeer van alles wat met Jodendom te maken heeft. Geert Wilders ziet deze personen als zijn helden. Journalisten van het NIW en de Telegraaf voorkomen dat de feiten algemeen bekend worden. De journalisten van het NIW en de Telegraaf werkte al in 1922 samen met de Zionisten om de antisemitische grondslag van de ideologie onder de pet te houden. 

De Nazi’s is de naam voor de fusie tussen Nationalsozialisten en Zionisten. Nazi is ook een verbastering van het Joodse woord Nasi wat slaat op hij die de openbare orde bepaalt. De voorzitter van een vergadering bepaalt de openbare orde en is daarom de Nasi. De tekens NAZI slaan ook op Asjkenazim. De Asjkenazim zijn de grote groep Joodse proselieten uit Oost Europa. Afvallige Asjkenazim zijn de creatieve breinen en managers van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Bart Schut is één van hen en draag met zijn Nazi-propaganda op de site van het NIW willens en wetens bij aan de volgende Holocaust van de Zionisten op de Joden.

15-11-2017

Vertrouw geen journalisten

by J.L. de Kreek — last modified 15-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De perskaart journalisten van de Nederlandse Vereniging van Journalisten zijn niet te vertrouwen. Ook de redacties van de Publieke Omroepen inclusief de NOS zijn zuiver onbetrouwbaar. Journalisten als Chris Klomp en Marcel Gelauff misbruiken hun rol om internationaal terrorisme en internationale misdrijven onder de pet te houden. De perskaart journalistiek met voorop de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad waren al in 1922 in bezit van de Blauwdruk voor de Holocaust, geschreven door een prominente journalist die tevens de Nasi is van het eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897. De Holocaust is bedacht door een journalist.

Tijdens de voorbereidingen steunde journalisten het creatieve brein van de Holocaust met propaganda en het verspreiden van nepnieuws. Na de oorlog lopen journalisten voorop het publiek vals informerend over de Nazi-feiten der Zionisten. Harry Mulisch, Hans Knoop. Mulisch deed als journalist verslag van het proces tegen Eichmann te Israël terwijl Mulisch toen reeds wist dat Eichmann zuiver Zionist was die zijn Zionistische vrienden bediende bij het verwerven van Palestina als wereld-getto voor de Joden. 

Ook blijken journalisten niet bereid de waarheid te publiceren over de aanslagen in de VS 11 september 2001. Allemaal zien ze Amerika als het voorbeeld van vrijheid en meer, en nooit de Amerikaanse vrienden helpen met het openbaren van de waarheid. Het bondgenootschap met de Amerikanen dient kennelijk de terroristische organisatie die de aanslagen heeft bewerkstelligd. Iedereen krijgt op de middelbare school de natuurkunde-feiten onderwezen waarmee eenvoudig vastgesteld kan worden dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. 

Of dan AIDS en HIV. Hoeveel wetenschapsjournalisten kent Nederland? Geen één van hen heeft het artikel beschikbaar uit het gerenommeerde tijdschrift Science uit 1984 waarin de beroemde Aids-wetenschapper Robert Gallo bewijst dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt. HIV kan geen AIDS veroorzaken want HIV is een virus en AIDS is een syndroom. De medicijnen tegen HIV veroorzaken AIDS. Tegenwoordig sterft niemand meer aan HIV omdat de moderne medicijnen daartegen minder dodelijk zijn. Geen enkele journalist zelfs die van de GayKrant is geïnteresseerd in de feiten.

Document acties

Share |