19-02-2018

Joden en genocide

by J.L. de Kreek — last modified 19-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Op het onderwerp ‘Joden en genocide’ rust een joekel van een taboe. Er is één genocide, dat is de Holocaust. Toen hebben de Duitsers zes miljoen Joden vergast. Bij de recente amper in de media besproken genocide in Irak is de Jood mr. Ernst Numann (67), Raadsheer van de Hoge Raad, betrokken. Ernst Numann is een “aimabele rechtsgeleerde”. Ernst Numann is volgens kenners “een geweldige Kamervoorzitter die zorg draagt voor een goede sfeer”. Bij Ernst Numann kunnen zijn collega’s fouten maken zonder dat dit wordt afgestraft. Ernst Numann houdt van treinen en reist naar Zwitserland om als secondant van de machinist de Zugführer te zijn. Treinen als hobby imponeert bizar voor een Jood.

Los daarvan is Ernst Numann als Raadsheer van de Hoge Raad betrokken geraakt bij de genocide van de Nederlandse politiek in Irak omdat hij 03 december 2010 één van de vijf (!) Raadsheren van het hoogste rechtscollege van het land is wat beslist dat de door Nederlandse politici in Irak begane genocide een ambtsmisdrijf is in de zin van artikel 119 Grondwet en artikel 44 van het Wetboek van Strafrecht, waardoor de genocide in Irak straffeloos wordt voortgezet. Het moet een slecht gevoel voor Joodse humor zijn wat Numann tot deze beslissing brengt. Arabieren zijn zuiver Semieten. Numann is geen Semiet. 

Genocide is in ieder geval sinds 1995 een misdrijf volgens internationaal gewoonterecht waarvan daders persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Het plegen van zeer ernstige strafbare feiten als genocide kan niet tot de officiële taken van een staatshoofd worden gerekend. De analogie met het beklag inzake folteringen tijdens de beruchte Decembermoorden van Bouterse had zich aan de Hoge Raad moeten opdringen.

De ouders van Ernst Numann zijn in 1933 uit Duitsland gevlucht. Niemand vertelt  de collega’s van Ernst Numann dat de Joodse vluchtelingen toen zijn opgejaagd door de antisemitische vrienden en bondgenoten der Zionisten. Meeste mensen denken dat de Holocaust begint bij Eichmann en Hitler terwijl de grote Zionistische leider Theodor Herzl het creatieve brein van de Holocaust is en Ze’ev Jabotinsky namens de krijgsmacht van Israël in oprichting de Holocaust tot 1940 militair en anderszins voorbereidde. Hun terroristische organisatie is opgericht te Basel 1897. Ernst Numann kan het weten.

De rest van het publiek wordt het niet verteld want de vrienden van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf Media Groep en de VVD en het CDA en de PVV en Thierry Baudet bedreigen en bedriegen de rechters en rechtspraak terrorisme gerelateerd om personen met Joodse achtergrond die uit de kast komen met het bewijs dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en ‘as we speak’ Holocaust 2.0 voorbereiden, in het ongelijk te stellen. Mr. Erik Numann houdt niet alleen van treinen. Hij is ook Lid Raad van Advies van Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Zijn vrouw heet Durlacher.

18-02-2018

Wim Dankbaar heeft gelijk (2)

by J.L. de Kreek — last modified 18-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Publicist Wim Dankbaar gaat weer helemaal los op zijn site Recht is Krom op rechtiskrom.wordpress.com. Wim Dankbaar is ervan overtuigd dat Marianne Vaatstra is vermoord in de caravan van ene W.H. Wim Dankbaar beroept zich op één of meerdere verklaringen van Faek die getuige geweest zou zijn van de moord. Faek heeft ook direct alles verteld aan de Politie. Daarmee is nooit wat gedaan. Jasper Steringa is veroordeeld na een uniek DNA-verwantschapsonderzoek en een bekentenis waarbij vraagtekens worden gezet.

De door Wim Dankbaar belasterde W.H. heeft aangifte gedaan tegen Wim Dankbaar. Wim Dankbaar is in eerste aanleg veroordeeld zonder dat hij de kans heeft gekregen Faek onder ede te laten getuigen over de inhoud van zijn vermeende verklaring.

Het staat vast dat Faek de inhoud van de verklaring nooit heeft ontkend. Faek beweert dat de NAW-gegevens op de verklaring niet kloppen. Over de inhoud van de verklaring heeft Faek zich niet uitgelaten. Zonder Faek te horen kan niemand weten of de verklaring van Faek waarheid is of niet. In de strafzaak in verband met belasteren van W.H. door Dankbaar moet in Hoger Beroep de verdachte publicist gelegenheid gegeven worden om Faek te horen. Anders krijgt Wim Dankbaar geen eerlijk proces.

Wim Dankbaar heeft aangifte gedaan tegen W.H. wegens valse aangifte. Wim Dankbaar stelt dat W.H. weet dat de moord op Marianne Vaatstra in zijn caravan plaatsgevonden heeft en op oneigenlijke gronden aangifte doet tegen Wim Dankbaar. Feitelijk staan bij het Gerechtshof door bemiddeling van het Openbaar Ministerie, Wim Dankbaar en W.H. tegenover elkaar die elkaar beschuldigen van leugens. Horen van Faek als getuige is noodzakelijk voor het Hof om überhaupt de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie te kunnen vaststellen. Faek wil getuigen, bij een autoriteit zoals het Hof. Zonder Faek te horen kan het Hof niet vaststellen wat de feiten zijn.


16-02-2018

Ausischewitz

by J.L. de Kreek — last modified 16-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Manischewitz is een merk voor kosjere producten in de Verenigde Staten van Amerika. Het woord “witz” betekent grap. “Aus” betekent uit en ook ‘vollendet’. De naam Auschwitz voor het concentratiekamp lijkt een woordgrap waarin de door Theodor Herzl te Parijs 08 juni 1895 bedachte “Großer Versöhnungsausklang” reeds besloten ligt. Het kamp werd beheerd door IG-Auschwitz wat bezit was van IG-Farben wat middels de onderneming onder de vlag viel van de familie Rothschild waarvan het wereldhuis op of omstreeks 08 juni 1895, of althans voor 1940, reeds door Herzl persoonlijk op de idee van de Holocaust was gebracht.

De belofte die Theodor Herzl toen maakte is dat de familie de eerste prins van Groot Israël levert die gekroond wordt bij en tijdens een ritueel wat overduidelijk is gespiegeld aan Ezechiël 44:2-3, wanneer de familie substantieel bijdraagt aan de Endlösung. De Holocaust is een politiek maatschappelijke door mensenhanden veroorzaakte welhaast letterlijke vervulling van ouderwetse Katholieke eindtijd fantasieën uit Ezechiël 37. De volgende Holocaust is  gespiegeld aan Ezechiël 38 en 39 en zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Het aantal dodelijke slachtoffers zal dermate omvangrijk zijn dat de begrafenis van de lijken zeven maanden duurt. De Telegraaf wist hiervan al in 1922. Net als het Nieuw Israëlitisch Weekblad.

De journalistiek zit tot over de oren in het internationaal terrorisme en georganiseerde misdaad. Het creatieve brein van de Holocaust was journalist. Dankzij de grote aantallen deuren die speciaal voor hem open gingen volbracht deze kwelgeest der Joden de meest weerzinwekkende antisemitische haatcampagne tegen de Joden sinds de Franse Revolutie. Het Zionisme van Theodore Herzl is het programma van een syndicaat van industriëlen op weg naar aristocratisch wereldheerschappij en ouderwets slavernij. In Auschwitz werden Joden als blanke slaven gehouden zeven en zeventig jaar nadat in alle landen van Europa de slavernij was afgeschaft, door bedrijven van vrienden van Zionisten die te Basel 1897 de mensenrechten voor de Joden eenzijdig hebben opgezegd.

14-02-2018

Hitler is dood, lang leve Hitler!

by J.L. de Kreek — last modified 14-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Door het vele liegen van prominenten weten meeste mensen niet wie Adolf Hitler echt was. Weldenkende personen worden zeer zwaar bedrogen door het onderwijs, de Telegraaf Media Groep, de Kerk, de partij of de Zionisten. De naam Hitler impliceert een Joodse achtergrond. Hitler is de naam van vooraanstaande Joodse families. De familie Hitler heeft veel offers gebracht tijdens de Holocaust. Vandaag woont de familie Hitler in Israël. Hitler is speciaal gerekruteerd door de Zionisten.

De Zionisten wilde al in 1897 een nutteloze leider waarmee zij de Endlösung van alle kanten konden benaderen. De Zionisten hebben al in 1897 bepaald dat de Joden vernietigd moeten worden en dat antisemieten worden geaccrediteerd om de openbare orde te bewaken.

Vroeger in het Heilige Romeinse Rijk werden de Zionisten ook gesteund door antisemieten of hun vrienden van de ‘corporate tribes’ om de pogroms op de Joden te organiseren. De Holocaust is een commercieel project van industriëlen waarvan de familie van de ‘chief’ in 1895 een koninklijke rol is beloofd wanneer het voldoende bijdraagt aan de Endlösung

Deze familie is de familie Rothschild. De toezegging van de Zionisten aan de familie Rothschild. om een lid van de familie te kronen in Israël als eerste prins der Joden (Nasi) wanneer het helpt de Holocaust te bewerkstelligen staat in de dagboeken van de grote Zionistische leider Theodore Herzl die te Parijs 08 juni 1895 ook de Holocaust heeft bedacht. De Zionisten werken in ieder geval sinds 1895 actief aan de voorbereidingen op de Holocaust. Betrokkenen bij deze voorbereidingen zijn onder andere de vrienden van Carl Jung. De ideeën van Carl Jung zijn de basis voor ‘A Mind Control Society’ die het Rijk der Rothschilds faciliteert bij acceptatie van de grote verandering door de massa.

13-02-2018

Zionisten existentieel gevaar Joden

by J.L. de Kreek — last modified 13-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Zionisten zijn een ‘clear and present danger’ voor Joden waar ook ter wereld. Zionisten zijn de grote gangmakers achter het oplaaiend antisemitisme. Het zijn de ‘enabelers’ van de Holocaust om hun onstilbare honger naar macht en bezit te bevredigen. Mensen die erop aandringen dat Zionisme en Jodendom aan elkaar gelijkgesteld worden zijn eerste klas Nazi’s en hardcore antisemieten. Iedereen kan zich vergissen. Het bedrog der Zionisten en hun vrienden in de journalistiek is omvangrijk en terrorisme gerelateerd. Zionisme, Nazisme, antisemitisme, racisme, fascisme zijn synoniemen.

Na de Franse Revolutie, bewijzen vooraanstaande Zionistische bronnen, was het antisemitisme welhaast verdampt in West Europa. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Mensenrechten en democratie waren daarvan de boosdoeners. De Zionisten schrijven het zelf in hun openbare publicaties dat zelfs Duitsland voor de oorlog bijna helemaal was verlost van antisemitisme. Door de Verlichting. Er was niks aan de hand met de Joden in West Europa tot de Zionisten zich organiseerde als stam volleerde massamoordenaars die de Joden plunderen van hun eigendommen en ze als blanke slaven laat werken in de kampen die bezit waren van het syndicaat wat in 1895 reeds door journalist Theodore Herzl op de idee van de Holocaust is gebracht.

Theodore Herzl noemde de Holocaust toen nog “Großer Versöhnungsausklang” wat een onnavolgbare beschrijving is van het begrip Holocaust. Holocaust is een traditioneel Joods ritueel uit de Bijbel wat wordt vertoond aan het eind van grote verzoendag wanneer de brand- of zoenoffers worden gebracht. Meestal buiten de bebouwde kom. De Zionisten hebben dit ritueel uitvergroot en daarvan een traditie van hun ‘corporate tribe’ gemaakt. De Holocaust is de voortbouwende rooftocht van Zionisten, journalisten, psychologen, psychiaters en andere wannabe vrienden van Israël. Anno 2018 dwingen Zionisten personen met Joodse achtergrond te zwijgen over de genocide van de Zionisten op de Joodse leden van de familie in de Tweede Wereldoorlog want anders volgen er ‘dire consequences’.

12-02-2018

Holocaustonderwijs antisemitische complottheorie

by J.L. de Kreek — last modified 12-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De grondwet der Zionisten is geschreven door journalist Theodore Herzl in de periode van 1895 tot 1904. Hoofdregel is dat antisemieten de beste vrienden en trouwste bondgenoten der Zionisten zijn, dat antisemitisme moet toenemen, dat Joden vernietigd moeten worden, dat verzet tegen Zionisme met grof geweld wordt neergeslagen en dat vrije meningsuiting vergaand moet worden beperkt. In Nederland worden deze verordeningen der Zionisten gehandhaafd door het Centrum Informatie Documentatie Israël, het Nieuw Israëlitisch Weekblad, de Telegraaf Media Groep en andere vrienden van Israël.

De Holocaust is in ieder geval sinds 1895 actief voorbereid door westerse journalisten, schrijvers, psychologen, psychiaters. Basel is het episch centrum waar de organisatie die de Holocaust statelijk acterend vorm gaf zijn wortels heeft. Personen die toen de hoofdrol speelde zijn Theodor Herzl en Max Nordau. Latere personen met prominente hoofdrollen in de Jodenvervolging zijn de vrienden van Carl Jung, Ze’ev Jabotinsky, en natuurlijk Hitler en zijn volgers. Veel prominente leiders van Nazi-Duitsland waren Zionistisch geïnspireerd. Net als Adolf Eichmann en Hidde Jan van Koningsveld die bestuurder is van de CIDI-jugend en middels rechtszaken voorkomt hij dat de waarheid over de Zionistische grondslag van de Holocaust algemeen bekend wordt.

Met de stukken die Hidde Jan van Koningsveld inbrengt in zijn rechtszaak tegen de waarheid en de feiten laat deze bestuurder van de CIDI-jugend zien dat het bestuur van het Centrum Informatie Documentatie Israël met zuiver antisemitische insteek de rechtspraak doelbewust misleidt om te voorkomen dat autoriteiten zicht krijgen op de diepgaande collaboratie van de Zionisten met de Nazi’s om de Holocaust te bewerkstelligen. Eerder hebben de Zionisten van het CIDI geprobeerd de waarheid en de feiten over de schuld van de Zionisten aan de Holocaust te censureren. De Zionisten hebben toen de rechters en/of de rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om gelijk te krijgen. Zionisten zijn geen Joden omdat Zionisten de Drie Eden niet handhaven.

11-02-2018

Wat Joden zeggen

by J.L. de Kreek — last modified 11-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Joden zeggen dat Zionisten willen dat mensen denken dat Zionisme hetzelfde is als Jodendom om credits te geven aan Zionisme. Ook zeggen Joden dat antisemieten willen dat mensen denken dat Zionisme hetzelfde is als Jodendom om Jodendom in diskrediet te brengen. Feit is dat Hidde van Koningsveld, bestuurder van CIDI-jugend, in zijn zaak tegen hét Goede Nieuws™ op www.goedenieuws.nl wil dat wat de Joden zeggen buiten beschouwing wordt gelaten want hij vindt de producties ter zake “procesverstorend”.

Het nuttige aan het digitaal tijdperk is dat vanaf de luie stoel in talloze archieven gecontroleerd kan worden of dat wat de onderwijzer de leerlingen bijbrengt in het verplicht voortgezette onderwijs de waarheid is. Vooral met  geschiedenis is dat interessant omdat in het onderwijs geen enkele juf of meester ingaat op de authentieke documenten die bewijzen dat de ideologische voorbeelden van Hidde Jan van Koningsveld de grote organisatoren zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Hidde Jan van Koningsveld wil niet in verband gebracht worden met het terrorisme van de organisatie der Zionisten waarvan hij bestuurder is. Daarom dagvaardt hij personen met Joodse achtergrond van wie Joodse leden van de familie zijn vermoord in de kampen van de familie van de patroon van het ideologisch voorbeeld van Hidde Jan van Koningsveld, om daarover te zwijgen. De Zionisten in Nederland strijden al jaren laf en achterbaks tegen openbaring van de feiten die bewijzen dat de Zionisten in ieder geval sinds 1897 actief en statelijk acterend de Endlösung en Holocaust voorbereiden om te laten uitvoeren door hun antisemitische vrienden en bondgenoten.

10-02-2018

Familie Lodewijk Asscher betrokken bij Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 10-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Historicus en jurist Thierry Baudet is dermate antisemitisch dat hij in reactie op de woorden van Lodewijk Asscher over het vermeend racisme van leden van Forum voor Democratie tijdens het verkiezingsdebat in de Balie in Amsterdam gisteren niet kon repliceren dat Lodewijk Asscher zijn hand in eigen boezem moet steken omdat hij nog altijd doelbewust verzwijgt dat de overgrootvader van Lodewijk Asscher namens de Zionisten actief bijdroeg aan de vervolging van Joden. Zowel Lodewijk Asscher als Thierry Baudet dragen een groot geheim bij zich. Dit zijn de documenten die bewijzen dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en de Jodenvervolging al sinds 1897 in georganiseerd verband en statelijk acterend voorbereiden, en Hitler speciaal hebben geaccrediteerd om de Endlösung van alle kanten te benaderen. De omvang van de leugens van Thierry Baudet en Lodewijk Asscher en overigens de Telegraaf is te aanschouwen op de website www.holocaustles.nl.

09-02-2018

Aanslag op Marco Kroon & zijn mensen

by J.L. de Kreek — last modified 09-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

In Afghanistan in 2008, het jaar na het geweldsincident waarbij oorlogsheld en commandant Task Force Uruzgan Marco Kroon is betrokken, heeft zich nog een geweldincident voorgedaan. Daarbij zijn de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS gesneuveld. Twee andere Nederlandse militairen zijn zwaargewond geraakt. In Nederland verblijvende Nederlanders blijken daders te zijn.

Pogingen hen te laten vervolgen zijn vooralsnog gestrand omdat de Nederlandse rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door vrienden van de Telegraaf Media Groep, het Nieuw Israëlitisch Weekblad, het CDA, de VVD en de PVV om handen van zaken af te trekken. De Talibanstrijder met zijn AK47 die oog in oog stond met Marco Kroon in Afghanistan 2007 bezat zuiver gezien meer recht Marco Kroon neer te schieten dan omgekeerd.

Marco Kroon kan daaraan niks doen. Marco Kroon deed wat van hem werd verwacht. Het is niet aan Marco Kroon de stockpiles met documenten te bestuderen waaruit blijkt dat het mandaat voor de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan niet deugt. De achtergrond van de missies in Afghanistan is dat de aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn gepleegd door terroristen die zich ophouden of ophielden in Afghanistan. Dit blijk een grote HOAX te zijn.

De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zijn bewerkstelligd door de internationaal opererende terroristische organisatie van boze blanke mannen waaraan ook Geert Wilders, GeenStijl en talloze andere prominente Nederlandse personen deelnemen. Deze aanslagen zijn begaan door de nieuwe lichting Nazimisdadigers die hun kansen schoon zien fundamenteel bij te dragen aan de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld

Staats- en strafrechtelijk zijn politiek ambtsdragers schuldig aan de onrechtmatige militaire aanwezigheid van Marco Kroon in Afghanistan. Het is een politieke misdaad. Geen militaire misdaad van Kroon en zijn mensen persoonlijk. Feit is dat Marco Kroon, zijn mensen én het overige Defensiepersoneel, op de politieke leiding na, met zuiver crimineel en zelfs antisemitisch oogmerk voor het commerciële karretje zijn gespannen van het syndicaat wat samenwerkend met de helden van Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld, ook de Holocaust geregeld heeft. De oorlogen in Afghanistan en Irak en Libië en Syrië en straks Iran misschien zijn onderdeel van de complete realisatie van de idealen van het creatieve brein van de Holocaust.

Document acties

Share |