07-12-2017

Nazileider Frits Barend hangt clown uit

by J.L. de Kreek — last modified 07-12-2017 19:20
Opgeslagen onder:

Nazileider Frits Barend hangt op de site van de Wakkerste Krant van Nazi Nederland de clown uit nu bij zijn vrienden van een Nazi-restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam de ramen zijn ingegooid. De actie doet Frits Barend aan Kristalnacht denken. Kristalnacht is ook bewerkstelligd door Zionistisch geïnspireerde journalisten. Kenmerk van de voortbouwende Jodenvervolging is dat het wordt georganiseerd door journalisten en Zionisten.

De Holocaust is het project van de Zionistische en journalistieke vrienden van Frits Barend. De Zionisten hebben antisemitisme nodig als smeerolie voor hun terroristische machinaties. Na de Franse Revolutie verdampte het antisemitisme door mensenrechten en democratie en raakte Joden verlost van de Jodenhaat van de gettomanagers. Tot de prominente Zionistisch geinspireerde journalist Theodor Herzl op de proppen kwam en actief lobby voerde bij de Paus en Koningen en Sultans en Tsaren en oligarchen om het Jodenvraagstuk finaal op te lossen inclusief "großer Versöhnungsausklang" . Journalisten van de Telegraaf en het Nieuw Israëlisch Weekblad zijn al sinds 1922 betrokken. Voor Frits Barend is er maar één associatie.

Joseph Goebbels van Joodse afkomst

by J.L. de Kreek — last modified 07-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Joseph Goebbels, de grote Nazi-leider die verantwoordelijk was voor de Nazi-propaganda blijkt van Rabbinale afkomst te zijn. Deze wijsheid komt van de held van Geert Wilders die de grote vooroorlogse militair leider was van Israël in oprichting en verantwoordelijk voor de voorbereidingen op de Holocaust als excuus voor de wederrechtelijke bezit name van Palestina.

Jabotinsky doet zijn ontboezeming in 1940 in zijn boek The War And The Jew. Daarin schrijft hij ook dat de Tweede Wereldoorlog een Joodse oorlog is. Jabotinsky schrijft tevens over Feder. De kompaan van Adolf Hitler bij en tijdens de Bierkellerputsch in 1923. Over Feder schrijft de grote Zionistische leider Jabotinsky: "that childish scheme of social reform devised in 1923 by ... Feder.... could have been preached ... had their authors never thought of Israël and Juda"

Ook Adolf Eichmann die verantwoordelijk was voor het transport van de Joden door Europa naar de concentratiekampen per veewagens herkende zichzelf in de Zionisten en het Zionisme. In een interview zegt Eichmann: ”I am a Zionist, too. I want every Jew to leave for Palestine.”. De Zionisten vochten aan de zijde van de Duitsers en het fascistische Italië om de Joden uit te roeien. De Zionisten hebben al in 1900 bedacht dat het er precies zes miljoen moesten zijn.

06-12-2017

Holocaust Katholieke kruistocht

by J.L. de Kreek — last modified 06-12-2017 10:30
Opgeslagen onder:

De erkenning door Katholiek Donald Trump van Jeruzalem als hoofdstad van Israël bewijst dat de Holocaust inderdaad de Katholieke Kruistocht is die het lijkt. Meeste mensen krijgen oppervlakkige Holocausteducatie waarin feiten zijn verdraaid en waarheid onrecht is aangedaan om de grote mannen achter de Nazi’s de hand boven het hoofd te houden. De Holocaust is georganiseerd door Zionistisch geïnspireerde journalisten, schrijvers en publicisten. Het doel is ondemocratisch wereldheerschappij voor een Syndicaat van industriëlen.

Het Vaticaan is ketenpartner van dit Syndicaat. De Holocaust is bedacht door een Oostenrijkse journalist en afvallige Asjkenazim die al in 1895 de hand van de Paus kuste om het Jodenprobleem finaal op te lossen. Toen de Paus niet bereid was alle Joden behalve deze afvallige Asjkenazim en zijn 'partners in crime' collectief te bekeren tot het Katholicisme bood hij het Syndicaat aan de Holocaust te laten uitvoeren door de antisemitische bondgenoten die daarvoor speciaal zijn geaccrediteerd door de Zionistische vrienden van het Vaticaan.

Het Vaticaan wist al in 1900 dat de Zionisten zes miljoen Joden in West Europa wilde laten Holocausten. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf zijn in ieder geval al sinds 1922 betrokken bij de voorbereidingen op de Holocaust. Ook de Britten hebben dit jaar precies 100 jaar geleden een grote duid in het zakje gedaan onder andere met de beroemde Balfour verklaring aan Baron Rothschild die familie was van de leider van het Syndicaat waarvan Balfour geweten moet hebben dat het de Holocaust aan het voorbereiden was. Deze familie financierde teven Hitler en had via de onderneming Auschwitz in bezit.

Deze familie wil als vorst regeren over alle Joden. Voorts willen de familie en de Zionisten een nieuwe tempel laten bouwen op de huidige locatie van 'the dome of the rock'. Zij doen of dit dan de nieuwe Joodse tempel is op de plek waar de laatste tempel is verwoest. Deze tempel is niet Joods omdat er niks Joods is aan deze familie of de Zionisten. Israël is geen Joodse Staat. Israëlieten zijn bij ruime meerderheid géén Joden. Het zijn niet eens Semieten. Israëli zijn Europeanen met een waanstoornis. Nazileider Adolf Eichmann is in Jeruzalem berecht door van oorsprong Duitse magistraten!

Deze familie Katholieken die verantwoordelijk is voor de Holocaust doet zich Joods voor om te misleiden. De familie gedraagt zich als erfgenaam van het Heilige Romeinse Rijk. Leden van deze familie zien zich als Eerste Prins van Groot Israël (Nasi). De agenda voor werelddominantie van deze familie omvat tevens de aanslagen in de VS 11 september 2001, Microsoft en Windows, het referendum-bedrog van Jan Roos en Thierry Baudet, de misdaden tegen de Joden van Hidde Jan van Koningsveld en Esther Voet en Bart Schut en Leon de Winter en Matthijs van Nieuwkerk en Jort Kelder en Joris Luyendijk en Beatrice de Graaf, en mogelijk de aanslag op de MH17.

05-12-2017

Adolf Hitler bondgenoot Israël

by J.L. de Kreek — last modified 05-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Meeste mensen denken gehersenspoeld als ze zijn dat Israël in 1948 is opgericht. Israël is opgericht te Basel 29-31 augustus 1897. In 1948 heeft Israël zich onafhankelijk verklaard van de antisemitische vrienden en fascistische bondgenoten. De plannen voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn bedacht door de oprichters van Israël. Hitler is betaald door de oprichters van Israël. Auschwitz was hún kamp. Eichmann zag zichzelf als één van de oprichters van Israël.

De lange arm van Israël snoert personen met Joodse achtergrond de mond om de waarheid over de Zionistische grondslag van de Holocaust onder het tapijt te schuiven. Daarbij gaat Israël dermate ver dat het de Nederlandse Rechtspraak bedreigt met afschrikwekkende gevolgen om de Nazi-feiten van Geert Wilders te verzwijgen. Geert Wilders bewondert het creatieve brein van de Holocaust als zijn held. Bij GeenStijl vindt die rooie dit de normaalste gang van zaken want de Telegraaf is al sinds 1922 betrokken bij de terroristische organisatie van de held van Wilders om de Holocaust te laten plaatsvinden. In de jaren dertig van vorige eeuw zijn mensen in Engeland veroordeeld voor smaad of laster omdat ze zeiden dat Hitler een Jood was.

De naam Hitler is een pseudoniem. Een aangenomen naam die associaties wekt met prominente Joodse families. De familie Hitler leeft in Israël. Hitler is een Joodse naam. Hitler zelf had geen of weinig Joods bloed. Goebbels des te meer. Goebbels bezat zelfs een rabbinale afkomst. Voorts waren Feder en Eichmann ontegenzeggelijk Zionistisch geïnspireerd. Eichmann die verantwoordelijk was voor het transport van de Joden per treinen door heel Europa, voerde de plannen uit die in 1896 waren bedacht door de oprichters van Israël. Zij hebben voor de uitvoering speciaal hun antisemitische vrienden geaccrediteerd. Weinig mensen weten dit omdat journalisten van de Telegraaf Media Groep, het Nieuw Israëlitisch Weekblad en Thierry Baudet ongelofelijke leugenaars zijn.

04-12-2017

Centraal Joods Overleg bende laffe verraders

by J.L. de Kreek — last modified 04-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De organisatie Centraal Joods Overleg die zich voordoet als parapluorgaan van de Nederlandse Joden bestaat uit een bende laffe verraders. Op Israëlische sites wordt oud minister-president Dries van Agt door CJO afgeschilderd als anti-Semiet terwijl Van Agt bij uitstek de Joodse Zaak dient. Van Agt heeft op basis van feiten zijn mening over Israël bijgesteld en ziet Israël als bezetter van Palestina en onderdrukker van de Palestijnen. Waar Van Agt ondanks zijn leeftijd waarschijnlijk geen idee van heeft is dat de oprichters van Israël tevens de creatieve breinen zijn van Hitler en de gaskamers. De Joden delen de mening van Dries van Agt.

De muntVoor de Joden is Palestina de Heilige Staat en bestaat er geen Joodse Staat. In ogen van de Joden hebben de Zionisten het Jodendom gekaapt en de naam Israël gestolen en bedoeld als wereldgetto om op de bergen aldaar de Joden finaal uit te roeien, en werken de Zionisten in ieder geval sinds 1895 symbiotisch samen met antisemieten en racisten en fascisten om de idealen van de helden van Geert Wilders compleet te realiseren waaronder een volgende Holocaust. De Joden zijn door de Zionisten uitgeroeid. De Zionisten hebben de antisemieten geaccrediteerd voor uitvoering van de Endlösung. Hitler is betaald door de Zionisten. Zionisten vochten aan de zijde van alle bij de oorlog betrokken naties. De legers der grote machten werden gecommandeerd door het bezit van Zionisten. 

Op dit moment wordt de Nederlandse Rechtspraak door Zionisten bedreigd met afschrikwekkende gevolgen om de waarheid van bovenstaande feiten te negeren of te ontkennen of ervan weg te kijken. Door deze bedreigingen zijn onder andere misdrijven van Geert Wilders samenwerkend met GeenStijl en Thierry Baudet tegen de veiligheid van de Nederlandse Staat en bondgenoten niet vervolgd. In plaats dat CJO ouderwets oud minister Dries van Agt ritueel offert moet het aan zijn zijde staan want het is tenslotte een eenvoudig onweerlegbaar feit in het Jodendom dat Gd heeft bepaald dat de Joden de Drie Eden moeten handhaven bij gebreke waarvan zij als ordinaire Nazi’s aan de schandpaal mogen.

03-12-2017

Goed nieuws over Jan Roos

by J.L. de Kreek — last modified 03-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Hét Goede Nieuws™ over Jan Roos is dat 2017 een slecht jaar voor hem is geweest. Zijn vrouw is bij hem weg, hij is onderbedeeld in het omgangsrecht met zijn kinderen, een papzak geworden én Jan Roos verdient geen droog brood op internet ondanks zijn gigantische bereik met zijn Rabiaat Rechts Geluid. Adverteerders willen zich niet associëren met Jan Roos. Dat Jan Roos dit aan zichzelf heeft te danken blijkt uit de verschillende aangiften die tegen Jan Roos zijn gedaan.

Jan Roos was het prominente gezicht van GeenStijl. In die tijd heeft Jan Roos zich samenwerkend met collega’s van de Telegraaf Media Groep en Thierry Baudet schuldig gemaakt aan bedrog in verband met het Oekraïne referendum. Door dit bedrog lijkt het alsof Jan Roos dat referendum gewonnen heeft. Het Openbaar Ministerie heeft de ter zake doende aangifte nog in behandeling. Wegens "complexiteit" is het dossier in handen gesteld van een speciale afdeling.

Deze "complexiteit" is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat uit andere uitgiften blijkt dat Jan Roos en zijn collega’s bij TMG tevens betrokken zijn bij misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten, en het voorbereiden van internationale misdrijven op Semieten waaronder Joden. Dat deze aangiften nog niet zijn vervolgd komt omdat de Rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigd wordt door vrienden van Jan Roos en zijn oud werkgever om de Nazifeiten van Wilders en TMG te ontkennen  Bijzondere aan Jan Roos is dat hij weigert aan het publiek mee te delen dat de Telegraaf al in 1922 in bezit was van de plannen voor Holocaust van de held van Geert Wilders, terwijl de feiten gewoon op internet staan. Jan Roos speelt graag de Nazi zodat zijn volgers zien en begrijpen dat het uniform hem goed past.

01-12-2017

HIV veroorzaakt géén AIDS

by J.L. de Kreek — last modified 01-12-2017 06:00

01 december is het Wereld AIDS Dag. Dan moet iedereen doneren voor onderzoek naar AIDS en HIV. Dat HIV niet de oorzaak zijn kan van AIDS is van ondergeschikt belang. Al in 1984 is door de beroemde dr Robert Gallo in het hoog aangeschreven wetenschappelijke tijdschrift Science bewezen dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt. Het boeit helemaal niemand. De nomenclatuur bewijst reeds dat HIV niet de causale oorzaak kan zijn van AIDS. AIDS is een syndroom. HIV is een virus. Typisch voor een syndroom is dat een virus niet de oorzaak is. AIDS is géén virusziekte.

AIDS is een complexe aandoening als gevolg van verkeerde behandeling van reguliere aandoeningen of chronische vergiftiging van het immuunsysteem door bijvoorbeeld drugsgebruik en antibiotica. De eerste Aids-slachtoffers waren homo’s. AIDS werd ‘gay-related’ genoemd. De homo-gemeenschap was het eerste slachtoffer van dit syndroom wat zich vooral voordeed onder feestvierenden die drugs, geslachtsziekten, antibiotica en junkfood door elkaar gebruikten. Dat bij deze mensen ook HIV gevonden werd is vanzelfsprekend. Iedereen kan meerdere keren HIV krijgen. Het lichaam ruimt dit vanzelf op wanneer betrokkene gewoon gezond leeft en het immuunsysteem niet is aangetast. Hiv komt in het lichaam als gevolg van een reeds verzwakt immuunsysteem. Hiv verzwakt het immuunsysteem niet. Aan Hiv kan men herkennen dat betrokkene leidt aan oxidatieve stress

Mensen die denken dat ze tegen HIV medicijnen moeten slikken die worden voorgeschreven door artsen lopen het grootste risico op AIDS. De medicijnen tegen HIV zijn de oorzaak van AIDS. AIDS is een verkrijgingssyndroom wat wordt verkregen door te geloven in het bedrog van de beroepsgroep der artsen samenwerkend met de pharmachemie. Er heeft nooit een spoor van bewijs bestaan dat HIV de oorzaak zijn kan van AIDS. Het keiharde bewijs dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt is opzichtig en makkelijk te zien en begrijpen voor elke basisarts. De gelauwerde ontdekker van HIV, de Franse wetenschapper Luc Luc Montagnier van het Pasteur-instituut te Parijs, zegt zelf dat behandeling van oxidatieve stress de beste manier is om de Aids epidemie te behandelen. Dus evenwichtige voeding.

30-11-2017

Zionisten verspreiden Nazipropaganda

by J.L. de Kreek — last modified 30-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Nazipropaganda is gebaseerd op wat de Zionisten zeggen. De Nazi’s hebben zich gespiegeld aan hun trouwe Zionistische bondgenoten en beste Zionistische vrienden. De Zionisten willen de internationale samenleving terugbrengen naar ouderwets aristocratisch wereldbestuur van vóór de Franse Revolutie. Dit wordt ‘the Great Revision’ of ‘the Great Reconstruction’ genoemd. Voor deze reconstructie zijn de Zionisten een kruisbestuiving aangegaan met racisten en antisemieten en zijn zij met hen gefuseerd tot de Nazi’s.

Het werk van zogenaamde nazi-jagers als Simon Wiesenthal of Arnold Karskens is om het zicht weg te houden op de kwaadaardige aard der Zionisten. Zionisme is nationalisme en de grootste ontkenning van Jodendom. De Zionisten ontvangen steevast volop steun van journalisten in de westerse media. De voorzitter van het Eerste Zionistisch Congres te Basel 29-31 augustus 1897 was van beroep journalist. Zijn antisemitische mening bepaalde het lot van de Joden. De antisemieten zijn speciaal geaccrediteerd door de Zionisten om de Joden te vervolgen. Hitler is gerekruteerd door de Zionisten. Feder, Goebbels en Eichmann waren onweerlegbaar Zionistische geïnspireerd.

De idee om Joden per treinen af te voeren naar kampen komt rechtstreeks uit het epistel ‘der judenstaat’ van de gróte Zionistische leider Theodor Herzl, net als de idee van ‘Lebensraum’. Met zijn artikel ‘a Solution of the Jewish Question’ in ‘the Jewish Chronicle’ van 17 januari 1896 heeft Herzl de Werelddiscussie over ‘der Endlösung’ aangejaagd. De journalisten van het Nieuw Israëlitisch weekblad en de Telegraaf Media Groep zien het creatieve brein van de Holocaust als hun grote ideologische leider. Kustaw Bessems van de Volkskrant is ook volger van de geestelijk vader van de Holocaust. Deze journalisten misbruiken hun journalistieke rol om de waarheid onder de pet te houden.

28-11-2017

Auschwitz als geboorterecht

by J.L. de Kreek — last modified 28-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Israël heeft wettelijk bepaald wie Joods genoeg is voor het recht op terugkeer. De definitie van wie Joods is wordt door deze wet opgetrokken zodat zoveel mogelijk Joodsbloed zich in Israël vestigt. De Israëlische wetgever en het Israëlisch bestuur vertelt er met kennis van de feiten niet bij dat de eerste en opvolgende bestuurders van Israël die de oprichters zijn van de zogenaamd Joodse Staat tevens de Holocaust georganiseerd hebben. De man die het creatieve brein is van al dat bloedvergieten wordt in Israël wettelijk geëerd als ‘founding father’.

De naam “Israël” is door de Zionisten gestolen van de Joden om te misleiden en de Joden diep ziek te beledigen met de naamvoering van het wereldgetto. Sinds de Bijbel wordt met Israël de Joodse mensen bedoeld. De Zionisten hebben zich dit exclusieve merk onrechtmatig toegeëigend om herkomstverwarring te zaaien bij het publiek en de Joden te overheersen. Voor Joden is de eeuwige onderdrukking der Zionisten een voortgaand probleem. 

Overal op aarde worden Joden geterroriseerd door Zionisten. Ook in Nederland vandaag. In groepsverband jagen Zionisten en hun vrienden in de journalistiek op personen die de waarheid en de feiten publiceren. De Zionisten bezitten hele redacties die het internet afstruinen naar ‘conflicting opinions’ om vervolgens betrokkene zwart te maken met ongefundeerde beschuldigingen van antisemitisme of Jodenhaat.

Jodenhaat zit de Zionisten in het bloed. Adolf Eichmann die de transporten van de Joden per treinen naar de kampen organiseerde was een Zionist in hart en nieren. Ruim voor de oorlog gingen Zionisten en de antisemieten van Adolf Eichmann al vriendschappelijk met elkaar om ter volbrenging van de door de Zionisten geambieerde Endlösung inclusief "Großer Versöhnungsausklang", en antisemieten voor de uitvoering.

Zionisten zijn erop uit Joden en het Jodendom uit te roeien en de eeuwen oude Joodse cultuur te misbruiken voor de eigen onverzadigbare geldingsdrang en machtswellust. WOII is een Zionistische oorlog. Hitler was een Zionistische dictator. De Holocaust is een Zionistische genocide. De Zionisten willen meer. De Zionisten willen complete realisatie van de idealen van de helden van Wilders. Dat houdt een volgende Holocaust in, op de bergen van Israël, en een racistische invulling van ouderwets aristocratisch wereldbestuur door het Syndicaat wat in ieder geval sinds 1895 betrokken is bij de voorbereidingen.

Document acties

Share |