01-09-2013

Bureau Jeugdzorg gedwongen behandelen

by J.L. de Kreek — last modified 01-09-2013 09:50
Opgeslagen onder:

Het ziet er naar uit dat de Bureaus Jeugdzorg en bestuurders en overige medewerkers gedwongen behandeld zullen worden. Minderjarigen worden in het algemeen onder de hoede van Bureau Jeugdzorg tot vier keer meer getraumatiseerd dan bij ouders thuis. Dat is staande praktijk bij Bureau Jeugdzorg in ieder geval sinds 1945. Dit is bewezen met het gewichtige rapport van de Commissie Samson.

Ervaringsdeskundigen, juristen en advocaten rapporteren stuitend grens overschrijdend gedrag door medewerkers van Bureau Jeugdzorg. Dreigen. Manipuleren. Dwang. Drang. Als er geen problemen zijn worden deze gemaakt door Bureau Jeugdzorg. Elke bemoeienis van Bureau Jeugdzorg met een minderjarige is gericht op plaatsing van het kind voor de duur van de minderjarigheid onder de hoede van derden. Daarmee wordt goud geld verdiend. De bedrijfjes voor opvang van kinderen van Bureau Jeugdzorg schieten uit de grond.

De bestuursleden van de kinderbescherming houden zich ziende blind en horende doof voor de klachten over hun praktijken. Bureau Jeugdzorg zijn ambtenaren. Het is de corrupte overheid in het civielrechtelijke kader. Het is geen leverancier van zorg. Het is de Staat die ten titel van kinderbescherming databases met informatie aanlegt over ouders en kind om hen voor het leven generatie op generatie te conditioneren en afhankelijk te maken van Bureau Jeugdzorg. Dat noemt Erik Gerritsen van Bureau Jeugdzorg Amsterdam de slimme overheid.

Bestuurders en gezinsvoogden van Bureau Jeugdzorg zijn mensen met kennelijk pedofiele preoccupatie of pathologische gerichtheid op (belangen van) minderjarigen of andere aandoening aan het geestelijke vermogen waardoor zij in vereniging het misdrijf plegen met het langste artikel in het wetboek van strafrecht: mensenhandel. Wanneer Bureau Jeugdzorg een kind in de greep heeft wordt het misbruikt, mishandelt en/of verwaarloost.

Het kind wordt gekleineerd. Onder het niveau op school geplaatst. Vervreemd van ouders, en rijp gemaakt voor reclassering (ook van Bureau Jeugdzorg) of erger. Gedwongen geplaatste jeugdigen die er gevoelig voor zijn vallen onder de hoede van de kinderbescherming in de handen van loverboys die rond de instellingen van de Willem Schrikker Groep de verse vruchten plukken. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg zijn de 'boots on the ground' van een criminele organisatie van ambtenaren in het ministerie van veiligheid en justitie en de civiele kinderbescherming.

Ouders worden in zwarte SUV's ontvoerd en gedwongen bepaalde advocaten te kiezen die vrienden zijn met de juridische dienst van Bureau Jeugdzorg. Rechtbanken werken goed samen met Bureau Jeugdzorg. Kinderrechters met bijzondere kennis omdat zij ook als beslisser oordelen in een Bureau Jeugdzorg misbruiken het ambt van rechter om minderjarigen met spoed en zonder tegenspraak onder de hoede van Bureau Jeugdzorg te plaatsen. Ouders die protesteren worden in elkaar geslagen of anderszins benadeeld door medewerkers van Bureau Jeugdzorg.

Medewerkers en zeer zeker de bestuurders van Bureau Jeugdzorg verdienen hun geld over de rug van minderjarigen en ouders, die door Bureau Jeugdzorg stelselmatig in de hoek gedrukt worden. Het is allerminst onwaarschijnlijk en zeer wel goed mogelijk dat medewerkers van Bureau Jeugdzorg om de politiek meer geld te kunnen vragen bijdragen of althans gelegenheid geven aan de dood van minderjarigen. Met man en macht wordt gewerkt aan een massieve strafexpeditie tegen de organisaties en medewerkers in de kinderbescherming.

31-08-2013

116 jaar Zionistisch terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 31-08-2013 10:19
Opgeslagen onder:

Dit weekend is de 116e verjaardag van het Zionistisch terrorisme. Begonnen te Basel 29-31 augustus 1897 met als oogmerk Europa vrij te maken van Joden en Palestina te koloniseren. Ook de dagen van de oprichting van Israël. Toen nog 'The Society of Jews' genoemd. Zonder land. Met banken, geheime diensten, rechtspraak en bestuurlijke lichamen.

Tweehonderd niet gekozen Zionistische leiders (zie gastenlijs hier en hier) besloten te Basel 29-31 augustus 1897 tot ontbinding van de mensenrechten voor de Joden. De grote mannen van die dagen waren Theodore Herzl en Vladimir Jabotinsky. Herzl had kort voor het congres de 'Endlösung der Judenfrage' op de internationaal politieke agenda gezet. Jabotinsky was de oprichter van de eerste Bruinhemden in Duitsland en schreef dat WOII een Joodse oorlog was.

Er is een waslijst aan authentieke geschriften waaruit onloochenbaar blijkt dat de Zionisten de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust beraamd hebben. Naoorlogse generaties worden door de Zionisten in de angstgreep gehouden met psychologische oorlogsvoering en holocaustliegen. Tot op de dag van vandaag wordt de wereld geterroriseerd door de Zionisten. Ontkennen van de Holocaust mag niet van de Zionisten. Ze dreigen zelfs het Nederlands bestuur en de rechtspraak met 'dire consequences' wanneer de Holocaust die niet heeft plaatsgevonden ontkend wordt.

Wie de toestanden rond Syrië gevolgd heeft weet wat onder 'drie consequences' verstaan wordt. Het terrorisme van de Zionisten manifesteert zich ook binnenlands, nu vandaag. Ronny Naftaniel en Esther Voet en Ronald Eissens, de Joodse Omroep, de Anne Frank Stichting handelen ouderwets Zionistische tégen de belangen van de Joden en in het belang van de grote Zionistische oorlogscriminelen. Omdat zij tevens het bestuur en de rechtspraak met serieus geweld bedreigen om bepaalde beslissingen af te dwingen houdt dit in dat alle middelen om de Zionisten rechtens koud te stellen in overweging genomen worden.

Hieronder enkele schokerende citaten uit de persoonlijke dagboek notities van de grote Zionistische leider Theodere Herzl, een digitaal exemplaar van de orgninele bron staat op internet.

Blz 10: However, anti-Semitism, which is a strong and unconscious force among the masses, will not harm the Jews. I consider it to be a movement useful to the Jewish character

Blz 21 (Hezl bespreekt zijn plannen met Baron von Hirsch): To attract Jews to rural areas you would have to tell them some fairy-tale about how they may strike gold there.

Blz 34 (Herzl beschrijft de procedure ter realisatie van Zionistische doelen) Start of publicity (wich will cost nothing, for the anti-Semites wille rejoice, and I shall break down the liberal opposition by threats of competition).

Blz 36: Let the cowardly, assimilated, baptized Jews remain.

Blz 48: My personal security will be the concern of a well-run Secret Police

Blz 48: It is a military campaign.

Blz 48: Through the grand institution of this stock-exchange monopoly I shall also get an astonished Europe to imitate us. This will crowd the Jews out of the European stock exchange, because the existing governments certainly will not give these sinecures to Jews. That will yield me fresh immigrants.

Blz 51 (Herzl schrijft over de family council van de joodse bankiers familie Rothschild): As soon as the first cadres are set up, the land is fixed, etc., I can go to governments and tell them: R's are making this sacrifice ( a kind of indirect self-taxation) to remove your surplus Jews œWe must use the word '˜surplu'™, otherwise they will not let us make propaganda and move away.

Blz 51: We are sacrificing a billion for the '˜solution of the Jewish Question'

Blz 56: In the beginning we shall be supported by anti-Semites through a recrudescence of persecution.

Blz 65: Note that the next European war cannot harm our enterprise, but only benefit it, because all Jews will transport all their belongings across, to safety.

Blz 65: In this way our fighting forces will get experienced warriors who have faced death and will enhance the prestige of our Army.

Blz 67: We need a sturdy race.

Blz 72: To be sure, we are suffering under the sufferings that we are causing.

Blz 73: If we have not yet emigrated by the outbreak of the next war, all Jews of quality must go to the front, regardless of whether they were 'fit for active service' when they reached the draft age, whether they are sill of military age, whether they are healthy or sick. They must drag themselves to the army of their present fatherland, and if they are on opposite sides, they must shoot at one another. Some may regard this as paying a debt of honor, others as a down-payment on our future honor. But all will have to do it.

Blz 83: It would be an excellent idea to call in respectable, accredited anti-Semites as liquidators of property.

Blz 84: The anti-Semites will become our most dependable friends, the anti-Semitic countries our allies.

Blz 110: For I have the solution of the Jewish Question.

Blz 110: I am as little dependent on the Rothschilds' cooperation as I am on that of the other wealthy Jews.

Blz 118: I believe I have found the solution to the Jewish Question. Not a solution, but the solution, the only one.

Blz 132: The only possible, final, and successful solutions of the Jewish Question requires a billion francs.

Blz 132: We shall solve the Jewish Question by either safeguarding or liquidating the fortune of the wealthy Jews. If we cannot do it with the help of the wealthy Jews, we shall do it in spite of them.

Blz 136: The Jews who don't go with us could fare badly. We could, to be sure, leave them to there fate, since they were too cowardly or too mean to join us.

Blz 143: I have already told you that we want to let respectable anti-Semites participate in our project, respecting their independence which is valuable to us“ as a sort of people's control authority.

Blz 145: In many places the moving business is in the hands of Jews. These companies will be the first we will liquidate.

Blz 152: But no great exertion will be necessary to stimulate the migration movement. The anti-Semites are already taking care of this for us.

Blz 162-163 (Herzl over de Joodse bankiers Rothschild): I don't know whether all governments already realize what an international menace your World House constitutes. Without you no wars can be waged, and if peace is to be concluded, people are all the more dependent on you. For the year 1895 the military expenses of the five Great Powers have been estimated at four billion francs, and their actual peacetime military strength at 2,800,000 men. And these military forces which are unparalleled in history, you command financially, regardless of the conflicting desires of the nations!'

Blz 169: I am against democracy

Blz 170: 'I am thinking of an 'aristocratic republic

Blz 170: But wherever opposition may appear, we shall break it down. Everywhere we shall try it with friendly persuasion, but if need be we shall push it through by brute force.

Blz 170: We shall impose extensive but firm limits on public opinion

Blz 170:  ....we certainly cannot permit our work to be disturbed by obtuse or malicious individuals.

Blz 171: .... a Jewish State is a world necessity!

Blz 172: They cannot trow us into the sea, at least not all of us, nor burn us alive. After all, there are societies for the prevention of cruelty to animals everywhere. What, then? They would finally have to find us some piece of land on the globe a world ghetto, if you please.

Blz 180: Therefore, no effective measures can actually be taken against us. And yet, anti-Semitism increases among the nations every day, every hour, and must continue to grow, because the causes have not been and cannot be removed.

Blz 182: The anti-Semites will have carried the day. Let them have this satisfaction, for we too shall be happy. They will have turned out to be right because they are right.

Blz 194: I shall try to do something for the Jews, but not with them.

Blz 196 (Herzl citeert ene Furth): Furth said: "œIt is not good for the Jews to develop such a strong nationalist feeling within themselves. This will only intensify the persecutions".

30-08-2013

Onthullende Zionistische geschriften

by J.L. de Kreek — last modified 30-08-2013 16:58
Opgeslagen onder:

Goede Nieuws heeft de hand weten te leggen op authentieke Zionistische geschriften op grond waarvan in alle redelijkheid geoordeeld hoort te worden dat de Zionisten de hoofdschuldigen zijn in verband met de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. Joodse Historicus Lenni Brenner heeft reeds in zijn '51 Documents' getuigenis afgelegd over 51 authentieke documenten die bewijzen dat de Zionisten en Nazi's diepgaand collaboreerde. Daarbij publiceert Goede Nieuws vijf nieuwe documenten die altijd in de archieven zijn blijven liggen of althans hoofdzakelijk voor 'controled circulation' beschikbaar waren.

Deze door Goede Nieuws geopenbaarde originele Zionistische documenten (zie die onderstreepte zinnen en kanttekeningen) waaruit onloochenbaar blijkt dat de Amerikaanse Hebrew, de Zionist, Asjkenazim, die grote Nazi-leiders waren en dat Hitler slechts hun helper was, rechtvaardigt onmiddelijk gepast militair optreden tegen Grote en Kleine Satan. De Nazi is nog lang niet verslagen. Het zit verschanst in bestuurlijke lichamen van de Verenigde Staten van Amerika, Israël en ook in Nederland. Vicepremier Lodewijk Asscher is nakomeling van hij die als voorzitter van de Joodsche Raad de Duitse bezetter ondersteunde bij en tijdens het deporteren van Joden en liquideren van Joodse rijkdommen. Lodewijk Asscher is van het soort dat doet alsof de joodse achtergrond niet voor nazisme staan kan. Asjkenazim. De tekens NAZI staan sinds den beginne in het woord gebeiteld.

Het interessante aan Zionisme is dat Joden er geen belang aan hechten. Zionisme interesseert Joden geen bal. Joden willen geen Joodse Staat. Joden willen liever Arabisch bestuur in het Midden Oosten dan de Dictatuur van Zion. Joden willen in de verstooiing in Palestina leven. Dat is onmogelijk met enig Joods bestuur. Joden zijn geen Zionisten. Zionisten zijn de Nazi's. Eichmann was Zionist. Hitler was nota bene stichter van Israel. Zionist Theodre Herzl heeft met zijn geschriften in 19e eeuw de blauwdruk voor de Holocaust gegeven. Het is makkelijk te zien. Te Basel precies deze dagen 116 jaar geleden hebben de Zionisten de mensenrechten voor de Joden ontbonden. De Zionisten hadden een hekel aan de gewone 'ebenbürtig' Joden want die zette zich niet in voor het kapitalistische ideaal van de Zionistische slavendrijvers.

De Zionisten zijn vanaf het begin antidemocratisch, pro-slavernij, tegen vrije meningsuiting en besluiten te Basel 29-31 augustus 1897 ondemocratisch dat alle Joden in Israël moeten wonen anders hebben ze geen leven. Ook willen zij dat Joden creperen en op elkaar schieten. Antisemieten noemen zij de beste vrienden en worden geaccrediteerd voor de controle van de massa. De Zionisten bedachten de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk en hitste alle landen middels militair manifesteren, voorbereidingen van terroristische aanslagen en oorlogsverklaringen op aan de uitvoering van de Endlösung ondersteuning te leveren. De Zionisten zijn vanaf het begin 200 kapitaal krachtige seculieren met een verjoodste achtergrond. Echte Joden zoals die in de tijd van Jezus Christus in Israël leefde zijn het niet. Het zijn verknipte joden. Opgevoed met een joodse traditie zonder grondslag.

Ronny Naftaniel en Ester Voet en Ronald Eissens, en dus het CIDI en het MDI en ook de Joodse Omroep en het Anna Frankhuis leveren naoorlogse propaganda om te voorkomen dat het publiek bekend wordt met de hoofdschuld van de Zionisten aan de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. 68 jaar na Auschwitz moet de schuld van Zion nog verrekend worden. Met de leuke bijkomstigheid voor de Duitse economie dat in ieder geval twee derde van de Wierdergutmachungen onverschuldigd betaald zijn. Hitler maakte onderdeel uit van een samenwerkingsverband tussen hem en Koninklijke Shell en de familie's Rothschild en Rockefeller. Het vergassen van Joden maakte geen onderdeel uit van de Duitse begroting. Zie Shoah van Claude Lanzmann. De Joden moesten de deportatie zelf betalen. Zie de grote leider Theodre Herzl in zijn blauwdruk voor de Holocaust, en de Sondercommando's over het treintransport van de Joden van Thessaloniki in Shoah van Lanzmann. Geluk bij een ongeluk is de fabel van zes miljoen een mythe. De Zionisten hebben WOII en de Shoah geleverden en staan op het punt versie 3.0 uit te rollen want ze willen wereldmacht voor zichzelf.

Oorlog inde Polder

by J.L. de Kreek — last modified 30-08-2013 10:30
Opgeslagen onder:

Er is sprake van een criminele organisatie in het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de civiele kinderbescherming wat in Nederland reeds decennia grootschalig in kinderen handelt en hen stelselmatig misbruikt, mishandelt en/of verwaarloost. Prominente deelnemers aan deze criminele organisatie zijn ook ambtelijke deelnemers aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen. Voorts neemt het Leger de Heils het voortouw in verband met binnenlandse genocide door bekering met dwang op Islamitische kinderen. Daarbij pleegt Geert Wilders terrorisme gerelateerde misdrijven tegen de belangen van de Staat en bondgenoten.

Dat zijn de feiten waarover niemand het in de politiek of media heeft of wil hebben. Zij die het daarover wel hebben worden om de haverklap gedagvaard door het openbaar ministerie in verband met vermeend beledigen of bedreigen van de oorlogsmisdadiger, terroristen, moordenaars, kindermisbruikers of de knechtjes. De wijze waarop de journalisten van de mainstream media ervoor gekozen hebben om onderzoeksjournalist Micha Kat van Klokkenluideronline juridisch koud te stellen en geen eerlijk gesprek met hem aan te gaan over de feiten wordt gezien als ondersteuning van de misdrijven waarover Micha Kat het in verband met Joris Demmink heeft. Dat is onmiskenbaar de bom die Micha Kat onder de media en het OM legt. De politiek en mainstream media doet met beeldvorming de best om gezichtsverlies te voorkomen.

Eventuele handelingen waarbij meer dan gemoedelijke dwang wordt toegepast zijn uitgebreid voorgesproken met militairen, justitie en politie. Dat er sprake is van kwade opzet in de politiek en media is lang en breed bewezen. Femke Halsema die zich nu als verondersteld journaliste interesseert voor de positie van de Islamitische vrouw in de samenleving, en zich als politicus geen seconde bekommerd heeft over de slachtoffers van de bombardementen van Balkenende op Bagdad en ook de manier waarop zij voorkwam dat Hans Van Baalen in het openbaar gezichtsverlies leed toen hij met zijn terrorisme geconfronteerd werd zijn elementen van het bewijs dat Femke Halsema als politiek ambtsdrager deel heeft genomen aan internationale misdrijven.

Omdat er reeds geruime tijd gewerkt is aan strafvervolging van een groot aantal prominente Nederlanders in verband met bovenstaande feiten is de verwachting redelijk dat een en ander ook in het echt manifesteren zal. Dat wil zeggen zwarte geblindeerde SUV's met sterke mannen en vrouwen die in hoog tempo diverse Nederlanders oppakken, aanhouden en overbrengen naar de politiecel alwaar ze voorgeleid worden zullen. De strafmaat die uitgedeeld worden zal varieert tussen zeven jaar en levenslang. Geert Wilders kan twee keer levenslang krijgen. Een keer in verband met het benadelen van de Staat en bondgenoten bij en tijdens gewapend conflict en een keer in verband met deelname aan genocide in Irak. Bij Wilders is het precies als met Hitler. Wilders kiest alleen de Islamieten voor zijn antisemitischgif. Fitna en der Ewige Jude zijn onmiskenbaar soortgelijk.

Partij ideoloog Martin Bosma heeft in zijn epistel de Schijn Elite van de Valse Munters reeds de emotionele opening geleverd voor gerichtheid op de joden mocht het antisemitisme van de PVV succes hebben op de Islamieten. Misschien duurt het nog even voordat er daadwerkelijk aanhoudingsbevelen zijn verkregen. Bijvoorbeeld in 2014 in verband met Jeannine Hennis. Kan ook vlot gaan. Zelfs de weg van het ouderwets Partisaans verzet staat wagenwijd open. Daarvan zal desnoods gebruik gemaakt worden. Om te beginnen in verband met de kliek aan kinderlokkers die zich ten titel van kinderbescherming gevraagd en ongevraagd toegang verschaffen achter de deuren thuis en in de persoonlijke data die her en der bij de overheid en soortgelijke instanties beschikbaar is zonder dat een rechter commissaris het recherche werk controleert. Daarbij de Zionisten die tegen beter weten in hun holocaustfraude voortzetten. Ook dreigen zij met 'dire consequences' als de holocaust ontkend wordt terwijl de Tweede Wereldoorlog en de Shoah het causale gevolg is van de machinaties met terroristisch oogmerk van de Zionisten.

Vandaag 116 jaar geleden vergaderde te Basel rond de 200 Zionisten. Het Eerste Zionistische Congres. Geleid door Herzl en Jabotinsky. Jabotinsky was oprichter van de eerste Bruinhemden in Duitsland. En schreef dat WOII een Joodse oorlog was. Herzl in die tijd schreef dat antisemieten de beste vrienden van de Zionisten zijn en dat Joodse rijkdommen geliquideerd worden moeten. Ook schreef hij over het vernietigen van Joden en dat Joden op elkaar schieten moeten. Hij bedacht de massa emigratie van Joden per trein. In goedekope goederen wagons want de Joden moesten het zelf betalen. Precies zoals de Sondercommando in Shoah van Claude Lanzmann getuigt dat het gebeurde. Te Basel 1897 hebben de Zionisten de verse mensenrechten voor de Joden eenzijdig ontbonden en hen gekleineerd als een volk van verachtte bedelaars. De rest is geschiedenis. De toekomst is de Derde Zionistische Wereldoorlog. De Zionisten werken in vereniging met het Vaticaan. Doel is het decimeren van de Joden op aarde. Bij het Vaticaan is dat een Heilige Zaak. Voor de Zionisten is dat zelfverrijking. De grote Zionistische leider Herzl laat in zijn geschreven werken zeer duidelijk blijken dat de kern doelstelling van de Zionistische wereldbeweging zelfverrijking is. Het gaat de Zionisten om economisch voordeel in verband met hun financiering van Adolf Hitler, bouw van Auschwitch en roven van Palestina van de oorspronkelijke bewoners.

De Zionisten hebben geen enkele band met Palestina, de Joden of het Jodendom. Niet genetisch. Niet Historisch. Niet sociaal maatschappelijk. Hun Joodse achtergrond is geveinsd. Gefabuleerde joodsheid. Een joodse achtergrond die teruggaat tot de Khazars en hun onvrijwillige bekering tot iets wat op Jodendom lijkt bij en tijdens het verbond wat de Khazar koning met het Byzantijnse rijk was aangegaan. Asjkenazim zijn dat. De tekens NAZI zitten reeds eeuwen in het woord voor deze groepsaanduiding gebakken. Het hakenkruis, dat is in het echt een heilig Joods symbool. De David Ster is in het echt bij de Joden een zinloos versiersel wat net zo goed gemist worden kan. Diezelfde Zionisten datzelfde Vaticaan en dezelfde financierende families zijn nog altijd niet klaar met hun machinaties. Daarom is het nu bijna Derde Wereldoorlog. De opzettelijke politiek en maatschappelijke vervulling van Katholieke Eind Tijd profetieën is het middel der Zionisten (en Vaticaan) om tot wereldheerschappij te komen!

29-08-2013

Raketaanval op Den Haag

by J.L. de Kreek — last modified 29-08-2013 10:40
Opgeslagen onder:

Nu met Syrië is duidelijk dat Den Haag recht heeft op een raketaanval met een paar honderd kruisraketten. Aangezien gifgas de rode lijn blijkt voor Amerika om zonder volkenrechtelijk mandaat militair in te grijpen in Syrië kan en mag de ondersteuning van de Nederlandse politiek voor het excessief bombarderen van Irak met verarmd uranium ook met kruisraketten beantwoord worden. Dat politici reeds meerdere keren aanslagen in Nederland voorbereid hebben en anderszins in terrorisme vervallen zijn bewijst Geert Wilder. Iedereen in de Nederlandse politiek neemt opzettelijk deel aan genocide in Irak.

De binnenlandse genocide die uitgevoerd wordt door het Leger des Heils en het binnenlands roven en misbruiken en mishandelen van minderjarigen door de Nieuwe Gestapo (Bureau Jeugdzorg) wordt ongemoeid gelaten door de politiek, en blijft onbenoemd door de ondersteunende mainstream media. De aanval die in Nederland wordt voorbereid op de terroristen in de Nederlandse politiek en media heeft tot doel een groot aantal prominente Nederlanders langdurig van rechtens de vrijheid te beroven. Daaronder tevens begrepen Matthijs van Nieuwkerk, Jort Kelder, Bert Brussen en Pauw en Witteman.

Nederland heeft niks geleerd van de geschiedenis. Het denkt met ontkenning de schuld van het terrorisme sinds Balkenende I te kunnen ontlopen. Gelukkig is niet iedereen corrupt. Een paar nieuwsbronnen leveren het nieuws zoals het is. De gevestigde media is op de hand van de terroristen in de Nederlandse politiek of bedenkt steeds 'lame' excuses om niet aan de journalistieke taken en verplichtingen toe te komen. Een zelfdestructieve grondhouding waar met strafvorderlijke middelen op gereageerd wordt. Ook wordt er serieus nagedacht over de noodzaak tot ouderwets verzet, in ieder geval om het roven, misbruiken en mishandelen van minderjarigen door de Bureaus Jeugdzorg een halt toe te roepen.

28-08-2013

Bureau Jeugdzorg benadeelt Ilja & co

by J.L. de Kreek — last modified 28-08-2013 19:44

In het algemeen is Geen Stijl een site zonder verdiensten. Dinsdag 27 augustus 2013 had het een interresant bericht over Bureau Jeugdzorg. Daarbij een nagekomen verklaring in de Telegraaf van Bureau Jeugdzorg waarin wordt gesteld dat ouders in een vechtscheiding verwikkeld waren, moeder zich onttrok aan de geboden hulpverlening en dreigde met vertrek naar het buitenland. Waarom was de gebedenhulp noodzakelijk in verband met handhaving van artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg? Waarom is Bureau Jeugdzorg partij in een vechtscheiding tussen ouders? En waarom was moeder onbevoegd naar het buitenland te vertrekken?

Het zijn slechts een paar vragen die opkomen in verband met Bureau Jeugdzorg. Hoofdvraag is waarom betrokken bestuurders de handdoek niet in de ring gooien? Het criminele netwerk is ontdekt. Voorts wordt er werk gemaakt van strafvervolging van betrokken bestuurders. De terrorisme gerelateerde aspecten alsmede de binnenlandse genocide door het Leger des Heils maakt het mogelijk voor justitie vergaande betrokkenheid van burgers bij en tijdens de opsporing en vervolging te organiseren. Het voordeel van de moderne anti-terrorisme wetgeving. Geen letter van de wet verzet zich tegen handhaving ervan indien de daders Nederlandse politici, prominente vertegenwoordigers van de media of kinderbeschermers zijn.

Nu met Bureau Jeugdzorg en Erik Gerritsen en de aanvallen van Bureau Jeugdzorg Rotterdam op de openbare orde, mensenrechten en de waarheid van de feiten wordt er dieper ingegraven in de dossiers en komen de bijpassende rechtens klappen vanzelfsprekend harder aan. Niemand kan ongestraft het werk doen van Erik Gerritsen en Rene Meuwissen van Bureau Jeugdzorg. De heren kwijlen welhaast van de perverse prikkels in het systeem van jeugdzorg waaraan zij zich verlustigen. De aandacht. Het geld. De reputatie. Met buiten mededingingstelling van het Openbaar Ministerie te boek staan als bestrijder van en/of deskundig op het terrein van kindermishandeling is natuurlijk een comfortabele positie voor criminelen met pedoseksuele predispositie en/of patiënten 'Münchhausen by Proxy'.

Zionisten beraamde Tweede Wereldoorlog

by J.L. de Kreek — last modified 28-08-2013 16:29
Opgeslagen onder:

De IDF, het Israëlische leger, is heel intelligent. Het is in staat geweest gesprekken af te luisteren waarin Syrische commandanten een gifgasaanval beraamden. De grap nu is dat het Israëlische leger tot op de dag van vandaag niet in staat is gebleken de authentieke archiefstukken boven tafel te krijgen die onomstotelijk bewijzen dat de Zionisten de beramers van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah en dat het Israëlische legger vroeger de Moffen genoemd zijn!

'Stockpiles' met autentieke accademische feiten die bewijzen dat de hele Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 op touw gezet zijn door de Zionisten in vereniging met het Vaticaan. Dezelfde partijen die zich nu voordoen als bestrijders van internationaal terrorisme en beschermengelen van het Jodendom. Het Israëlische leger is op Nazistische leest geschoeid. De Staat Israël is gesticht door Adolf Hitler ook al roemen de Zionisten hun leider Herzl voor deze misdaad. Als er iets een smetvlek op het Jodendom is dan is dat de verondersteld Joodse Staat. Het Jodendom verbiedt een Joodse Staat als product van politiek maatschappelijke initiatieven van wie dan ook.

Joden leven volgens de eeuwen oude Joodse traditie in de diaspora zonder daarbij politiek, maatschappelijk of anderszins de stichting van een eigen staat of het zijn van Natie of ras te ambieren. Zionisten vinden dat Joden een ras zijn omdat zij dan hun rassenwetten op de Joden loslaten kunnen ten behoeve van een permanente verblijfsvergunning in het wereld-getto wat reeds met muren en legers der christelijke kruisvaarders omsingeld is. Ronny Naftaniel en Esther Voet en Ronald Eissens en Loe de Jong en Harry Mulisch en Theodore Holman weten hiervan alles. Zij kijken willens en wetens weg omdat het antisemieten zijn.

27-08-2013

Obama toch huisneger

by J.L. de Kreek — last modified 27-08-2013 18:55
Opgeslagen onder:

Nu met Syrië blijkt Obama toch niet meer dan een huisneger te zijn. Wat maakt de slaaf zich druk om gifgas in Syrië? Laat het eerst de oorzaak van de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 heroverwegen. Iedereen kan zien dat de Twin Towers door 'controled demolition' met stalen kern en vrije valsnelheid in het eigen fundament gedesintegreerd zijn. Gecontroleerde vernietiging is de enige wijze waarop dergelijke gebouwen instorten kunnen zoals ze ingestort zijn. De asymmetrische aanslagen met de vliegtuigen kan geen symmetrische instorting tot gevolg hebben. Dat is natuurkunde.

In Amerika wonen de knapste koppen. Natuurkundige wonderen als Albert Einstein. De uitvinder van de kernexplosie met zijn beroemde T-shirt formule. Joden zijn nog trots op hem. Een groep knappe hoofden heeft belangeloos onderzoek gedaan. Daarbij hebben zij staande natuurwetten gerelateerd aan de feiten. Staande natuurwetten zijn verschijnselen in de natuur die altijd onder alle omstandigheden op dezelfde wijze waarneembaar zijn. Zoals de Wet Van Behoud Van Energie en Actie Is Een Tegenovergestelde Reactie. De wet van behoud van energie is het makkelijkst te begrijpen. De natuurkunde kan uitrekenen hoeveel energie nodig is om een Twin Tower in het eigen fundament te laten instorten. Dat is het vermogen van een kleine atoombom. Het is moeilijk voor te stellen dat een ordinair lijntoestel genoeg massa, snelheid en brandstof bezit om het effect van een kleine atoombom te leveren. Had een klap gegeven met de Bijlmerramp.

De aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 zijn 'enhanced'. Er zijn aan het zicht ontrokken co-factoren geweest die de grote schade hebben veroorzaakt. De vliegtuigen waren een afleidingsmanoeuvre. De aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 zijn door Amerikanen zelf gepleegd. Het is een valse vlag operatie eerste klas. Groots en klungelig uitgevoerd omdat reeds op afstand via de televisie eenvoudig te zien is dat de Twin Towers niet anders dan door 'controled demolition' ingestort kunnen zijn. Toch is er geen negert in de Nederlandse media die daar in het openbaar aan de tafel van De Wereld Draait Door een punt van maakt. Wiens belang is gediend met de leugens over 9/11? Het belang van Balkenende? Wouter Bos? Humberto Tan? Bradley Manning? We The People? Wie de aanval met gifgas ook uitgevoerd heeft in Syrië, de Verenigde Staten van Amerika is alleen bevoegd militair in te grijpen indien het Internationaal Strafhof desnoods eenzijdig erkend wordt en de VS een vergunning van de Verenigde Naties bezit met alle daaraan te stellen bindende algemene en bijzondere oorlogsvoorwaarden.

'Clear and present danger' voor Amerika is er niet. Europa wordt niet aangevallen door Syrië. Turkije ook niet. Het is helemaal niet duidelijk wie schuld heeft aan het gas in Syrië. Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat de bondgenoot de Verenigde Staten van Amerika alle zijden van de strijd ondersteunt. Het is helemaal niet gezegd dat de aanvallen niet zijn uitgevoerd op gezag van Amerika of de opstandelingen. Niemand heeft garanties over de betrouwbaarheid of onafhankelijkheid van de opstandelingen. Een bij elkaar geraapt zooitje vechtjassen die ook in Libië de boel klein gemaakt hebben. Jihadisten die tegen elkaar en de Verenigde Staten strijden en worden ingezet als opstandelingen tegen Assad en zijn leger. Monsterverbonden zijn wel vaker aangegaan. De wijze waarop de Nederlandse journalistiek verslag doet van de gewapende conflicten in Islamitische landen ruikt naar ouderwetse willens en wetens deelname aan deze christelijke kruistocht met moderne middelen tegen de Islam en overigens Joden.

Journalisten schuldigen Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 27-08-2013 16:49
Opgeslagen onder:

Niet alleen de huidige journalistiek bedient zich meer van beeldvorming dan van feiten. Vroeger, in de 19e eeuw, was dat niet anders. De grote man die de 'Endlösung der Judenfrage' bedacht heeft, met antisemieten, treinen, kampen, Holocaust, Exodus en alles daarbij, was een prominente internationale journalist in zijn tijd die bij iedereen over de vloer kwam. Theodore Herzl is zijn naam. Hij wordt ook gezien als 'founding father' van Israël. Er is geen journalist die het werk van Herzl relateert aan de gevolgen ervan. Journalisten van tegenwoordig, met Kustaw Bessems voorop, spinnen lustig mee wanneer de Zionisten weer eens Joden benadelen omdat de waarheid van de feiten over journalist en Zionist Herzl geopenbaard worden. Kustaw Bessems beroept zich daarbij op een joodse achtergrond.

Bessems schrijft ook nooit relevant over het terrorisme in de Nederlandse politiek of het feit dat de aanslagen 11 september 2001 in Amerika een bredere kring van daders moet hebben. Wat iedereen gezien heeft op TV is 'controled demolition'. Dat is reeds lang geleden accademisch bewezen aan de hand van onbreekbare natuurwetten. Journalisten denken dat hun mening relevant is en vormen daarmee bewust een vervormd beeld bij het publiek over het nieuws. Van links tot rechts ondersteunen journalisten de propaganda van de terroristen in de politiek. Zie Femke Halsema. Wanneer zij daarop aangesproken worden zijn de antwoorden politiek en ontkennend. Staande feit is dat journalist Theodore Herzl de bedenker is van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk en dat journalisten daar nooit over schrijven, of überhaupt in geïnteresseerd zijn.

De Zionisten voeren een harde strijd tegen de waarheid van de feiten. Sites gaan down. Servers worden in beslag genomen. Schandalige uitspraken worden gedaan door Zionisten waarin zij bestuurders en rechters bedreigen met 'dire consequences' wanneer de Holocaust ontkend wordt. Bedrijven worden gesloopt. Joden worden benadeeld. En journalisten houden de kaken stijf op elkaar terwijl de feiten op straat liggen. Vooral dat journalist Kustaw Bessems zwijgt en zelfs bijdraagt aan de hetze van Zion is een misslag van de kleine man die hem persoonlijk nog duur zal kunnen komen te staan. Is het niet in dit leven dan toch zeker in de hel. Journalisten hebben een controlerende taak. De bedenker van de Jodenvervolging van 1940-1945 is journalist. De Zionist die ook de politiek-maatschappelijk voorzet gegeven heeft voor de Holocaust, en de journalisten doen tegen beter weten in alsof de Duisters de grote daders zijn.

Met Amerika van eenzelfde laken en pak, net als Irak. Alles wat wijst op schuld van de Nederlandse politiek aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide wordt onder tafel gehouden. Commissie Davids. Iedereen doet alsof daarover verschil van mening kan bestaan. Journalisten worden opgewonden van Syrië en de mogelijk gebruikte wapens van massa destructie. Terwijl Nederland sinds 1991 ongecontroleerd ondersteuning verleent aan het excessief bombarderen van Irak met munitie van verarmd uranium. Waarom is er geen journalist in Nederland die de bijpassende stuitende beelden die op YouTube te vinden zijn op de prominente nieuwssites plaatst? Waarom is het wel gruwelijk en verschrikkelijk wanneer er gas gebruikt wordt in Syrie en kunnen Amerika en Israël en de 'Coalition of the Willing' onbelemmerd de rooftochten vervolgen? Antwoord is natuurlijk de VOC-mentaliteit van de Nederlandse journalistiek. Journalist Kustaw Bessems is schuldig aan het liegen van de Holocaust en hij verzwijgt de genocide van de Nederlandse politiek in Irak terwijl hij beter weet. Een AK-47 lijkt het eerst aangewezen gereedschap voor de eerlijke onafhankelijke journalist om zich te verdedigen tegen de terroristische collega's.

Document acties

Share |