U bent hier: Home

06-02-2013

Irakoorlog oorzaak crisis

by J.L. de Kreek — last modified 06-02-2013 11:20
Opgeslagen onder:

De Europese schuldencrisis die uitbrak binnen het eurogebied nadat Griekenland als gevolg van de kredietcrisis zijn schulden niet meer zelfstandig kon financieren, is het causale gevolg van het illegale geweld van westerse mogendheden in Irak en andere Islamitische landen. Top-ambtenaren van de Centraal Economische Commissie hebben dit bevestigd tegenover hét Goede Nieuws™. Lees verder...

05-02-2013

Zionisten inspirators Nazi's

by J.L. de Kreek — last modified 05-02-2013 19:50
Opgeslagen onder:

Dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 in werkelijk radicaal anders is dan wat onderwezen wordt, bewijzen de originele getuigenissen van de Joden op de website truetorahjews.org. Volgens de Joden van truetorahjews.org is de propaganda van Nazi's gebasseerd op wat de Zionisten zeiden. Door de Zionisten worden deze Joden weggezet als een anti-Zionistische secte. Toch bevat de website van truetorahjews.org vele autentieke citaten van Zionistische leiders die moeilijk anders dan zuiver anti-Semitisch begrepen kunnen worden. Lees verder...

04-02-2013

Bijbel voorspelt toekomst

by J.L. de Kreek — last modified 04-02-2013 11:25
Opgeslagen onder:

Armageddon, de Eind Tijd, de Apocalyps, is een periode van ongeveer tien jaar die aan is gevangen om en nabij 21 december 2012. De schuldigen aan de bijpassende callamiteiten, noemen deze periode 'doomsday decade'. De betrokken (rechts)personen waren vroeger de grote namen achter Adolf Hitler en de Nationaal Socialisten en zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Wie de Bijbel niet begrijpt snapt de huidige tijd niet. In andere tijden is het leuk de Bijbel te lezen omdat het leuk is, nu is het -journalistiek- noodzakelijk de Bijbel te begrijpen om de huidige tijd en de toekomst in de juiste context te plaatsen. Lees verder...

03-02-2013

Ongebruikelijke feiten

by J.L. de Kreek — last modified 03-02-2013 12:00
Opgeslagen onder:

Omdat collega onderzoeksjournalisten en media prominenten reeds jaren achtereen inhoudelijk in ernstige mate steken laten vallen, vertelt Goede Nieuws eerst wat de ongebruikelijke feiten zijn om later te berichten over de uitvoering van bijpassende totaal oplossing. Het bijzondere feit wil dat de aanslagen op Amerikaans grondgebed 11 september 2001 'enhanced' zijn. De Twin Towers en gebouw zeven kunnen niet zijn ingestort zonder toevoeging van de extra energie van twee kleine atoombommen bovenop de energie die de twee vliegtuigen met de hoge snelheid en brandstof reeds bezaten. De wijze waarop de Twin Towers zijn ingestort kan alleen verklaard worden met 'controled demolition'. Lees verder...

Burgeroorlog in Nederland?

by J.L. de Kreek — last modified 03-02-2013 10:25
Opgeslagen onder:

Dat er feitelijk in Nederland thans reeds geruime tijd een strijd tegen de Kroon gevoerd wordt, is de diensten verantwoordelijk voor bewaking en beveiliging van de Staat inmiddels genoegzaam bekend. De beschikking van de zaak van de wraking van VVD-raadheer Mijnsberge van het Gerechtshof Amsterdam van 01 februari 2013 is daarvan een voor iedereen zichtbare manifestatie. Verzoeker in bijpassende hoofd- en wrakingszaak is hij die steeds de (ambtshalve) aanhouding en gevangenneming verzocht van de PVV-leider in het geruchtmakende Wildersproces Lees verder...

02-02-2013

Wraking oorlogsmisdadiger ongegrond

by J.L. de Kreek — last modified 02-02-2013 12:55
Opgeslagen onder:

Blijkens de beschikking van de wrakingskamer van het Gerechtshof Amsterdam van 31 januari 2013 is het in Nederland in strafzaken niet mogelijk een raadsheer van het Gerechtshof die deelneemt aan de oorlogsmisdaden van de VVD te wraken. Ook niet nu de verdachte reeds jaren werk maakt van de strafvervolging van deze oorlogsmisdaden van de raadsheer en zijn partij. Volgens de benadeelde partij heeft de wrakingskamer van het Gerechtshof nog nooit van artikel 12 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie gehoord. Wel is volgens het Hof de wrakingskamer in beginsel bevoegd een wrakingszaak op de voet van artikel 316 Sv voor nader onderzoek te verwijzen naar de raadsheer-commissaris. Lees verder...

01-02-2013

Interview met hetzuur.nl

by J.L. de Kreek — last modified 01-02-2013 16:55
Opgeslagen onder:

Goede Nieuws heeft op 01 februari 2013 een interview gehouden met de maker van hetzuur.nl over de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam in de zaak van de wraking van mr. Mijnsberge, en de gevolgen daarvan voor de veiligheid van de Staat. Hetzuur.nl noemt het schokkend zoals de wrakingskamer reageert. Precies zoals voorspeld: pathologisch als slachtoffer. Lees verder...

31-01-2013

Oorlogsmisdaden Irak bewezen

by J.L. de Kreek — last modified 31-01-2013 18:45
Opgeslagen onder:

Het goede nieuws van 31 januari 2013 is dat het Gerechtshof Amsterdam het verzoek tot wraking van voorzitter mr. Mijnsberge in de zaak van het hoger beroep tegen de veroordeling van HetZuur.nl, heeft afgewezen. De wraking van mr. Mijnsberge was verzocht in verband met zijn prominente lidmaatschap van de VVD en deelname aan de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de VVD in Irak. Het Hof oordeelt dat de wrakingskamer op zichzelf bevoegd is onderzoek te doen naar de feiten en omstandigheden die aan een wrakingsverzoek in een strafzaak in hoger beroep ten grondslag liggen. Het Hof is in dat kader in beginsel ook bevoegd een wrakingsverzoek op de voet van artikel 316 Sv voor nader onderzoek te verwijzen naar de raadsheer-commissaris. Ingevolge artikel 316 Sv dient het verzochte onderzoek noodzakelijk te zijn, aldus het Gerechtshof 31 januari 2013 in de wrakingszaak over de wraking van raadsheer Mijnsberge van de VVD in de zaak van het hoger beroep tegen de veroordeling van hetzuur.nl in verband met discriminatie van Joden wegens ras en/of geloof. Lees verder...

Document acties

Share |
gearchiveerd onder:
Recent Entries
Tom Staal steunt terrorisme
Israël regelde Holocaust
Joden als beroepsleugenaars
Esther Voet faciliteert Jodenvervolging
FATWA: Hoofddoekjes Politie weerzinwekkend
Familie Lodewijk Asscher deporteerde Joden
Sylvana Simons is Grote Hoer
Hoofddoekjesterreur Fatima Elatik
Jan Roos functioneel benadelen
Jan Peter Balkenende voortreffelijke jurist
Irritaties om Joden
GeenStijl & TMG slopen
Beklagen over Wim Dankbaar
Adolf Hitler toffe gast!
Foute vrienden Federatief Joods Nederland
Holocaustonderwijs is psychologische oorlogsvoering
Likoed Nederland bedreigt Joden
GeenStijl is dé Nazi's
Herman Loonstein flest Jan Roos
Dodenherdenking weerzinwekkend
Joden niet bevrijd
Holocaust gecontroleerde beweging Zionisten
Hitler had gelijk
Onno Hoes is moederneuqer
Joden van Buitenveldert
Commentaar op Esther Voet
CIDI op Jodenjacht
Eric Smit niet integer
Hitlers Hersens Heten Herzl
PowNed en GeenStijl
OM-topman Bolhaar praat onzin
Liever Le Pen
Diederik Jekel is wetenschapsparasiet
Radio hét Goede Nieuws™ March For Science bewijst wetenschapsfraude
Sex met minderjarigen
Chris Klomp misbruikt kinderen
Geert Wilders moordenaar Mark Schouwink
Chris Klomp vriendje Joris Demmink
Bewijs! Jezus Christus leeft
Micha Kat steunen
Saskia Belleman aan het gas
Bijltjesdag voor Arnold Karskens
Bijltjesdag voor Sylvana Simons
Herzl bewijst gelijk Le Pen
Joris Demmink eet kinderen
Chris Klop betrokkene moord Marianne Vaatstra
Geert Wilders tekent doodvonnis
Bart Mos bedreigt Joden
Deborah Lipstadt bewijst Holocaustbedrog
Joden zijn gevaarlijk