27-07-2013

Geert Wilders harcode antisemiet

by J.L. de Kreek — last modified 27-07-2013 11:44
Opgeslagen onder:

De Leidse historicus Bart van der Boom constateer maandag in het NTR-radioprogramma Dichtbij Nederland dat de manier waarop de PVV Moslims omschrijft, lijkt op de propaganda van de nazi's over Joden. Volgens Van der Boom wil dit niet zeggen dat er weer een Holocaust dreigt. De 'Holocaust' van Wilders is thans een feit. Als prominent lid van de VVD heeft Wilders ondersteuning verleend aan de illegale oorlog in Irak. Ook heeft Wilders gedoogd dat daarbij excessief gebombardeerd is met munitie van verarmd uranium. Dit heeft genocide geleverd. 1,5 tot meer dan 3 miljoen doden.

Het aantal dodelijke slachtoffers zal stijgen omdat de resten van de munitie verarmd uranium nog 4 miljard jaar giftig en radioactief is. Dat is de halfwaarde tijd. Wilders heeft onmiskenbaar het oogmerk om een nationale, etnische of godsdienstige groep, dan wel een groep behorend tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk, als zodanig te vernietigen. De film FITNA van Wilders is de moderne Der Ewige Jude. Daarmee maakt hij zijn genocide op Islamieten emotioneel aanvaardbaar. De negatieve gerichtheid van Wilders op Moslims is antisemitisme. Ook de steun die Wilders ontvangt uit Zionistische hoek toont aan dat Wilders een 'hardcore' antisemiet is.

Omdat de Nederlandse historici de archieven nooit onderzocht hebben en elkaar napraten als papegaaien weten te weinig mensen dat het Zionisme de bron is van het antisemitisme in Europa na de Franse Revolutie. De feiten daarover zijn meer dan eens aan de orde geweest op Goede Nieuws en zijn onderwerp van een hoogoplopende ruzie met het Centrum Informatie Documentatie Israël en het meldpunt Discriminatie Internet. Iedereen denkt bij Semieten meestal louter aan Joden. Terwijl de meerderheid van de Joden niet tot stam der Semieten behoren, het zijn immers Asjkenazim waarbij de tekens 'NAZI' reeds van oudsher in de joodse groepsaanduiding zitten, en de Islamieten vanzelfsprekend merendeels wèl behoren tot de stam der Semieten.

Het woord Semiet duidt aan dat mensen nakomelingen zijn van de Bijbelse Sem. Alleen Zuid Europese Joden, de Sefardim, de Marokkaanse Joden, de Iraakse Joden, de Arabische Joden, zijn nakomelingen van Sem. Dat is een absolute minderheid. De meerderheid van de Joden zijn nakomelingen van Asjkenaz die voluit Asjkenazim genoemd worden en de grondleggers zijn van het Nazisme. Hitler had een Asjkenazische achtergrond. De eigenaren van Auschwitz waren Asjkenazim. Asjkenazim hebben Hitler betaald. Asjkenazim waren de eerste bruinhemden. De Tweede Wereldoorlog was de oorlog van de Asjkenazische vrienden van Geert Wilders: de Amerikaanse Hebrew.

Het werk van Wilders is het vervolg op de Tweede Wereldoorlog. Het is onderdeel van de verdere vestiging van het Duizendjarig Nazirijk. Iedereen denkt dat Israël een Joodse Staat is terwijl dat niet het geval is. Israël is het wereld-getto voor de Joden waar zij allen zullen creperen. Het is gevaarlijkste plek voor Joden om te zijn. Israël is gesticht door Nazi's. Alleen Nazi's voelen zich thuis in Israël. Israël is Mofrica. Het land waar de grote Nazileiders en prominente bankiers Rothschild gekroond zal worden als Koninklijke Familie. Allemaal feiten die eenvoudig blijken uit de agenda der Zionisten die opgeschreven staat in de geschriften van de Zionistische leiders en waarvan het CIDI en het MDI middels lasterlijke aanklachten voorkomen dat het publiek daarmee bekend wordt.

Bij en tijdens het Wildersproces is een poging gedaan het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak ervan te doordringen dat Wilders ook een gevaar is voor de Joden en meer op zijn kerfstok heeft dan zijn discriminatoire zweetvoeten. Wilders werd vrijgesproken. Zijn vrije meningsuiting is welhaast onbeperkt. Dit heeft niet voorkomen dat het Gerechtshof opnieuw verzocht is bevel te geven tot strafvervolging van Geert Wilders. Dit keer omdat zijn vrije meningsuiting bij en tijdens gewapend conflict in Islamitische landen de veiligheid van de Staat in gevaar brengt. Ook heeft Wilders middels FITNA schuld aan het sneuvelen van de Zoon van de Commandant der Strijdkrachten en zeer waarschijnlijk ook de aanslag met raketwerper op het Paleis van Justitie te Amsterdam september 2011.

Dat niemand is opgevallen dat Wilders of althans PVV partij ideoloog Martin Bosma zich zeer laatdunkend uitlaat over Joden, is omdat Nederland doorspekt is met antisemieten. Het ouderwetse antisemitisme van de katholieke kerk is na de Franse Revolutie voortgezet door de Zionisten. Martin Bosman stelt in zijn boekje de Schijn-Elite Van De Valsemunters, Joden, gas, geel en geld halen op een lijn. Niemand maakt zich druk. Wanneer directe nakomelingen van de eerslijnslachtoffers van Auschwitz openbaren dat de Zionisten de grote plegers zijn van WOII en de Shoah en Wilders hun moderne helper is, maken de Zionisten zich massaal sterk om deze persoon en zijn onderneming juridisch en maatschappelijk te slopen. Dus Nederland is een land met onverminderd diepgeworteld antisemitisme. Geert Wilders loopt daarbij voorop met zijn Zionistische vrienden als een volleerde Hitler.

26-07-2013

Strafvervolging Ronny Naftaniel

by J.L. de Kreek — last modified 26-07-2013 09:55
Opgeslagen onder:

Als 'full blown' Nazi-jacht wordt bij het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak de strafvervolging verzocht van Ronny Naftaniel in verband met talrijke ernstige terrorisme gerelateerde misdrijven. Daarbij wordt Ronny Naftaniel afgeschilderd als een ouderwetse Nazi. Ook wordt hem Holocaustfraude verweten, en deelname aan de volgende Shoah op de Joden. Meeste mensen denken dat Ronny Naftaniel een Jood is terwijl hij voorts Zionist is. Het is een listige kunstgreep van de Nazi's middels het Zionisme te doen dat zij Jood zijn.

Ronny Naftaniel is leider van een internationaal opererende terroristische organisatie die schuld heeft aan de Tweede Wereldoorlog, de Shoah en het grote geweld nu in Islamitische landen. Het oogmerk van de terroristische organisatie van Ronny Naftaniel is wereldmacht voor een kongsi van de Rothschild bankiersfamilie en het Vaticaan. Idee daarbij is dat Nazi-staat Israël zich uitbreidt over het Midden Oosten en Jeruzalem de hoofdstad wordt van de wereld. De prachtige Islamitische Harem el Sharif in Jeruzalem wordt alsdan afgebroken en vervangen voor de veronderstelde derde tempel van de Joden.

Deze derde tempel is niet Joods want de Zionisten zijn geen Joden. Israël is geen Joods Staat, en Ronny Naftaniel is een rasbedrieger. Zionisten zijn de grondleggers van het modern antisemitisme. Het zijn de bedenkers en financiers en managers van de Tweede Wereldoorlog, de eigenaren van het concentratiekamp Auschwitz. Het zijn de oud slavendrijvers. De bezitters van de Joodse getto's van vroeger. Ronny Naftaniel brengt bewust de veiligheid van de Joden in gevaar. Ook brengt hij bewust de veiligheid van de Staat in gevaar. De Zionisten wilde al in 1897 dat de Joden vermoord en verbrand werden als kabbalistisch offer voor de bezitneming van Palestina.

Samen met Esther Voet en Ronald Eissens en de Joodse Omroep en de Anne Frank Stichting liegt Ronny Naftaniel dat er een Holocaust heeft plaatsgevonden. Er heeft geen Holocaust plaatsgevonden. Er zijn geen zes miljoen Joden vermoord. De kans dat het er minder dan drie miljoen zijn is groot. Ook was Auschwitz een ander soort kamp dan Ronny Naftaniel & Co propageren. Dit blijkt eenvoudig uit het standaardwerk Auschwitz van Robert Jan van Pelt. Robert Jan van Pelt is een van de meest integere historici op het terrein van Auschwitz. Hij heeft de geschiedenis van de bouwtekeningen onderzocht.

Robert Jan van Pelt laat in zijn wetenschappelijke onderzoek zien dat de gaskamers inderdaad lijkenkelders waren en dat er gewoon gedoucht werd in Auschwitz. Ook toont Robert Jan van Pelt aan dat Auschwitz gebouwd is op particulier initiatief van IG-Farben en dat de SS daarbij symbiotisch betrokken was als ondersteuning en orde dienst. Zoals iedereen weet was IG-Farben het geesteskind van de Rothschild bankiersfamilie die ook Adolf Hitler betaald heeft en geagendeerd staat gekroond te worden als Koninklijke familie van groot Israël.

Al deze feiten blijken makkelijk uit Joodse en Zionistische geschriften waarmee Ronny Naftaniel bekend is en die hij aan het oog van het publiek ontrokken houdt. Middels valse aanklachten van antisemitisme tracht Ronny Naftaniel te voorkomen dat de geschriften bekend worden onder de massa. Zo staat Ronny Naftaniel aan de basis van de strafvervolging van een directe nakomeling van de eerstelijns slachtoffers van Auschwitz omdat deze de feiten openbaart zoals ze zijn middels hetzuur.nl en nazitruth.nl en holocaustles.nl. Ronny Naftaniel vindt namelijk dat de feiten openbaren over het terrorisme der Zionisten gelijkstaat aan antisemitisme.

25-07-2013

Sterf Israël, sterf

by J.L. de Kreek — last modified 25-07-2013 14:50
Opgeslagen onder:

Het Simon Wiesenthal Centrum doet met 'Operation Last Chance II' een laatste poging oorlogsmisdadigers uit WOII voor de rechter te brengen. Directeur Esther Voet van het Centrum Informatie Documentatie Israël veinst op The Postonline alsof zij niet hypocriet is. De roep om totale boycot van Israël wordt luider. Israël is het land wat nooit had mogen bestaan. Israël is de Staat die de Nazi's hebben opgericht als wereld-getto voor de Joden. De Asjkenazim houden vol dat zij niet de intellectueel daders en financiers van de Holocaust zijn, terwijl de archieven anders uitwijzen. Joden hebben geen enkele band met Israël.

Alleen Nazi's maken zich druk om de reputatie van Israël. Simon Wiesenthal. Eli Wiessel. Esther Voet. Het zijn geen Joden. Het zijn de nakomelingen van de grote denkers en financiers en beleidsbepalers achter Adolf Hitler. Israël is niet gesticht om Joden een veilige thuishaven te bieden. Israël is de gevaarlijkste plek voor Joden. Israël is bedoeld om de Joden die na de Holocaust overgebleven zijn te laten creperen. Israël is het land wat de kapitalisten uit de 19e eeuw voor zichzelf wilde om het er nog beter te hebben dan ze het al hadden. Het Zionisme, wat de veronderstelde bevrijding van de Joden van het antisemitisme belooft, heeft tot doel internationale Joden ongerechtvaardigd verrijken.

Meer in het bijzonder is het erop gericht de vermogens van de bankiersfamilie Rothschild te verveelvoudigen. Dat blijkt allemaal letterlijk uit de originele Zionistische geschriften die Esther Voet en Simon Wiesenthal en Eli Wiesel angstvallig in het archief laten verstoffen. Gelukkig is er internet en zijn er mensen die de moeite nemen verder te kijken dan de lange leugenachtige neus van Esther Voet, die zich de oren van het hoofd moet schamen voor haar werk, en de authentieke teksten van Zion online zetten. De geschriften der Zionisten waaruit evident blijkt dat zij de bepalende rol hebben gehad in verband met de Tweede Wereldoorlog, de Shoah en dus het bombardement op Rotterdam liggen op het bureau van de officier van justitie en de Rechtspraak. Om te voorkomen dat de bijpassende oordelen geveld worden dreigen de Zionisten de magistratuur met 'dire consequences'.

Nog voordat Adolf Hitler tien jaar oud was (1899) hadden de Zionisten al de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk op de internationaal politieke agenda gezet. Ook hadden de Zionisten toen al besloten dat levende Joden verwoest en dode Joden verbrand moesten worden. Voorts besloten zij tot eenzijdige ontbinding van de mensenrechten voor de Joden en dat geaccrediteerde antisemieten de massa moesten controleren. Joden deporteren per goedkope goederenwagon want de Joden moesten het transport zelf betalen, en de slavenarbeid in concentratiekampen en het 'lebensraum' was al bedacht door Zionisten voordat Adolf Hitler goed en wel tiener was. Bij en tijdens zijn volwassen leven heeft Hitler de vermogens om oorlog te voeren gekregen van de Rothschild bankiersfamilie. Dezelfde familie was ook eigenaar van het concentratiekamp Auschwitz, waarin voorts de familie Bush zakelijke belangen had.

Esther Voet, Ronny Naftaniel, Ronald Eissens zijn oorverdovend stil en dwingen iedereen in Nederland een bepaalde onwaarachtige mening op over de Tweede Wereldoorlog, de Shoah en Joden. Herdenking van de slachtoffers van het Naziregiem mag alleen op de manier zoals de Zionisten dat willen. Duisters of  Duitse soldaten herdenken omdat ook zij door de Zionisten een loer gedraaid zijn, mag niet van Ronny Naftaniel. Zijn tenen zijn daarvoor te lang. De Holocaust ontkennen mag ook niet zelfs nu blijkt dat er significant minder dan zes miljoen Joden vermoord zijn en de Amerikaanse Joden al in 1900 fantaseerde over genocide op de Joden in Europa.

De Holocaust is de massamoord van de kapitalistische Asjkenazische Joden op de minder bedeelde Joden om Palestina in bezit te krijgen voor de rijken op aarde, en om daar de bankiers familie Rothschild te kronen als koninklijke familie van groot Israël. Directe nakomelingen van de eerstelijns slachtoffers van Auschwitch zijn daarmee dermate in de ziel geschopt door de Askenazische broeders en zusters dat zij de eeuwige jacht op hen afgeroepen hebben totdat het Zionisme volledig in kop en hiel vermorzeld is.

Fred Teeven beschadigt advocatuur

by J.L. de Kreek — last modified 25-07-2013 10:50
Opgeslagen onder:

Oorlogsmisdadiger Fred Teeven beschadigt in ernstige mate het vertrouwen in de advocatuur. Door zijn plannen voor een door de overheid benoemde commissie die toezicht moet gaan houden op de dekens. De frustraties bij de advocatuur over de plannen van Fred Teeven zitten dermate diep dat deken Jan Loorbach niet wilde dat staatssecretaris Teeven zou speechen bij zijn afscheid als landelijk deken. Fred Teeven beschadigt ook in ernstige mate het vertrouwen in de rechtsstaat. Dat komt omdat Fred Teeven en zijn VVD deelnemen aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen en door machtsmisbruik voorkomen dat zij daarvoor vervolgd worden kunnen.

Fred Teeven en zijn collega politiek ambtsdragers laden de verdenking op zich dat zij boven de wet staan. Zij richten dood en verderf en grote maatschappelijke zaakschade aan in buurlanden van Europa en dragen de rechtsstaat en de economie naar de afgrond door opzettelijk wederrechtelijk het internationale geweld van 'the Coalition of the Willig' te ondersteunen. De rechtspraak is daarvan volledig de wegkwijt zoals blijkt uit het moderne Toetsingsarrest van 03 december 2010 en diverse andendere uitspraken waarvan oorlogscrimineel Fred Teeven wegkijkt. Die corrupte overheid zou de advocatuur moeten controleren? Dan is er helemaal geen onafhankelijkheid meer. Zeker niet wanneer burgers tegen de overheid of diens ketenpartners procederen.

Verbetering van toezicht op de advocatuur kan geen kwaad. Zoals het nu geregeld is voelt voor veel rechtzoekenden alsof advocaten elkaar de handen boven het hoofd houden. Om het toezicht op de advocatuur te verbeteren is er niet veel nodig. Louter het procesrecht in tuchtrechtelijke zaken behoeft een kleine aanpassing. Nu worden bezwaren tegen het functioneren van advocaten behandeld door een rechtsprekend college waar advocaten aan deelnemen. Dat is als de slager die het eigen vlees keurt. Wanneer de behandeling van klachten over advocaten wordt overgelaten aan beroepsrechters en de oorlogsmisdadigers in de Nederlandse politiek worden vervolgd, komt het helemaal goed met de advocatuur en het toezicht op falende pleitbezorgers.

24-07-2013

Oorlogsverklaring

by J.L. de Kreek — last modified 24-07-2013 11:20
Opgeslagen onder:

Aan de oorlog zonder geldige reden in Irak is van het Nederlands bestuur of de Nederlandse Strijdkrachten geen oorlogsverklaring vooraf gegaan. Hoewel Nederland politiek en niet militair bijdroeg aan de oorlog zonder vergunning in het buurland van Europa, had het vergezeld moeten gaan van een oorlogsverklaring om geen oorlog tegen een bevriende staat te faciliteren. Jan Peter Balkenende is jurist. Door zijn bijzondere kennis als Christelijk Sociaal Denker, hij is daarin bijzonder hoogleraar, wordt hij geacht in de rol van minister-president van Nederland de juiste beslissing te nemen in verband met zaken die een ieder bepaaldelijk aangaan.

Omdat Jan Peter Balkenende ná de politieke ondersteuning zonder voorafgaande oorlogsverklaring tevreden was over de standrechtelijke executie van Saddam Hussein heeft Jan Peter Balkenende persoonlijk en politiek ambtelijk relevante ondersteuning geleverd aan de moord op het hoofd van de bevriende staat Irak. Ook was er geen gewapend conflict met Irak, want de bijdrage aan het onrechtmatige geweld was politiek en niet militair. Artikel 115 van het Wetboek van Strafrecht heeft daarop het volgende bedacht:


De aanslag op het leven of de vrijheid van een hoofd van een bevriende staat wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Indien de aanslag op het leven de dood ten gevolge heeft of met voorbedachten rade wordt ondernomen, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

Dus Jan Peter Balkenende is een probleemmaker. Omdat Jan Peter Balkenende ondersteund is door Maxime Verhagen en Donner en Hirsch Ballin zijn Maxime Verhagen en Donner en Hirsch Ballin ook probleemmakers. De 'responsibility to protect' waar Maxime Verhagen zich steevast slissend op beriep houdt in de eerste plaats in dat politieambtsdragers zich aan de wet houden. Het is nu oorlog met het CDA. In stilte. Vooralsnog zonder tanks en kanonnen. Feitelijk is het oorlog met de gehele Christenheid, inclusief André Rouvoet en de oudkatholieken.

In Nederland weten te weinig mensen hoe de geschiedenis vanaf pak'm beet, de Franse Revolutie, echt is geweest omdat de Christenheid daarin een extreem kwalijke rol speelt en door de vrije open Nederlandse samenleving instaat  politiek-ambtelijk te bepalen wat er in de geschiedenisboekjes staat en dat alleen de kerk op zondagochtend vroeg iedereen wakker maken mag met klokkengeluid. De Christenheid in het algemeen en de Nederlandse Christenheid in het bijzonder, Rouvoet, Balkenende, Sterk, Ballin, Donner, noem ze op, werkt gebruikmakend van democratisch verkregen bevoegdheden, mee aan de ongerechtvaardigde internationale kruistocht tegen de Islam.

Dit gaat dermate ver dat het Christelijke Leger de Heils middels dwang en drang van de jeugdzorg Islamitische minderjarige kinderen van vluchtelingen uit Irak bekeert tot het Christendom. Dat is een vorm van genocide. Meeste mensen denken bij genocide aan moord op grote groepen bepaalde mensen. Ook de moord op één persoon kan genocide zijn, en gedwongen bekering van kinderen is een vorm van genocide. Dat blijkt eenvoudig uit artikel 3 lid 1 sub d van de Wet Internationale Misdrijven:

kinderen van de groep onder dwang overbrengt naar een andere groep

Het oogmerk van de Christenheid om nationale, etnische of godsdienstige groepen, dan wel een groep behorend tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk, als zodanig te vernietigen, blijkt uit de gedragingen van de verzameling van (rechts)personen die zich beroepen op een Christelijke grondslag. De Christenheid verziekt al eeuwen de sfeer in Europa. Zonder de Christenheid had iedereen geweten dat Ozzy Osbourne de verlosser en Rock-'n-roll de enige ware kerkmuziek is. Het Christendom is in het algemeen een dwaalleer. Dit komt omdat het gebaseerd is op onwaarachtige gebeurtenissen. De kruisigingsdood van Jezus de profeet. Dat was een schijnvertoning. Het Nieuwe Testament is de verzonnen geschiedenis over de Profeet om te verhullen dat het aan de doodstraf van de Sanhedrin ontkomen is en de Romeinen gefopt heeft. De Christenheid heeft het misbruikt om macht te grijpen.

Zionisme is ook Christenheid. Meeste mensen weten dit niet omdat de meeste mensen ook niet weten dat vroege Katholieken zich voordeden als Joden om het Jodendom van binnenuit kapot te maken. Door als Jood vermomd Joden een slechte naam te geven. Een listige kunstgreep van kruisvaarders die niet altijd het zwaard hebben kunnen inzetten tegen de door hen als verwerpelijk geachte andere mensen. De SS was ook Christenheid. De SS was aan de Jezuïeten verwant. De SS en Hitler zagen zichzelf in de eerste plaats als ridders in een kruistocht opzoek naar de Heilige Graal. Het bloed van Jezus. Net als de oud-katholieken was de SS een afsplitsing van de stam der Christenheid. Jehova's Getuigen zijn overigens geen Christenheid want zij doen niet aan politiek en hebben (amper) bestuurlijke lichamen die het bepalen voor de gemeenschap. Jehova's Getuigen studeren. Het geloof van Jehova's Getuigen is accademisch onderbouwd. De Christenheid bedient zich van dogma's om erkenning van de eigen leerstelling of godsdienstig voorschriften af te dwingen.

23-07-2013

Schande over Bureau Jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 23-07-2013 21:30
Opgeslagen onder:

In de rechtbank Rotterdam dinsdag 23 juli 2012 is ter zitting in het openbaar hardop schande gesproken over Bureau Jeugdzorg in het algemeen en Stichting Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en Erik Gerritsen en zijn Bureau Jeugdzorg in Amsterdam in het bijzonder, alwaar hij meisjes half naakt op transparante stoelen laat zitten. Goede Nieuws weet van personen die zeggen het als minderjarige zelf meegemaakt te hebben dat minderjarigen in instellingen van Bureau Jeugdzorg stelselmatig voor het oog van de bewakingscamera misbruikt worden, en de medewerkers van Bureau Jeugdzorg doen niks.

Bureau Jeugdzorg bezit justitiële middelen in het civielrechtelijke kader, en de wederpartij van Bureau Jeugdzorg niet. Er is geen 'equality of arms' in de jeugdzorg. Kinderen zijn kansloos bij Bureau Jeugdzorg. In het strafrecht kan de verdachte de onafhankelijke rechter verzoeken onderzoek te laten verrichten door een onderzoeksrechter die een andere verhouding heeft tot de strafzaak dan de zittingsrechter. De rechter-commissaris kan onderzoekingen bevelen, en getuigen voorafgaande de zitting doen laten horen. Huiszoekingen kan deze bevelen en voorts heeft de rechter-commissaris andere middelen tot de beschikking die ter openbare zitting in de strafzaak geen plaats hebben.

In de jeugdzorg is alles anders. Middels Bureau Jeugdzorg kunnen ambtenaren op bestelling kinderen onder de hoede nemen om te misbruiken in een instelling van Bureau Jeugdzorg en de schatkist vergoedt de kosten ruimschoots. Jeugdigen hebben pas rechten wanneer ze 21 geweest zijn en Bureau Jeugdzorg hen niet meer belagen kan volgens de wet. Dat Bureau Jeugdzorg minderjarigen of althans ouders kan en mag belagen in verband met de jeugdbescherming is geregeld in de Wet op de Jeugdzorg.

Daarin is ook geregeld dat Bureau Jeugdzorg net als de politie en het openbaar ministerie en de strafrechter aan waarheidsvinding moet doen voordat het een verzoek tot uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling indient bij de niet onderzoekende kinderrechter van willekeurig welke rechtbank in Nederland. Daarom dat het willens en wetens gebrek aan waarheidsvinding van Bureau Jeugdzorg kinderhandel levert. De lange arm van Bureau Jeugdzorg reikt ver. Tot over de grens met Nederland kan het kinderen laten deporteren naar een inrichting van deze civielrechtelijke organisatie van ambtenaren om het te misbruiken voor geld.

Vandaag vorderde Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de gezinsvoogd Desiree M. die ook de heks van jeugdzorg genoemd is, voor de rechtbank Rotterdam van Goede Nieuws dat er niks beledigends over Bureau Jeugdzorg of de bestuurders geschreven wordt. In geen enkele hoedanigheid. Lastige daarbij is dat transparant de waarheid openbaren over Bureau Jeugdzorg nu eenmaal kwalificaties noodzakelijk maakt die in het publiek belang noodzakelijk zijn en leiden tot zware strafrechtelijke verwijten aan het adres van bestuurders en gezinsvoogden en advocaten en mogelijk ook kinderrechters, èn officieren van justitie en Andre Rouvoet persoonlijk.

Ter zitting vandaag is nog eens extra hard naar voren gekomen dat meisje A. te R. ná de illegale UHP schade heeft opgelopen in de schaamstreek. Bureau Jeugdzorg is er zelfs mee naar het ziekenhuis geweest en zwijgt daarover ten over staan van de kinderrechter waar ouders nu al een jaar te vergeefs aantonen dat alles goed was thuis met ouders en kind. De vooruitzichten waren alleen positief toen het kleine meisje A. te R. geboren werd. Ze floepte eruit in een poep en een zucht. Amper bloedverlies. Moeder en kind waren kern gezond. Vader superblij. Behalve dat het personeel van het gerenommeerde medisch centrum voorkwam dat de navelstreng uitgeklopt werd en de baby met een dikke thermometer voor volwassene vaselinevrij temperatuurde, wat de baby zichtbaar geen plezier deed, en het in een couveuse stopte en niet in een molton aan de borst zodat voeding ende binding met haar moeder opgang kon komen.

Omdat vader betrokken als hij is bij moeder en kind protesteerde tegen deze nodeloze onthechting kwam de crisismanager van Bureau Jeugdzorg het kind afnemen want verzet tegen gebrekkige nakoming van de geneeskundige behandelingsovereenkomst is zorgweigering. In het dossier wat Bureau Jeugdzorg heeft samengesteld over meisje A te R. staat door de medewerkers van Bureau Jeugdzorg zelf genoteerd dat alles goed was met de baby voorafgaande aan de UHP, en dat ze daarna blauwenplekken in de lies had en zich overstrekte en met de handjes trilde bij vreemden en twee dagen huilde wanneer de moeder op bezoek was geweest. Er zijn weinig personen die de kunst van het bloed onder nagels vandaan te halen kunstiger beheersen dan de ambtenaren van Bureau Jeugdzorg. Zelfs de belastingdienst heeft meer normbesef.

22-07-2013

Straatvechten met Bureau Jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 22-07-2013 08:55
Opgeslagen onder:

De Staat der Nederlanden steelt kinderen van ouders. Gecrediteerde ambtenaren verdienen daar een godsvermogen aan en worden in de gelegenheid gesteld ongestraft minderjarigen te misbruiken of van de misbruik te profiteren. Kinderporno in de instellingen van Bureau Jeugdzorg wordt gemaakt zonder geluid. De verkrachtingen vinden plaats in de gang of kamer. Bewakingscamera registreert. Personeel doet niks. Nadat de kinderen zijn ontvoerd en op transport gesteld.

Deze diefstal en vergaande seksueelmisbruik van minderjarigen is sinds 1945 (!) onverminderd hoog. Dit komt omdat ondersteunende ambtenaren in de politiek en het bestuur de misbruik willen, het systeem er naar maken en profiteurs laten genieten van opzettelijk in de wet gebrachte perverse prikkels. Iedereen die te maken heeft met Bureau Jeugdzorg is gewaarschuwd. Intellectueel daders zijn protocollen makers. Academici van vooraanstaande medische centra.

De locaties waar personeel bewust onbekend gehouden wordt met het feit dat AIDS niet door HIV veroorzaakt wordt en dat de AIDS wetenschappers dit altijd geweten hebben want het blijkt eenvoudig uit de door deze wetenschap gepubliceerde meetgegevens. Gevestigde medische wetenschappers pretenderen wetenschap te bedrijven terwijl onderscheidenlijke disciplines zich bedienen van prehistorisch methoden of technieken zoals uit huis plaatsen van minderjarigen zonder dat daarbij aan waarheidsvinding gedaan wordt.

De voertuigen van de Gestapo nu worden bestuurd door personeel van Bureau Jeugdzorg. Zij noemen zich gezinsvoogd. Het zijn versassend vaak vrouwen. Emancipatie is ook in het criminele milieu doorgedrongen. Vriendinnen van Dutroux. Dat is de eerste indruk bij het zien van de waggelende wanbestuurders wanneer het kinderen aflevert bij Bureau Jeugdzorg voor een momentje 'quality time' met de moeder. De desbetreffende moeder was een keer depressief en dacht dat Bureau Jeugdzorg helpen kon. Het hielp haar voor altijd van de kinderen af. Ook nu de depressie reeds lang voorbij is blijft Bureau Jeugdzorg de regie over het eigen leven van de klant uit handen nemen.

Goede Nieuws heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar Bureau Jeugdzorg. Alles wat er op internet te vinden is werd bestudeerd. Ouders zijn gesproken. Rechtszaken zijn meegemaakt. Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming is bezocht. Politie, officieren van justitie, parket secretarissen, koninklijke Marechaussee, defensie, het gerechtshof, rechtbank in kort geding en bodem zaak, de onderzoekers van de Commissie Samson allemaal zijn ze gesproken of geschreven en is correspondentie beantwoord. Ook zijn André Rouvoet en Erik Gerritsen getwitterd over de schandalige feiten waarvan Bureau Jeugdzorg aanstaande dinsdag in de corruptste rechtbank van Nederland wil dat het verboden wordt negatief te zijn over de grootste kindermisbruiker van Nederland!

In de hele keten van opsporing en vervolging in verband met (seksueel)misbruik van minderjarigen in het echt en virtueel zijn er particuliere organisaties geplaatst tussen het onderzoekend oog van politie en justitie en de strafbare feiten en pedofiele organisatie en netwerken die het kinderpornografisch materiaal beheren, distribueren, verwerken etc. Alleen bij parkeerboetes zijn particuliere organisaties gebruikelijk voor de incasso. Een parkeerboete is geen misdrijf, dat is een overtreding. Onder omstandigheden kan daarbij een civiel-regiem uitkomst bieden.

Verder is er geen enkel misdrijf waarvan de opsporing en vervolging doorspekt is met particuliere organisaties die zich met opzij stelling van het openbaar ministerie en politie (recherche) manifesteren. Niet denkbaar dat er een civiel bureau is in Nederland wat wettelijk de taak heeft moorden op te lossen, zonder betrokkenheid van het openbaar ministerie of politie anders dan om voor het karretje te spannen. Kindersmishandeling is een strafbaar feit. Net als kindermisbruik op internet. Bestrijding daarvan is de primaire taak van openbaar ministerie en politie. Daarbij hoort geen Bureau Jeugdzorg of Meldpunt Kinderporno. Dat zijn 'cover ups' voor misdrijven door mensen met (ambtelijk) gezag of autoriteit of veronderstelde deskundigheid gepleegd!

Opvallend is de betrokkenheid van personen met een christelijke achtergrond zoals André Rouvoet bij de bovenstaande schandalige feiten, en het vergaande seksueelmisbruik van minderjarigen in de Katholieke Kerk. Katholieken staan aan de basis van veel wat nergens toe bijdraagt. Zij bedienen zich van dwaalleren en zijn kennelijk dermate corrupt dat het in Nederland politiek een organisatie in stand houdt die namens de Koning de grootste kindermisbruiker en mishandelaar van Nederland is. Meisje A. te R ontvoeren en misbruiken en mishandelen en verwaarlozen is geen verstandige keuze geweest van Bureau Jeugdzorg en medewerkers. Ook de misdrijven voortzetten terwijl deze eenvoudig te begrijpen zijn en uit het dossier spatten is geen wijsheid. Met gesloten deuren bij de corrupte rechtbank is dat enige tijd vol te houden. Aangezien de baby nu peuter aantoonbaar misbruikt wordt zijn er ook andere wegen die tot Rome leiden. Straatvechten kan ook!, aldus de piskwade casemanager van LoketBJZ.

21-07-2013

Rechtbank Rotterdam deelnemer kinderhandel

by J.L. de Kreek — last modified 21-07-2013 07:25
Opgeslagen onder:

Met het aanstormende kort geding te Rotterdam voor de boeg van Bureau Jeugdzorg tegen Goede Nieuws en oud-kinderrechter en oud-vicepresident van de rechtbank Rotterdam Cees de Groot die zich in Trouw uitlaat over ouders die het kind het leven zouden bedreigen, maakt Goede Nieuws bekend dat raadsheren van de Rechtbank Rotterdam de ambtelijke bediening misbruiken om ambtenaren van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming gelegenheid te geven minderjarigen te gijzelen, misbruiken, mishandelen en verwaarlozen voor geld en geneugten.

De beschuldigingen worden hardop geuit omdat raadsheren van de rechtbank Rotterdam die beslissen over uithuisplaatsingen tevens werken bij Bureau Jeugdzorg als behandelaars van klachten over gedragingen van medewerkers van Bureau Jeugdzorg. Dus zij weten of behoren te weten dat Bureau Jeugdzorg ten overstaan van de Nationale ombudsman verklaart dat het niet aan waarheidsvinding doet en dat het vindt dat dit van BJZ niet verwacht worden kan. Ook weten zij dat de wetgever met het begrip <<redelijke vermoeden>> in artikel 2J WJZ heeft aangesloten bij het strafvorderlijke begrippenkader van artikel 27 Sv.

Iedere partner en elk lid van Jeugdzorg Nederland weet dat in de hele keten van dwang en drang in de jeugdzorg geen moment aan waarheidsvinding gedaan wordt. Vals meldingen aan de verwijsindex worden niet afgestraft en elke zorg wordt voor waar aangenomen. Zonder rechtsgeldige betekende schriftelijke machtiging en zonder noodzaak ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen, treden medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming tegen de wil van ouders bij huishoudens binnen om zicht te forceren op minderjarigen en voorts te escaleren tot UHP of OTS.

Rechtbank Rotterdam keurt dit allemaal goed met gesloten deuren terwijl medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming in de zaak van meisje A te R. voorts en bij herhaling in het dossier schrijven dat alles goed was met ouders en kind voorafgaand aan de UHP. De baby is ná de UHP misbruikt. Onder hoede van de Staat. Precies zoals in de voorbeelden in het Rapport van de Commissie-Samson. Ouders vertellen Goede Nieuws van seksueel misbruik van hun dochters op zeer jonge leeftijd door pleegouders of medewerkers van bureau jeugdzorg op een wijze dat het inwendige van het kind helemaal kapot is, en niemand doet wat want Bureau Jeugdzorg is de deskundige.

Oud-kinderrechters die gegeven het rapport van de Commissie Samson in de media durven te reppen over ouders die het leven van kinderen bedreigen horen vervolgd te worden voor het geven van gelegenheid aan de grootschalige kinderhandel en kindermisbruik door ambtenaren. Cees de Groot, oud-kinderrechter en oud-vicepresident van de rechtbank Rotterdam beroept zich in zijn opinie voor Trouw op rechten van het ongeboren kind omdat 'zijn belang dat vordert', zoals dat juridisch heet; terwijl hij als oud-kinderrechter een loopje genomen heeft met de rechten van het geboren kind omdat dit zijn belang zou vorderen.

Kinderrechters doen het altijd fout omdat zij ondanks dat iedereen weet dat Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming niet aan waarheidsvinding doen deze organen toch ontvankelijk verklaart in verband met hun onrechtmatige verzoeken tot UHP of OTS. De staat is de grootse kindermishandelaar. De politiek. De ambtenaren van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming en kennelijk ook de rechtspraak. Raad voor de Rechtspraak is tenslotte partner van de super corrupte branche organisatie van kindermisbruikers en kinderhandelaren. Vooral ook de veelal katholieke of althans christelijke achtergrond van betrokken veelplegers steekt.

20-07-2013

Ambtenaren grootste kindermisbruikers

by J.L. de Kreek — last modified 20-07-2013 11:15
Opgeslagen onder:

Ouders hopen dat Bureau Jeugdzorg volledig nat gaat te Rotterdam dinsdag 23 juli 2013 met het kort geding tegen Goede Nieuws. BJZ wil niet dat Goede Nieuws schrijft over de zaak van meisje A. te R. waarin Bureau Jeugdzorg een baby gijzelt, mishandelt, misbruikt, verwaarloost voor geld. Met ouders en kind was alles goed. Ze hadden het helemaal voor elkaar. Iedereen was blij. Leuk ook voor de grootouders. Een kinderrijke familie. Meisje A. te R was een baby die “mooi roze ziet” aldus Bureau Jeugdzorg. Antilliaanse achtergrond. Eerst ná de UHP had ze blauwe plekken in de schaamstreek. Dat ook racisme onderdeel is van de werkwijze van Bureau Jeugdzorg hoeft geen twijfel. Gezien de werkwijze spiegelt Bureau Jeugdzorg zich aan de Gestapo.

Wanneer Goede Nieuws aanstaande dinsdag 23 juli 2013 niet slaagt in het rechtens koudstellen van Bureau Jeugdzorg zijn er zwaardere middelen om de criminele organisatie te slopen. Daarbij kan gedacht worden aan politioneel optreden in het civielrechtelijke kader bij heterdaad en in verband met noodweer, en vette strafklachten. Het is niet alleen omdat minister Opstelten van het ministerie van veiligheid en justitie een terrorist is. Ook zijn de medewerkers van Bureau Jeugdzorg opzettelijk wederrechtelijk corrupt. Er wordt domweg willens en wetens misbruik gemaakt van de perverse prikkels die terroristen in de Nederlandse politiek in het systeem van jeugdzorg gebracht hebben.

Kijk naar het Twitter account van Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, de foto's die hij twittert verraadt obsessie met het eigen ego of althans het ego van de organisatie. Rode lakschoentjes. Meisjes met blote benen en bloemjurkjes. Doorkijk stoelen. Ruim kantoor. Dure locatie. Terwijl het werk van Bureau Jeugdzorg verwant is aan de taken en bevoegdheden van de politie. Het redelijke vermoeden nu is dat het werk van Bureau Jeugdzorg opzettelijk niet aan de politie is overgelaten om rechercheurs jeugd zicht te ontnemen op door ambtenaren gepleegd seksueel kindermisbruik. Onvoorstelbaar dat medewerkers van de politie rode lakschoentjes van collega;s twitteren of bij en tijdens de uitoefening van de bediening met met de foef in bloemetjesjurken op doorkijk stoelen zitten.

De perversiteit bij Bureau jeugdzorg houdt ook in dat minderjarigen onder de hoede van Bureau Jeugdzorg seksueel gruwelijk misbruikt worden en dat de medewerkers wettelijk verplicht zijn deze mishandelingen in de doofpot te stoppen. Een vinding van de christen terroristen in de politiek. De katholieken. Die binnen de eigen kerk ook verdacht worden van grootschalig kindermisbruik zonder dat het deugdelijk afgestraft is. Het Leger des Heils is minder kerkelijk en meer corrupt dan het zich voordoet. Als evangelisch kerkgenootschap loopt het voorop bij en tijdens de binnenlandse genocide op Islamieten. Middels een UHP en/of OTS en onder hoede van dit lid van Jeugdzorg Nederland worden Islamitische kinderen bekeerd en dus ook religieus onder dwang en/of drang overgebracht naar een andere (christelijke) groep (art 3 lid 1 sub e Wet Internationale Misdrijven).

In een periode van nog geen tien jaar is de Nederlandse rechtsstaat afgebroken door oorlogsmisdadigers, terroristen en massamoordenaars in de Nederlandse politiek die bij meerderheid een christelijke achtergrond bezitten. De lange arm misbruikend alsof zij op weg naar Armageddon allen het kwaad verinnerlijkt hebben. Er is sprake van grootschalige corruptie in de politiek, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en kennelijk ook rechtspraak. Op grote schaal plegen Nederlandse (politiek) ambtenaren talrijke zeer ernstige terrorisme gerelateerde misdrijven, bevoegdheden misbruiken en minderjarigen rovend van ouders om residentieel en/of bij pleegouders te misbruiken, mishandelen en verwaarlozen voor geld en lust. De leden van het betrokken syndicaat (der pedofielen?) houden middels onderscheidenlijke ambtelijke rollen elkaar de handen boven het hoofd.

Ouders mogen niks zeggen. Wanneer zij zich verzetten tegen Bureau Jeugdzorg worden zij benadeeld. Er is geen keuze voor ouders. Bureau Jeugdzorg is monopolist. Dat wil het zijn. Op welhaast alle relevante terreinen van de samenleving. Bureau Jeugdzorg is semi-overheid. Het is een door de overheid gedreven onderneming die misleidend de term zorg in de handelsnaam gebruikt. Bureau Jeugdzorg is de voorbode van grote sociale veranderingen waarbij er vergaande terugtred is van de democratische overheid en overheidstaken zijn overgelaten aan civielrechtelijke organisaties zoals de Katholieke Kerk dat graag ziet. Bureau Jeugdzorg is de manifestatie van Katholieke Eind Tijd profetieën in Nederland. Met andere woorden: binnenlands terrorisme. Met geweld en dreiging van geweld wordt burgers ernstige vrees aangejaagd door Bureau Jeugdzorg. Ook veroorzaakt Bureau Jeugdzorg grote maatschappelijke schade, bewerkstelligt het maatschappelijke verandering en beïnvloedt het politieke besluitvorming. Het verwringt civiel het strafvorderlijke regime van artikel 27 Wetboek van Strafvordering tot een willekeurige mening van een medewerker van Bureau Jeugdzorg.

Bureau Jeugdzorg moet op de schop. Het is de meest kindonvriendelijke organisatie van Nederland. Altijd geweest. Dit blijkt eenvoudig uit het algemeen bekende rapport van de Commissie-Samson. In dat rapport staat op pagina 140 geschreven:

Er is altijd sprake geweest van seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg en pleegzorg. In de residentiële jeugdzorg is het risico ruim 2,5 keer zo hoog als bij de gemiddelde Nederlandse jeugd.

Ruim 2,5 keer zo hoog als bij de gemiddelde Nederlandse jeugd. Dat betekend dat er onder toezicht van de overheid ruim 2,5 keer meer kinderenmisbruik is dan bij de Nederlandse jeugd gemiddeld. Dit is altijd zo geweest. Alsof het strafrecht gegarandeerd ruim 2,5 meer misdrijven oplevert wanneer verdachten afgestraft worden. Ambtenaren zijn de grootste kindermisbruiker van Nederland. Onbegrijpelijk dat Erik Gerritsen nog niet gevlucht is naar een land wat geen uitleveringsverdrag heeft met Nederland in verband met kindermisbruik.

Document acties

Share |