28-08-2013

Bureau Jeugdzorg benadeelt Ilja & co

by J.L. de Kreek — last modified 28-08-2013 19:44

In het algemeen is Geen Stijl een site zonder verdiensten. Dinsdag 27 augustus 2013 had het een interresant bericht over Bureau Jeugdzorg. Daarbij een nagekomen verklaring in de Telegraaf van Bureau Jeugdzorg waarin wordt gesteld dat ouders in een vechtscheiding verwikkeld waren, moeder zich onttrok aan de geboden hulpverlening en dreigde met vertrek naar het buitenland. Waarom was de gebedenhulp noodzakelijk in verband met handhaving van artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg? Waarom is Bureau Jeugdzorg partij in een vechtscheiding tussen ouders? En waarom was moeder onbevoegd naar het buitenland te vertrekken?

Het zijn slechts een paar vragen die opkomen in verband met Bureau Jeugdzorg. Hoofdvraag is waarom betrokken bestuurders de handdoek niet in de ring gooien? Het criminele netwerk is ontdekt. Voorts wordt er werk gemaakt van strafvervolging van betrokken bestuurders. De terrorisme gerelateerde aspecten alsmede de binnenlandse genocide door het Leger des Heils maakt het mogelijk voor justitie vergaande betrokkenheid van burgers bij en tijdens de opsporing en vervolging te organiseren. Het voordeel van de moderne anti-terrorisme wetgeving. Geen letter van de wet verzet zich tegen handhaving ervan indien de daders Nederlandse politici, prominente vertegenwoordigers van de media of kinderbeschermers zijn.

Nu met Bureau Jeugdzorg en Erik Gerritsen en de aanvallen van Bureau Jeugdzorg Rotterdam op de openbare orde, mensenrechten en de waarheid van de feiten wordt er dieper ingegraven in de dossiers en komen de bijpassende rechtens klappen vanzelfsprekend harder aan. Niemand kan ongestraft het werk doen van Erik Gerritsen en Rene Meuwissen van Bureau Jeugdzorg. De heren kwijlen welhaast van de perverse prikkels in het systeem van jeugdzorg waaraan zij zich verlustigen. De aandacht. Het geld. De reputatie. Met buiten mededingingstelling van het Openbaar Ministerie te boek staan als bestrijder van en/of deskundig op het terrein van kindermishandeling is natuurlijk een comfortabele positie voor criminelen met pedoseksuele predispositie en/of patiënten 'Münchhausen by Proxy'.

Zionisten beraamde Tweede Wereldoorlog

by J.L. de Kreek — last modified 28-08-2013 16:29
Opgeslagen onder:

De IDF, het Israëlische leger, is heel intelligent. Het is in staat geweest gesprekken af te luisteren waarin Syrische commandanten een gifgasaanval beraamden. De grap nu is dat het Israëlische leger tot op de dag van vandaag niet in staat is gebleken de authentieke archiefstukken boven tafel te krijgen die onomstotelijk bewijzen dat de Zionisten de beramers van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah en dat het Israëlische legger vroeger de Moffen genoemd zijn!

'Stockpiles' met autentieke accademische feiten die bewijzen dat de hele Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 op touw gezet zijn door de Zionisten in vereniging met het Vaticaan. Dezelfde partijen die zich nu voordoen als bestrijders van internationaal terrorisme en beschermengelen van het Jodendom. Het Israëlische leger is op Nazistische leest geschoeid. De Staat Israël is gesticht door Adolf Hitler ook al roemen de Zionisten hun leider Herzl voor deze misdaad. Als er iets een smetvlek op het Jodendom is dan is dat de verondersteld Joodse Staat. Het Jodendom verbiedt een Joodse Staat als product van politiek maatschappelijke initiatieven van wie dan ook.

Joden leven volgens de eeuwen oude Joodse traditie in de diaspora zonder daarbij politiek, maatschappelijk of anderszins de stichting van een eigen staat of het zijn van Natie of ras te ambieren. Zionisten vinden dat Joden een ras zijn omdat zij dan hun rassenwetten op de Joden loslaten kunnen ten behoeve van een permanente verblijfsvergunning in het wereld-getto wat reeds met muren en legers der christelijke kruisvaarders omsingeld is. Ronny Naftaniel en Esther Voet en Ronald Eissens en Loe de Jong en Harry Mulisch en Theodore Holman weten hiervan alles. Zij kijken willens en wetens weg omdat het antisemieten zijn.

27-08-2013

Obama toch huisneger

by J.L. de Kreek — last modified 27-08-2013 18:55
Opgeslagen onder:

Nu met Syrië blijkt Obama toch niet meer dan een huisneger te zijn. Wat maakt de slaaf zich druk om gifgas in Syrië? Laat het eerst de oorzaak van de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 heroverwegen. Iedereen kan zien dat de Twin Towers door 'controled demolition' met stalen kern en vrije valsnelheid in het eigen fundament gedesintegreerd zijn. Gecontroleerde vernietiging is de enige wijze waarop dergelijke gebouwen instorten kunnen zoals ze ingestort zijn. De asymmetrische aanslagen met de vliegtuigen kan geen symmetrische instorting tot gevolg hebben. Dat is natuurkunde.

In Amerika wonen de knapste koppen. Natuurkundige wonderen als Albert Einstein. De uitvinder van de kernexplosie met zijn beroemde T-shirt formule. Joden zijn nog trots op hem. Een groep knappe hoofden heeft belangeloos onderzoek gedaan. Daarbij hebben zij staande natuurwetten gerelateerd aan de feiten. Staande natuurwetten zijn verschijnselen in de natuur die altijd onder alle omstandigheden op dezelfde wijze waarneembaar zijn. Zoals de Wet Van Behoud Van Energie en Actie Is Een Tegenovergestelde Reactie. De wet van behoud van energie is het makkelijkst te begrijpen. De natuurkunde kan uitrekenen hoeveel energie nodig is om een Twin Tower in het eigen fundament te laten instorten. Dat is het vermogen van een kleine atoombom. Het is moeilijk voor te stellen dat een ordinair lijntoestel genoeg massa, snelheid en brandstof bezit om het effect van een kleine atoombom te leveren. Had een klap gegeven met de Bijlmerramp.

De aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 zijn 'enhanced'. Er zijn aan het zicht ontrokken co-factoren geweest die de grote schade hebben veroorzaakt. De vliegtuigen waren een afleidingsmanoeuvre. De aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 zijn door Amerikanen zelf gepleegd. Het is een valse vlag operatie eerste klas. Groots en klungelig uitgevoerd omdat reeds op afstand via de televisie eenvoudig te zien is dat de Twin Towers niet anders dan door 'controled demolition' ingestort kunnen zijn. Toch is er geen negert in de Nederlandse media die daar in het openbaar aan de tafel van De Wereld Draait Door een punt van maakt. Wiens belang is gediend met de leugens over 9/11? Het belang van Balkenende? Wouter Bos? Humberto Tan? Bradley Manning? We The People? Wie de aanval met gifgas ook uitgevoerd heeft in Syrië, de Verenigde Staten van Amerika is alleen bevoegd militair in te grijpen indien het Internationaal Strafhof desnoods eenzijdig erkend wordt en de VS een vergunning van de Verenigde Naties bezit met alle daaraan te stellen bindende algemene en bijzondere oorlogsvoorwaarden.

'Clear and present danger' voor Amerika is er niet. Europa wordt niet aangevallen door Syrië. Turkije ook niet. Het is helemaal niet duidelijk wie schuld heeft aan het gas in Syrië. Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat de bondgenoot de Verenigde Staten van Amerika alle zijden van de strijd ondersteunt. Het is helemaal niet gezegd dat de aanvallen niet zijn uitgevoerd op gezag van Amerika of de opstandelingen. Niemand heeft garanties over de betrouwbaarheid of onafhankelijkheid van de opstandelingen. Een bij elkaar geraapt zooitje vechtjassen die ook in Libië de boel klein gemaakt hebben. Jihadisten die tegen elkaar en de Verenigde Staten strijden en worden ingezet als opstandelingen tegen Assad en zijn leger. Monsterverbonden zijn wel vaker aangegaan. De wijze waarop de Nederlandse journalistiek verslag doet van de gewapende conflicten in Islamitische landen ruikt naar ouderwetse willens en wetens deelname aan deze christelijke kruistocht met moderne middelen tegen de Islam en overigens Joden.

Journalisten schuldigen Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 27-08-2013 16:49
Opgeslagen onder:

Niet alleen de huidige journalistiek bedient zich meer van beeldvorming dan van feiten. Vroeger, in de 19e eeuw, was dat niet anders. De grote man die de 'Endlösung der Judenfrage' bedacht heeft, met antisemieten, treinen, kampen, Holocaust, Exodus en alles daarbij, was een prominente internationale journalist in zijn tijd die bij iedereen over de vloer kwam. Theodore Herzl is zijn naam. Hij wordt ook gezien als 'founding father' van Israël. Er is geen journalist die het werk van Herzl relateert aan de gevolgen ervan. Journalisten van tegenwoordig, met Kustaw Bessems voorop, spinnen lustig mee wanneer de Zionisten weer eens Joden benadelen omdat de waarheid van de feiten over journalist en Zionist Herzl geopenbaard worden. Kustaw Bessems beroept zich daarbij op een joodse achtergrond.

Bessems schrijft ook nooit relevant over het terrorisme in de Nederlandse politiek of het feit dat de aanslagen 11 september 2001 in Amerika een bredere kring van daders moet hebben. Wat iedereen gezien heeft op TV is 'controled demolition'. Dat is reeds lang geleden accademisch bewezen aan de hand van onbreekbare natuurwetten. Journalisten denken dat hun mening relevant is en vormen daarmee bewust een vervormd beeld bij het publiek over het nieuws. Van links tot rechts ondersteunen journalisten de propaganda van de terroristen in de politiek. Zie Femke Halsema. Wanneer zij daarop aangesproken worden zijn de antwoorden politiek en ontkennend. Staande feit is dat journalist Theodore Herzl de bedenker is van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk en dat journalisten daar nooit over schrijven, of überhaupt in geïnteresseerd zijn.

De Zionisten voeren een harde strijd tegen de waarheid van de feiten. Sites gaan down. Servers worden in beslag genomen. Schandalige uitspraken worden gedaan door Zionisten waarin zij bestuurders en rechters bedreigen met 'dire consequences' wanneer de Holocaust ontkend wordt. Bedrijven worden gesloopt. Joden worden benadeeld. En journalisten houden de kaken stijf op elkaar terwijl de feiten op straat liggen. Vooral dat journalist Kustaw Bessems zwijgt en zelfs bijdraagt aan de hetze van Zion is een misslag van de kleine man die hem persoonlijk nog duur zal kunnen komen te staan. Is het niet in dit leven dan toch zeker in de hel. Journalisten hebben een controlerende taak. De bedenker van de Jodenvervolging van 1940-1945 is journalist. De Zionist die ook de politiek-maatschappelijk voorzet gegeven heeft voor de Holocaust, en de journalisten doen tegen beter weten in alsof de Duisters de grote daders zijn.

Met Amerika van eenzelfde laken en pak, net als Irak. Alles wat wijst op schuld van de Nederlandse politiek aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide wordt onder tafel gehouden. Commissie Davids. Iedereen doet alsof daarover verschil van mening kan bestaan. Journalisten worden opgewonden van Syrië en de mogelijk gebruikte wapens van massa destructie. Terwijl Nederland sinds 1991 ongecontroleerd ondersteuning verleent aan het excessief bombarderen van Irak met munitie van verarmd uranium. Waarom is er geen journalist in Nederland die de bijpassende stuitende beelden die op YouTube te vinden zijn op de prominente nieuwssites plaatst? Waarom is het wel gruwelijk en verschrikkelijk wanneer er gas gebruikt wordt in Syrie en kunnen Amerika en Israël en de 'Coalition of the Willing' onbelemmerd de rooftochten vervolgen? Antwoord is natuurlijk de VOC-mentaliteit van de Nederlandse journalistiek. Journalist Kustaw Bessems is schuldig aan het liegen van de Holocaust en hij verzwijgt de genocide van de Nederlandse politiek in Irak terwijl hij beter weet. Een AK-47 lijkt het eerst aangewezen gereedschap voor de eerlijke onafhankelijke journalist om zich te verdedigen tegen de terroristische collega's.

Wouter Bos

by J.L. de Kreek — last modified 27-08-2013 09:05
Opgeslagen onder:

Wouter Bos. Zomergasten. Zondag 25 augustus 2013. Raar leven achter de rug. Laatste jaren kijkt Wouter Bos meer YouTube. Nieuwe baas van het VU Medisch Centrum. Grote dossiers eigen maken. Problemen oplossen. Weg kwijt. Mensen weten wat er gespeeld heeft. Boel mensen die dood gaan. Avond minutieus voorbereid. Wouter begint in 1996. Fragment met meeste invloed. Als mokerslag. Had voor Shell in Hong Kong gewerkt. U weet Shell financierde samen met Rockefeller en Rotschield leider Adolf Hitler. Internationale reclame voor een Zwitserse bank. Sentimenten maakte indruk op Bos. Robert Frost.

Kennelijk iets wat alleen Wouter Bos begrijpt. Laatste twee zinnen: I took the road less traveled by and that made the difference. Tegen stroom in maakt grote verschil. Werkte acht jaar bij Shell. Veel geld. Mooie landen. Politieke interesse, of het idealisme echt is. Beloond om zekerheid niet zwaar te laten wegen en te doen wat onverwacht is. Doelt Bos op zijn steun aan de illegale oorlog in Irak? Net niet de te verwachten dingen doen. 8,26. Nu al genoeg van Wouter Bos. Wie denkt Wouter Bos wel dat hij is?

We weten allemaal dat hij zich niet verzet heeft tegen de illegale oorlog in Irak. Het CDA werd groot door te prediken over De Puinhopen Van Paars terwijl het ná Balkenende alleen slechter gaat. Hij ging makkelijk in zee met de VOC en koos ervoor kritiekloos deel te nemen aan het kabinet van de grote oorlogsmisdadiger Jan Peter Balkenende. Hoe kan Wouter Bos dit de PvdA aandoen? Wat drijft deze narcist nog meer dan het ego? Wie voor Shell werkt is fout want Shell hielp de Nazi's door samen met Rockefeller en Rothschild miljoen dollars aan Hitler te betalen om Wouter Bos anno 1996 veel geld en reizen naar mooie landen aan te bieden. Wouter koos voor de politiek. Zo idealistisch is de Nationaal Socialist. Omdat ganse media het te druk had met de eigen gadgets weet niemand dat PVV partij ideoloog Martin Bosman tijdens het Wildersproces in de hal van het Paleis van Justitie de PVDA met de Nazi's vergeleek omdat Hitler ook een socialist was, een Nationaal Socialist.

Het arbeidsverleden en de politieke loopbaan van Wouter Bos bewijst dat de antisemiet gelijk heeft. Wouter Bos is accademisch misbaksel van de Vrije Universiteit. De Vrije Universiteit heeft meer prominente kneuzen voortgebracht. Balkenende is het andere voorbeeld. Ook een kneus van de VU. Wouter Bos is cum laude afgestudeerd. Heel wat wellicht. Tot in ogenschouw genomen wordt dat zijn cum laude voor een universitaire opleiding economie staat. De wetenschap waarbij de leerlingen geen academische kennis verkrijgen omdat de onderzoekers zich bezighouden met modellen waarbij zij zelf naar willekeur feiten erkennen of ontkennen. Als cum laude econoom en minister van financiën is het Wouter Bos niet gelukt de economische crisis te relateren aan de onrechtmatige oorlog in Irak. Voor Wouter Bos mag het gewapende conflict geen oorlog genoemd worden. Ook Tony Blair wordt bewondert door Bos. Het kan niet fouter. Nu bestuursvoorzitter van het VU Academisch Centrum. Hoe komt het bestuur van het VU Academisch Medisch Centrum erbij Wouter Bos als bestuursvoorzitter aan te stellen?

Hirsch Ballin is ook aangenomen, als hoogleraar mensenrechten, in een academische instelling. Dat is vragen om problemen. Op YouTube staat een college. Rationalisatie achteraf. Waarom we eigen keuzes achteraf als goed willen zien. Waarom heb ik de keuzes toen genomen? Waar gaat het over bij Wouter Bos? Het onverwachte te doen. Een man zonder norm of historisch besef. Goede vriend Balkenende. Ligt bij zijn hart. Nu het Academisch medisch Centrum. Achter kant van het gelijk. Dilemma van de medisch specialist. Daarom wil Wouter Bos in het ziekenhuis werken. Normaal met elkaar praten. Hiërarchie werkt niet. Inhoudelijk gezag. Cultuur creëren. Dillema's. Niemand die het heeft over de oorlogsmisdaden van Wouter Bos. Terughoudenheid onder medisch specialisten om elkaar de waarheid te zeggen. Net als in de politieke en bij de PvdA. Persoonlijk spreken. Leren van groepsdynamiek. Afgaan ten opzichte van anderen. Gewerkt met groepen. Groepsdynamiek zien ontstaan. Processen binnen groepen. Hij doet het als team.  Margin Call. Beste film over financiële crisis. Wouter weet niet dat zijn politiek de oorzaak van de crisis is. Of hij weet het wel en werkt nog altijd ouderwets goed met Shell samen. Niet in hand te houden. Probleem wordt uitgelegd door een junior.

Waarom relateert Wouter Bos de crisis niet aan zijn ondersteuning van oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide van het westen in Islamitische landen? Economie draait om vertrouwen. Wanneer Wouter Bost deelneemt aan internationale misdrijven is het vertrouwen vanzelfsprekend zoek. Ook met de wraak op zijn misdrijven houdt Wouter Bos geen rekening. Pas 35 minuten bezig. Verlokkingen niet te weerstaan. Grote politieke debatten. Minder risico nemen. Recht in zijn gezicht terug. Eigen schuld dikke bult. Oplossing zaak van akelig lange adem. Daar heeft hij gelijk in want het bevat zijn strafvervolging en die van Femke Halsema en goede vriend Balkenende. Tulpencrisis 16eeuw. Crisis heeft geen mentaliteitsverandering gebracht. Zalm. Ook oorlogsmisdadiger. Die de rekening voor zijn falen afwentelt op de samenleving. Een van de weinige dingen die Wouter Bos had kunnen doen is niet deelnemen aan het kabinet Bakenende. Het wordt een te lange zit terwijl ook de puinhopen van Wouter Bos opgeruimd worden moeten. Kunst van het onderhandelen. Verschrikkelijk fout. Hecht team met Balkenende. Nee zeggen. Daar niet vanaf te brengen.

Niet boeiend. Wouter Bos als mens. Zelfs grappenmaker dingetje, de Zomergast van de eerste uitzending, was leuker. Gewetensnood. Achteraf. Boeven nodig om boeven te vangen. The Passion en de Judas kus. Wat is jouw woord als het hart en berekend is. Wat is jouw woord. Verraad mij niet. Vecht voor mij. Geen fan van de EO. Toch een beetje gelovig. Opvoeding. Verhalen die verteld worden blijft. Fascinerend. Wouter Bos is niet van de arbeiderspartij. Het is een CDA'er verkleed als Nationaal Socialist. Bijbelverhaal. God moet uitmaken of Wouter Bos gelovig is. Te moeilijk om te erkennen dat hij gelovig is. Extreem christelijk opgevoed. Dat draagt de Tempelier mee. Historische momenten op TV. Geeft de kans er boven op te zitten. Je moet het ook grijpen. De blanke onderdrukker. Van te voren bewust van het historische moment. Voor zijn vader hield politieke gedrevenheid samen met geloof. Bij Wouter Bos is dat minder. Dus toch een fout gezin. Recht en onrecht. Christenen mogen niet aan politiek doen blijkt uit de bijbel anders kiezen we voor het pad op weg naar Armageddon.  

Wouter Bos praat bekakt. Huis uit. Alles ligt net een slag anders dan hij denkt. Wouter Bos speelt toneel. De ware motieven toont hij niet. Zijn dubbele agenda. Namens Shell? Gek dat Wouter Bos niet begrijpt dat zijn politieke loopbaan hem in strafrechtelijke problemen brengt. Economen hebben geen moraal. Hadden zijn ouders hem fatsoenlijk opgevoed als christen dan had Wouter Bos begrepen dat het fout is als gelovige aan politiek deel te nemen. Daarmee had hij mooi oppositie kunnen voeren. De socialistische ziekte. Inderdaad. Is er als vader en echtgenoot niet beter op geworden. Wouter Bos is vorm zonder inhoud. Tak van dezelfde stam. Verre familieband. Spreekt tot de verbeelding. Loskomen uit het verleden. Pad om er samen uit te komen. Camera en dynamiek. Kracht van televisie. Vrede en perspectief. Weer beroept hij zich op het redden van een bank. Banken red Wouter Bos wel. De bevolking van Irak niet. Niet onmiddellijk hard Balkenende aanpakken, dreun geven. Nu blijven de misdrijven van de minister-president aan Nederland kleven. The Natural. Iets van een trukendoos en natuurlijk charisma. Heeft de verkiezingen in 2006 verloren door zich draaikont te laten noemen door Balkenende. Loont niet altijd in de politiek een eerlijk verhaal te vertellen.

Die vliegtuigen die hoge torens in gingen. Als een man staan achter Amerikanen. De bevrijders. Pim Fortuyn weet niet dat Amerika Hitler betaald heeft. Bush wordt geprezen. Erkent het ISH niet. Trekt met militaire middelen ten strijde tegen terroristen. Voert illegaal oorlog in Irak. De grootvader was ook fout want die was manager van het geld van Adolf Hitler. Micha Kat denkt dat Pim Fortuyn door de Staat vermoord is. Best te begrijpen met zijn standpunten Amerika blijkt na 11 september 2001 de onbetrouwbaarste bondgenoot ter wereld te zijn. Geen scheiding van kerk en staat want het CDA bestaat. Pim Fortuyn was een idioot die alleen geïnteresseerd was in zichzelf. Ook als directeur van de Ov-jaarkaart was het een psychoot. Hij had niet vermoord mogen worden. Het is geen verlies voor de samenleving dat Pim Fortuyn dood is. Landen hebben de aanslagen gedoogd. Hand en span diensten. Academisch onderzoek bewijst dat de Twin Towers niet door de vliegtuigen ingestort kunnen zijn.

Wouter Bos is academicus want cum laude afgestudeerd econoom. Waarom begrijpt de academicus niet dat wat het ziet op TV niet spoort met de officiële lezing? Wouter Bos is niet links. New kid on the block. Zonder dood Fortuyn zou Wouter Bos geen PvdA leider zijn geweest. De Europese grondwet. Ook een debacle van economen. Individuele en geen collectieve schuld van de Duisters. Wel collectieve schuld van de Zionisten. Het EU referendum is een historische mislukking. Een soort van . Niet belangrijk wat er gebeurt is. Belangrijk hoe er over gesproken wordt. Beeldvorming belangrijker dan feiten. Verkiezingsdebat met Zalm en Balkenende. 2006 debat met Balkenende. 2006. Nooit over de illegale oorlog in Irak en de negatieve gevolgen ervan voor de economie. Wat Bos uitstraalt is hij niet. Hoe er over gepraat wordt gaat eigen leven leiden. Die Wouter Bos. Zijn tijd in hechtenis zal hen zwaar vallen. Intuïtie kwijt. Tegenspraak. Selectie van de beelden. Serieus. Alle hoeken laten zien. Liefhebber van politiek spinnen. Beeldvorming belangrijker dan feiten. Diepte punt in hoe je met elkaar om gaat. In een vlek moet je moet wrijven.

26-08-2013

Joris Demmink corrumpeert samenleving

by J.L. de Kreek — last modified 26-08-2013 11:45
Opgeslagen onder:

De recensie op Goede Nieuws van Zomergasten 25 augustus 2013 met Wouter Bos, de man zonder verdiensten, is uitgesteld in verband met een ingelaste Joris Demminkdag. Oud secretaris-generaal mr. Joris Demmink blijkt leidend in een criminele organisatie van ambtenaren wat ook in kinderenhandelt en ze industrieel mishandelt, mishandelt en verwaarloost ten titel van kinderbescherming. Voorts neemt Joris Demmink als prominent lid van de VVD deel aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen. Joris Demmink is sleutelrol persoon in verband met zware misdrijven waarbij ook voor miljarden gefraudeerd wordt.

Zijn kindersextoerisme, waar Micha Kat van Klokkenluidersonline en Stichting Bakker Schut Foundation hem van beschuldigen, is niks vergeleken met de misdrijven die hem in de illustere rij van de grote moordlustige en roofzuchtige psychopaten plaatst. De vervolging van deze Zware Crimineel der Lage Landen is bemoeilijkt door het feit dat hij een hoog geplaatste en derhalve gezagdragende ambtenaar is geweest die nagenoeg alle overige hoog geplaatste en derhalve gezagdragende ambtenaren Joris Demmink beroepshalve (persoonlijk) kent. Daarom dat in de zaak van de Roestige Spijker de artikel 12 kamer het dossier heeft doorgestuurd naar een ander arrondissement. Waarbij het de vraag zal zijn of desbetreffende rechters niet iets met Joris Demmink hebben want Joris Demmink corrumpeert de gehele samenleving met zijn werk.

25-08-2013

VERSE HOLOCAUST DREIGT!

by J.L. de Kreek — last modified 25-08-2013 17:40
Opgeslagen onder:

Heeft het zin de woorden in kapitalen en met uitroepteken te schrijven? Ronny Naftaniel en Esther Voet en Ronald Eissens doen het niet terwijl zij de schijn wekken het belang van Joden als eerste overweging te hebben. Nieuwe Holocaust op de Joden dreigt. De legers van Israël en de Verenigde Staten van Amerika staan nu opgesteld rond het wereld-getto. Amerika trekt Noord Afrika en het Midden Oosten en Azië binnen met de grootste strijdkrachten ooit. Europa houdt angstvallig de mond. Kijkt weg want het is al eens geslachtofferd door de Zionisten. Het is relevant bewust te zijn dat de Tweede Wereldoorlog de oorlog van de Zionisten, het groot kapitaal en de Katholieken om de wereldmacht is.

De definitieve vestiging van het Derde Rijk gaat samen met oorlog in het Midden Oosten en knokken om de Rotskoepel. Het Duizendjarige Nazirijk is het Rijk van de Koninklijke bankiers familie Rothschild. 'Follow the money' is van de week geleerd bij de Onderzoeksjournalistiek Onder Tafel. Amerika en Israël hebben Hitler betaald en het antisemitisch vuurtje aangestoken in Oost en West Europa, in vereniging met het Vaticaan! De Paus en de Rothschild zullen de leiders zijn in de Nieuwe Wereld Orde die zij reeds eeuwen voor iedereen zorgvuldig voorbereiden. De Matrix van de toekomstige wereldgeschiedenis behelst de kroning van de Rothschild Bankiers Familie als koninklijke familie van Groot Israël met dank voor de levering van het gas en bouw van de crematoria.

Daarover is geen enkele twijfel. De 'stockpiles' met archieven die eerst middels internet in het Nederlands taalgebied toegankelijk zijn bewijzen dat Ronny Naftaniel en Esther Voet en Ronald Eissens en al die Zionisten schijnheilige terroristen zijn die Joden niks gunnen en het Jodendom haten als de pest. Lieden die de Joden altijd klein hielden. Hebben willen laten werken als slaven. De aristocraten die altijd met de verjoodste achtergrond de 'ebenbürtig' burgerjood in de verdrukking heeft weten te plaatsen en de groot verdieners waren in de slavernij. Cohen was in de Verenigde Staten de handelsnaam van beruchte familie slavenhandelaars die er reclame mee maakte de beste slaven te leveren. Dat zijn mensen die zich joden noemen en er geen bezwaar tegen hebben dat Israël bestaat als joodse staat. Buitengewoon bizar is het wanneer joden ook Zionisten zijn.

Religieus Zionisme is hetzelfde geloof als van de Tempeliers. Kruisvaarders zijn dat. De SS was ook religieus. Hitler was op een heilige missie! Politiek Zionisme is ook liederlijk. Dat is Nazisme van het zuiverste water. Emotieloos Nazisme. Het Nazisme van de bazen. De beslissers. De betalers. De managers. Stropdas Nazisme. Witte boorden nazisme. Mainstream Nazisme. Het burgermannen Nazisme. Het Nazisme van de kiezer. Vooral in de Verenigde Staten van Amerika maakte het Nazisme de dienst uit voordat Hitler aan de macht kwam. Hitler had een oogje op de VS, behalve wat de kleurlingen betreft. De Amerikaanse Zionisten zagen al in 1900 meerdere Holocausten op de Joden. De gemiddelde onbewuste jood randpsychotisch makend in de media en tegelijk zes miljoen dollar collecteren voor het Joods Nood Fonds. Toen de Joden uit West Europa naar de VS wilde vluchten nadat de Zionisten Hitler betaald en Duitsland de oorlog verklaard hadden, werd dat onmogelijk gemaakt door de Zionistische lobby in de VS. Emigratieregelingen werden op verzoek van de Amerikaanse Hebreeuw aangescherpt zodat Europese Joden vogelvrij waren.

De schande die op Ronny Naftaniel en Esther Voet en Ronald Eissens in het bijzonder afkomt zal hen een eeuwig smet geven waardoor zij altijd als Nazi's te herkennen zijn. Toevallig weten Joden goed het verschil tussen Zionisten en Nazi's. Is er niet. De toekomstige wereldgeschiedenis heeft een nieuwe Holocaust in zich. Het verborgen gebrek van de toekomst omdat niemand weet dat de Jodenvervolging van 1940 – 1945 een zaak van de Zionisten was. Het is extreem makkelijk te zien wanneer de authentieke geschriften gelezen worden die altijd aan het oog van de niet-zionist ontrokken zijn gehouden. De Joden citeren er uit en waarschuwen voor de Zionisten. De Joden weten al te goed dat de propaganda van de Nazi's gebaseerd is op wat de Zionisten zeiden. Het zijn staande feiten dat de Zionisten, Israël i.o., de Rothschild bankiers, Rockefeller en Koninklijke Shell de hoofdsponsors zijn van de Tweede Weredloorlog en de Shoah. Zeker Rockefeller en Rothschild hebben de misdrijven niet afgeleerd.

Zij zijn op schema en steven met de wereld af op Armageddon en de beruchte Hel van Megiddo en totale ontaarding van Nederland, de Wereld en Europa. Het is zielig voor de Joden dat zij aan de Tweede Wereldoorlog vooraf iedereen waarschuwde voor de Zionisten en dat niemand heeft geluisterd met de Tweede Wereldoorlog en de Shoah als causale gevolg, en nu waarschuwen de Joden weer tegen de Zionisten en weer luistert niemand en weer is de wereld op de rand van de afgrond. Het is levensreddend wanneer iedereen zich eindelijk eens bewust is dat het grote gevaar van de Tweede Wereldoorlog en Holocaust van de Zionisten en uit de Verenigde Staten van Amerika kwam. Hitler was niks tot zijn Amerikaanse suikeroompjes hem dertig miljoen toeschoven om een desnoods gewelddadige revolutie in Europa te beginnen. Het antisemitisme van Hitler was volledig in lijn met wat de Zionisten propageerde in ieder geval vanaf 1897 dus om daar na 1945 over te zeuren en kameraad Eichmann te executeren kennelijk omdat het brandofferen van zes miljoen Joden niet was volbracht is nèt die ene druppel.

Iedereen zal het vanzelf meemaken als het ontkennen blijft. Met Syrië nu is een nieuw front geopend door de Amerikaans/Britse kruisvaarders. Dat zal gelegenheid geven aan gewapende Jihadistische strijders om het slagveld naar Europa te verleggen. De spanningen met Iran zullen vanzelfsprekend tot escalatie worden gebracht door de gezinsvoogden van grote en kleine Satan. Het staat allemaal voorspeld in het laatste boek van de Bijbel. Openbaring. Wat daarin staat is letterlijk als beleid en strategie genomen door de Zionisten om opzettelijk te vervullen met maatschappelijke en politieke middelen. Daarom dat de Zionisten door het Vaticaan ondersteund worden. De grote Zionistische leiders vertrouwde op de samenwerking met het Vaticaan omdat de Exodus een letterlijke vervulling is van Katholieke Eind Tijd profetieën, net als de rest van het grote terroristische geweld nu op aarde. De verlossing zal er vanzelfsprekend niet zijn omdat onze lieve heer niet gek is. Bovendien hebben de Zionistische plannenmakers van de Tweede Wereldoorlog en Shoah er geen rekening mee gehouden dat hun bedrog dankzij internet boven tafel zou komen.

Holocaust voor Israël

by J.L. de Kreek — last modified 25-08-2013 08:36
Opgeslagen onder:

Shoshana Kolmer is uitgeroepen tot winnares van de missverkiezing voor Holocaust-overlevenden. Ze is al 93 jaar, maar wel de mooiste van alle vrouwen die levend uit het Zionistische kamp Auschwitz kwam. Keurig opgemaakt en gecoiffeerd, met juwelen om de hals, maar allemaal in donkere jurken. Kampnummer in de onderarm gebrand. Na haar bevrijding uit Auschwitz emigreerde Kolmer in 1946 naar Israël, waar ze een gezin stichtte. Of Shoshana Kolmer weet dat het kamp waar ze gezeten heeft betaald is door dezelfde familie die de Knesset en het Hoger Israëlisch Gerechtshof sponsort valt te betwijfelen. Ze zal het in ieder geval ontkennen.

Dat de Zionisten al in 1897 wilde dat Shoshana Kolmer naar het kamp werd getransporteerd per goedkope goederen wagon want ze moest het transport zelf betalen blijkt uit de waslijst met geschriften van de Zionistische leiding waarin de blauwdruk voor de Holocaust geschreven staan. Holocaust is ook typisch Joods. Het komt uit de Bijbel. Het is een brandoffer om G-d mild te stemmen. In casu bij en tijdens de kolonisatie van Palestina. Met Israël als eerste overweging. Shoshana Kolmer heeft mazzel gehad. Ze heeft mogen blijven leven. Tussen de één komma zeven en drie komma drie miljoen Joden hebben de oorlog van de Zionisten niet overleefd. Meeste mensen denken dat er zes miljoen Joden vermoord zijn in het kamp waar Shoshana Kolmer verbleef. Dat is echter een leugen van de Zionistische daders van de Tweede Wereldoorlog.

De hardnekkige holocaustleugens houden ook Shoshana Kolmer in angst geplaatst. Het kan zo weer gebeuren. Door het Zionisten blijft het antisemitisme ook bestaan. Joden hebben altijd gezegd dat de propaganda van Hitler gebaseerd is op wat de Zionisten zeiden. De Joden hebben altijd last gehad van de Zionisten. De Zionisten hebben de mensenrechten voor de Joden ontbonden. De Zionisten wilde dat Joden crepeerde, en gedeporteerd werden en in het slavenkamp Auschwitz te werk werden gesteld voor de onderneming van de Joodse Rothschild bankiers familie. Allemaal knalharde feiten die niet openbaar gemaakt kunnen worden omdat de Zionisten dan dreigen met 'dire consequences'. Die dreigingen van de Zionisten die ook aan de basis staan van het kampleven van Shoshana Kolmer zullen Ronny Naftaniel persoonlijk en als senior adviseur van het CIDI nog een ongemakkelijke tijd leveren.

23-08-2013

Radio hét Goede Nieuws™ Onderzoeksjournalistiek onder tafel

by J.L. de Kreek — last modified 23-08-2013 13:40
Opgeslagen onder:

23 augustus 2013 werd het programma "de onderzoeksjournalist boven tafel" gehouden. Onder andere gesponsord door The Post Online, van Bert Brussen die willens en wetens journalistiek ondersteuning levert aan de genocide in Irak. In de zaal zaten leerling-studenten van de bootcamp 'the 4th floor' van The Post Online, Veronica en het ANP die zich lieten hersenspoelen door de gevestigde journalistiek die de belangrijke verhalen verzwijgen. Mevrouw M.A.M Smit die studenten les geeft in journalistiek was er ook.

Een vrouw op leeftijd die niks weet van nieuwe media en onderwijst dat de journalistiek ouderwets blijven moet. Irak en de terroristen in de Nederlandse politiek heeft ze het ook nooit over. Ook niet bij haar leerlingen. Rob Wijnberg was er ook. Van de Correspondent. De club die oorlogscrimineel Femke Halsema de hand boven het hoofd houdt. Radio Goede Nieuws heeft het verslag live opgenomen met tussendoor het commentaar van onderzoeksjournalist Micha Kat van Klokkenluidersonline.is.

Het droeve aan de Nederlandse journalistiek is dat de journalist feiten onder tafel houdt die van groot belang zijn voor de Nederlandse samenleving. Dat houdt verband met de oorlog in Irak waarvan iedereen weet, in ieder geval de journalistiek, dat deze illegaal is. Ook verzwijgt de Nederlandse journalistiek het terrorisme en de genocide van de Nederlandse politiek in Irak. Journalisten zijn mensen met meningen die ook PVV en VVD en CDA stemmen. Verknocht met de politiek.

Bert Brussen is het type journalist wat het hoofdpodium bespeelt, grote woorden heeft over vrije meningsuiting, en vervolgens zwijgt over de zaken die ieder bepaaldelijk aangaat. Niet echt de manier  om journalisten op te leiden in een bootcamp. Bert Brussen is meer propagandist dan journalist. Hij is in goed gezelschap. Arnold Karskens en Gustaw Bessems zijn ook van die opportunistische journalisten die hun beroep misbruiken om criminelen handen boven het hoofd te houden.

Karskens is de grote oorlogscorrespondent van Nederland. Toch heeft hij het nooit over de oorlogsmisdaden van zijn collega Fred Teeven die samen met Karskens lid is van Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden. Karskens daarop aanspreken leidt ertoe dat hij de vragensteller toe bitst dat deze moet oprotten. Karskens zal bekend zijn met de Perszuivering. Toch gedraagt hij zich er niet naar. Het gebrek aan herkenning en erkenning van het terrorisme in de Nederlandse politiek door de Nederlandse journalist is een van de grootste schandalen uit de 21ste eeuw.

De gehele Nederlandse journalistiek is corrupt. Om te voorkomen dat ontmaskering volgt wordt bijvoorbeeld onderzoeksjournalist Micha Kat strafrechtelijk zwaar aangevallen door zijn collega's en wordt het openbaar ministerie door journalisten tegen hem opgehitst. Het omgekeerde zal ook gebeuren. Het bovenstaande leidt vanzelf tot de Nieuwe Nederlandse Perszuivering die naar het lijkt zal samenvallen met de strafvervolging van de terroristen in de Nederlandse politiek, om te beginnen met Geert Wilders.

Document acties

Share |