29-05-2013

Burgeroorlog in Israël

by J.L. de Kreek — last modified 29-05-2013 17:20
Opgeslagen onder:

Hoe groot is de kans op burgeroorlog in Israël wanneer algemeen bekend is dat 'founding father' Theodore Herzl wilde dat Joden op elkaar schoten en opteerde voor geaccrediteerde antisemieten om de massa te controleren nadat hij de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk op de internationaal politieke agenda had gezet.

Het is niet vreemd dat charedische joden beweren dat studie van de Torah krachtiger is dan een leger om Israël te verdedigen, want de Torah laat zien dat de Israëli geen Joden zijn die wortels bezitten in het beloofde land. De Israëli is een stam Joden waarvan de Joodse groepsaanduiding Asjkenazim is. De tekens 'nazi' zitten daarin reeds vervat. Toch moet iedereen geloven dat nazi afkomstig is van Nationalsozialismus. Alsof het Nationalso Zialismus betreft.

Niet toevallig zijn de nationaal socialisten betaald door de Asjkenazim. Hitler had vergaande overeenkomsten gesloten met de Asjkenazim om Joden uit Europa te verdrijven en het jodendom te vernietigen. Ook hebben de rijkste Asjkenazim op aarde vele tientallen miljoenen betaald aan Hitler om een desnoods gewelddadige revolutie te beginnen.

De Tweede Wereldoorlog en de Shoah is een oorlog en zijn massamoorden van de Asjkenazim op de Asjkenazim en andere mensen. Nazi's die Nazi's afslachten om Palestina in bezit te krijgen en de Joden nu verplicht als schietvlees in het Nazi-leger van Zion.

Dat de Zionisten de grote gangmakers zijn achter WOII en de Shoah is een geschiedenis die bepaalde Joden niet graag vertellen. Moeten ze toegeven dat er inderdaad geen holocaust geweest is en dat Anne Frank door de Zionisten op de trein is gezet. Van ondersteunende diensten voorzien door de grootvader van Lodewijk Assher die nu gelegenheid geeft aan soortgelijke misdrijven als waar zijn opa aan deelnam.

Het is de Joden wat waard wanneer Israël ontbonden wordt als Staat. Dat de bestuurlijke lichamen verdampen. Dat Israël als Natie ophoudt te bestaan 65 jaar na de onafhankelijk verklaring. Joden hebben een diep verlangen naar het verdwijnen van het land wat hen is opgedrongen door Nazi's die zich Joden noemen en het Joodse geloof beledigen door een Staat voor Joden te willen. Theodore Herzl, de oprichter van Israël en de uitvinder van de Endlösung', noemde Israël het wereld-getto.

De mythe is dat hij joden in Europa uit het getto wilde bevrijden. Wat hij deed is alle getto's bij elkaar pakken in Israhell want op die manier zijn de Joden het makkelijkst te managen. Joden zijn het best te herkennen aan een uitgesproken desinteresse in enige Joodse staat. Joden zijn net Salafisten. Die doen niet aan politiek. Die zitten de hele dag met de neus in de boeken, te studeren op Het Woord.

28-05-2013

Balkenende is kruisvaarder

by J.L. de Kreek — last modified 28-05-2013 17:50
Opgeslagen onder:

Elke christen in de politiek is kruisvaarder. Het systeem zoals Nederland dat gebruikt is gecorrumpeerd geraakt door oorlogscriminelen, terroristen en genocidale moordenaar van hoofdzakelijk christelijke huize. Dat is van de laatste tien tot dertien jaar. Met de millennium wisseling is er millennium bedrog in het systeem gebracht door politieke organisaties, bewindslieden en Kamerleden ondersteund door de mainstream media. Bedoeld om het illegale geweld van de Coalitie der Gewilligen in islamitische landen gelegenheid te geven zoals de zelf vervullende profetieën van de Katholieken dat graag ouderwets zien.

Het systeem is gecorrumpeerd geraakt door misbruik van religie. Politici die doen alsof zij christen zijn en met die schoneschijn punten scoren bij de kiezer, die niet beter weet. Journalist Micha Kat, wordt door de Pedograaf opgejaagd omdat hij het fascisme, en het racisme en het liegen en bedriegen beu is, heeft gelijk. Er is geen Holocaust geweest. De Zionisten hebben het gedaan. Israël is Mofrica, en de Amerikanen zijn de roodste roodnecken sinds de roodneck is uitgevonden. De Twin Towers zijn door een samenstel van omstandigheden ingestort zonder dat de vliegtuigen daaraan materieel een bijdrage geleverd hebben. De vliegtuigen waren voor de vorm om Islamieten de schuld te kunnen geven.

De asymmetrische inslag van een vliegtuig kan geen Twin Tower symmetrisch in het eigen fundament laten instorten. De pannenkoek theorie is onzinnig omdat de massa van de bovenste etages altijd op de stalen steunpilaren gedrukt hebben. Het bijzondere aan de Twin Towers is dat ze van STAAL zijn. Het beton eromheen was invulling wat verder amper dragende krachten hoefde te weerstaan. De stalen bielzen als boomstammen zo dik vormde met elkaar een net waarin elk vliegtuig als een muskiet gevangen wordt. Die vliegtuigen kunnen nooit de schade veroorzaakt hebben die er gezien is. Om die schade te verkrijgen zijn er co-factoren vereist waaronder bijvoorbeeld twee kleine atoombommen en/of naotermiet en/of andere geavanceerde explosieven.

Op die aanslagen, die van den beginnen corrupt blijken te zijn, is militair gereageerd en niet internationaal strafrechtelijk. Dat is verdacht. Ongeacht de ernst van de aanslagen en wie het gedaan heeft, de voorgeschreven reactie daarop is internationaal strafrechtelijk waarbij overigens militairen betrokken worden kunnen onder zeer strenge 'rules of engagement'. Om terrorisme te bestrijden zoals het terrorisme op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 is het noodzakelijk dat ambtenaren namens de staten internationaal in de uitvoering aan strakke rules of engagement gebonden zijn om te kunnen slagen. Dat Balkenende letterlijk als een schoothondje bij Bush op bezoek was terwijl algemeen bekend is dat de familie Bush manager geweest is van het bureau van Adolf Hitler is verraad zoals alleen christenen in de politiek beheersen.

Balkenende wilde Gekke Henkie niet zijn in de internationale verhoudingen terwijl Balkenende als jurist weten kan dat hij de weg via het internationaal strafrecht had horen te prediken bij gebreke waarvan er van het CDA geen politiek consent voor de strijd tegen terreur hoort te zijn. Gezien de reputatie van Nederland in de internationale verhoudingen en het feit dat Nederland het Internationaal Strafhof en het Vredespaleis huisvest was Balkenende gebonden aan de plicht het internationaal strafrecht als middel te hanteren voor de internationale reactie op de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001. Ook kabinet Kok II heeft niet goed gereageerd op de aanslagen 11 september 2001.

De grote corruptie deed de intrede met Balkenende 22 juli 2002 en de aanloop naar de illegale oorlog in Irak. De aanslagen werden misbruikt om Paars de bons te geveven en later stemde het CDA in met het gedoogakkoord van Wilders in verband met de buitenlanders. Met de illegale oorlog in Irak liet Balkenende het ouderwetse CDA zien van de christenheid waarvan iedereen gehoopt had dat de christenen dit met de Franse Revolutie afgeleerd hadden.

Religie en utopie en terrorisme gaan hand in hand. Dat alleen islamieten met het geloof in de politiek leveranciers van terrorisme zijn is een onzinnige veronderstelling. De christenheid, het christendom in de politiek in het algemeen en dat van Balkenende in het bijzonder is de ziekste vorm van terrorisme omdat het tot desintegratie van de gehele samenleving leiden moet ter faveure van de macht van de kerk. Voor christenen in de politiek geldt dat zij ongeacht de doelstellingen en/of programma vijanden van de Staat zijn omdat zij dat als christen tot een eind willen brengen opdat de Paus en zijn kruisvaarders de lakens uitdelen.

27-05-2013

Hete zomer 2013

by J.L. de Kreek — last modified 27-05-2013 15:55
Opgeslagen onder:

De zomer van 2013 voorspelt een hete zomer te worden. De heetste zomer sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat voorspelt Zware Zaken, het buro van Jeroen de Kreek op Goede Nieuws. Jeroen de Kreek, opgeleid oorlogsmisdadigers te verdelgen, kan het weten want hij schrijft aan de strafklacht die de volgende strafvervolging van Geert Wilders zal inleiden. Vier en dertig pagina's waarheid van feiten eenvoudig voor de raadsheren van het gerechtshof toegelicht en van bewijselementen voorzien.

De bijlagen gekopieerd liggen ter linkerzijde. Beginnend bij één, eindigend bij dertig ergens. Tussen pagina één en vier en dertig van de klacht is de geschiedenis uitgelegd van het heerste decennium van de 21ste eeuw waarin Geert Wilders prominent de hoofdrol speelt. Het komt door FITNA van Wilders dat treuralarm verhoogd is. Geen Geert Wilders, minder terreur alarm. Wilders is de terrorist. Zijn FITNA is 'der Ewige Jude' en Jeroen de Kreek zit er met de neus bovenop.

Dit betekent dat Geert Wilders kansloos is voor de strafrechter wanneer hij op de juiste wijze ingeleid wordt. De zonnige zomer van negentien tweeduizend en dertien voorspelt een ouderwetse zomer om herinnerd te worden. Een zomer om niet te vergeten, als Jehova het wil natuurlijk. Bij en tijdens het schrijven van de volgende strafklacht tegen Geert Wilders kwam Zare Zaken ook langs het rapport Salafisme in Nederland, aard, omvang en dreiging, op de site van de NCTv, waaruit onloochenbaar blijkt dat Geert Wilders iedereen opzettelijk een valse voorstelling van zaken levert over Islam, Koran, de profeet en de verhoudingen tot het Jodendom.

In ogen van Zware Zaken is Geert Wilders de Nederlandse uber-nazi van nu, en valt er over een andere opvatting in verband met Wilders niet te discussiëren. Waarheid van de feiten houdt in dat Geert Wilders met FITNA willens en wetens terroristische aanslagen uitlokt op Nederland(se belangen). Hij weet dat zijn boodschap niks dan negativiteit brengt en dat de boodschap ook anders gebracht worden kan, zonder de islam of de Koran of de Profeet te beledigen wat bij en tijdens gewapend conflict in Islamitische landen extra gevaarlijk is. De Islam is leuk in Nederland. Spannend een nieuwe religie die manifesteert in het land waar godsdienstvrijheid koning is.

Wilders lokt binnenlandse conflictueuze tweedelingen uit in die zin dat zijn bewaking tegen hem opgehitst wordt om het op te sluiten in een extra beveiligd detentie centrum, in Vught bijvoorbeeld. Daar zal hij nóóit meer uit komen. Niet alleen zijn benadelen van de Staat ten opzichte van de vijand bij en tijdens gewapend conflict zal vervolgd worden. Ook zijn genocide zal berecht worden, ook al is de kans niet groot dat hij daarvoor straf krijgen zal omdat in Nederland twee keer levenslang niet opgelegd wordt. De zomer van 2013 is begonnen met het werk van de beul van Geert Wilders die alle middelen rechtens de pen niet laat rusten.

Het hoeft geen bloedige zomer te worden, die van 2013, spreekwoordelijk, wanneer Geert Wilders in het vrijwillige kader meewerkt aan zijn aanhouding en strafvervolging. Dat hij opsporing en vervolging de kans geeft het herstellend werk te doen, zonder dat de hele trukendoos opgehaald hoeft te worden. Geert Wilders heeft Zware Zaken reeds leren kennen bij en tijdens het eerste Wildersproces. Jeroen de Kreek weet nog goed hoe Wilders erbij zat en dat hij op een moment Jeroen aankeek, recht in de ogen. Wilders heeft goed naar Jeroen de Kreek kunnen kijken geklemd tussen muur en politie. Zware Zaken zat daar omdat Geert Wilders de politie in gevaar brengt.

Geert Wilders en de advocaat bespeelde het publiek en bedreigde de rechtspraak met ontworteling wanneer de oorlogsmisdadiger niet vrij gesproken zou worden en Zware Zaken besloot zich juridisch in Wilders vast te bijten zoals alleen hij dat doet. Driehonderd nog wat pagina's bij elkaar. Euro of twintig kopieerkosten. De gaatjes kosten vijf duizendste van een cent per gaatje. Morgen misschien al bij het gerechtshof afgeleverd, of anders de dag ernaar of daarna. Komt niet op een dag. Wanneer het hof er zin in heeft zit Wilders tegen het najaar in de cel.

26-05-2013

Joden beledigen

by J.L. de Kreek — last modified 26-05-2013 15:05
Opgeslagen onder:

Hoeveel erger zijn joden te beledigen dan wanneer onderwezen wordt dat zij de Shoah zelf gebracht hebben? Dus waarom die genocide verplicht een holocaust noemen? Nergens is terug te lezen dat de joden democratisch gekozen vrijwillig brandofferd zijn in het slavenkamp van de joodse bankiers familie Rothschild.

Dat Joden de Joden naar de kampen gedragen hebben is een ding wat zeker is. De Joodse leiding heeft al in 1897 bepaald dat er een Holocaust moest plaatsvinden. Zonder holocaust geen diaspora revisionisme, wat een duur woord voor antisemitisme is, en dus geen Israhell.

Antisemitisme is niks anders dan de opvatting dat Joden geen plaats hebben in het Katholieke Europa. Een idee wat vooral door Katholieken en Zionisten hoog gehouden wordt. Het antisemitisme van Adolf Hitler was gebaseerd op de overeenkomsten die hij gesloten had met de Zionistische leiding in verband met de vernietiging van het Jodendom in Europa.

Zionisten zijn de mensen met de ideeën geweest om WOII en de Shoah te doen laten ontstaan onder andere met sponsoring van de Nationaal Socialisten. Zionisten voelen zich Joden hoewel ze dat naar de aard niet zijn en zien teksten als bovenstaand als antisemitisch gif wat vervolgd hoort te worden. Schrijver dezes van geen kwaad bewust citeert de Zionisten zelf en relateert ouderwets de normen en waarden van de Joods-Christelijke cultuur.

Israël: 65 jaar Nazisme

by J.L. de Kreek — last modified 26-05-2013 10:50
Opgeslagen onder:

Dat alle Joden afgemaakt worden is hooguit een kwestie van tijd. 14 mei vierde de Nazi's het 65 jaar bezetten van Palestina. Het formaliseren van de organisatie die de Exodus op touw zette begon te Basel 29-31 augustus 1897 bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres. Daar bepaalde de Zionisten dat de Joden bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars zijn, en ontbonden zij de mensenrechten voor alle Joden. Een paar jaar eerder hadden de Zionistische leiders de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk op de internationaal politieke agenda gezet, en 'Entartete Kunst' uitgevonden.

Later waren de Zionisten de eerste Bruinhemden, in Duitsland, betaalde zij dertig miljoen aan Hitler en bouwde zij symbiotisch Auschwitz. Daar hebben de Zionisten gelukkig geen zes miljoen Joden vergast. Nu vervolgen zij iedereen wegens Jodenhaat die wat anders beweert over hun genocide en internationale misdrijven en terrorisme en oorlogsmisdaden en massamoord, dan zij. Israël is door Nazi's gebouwd. Bedoeld om alle Joden volledig te laten creperen. De Holocaust moest zes miljoen Joden verbranden, om het wereld-getto Israël te kunnen bouwen alwaar wat over is van de Joden volledig verder in rook op te laten gaat zoals dat past in de Katholieke Eind Tijd profetieën. Zionisten zijn geen Joden.

25-05-2013

Jacht op Mark Rutte

by J.L. de Kreek — last modified 25-05-2013 15:25
Opgeslagen onder:

Dat er thans reeds meer dan een decennium werk gemaakt wordt van de strafvervolging van Mark Rutte & co in verband met oorlogsmisdrijven, terrorisme en genocide houdt in dat het kabinett Rutte niet zo'n goed kabinet is als het zelf beweert. Mark Rutte geeft een verkeerde voorstelling van zaken in verband met de economie, en stand van de veiligheid van de Staat.

Dat de illegale oorlog in Irak gepaard is gegaan met excessief bombarderen met granaten verarm uranium munnitie, bewijst de opzet tot genocide en internationale misdrijven. Het algemeen bekende rapport van de Commissie Samnson bewijst dat Mark Rutte oorlogscrimineel eerste klas is. En Jort Kelder wil niet weten dat het de schuld is van zijn vriend de oorlogscrimineel dat de economie is ingestort.

Wie Mark Rutte zegt, zegt VVD. Mark Rutte verdrijven is VVD verdrijven, ouderwets zoals dat gaat met oorlogscriminele rechtspersonen. De pedo-partij mag niet ontbonden worden en de VVD wel omdat de VVD gelegenheid geeft aan internationale en terrorisme gerelateerde misdrijven van Nederlandse politiek ambtsdragers en bondgenoten in Islamitische landen. Er wordt politiekstrafrechtelijk jacht gemaakt op Mark Rutte, en zijn collega's. Ouderwets.

Zij worden allen als een geheel gezien, wat het vervolgen vergemakkelijkt. Overal zijn de leden van de VVD. Onschuld veinsend en noodzaak tot onnodige maatregelen propagerend omdat anders het liberale doel niet gediens is. Alleen voor leden van de VVD is de partij liberaal. Voor de rest van de mensheid is het een terroristische organisatie wat politiek ambtelijke bevoegdheden misbruikt en ambtsplichten schendt om straffeloos genocide op Islamieten te plegen.

VVD blijkt een partij te zijn waar de toekomst niet aan herinnerd worden wil. De partij die de basis legt voor het failliet van Nederland, de wereld en Europa. Mensen van de VVD zijn alleen in verband met het veronderstelde partij belang opportunistisch. Die denken niet aan het belang van anderen. Zij zien zichzelf als de Staat en vinden dat iedereen hen hoort te gehoorzamen. Daarom is Mark Rutte minister-president namens de VVD. In het kabinet is Mark Rutte natuurlijk premier namens iedereen, alleen niet in het echt.

Als 'primus inter pares' voor iedereen hoort Mark Rutte als minister-president de handtekening te zetten onder het koninklijke besluit wat de strafvervolging inleidt van hem en alle andere politiek ambtsdragers sinds Balkenende I. Dat doet hij natuurlijk niet. Mark Rutte, Hans van Baalen, Geert Wilders, het waren allemaal prominente leden van de VVD die zich niet verzette toen de evident met de noodzaak in strijd zijnde oorlog in Irak geaccordeerd door het kabinet van start ging.

VVD-blaadjes als Elsevier roffelde om het hardst de oorlogstrom mee en niemand bekommerde zich om het feit dat de oorlog in Irak formeel en materieel geen enkele grondslag bezit. Ook niemand maakt zich druk om de nazorg. Niemand van de VVD die geacht wordt de normen en waarden van Nederland te handhaven heeft zich verzet tegen misschien wel het meest vuige oorlogsgeweld waar Nederlandse politiek ambtsdragers ooit aan deelgenomen hebben sinds de Tweede Wereldoorlog.

Jeugdzorg slopen

by J.L. de Kreek — last modified 25-05-2013 10:10
Opgeslagen onder:

Volgens de casemanager van LoketBJZ zit er niks anders op dan jeugdzorg te slopen. Jeugdzorg is systeem vreemd. Vormgegeven door oorlogscriminelen. Jeugdzorg is een particuliere organisatie. Het beschikt over justitiële middelen die het met gesloten deuren toepast in het particuliere kader bij de marginaal toetsende kinderrechter. Medewerkers van jeugdzorg en de raad van de kinderbescherming leveren kinderrechters chronisch een valse voorstelling van zaken over hetgeen kind en ouders bepaaldelijk aangaat.

Jeugdzorg slopen houdt strafvervolging in van welhaast alle jeugdzorgmedewerkers en ook wethouders die jeugdzorg naar de mond praten. Elke debutant hulpverlener kan zien dat er niks deugt aan jeugdzorg. De manier waarop Erik Gerritsen van jeugdzorg Amsterdam op internet wetenschap fabuleert, en zichzelf belangrijk vindt met zijn mening. Erik Gerritsen wil met zijn organisatie achter de deur bij ouders thuis aan de koffietafel, ouders is niks gevraagd. Als een snel evoluerende kanker verspreiden in het nieuwe stelsel jeugdzorg medewerkers zich uit over het land. Ieder een eigen wijk. Zij zijn de baas. Politie en justitie doen niks want die zijn niet deskundig.

Het geld van jeugdzorg geïnvesteerd in politie, er zijn reeds gespecialiseerde jeugdteams en buurt regie, en een extra officier van justitie, is de manier in Nederland om jeugdzorg vorm te geven. Justitiële maatregelen in verband met kinderen in het civielrechtelijke kader is niet zoals het hoort in een moderne samenleving. Dat soort jeugdzorg komt voor in dictaturen en landen waarin oorlogscriminelen in het bestuur bepalen wat minderjarigen nodig hebben. Erik Gerritsen had beter rechtsgeleerdheid kunnen studeren. Dan had hij geweten dat sommige vormen van Jeugdzorg als genocide gestraft wordt, namelijk die vorm waarbij Islamitische kinderen bekeerd worden.

24-05-2013

Jeugdzorg volgens LoketBJZ.nl

by J.L. de Kreek — last modified 24-05-2013 10:26
Opgeslagen onder:

Volgens de casemanager van LoketBJZ is jeugdzorg een grote criminele organisatie die in vereniging met ambtenaren van het ministerie van veiligheid en justitie, politie en ook rechtspraak, kinderen gijzelt om er financieel en anderszins van te profiteren. Korte termijn planning van de organisatie is meer grip op minderjarigen om risico's te vermijden en veiligheid te leveren.

Jeugdigen in Nederland die niet volgens het model van jeugdzorg groot worden gebracht riskeren onder toezicht te komen. De jeugdzorg medewerkers kunnen overal opduiken. In scholen. Bij artsen. In verengingen. Het pubergesprek. Die gesprekken worden benut om jeugdigen uit te horen tot ze iets zeggen waar jeugdzorg zorgen om veinzen kan.

Jeugdzorg, waaronder tevens begrepen GGD, is uit op het ontwrichten van gezinnen en minderjarigen opdat de nakomelingen van de minderjarigen ook weer onder toezicht van jeugdzorg gesteld worden kunnen. Generaties worden op deze wijze door jeugdzorg getucht, veelal zonder redelijke grond. De medewerkers van jeugdzorg zijn achter deuren bij ouders ronduit respectloos en passief agressief en dominant en rigide. Ouders worden uitgelokt met nare opmerkingen en het monopolie en de dwang en drang voorkomt de vrije keuze.

Ook is jeugdzorg een gevaar voor hulpverleners die niet gecertificeerd zijn door jeugdzorg. Ouders met holistische opvattingen of de behoefte aan natuurgeneeskunde lopen extra risico want dat is volgens jeugdzorg een van de reguliere zorg afwijkende mening. In ieder geval een medisch centrum en een verloskundige praktijk werkt aan de activiteiten mee om baby's in een vroeg stadium te 'matchen' en van ouders te onthechten opdat ze gedurende de jeugd op kosten van de staat verplicht bij derden verblijven. Aldus steeds de casemanager van LoketBJZ.nl

23-05-2013

Klachten over Joden

by J.L. de Kreek — last modified 23-05-2013 18:40
Opgeslagen onder:

Er zijn klachten gerezen over Joden. Geen plaats waar men terecht kan. Het is antisemitisme om niet optimistisch over Joden te zijn. Het is slechts een kleine groep Joden, een absolute minderheid, waar enthousiasme over bestaat. De Joden die niet aan Zionisme doen, dat zijn normale Joden die gewoon broederlijk in de samenleving bestaan, de mensen van het schrift. Ook de Koran respecteert de keuze van deze Joden. De Zionisten worden in de Koran aangemerkt als de apen, varkens, honden en ander tinnef.

Het leuke aan de Koran is dat het zeer Joods is. Het is meer een anders joods geluid dan wat er gemiddeld in Nederland te horen is. De juridische implicaties van een aantal recent gedane vondsten van originele Zionistische geschriften die algemeen bekend zijn onder Joden, houden onder andere in dat er in de eerste plaats naar de Zionisten gekeken worden moet in verband met de schuld aan WOII en de Shoah. Dat dit niks dan voordelen biedt komt omdat de rijkste familie op aarde het geld betaalde waarmee Hitler tanks en kanonnen kocht.

Het is vooral ook de nadruk waarmee Theodore Herzl het heeft of de Rothschilds en zijn belofte aan de familie het nog een keer te verrijken indien het medewerking verleende aan de door Herzl bedachte Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk, die overtuigt.  De Zionisten zijn de grote Nazi's. Hitler is feitelijk een laffe volger zonder creativiteit. Eichmann was ook Zionist. Hij beleefde dat op die manier en zijn duurzaam vriendschappelijke betrekkingen met zionistische bestuurlijke lichamen al ver voor de oorlog, geeft voeding aan dat gevoel.

Het is een kleine groep Joden die in Europa altijd als de echte Joden zijn gezien. Pas later tot slechts een kleine honderd jaar geleden woonde er relatief weinig Joden in Europa. De Joden zijn gekomen net als de moslims nu alleen honderd en nog wat jaar eerder. De Joden die na de Eerste Wereldoorlog arm de grens met west Europa overstaken verzorgde in Duitsland een existentiële bedreiging omdat Zionisten uit Amerika, Duitsland de oorlog hadden verklaard en alle Joden één noemde en zich namens alle Joden opstelde. Het blatante antisemitisme was toen al uitgevonden door de grote leider van de Zionistische beweging.

Het Zionisme is alles wat het Jodendom niet is. Zionisme is de meest anti-Joodse beweging op aarde. Zonder Zionisten geen antisemitisme. Zionisten lokken Jodenhaat uit om Joden bang te maken zodat ze het lot accepteren en verhuizen naar het wereld-getto wat de Zionisten voor hen in het beloofde land gebouwd hebben. Het zijn vooral ook de Joden die propageren dat Zionisme en Nazisme elkaars gelijken zijn waardoor de teksten van Herzl en co inderdaad zo antisemitisch zijn als het lijkt.

Het is allemaal één Zionistische beweging vanaf het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897 tot en met Auschwitz, en Palestina nu. Feitelijk is Zionisme het ouderwetse katholieke antisemitisme wat ná de Franse Revolutie getransformeerd is tot politiek, beleid en strategie van ras-nazi's. Zionisten zijn de über moffen. Mensen met het nazisme in het bloed omdat het daarin geworteld is al van oudsher toen de Nazistische voorouders nog Bijbelse personen waren. De Zionisten stammen van Ashkenaz wat een niet Semitisch kind van Noach is. De Joden en arabieren stammen van Sem, wat vanzelfsprekende de Semitische herkomst aanduiding markeert.

Joden komen uit Zuid Europa. Europese Joden, de Asjkenazim, stammen uit Zuid-Rusland. Dat zijn Khazars en noemen het antisemitisme wanneer hun herkomstaanduiding geobjectiveerd wordt. Esther Voet is een Khazarmeisje met verjoodste gevoelens en een identiteit die van leugens aan elkaar hangt. Het prinsesje wat in sprookjes blijft geloven ook als de feiten haar meervoudig zijn voorgehouden en/of anderszins toegediend.

Document acties

Share |