14-03-2013

Joden moeten uitgeroeid

by J.L. de Kreek — last modified 14-03-2013 14:45
Opgeslagen onder:

Het Centrum Informatie Documentatie Israël wil onderzoek van de overheid naar antisemitisme onder Nederlandse scholieren. De Tweede Kamer spreekt vandaag over antisemitisme en andere discriminatie. Aanleiding zijn de antisemitische uitlatingen van Turkse jongeren in het TV programma ‘Onbevoegd Gezag’ en een rapport waaruit vooroordelen tegen Joden bleken op acht Amsterdamse scholen. Het Centrum Informatie Documentatie Israël kan beter het eigen Zionisme onderzoeken op antisemitisme want de grote Zionistische leider Theodore Herzl die gezien wordt als de grondlegger van Israël schrijft zelf in zijn dagboeken op 06 augustus 1895: “Jews must be destroyed”. Lees verder...

Auschwitz; Gaskamers van Zion

by J.L. de Kreek — last modified 14-03-2013 02:00
Opgeslagen onder:

De schoorstenen in Auschwitz waren van de gaskamers van Zion. Wordt niemand verteld. Dat er vooral arme Yentls en Tevyes dramatisch om het leven zijn gekomen door de wil van de Zionisten, vertelt Ronny Naftaniel ook nooit. De Joden van Anatevka of Barbra Streisand zijn niet de Joden uit de Bijbel. Dat zijn bekeerde Khazars die de Joodse traditie onzuiver naleven. In ieder geval rijken en Zionisten onder hen zijn de aanstichters van het antisemitisme, de Jodenhaat en het nazisme. Mensen die het fascisme omarmd hebben, tegen democratie en vrije meningsuiting zijn en het liefst de mensheid tot slaaf maken. Lees verder...

13-03-2013

Zionisme uitroeien

by J.L. de Kreek — last modified 13-03-2013 16:55
Opgeslagen onder:

Het is Joden wat waard wanneer Nederland eindelijk eens meewerkt aan het uitroeien van het Zionisme. Het is schandalig zoals het Centrum Informatie Documentatie, het Meldpunt Discriminatie Internet, de Joodse Omroep, de Anne Frank Stichting en al die veronderstelde Joden, de geschiedenis liegen. Iedereen het zicht afhoudend van Zionistische bronteksten die bewijzen dat de Zionisten de grote profiteurs zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah en die internationale misdrijven ook gewild en daar actief en agressief voor gelobbyd en toe aangehitst hebben. Lees verder...

Zionisten schuldigen Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 13-03-2013 10:10
Opgeslagen onder:

Ronny Naftaniel, Esther Voet, Laurence Blik, Uri Rosenthal, Lodewijk Asscher, al die 'Joden' in Nederland, die het hoogste woord hebben, zijn gewoonte misdadigers en schuldig aan de Jodenvervolging sinds 1897. De Zionisten. De Diaspora Revisionisten zijn de grote antisemieten. De Nazi's die wereldmacht hebben willen en doen alsof zij Joden zijn. Het zijn anti-Joden want het zijn Zionisten. Zionisten zijn het meest laffe anti-Joodse tuig op aarde. Lees verder...

12-03-2013

The Jewish World

by J.L. de Kreek — last modified 12-03-2013 19:30
Opgeslagen onder:

Iedereen weet dat er de theorie over een Joodscomplot bestaat. Wie de geschiedenis bestudeert zoals het is komt tot de ontdekking dat de Diaspora Revisionisten de grote boeven zijn die sinds 1897 alles in gang hebben gezet om de Jodenvervolging van 1940-1945 en de Exocus te verkrijgen. Om de antisemieten aan te hitsen verzonnen Zionisten de mythe dat Joden niet samen konden leven met anderen en plaatste ze advertenties in de eigen magazine 'the Jewish Chronicle' waarin het de wil der Zionisten tot wereldheerschappij uitbeeldt, september 1922 zag dat er als volgt uit: Lees verder...

Gezinsvoogd Jeff Chapman

by J.L. de Kreek — last modified 12-03-2013 12:25
Opgeslagen onder:

De vraag is hoe gezinsvoogd Jeff Chapman zijn verdere leven door wil komen, zegt de casemanager van LoketBJZ.nl die bij het zien van de documentaire De Gezinsvoogd van NCRV Document de spreekwoordelijke lange arm uit het vet haalt. Van de collega's van gezinsvoogd Jeff Chapman is bekend dat zij niet aan waarheidsvinding doen en dat zij in strijd met de wet vinden dat van hen niet verwacht worden kan dat ze aan waarheidsvinding doen bij en tijdens uithuisplaatsingen. Jeff Chapman kan niet weten of hij bevoegd gezinsvoogd is van al de uit huis geplaatste kinderen waar hij kennelijk een boterham mee verdient. Lees verder...

Hoger beroep Micha Kat principeel

by J.L. de Kreek — last modified 12-03-2013 09:30
Opgeslagen onder:

Onderzoeksjornalist Micha Kat gaat in hoger beroep en bespreekt zijn zaken steeds met de verkeerde. Micha Kat kiest de onverstandige verdediging. Samenspanning tussen OM en media is onbelangrijk. Verdedigingsbelang geldt niet. In de zaak van Micha Kat zaak gaat het om noodzakelijkheid. Hij moet de oorlogsmisdaden van Joris Demmink relateren aan zijn werk dan krijgt hij de strijdkrachten mee. Lees verder...

Document acties

Share |