12-03-2013

Hoger beroep Micha Kat principeel

by J.L. de Kreek — last modified 12-03-2013 09:30
Opgeslagen onder:

Onderzoeksjornalist Micha Kat gaat in hoger beroep en bespreekt zijn zaken steeds met de verkeerde. Micha Kat kiest de onverstandige verdediging. Samenspanning tussen OM en media is onbelangrijk. Verdedigingsbelang geldt niet. In de zaak van Micha Kat zaak gaat het om noodzakelijkheid. Hij moet de oorlogsmisdaden van Joris Demmink relateren aan zijn werk dan krijgt hij de strijdkrachten mee.

Micha Kat handelt onloochenbaar uit noodweer of althans noodweer exces in het belang van het algemeen want Joris Demmink van de VVD is een grote oorlogsmisdadiger, een terrorist, neemt deel aan genocide en is prominent lid van een criminele netwerkorganisatie wat aan bedrijfsmatige kinderhandel en -misbruik doet. In plaats dat Micha Kat zich druk maakt om het politieke spel in zijn zaak kan hij beter de rechters helpen te herstellen van de totaal vernagelde rechtsorde door Joris Demmink en zijn internationale misdrijven.

Net als de eigenaar van hetzuur.nl en holocaustles.nl en nazitruth.nl is Micha Kat ook veroordeeld voor het beledigen van Joden omdat hij de Holocaust ontkent. Het is Joods de Holocaust te ontkennen. “Het offeren van kip is holocaust” vernam Goede Nieuws bij monde van een jood met joods bloed. Er zijn ook joden met nazi bloed en die willen dat Micha Kat vervolgd wordt voor Holocaustontkenning en dat alle kinderen van Israël eeuwig bang zijn voor haat. Micha Kat verdient de nodige kritiek op zijn werk. Daarom krijgt hij straf. Niet omdat hij echt iets strafbaars gedaan heeft, omdat hij niet beter de best doet.

Micha Kat lijkt niet te begrijpen dat het OM geen belang heeft bij hypocriete media die pedofielen de hand boven het hoofd houdt. Nu het noodzakelijk is dat Joris Demmink vervolgd wordt was het fijn geweest als de grote journalistieke praatjes maker Micha Kat ook de grote concrete oorlogsmisdaden ten laste gelegd had in plaats van de moeilijk te bewijzen pedosexuelemisdrijven van de oud secretaris-generaal van het ministerie van justitie. Micha Kat is geobsedeerd met de spreekwoordelijke zweetsokken van de gewoonte misdadiger.

Joris Demmink geeft in al zijn rollen ook opzichtig gelegenheid aan genocide in Islamitische landen. Kennelijk lijdt de man toch aan diepgewortelde deviaties die meer kwaad dan goed doen. De oorlogsmisdaden en internationale misdrijven van Demmink zijn ook relevant voor Micha Kat in verdediging tegen de klachten over Kat van collega journalisten. De Nederlandse journalistiek heeft natuurlijk bergen boter op het hoofd in verband met het letterlijk dragen van de oorlog zonder geldige reden in Irak, en bijvoorbeeld het onderbelicht laten van de misstanden in de jeugdzorg waar Demmink als oud SG van MinVenJ ook verantwoordelijk voor is. De advocaat van Kat heeft het over een principele zaak en machinaties achter de zaak, en internet in de context. Hij kan beter de oorlogsmisdaden van Joris Demmink erkennen daar is de gemeenschap het meest mee geholpen.

11-03-2013

'Jihad tegen Zion'

by J.L. de Kreek — last modified 11-03-2013 12:10
Opgeslagen onder:

Volgens de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl zijn de Diaspora Revisionisten, oftewel de Zionisten, de grote Nazi's die alles met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en de Shoah in gang gebracht hebben. Het hart van Zion is Nazisme. Het is volgens de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl in en in triest dat personen als Ronald Eissens, Ronny Naftaniel, Esther Voet en Laurence Blik ruimte krijgen voor hun antisemitisme.

Nederland kent een kleine gemeenschap Joden die nooit gehoord wordt. Die ondergesneeuwd is door de Zionistische propaganda en de agressieve lobby der Zionisten om de leugens over de Joden en de Holocaust in stand te houden. De hele idee van een Jodenvrij Europa komt rechtstreeks uit de koker van de grote Zionistische leiders die tot de dag van vandaag de wereld vergiftigen met hun fascisme. Het staat allemaal letterlijk geschreven en gedrukt in de originele werken der Zionisten waarvan Ronald Eissens en co voorkomen dat het publiek ermee bekend wordt.

Het Centrum Informatie Documentatie Internet, het Meldpunt Discriminatie Internet, Magenta, de Joodse Omroep, zijn Nazi-voorposten. Bestuurd door propaganda Nazi's van Zion. De Nazi's bestaan uit het deel Nazi's die door iedereen de moffen genoemd worden en het deel wat de Zionisten zijn. Het hoofdbestuur van de Nazi's is gehuisvest in de Verenigde Staten van Amerika en Israël. Het zijn de vermeende Joden. Personen die niet Joods zijn, niet eens Joods doen, zich toch Joods noemen en door iedereen als zodanig gerespecteerd worden omdat ze anders hun terroristische dreigingen waar maken en beledigende beschuldigingen van antisemitisme uiten.

De bewijzen van het gelijk van het Holocaustrevisionisme staan met 'stockpiles' op Internet. Ook bewijzen de teksten van de Zionisten zelf dat zij en niemand anders dan zij de grote nazischoften zijn, aldus de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl die thans reeds het hele leven omgang heeft met Joden en daardoor weet welke 'joden'' nazileugenaars zijn. De Joden leefde al eeuwen in harmonie in de Diaspora. Weliswaar geplaagd door het antisemitisme van de Katholieken, alleen dat verdampte na de Franse Revolutie en de filosofie van Rousseau. De Keulse Joden zijn een beroemde stam 'ebenbürtig' Joden waar Adolf Hitler niks tegen had. Dat waren Duitsers zoals alle andere Duitsers.

De Joden werden een probleem voor Hitler omdat de Diaspora Revisionisten het joods nationalisme begonnen te propageren en de mythe in het leven riepen dat Joden geen Duisters zijn kunnen en niet in harmonie kunnen leven met andere volkeren, en Duitsland de oorlog verklaarde. Ook waren het de Diaspora Revisionisten die aan het eind van de negentiende eeuw de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk uitgevonden en op de internationaal politieke agenda gezet hebben. Grote Zionistische leiders hitste in Oost Europa via artikelen in magazines op tot anti-Joodse gevoelens waardoor de pogroms ontstonden. Eerst nadat de Diaspora Revisionisten besloten tot een Jodenvrij Europa is Hitler overeenkomsten met de Zionisten aangegaan om Duitsland en Europa Jodenvrij te maken.

Auschwitz en de andere concentratiekampen waren daarbij deels slavenkampen, deels boerderijen en deels transitcentra op weg naar Palestina en ter kolonisatie van het door de Duitsers bezette Rusland. Volgens de Diaspora Revisionisten waren niet alle Joden nodig voor de kolonisatie van Palestina. De rest kon creperen als slavenarbeider ten behoeve van de aandelenmaatschappij van de familie Rothschild. Ook werd de kolonisatie van andere landen regelmatig besproken. Om de zin te krijgen is bijvoorbeeld Turkije, de Sultan, met terrorisme of althans echt geweld bedreigd door de Zionisten. Dat konden de Zionisten makkelijk doen want de grote weldoeners familie Rothschild was en is de financieel bevelhebber der grote machten op aarde. De Zionisten zijn vanaf meet af bezig geweest het on-joodse idee van het Diaspora Revisionisme te doen laten manifesteren in de echte wereld en daarom was de WOII en de Shoah en dus het bombardement op Rotterdam wat nog niet afbetaald is door Zion.

De Diapspora Revisonisten zijn als Zionisten direct, eind 19eeuw al, goed georganiseerd, internationaal, systematisch en militaristisch te werk gegaan. Beschikkend over puissant veel geld, sleuteldrollen in de media en politieke kringen, en de macht om hele legers tegen elkaar op te zetten. Gewoonte misdadigers die zich voordoen als Joden juist om de Joden te laten verrekken en er zelf beter van te worden. Dat het de Zionisten alleen om het eigen kapitaal gaat blijkt letterlijk uit de werken van de grote Zionistische leider Herzl die er geen enkel misverstand over laat bestaan dat hij Diaspora Joden 'losers' vindt en emancipatie en assimilatie van Joden verraad noemt. Zion noemt Joden bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars. Volgens de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth is rechtens Jihad tegen Zion onvermijdelijk indien de naziklootzakjes niet vrijwillig door de knieën gaan.

10-03-2013

Meldpunt Discriminatie Internet slopen

by J.L. de Kreek — last modified 10-03-2013 14:35
Opgeslagen onder:

Op youtube staat een clip van Lost Rebbels met het nummer Fok Niet Met De Kreek. Bij het Meldpunt Discriminatie Internet kan dat het best letterlijk begrepen worden zo blijkt uit het interview wat Goede Nieuws had met de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag van het MDI voor het jaar 2012. Daarin staat een De Kreek genoemd waar het MDI liever geen ruzie mee heeft. Deze De Kreek blijkt dermate giftig dat Ronald Eissens & co er beter “niet mee neuken” kunnen, aldus de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl.

Gelijk met de publicatie op internet van het jaarverslag van het MDI van 2012, stuit de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl middels datzelfde internet op originele Zionistische publicaties uit de 19e eeuw waaruit onloochenbaar blijkt dat de Diaspora Revisionisten de grote Nazi's zijn. Het zijn allemaal de woorden van de Zionisten zelf die bewijzen dat het Meldpunt Discriminatie Internet bestuurd wordt door hufters die bovendien de Staat met terrorisme bedreigen om holocaustontkening te vervolgen, aldus de  eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl die alvast de spieren rekt om te kunnen uithalen naar de gewoontemisdadigers.

De Joden zijn vergast door de Zionisten. Jabotinsky en zijn voorgangers Herzl en Nordau zijn de leiders van de grootste anti-Joodse wereldbeweging: het Zionisme. Herzl, Nordau en Jabotinsky met hun Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk en het Diaspora Revisionisme zijn de aanstichters van de pogroms in Oost Europa die na de Eerste Wereldoorlog een grote toestroom van arme 'Ostjuden' naar West Europa veroorzaakt hebben. Hitler was niet tegen de aloude stam der 'ebenbürtige' Keulse Joden die in harmonie leefde met de Duitsers in Duitsland. Het waren de Diaspora Revisionisten die de mythe in het leven riepen dat Joden geen Duisters zijn en alleen veilig in de eigen Joodse Staat die door de Zionisten onderling het wereld-getto genoemd wordt.

Dat de Duitsers als volk de grote schuldigen zijn aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust blijkt niks dan leugens. Het zijn Herzl, Nordau, Jabotinsky en Begin en de zogenaamde Joodse organisaties die het geheel los gemaakt hebben. De familie Rothschild persoonlijk is daarin de grote profiteur en financier van oorlogen, en eigenaar van Auschwitz middels de aandelenmaatschappijen. De Amerikanen en de Zionisten zijn de grote gangmakers achter Adolf Hitler en de Tweede Wereldoorlog. De Duisters zijn gegijzeld geweest door Zionisten, de Moffen zijn gekocht door Wall Street. Het bombardement op Rotterdam is betaald door Zion. Ook zijn er geen zes miljoen Joden vermoord. De gaskamers in Auschwitz hebben rond de tweehonderdduizend Joden gebrandofferd. Al in 1900 preludeerde Zionisten in Amerika op Holocaust in Europa. De feiten die het CDI, en het MDI en het NIOD en Loe de Jong en het ministerie van onderwijs niemand doceert zijn eenvoudig via Internet in de oorspronkelijke vorm terug te vinden.

Herzl en Nordau en Jabotinsky wisten dat er een aantal generaties nodig waren om hun 'scheme' te volbrengen. Herzl schat in 1897 bijna precies goed dat één en ander ongeveer in de jaren veertig van de eeuw daarna volbracht worden zal. WOII draait allemaal om het verrijken van kapitalisten van wie de voorouders de oud aristocraten en slavendrijvers waren die door de Franse Revolutie en de ideeën van Rousseau macht en vermogen zagen verdampen. Bij de Zionisten is het belang der Joden niet de eerste overweging. Het draait van meet af om het profijt voor het kapitaal, om het in Israël nog beter te hebben dan het al was. Dat gaat ten koste van de eerlijke niet nationalistische échte Joden die door Zionisten worden uit gescheten als diarree.

Het MDI is per 31 december 2012 de subsidie van het ministerie van veiligheid en justitie en buitenlandse zaken kwijt. De eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl hoopt dat daarmee de eeuwige ondergang der Zionisten ingeleid is. De Zionisten hebben hun 'wiedergutmachung' aan Duitsland nog niet voldaan, aldus de man die meent dat Ronald Eissens een zieke fuck is die niet voldoende in de bekgescheten worden kan. Maar al te graag kopiëren Zionisten het fascisme schrijft de grote Zionistische leider Jabotinsky zelf in zijn artikel Zionist Fascism. De propaganda van het MDI blijkt terrorisme gerelateerd bedrog te zijn. Wat niemand onderwezen krijgt is dat de Zionisten al sinds 1897 in de internationale verhoudingen een zeer agressieve campagne voeren om Europa in het algemeen en Duitsland in het bijzonder Jodenvrij te krijgen. Dat is namelijk Diaspora Revisionisme, de zuiverste vorm van Jodenhaat.

Voor zover er een Holocaust heeft plaatsgevonden zijn de Zionisten de grote schuldigen. Zij hadden antisemitisme en Holocaust nodig om de Joden duurzaam te verdrukken en op te jagen naar het wereld-getto Israël. Niet toevallig dat de Zionisten daarbij steun ontvangen van Katholieken omdat Katholieken heilig geloven dat de Exodus een letterlijke vervulling is van hun zieke Eind Tijd clusterfuck aldus de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl. Herzl en zijn collega's zijn kennelijk het best te kwalificeren als agressieve Katholieken of verkleedde Nazi's. Ronald Eissens van het MDI is op en top Nazi. Volgens de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl moest hij oprotten toen hij Eissens aansprak bij de rechtbank na de eerste zitting om een zinnig inhoudelijk gesprek te hebben in verband met het Zionisme als dè bron van  antisemitisme. Kennelijk weet Ronald Eissens van het MDI niet wie hij tegenover zich had.

09-03-2013

Zionisme bron Jodenhaat

by J.L. de Kreek — last modified 09-03-2013 14:45
Opgeslagen onder:

Joden zeggen al meer dan honderdvijftien jaar dat het Zionisme dè bron is van Jodenhaat. Niemand wil naar de Joden luisteren. Altijd worden de Zionisten gevolgd in de leugens. Het is eenvoudig te zien dat de Zionisten de hofleveranciers van Jodenhaat zijn. Daarvoor hoeft alleen de Zionistische literatuur bestudeerd te worden. Daaruit blijkt dat de Jodenvervolging van 1940-1945 begint bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897.

Te Basel 29-31 augustus 1897 congresseren rond de tweehonderd Zionisten die zich in vereniging verzetten tegen mensenrechten voor Joden en Joden een volk van verachtte bedelaars noemen. De grote Zionistische leider Theodore Herzl had toen reeds de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk op de internationaal politieke agenda gezet en het plan ontvouwd voor deportatie van Joden per 'poorer classes in emigrant trains' en de oprichting van 'various European emigration centers' in Europa. Dat Auschwitz een dergelijk centrum was blijkt uit het standaardwerk Auschwitz van historicus Robert Jan van Pelt die ook regelmatig door de Zionisten geciteerd wordt als bewijs van de Holocaust.

Van Pelt schrijft onder andere over de symbiose tussen de SS en aandelenmaatschappij IG-Farben als eigenaar van Auschwitz. Voorts is algemeen bekend dat IG-Farben het geesteskind was van de familie Rothschild. Deze familie speelt een sleutelrol in verband met de Jodenhaat van Hitler cum suis omdat het ook middels de Federal Reserve Bank in 1929 rond de dertig miljoen dollar betaald heeft aan Hitler om een desnoods gewelddadige revolutie in Europa te beginnen, en door de grote Zionistische leider Herzl genoemd wordt als de familie die de eerste Prins van (groot) Israël leveren zal.

Ook schrijft Van Pelt op bladzijde 189 van het standaardwerk Auschwitz: Het was een idee van Himmler om het concentratiekamp te gebruiken voor de vestiging van een groot agrarisch landgoed. Dat was in 1940. Zowel Himmler als Höss hadden volgens Van Pelt (Auschwitz, p 190) in 1940 het oogmerk van Auschwitz een agrarisch proefstation te maken ten dienste van het gehele gebied. Dat Joodse slaven als boeren zouden werken in Auschwitz komt overeen met de constatering van de grote Zionistische leider Herzl in 1896 in zijn werk Der Judenstaat: The world possesses slaves of extraordinary capacity for work.

Theodore Herzl wordt door Zionisten geroemd om zijn bijdrage aan de stichting van Israël terwijl deze stichting volgens Joden in strijd is met eeuwen oude Joodse wetten. Om de wereld zo ver te krijgen dat de Zionisten het de stichting van Israël kon opdringen bedacht Herzl het plan om in Europa op te ruien tot antisemitisme en bondgenootschappen met antisemieten aan te gaan. Feiten die allemaal uitgebreid gedocumenteerd staan in de documenten die zijn teruggevonden in de nalatenschap van Theodore Herzl die ook door Ronny Naftaniel van het Centrum Documentatie Israël ten onrechte hoog gehouden wordt.

Ronny Naftaniel van het CIDI leest in de werken van Herzl niet wat er staat. Zo schrijft Naftaniel: Met zijn pamflet 'Der Judenstaat' riep hij de Joden in Europa op zich in te zetten voor de totstandkoming van een eigen Joodse staat. Hij zag die staat als een oplossing tegen het eeuwenoude antisemitisme. Toevallig staat er in het pamflet 'Der Judenstaat' letterlijk :  This pamphlet will open a general discussion on the Jewish Question.... Ook schrijft Herzl in 'Der Judenstaat': this pamphlet is not intended for Lawyers. Ook heeft hij het over Rousseau's now antiquated view. Rousseau was een van de dragers van de mensenrechten in Europa die voor Joden zijn afgewezen door de Zionisten. En Herzl schrijft: The Jewish people are at present prevented by the Diaspora from conducting their political affairs themselves. Daar raakt Herzl de kern van het Jodendom: Joden horen volgens het Jodendom apolitiek in de Diaspora te leven omdat dit past in het plan wat G-d voor de Joden heeft.

Het meest stuitende aan de Zionisten is evenwel het wegkijken van het eigen blatante antisemitisme, en het negeren van de evident anti-Joodse uitlatingen van de eigen Zionistische leiders. Op de site holocaustles.nl staat een waslijst aan uitspraken van de grote Zionistische leider Herzl waarmee Hitler vergeleken een halfwas antisemiet is. Dat Adolf Hitler door Zionisten in zijn tijd gezien is als de messias en dat de Rothschilds zijn voorouders zijn, wordt ook nooit verteld door de Zionisten. Voorts wordt het feit onbenoemd gelaten dat Hitler een naam is van prominente Joden. Ronny Naftaniel stelt dat Herzl de Joodse Staat zag als een oplossing tegen het eeuwenoude antisemitisme, terwijl door de Franse Revolutie en Rousseau het eeuwenoude antisemitisme was teruggedrongen.

In de tijd van Herzl was er amper nog antisemitisme in Europa omdat de macht van de Zionistische slavendrijvers en de Katholieke kerk was afgenomen. Herzl schrijft ook letterlijk in 'Der Jundenstaat': Modern Anti-Semitism is not to be confounded with the religious persecution of the Jews of former times. Dat klopt als een bus want het Zionisme is de bron van het moderne antisemitisme. Overigens was Herzl verknocht met de katholieke kerk die in de Exodus een letterlijke vervulling ziet van Katholieke Eind Tijd profetieën Op Weg naar Armageddon en de totale vernietiging van alle Joden en andere anders gelovigen.

08-03-2013

Ronny Naftaniel respecteert antisemitisme

by J.L. de Kreek — last modified 08-03-2013 11:10
Opgeslagen onder:

Ronny Naftaniel is de huidige directeur van het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI). In het profiel van zijn twitteraccount staat dat hij tegen racisme en antisemitisme is. Ook twitter hij op 08 maart 2013 “voor antisemitisme is geen begrip, laat staan respect”. Voorts schrijft Ronny Naftaniel dat hij vóór Israël is. De vraag is daarom gerechtvaardigd of Ronny Naftaniel écht tegen racisme en antisemitisme is en of zijn zionistische hart geen andere grondhouding verraadt.

Het antwoord op de vraag is volmondig nee. Ronny Naftaniel is niet tegen racisme en antisemitisme want hij is voor Israël en Zionist. Anders dan wat Ronny Naftaniel wil doen geloven is Israël in het echt Ein Nazi Farth Nach Palestina.  De Zionisten van het eerste uur waren fel gekant tegen mensenrechten voor Joden. Ook zijn de Zionisten tegen democratie en vrije meningsuiting en voor een Jodenvrij Europa. De 'founding fathers' van Israël hebben letterlijk de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk uitgevonden en op de internationaal politieke agenda gezet. Om Israël in bezit te krijgen. Juist Joden zeggen dat Zionisme en Nazisme eender zijn.

Joden, die slachtoffers zijn van antisemitisme, verzetten zich sinds de opkomst van het Zionisme tegen deze anti-Joodse ideologie omdat het ronduit fascistische, antisemitisme en racistisch is. De 'founding fathers' van Israël zijn oud-slavendrijvers dus dat verklaart het racisme. Ook waren de Zionisten de eerste die in Europa de beruchte Bruinhemden droegen en Hitler groot gemaakt hebben. Amerikaanse Zionisten hebben Hitler betaald en werkte al in 1900 aan een Holocaust op zes miljoen Joden in Europa.

Ronny Naftaniel liegt de geschiedenis. Jodenlievende personen die de waarheid openbaren over de verhouding tussen Joden en Zionisme en de schuld van de Zionisten aan de Shoah, en het eenvoudige feit dat er geen Holocaust heeft plaatsgevonden, moeten vervolgd worden van Ronny Naftaniel. Ook dreigen Zionisten in rechtszaken tegen de eigenaar van holocaustles.nl met echt geweld wanneer Holocaustontkenning in Nederland niet vervolgd wordt. Ronny Naftaniel en zijn vrienden bij het Meldpunt Discriminatie Internet en de Joodse Omroep gooien het volle gewicht in de strijd om te voorkomen dat algemeen bekend wordt dat de Zionisten de grote antisemieten, fascisten en racisten zijn, en dat er géén Holocaust heeft plaatsgevonden. Ook liegen ze dat anti-Zionisme gelijk staat aan Jodenhaat. Het omgekeerde is het geval. Eichmann, de man die Auschwitz managede, was Zionisten. Ook was dat kamp eigendom van Zionisten.

Om zicht te krijgen op het racistische, fascistische en antisemitische hart van de Zionisten is een eerste blik op de Zionistische literatuur -die vanzelfsprekend bekend is bij Ronny Naftaniel- en het luisteren naar Joden ruim voldoende. Joden betogen meer dan overtuigend dat Jodendom en Zionisme elkaars tegenpolen zijn en dat Israël géén Joodse Staat is. Verder waren het de Zionisten die opruide tot antisemitisme en het doden en deporteren van Joden en de oprichting van concentratiekampen in Europa. Ook hebben de Zionisten opgeruid tot de Tweede Wereldoorlog en Hitler betaald. Een parel van een citaat uit de dagboeken van de grote Zionistische leider Theodore Herzl die geëerd wordt als Koning is volgens anonieme Joden voldoende om Ronny Naftaniel spreekwoordelijk eeuwig in de hel te laten branden:

It would be an excellent idea to call in respectable, accredited anti-Semites as liquidators of property. To the people they would vouch for the fact that we do not wish to bring about the impoverishment of the countries that we leave. At first they must not be given large fees for this; otherwise we shall spoil our instruments and make them despicable as 'stooges of the Jews.' Later their fees will increase, and in the end we shall have only Gentile officials in the countries from which we have emigrated. The anti-Semites will become our most dependable friends, the anti-Semitic countries our allies. (The Complete Diaries of Theodor Herzl. Vol. 1, edited by Raphael Patai, translated by Harry Zohn, page 83-84)

07-03-2013

Zionisten zijn Nazicollaborateurs

by J.L. de Kreek — last modified 07-03-2013 11:55
Opgeslagen onder:

Ze doen zich voor als behartigers van Joodse belangen: de Zionisten. Ook noemen zij zichzelf Joden, en slachtoffers van de Holocaust. Recent onderzoek naar honderden pagina's originele Zionistische geschriften laat een heel ander beeld zien van de Zionisten. Het waren de grote Nazicollaborateurs die Hitler en zijn Nationaal Socialisten geïnspireerd en gefinancierd hebben. Hitler was vaandeldrager der Zionisten en uitvoerder van de Heilige Zionistische Zaak.

Op instigatie van de Zionisten begint het onderwijs in Nederland over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 bij Mein Kampf van Hitler in 1924 of Kristallnacht 1938. Daarbij wordt dan verteld dat organisaties als Betar, Hagana Palmach, Irgun joodse bevrijdingsorganisaties zijn en dat mensen als Begin, Jabotinsky, Herzl en Nordau joodse leiders waren die hun volk ondersteunde in bange dagen. Honderden pagina's originele Zionistische documenten wijzen uit dit allemaal niet waar is. De Zionisten wilde al in 1897 toename van antisemitisme en een Jodenvrij Duitsland.

De Jodenvervolging in Europa vorige eeuw begint bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897 waarbij rond de tweehonderd Zionisten zich verzetten tegen mensenrechten voor Joden en Joden een volk van verachtte bedelaars noemen. Het Eerste Zionistische Congres is ook de oprichting van Israël als wereld-getto voor de Joden. Voor die tijd bezaten de Zionisten getto's verspreid over de hele wereld, alle Joden bij elkaar gedreven in Israël was makkelijker te managen.

Tijdens het Eerste Zionistische Congres werd het zogenoemde Basler Programm opgesteld om een home for the Jewish people in Palestine secured by public law te vestigen. The World Zionist Organisation werd opgericht om dit te verzorgen. De idee van een thuis voor de Joden in Palestina verzekerd door publiekrecht, is vreemd aan het Jodendom. De Joden leefde immers toen -op last van G-d- bijna tweeduizend jaar thuis harmonieus in de Europese landen van geboorte. Volgens de Joodse wetten is het Joden verboden een Joodse publiekrechtelijke staat te stichten. Zionisten hebben maling aan Joodse wetten of G-d en waren vel gekant tegen assimilerende en emanciperende Joden.

Dat de Duitsers de idee van een superieur ras van de Zionisten hebben afgekeken blijkt eenvoudig uit het volgende citaat van Menaheim Begin, 6th Prime Minister of Israël:

Our race is the Master Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as our slaves.

Overigens hebben de Duitsers niet alleen het superioriteitsgevoel van de Zionisten gekopieerd. Ook de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk is door de Zionisten op de internationaal politieke agenda gezet. Dat was in 1896. Ook waren de Zionisten van Betar de eerste beruchte bruinhemden in Duitsland. De site van Betar vandaag maakt er expliciet melding van de eerste bruinhemden zijn. Verder was Betar een racistische en fascistische organisatie onder leiding van Jabotinsky die in zijn boek 'The War And The Jew' expliciet stelt dat WOII een Joodse oorlog was. Auschwitz was ook van de Zionisten. De Joden zijn door de Zionisten vermoord. Na de oorlog maakte Zionisten jacht op bijvoorbeeld Joden in Irak. en hebben hen gedwongen naar Israël te emigreren.

06-03-2013

Aangifte: MDI beledigt Joden

by J.L. de Kreek — last modified 06-03-2013 10:55
Opgeslagen onder:

Het kon niet uitblijven. De veroordeling 05 maart 2013 door de Rechtbank Den Haag van onderzoeksjournalist Micha Kat van Klokkenluideronline in verband met het pro-Joodse Holocaustontkennen heeft geleid tot aangifte tegen de interim-directeur Meldpunt Discriminatie Internet en de officieren van justitie wegens groepsbelediging van Joden. Holocaust als kwalificatie voor de Jodenvervolging van 1940-1945 is een diepe belediging van Joden want het betekent dat Joden de massamoorden zelf verzorgd hebben omdat Holocaust een zoenoffer is wat gebracht wordt. Lees hier onder de tekst van de aangifte:

Hierbij doe ik aangifte tegen de officieren van justitie N. Vogelenzang en mr. M.A. Visser te Den Haag en de interim-directeur van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) in verband met het in vereniging beledigen van een groep mensen (te weten Joden) ex artikel 137C Sr. Blijkens het vonnis van de rechtbank Den Haag van 05 maart 2013 (LJN:BZ3281) hebben zij in de periode van 31 oktober 2011 tot 03 maart 2013 in Nederland en/of in Den Haag, zich in het openbaar, mondeling of schriftelijk of bij afbeelding, opzettelijk beledigend uitgelaten over een groep mensen, (te weten Joden) wegens hun ras, hun godsdienst of hun levensovertuiging door a) aangifte te doen tegen onderzoeksjournalist Micha Kat wegens Holocaustontkenning en b) ter openbare terechtzitting te eisen dat onderzoeksjournalist Micha Kat veroordeeld wordt voor het ontkennen van de Holocaust.

Micha Kat is bij vonnis van 05 maart 2013 ten onrechte veroordeeld in verband met groepsbelediging van Joden door Holocaustontkenning want Holocaustontkenning kan géén groepsbelediging van Joden zijn. Volgens de rechtbank is de kern van groepsbelediging dat het onmiskenbaar gaat om de belediging van een groep (HR 10 maart 2009, NJ 2010, 19). Deze (groep van) personen moet(en) onder één bepaalde noemer kunnen worden gebracht en het moet gaan om de aantasting van de eer of goede naam van die groep. Kenmerkend onderscheid ten opzichte van smaad/ belediging is daarin gelegen dat het gaat om het ongerechtvaardigd maken van onderscheid tussen groepen. De uitlating moet voorts in het openbaar zijn gedaan. Het gaat om de mogelijke kennisname door een bredere kring van willekeurige personen. Het opzet dient mede op deze openbaarheid gericht te zijn.

De interim-directeur Meldpunt Discriminatie Internet heeft op 31 oktober 2011 aangifte gedaan tegen Micha Kat van groepsbelediging, omdat in de periode van 30 september 2011 tot en met 10 oktober 2011 op de site klokkenluideronline.nl van Micha Kat artikelen zijn verschenen onder de naam van Micha Kat die de strekking hebben: dat de Holocaust een hoax is; dat de belangen van de 'Holocaust-industrie' op basis van deze hoax gevestigd en dus belangen van de staat Israël groot zijn. Volgens Micha Kat wijst alles erop dat de Holocaust zoals dat begrip thans wordt gebruikt een zorgvuldig gecreëerde mythe is met als vooropgezet doel de staat Israël te kunnen stichten en een morele vrijbrief te hebben om Palestina te terroriseren.

De schrijver Elie Wiesel wordt door historici gezien als iemand die prominent heeft bijgedragen aan de huidige invulling van het woord “Holocaust”. Elie Wiesel zou slachtoffer geweest zijn van Auschwitz en hij zou ook een nummer op zijn arm getatoeëerd hebben. Foto's van de armen van Elie Wiesel laten geen nummer zien en kampslachtoffers waarmee hij in de barakken gezeten zou hebben ontkennen dat hij in het kamp zat. Elie Wiesel heeft zijn kampverleden kennelijk gelogen. Verwijs naar de site www.eliewieseltattoo.com.

Volgens de rechtbank wordt in het algemeen onder het ontkennen van de Holocaust het volgende verstaan: het in grote lijnen ontkennen of minimaliseren van het aantal Joodse slachtoffers, het gebruik van gaskamers en de intentie van het Naziregime om Joden en andere minderheden te vernietigen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voorts betogen Holocaustontkenners volgens de rechtbank vaak dat de Holocaust een door de Joden verzonnen leugen is die door de Joodse bevolking of de staat Israël voor eigen gewin wordt gebruikt.

Het beledigende karakter van de aangifte van de interim-directeur MDI en de door de officieren van justitie geformuleerde eis ter openbare terechtzitting is gelegen in de aantijging dat de Joodse bevolkingsgroep ervan wordt beschuldigd de Jodenvervolging van 1940-1945 zelf te hebben gebracht en dat anderen worden gedwongen deze aantijging op straffe van boete of hechtenis over te nemen c.q. na te praten.

Zoals u weet betekent Holocaust zoen- of brandoffer. Dergelijke offers worden gebracht. Joden spreken van een catastrofe wat hen overkomen is. Joden hebben geen zoenoffer (Holocaust) gebracht. Hen is een catastrofe (Shoah) overkomen. Het dramatische aan de van boven af opgelegde leugens over de Holocaust is dat de Zionisten dé daders zijn van de Shoah én dat de Zionisten hun werk niet afgemaakt hebben. Er zijn significant minder dan zes miljoen Joden vermoord. De rest zal vermoord worden bij en tijdens de volgende Shoah waar de Exodus en de vervolging van Micha Kat de voorbereidingshandelingen van zijn.

Door te eisen of dwingen dat de kwalificatie Holocaust gegeven wordt aan de Jodenvervolging van 1940-1945 wordt tevens bepaald dat de Joden het offer zelf gebracht of verzorgd hebben. Door de Holocaust niet te ontkennen, ontkennen het MDI en de officieren van justitie de identiteit en waardigheid van de Joodse bevolking op basis van haar ras en/of religie en/of geloofsovertuiging. MDI en de officieren van justitie kijken weg van het feit dat Zionisten de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk op de internationaal politieke agenda gezet en het antisemitisme gewild hebben. Zie hiervoor onder andere de volgende werken van Theodore Herzl: “A Solution of the Jewish Question”, Jewish Chronicle, January 1896, p 12-13; “Der Judenstaat”, 1896; “The Complet Diaries of Theodore Herzl”.

De uitlatingen van het MDI en de officieren van justitie zijn niet alleen op zichzelf, maar ook gezien in hun context onnodig grievend. Zij kunnen niet anders worden beschouwd dan als onderdeel van de naoorlogse psychologische oorlogsvoering van de (rechts)personen die de hoofdschuld hebben aan de Tweede Wereldoorlog en de Shoah: de Zionisten. De vervolging van Micha Kat en zijn veroordeling op aangifte van het MDI is feitelijk de voortzetting van de Jodenvervolging van 1940-1945.

Het MDI en de officieren van justitie kunnen weten dat de term Holocaust voor de Jodenvervolging van 1940-1945 een uitzonderlijk diepe belediging is van Joden omdat deze term in zich de schuld van de Joden aan de eigen massamoorden vervat heeft. Ook kunnen zij weten dat er significant minder dan zes miljoen Joden vermoord zijn. Voorts zijn de gaskamers ongeschikt gebleken voor industriële vergassing van mensen, zie het standaard werk “Auschwitz” van de prominent historicus Robert Jan van Pelt. Tevens was de Duitse bezetter betaald en geïnspireerd door Zionisten en uitvoerder van de door de Zionisten bedachte Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk.

Op 23 december 2011 is bij u goed gedocumenteerd aangifte gedaan tegen het CIDI wegens Holocaustfraude. Op 25 juli 2012 is bij u goed gedocumenteerd aangifte gedaan tegen de oprichter en/of oud-directeur van het MDI (dhr. Ronald Eissens) wegens terrorisme gerelateerde bedreigingen aan het adres van de Staat om Holocaustontkenners te vervolgen en veroordelen. In de bij u bekende zaken met parketnummers 13/676454-11, 13/674030-10 en 23-005180-11 zijn een groot aantal originele Zionistische en Joodse geschriften overlegd waaruit onloochenbaar blijkt dat de Zionisten in ieder geval sinds eind 19e eeuw aanhitsen tot antisemitisme en Jodenhaat omdat dit de Zionistische zaak van de bezitneming van Palestina bevordert. Verzoek u deze aangiften en de bedoelde documenten uit de zaken met parketnummers 13/676454-11, 13/674030-10 en 23-005180-11 hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Deze documenten bewijzen dat de antisemieten de vrienden waren van de Zionisten en letterlijk de keerzijde van dezelfde medaille en dus dat de Zionisten en Nazi's symbiotisch verknocht zijn. Feitelijk zijn Zionisten en Nazi's van dezelfde club. De Zionisten en (aristocratische) Amerikanen (FED) hebben Adolf Hitler betaald en waren eigenaar van het concentratiekamp Auschwitz.

De geschiedenis over de Jodenvervolging van 1940-1945 zoals het MDI en de officieren van justitie eisen dat naverteld wordt door eenieder, zijn de leugens van de mensen die de hoofdschuld hebben. Kennelijk beogen zij daarmee onder andere de eigen schuld te maskeren en de illegale bezitneming van Palestina te legitimeren. Ook worden de leugens misbruikt om andersdenkenden en Palestijnen te terroriseren.

Zowel het MDI als de officieren van justitie maken van groepsbelediging van Joden een beroep of gewoonte en onderhavige groepsbelediging is in vereniging gepleegd door twee of meer personen zodat artikel 137c lid 2 Sr van toepassing is. Indien het Openbaar Ministerie serieus werk maken wil van het bestrijden van het beledigen van Joden in verband met ras, geloof over levensovertuiging, bestrijdt het Zionisme want Zionisme is de bron van Jodenhaat.

Wil dat een eind gemaakt wordt aan de inquisitie van eenieder die de Holocaust ontkent omdat het een diepe belediging van Joden is. Het publiek heeft het recht te weten “hoe alles in werkelijkheid is gebeurd” en “hoe het mogelijk is geweest. Daarbij past in de democratische samenleving niet het dwangmatige karakter waarop de Holohoax naverteld moet worden. In de democratische samenleving is het noodzakelijk dat iedereen zich vrij voelt de Jodenvervolging van 1940-1945 te onderzoeken en onderzoekingen te bekritiseren en de Holocaust te ontkennen, zonder dat het MDI of een ander met een lange arm dwingt een bepaald en overigens onwaarachtig standpunt in te nemen.

Door de leugens en geschiedenisvervalsing van het MDI (samenweefsels van verdichtsels en listige kunstgrepen) en de officieren van justitie wordt eerlijk en onafhankelijk wetenschappelijk of journalistiek onderzoek naar de zwarte Europese geschiedenis op voorhand onmogelijk gemaakt. Bovendien draagt de vervolging van Holocaustontkenners op zichzelf bij aan Jodenhaat want het is eenvoudigweg een publiek geheim dat de Zionisten de schuldigen zijn en de Holocaust een blatante leugen is.

Met hun voortgaande leugens geven de Zionisten de Joden een slechte naam. Dát is precies wat Zionisten willen. Het waren tenslotte de Zionisten die bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897 prominent vaststelde dat Joden “bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars” zijn én zich verzette tégen mensenrechten vóór Joden.

Door de misleidende propaganda der Zionisten denkt het publiek dat Zionisten en Joden eender zijn terwijl ze elkaar uitsluiten. Jodendom en Zionisme zijn onverenigbare grootheden. Al ver vóór de Tweede Wereldoorlog was bekend dat de Zionisten en de Nazi's elkaars vrienden zijn, en dat de Zionisten wilde dat de Joden op elkaar schoten en vernietigd werden. Het MDI en de officieren van justitie maken ten onrechte géén onderscheid tussen aan de ene kant de Zionisten als daders van de Shoah en naoorlogse geschiedsvervalsing en aan de andere kant de Joden als hun slachtoffers.

Voor de volledigheid vindt u bijgevoegd de tekst “Nazi Propaganda was Based on What Zionists Said” van de site www.truetorahjews.org waaruit onlochenbaar blijkt dat het de mening van Joden is dat de propaganda van Nazi's gebasseerd is op wat Zionisten zeggen en dat Zionisten en Nazi's aan elkaar gelijk zijn. Er is geen rechtvaardiging voor de strijd van het MDI en de officieren van justitie tegen personen die de Holocaust ontkennen. Het hoort wat waard te zijn voor het MDI en de officieren van justitie dat er géén Holocaust geweest is!

Verzoek u vriendelijk tot opsporing, vervolging en derhalve bestrijding van de hierboven bedoelde strafbare feiten over te gaan.

05-03-2013

Veroordeling Micha Kat belediging Joden

by J.L. de Kreek — last modified 05-03-2013 18:30
Opgeslagen onder:

Onderzoeksjournalist Micha Kat van Klokkenluideronline.net is veroordeeld omdat hij de Holocaust ontkent. Volgens de rechter wordt onder het ontkennen van de Holocaust het volgende verstaan: het in grote lijnen ontkennen of minimaliseren van het aantal joodse slachtoffers, het gebruik van gaskamers en de intentie van het Naziregime om joden en andere minderheden te vernietigen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Holocaust is de grootste leugen in de recente geschiedenis. De gaskamers zijn amper gebruikt in verhouding tot wat geclaimd wordt, en de Nazi's hadden de bedoeling om de politiek van de Zionistische vrienden uit te voeren.

Het is eerder uit de doeken gedaan op Goede Nieuws. De Zionisten zijn hoofdschuldig aan WOII en de Shoa, en de kwalificatie Holocaust aan de Jodenvervolging van 1940-1945 is een diepe belediging van Joden in verband met ras of geloof of levensovertuiging. Dat impliceert immers dat de Joden zelf zich een catastrofe aangedaan hebben. Het zijn de Zionisten die de schuldigen zijn en al eind 19e eeuw massamoorden op Joden in de agenda hadden staan omdat ze Palestina in bezit wilde nemen.

De rechtbank is van oordeel dat het beledigende karakter van de door verdachte op internet geplaatste artikelen is gelegen in de aantijging dat de joodse bevolkingsgroep er van wordt beschuldigd de Holocaust te hebben verzonnen voor eigen (politiek) gewin. Verdachte stelt namelijk dat zij (Joden) de 'mythe van de oude Holocaust in stand willen houden' met als doel een Joodse terreurstaat te kunnen stichten.

De Zionisten hebben de Holocaust verzonnen om de Joden voortgaand in angst geplaatst te houden en de onrechtmatige bezitname van Palestina te legitimeren. De Zionisten die ook Joden genoemd worden houden de mythe van de Holocaust in stand terwijl de Joden geen brandoffer gebracht hebben, en er significant minder dan zes miljoen Joden vermoord zijn.

De uitspraak van de rechtbank in Den Haag tegen Micha Kat is koren op de molen van de moderne Nazi's en feitelijk een voortzetting van de Jodenvervolging van 1940-1945. Het zijn originele Joodse en Zionistische bronnen die bewijzen dat er geen Holocaust heeft plaatsgevonden. Er is sprake van Holocaustfraude. Het zijn het MDI en het CIDI en de andere zogenaamde Joden die willens en wetens de leugens in stand houden en verzorgen dat onderzoeksjournalist Micha Kat ten onrechte veroordeeld is.

Aangifte tegen de aangevers in de zaak Micha Kat in verband met deelname aan terrorisme gerelateerd bedrog kan niet uitblijven. Joden klagen al meer dan 120 jaar steen en been over het terrorisme der Zionisten. Er is niemand die naar hen luistert. Iedereen kopieert klakkeloos de leugens der Zionisten. Het oeverloos napraten van de Zionistische daders van WOII en de Shoah zonder zelf deugdelijk bronnen onderzoek te doen past de rechter in Den Haag niet. Het is bij de beesten af zoals de rechtspleging gaat in Nederland.

Terrorisme in Nederlandse politiek

by J.L. de Kreek — last modified 05-03-2013 09:45
Opgeslagen onder:

Dat Nederland sinds het kabinet Balkenende I bestuurd wordt door terroristen blijkt eenvoudig uit de geschiedenis van het eerste decennium van de 21ste eeuw, waarin Nederlandse politici een sleutelrol vervullen. Deze geschiedenis laat zich het makkelijkst vertellen aan de hand van het Rapport Commissie van Onderzoek Besluitvorming Irak, Amsterdam: Boom, 2010. Zie voor het parlementaire debat hierover: Kamerstukken II 2009/10, 31 847. De afwezigheid van een adequaat volkenrechtelijk mandaat is een eerste klas oorlogsmisdaad. Politieke gronden kunnen nooit geweld rechtvaardigen.

Het bijkomende excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium constitutioneert opzet tot genocide. Kamerstukken wijzen uit dat in ieder geval onder Nederlandse (politiek) ambtenaren de beruchte dosis-effect-relatie (des te meer gebruikt des te dodelijker) van munitie van verarmd uranium algemeen bekend en geaccepteerd is.

Omdat er uit ideologische motieven op mensen gericht geweld is toegepast, met als doel politieke en/of maatschappelijke verandering te bewerkstelligen, is de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak als terroristische daad te kenmerken. Ook is er aanzienlijke maatschappelijke zaakschade aangericht en zijn culturele, industriële, intellectuele, bestuurlijke, staatsrechtelijke en anderszins rechten ontvreemd. Algemeen bekend is dat de opmaat naar dit buitenproportionele geweld van de troepen van ‘the Coalition of the Willing’ de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 zijn.

Dat dit geweld van deze coalitie imponeert als een ordinaire kruistocht met moderne middelen versterkt het terroristische karakter ervan. Voorts wijzen deskundige rapportages van architecten, bouwkundige, chemici en natuurwetenschappers uit dat de Twin Towers bij en tijdens de aanslagen in New York 11 september '01 technisch niet ingestort kunnen zijn ten gevolge van de calamiteiten met de vliegtuigen omdat het tot stof desintegreren van Twin Towers inclusief de stalen kernen substantieel meer energie kost dan de (als ordinair voorgestelde) vliegtuigen met de hoge snelheid en lading kerosine, bezaten.

Actie is een tegenovergestelde reactie leert de Derde Wet Van Newton, voorts geldt de Wet Van Behoud Van Energie. Normale vliegtuigen vliegen te pletter tegen Twin Towers. Aangezien het tot stof vergaan van de Twin Towers meer energie vergt dan de twee ordinaire lijnvliegtuigen bezitten kunnen zijn er co-factoren geweest die de uiteindelijke desintegratie van de Twin Towers verzorgd hebben.

Dit levert gegronde vrees en het redelijke vermoeden dat de hier bedoelde misdaden van ‘the Coalition of the Willing’ inclusief Nederlandse politici omvangrijk zijn. De kring van deelnemers aan de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 is (veel) breder. Deelnemers horen ook in eigen (Amerikaanse) kring gezocht te worden. De daders houden er de wereld mee in gijzeling. Ook is herhalingsgevaar te duchten. Nederlandse bewindslieden en parlementariërs sinds het eerste kabinet Balkenende benoemd en beëdigd is vervullen daarin strafwaardige rollen. Lees LJN:AU9736, BO0198 & BU8471.

Document acties

Share |