18-05-2013

Geert Wilders slopen

by J.L. de Kreek — last modified 18-05-2013 16:23
Opgeslagen onder:

Zijn joodse topadvocaat die in verband met het telefoonnummer op de arm van de vader er reclame mee maakte geen oorlogsmisdadigers te verdedigen, heeft al het veld moeten ruimen. Nu is de beurt aan Geert Wilders persoonlijk om juridisch en maatschappelijk gesloopt te worden. Geert Wilders heeft thans reeds kennis gemaakt met de sloper. Iedereen lacht zich nog een scheur om de verzoeken tot aanhouding van de “blonde geit” tijdens het geruchtmakende Wildersproces.

Bij het volgende Wildersproces is de context van de strafbare feiten iets anders dan in de eerste Wilderszaak. Nu wordt Wilders misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten ten laste gelegd omdat hij bij en tijdens gewapend conflict in Islamitische landen de vrije meningsuiting misbruikt om de vijand op te hitsen tegen de Nederlandse Strijdkrachten, met het sneuvelen van de zoon van de commandant der strijdkrachten tot gevolg.

Geert Wilders wil een shariaverbod en stevig ontislamiseringsoffensief. Want zoals hij zegt zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Vooral het gebruik van het woord ontislamiseringsoffensief zegt veel over Wilders. Dat verklaart logisch de gelegenheid die hij geeft aan de genocide in Irak. Wilders wil dermate vergaande vormen van ontislamisering dat hij als oud-lid van de VVD instemde met de illegale oorlog in Irak, zich niet verzet tegen genocide daar, en de vijand ophitst tegen het koninkrijk.

Het slopen van Wilders zal even duren, net als in het vorige Wildersproces heeft het tijd nodig om klachten ook tot een 'full blown' strafzaak te laten leiden. Tegen die tijd zal oud advocaat Bram Moszkowicz g-d op de blote knieën kunnen danken dat hij in ieder geval niet meer de advocaat van Wilders is omdat tegen die tijd ook de oorlogsmisdaden van de terrorist eenvoudig blijken.

Oorlog met jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 18-05-2013 14:20

Jeugdzorg blijkt de verkeerde op de tenen getrapt te hebben. De afspraak die met jeugdzorg gemaakt was 08 mei 2012 is dat de controle op de zorg voor meisje A. te R. door ouders, overgelaten zou worden aan de huisarts. Ouders en huisarts zijn de afspraken stipt nagekomen. Huisarts had niks te melden wat jeugdzorg aan zou kunnen gaan, desondanks is de baby 12 juni 2012 met spoed uit huis geplaatst door een kinderrechter die ook medewerker is van een bureau jeugdzorg.

Tot in het diepst van het ministerie van veiligheid en justitie zitten criminelen verschanst die ten titel van veiligheid kinderen roven van ouders om door jeugdzorg op kosten van de staat te laten misbruiken. De gemiddelde Nederlander die de krant leest, PowNed kijkt, De Correspondent betaalt, Wilders stemt, Facebook gebruikt of de Dagelijkse Standaard pingt, denkt dat al die berichten van Micha Kat over diep zieke corruptie in de overheid van een chronischse spychoot afkomstig is.

De waarheid van de feiten is dat jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming een criminele organisatie zijn die gezinnen opzettelijk benadelen om op grond daarvan een UHP of OTS aan te vragen bij de kinderrechter die in beginsel marginaal toetst en/of een dubbelfunctie bezit als beslisser in een klachtencommissie van jeugdzorg. Het betreft hier alle leden en ketenpartners van Jeugdzorg Nederland, de branche organisatie. De club schuwt geweld en intimideren niet. Mogelijk is het ook schuldig aan de dood van minderjarigen als grondslag voor lobby om geld bij de politiek.

Of de perversiteit van de medewerkers betrokken bij de publieke zaak echt zo ver gaat als Micha Kat denkt, is vooralsnog niet te zeggen. Het bizarre is dat gegeven de feiten die nu bekend zijn niet uitgesloten kan of mag worden dat het ergste te vrezen is. Dit houdt in dat het voorstelbaar is dat kinderen ritueel omgebracht of verkracht worden als bij satanische rituelen waarbij prominente Nederlanders aanwezig zijn. Voor de personen betrokken bij de publieke zaak is het relatief eenvoudig het publiek en de rechter alles te (doen) laten geloven.

Het aantal voorbeelden waarbij jeugdzorg een 'snapshot' in het leven van een kind misbruikt om het onder de hoede van ouders vandaan te halen is niet op twee handen te tellen. Daar kunnen hele advocaten praktijken en het Openbaar Ministerie overuren op draaien. De casemanager van LoketBJZ is allround jurist met een gezonde kijk op feiten. Ouders van de door jeugdzorg gegijzelde, mishandelde, misbruikte en verwaarloosde baby A. te R. zijn gemiddelde Nederlanders die niks verkeerd doen en het beste voor hebben met iedereen.

Toch werd hun kind met fors en overigens onrechtmatig politie geweld weggehaald bijna een jaar geleden. De vader van meisje A. te R. heeft de nodige video-bestanden online gezet waarop te zien is dat de politie binnenkomt en zijn demonstratie bij de rechtbank en dat hij door medewerkers van de raad voor de kinderbescherming in elkaar wordt geslagen. Zijn dochter heeft na de UHP smetvlekken in de schaamstreek zo blijkt uit onderzoek van het Ambulatorium te Zetten, de plaats die nog altijd naar Finkensieper ruikt.

Op basis van concrete bewijselementen is forensisch de indruk dat er in Nederland sprake is van grootschalige criminaliteit in het ministerie van veiligheid en justitie en onder de leden van bureau jeugdzorg waarbij bedrijfsmatige kinderhandel de 'core business' is. Het kan niet anders dan dat André Rouvoet daarvan weet heeft want hij is één van de intellectueeldaders van het systeem waarvan jeugdzorg profiteert. In zijn rol van adviseur van jeugdzorg om het misbruik van kinderen onder de hoede van jeugdzorg te beteugelen adviseert hij meer over seks te praten. Ook heeft André Rouvoet schuld aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Irak.

Jeugdzorg mishandelt baby

by J.L. de Kreek — last modified 18-05-2013 11:05
Opgeslagen onder:

Meisje A. te R. is een baby van nu bijna een jaar en wordt inmiddels bijna een jaar mishandelt onder toezicht van jeugdzorg, en ouders kunnen er niks tegen doen. De jeugdzorg medewerkers liegen tegenover de kinderrechter over de noodzaak tot de maatregelen en de politie onderneemt geen actie. Ondertussen schrijven de medewerkers van jeugdzorg en de raad van de kinderbescherming in de rapporten dat de uitgeplaatste baby zich ná de UHP overstrekt, gespannen is, smetvlekken heeft in de schaamstreek, met de handjes trilt bij vreemden en meer dan twee dagen huilt als het omgang met moeder heeft gehad.

De casus van meisje A. te R. laat goed zien dat de jeugdzorg organisaties in Nederland diep ziek zijn. Opvallend kenmerk van de aandoening is dat medewerkers van jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doen en van zich zelf vinden dat van hen niet verwacht worden kan dat zijn aan waarheidsvinding doen. Ander opvallend kenmerk van de ziekte van de jeugdzorg organisaties is dat de medewerkers elkaar voortgaand op de schouders kloppen en als volleerde narcisten propageren dat zij het geweldig doen. Erik Gerritsen bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam maakt er propaganda mee dat jeugdzorg in Amsterdam nu het laagste aantal OTS'en heeft omdat de organisatie afleert dwang en drang toe te passen.

Dat betekent natuurlijk dat de organisatie in de jaren daarvoor onrechtmatig en zelfs strafbaar gehandeld heeft. In de zaak van meisje A. te R. wordt over jeugdzorg gesproken als een criminele organisatie wat gezinnen opzettelijk ontwricht om daar financieel voordeel van te trekken. De strafbepalingen die aan de feiten gerelateerd worden zijn de artikelen 273f en 140 van het Wetboek van Strafrecht wat gaat over kinderhandel en deelname aan een criminele organisatie.

Het recente en door jeugdzorg gebagatelliseerde rapport van de Commissie Samson bewijst dat minderjarigen het onder de hoede van jeugdzorg gemiddeld slechter hebben dan buiten de instellingen van jeugdzorg. De kans op mishandeling of misbruik is voor jongeren onder de hoede van jeugdzorg hoger dan in het gemiddelde Nederlandse gezin. Dat geldt ook voor de jongeren die thuis mishandeld worden. Die mishandeling blijkt onder hoede van jeugdzorg gemiddeld niet minder te zijn.

Met meisje A. te R. was niks aan de hand. Dit is keer op keer bevestigd door artsen, jeugdzorg medewerkers, medewerkers van de raad voor de kinderbescherming, en toch heeft BJZ een spoed-uithuisplaatsing aangevraagd en gekregen. Sindsdien strijden BJZ en de Raad om verlenging van de uithuisplaatsing en zelfs verblijf van het kind in een pleeggezin voor de duur van de gehele jeugd. Het overstekken van de baby, de stress, het vele huilen en het trillen met de handjes wordt niet waargenomen wanneer de baby bezoek krijgt van moeder, dan laat het zich gewillig oppakken.

17-05-2013

Het jeugdzorg schandaal

by J.L. de Kreek — last modified 17-05-2013 17:10
Opgeslagen onder:

Misschien dat u zwijnt en danst met familie en kind rond de meiboom; hoed u dan voor jeugdzorg, de gezinnen sloper. Het maakt niet uit welk lid van Jeugdzorg Nederland aan de poort is. Beleefd het bezoek afwentelen en naar de politie gaan in verband met voorbereidingshandelingen tot het gijzelen van uw minderjarige kind(eren). Of medewerkers van jeugdzorg ook bij u de gijzeling van het kind volbrengen hangt af van de mate waarin u zich bekend maakt met de criminele praktijken van jeugdzorg, waaronder tevens begrepen André Rouvoet.

Jeugdzorg is een ziekte die thans reeds decennia voort ettert in de samenleving. Mevrouw mr. Samson van de Commissie Samson is hoog geplaatste ambtenaar geweest met het oog kritisch te kijken naar feiten en daarop strafvervolging af te stemmen. Die adviseert in het rapport van de Commissie Samson met het strafrecht op Jeugdzorg te reageren. Dat is precies wat de casemanager van loketBJZ adviseert te doen aan iedereen die klachten heeft over jeugdzorg of de raad voor de kinderbescherming.

Trefwoorden zijn: bedrijfsmatige kinderhandel, afpersen, structureel seksueel en ander misbruiken van minderjarigen tot kleine baby's aan het toe en het bedriegen van de kinderrechter tot ze scheel zien. Alles leugens bij jeugdzorg. Het maakt niet uit of ouders jeugdzorg nodig hebben, wat de leden van bureau jeugdzorg leveren zijn leugens en een ontwrichte samenleving.

Het woord liederlijk wordt benut in repliek op jeugdzorg ten overstaan van de meervoudige kinderkamer te R. waar gesteggeld wordt met jeugdzorg in verband met de gijzeling van meisje A. te R. Twee ouders. Niks mee aan de hand. Saai bijna. Niet opvallend. Leuke vader. Leuke moeder. Knap stel, en een prachtige baby na een perfecte bevalling. Ouders hadden alles goed voorbereid. Protocollen nagezocht op internet, verdiept in holisme en natuurgeneeskunde. Het gezin verhuisde, klassiek, naar de grote stad. Daar in de stal beland van de verloskundige praktijk ter plaatse gaat het mis. Holisme is een vies woord, en thuisbevallen is veels te gevaarlijk. Was de propaganda.

Uiteindelijk drukte de verloskundige praktijk de ziekenhuisbevalling door in verband met ijzertekort terwijl het Hb volgens de protocollen het overwegen van een ziekenhuisbevalling niet waard was. In het ziekenhuis, medisch centrum, werd geveinsd dat vader niet goed snik was omdat hij de navelstreng zo lang moeilijk uitgeklopt wilde hebben. Ook de couveuse was niet medisch noodzakelijk want geboorte gewicht was goed en kind kon bij moeder in een molton aan de borst. Er was niks aan de hand waarom moeder en kind gescheiden zouden moeten zijn.

Vader was ontevreden over de wanpresterende artsen en protesteerde tegen het wanbeleid van het prominente ziekenhuis wat zich met kinderen bezighoudt. Belde de verloskundige praktijk waar ouders eerder om second opinion hadden gevraagd, die kon niks doen. De second opinie was dat de thuisbevalling wel mogelijk was, en dat de verloskundige praktijk zich om niks druk maakte. Door het doordrukken werd de overdracht van de ene naar de andere praktijk, geblokkeerd. Toen de casemanager van loketBJZ door vader gebeld werd was kort daarna de zaak beklonken. Ouderwets 'best praktisch'. Zo leek het. De afspraak met jeugdzorg was dat de controle op de zorg van het kind wordt overgelaten aan de huisarts. Dat was 08 mei 2012. Ouders zijn direct netjes naar de arts gegaan en alles was goed.

08 mei 2013, een jaar verder, is de zoveelste rechtszaak in verband met de gijzeling van meisje A. te R. door jeugdzorg. Kinderrechters zijn geen goede toetsers. De opstelling waarin de kinderrechter verkeert is dat het slechts marginaal toetst. Het is een stempelrechter. De voorzitter van de rechtbank in de zoveelste zaak voor meisje A. te R. zei aan het eind van de zitting dat de rechtbank over alles "goed gaat nadenken". De kwestie is natuurlijk dat de raadsheren niet goed nadenken kunnen door de rol van kinderrechter. Een enkele rechter heeft een relevante dubbelfunctie bij jeugdzorg of de raad voor de kinderbescherming. Die horen beter te weten. Dat is een smetvlek op de rechtspraak.

De rechters vandaag in de zaak van meisje A. te R. doen goed de best, zo lijkt het. Die indruk is er van de casemanager van loketBJZ. Dat zijn geen corrupte rechters. Dat zijn normale rechters die door het systeem in de relevante rol van stempelrechter geplaatst zijn en niet begrijpen hoe erg zij bedrogen worden door de jeugdzorg branche in vereniging met corrupte ambtenaren bij het ministerie van veiligheid en justitie. Deze rechters imponeren als leidinggevenden in een criminele organisatie wat het oogmerk bezit bedrijfsmatig of volgens gewoonte minderjarigen van ouders te vervreemden op kosten van de Staat en in vreemde gezinnen te (doen) laten hechten, en ze kunnen er niets aan doen.

Afgeslacht door Israël

by J.L. de Kreek — last modified 17-05-2013 14:15
Opgeslagen onder:

Meer dan drie miljoen Joden zijn tijdens de tweede wereldoorlog gruwelijk afgeslacht door de bestuurlijke lichamen van Israël. Toen nog staat zonder grondgebied op weg naar de onafhankelijkheid in 1948. Een zorgvuldig, goed voorbereid plan waarvan de eerste officiële handelingen plaatsvinden bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-13 augustus 1897. Toen hebben de Zionisten de mensenrechtten voor alle Joden ontbonden omdat zij volgens de Zionisten bij meerderheid uit een volk van verachtte bedelaars bestonden.

Vandaag onderdrukt Israël dagelijks de Joden en worden zij opgedreven en vermoord door Israël. Veel Palestijnse gezinnen die dagelijks lijden aan door Israël veroorzaakte ontberingen zijn van oorsprong Joden die zich hebben bekeerd tot de Islam. Israël heeft daar geen oog voor omdat Israël nooit oog gehad heeft voor Joden. Israël is altijd gericht geweest op de verrijking van enkele Joodse leiders die vroeger de slavendrijvers en ghettohouders waren, en het verdrijven van de Joden uit Europa op overigens ouderwets Katholieke wijze.

Het wordt niet onderwezen door Israël omdat het er geen belang bij heeft dat het publiek bekend is met het feit dat de Zionisten de grote schuldigen zijn aan de Jodenvervolging van 1940-1945. Honderdtienduizend Nederlandse Joden hebben geen kans gehad en zijn makkelijk afgevoerd omdat Hitler zijn afspraken met de Amerikaanse Joodse leiding over het deporteren van de Europese Joden 'pünktlich' nakwam. De Zionisten hebben ruimschoots geprofiteerd van de Duitse 'gründlichkeit' en het feit dat de Duitse overheid zich richtte naar de wil van de Zionisten om de Joden uit te drijven naar wereld-ghetto Israël.

16-05-2013

Bram Moszkowicz is oorlogscrimineel

by J.L. de Kreek — last modified 16-05-2013 09:25

De litanie van Bram Moszkowicz op iedereen omdat hij niet naar zijn pijpen gedanst is, past niet bij zijn stand. Één van de benadeelde partijen in het Wildersproces laat Goede Nieuws weten dat Bram Moszkowicz zijn afspraak met het publiek niet is nagekomen en dus alles aan zichzelf te danken heeft. Bram Moszkowicz heeft door het telefoonnummer op de arm van zijn vader aan het publiek beloofd nooit oorlogsmisdadigers te zullen bijstaan. Desondanks heeft Bram Moszkowicz in de rol van top-advocaat de oorlogsmisdadiger eerste klas bijgestaan.

Dat Geert Wilders oorlogsmisdadiger is kan Bram Moszkowicz weten want Bram Moszkowicz is ex-top-advocaat en gespecialiseerd in strafrecht. Bovendien is het rapport van de Commissie Davids algemeen bekend. Het telefoonnummer op de arm van zijn vader geeft Bram Moszkowicz een zekere standing, en de extra deskundigheid om als prominent jurist af te zien van rechtsbijstand aan Geert Wilders omdat hij daar als kind van shoahslachoffers niet toe in staat is. Dat Geert Wilders vrijspraak heeft gekregen houdt niet in dat Bram Moszkowicz zijn cliënt verdedigd heeft.

Het is Bram Moszkowicz misschien niet te verwijten dat hij oorlogscrimineel is. Hangt er een beetje af hoe diep dat telefoonnummer in het vlees van de arm van de vader gegraveerd is en of het echt nog pijn doet en of Bram Moszkowicz niet stiekem een laffe Zionist is. De oude man van Bram Moszkowicz heeft zijn telefoonnummer in de arm gemerkt gekregen in verband met de uitvoering van de Heilige Zionistische Zaak wat de doelstellingen zijn die door Ronny Naftaniel en overige Nazi's behartigt worden.

Het kan ook zijn dat het telefoonnummer op de arm van de vader van Bram Moszkowicz feitelijk het nummer in de arm van een Sonderkommando is, en dat hij daarom de oorlog overleefd heeft. Sonderkommando's zijn de strafste Nazi's. Dat zijn de Joden die zelf persoonlijk de executies uitvoeren op de Joodse medeburgers om na de oorlog te liegen dat zij slachtoffer zijn. De vader van Ronny Naftaniel is kennelijk ook zo'n persoon. Ook als Bram Moszkowicz voor alle cursussen was geslaagd en de boekhouding op orde had, was hij niet gespaard gebleven.

In de strafzaak die Bram Moszkowicz nu op zichzelf afroept is het in zijn voordeel dat hij thans reeds beroepsmatig en publiekelijk de maat genomen wordt, alsdan kan hij voor de strafrechter bepleiten als verdachte met proces ervaring dat hij inmiddels danig afgestraft is en niet ook nog vijftien jaar naar de cel moet. Geert Wilders begaat alle grote misdrijven die grote oorlogscriminelen plegen. De misdrijven van Wilders tegen de veiligheid van de Staat zijn niet van de lucht en Bram Moszkowicz heeft zijn cliënt gelegenheid gegeven.

Ook voor Bram Moszkowicz is het helder dat Geert Wilders oorlogsmisdadiger eerste klas is en zelfs deelneemt aan genocide in Irak op een wijze die alleen Nazistisch geïnspireerd zijn kan. Niet toevallig dat de groot vader van oud US-president Bush persoonlijk aan het bureau zat van Hitler als manager van het grote Joodse geld. Als er één advocaat is in Nederland die Geert Wilders niet kon en/of mòcht verdedigen is dat Bram Moszkowicz.

Elke debutant had vrijspraak voor Geert Wilders gekregen. Het Openbaar Ministerie wilde het. De adviezen van de deskundigen waren daarmee in overeenstemming. Een benadeelde partij wilde strafvervolging van feiten die niet behandeld zijn bij en tijdens het geruchtmakende Wildersproces waarvan het concept van versie 2.0 ter correctie door de verzoeker voorligt. Bram Moszkowicz maakt kennis met de sloffen van hij die van de rechtbank Amsterdam genegeerd moet worden in verband met holocaustontkenning en verondersteld antisemitisme.

15-05-2013

Jeugdzorg in Nederland

by J.L. de Kreek — last modified 15-05-2013 19:10
Opgeslagen onder:

Jeugdzorg in Nederland is ook al zo'n domein waarbij niemand aan waarheidsvinding doet. Dat André Rouvoet adviseert meer over seks te praten bij en tijdens de selectie van jeugdzorgmedewerkers wordt opgeteld bij de verwijsindex en samen gezien met het Rapport van de Commissie Samson en het hoger gemiddeld aan kindermisbruik onder minderjarigen onder toezicht van jeugdzorg, en dat over een periode van decennia vanaf 1945 tot en met heden.

De casemanager van LoketBJZ spreekt slachtoffers van bureau jeugdzorg en ook minderjarigen die vertellen dat jeugdzorg in instellingen van jeugdzorg misbruikt worden. Dat jeugdigen met geweld bedreigd en getiranniseerd worden en dat zij over seks moeten praten en ook denken dat hun seks opgenomen is door medewerkers van jeugdzorg met verborgen camera's.

Uit het rapport van de Commissie Samson blijkt ernstig en hardnekkig kindermisbruik in welhaast alle instellingen van jeugdzorg. De indruk bestaat dat jeugdzorg feitelijk het pedofiele netwerk van oud-secretaris Joris Demmink is. De VVD-er die verdacht hoort te worden van het zijn van oorlogscrimineel eerste klas. Toevallig zit de casemanager van loketbjz met de neus op een dossier waar honden geen brood van lusten. Had André Rouvoet dàt geweten dan had hij het vanzelfsprekend niet zo bedoeld.

Volgens de casemanager van loketBJZ is jeugdzorg in Nederland bij de beesten af, waarbij een baby van net zeven weken voor de neus van ouders is geroofd onder valse voorstelling van zaken en schenden van afspraken. Dat jeugdzorg juist jurist en casemanager van loketBJZ moest oplichten bij en tijdens de ontvoering van meisje A. te R, is iets wat de jurist nog niet lekker zit.

Casemanager, juridisch medewerker, van een stel leuke ouders die niks verkeerd doen en nu bijna een jaar getiranniseerd worden door medewerkers van jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming met de meest lasterlijke leugens achter gesloten deuren ten overstaan van de amper marginaal toetsende kinderrechter. Volgens de casemanager van loketBJZ betekent dit in juridische termen bloed aan de paal. Ook voor André Rouvoet die als politiek opportunist de corrupte verwijsindex invoerde. Een database vol niet feitelijke data over minderjarigen waarin pedofielen lustig kinderen selecteren kunnen op weg naar de rol van loverboy of hoer voor duur betalende ambtenaren.

André Rouvoet die als oud Kamerlid iets weet van Staatsrecht kan berijpen dat zijn werk in het bestuur niet eeuwig ongestraft kan blijven en dat er een moment is waarop over hem het laatst geoordeeld wordt dat hij levenslang verdient in verband met het geven van gelegenheid aan genocide in Irak. Ook dat aspect van jeugdzorg is iets wat steeds buitenbeschouwing gelaten wordt. De smaakbepalende beleidsmakers zijn ook deelnemer aan de meest schofterige oorlogsmisdaden sinds de Blitzkrieg. Dat is een schoen die wringt bij André Rouvoet als adviseur voor jeugdzorg nu het niet in staat blijkt bekendheid over het kindermisbruik van de eigen organisatie achter gesloten deuren te houden.

De middelen die proportioneel gebruikt worden tegen jeugdzorg in Nederland houden ook het algemeen recht in voor burgers eigenmachtig op te treden en bezit te nemen van alle instellingen van jeugdzorg inclusief het ministerie van veiligheid en justitie. Advies is spraarzaam van dit recht gebruik te maken en alles in één keer te doen. Als er ergens een netwerk zware criminelen gehuisvest lijkt dan is dit in het minister van veiligheid en justitie bij de afdeling kinderbescherming. Medewerkers van bureau jeugdzorg zijn kaalkopjes, pedofielen of patiënten Munchausen by Proxy. Aldus steeds de case manager van loketBJZ.

11-05-2013

Hitler gehoorzaamde Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 11-05-2013 09:55
Opgeslagen onder:

Hitler respecteerde de keuze van de Zionisten. De beslissing alle Joden uit Europa te verdrijven, met antisemitisme, bruinhemden, treinen en kampen is genomen door de Zionisten vóórdat Hitler geboren was in 1889. In 1897 formaliseerde de Zionisten hun besluit als bestuurders van 'The Society of Jews'. In 1923 waren de Zionisten van Betar de eerste bruinhemden, in Duitsland. In 1929 werd Hitler betaald door de Zionisten. In maart 1933 verklaarde de Zionisten de oorlog aan Duitsland. Onder druk van deze dreiging sloot Hitler augustus 1933 de Haavara overeenkomst met de Zionisten om de Joden uit Europa te verdrijven. In 1940 bouwde de Zionisten symbiotisch met de SS Auschwitz. Tegelijk kreeg Hitler olie, buna en Zyclon-B geleverd van de Zionisten.

2013 vervolgen de Zionisten ex-advocaat Jeroen de Kreek omdat hij de waarheid van de feiten relateert aan de orde van de dag, op hetzuur.nl en verder overal waar hij de gelegenheid heeft. Als er geen gelegenheid is wordt er alle middelen rechtens gegelegenheid gemaakt. Door kwalitatief hoogwaardige feedback en inside informatie die Jeroen de Kreek meerdere keren ontvangen heeft van onder andere het bureau van de commandant der strijdkrachten in verband met de feiten op de grond, is het voor Jeroen de Kreek duidelijk dat we vandaag te maken hebben met klootzakjes in de politiek die gebruikelijk “kaalkopjes” genoemd worden.

Dat Diederik Samson kaal is zegt meer over hem dan dat het kaalkop denkt. Ditzelfde geldt ook voor oorlogscorrespondent Arnold Karskens die de propaganda van de Zionisten voor zoete koek slikt en denkt dat de grote oorlogscriminelen Duitsers waren. De grote oorlogscriminelen in verband met WOII en de Shoah waren Zionisten. Zionisten hebben aristocratisch de leiding genomen over de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk. Hitler is hen onder dreiging van de ondergang daarin gevolgd. Hitler en de SS behartigde de Zionistische zaak. De 'Gründlichkeit' van de Wehrmacht stond in dienst van de Zionistische agenda. Eerst hebben de Zionisten het antisemitisme 'salonfähig' gemaakt, daarna hebben napraters het overgenomen.

Na de Franse Revolutie nam het antisemitisme af omdat de beschaving intrede deed en de mensenrechten de gebruikelijke usance werden om elkaar wederzijds mee te bejegenen. Enkele aristocraten zijn letterlijk een kopje kleiner gemaakt, de rest werd deels onteigend en van ondemocratische macht ontdaan. Gelijkheid vrijheid broederschap en korte rokjes kwamen in de mode. Vooral Joden profiteerde van de vrijheden in Europa na de Franse Revolutie. Het losbandige leven onder de emanciperende en assimilerende Joden in Europa leidde tot pornografie en ander vermaak. Met die vrijheden voor Joden in Europa hadden de Zionisten geen kans alle Joden in het wereld-getto te krijgen.

Dus bedachten de Zionisten een list. Omdat het eerste officiële opperhoofd der Zionisten de spraakmakende journalist Theodore Herzl was van wie alle aristocraten alles lazen, fantaseerde hij in de kranten ernstige vormen van antisemitisme in Europa. Hij maakte zich groot in verband met de Dreyfus affaire waarover geen twijfel is dat die zaak juist het succes van emancipatie en assimilatie bewees want binnen een paar jaar corrigeerde het systeem zich en werden fouten toegegeven. Dreyfus werd gerehabiliteerd. Volgens Herzl was die zaak het bewijs van antisemitisme in Europa en tegelijk schreef hij in zijn dagboeken dat er meer antisemitisme in Europa moest zijn om Joodse rijkdommen te liquideren. Ook vond hij dat Joden op elkaar moesten schieten en vernietigd moesten worden.

De idee van 'lebensraum', de treinen, de concentratiekampen, het antisemitisme, komt allemaal letterlijk uit het brein van de man die door Ronny Naftaniel en Esther Voet en al die Zionisten bewierookt wordt als de grondlegger van de Joodse staat. Dat terwijl Joden uit de tijd van Herzl en nu juist protesteren tegen zijn ondemocratische ideeën die geen grondslag hebben in het Jodendom. Tweehonderd aristocratische Asjkenazim besluiten met elkaar te Basel 1897 dat mensenrechten voor Joden niet gelden en dat Joden bij meerderheid uit een volk van verachtte bedelaars bestaat. Vanaf dat moment met Hitler en WOII en de Shoah en 1948 met de onafhankelijkheid van het beloofde land en de tirannie op de Palestijnen en de apartheidspolitiek van Israël wat niet eens een grondwet bezit en de strafvervolging van Micha Kat en Jeroen de Kreek wegens holocaust ontkenning en relateren van feiten, is één terroristische beweging van de bestuurlijke lichamen van Nazi staat Israël. Betaald door de bankiersfamilie Rotchield die tot op heden de wiedergutmachuningen niet voldaan heeft en aanstormt op vervolmaking van het Duizendjarig Nazirijk.

09-05-2013

Holocaustles voor Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 09-05-2013 12:26
Opgeslagen onder:

Jeroen de Kreek voelt zich geholocaust. Door de zittende en staande magistratuur, om te voorkomen dat het aanslagen te duchten heeft uit Zionistische hoek als het net als Jeroen de Kreek holocaustontkent. Ook voelt Jeroen de Kreek zich geholocaust door de Zionisten zoals zij altijd Joden geholocaust hebben. Jeroen de Kreek voelt zich net genoeg Joods om liederlijk ziedend te zijn op de Zionisten in verband met de Jodenvervolging van 1940-1945. Dat is Jeroen de Kreek een brug te ver, naast de leugens over Sinterklaas en de Euro.

Ronny Naftaniel, Esther Voet, Ronald Eissens, de Joodse Omroep zuigen als Nazi's. Het zijn de gettohouders van vroeger. De zieke slavendrijvers. De hypocrieten. De leugenaars. Dat zij kritiek op hun schandalige praktijken afserveren kunnen met lasterlijke aanklachten veronderstelde jodenhaat, antisemitisme of holocaust ontkenning is bij de beesten af. Het is goed en zelfs noodzakelijk de Holocaust te ontkennen. Directe nakomelingen van de slachtoffers van Auschwitz ontkennen de Holocaust, omdat de Joden de Shoah niet gewild hebben. Ook zijn er gelukkig (!) significant minder dan zes miljoen Joden vermoord.

Het zieke aan de Holocaustleugens is dat voor de Jodenvervolging van 1940-1945 precies het woord gebruikt wordt wat Joodse opzet impliceert: Holocaust. Dat is een brandoffer. Het is typisch voor Joden brandoffers te brengen. Dat staat in het oude testament. Holocaust wordt ook zoenoffer genoemd. De Joden laten met vuur dingen in rook opgaan om G-d mild te stemmen bij het werk en de orde van de dag. Zionisten hebben met hun maatschappelijke en politieke beweging dit ritueel ingevuld door Joodse burgers letterlijk te verbranden (eerst vergassen dan verbranden) om in rook op te doen laten gaan door de schoorstenen van Auschwitz ter verkrijgen van milde stemming van G-d als voorbereiding op de met het Jodendom in strijd zijnde en daarmee onrechtmatige kolonisatie van Palestina.

Dat in Auschwitz ook Joden gewoon gedoucht zijn, en dat er een bordeel was en zwembad, en voetbalveld en dat de lijkenkelders oorspronkelijk lijkenkelders waren en pas later door het Zionistische bestuur tot gaskamers zijn omgebouwd, en dat ook Joden met goud en sieraden in de zaken per trein oostwaarts reisde, vertellen de Zionisten nooit. Daarop hameren en de Zionisten het zuur wensen wordt bestraft door de Zionisten met jarenlange strijd om het gelijk van de feiten en de ondergang van de onderneming. Ronny Naftaniel en Esther Voet en Ronald Eissens en de Joodse Omroep hebben een ruzie die zij zullen verliezen omdat zij strijden tegen het Jodendom, iedereen pathologisch voorliegend over wie de daders zijn van de genocide op de voorouders van Jeroen de Kreek.

Jeroen de Kreek neemt de kwestie persoonlijk. Als iedereen onderwezen in de mythe van de Holocaust, met daarbij joodse voorouders die het kamp van de Zionisten niet overleefd hebben. Op de trein gezet. Onder leiding van de grootvader van vice premier Lodewijk Asscher afgevoerd. Geslagen omdat het Joden waren. Door de Zionisten zo blijkt Jeroen de Kreek nadat hij via Internet zicht gekregen heeft op relevante Zionistische bronnen die de Zionisten altijd vakkundig aan het oog van het publiek ontrokken hebben weten te houden. De kwalificatie Holocaust voor de Jodenvervolging van 1940-1945 is een blatante belediging van Joden in verband met geloof, zo zijn Joden niet.

De Joden is een catastrofe overkomen. Die Shoah is het Zionisme. De Tweede Wereldoorlog begint te Basel 29-31 augustus 1897 bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres. De Tweede Wereldoorlog is niet plotseling ontstaan. Alles is zorgvuldig gepland, gemanaged, gefinancierd, geregisseerd door Zionisten. Als vermaak voor henzelf. Ter verrijking van de personen die toen in 1897 al de rijksten op aarde waren. Het is allemaal letterlijk terug te lezen in de talrijke zionistische publicaties die te vinden zijn in de Zionistische bibliotheek. Joden zoals Joden zijn zeggen exact hetzelfde over Zionisme als Jeroen de Kreek.

Israël is geen Joodse Staat. Zionisme is Nazisme. De propaganda van de Nazi's is gebaseerd op wat Zionisten zeiden. Joodse bankiers betaalde Hitler. Rabijnnen noemde Hitler de Joodse verosser. Joodse leiders wilde het antisemitisme omdat zij besloten dat antisemitisme hèt middel is om de Joden terug te krijgen in de Joodse Staat Israël waar zij overigens volgens het Jodendom louter in de Diaspora mogen verblijven. Diaspora veronderstelt afwezigheid van enig Joods bestuur. Joden zijn altijd door Joden in getto's gehouden. De Joodse arbeidersslaven bestuurd door de getto knuppel van het ondemocratisch gekozen aristocratische bestuur.

Document acties

Share |