10-02-2013

Onderzoeksjournalist blijkt mol

by J.L. de Kreek — last modified 10-02-2013 15:20
Opgeslagen onder:

Onderzoeksjournalist Micha Kat van klokkenluideronline blijkt net als de rest van de collega's een ordinaire 'gatekeeper' te zijn. Een mol. Hij is “even aan het wandelen” en daarom wil hij niet praten. Micha Kat voegt niet toe aan het recht van het publiek op de waarheid en loopt hulpverlening opzichtig voor de voeten. Zijn journalistieke werken zijn slechts deels gegrond in de feiten. Veel vult hijzelf in zonder daarbij concreet bewijs te leveren. Lees verder...

09-02-2013

Neêrlands pedocratische rechtspleging

by J.L. de Kreek — last modified 09-02-2013 21:30
Opgeslagen onder:

Het is niet de schuld van de Raad voor de Kinderbescherming of de leden van Jeugdzorg Nederland of de onderscheidelijke medewerkers dat uit het Rapport van de Commissie Samson blijkt dat jeugdigen uit huis geplaatst grotere risico's lopen in verband met zedelijke en geestelijke belangen alsmede de gezondheid, dan in de gemiddelde thuissituatie. Het is de schuld van de pedocratische rechtspraak dat ouders het gevoel hebben dat hun kinderen gegijzeld en misbruikt worden bij en tijdens uithuisplaatsingen. Want van de Raad voor de Kinderbescherming en de leden van Jeugdzorg Nederland kan niet verwacht worden dat zij aan waarheidsvinding doen, aldus deze organisaties en de medewerkers. Lees verder...

08-02-2013

Strafklacht tegen BREIN

by J.L. de Kreek — last modified 08-02-2013 12:10
Opgeslagen onder:

Er is reeds een tijdje geleden een goed gedocumenteerde aangifte gedaan tegen auteursrechthandhaver BREIN en Tim Kuik in verband met bedrog van onder andere de rechtspraak. Na een diepgaand gesprek tussen aangever en een officier van justitie van het functioneel parket te Rotterdam, is er besloten tot sepot. In verband met andere noodzakelijkheden is het nog niet tot een artikel 12 procedure gekomen. Pogingen om met BREIN tot een minnelijke regeling te geraken zijn mislukt. De laatste keer dat een minnelijke regeling is aangeboden, was bij en tijdens het kort geding in Den Haag 24 april 2012 te 14.00 uur tussen BREIN en de Piratenpartij. Lees verder...

07-02-2013

Jeugdzorg situationele monopolist

by J.L. de Kreek — last modified 07-02-2013 09:40
Opgeslagen onder:

Wat hebben de leden van Jeugdzorg Nederland en de Publieke Omroep gemeen? Het zijn situationele monopolisten. Bij situationele monopolisten is er een machtsverhouding waarbij er één verkoper en één koper is. De privacywaakhond CBP concludeert dat het blokkeren van cookieweigeraars niet door de beugel kan, zeker niet bij een publiek medium. Volgens het CBP is er “van in vrijheid gegeven, rechtsgeldige toestemming" geen sprake, want de publieke omroep is “situationele monopolist”. Lees verder...

06-02-2013

Irakoorlog oorzaak crisis

by J.L. de Kreek — last modified 06-02-2013 11:20
Opgeslagen onder:

De Europese schuldencrisis die uitbrak binnen het eurogebied nadat Griekenland als gevolg van de kredietcrisis zijn schulden niet meer zelfstandig kon financieren, is het causale gevolg van het illegale geweld van westerse mogendheden in Irak en andere Islamitische landen. Top-ambtenaren van de Centraal Economische Commissie hebben dit bevestigd tegenover hét Goede Nieuws™. Lees verder...

05-02-2013

Zionisten inspirators Nazi's

by J.L. de Kreek — last modified 05-02-2013 19:50
Opgeslagen onder:

Dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 in werkelijk radicaal anders is dan wat onderwezen wordt, bewijzen de originele getuigenissen van de Joden op de website truetorahjews.org. Volgens de Joden van truetorahjews.org is de propaganda van Nazi's gebasseerd op wat de Zionisten zeiden. Door de Zionisten worden deze Joden weggezet als een anti-Zionistische secte. Toch bevat de website van truetorahjews.org vele autentieke citaten van Zionistische leiders die moeilijk anders dan zuiver anti-Semitisch begrepen kunnen worden. Lees verder...

04-02-2013

Bijbel voorspelt toekomst

by J.L. de Kreek — last modified 04-02-2013 11:25
Opgeslagen onder:

Armageddon, de Eind Tijd, de Apocalyps, is een periode van ongeveer tien jaar die aan is gevangen om en nabij 21 december 2012. De schuldigen aan de bijpassende callamiteiten, noemen deze periode 'doomsday decade'. De betrokken (rechts)personen waren vroeger de grote namen achter Adolf Hitler en de Nationaal Socialisten en zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Wie de Bijbel niet begrijpt snapt de huidige tijd niet. In andere tijden is het leuk de Bijbel te lezen omdat het leuk is, nu is het -journalistiek- noodzakelijk de Bijbel te begrijpen om de huidige tijd en de toekomst in de juiste context te plaatsen. Lees verder...

Document acties

Share |