13-04-2013

DeCorrespondent ondersteunt oorlogsmisdadigers

by J.L. de Kreek — last modified 13-04-2013 13:10
Opgeslagen onder:

De Correspondent, het semi-journalistieke initiatief van oud opinieredacteur van nrc.next, ondersteunt oorlogsmisdadigers. Rob Wijnberg is geboren te Winschoten in 1982. Hij is 31 jaar. Rob Wijnberg was 19 toen de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 gepleegd werden. Hij was 22 toen kabinet Balkenende I en parlement op politieke gronden akkoord ging met de oorlog zonder geldige reden in Irak. Rob Wijnberg studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. De universiteit waar oorlogsmisdadiger Hirsch Ballin staatsrecht onderwijst.

Rob Wijnberg leeft in een tijd waarin technologische ontwikkelingen een hoge vlucht genomen hebben. Voor burgers om het nieuws te kennen is het niet meer nodig een krant te kopen. Googlen, FaceBook, Twitter, blogs, van over de hele wereld zijn bronnen met concrete feiten gratis beschikbaar. Ook de overheid draagt bij aan bekendheid van het publiek met de feiten. Het algemeen bekende Rapport van de Commissie Davids is al weer meer dan drie jaar oud. Toch heeft de gestudeerde Ron Wijnberg het daar niet over. Met geen woord rept hij over de journalistiek relevante feiten die uit dat rapport blijken.

Als wetenschapper afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en prominent correspondent mist Rob Wijnberg de nieuwsgierigheid die bij zijn titels past. Het eenvoudige feit dat de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 niet gepleegd kunnen zijn door plofmoslims is geen onderwerp voor hem. Hij geeft zelfs oud-politica Femke Halsema die haar 'command resonsibility' niet is nagekomen in het parlement alle gelegenheid het als medewerker van De Correspondent niet te hebben over de feiten waar Rob Wijnberg het niet over heeft. Rob Wijnberg is één van de prominente vertegenwoordigers van de Nederlandse zwijgcultuur die kennelijk ook vanuit de Universiteit van Amsterdam gevoed wordt.

Ooit zal Rob Wijnberg wel eens gehoord hebben van de Tweede Wereldoorlog. Misschien kent Rob Wijnberg het woord “perszuivering”. Omdat Rob Wijnberg zijn loopbaan in de journalistiek begon in 2001 met een vaste column in Dagblad De Telegraaf, is dat helemaal niet onwaarschijnlijk. De Telegraaf is beroemd om het heulen met de Duitse bezetter die overigens, zo blijkt, Zionistisch geconspireerd was. De journalistiek kampt al jaren met het probleem dat het niet met internet weet om te gaan. Nieuws brengen of deugdelijke bronnen vinden via Internet en bronnen op waarde schatten kunnen journalisten in het algemeen niet. De journalisten leiden collectief aan de Alexander Klöpping Ziekte en denken dat alles wat van Silicon Valley komt iets is om te hebben.

Zo zat de kudde journalisten zich in de hal van de rechtszaal suf te onaneren op hun nieuwste gadgets bij en tijdens het Wildersproces, de kans om met de benadeelde partijen te praten namen ze niet. Ook is hen door de obsessie met de Ipad en andere digitale onbruikbare hebbedingen niet opgevallen dat PVV partij ideoloog Martin Bosma opzichtig zat te oreren over de verhouding tussen de PvdA en Adolf Hitler want allebei zijn het socialisten. De Nederlandse journalistiek is tot het bot gecorrumpeerd. Volledig verweven en verknocht met de politiek. Mede schuldig aan de illegale oorlog in Irak en de genocide daar want het heeft embedded als grote propagandist kritiekloos de oorlogsdrum mee geroffeld.

Ook nu steekt Rob Wijnberg het hoofd in het zand en kiest hij er voor Femke Halsema aan te trekken ter promotie van zijn De Correspondent, vergetend dat hij als oud medewerker van De Telegraaf feitelijk zijn lesje gehad heeft en door zijn zelfgekozen rol als correspondent verplicht is zijn collega Femke Halsema te ontmaskeren zal zuivere zware crimineel die haar politieke rol misbruikt heeft om haar collega's van de VVD en het CDA en de CU en de PVV eloquent oorlogsmisdadige, terroristische en genocidale handen boven het hoofd te houden.

Rob Wijnberg en zijn collega's zijn meer dan eens deugdelijk gewaarschuwd. Goede Nieuws heeft weet van het uitgebreide recherche werk wat gedaan is en gedaan wordt om Femke Halsema en haar oud collega's in de politiek de verdiende straf te laten genieten. Rob Wijnberg trekt er de schouders voor op, heeft niks geleerd van de geschiedenis, dus kennelijk wil ook hij strafrechtelijk door het riool getrokken worden.

11-04-2013

Holocaust schuld Joden

by J.L. de Kreek — last modified 11-04-2013 08:30
Opgeslagen onder:

Aangenomen dat er een Holocaust geweest is, bewijst louter het gebruik van dat woord de schuld van Joden. Holocaust op zichzelf is iets typisch Joods. Het betekent brand- of zoenoffer. Het volgt uit de wet op het schuldoffer en is voor Joden iets allerheiligst, aldus de Bijbel. Holocaust wordt voor het eerst genoemd in Genesis 8 vers 20 wanneer Noach een altaar bouwt voor G-d en enkele van alle reine dieren en reine vliegende schepselen nam en ter brandoffers bracht. Het wordt ook gebruikt in Leviticus en Numeri. Auschwitz is het altaar waar Asjkenazische Joden enkele van alle Joden en andere mensen namen en Zionistisch gebrandofferd hebben voor G-d, doel was kolonisatie van Palestina. Joden brengen altijd Holocaust. Het aan G-d geofferde gaat volledig in rook op bij een Holocaust, vandaar de schoorstenen van Auschwitz.

Joden die weten hoe het zit met de massamoorden op de Joden van 1940-1945 spreken liever van een Shoah. Zij vinden het woord Holocaust gegeven aan deze misdrijven ongepast en beledigend voor Joden. Zij hebben geen offer gebracht. Hen is een catastrofe overkomen. Het is de elite der Asjkenazische Joden geweest die de Jodenvervolging van 1940-1945 gewild, gemanaged en betaald hebben. Het blijkt allemaal letterlijk uit de Zionistische bibliotheek die niemand leest en waarin letterlijk staat dat deze kliek rijke Asjkenazische Joden wilde dat het antisemitisme erger werd in het Europa na de Franse Revolutie. Van het CIDI en het MDI en de Joodse Omroep mag dit allemaal niet geschreven worden want dat is het groepsbeledigen van Joden in verband met ras of geloof.

Het kleinkind van oma De Kreek kan het niks schelen wat de Nazi Joden zeggen dat hij moet napraten. Hij weet dat het de Joodse elite geweest is die zijn Joodse grootmoeder en haar familie naar Auschwitz afgevoerd hebben als brandhout voor het offer om de Goden mild te stemmen ten behoeve van het stelen van Palestina van de oorspronkelijke bewoners. Dit kleinkind van deze Joodse mevrouw die net als Anne Frank beestachtig is weggevoerd en vermoord in respectievelijk Auschwitz en Bergen-Belsen vindt het tot zijn Joodse achtergrond behoren Ronny Naftaniel, en Kustaw Bessems en Esther Voet en die andere zieke zielen de feiten in het gezicht te wrijven. Feitelijk heeft er geen Holocaust plaatsgevonden want er zijn uiteindelijk significant minder dan zes miljoen Joden vermoord, en het was een Shoah.

De Nazi's zijn Joden of waren huurlingen van Joden. Net als Hitler. Hitler was niet honderd procent Joods en is betaald door Joden. Hij was genoeg Joods om als iemand met een Joodse achtergrond door het leven te gaan, net als Micha Kat. De Asjkenazische elite bedreigt de wereld terroristisch met hun Zionisme thans reeds zo'n ruim honderd vijf en twintig jaar om Europa Jodenvrij te krijgen. De Joden die na de Eerste Wereldoorlog vanuit Oost Europa met grote getale de grens met West Europa overstaken zijn daar ten gevolge van Zionistisch geïnspireerde pogroms gekomen. Het kleinkind van oma De Kreek maakt het niet uit met wie de wraak op Auschwitz afgerekend wordt, zolang het de feitelijke daders zijn. Als de Duitsers het gedaan hebben zijn de Duisters schuldig.

Nu blijkt dat Joden de intellectueel daders zijn, zijn Joden schuldig. Deze Joden maken het overigens makkelijk bovenstaande feiten op te dissen want deze Joden schrijven zelf in hun eigen geschriften dat WOII hun oorlog was en dat zij antisemitisme wilde en dat zij geaccrediteerde antisemieten aanwezen voor de controle van de massa. Er zijn foute Duitsers, er zijn goede Duitsers. Zo zijn er ook foute en goede Joden. De foute Joden hebben de goede Joden en de Duisters en de rest van Europa naar de brandstapel geholpen om het in Palestina nog beter te hebben dan ze het al hadden. Ze schrijven het zelf dus het is waar.

Het mag alleen allemaal niet gelezen en nagepraat worden van het Meldpunt Discriminatie Internet omdat de Joden zich dan groepsbeledigd voelen. Daarom bedreigt Ronald Eissens de rechtspraak en de officier van justitie met 'dire consequences' wanneer de Holocaust ontkend wordt. Dat Ronald Eissens van het MDI zichzelf daarmee niet helpt bewijst deze tekst. De Holocaust niet ontkennen houdt vanzelfsprekend in dat de vingers ook naar de originele daders gewezen horen te worden. Dat is de Asjkenazische elite, lui als Ronny Naftaniel, Esther Voet, Lodewijk Asscher, Uri Rosenthal, Kustaw Bessems, Loor Schrijft, Leon de Winter, Aron Grunberg, Harry Mulisch. Hun Joodse groepsaanduiding Asjkenazim heeft taalkundig iets geestigs. Dat is het feit dat de tekens NAZI daarin reeds eeuwen prominent voorkomen.

Ook het woord Nasi is Joods. Dat betekent president van een rechtspreken college. De president van de rechtbank die maandag aanstaande bedreigd door Ronald Eissens de Holocaust van het CIDI, MDI en de Joodse Omroep op het kleinkind van oma De Kreek zal goedkeuren is een Nasi. Ronny Naftaniel, Esther Voet, Lodewijk Asscher, Uri Rosenthal, Kustaw Bessems, Loor Schrijft, Leon de Winter, Aron Grunberg, Harry Mulisch zijn Nazi's en liegen dat de Joodse elitaire voorouders niet schuldig zijn aan de massamoorden van 1940-1945 op de Joodse onderklassen.

09-04-2013

Burgeroorlog in Nederland

by J.L. de Kreek — last modified 09-04-2013 11:10
Opgeslagen onder:

Nederland staat aan de rand van burgeroorlog. Door voortgaande oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide van Nederlandse politiek ambtsdragers in het buitenland, en grote aantallen binnenlandse terrorisme gerelateerde misdrijven komt het verzorgen van veiligheid op de schouders van burgers zelf terecht. Onderdeel van het terrorisme in de Nederlandse politiek is onder andere criminele rechtspleging in de jeugdzorg en grootschalig kindermisbruik in de jeugdzorg. Massaal worden kinderen illegaal uit huis gehaald en misbruikt door psychopaten in instellingen van jeugdzorg, alsof de Gestapo niet is weggeweest. Voorts wordt in Nederland vormgegeven aan de nieuwe Nederlandse Jodenvervolging.

Die nieuwe Nederlandse Jodenvervolging was te verwachten, gezien de politiek van Geert Wilders en de ondersteuning die hij krijgt van het CDA en de VVD. De Nederlandse Strijdkrachten worden in ernstige mate benadeeld door Geert Wilders. Met FITNA levert hij hulp aan de vijand bij en tijdens gewapend conflict. Wilders en zijn film FITNA hebben schuld aan het sneuvelen van de zoon van de Commandant der Strijdkrachten van Uhm. Zijn Zionistische vrienden van het CIDI, MDI, Joodse Omroep, Jeanine Hennis en kruisvaarder Hans Jansen die zich arabist noemt, voorkomen met lasterlijke aanklachten dat Wilders tijdig deugdelijk juridisch koudgesteld worden kan zoals dat hoort bij zware criminelen.

Niemand van de journalistiek, ook Arnold Karskens en Femke Halsema niet, relateren de feiten. De zwijgcultuur die gevoed wordt door alle mainstream media haalt het fundament onder de economie vandaan. Ook voorkomt het dat Nederland goed verdedigd worden kan tegen het counterterrorisme wat de terroristen in de Nederlandse politiek opzettelijk uitlokken. Oogmerk is machtsovername van in Amerika gevestigde terroristen die ook schuld hebben aan de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001, en de Jodenvervolging van 1940-1945.

Correspondenten kijken weg van de feiten, slaan opzettelijk de oorlogsdrum en hitsen op tegen bepaalde bevolkingsgroepen; kennelijk omdat het zieke psychopaten en narcisten zijn. Dit bericht is niet alleen een nieuwsfeit, het is ook een directe en rechtstreeks waarschuwing aan het adres van zij die in Nederland de dienst uitmaken en zich verschanst hebben in de politiek, het bedrijfsleven en mainstream media zoals Gerlof Leistra, Matthijs van Nieuwkerk, Jort Kelder en zo. Zij zijn de eersten die rechtens langdurig in de strafrechtelijke problemen gebracht zullen worden om de Nederlandse Staat, de burgers en nota bene het Koninklijk Huis veilig te stellen.

08-04-2013

Oma De Kreek

by J.L. de Kreek — last modified 08-04-2013 09:55
Opgeslagen onder:

Zijn lieve oma De Kreek heeft de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl nooit gekend. Ze was 29 jaar toen ze na een barre reis interrailend per goederenwagon crepeerde in Kibboets Auschwitz. Ze weigerde een Jodenster te dragen. Omdat ze was vergeten de handtekening te zetten in het vervalste identiteitsbewijs werd ze onder leiding van de grootvader van vicepremier Lodewijk Asscher geselecteerd door de Kibbutz Volunteers Desk om samen met de miljoen andere Joden te sterven in het door de familie Rothschild gebouwde en betaalde kamp in Polen. Maandag 15 april 2013 wordt haar kleinzoon geholocaust door de Amsterdamse rechtbank, op last van Ronny Nathaniel van het CIDI, Ronald Eissens van het MDI en de Joodse Omroep.

Niemand mag weten dat de Zionisten de moordenaars zijn van oma De Kreek want dat is het beledigen van Joden. Oma De Kreek was één van de miljoen Joden die vermoord is in Auschwitz. Het kamp wat opgezet is als agrarisch modelkamp ten behoeve van de kolonisatie door Joden van Rusland en Palestina, en ten behoeve van de bedrijven van de Joodse bankiersfamilie Rothschild. De familie Bush, die aan de basis staat van de illegale oorlog in Irak van 2003, heeft ook goed geld verdient aan de moord op oma De Kreek en haar familie. Jammer voor de Zionisten dat haar kleinzoon weet dat de tekens Nazi afkomstig is van het woord Asjkenazim, wat de Joodse groepsaanduiding is voor de Khazars die aan de basis staan van het moderne antisemitisme.

De kleinzoon van oma De Kreek noemt het diepziek dat hij de moord op zijn voorouders Holocaust noemen moet, dat zou betekenen dat oma De Kreek en haar familie zichzelf naar het kamp gedragen hebben. De jeugd in Israël tatoeërt tegenwoordig het kampnummer van de voorouders op de arm, zonder dat het weet dat hun grote Zionistische leider Theodore Herzl rond 1897 al schreef dat de Joden uitgeroeid moesten worden en dat de antisemieten de grote vrienden der Zionisten zijn. Ronny Naftaniel en Ronald Eissens en de Joodse Omroep kennen de geschiedenis als geen ander. Zij koesteren hun zwijgcultuur en genieten zichtbaar van hun Holocaust. Met dreigen en lasterlijke aanklachten houden zij de leugens in stand.

De kleinzoon van oma De Kreek kan het niet schelen wat Ronny Naftaniel of Ronald Eissens over hem zeggen. Hij wil wraak op Auschwitz. Hij zal zich ook rechtens wreken op Ronny Naftaniel, Ronald Eissens, Esther Voet en al de geschiedvervalsers. In het belang van de Joden, die al meer dan een eeuw publiek statements maken omdat zij weten dat de Zionisten de grote gangmakers zijn van WOII en de Shoah. Nazileider Bibi Netanyahu van wereld-getto Israël zei op Jom ha'Shoa in Yad Vashem: ik beloof u: er zal nooit meer een andere Holocaust zijn.

Hij liegt dat hij barst. De Zionisten hebben hun werk niet afgemaakt. Er zijn geen zes miljoen Joden gebrandofferd. De rest staat op de rol tot stof te vergaan bij en tijdens de Hel van Megiddo waarvoor de Zionisten in vereniging met Christen terroristen nu het fundament leggen met hun illegale oorlogen in Islamitische landen. Op Weg naar Armageddon opdat de familie Rothschild heer en meester is en de mensheid ouderwets tot slaaf gemaakt. Sterf Ronny, sterf, mede namens oma De Kreek.

oma.jpg

06-04-2013

Bennink & Brussen spammen

by J.L. de Kreek — last modified 06-04-2013 10:00
Opgeslagen onder:

Jan Bennink, de prominente tekstschrijver van Roorda Reclamebureau, die ook prominent schrijft voor de Volkskrant, en publiceert op de sites van Bert Brussen van Bbrussen.nl, én Bert Brussen, geven in vereniging propaganistisch gelegenheid aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide van de Nederlandse politiek ambtsdragers sinds Balkenende I door daarover opzettelijk wederrechtelijk te zwijgen. Daarmee benadelen Jan Bennink en Bert Brussen in ernstige mate de belangen van hun klanten en ieder ander. Jan Bennink en Bert Brussen zijn bekend van de website GeenStijl wat marktdebiet verworven heeft met bedrijfsmatige tendentieuze, ongefundeerde en nodeloos kwetsende uitlatingen.

Jan Bennink en Bert Brussen verdienen de boterham met guerrilla propaganda en hufterjournalistiek. Wanneer zij aangesproken worden op hun onaangepaste gedrag slaan ze in vereniging op internet hard terug en beledigen zij een ieder zonder dat hun slachtoffers in staat gesteld worden in de 'comments' bij de beledigingen van repliek te dienen. Bert Brussen beroept zich er steevast op journalist te zijn. Daarom ook mocht zijn bedreiging aan het adres van Geert Wilders niet vervolgd worden want dat zou volgens Bert Brussen in strijd zijn met de journalistieke vrijheid of zo.

Toen Bert Brussen de prominente journalistieke website De Jaap oprichtte is hij deugdelijk geïnformeerd over het feit dat de Nederlandse politiek ambtsdragers van links tot rechts sinds Balkenende I gelegenheid geven aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen. Bert Brussen en ook Jan Bennink hebben lak aan die informatie en negeren het nieuws wat iedereen bepaaldelijk aangaat ook al zijn zij prominente schrijvers op een groot aantal journalistieke podia. De heren imponeren als propagandisten voor de politiek delinquenten voornoemd. Zij die zich erop beroepen journalist te zijn hebben ook de plicht tegemoet te komen aan het recht van het publiek op de waarheid. Dat is nu eenmaal de zure last die bij het werk van de journalist past.

Ook op de schouders van prominente opiniemakers rust deze plicht, zeker wanneer de wereld bedreigd wordt door grote terrorisme gerelateerde en internationale misdrijven van politici van eigen bodem. Mede de naoorlogse perszuivering heeft daarvoor het fundament gelegd in de Nederlandse normen en waarden. Dat weten Jan Bennink van Roorda Reclamebureau en Bert Brussen want ze zijn niet dom. Jan Bennink en Bert Brussen wekken de indruk dat zij feitelijk op de hand zijn van internationale terroristen en genocidale moordenaars in de politiek. Middels agressieve propaganda drukken zij kritiek op hun hufterpolemiek de kop in en zetten zij hun criticasters ten onrechte te kijk als haters en stalkers. Tweet die zij ontvangen zonder dat zij daarom gevraagd hebben kwalificeren zij oportunistisch als belagen. Het werk van deze heren is standaard SPAM.

Bert Brussen heeft ooit eens in een filmpje op internet gezegd dat hij alles kut vindt, alles haat en dat wat hem betreft iedereen kapot mag. Uiteraard doet Brussen alsof dit een grap was. Zijn daaropvolgende prestaties demonstreren evenwel dat hij het meende. Zijn bijdrage aan het publieke dermate toont dat hij het leuk vindt om het even wat polemisch te slopen. Onder normale omstandigheden misschien te billeijken. Nu de Nederlandse politiek reeds meer dan tien jaar opzichtig het meest grove terrorisme faciliteert en daarmee de Nederlandse schatkist aansprakelijk maakt voor schade in Islamitische landen die duizden miljarden Euro's bedraagt en de economie vernietigt, is het arrogante narcisme van de heren Bennink en Brussen niet grappig meer én hebben zij het risico aanvaard dat zij op één lijn gesteld worden met personen die in het verleden propagandistisch bijgedragen hebben aan volkerenmoord.

05-04-2013

MDI holocaust Joden

by J.L. de Kreek — last modified 05-04-2013 17:00
Opgeslagen onder:

Het Meldpunt Discriminatie Internet waar Ronald Eissens de algemeen directeur van is en wat onderdeel is van Stichting Magenta, Holocaust Joden om voortgaand de illegale bezitneming van Palestina door de Nazi's te legitimeren. Neem Micha Kat bijvoorbeeld, de onderzoeksjournalist met Joodse achtergrond, die de Holocaust op goede grond ontkent, moet geslacht worden van het MDI want anders worden de Joden beledigd. Als er iets beledigend is voor Joden is het de kwalificatie Holocaust voor de massaslachting op de Joden in 1940-1945. Ook zijn er geen zes miljoen Joden vermoord en waren de douches in Auschwitz gewoon douches, net als het bordeel, het zwembad, het voetbalveld en al de andere faciliteiten die gangbaar zijn in een Kibboets.

04-04-2013

Reclame voor Nazi's

by J.L. de Kreek — last modified 04-04-2013 11:19
Opgeslagen onder:

Jan Bennink van Roorda Reclamebureau en Bert Brussen van BBRussen.nl maken in vereniging reclame voor Nazi's. Iets was ze zelf makkelijk kunnen zien. Op de webanus van Bert Brussen publiceert Jan Bennink van Roorda Reclamebureau zijn propaganda onder de titel “Jan Bennink (@superjan) publiceert verzamelde haat”. Dat Jan Bennik overigens lijdt aan een stoornis van de persoonlijkheid blijkt uit zijn gebruik van het woord “ik”. Jan Bennink van Roorda Reclamebureau noemt @Loorschrijft (Laurence Blik te Aerdenhout) zijn vriend. Ook heeft hij Breedveld van Frontaalnaakt een “antisemitische rat” genoemd na volgens zijn zeggen “jaren van folteringen aan het adres van Loor”. Dáár zit de bottleneck. @loorschrijft is een Nazi zoals Nazi's zijn.

Laurence Blik propageert dat zij Joods is. Vaderjood en dat is in haar ogen niet minder Jood. Laurence Blik aka @loorschrijft, de vriend van Jan Bennink van Roorda Reclamebureau, stamt af van Asjkenazim en is gezien haar liefde voor Israël Zionist. Iedereen kan zien dat de tekens NAZI reeds in het woord Asjekenazim vervat zit. Jan Bennink hoeft slechts een heel klein beetje de feiten te bestuderen om te weten dat de Zionisten de grote gangmakers zijn achter WOII en de Jodenvervolging van 1940-1945 en dat bijvoorbeeld de grootvader van Lodewijk Asscher prominent de Duitse bezetter ondersteunde bij en tijdens het deporteren van Joden. Laurence Blik weet dat vanzelfsprekend ook allemaal, net als Ronny Naftaniel en Esther Voet van het CIDI, want de feiten blijken onloochenbaar uit de Zionistische bibliotheek die dankzij internet vrij toegankelijk is voor iedereen.

Er zitten meer steekjes los aan Jan Bennink van Roorda Reclamebureau, los van het feit dat hij een prutser van een tekstschrijver is die zijn ego belangrijker vindt dan het belang van de klanten van zijn werkgever. Jan Bennink schrijft ook regelmatig zijn opinie voor de Volkskrant. Dan spreidt Jan Bennink zijn mening ten toon over allerhande zaken, behalve de onderwerpen die belangrijk zijn voor de mensen zoals de oorzaak van de crisis en de blatante politieke misdrijven der Nederlandse parlementariërs. Toen Bert Brussen bij en tijdens zijn oprichting van DeJaap.nl erop gewezen werd dat Nederlandse politici van links tot rechts gelegenheid geven aan genocide in Irak haalde hij hooghartig de neus op. Toch beroept Bert Brussen zich op zijn rol als journalist om straf voor zijn bedreiging aan het adres van Geert Wilders te ontlopen. Dat steekt.

Jan Bennink van Roorda Reclamebureau en Bert Brussen zijn dikke mik. Samen trekken zij op. Lekker reclame maken voor Nazi's en iedereen die de feiten op internet wel relateert uitmakend voor aluhoedjes, idioot of anderszins het werken onmogelijk makend. Het is crisis. Ook in de reclame. Dat is de schuld van Jan Bennink van Roorda Reclamebureau en Bert Brussen want in al de jaren dat de Nederlandse politiek ambtsdragers opzichtig bijdragen aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide en daarmee aan de economische crisis, zwijgen Jan Bennink van Roorda Reclamebureau en Bert Brussen op de grote podia waar zij prominent de kunsten vertonen. Het zijn trollen. Propagandisten die wegkijken van de feiten en daarmee hun klanten en ieder ander op ernstige wijze benadelen. Zij vinden hun guerrilla technieken misschien leuk. Anderen hebben een broertje dood aan deze stemmingmakers en kiezen voor liefdevolle reclame.

Zionisten bedreigen Turkije

by J.L. de Kreek — last modified 04-04-2013 00:00
Opgeslagen onder:

Op of omstreeks 4 juni 1900 fantaseerde de grote Zionistische leider Herzl over oorlog met Turkije wanneer het niet zou meewerken aan de 'Endlösung der Judenfrage' en dus het 'Judenreinmachen' van Europa. Dit blijkt uit de dagboeken van deze Nazi die pas ver na de Tweede Wereldoorlog in het Engels vertaald zijn. Uit die dagboeken blijkt onloochenbaar dat in ieder geval oprichter Theodore Herzl van de Zionistische beweging een terroristische of anderszins onbetamelijke predispositie bezat.

De kolonisatie van Palestina was om alle Joden uit de Diaspora tijdig in het Midden Oosten te krijgen voor het Eind Spel bij en tijdens de bijbels geprofeteerde Eind Tijd. Omdat de gemiddelde Nederlander niet weet dat de Zionisten de gangmakers zijn achter het moderne anti-Semitisme, WOII en de Jodenvervolging van 1940-1945, ziet niemand het voortgaande gevaar voor de Joden niet. De eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en Nazitruth.nl informeerde officier van justitie Velleman schriftelijk over de feiten. Goede Nieuws publiceert deze onthullende brief met bewijselementen.

 

zionbedreigtturken0001.gif

zionbedreigtturken0002.gif

zionbedreigtturken0003.gif

zionbedreigtturken0004.gif

zionbedreigtturken0005.gif

zionbedreigtturken0006.gif

03-04-2013

Raaphorst verslaat BREIN

by J.L. de Kreek — last modified 03-04-2013 10:10
Opgeslagen onder:

Dat BREIN een intolerantie organisatie is wat niet deugt weet iedereen. Dat het nieuwe journalistieke initiatief @DeCorrespondent kwaliteit ontbeert weet ook iedereen. Daar en tegen weet nog niet iedereen dat Marco Raaphorst de man van de de melodiefabriek.nl in de comments van De Correspondent even kwalitatief hoogwaardige 'user-generated content' levert en tegelijk BREIN compleet voor schut zet, naar aanleiding van een klein interviewtje door Goede Nieuws. BREIN moet volgens expert Raaphorst zelf aangepakt worden “als vieze lobbyisten die innovatie de kop in willen drukken”. Lees het interview op Goede Nieuws:

Goede Nieuws:

Had net een leuke vraag gesteld aan Marco Raaphorst alleen de vraag verschijnt niet op het scherm.

Marco Raaphorst:

ik zie hem ook niet

Goede Nieuws:

Ging over je visie op auteursrecht en of bij jou de indruk bestaat dat BREIN feitelijk een middel is tot oneerlijke concurrentie van auteursrechtmonopolisten versus de kleine
maker?

Marco Raaphorst:

BREIN vertegenwoordigt een kleine oude club die exclusiviteit wil afdwingen door oude regels toe te passen op een nieuwe tijd. BREIN sloopt innovatie door hier hard op te lobbyen. Het is gewoon een drammerige zielige club conservatieve lui die alles bij het oude wil houden. En dat noemt zich de vertegenwoordiger van de creatieve industrie! Tja …

Goede Nieuws:

Dank voor je reactie, Marco. Toen de nieuwe tijd zich aandiende was het adagium dat het auteursrecht techniek neutraal is dus gewoon toegepast worden kan op internet. Dit sugereert dat de oude regels tijdloos zijn. De vraag nu is of BREIN de oude regels op de juiste wijze toepast in de nieuwe tijd of dat BREIN met de toepassing die het kiest feitelijk makers die niet lid zijn van de club oneerlijke concurrentie aandoet? TPB bijvoorbeeld is verboden door BREIN terwijl dat juist een prachtig instrument is voor de kleine maker drie hoog achter met een internetaansluiting om te concurreren met Hollywood. Kortom, past BREIN de regels juist toe in jouw visie?

Marco Raaphorst:

TPB wordt aangepakt terwijl men geen enkele file zelf aanbiedt. En terwijl men geen enkele file zelfs host. Het is alsof je de KPN zou beschuldigen dat er via een telefoon misdaden beraamd worden. BREIN heeft een sterke lobby en kan de woorden en regels goed verdraaien. Men heeft het ook steeds over illegaal downloaden terwijl prive downloaden 100% legaal is. Daar blijft men maar over doorgaan. BREIN zou zelf aangepakt moeten worden als vieze lobbyisten die innovatie de kop in willen drukken. Als BREIN het zou kunnen verklaarde men bittorrent als formaat illegaal. Hiervoor was dat mp3. en zouden CD's niet gekopieerd kunnen worden. Nou als er iets innovatie tegenhoudt zijn het wel dat soort praktijken.

Goede Nieuws:

Dus, Marco, als ik het goed begrijp is jouw opinie als maker van auteursrechtelijk beschermde werken dat TPB legaal is en dat BREIN de wet oneigenlijk toepast. Dat noem ik nog eens kwalitatief hoogwaardige 'user-generated content' bij @Decorrespondent. Dank!

Document acties

Share |