27-03-2013

Femke Halsema persoonlijk aanvallen

by J.L. de Kreek — last modified 27-03-2013 09:30
Opgeslagen onder:

Nu Femke Halsema bij De Correspondent werkt, en zij en haar collega's het niet hebben over het nieuws waar niemand het over heeft, bericht Goede Nieuws vandaag over de strafrechtelijke aanval alle middelen rechten op Femke Halsema persoonlijk. De persoonlijke aanval op Femke Halsema in strafvorderlijke zin is zoals dat hoort bij oud-politiek ambtsdragers die gelegenheid gegeven aan genocide. Femke Halsema kan weten dat er voor haar persoonlijk een staart zit aan haar werk als parlementariër, omdat tijdens haar ambtstermijnen door haar collega's in het parlement en kabinet genocide gepleegd is in Irak en zij in strijd met haar 'command responsibility' en journalistieke plicht nu als correspondent daarover tot op heden zwijgt.

Maxime Verhagen beriep zich op zijn 'responsibility to protect' en Femke Halsema kwam haar 'command responsibility' niet na. Femke Halsema kan beginnen met de besturdenen van het arrest van de Hoge Raad van 03 december 2010 LJN:BO0198. De vraag die vervolgens aan Femke Halsema gesteld worden kan is of die beschikking van de Hoge Raad rechtens juist is. Het antwoord is nee. Het lijkt het Toetsingsarrest wel. Femke Halsema is Kamerlid geweest dus zij heeft weet van de Wet Internationale Misdrijven. Femke Halsema heeft er geen weet van wat er allemaal staat in het dossier wat aan het arrest van 03 december 2010 ten grondslag ligt. In dat dossier bevindt zich natuurlijk ook de conclusie van de Advocaat Generaal bij de Hoge Raad. Daarin de logische zin:

ministers, staatssecretarissen en leden van de Staten-Generaal kunnen aan hun ambt niet een bevoegdheid ontlenen om gedragingen te verrichten die strafbaar zijn gesteld als (deelneming aan) genocide.

Niks nieuws onder de zon. Geen schokkend bericht. De saillante zin is evenwel deze:

zowel door ambtenaren als door privépersonen kan (deelneming aan) genocide veelal slechts worden begaan met gebruikmaking van state machinery, d.w.z met actieve of ten minste passieve betrokkenheid van een overheid

Dat er in ieder geval sprak is van een poging tot genocide in Irak waar het Nederlandse kabinet en parlement van links tot rechts gelegenheid aan geeft, kan Femke Halsema weten omdat zij van 2002 tot 2010 parlementariër was. Precies in de periode dat Balkenende politiek akkoord ging met de militaire aanval zonder geldige reden in Irak. Dat er bij en tijdens dat illegale geweld excessief gebombardeerd is met munitie van verarmd uranium kan Femke Halsema ook weten wan dat is uitgebreid gerapporteerd. Ook is Femke Halsema bekend met de beruchte dosis-effect-relatie van verarmd uranium en heeft zij dit dodelijke effect geaccepteerd, zo blijkt uit Kamerstukken.

Dat GroenLinks en de SP het Amerikaans-Brits militaire optreden jegens Irak tussen 1991 en februari 2001 niet ondersteund hebben, houdt natuurlijk niet in dat Femke Halsema geen schuld heeft in verband met de periode vanaf maart 2003 en haar passieve betrokkenheid. Het was een teleurstellende ervaring toen de verslaggever van Goede Nieuws zag hoe Femke Halsema het opnam voor de oorlogsmisdadiger, terrorist en genocidale moordenaar Hans van Baalen van de VVD toen zij bij en tijdens een openbaar debat op de misdrijven van de Nederlandse politiek gewezen werden.

Femke Halsema wordt gezien als persoon die op schandalige wijze geen inhoud gegevens heeft aan haar bediening als parlementariër en die nu als schrijver voor De Correspondent de journalistiek misbruikt om het publiek het zicht te onthouden op haar wanprestaties als lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Omdat er in casu sprake is van genocide en alsdan de aansprakelijkheden voor ambtenaren ver gaan, ook al hebben ze zelf niet besloten tot de genocide, is de verwachting dat wanneer Femke Halsema voor de rechter verschijnt in verband met de genocide in Irak zij voor lange tijd zal hebben te genieten van het versoberde gevangenisregiem wat oorlogsmisdadiger Fred Teeven nu inricht voor iedereen.

26-03-2013

Zionisme kapot schrijven

by J.L. de Kreek — last modified 26-03-2013 10:34
Opgeslagen onder:

Het publiek hoeft alleen de originele teksten der Zionisten voorgehouden te worden om er bekend mee te zijn dat de Zionisten sinds de Franse Revolutie hoofdschuldig zijn aan het antisemitisme, Jodenhaat, racisme, nazisme en nog een paar ismen. In het onderwijs leert niemand hoe de geschiedenis waarachtig geweest is. Iedereen begint de Tweede Wereldoorlog bij Hitler terwijl de Tweede Wereldoorlog begint bij Theodore Herzl en zij die het Diaspora Revisionisme propageren. Zionisten en Joden hebben niks met elkaar gemeen. Zionisme maakt geen onderdeel uit van enige Joodse identiteit. Zionisten zijn geen Joden. Zionisten zijn Nazi's die Joden nadoen en op basis van een mythe Palestina van de oorspronkelijke bewoners roven.

Zionisten parasiteren op de onbekendheid van het publiek met de feiten. Zionisten zijn nakomelingen van mensen die in Oost Europa tot joodsheid bekeerd zijn. De Asjkenazim, kortweg Nazi. Nasi is ook een Joods woord en betekent president van een college. De voorzitter van de Sanhedrin is een Nasi en Zionisten zijn Nazi. Nazi is de afkorting van het Joodse woord voor Oost Europese Joden die door DNA, moraal, cultuur, sociaal, testamentisch en anderszins significant verschillen van de Zuid Europese Joden die wèl nakomelingen zijn van de Joden zoals bedoeld in de Bijbel.

Zionisme is verknocht aan het Katholicisme. Na de Franse Revolutie ontwikkelde de mens het gevoel voor rechtvaardigheid. Dit koste enkele aristocraten en slavendrijvers de kop en macht en vermogen. De mens werd vrij. Het kreeg mensenrechten. Het 'contract social' diende zich aan. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Democratie en dergelijken deed het intrede met de Franse Revolutie in Europa. Spoorslags verdampte daarmee het antisemitisme waar de Zuid Europese Jood ten gevolge van het Katholicisme last van had. De beruchte Dreyfus affaire in Frankrijk waren de laatste stuiptrekkingen van antisemitisme.

De journalist Theodore Herzl die Asjkenazische achtergrond bezat, en geen enkele verbondenheid had met Jodendom en letterlijk symbiotisch verknocht was met de kerk van Rome, en in zijn tijd bijzonder modern en prominent was in de media, iemand die de mainstream media aanvoerde als een volleerde Kustaw Bessems of Matthijs van Nieuwkerk, begreep hoe hij zijn kennis over het Jodendom misbruiken kon om Europa Jodenvrij te maken zoals de Katholieken zo graag wilden en ongetwijfeld nog willen. Ronny Naftaniel, Esther Voet, Ronald Eissen, de Joodse Omroep, die veronderstelde Joden zijn Katholieken. Kruisvaarders die zich voordoen als Joden om Joden een slechte naam te geven en in het algemeen aan te hitsen tot antisemitisme.

Israël daarin is geen Joodse Staat. Het is het wereld-getto bedoeld voor de Joden zodat ze bij en tijdens de laatste groot kruistocht tegen de ongelovigen verwoest zullen worden door de Papen uit VS en UK ondersteund door Balkenende en André Rouvoet en dus de algemene christenheid. Israël is letterlijk Ein Nazi Fährt Nach Palestina. Israëlieten zijn letterlijk de moffen. Bij en tijdens WOII waren er moffen en moffen. De moffen in Nederland waren anders dan de Zionistische agenten die overal in Europa de Duitse strijdkrachten ondersteunde en de meest weerzinwekkende moorden pleegde, zoals het vermoorden van Joden in concentratiekampen. Ná de oorlog logen deze agenten dat zij vermoord zouden worden wanneer zij als Sonderkommando's niet de Joden vermoordde.

Het zijn Sonderkommando's zelf die verklaren in de fameuze film Shoah van Claude Lanzmann dat zij niet gedwonden zijn door de SS. De geschiedenis van de bouwtekeningen van Auschwitz bewijst dat het kamp een Archrarischmodelkamp was, een Kibbutz, wat gebouwd is op ininitiatief van IG-Farben, het geesteskind van de familie Rotschild en wat symbiotisch met de SS gebouwd is. Ook bewijzen de bouwtekeningen van Auschwitz dat de lijkenkelders lijkenkelders waren en geen gaskamers. Later zijn daar gaskamers van gemaakt. De crematoria zijn nooit gebruikt geweest voor industriële verbranding van grote hoeveelheden lijken tegelijk. Getracht is crematoria met grote capaciteit te leveren. Die opzet is mislukt. Ook door de bevrijding door de Russen van Auschwitz heeft er geen vergassing van zes miljoen Joden plaatsgevonden. Verder dan het vergassen van tweehonderd duizend personen zijn de Zionisten niet gekomen.

Eichmann die hoofdverantwoordelijke was in verband met Auschwitz schrijft over zichzelf dat hij zich als een echte Zionist zag. Ook onderhield hij reeds ver vóór de oorlog vriendschappelijke banden met de Zionisten; en zijn het de Zionisten die de Endlösung der Judenfrage bedacht, gewild en gefinancierd hebben. Zionisten zijn de intellectueel daders van WOII en de Shoah. Het zijn de financiers, de trainers, de inspirators, de managers, de bazen achter de schermen die aan de touwen trekken: de moffen. Het veronderstelde staatsrecht van Israël en het lidmaatschap van de VN is nietig, het land bezit niet eens een grondwet. De Turkse premier Erdogan heeft gelijk. Het Zionisme is een misdaad tegen de menselijkheid.

25-03-2013

Nieuwe Nederlandse Perszuivering

by J.L. de Kreek — last modified 25-03-2013 12:00
Opgeslagen onder:

De Correspondent is zich kennelijk onbewust van het feit dat De Nieuwe Nederlandse Perszuivering zich aandient, of de Correspondent doet pogingen deze te ontlopen. De perszuivering vandaag zal genadelozer zijn dan de perszuivering ná de tweede wereldoorlog. Ook het bijpassend strafrechtelijk uithalen naar politiek ambtsdragers zal compassielozer zijn. Arnold Karskens bijvoorbeeld. De meest gelauwerde oorlogscorrespondent van Nederland houdt het publiek onwetend over het feit dat staatssecretaris Fred Teeven een zuivere oorlogsmisdadiger is die zijn oorlogsmisdaden ouderwets met de lange arm uitvoert.

Hoe verhoudingen precies en wat de feiten zijn is wat de Correspondent hoort te berichten, anders is het een propagandist en maakt het reclame voor oorlogsmisdadiger Femke Halsema die het inhuurt voor de verkoop aan de tafel van de Wereld Draait Door. Matthijs van Nieuwkerk is één van de mediamensen die niet anders dan juridisch gekielhaald kan worden. Het is alleen nog de vraag wanneer het gebeurt. Reputatie aan gort en weggezet als mediatrol ten behoeve van internationale terroristen zoals Jack de Vries. Vorig jaar heeft Matthijs van Niekerk gezegd dat hij geen zin heeft het over de oorlogsmisdaden van Jack de Vries te hebben, dus zijn loopbaan is voorbij.

Net als die van Jort Kelder. Hij is nadrukkelijk geinformeerd over de waarachtige oorzaak van de crisis en wat daaraan te doen is. Jort Kelder die zijn zakken vult bij de publiekeomroep is de vriend van Mark Rutte en draagt er aan bij dat het publiek onbekend blijft met de grote misdrijven van de VVD. Jort Kelder stuurde de politie op de boodschapper af. Dat was toevallig dezelfde persoon die Geert Wilders vervolgd wil zien in verband met hulp aan de vijand bij en tijdens gewapend conflict. Het is sneu voor al de correspondenten in Nederland dat zij geen moment de moeite genomen hebben het vak van journalist serieus te nemen.

Ook die Rutger van PowNed zal het niet makkelijk krijgen in verband met de perszuivering. Het zijn van correspondent is een pseudo beschermd beroep. Mensen uit de reclame zoals Bert Brussen en copywriter Jan Bennink van Roorda Reclamebureau schrijven prominent opinie die behoefte van klanten niet onbevredigd laat. Dan Jan Mulder. Waarom is hij lauw over de oorlogsmisdaden van tafelgast Jack de Vries bij De Wereld Draait Door? Niemand stelt de vraag. Jan Mulder koos net als Matthijs van Nieukerk de aanval toen hen de feiten voorgehouden werd. Het Rapport van de Commissie Davids is algemeen bekend. Geen adequaat volkenrechtelijk mandaat is een oorlogsmisdaad. Dat het er niet toe doet of de VS en UK gelogen hebben over de noodzaak blijkt uit het feit dat de Nederlandse politiek zonder noemenswaardig verzet uit de media, op politieke gronden gelegenheid geeft aan de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van 'the Coalition of the Willing' in Islamitische landen.

Noodzakelijkheid was de grond niet voor de Nederlandse politiek om de VS en UK gelegenheid te geven het opzichtige terrorisme en overige misdrijven te plegen. Dat er feitelijk sprake is van een ordinaire christelijke kruistocht met moderne middelen blijkt a) uit de Exodus; b) de paralellen met Openbaring; en c) het feit dat Andre Rouvoet met zijn jeugdzorgbeleid ook de Nederlandse jeugd naar de afgrond draagt. Andre Rouvoet is een grote christen terrorist die slechts een beetje de lange arm hoeft te gebruiken om omstandigheden op aarde te verkijgen die overeenkomen met de grote ellende die in Openbaring voorspeld staat wanneer christenen aan politiek deelnemen. Niemand in de media doet deugdelijk onderzoek naar de feiten. Zij die prominent publiceren in kranten en regelmatig optreden als deskundigen zijn kwaliteitsloze broodschrijvers of propagandisten.

Nieuws met inhoud is vrijwel alleen op internet te vinden bij sites die niet gezien worden omdat daaruit blijkt dat Nederland bestuurd wordt door leden van een internationaal opererende terroristische netwerkorganisatie met prominente leden in het Vaticaan en de Knesset. Één van de meest nieuwswaardige ontdekkingen in de moderne digitale tijd is die van de dagboeken van prominent journalist en grote Zionistische leider Theodore Herzl die daarin er blijk van geeft dat hij vindt dat alle Joden vernietigd worden moeten. Honderden, duizenden, tienduizenden pagina's orginele tekst geschreven door Zionisten waaruit blijkt dat zij de Tweede Wereldoorlog en de jodenvervolging van 1940-1945 gewild hebben omdat zij daar rijker van werden.

Wanneer Bert Brussen vervolgd wordt omdat hij Wilders bedreigt is het hek van de dam. Wanneer de Staat bedreigt wordt met terrorisme om de eigenaar van holocaustles.nl en Nazitruth.nl te vervolgen zijn alle persmuskieten muisstil en doen zij alsof de neus bloed. Jodenhaat komt van de Zionisten. Zionisten hebben geen Joodse moraal. Zionisten zijn nakomelingen van Asjkenazim, wat bekeerde Khazars zijn die de Joodse wetten en tradities niet naleven. Journalist Kustaw Bessems die narscistisch prominent paradeert en propageert overal, zich beroepend op een identiteit die geen grondslag heeft, is ook al eens op de feiten gewezen en doet daar niks mee wat bij zijn vak past. Net zo de hoofdrecdactie van De Pers. Dat de propagandisten van de terroristen in de Nederlandse politiek zich vandaag de Nieuwe Pers of De Correspondent noemen, zal aan de Nieuwe Nederlandse Perszuivering niks afdoen.

24-03-2013

Geert Hitler Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 24-03-2013 17:25
Opgeslagen onder:

Geert Hitler Wilders verkneukelt zich met het feit dat zijn partij in de peilingen als hoogste genoteerd staat. Kennelijk dringt niet tot Geert Wilders door dat hij in het beruchte Wildersproces als particulier gedagvaard was, en dat de film FITNA hem volledig toegerekend is. Dat houdt in dat Geert Wilders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden kan voor alle gevolgen van deze film. Zowel privaat- als strafrechtelijk. Zo is het sneuvelen van de zoon van de Commandant der Strijdkrachten veroorzaakt door FITNA. Ook de aanslag met raketwerper op de rechtbank eind 2011 lijkt uitgelokt te zijn door de film van Wilders.

In de getroffen E-toren is FITNA vertoond. In het algemeen zet de anti-Islam propaganda van Wilders aan tot Jihad. Groot en klein. Wilders kan zijn arabist vragen wat het verschil is tussen innerlijke en uiterlijke Jihad en waarom uiterlijke Jihad gelijk staat aan zelfverdediging, in ieder geval in het algemeen in de moderne tijd. Bij en tijdens het geruchtmakende Wildersproces is de rechtbank voorgehouden dat Wilders een Hitler is. De advocaat die Wilders verdedigde vond die vergelijking niet kunnen. Één van de benadeelde partijen trekt zich daar niks van aan. Die heeft reeds geconstateerd wat voor rapaille Geert Wilders persoonlijk is en bereidt de volgende strafzaken tegen Geert Wilders voor.

Geert Wilders pleegt twee misdrijven waardoor hij twee keer recht heeft op levenslang. Met FITNA verleent Wilders hulp aan de vijand bij en tijdens gewapend conflict zoals bedoeld in artikel 104 Jo 107 en 107a van het Wetboek van Strafrecht. Ook geeft Wilders gelegenheid aan genocide in Islamitische landen. Voorts neemt Wilders deel aan oorlogsmisdaden en terrorisme; wat door zijn machtsmisbruik en schenden van ambtsplichten moeilijk tot niet te vervolgen is ten gevolge van de grondwettelijke bescherming die hij daardoor ex artikel 119 grondwet geniet. Genocide is volgens internationale verdragen en de Wet Internationale Misdrijven een misdrijf wat ongeacht ambtelijke hoedanigheid vervolgd wordt, precies zoals Wilders met FINA vervolgd worden kan: als ambtsloos burger.

Talrijke ernstige geweldsmisdrijven die Wilders thans reeds gepleegd heeft verjaren niet. Hij kan tot in de eeuwigheid vervolgd worden. Ook al wint hij duizend verkiezingen. Alleen totale macht zal Wilders van strafvervolging kunnen afhouden. De vraag is of hij waarachtig als de Hitler zal kunnen regeren zoals hij zich dat voorstelt. Het oogcontact wat Wilders gehad heeft met die ene benadeelde partij die plotseling na de geslaagde wraking van Moszkowicz in de zaal zat was veelzeggend. Eindelijk kon Geert Hitler Wilders in de blindenhoek de concurrent zien waar hij geen rekening mee houdt.

Geert Wilders vergist zich, overigens net als zijn collega's, in de rechtmatigheid van zijn bediening. Grappig genoeg levert dat voor Wilders niet de winst op die hij hoopt. Omdat Wilders met zijn beleid en strategie de interne en externe veiligheid van de Staat opzettelijk ernstige schade aandoet, zijn er personen in Nederland die zich bevoegd zien Geert Wilders de bodem onder zijn voeten vandaan te laten wegzakken. Geert Hitler Wilders begrijpt niet dat des te hoger hij klimt des te harder hij valt. Zijn strafvervolging zal beantwoord worden met luid internationaal applaus en normalisering van internationale verhoudingen en verbetering van de concurrentie positie van Nederland in de wereld.

De staande houding van Geert Hitler Wilders alsof hij de grootste terrorist op aarde is, zal de nodig impact hebben bij zijn volgelingen. Die zullen in een keer denken dat zij criminelen zijn die er een geëvolueerde NSB-mentaliteit op nahouden en zich horen te schamen voor het slaafs navolgen van de grootste trol uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Het is ook omdat Geert Wilders niet de enige crimineel is die vervolging verdient dat hij nog vrij rondloopt. Hopelijk maakt zijn bewaking binnenkort bevoegd een definitief eind aan zijn vrijheid en wordt hij in alle beperkingen opgesloten, streng bewaakt onder een strak regiem. Geert Hitler Wilders levenslang met Mohammed B. op de unit en elke dag verplicht uit de Koran reciteren lijkt de benadeelde partij die het bloed van Wilders zo gezegd wel drinken kan de meest gepaste straf voor zijn beledigen van de profeet of Koran.

Jeugdzorg is terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 24-03-2013 10:35
Opgeslagen onder:

Vrijdag 22 maart 2013 waren er diverse manifestaties tegen bureau jeugdzorg. Openbaar en met gesloten deuren. Bij en tijdens de manifestaties met gesloten deuren vrijdag tegen bureau jeugdzorg is waargenomen dat ambtenaren van de raad voor de kinderbescherming de kinderrechters bedrogen. Nadrukkelijk en bij herhaling is in verband van de casus van meisje A. te R. om strafvervolging van één of meerdere medewerkers van bureau jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming verzocht omdat zij ouders stalken, rechters bedriegen en kinderen gijzelen. De strafbare feiten die gerapporteerd worden behelzen ook terrorisme gerelateerde misdrijven, niet in de laatste plaats omdat de minister van veiligheid en justitie zelf een terrorist is.

Ook het werk van André Rouvoet als Kamerlid van de CU en minister van jeugd en gezin is terrorisme gerelateerd. In zijn wereld is alles wat bijdraagt aan de grootst mogelijke ellende op aarde de agenda omdat anders in de utopie van de christenheid de verlosser kansloos is. De oud-minister van jeugd en gezin heeft de verwijsindex.nl gedoogd en heeft het toegestaan dat zij die data aan de database toevoegen deze niet op waarachtigheid hoeven te toetsen of althans dat er makkelijk misbruik gemaakt kan door de jeugdzorg branche om met die database minderjarigen te matchen voor de organisatie; waar de van sextoerisme beschuldigde SG Joris Demmink overigens aan mee gewerkt heeft dat op te zetten.

De casus van meisje A. te R. laat zien dat de kans groot is dat Micha Kat met zijn wilde fantasieën over rituele moorden aangestuurd door de oud secretaris generaal een juiste these formuleert. Het opzettelijk gezinnen forceren en het escaleren en het zogenoemde dwang/drang kader. Het is nooit vrijwillig bij bureau jeugdzorg want bureau jeugdzorg heeft het monopolie. Ook doet bureau jeugdzorg niet aan waarheidsvinding en vindt het van zichzelf dat niet aan waarheidsvindingen gedaan hoeft te worden. De eerste vraag die dan opkomt volgens de casemanager van LoketBJZ is hoe hard de knuppel zijn mag? Er wordt expliciet en nadrukkelijk gedemonstreerd tegen bureau jeugdzorg. Zowel met nadruk op straat, als achter de gesloten deuren, als op internet.

Het doen en laten van bureau jeugdzorg wordt door professionals vergeleken met razzia-achtige praktijken. Vorm is veranderd in de loop der tijd. De kennelijke intentie is niet minder crimineel. Als dieven in de nacht stelen zij kinderen aldus een advocaat van radeloze ouders. Kinderen onrechtmatig wegnemen van ouders en plaatsen in een crimineel pedoseksueel netwerk wat mogelijk thans reeds decennia ambtelijk vastgeroest zit in organen van de Staat en recentelijk geleid is geweest door de veronderstelde kindersextoerist Joris Demmink die voorts opzichtig gelegenheid geeft aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide van collega ambtenaren in binnen en buitenland, hoort ook voor Erik Gerritsen een zorg te zijn.

Een ongelofelijke beerput die onder bureau jeugdzorg en Nederland broeit en aan de oppervlakte komt, en Nederland compleet voor schut zet in de internationale verhoudingen. Door bovenop jeugdigen te zitten als hulpverleners kan een crimineel netwerk verdienen aan onrechtmatige uithuisplaatsingen. Selectie van jeugdigen geschikt voor opname in het netwerk van ketenpartners van bureau jeugdzorg kan reeds plaatsvinden bij de verloskundige of in het ziekenhuis. Ongeacht welke melding aan bureau jeugdzorg, het zal misbruikt worden om een UHP of OTS te forceren of althans ouders dit in het vrijwillige dwang/drang kader af te persen. Ouders ervaren de betrokkenheid van bureau jeugdzorg als afpersen van kinderen.

De casemanager van LoketBJZ.nl legt het verband met het terrorisme van André Rouvoet en een kennelijk brede kring aan (rechts)personen die er geen probleem mee hebben dat het jeugdzorg beleid in Nederland vanzelfsprekend dramatisch is omdat André Rouvoet als christen deelnam aan de politiek en zich kennelijk niks aantrekt van de wet. Omdat André Rouvoet nu als zogenaamde deskundige bureau jeugdzorg adviseert om seksueel misbruik in jeugdzorg te voorkomen zonder dat hij de eigen schuld aan het falende systeem van jeugdzorg onderkent levert natuurlijk geen enkele redelijke verwachting op een oplossing.

In de casus van meisje A. te R. wordt nachten doorgewerkt om een baby van acht weken uit handen van pleegouders te krijgen terwijl ook bureau jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming in de eigen rapporten schrijven dat alles goed was met kind en ouders voorafgaande aan de UHP. Het lijkt alsof bureau jeugdzorg middels onrechtmatige uithuisplaatsing onder andere holisten, antroposofen en natuurgeneeskundigen concurrentie aandoet ten voordele van de kwakzalvers en oplichters van de reguliere geneeskunst. Volgens de casemanager van LoketBJZ.nl moeten medewerkers van bureau jeugdzorg zich afvragen hoe zij de toekomst zien, over vijf of vijftien jaar. De roep om strenger straffen zwelt aan. Het gevangenisregime versobert. Het is helemaal niet leuk al die tijd met de zweetsokken van de oud-collega in één cel te leven.

23-03-2013

Bewijs gelijk Jehova's Getuigen

by J.L. de Kreek — last modified 23-03-2013 09:35
Opgeslagen onder:

Wat weten Jehova's Getuigen denkt u wellicht. Jehova predikt dat de huidige tijd de Eind Tijd heet. Met Armageddon en de Apocalyps, en dan de verlossing en het Duizend Jarig Koninkrijk en het eeuwig leven. Dat mensen vroeger, voor de Zondvloed, honderden jaren oud werden staat in het Oude Testament gerapporteerd. De geest is G-d, die is altijd en overal en zal er altijd zijn ongeacht wat. Zelfs als er geen universum is bestaat G-d de geest die Jehova heet.

Het boek Openbaring uit het Nieuwe Testament vertelt het ongeloofwaardige verhaal dat de wereld ten ondergaat wanneer gelovigen aan politiek deelnemen. Dat wordt vergeleken met het Beest en de Hoer. Jehova's Getuigen leggen de voorspellingen in Openbaring naadloos langs de wereldgeschiedenis en kunnen vrijwel exact aangeven welke passages in het Nieuwe Testament overeenkomen met instellingen en gebeurtenissen nu dagelijks in het nieuws.

Wellicht dat u denkt dat Jehova's Getuigen alles lezen kunnen in de Bijbel wat zij willen. Dan wordt uit het oog verloren dat de Zionisten de profetieën uit Openbaringen gekozen hebben als model voor hun wereldpolitiek, met daarbij de veronderstelde Holocaust en Exodus en de mythe van de Joodse Staat. Omdat De Correspondenten nooit iets onderzoeken en sinds de peuterklas volgen wat zij geïndoctrineerd krijgen, weet niemand dat de Zionisten politieke omstandigheden ondersteunen die realisatie van veronderstelde profetieën uit Openbaring bewerkstelligen.

Concreet houdt dit in dat zij middels terrorisme gerelateerd geweld nieuwsfeiten doen laten ontstaan die voorspeld staan in de Bijbel, zoals de Exodus. Iedereen denkt dat de Shoah de Joden is overkomen omdat de Duitsers 'hard core' antisemieten zijn. Feit is dat de Joden de Shoah overkomen is omdat de Zionisten het Diaspora Revisionisme, wat een moeilijk woord voor antisemitisme is, hebben omarmd om ervan te profiteren. De Zionisten wisten dat zij konden vertrouwen op de steun van de Katholieken bij de realisatie van de 'Endlösung der Judenfrage' omdat dit een feitelijke vervulling zou zijn van de Katholieke Eind Tijd profetieen die leiden tot de ellende die in Openbaring voorspeld staan.

De Katholieken, de Christenheid, denkt dat wanneer de aarde in genoeg ellende gebracht is de verlosser door G-d gezonden verschijnen zal. De gemiddelde Katholiek is zich nog altijd niet bewust dat de veronderstelde kruisigingsdood van Jezus Christus een schijnvertoning is. Althans dit is wat de Koran overtuigend onderwijst. De verlosser van de Katholieken zoals die volgens de Katholieken voorspeld wordt zal zich waarschijnlijk manifesteren in de vorm van één van de kinderen van de Rothschild bankiers familie.

Deze familie is al in 1897 Israël als Koninkrijk beloofd wanneer het de Zionisten zou ondersteunen bij en tijdens de 'Endlösung der Judenfrage'. Deze kennis kan verkregen worden door de originele dagboeken en andere geschriften der Zionisten te lezen die via internet relatief makkelijk te vinden zijn. Feiten waarvan Esther Voet en Ronny Naftaniel van het CIDI en Ronald Eissens van het Meldpunt en de Joodse Omroep niet willen dat het publiek daar kennis van heeft. Relateren van feiten in verband hiermee straffen zij af met valse beschuldigen van Jodenhaat.

Vroeger in de tijd van de kruisvaarders werden kruisvaarders Joden om het Jodendom van binnenuit te slopen. Zionisten zijn Nazi's die zich voordoen als Joden om op die manier ongezien de 'Nazi Fährt Nach Palestina' te volbrengen. De Nazi's wonen in Israël, met gestolen Joodse identiteit, gestolen Joodse geschiedenis en een afwijkende vorm van Ivriet. Het hakenkruis is een positief Joods symbool en de vlag van Israël is een Nazi-vlag. De eerste bruinhemden, zij die het voorbeeld geweest zijn voor de Duitsers, waren Zionisten. Zionistische agenten ondersteunde de Nazi's overal in Europa bij en tijdens WOII.

De grote verraders van de Joden waren en zijn de Zionisten. Met de Zionisten hebben Joden geen schijn van kans tegen antisemitisme. De Zionisten hebben het ouderwetse antisemitisme van de Katholieken wat verdampte door de Franse Revolutie nieuw leven ingeblazen met het Diaspora Revisionisme. Diaspora Revisionisme is een ideologie die in strijd is met de wetten van G-d die door de Joden gerespecteerd worden. Israël staat in Openbaring voorspeld als immens slachtveld in de huidige tijd. Met een totale oorlog waarbij alle Joden en alle andere ongelovigen zullen creperen. Alsdan zijn de Paus en de familie Rothschild heer en meester over aarde en vervalt de mensheid in ouderwetse slavernij.

21-03-2013

Rob Wijnberg wil kapot

by J.L. de Kreek — last modified 21-03-2013 17:20
Opgeslagen onder:

Nog niet gestart of Rob Wijnberg van De Correspondent wordt aan de feiten gerelateerd net als Bert Brussen en Arnold Karskens gekwalificeerd als gelegenheidgever aan de genocide van oud-Kamerlid Femke Halsema en minister Jeannine Hennis in Irak. Femke Halsema uitnodigen als schrijver voor De Correspondent en haar reclame laten maken bij De Wereld Draait Door met verondersteld nieuws waar niemand het over heeft zonder de schuld van Femke Halsema aan de genocide in Irak breed uit te meten is deelname aan die genocide voor de oud NRC.next-hoofdredacteur.

Voor géén enkele correspondent was het moeilijk te zien dat de oorlog in Irak een oorlogsmisdaad eerste klas is. Dat de VS en UK gelogen hebben over de massavernietigingswapens die in twintig minuten ingezet worden konden doet er niet toe omdat iedereen zien kon dat er geen direct dreigend gevaar was. Geen 'clear and present danger'. Ook waren er andere proportionele middelen voorhanden die onbenut zijn blijven. Voorts is het de rol van Rob Wijnberg en alle redacties om de juiste conclusies te verbinden aan het algemeen bekende Rapport van de Commissie Davids. Wat er in dat rapport staat is dermate schandalig dat het strafrechtelijk relevant is dat Matthijs van Nieuwkerk daar niet keer op keer Jack de Vries mee geconfronteerd heeft aan de tafel van De Wereld Draait Door.

Ron Wijnberg is een inhoudsloze broodschrijver met een web 1.0 plan en Momkai zal de digitale infrastructuur zal ontwerpen en ontwikkelen. Dat zijn de gasten die ook Nalden.net gemaakt hebben: een nutteloze background op internet. Nalden.net is net als de rest wat Momkai maakt een kwaliteitsloze hype voor merk- en designfetishisten . Een site voor digibeten als Alexander Klöpping. De Ipad generatie. De 'close source' slaven. De internetzombies. De generatie die denkt digitaal te zijn en middelen uit het stenentijdperk gebruikt. Dat Alexander Klöpping warm loopt voor Windows of Mac is tekenend voor zijn digilectie. Dat de betalende leden van De Correspondent zich bereidwillig in dwaling laten plaatsen door de prutsers is tekenend voor het belabberde onderwijs in digitaal tijdperk.

Correspondent Alexander Klöpping is een gans. En correspondent Femke Halsema neemt deel aan genocide en geeft oud collega's in de politiek in binnen en buitenland gelegenheid aan oorlogsmisdaden en terrorisme; en correspondent Arnon Grunberg van De Correspondent kan niet eens navertellen dat de Joden door de Zionisten naar het kamp gedragen zijn. Waarom is het dat bronnen die een eerlijk geluid geven door de mainstream media van Rob Wijnberg en co verweten wordt er samenzweringstheorieën op na houden of alluhoedjes te zijn? Met welk doel? Waarom? Van Jeroen Mirck als journalist met politieke ambities valt het vet tegen dat hij in al de tien jaar niet laaiend giftig is op de politiek in verband met de illegale oorlog in Irak en het feit dat niemand een poot uitsteekt om de schade te beperken.

Wat denkt De Correspondent dat de schade is voor de Staat? Door de deelname van Nederland kunnen de slachtoffers alle schade op het Koninkrijk verhalen en kan en mag Nederland net zo hard aangevallen worden als de VS en UK. De illegale oorlog in Irak is uitlokken van terrorisme in Nederland en Rob Wijnberg heeft nog geen enkel moment Femke Halsema bekritiseerd die meer de best lijkt te doen de schuld van oud-collega politici te doezelen dan de klanten van De Correspondent eerlijk te informeren over het nieuws waar niemand het over heeft. De economische crisis nu is een causaal gevolg van de illegale oorlog in Irak en Jort Kelder zis dermate diepgaand symbiotisch verknocht met Mark Rutte dat niemand weet dat Mark Rutte een grote terrorist is die door zijn terrorisme het fundament voor de crisis gelegd heeft.

Nederland is kennelijk een onwaarschijnlijk lelijk racistisch land getuige de politiek van afgelopen tien jaar. Hadden de correspondenten het werk gedaan zoals het verwacht worden kan van lezer en adverteerder dan had heel Nederland geweten dat het gedoogakkoord met de PVV gewild is door het CDA in verband met de buitenlanders. Goede Nieuws was erbij en heeft het de rij wachtende bruinhemden bij en tijdens het CDA formatiecongres te Arnhem persoonlijk gevraagd; en het was in verband met de buitenlanders dat zij het akkoord met Wilders gedoogden. Onwaarschijnlijk dat de oorlog zonder geldige reden van het CDA in Irak niet was in verband met de buitenlanders. Islamieten ervaren de oorlogen tegen hen niet zonder goede grond als een christelijke kruisvaart met moderne middelen kennelijk op weg naar Armageddon. CDA en VVD zijn op politieke gronden akkoord gegaan met een oorlog waarvan lang en breed vaststaat dat daaraan geen geldige reden ten grondslag ligt. Het kan niet anders dan dat het CDA en de VVD door de duivelbezeten zijn en dat Rob Wijnberg als lid van De Correspondent kennelijk kapot wil want hij heeft het er nooit over.

Joden kansloos door Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 21-03-2013 15:11

Later meer...

20-03-2013

10 jaar Irak; oorlogsmisdaden Matthijs van Nieuwkerk

by J.L. de Kreek — last modified 20-03-2013 19:35
Opgeslagen onder:

Gisteren was het precies tien jaar geleden dat een Amerikaans-Britse troepenmacht, zonder verzet van VVD, CDA, SGP, CU, PvdA, SP, GroenLinks, Joshua Livestro, Matthijs van Nieuwkerk, Jort Kelder, Elsevier, Volkskrant, Telegraaf, HP/de Tijd en Bert Brussen, Irak binnenviel om Saddam Hussein af te zetten. De invasie moest ruimte creëren voor een liberale democratie in het land, maar ontketende zwaar sektarisch geweld. Het was het begin van een decennium oorlog. En hoewel de buitenlandse troepen het land in 2011 verlieten, woedt de burgeroorlog voort. Dat bleek ook gisteren: meer dan zestig mensen kwamen om het leven in een reeks bomaanslagen in de hoofdstad Bagdad.

Net zo lang als de oorlog duurt zijn er oproepen tot strafvervolging van de terroristen in de Nederlandse politiek. Dat zij zonder geldige reden politiek akkoord zijn gegaan met de oorlog zonder geldige reden in Irak bewijst dat zij op voorhand het gebrek aan noodzakelijkheid voor lief namen. Een oorlog die niet alleen Amerika gewild heeft. Oorlog die ook door Mathijs van Nieuwkerk gewild heeft omdat hij persoonlijk al die jaren aan zijn tafel bij de Wereld Draait Door oorlogsmisdadiger Jack de Vries heeft ondersteund of althans hoog gehouden zonder een kritische vraag te stellen. Ook nu bekend is dat Bush, Balkenende en Blair de argumenten voor oorlog verzonnen hebben, houdt Matthijs van Nieuwkerk zich op de vlakte. Daarom dat hij net als Joshua Livestro & co op de rol staat strafrechtelijk vervolgd te worden voor de gelegenheid die hij als duurst betaalde staatspropagandist aan de oorlogsmisdaden van Bush, Balkenende en Blair gegeven heeft.

De geschiedenis van het eerste decennium 21ste eeuw waarin VVD, CDA, SGP, CU, PvdA, SP, GroenLinks Joshua Livestro, Matthijs van Nieuwkerk, Jort Kelder, Elsevier, Volkskrant, Telegraaf, HP/de Tijd en Bert Brussen een strafwaardige sleutelrol vervullen, laat zich het makkelijkst vertellen aan de hand van het Rapport Commissie van Onderzoek Besluitvorming Irak, Amsterdam: Boom, 2010 Zie voor het parlementaire debat hierover: Kamerstukken II 2009/10, 31 847. De afwezigheid van een adequaat volkenrechtelijk mandaat is een eerste klas oorlogsmisdaad. Politieke gronden kunnen nooit geweld rechtvaardigen. Het bijkomende excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium constitutioneert opzet tot genocide.

Kamerstukken wijzen uit dat in ieder geval Nederlandse Kamerleden bekend zijn met de beruchte dosis-effect-relatie (des te meer gebruikt des te dodelijker) van munitie van verarmd uranium. Omdat er uit ideologische motieven op mensen gericht geweld is toegepast, met als doel politieke en/of maatschappelijke verandering te bewerkstelligen, is de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak als terroristische daad te kenmerken. Ook is er aanzienlijke maatschappelijke zaakschade aangericht en zijn culturele, industriële, intellectuele, bestuurlijke, staatsrechtelijke en anderszins rechten ontvreemd. Algemeen bekend is dat de opmaat naar dit buitenproportionele geweld van de troepen van ‘the Coalition of the Willing’ de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 zijn.

Dat dit geweld van deze coalitie imponeert als een ordinaire kruistocht met moderne middelen versterkt het terroristische karakter ervan. Voorts wijzen deskundige rapportages van architecten, bouwkundige, chemici en natuurwetenschappers uit dat de Twin Towers bij en tijdens de aanslagen in New York 11 september 2001 niet zijn ingestort ten gevolge van het incident met de vliegtuigen omdat het tot stof desintegreren van Twin Towers inclusief de stalen kern substantieel meer energie kost dan de (als ordinair voorgestelde) vliegtuigen met hun hoge snelheid en lading kerosine bezaten. Actie is een tegenovergestelde reactie leert de Derde Wet Van Newton, voorts geldt de Wet Van Behoud Van Energie. Normale vliegtuigen vliegen te pletter tegen Twin Towers.

Aangezien het tot stof vergaan van de Twin Towers meer energie vergt dan de twee ordinaire lijnvliegtuigen bezitten kunnen is er een extra factor geweest die de uiteindelijke desintegratie van de Twin Towers verzorgd heeft. Dit houdt in alle redelijkheid in dat de hier bedoelde misdaden van ‘the Coalition of the Willing’ inclusief Nederlandse politici omvangrijk zijn. De kring van deelnemers aan de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 is (veel) breder. Deelnemers horen ook in eigen (Amerikaanse) kring gezocht te worden. De daders houden er de wereld mee in gijzeling. Ook is er herhalingsgevaar te duchten. Nederlandse bewindslieden en parlementariërs sinds het eerste kabinet Balkenende benoemd en beëdigd is én Joshua Livestro, Matthijs van Nieuwkerk, Jort Kelder, Elsevier, Volkskrant, Telegraaf, HP/de Tijd en Bert Brussen vervullen daarin dus strafwaardige rollen.

Document acties

Share |