29-03-2018

Der Ewige Jude

by J.L. de Kreek — last modified 29-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Tijdens de strafzaak tegen Geert Wilders in Amsterdam 2011 werd door een benadeelde partij de Nazi-film “Der Ewige Jude” uit 1940 ingebracht om te laten zien dat FITNA van Geert Wilders daarvan de moderne versie is. Ook werd daarbij tekst en uitleg gegeven over de rol van “Der Ewige Jude” als blauwdruk voor Holocaust. De Officieren van Justitie mrs. Velleman en Van Roessel namen de digitale kopie van “Der Ewige Jude” wat diende als bewijs tegen Wilders, direct in beslag omdat het virulent antisemitisch is. Blijkt de held van Geert Wilders eind 19e eeuw reeds een artikel te hebben geschreven als middel tot realisatie van de Endlösung, met de titel “Der Ewige Jude”.

Er mag geen misverstand bestaan over het feit dat de helden van Geert Wilders samenwerkend met journalisten, bankieren, managers en politici de grote organisatoren zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Deze grote misdadigers zijn nooit ontmaskerd omdat ze zo intelligent als zij zijn Jodendom als dekmantel hebben gekozen en voorts zowel voor de oorlog als na de oorlog de legers der grote machten commanderen met hun bezit. Deze grote groep die zeventig jaar na de oorlog zich doelbewust schuldig maakt aan complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders is mogelijk ook schuldig aan de aanslag op de MH 17.

Leiders van deze groep bedreigen en bedriegen de Nederlandse Rechtspraak terrorisme gerelateerd om bewuste benadeelde partij voortgaand in het ongelijk te stellen in verband met de Nazi-feiten van de helden van Geert Wilders. Recent is Hidde Jan van Koningsveld, de Führer van de CIDI-Jugend, in actie gekomen tegen hét Goede Nieuws™ op www.goedenieuws.nl omdat hij daarop als terrorist staat gekwalificeerd die ook “Hitler Jan van Jodenveld” genoemd wordt. De Joden zijn door de Zionisten vergast op Endlösung en Holocaust en Hidde Jan van Koningsveld werkt eraan dat dit NIET algemeen bekend wordt ook beweert hij "actief lid" te zijn van "de Joodse gemeenschap".

De Zionisten zijn van meet af helder geweest in verband met hun terroristische plannen: de Zionisten willen "oppermacht" en Joden moeten worden vernietigd. De Zionisten bepalen, verzet tegen Zionisme wordt met bruut geweld neergeslagen, vrije meningsuiting moet vergaand worden beperkt en de Zionisten hebben louter schijt aan de Joden. Eind 19e eeuw spande Zionistenleider Theodor Herzl en het wereldhuis van de familie Rothschild en diverse journalisten en uitgevers reeds samen om de Holocaust voor te bereiden, zeer wel bewust van de eigen utopie. Ook het feit dat Joden al meer dan 125 jaar actief betogen dat Zionisme helemaal niks met Jodendom te maken heeft wordt efficiënt zicht van het publieke gehouden.

Geschiedenisonderwijs in Nederland is erop gericht leerlingen te misleiden in verband met de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zodat de daders van de Derde Wereldoorlog en de volgende Holocaust niet of niet tijdig worden herkend en ontmaskerd. Het is allemaal zeer makkelijk te zien en begrijpen aan de hand van de authentieke bronnen op www.holocaustles.nl en bijvoorbeeld de "Zionistische Schriften" van Theodor Herzl en Max Nordau.

28-03-2018

Ahmed Aboutaleb = afvallige Moslim

by J.L. de Kreek — last modified 28-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De zogenaamde haatimam Sjeik Fawaz die beweert dat Ahmed Aboutaleb een hypocriete, opportunistische en afvallige Moslim is die de (belangen van de) Moslimgemeenschap ondermijnt, heeft gelijk. Het is veel erger dan dat. Ahmed Aboutaleb is lid van de partij die actief genocide op Moslims bewerkstelligt. Feitelijk is het nog weerzinwekkender dan dit want deze genocide is de voortzetting van de Holocaust. Lodewijk Asscher die leider is van de partij van Ahmed Aboutaleb kan het weten want zijn overgrootvader leidde namens de Zionisten de deportatie van Nederlandse Joden.

Rotterdam, de stad waarvan Ahmed Aboutaleb burgemeester is, werd bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd door de Duitsers die op hun beurt symbiotisch samenwerkte met de Zionisten en de journalisten van onder andere de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Neue Freie Presse om de Endlösung en de Holocaust te realiseren als opmaat tot de wederrechtelijke kolonisatie van Palestina. Ahmed Aboutaleb kan dit allemaal weten want het bewijs staat gewoon op Internet.

Minister Grapperhaus van Justitie noemt de uitlatingen van de zogenaamde haatimam Sjeik Fawaz “walgelijk” terwijl Grapperhaus als leider van de VVD schuld heeft aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden. Prominente leden van de partij van minister Grapperhaus nemen voorts doelbewust deel aan het misbruiken, mishandelen en vermoorden van grote groepen minderjarigen.

Dat de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van Grapperhaus en Lodewijk Asscher nog niet zijn vervolgd komt omdat de oorlogsmisdaden en het terrorisme van Grapperhaus en Asscher ambtsmisdrijven zijn, en de Hoge Raad een onfortuinlijke misslag maakt in verband met de genocide van Grapperhaus en Asscher op Semieten in Moslimlanden. Elke Moslim in de politiek is een afvallige, waar ook ter wereld. Het werk van Ahmed Aboutaleb in de politiek is strafbaar gesteld in de Wet Internationale Misdrijven.


26-03-2018

Nazi’s eten koosjer

by J.L. de Kreek — last modified 26-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Professor mr. Herman Loonstein die advocaat is bij Loonstein Advocaten B.V. en voorzitter van Federatief Joods Nederland eet koosjer. Ook was hij voorzitter van het Cheider. Iedereen weet dat Cheider een Joodse scholengemeenschap is waar Joodse kinderen worden opgevoed met de Joodse lepel en de Joodse nap. Deze Joodse kinderen leren van nasi Herman Loonstein dat achter elke boom een antisemiet staat en dat de bewaking, en de sluis met stalen deur en het twee meter hoge stalen hek rondom de school nodig zijn om de Joodse kindertjes te beschermen tegen het direct dreigend gevaar van de Jodenhaat.

Niet vertelt Herman Loonstein dat de muur en bewaking is om de Joodse jeugd te laten wennen aan het Ghetto leven wat Nazi-leider Herman Loonstein voor de Joodse gemeenschap in petto heeft. Professor mr. Herman Loonstein weet als geen ander dat de Zionisten samenwerkend met hun media en de familie Rothschild de grote voortrekkers zijn van de Endlösung en de Holocaust Nazi’s eten koosjer om de familie Rothschild de kans te leveren het reeds lang door deze familie gedroomde Koninkrijk te Palestina te stichten. 

De Zionisten, die zich al in 1890, hebben afgekeerd van het contract sociaal (bestaat niet volgens de Zionistische leider Herzl), zijn de grote leiders die actief de voorbereidingen hebben getroffen voor het werk van Adolf Hitler, Adolf Eichmann, Himmler en Reinhard Heydrich.. Het concentratiekamp Auschwitz is gebouwd door de onderneming van de familie Rothschild. De bruutste moordenaars in dit kamp waren werknemers van deze onderneming, niet de SS.

De SS is opgericht door Zionisten. Ook bij de NSB waren zionisten betrokken, om het groot te maken. De Zionisten zijn nooit ontmaskerd voor hun misdrijven tegen de Joden en de mensheid. De Zionisten zijn genocidale moordenaars op permanente herhaling. De Zionisten willen wereldmacht. De Zionisten willen dat alle landen Zionistisch worden. Karl Marx was ook Zionist. Zijn ideologie is om de arbeider in verzet te brengen tegen het kapitaal in plaats dat de arbeider begrijpt hoe de kapitalist te werk gaat. 

Psychoanalyticus Carl Jung was ook Nazileider die andere Nazileiders psychologisch begeleidde, ook na de oorlog. Zijn volgelingen onderwijzen vandaag alternatieven voor besluitvorming, geschillenbeslechting en deocratie. De Zionisten zijn aan het eind van de 19e eeuw een bondgenootschap aangegaan met de antisemieten om de Joden in verdrukking te brengen en als blanke slaven op te drijven naar het Ghetto te Palestina.

De Zionistische leiders die aan de basis staan van de Holocaust gebruiken bewust bij herhaling het woord “Ghetto” om de Joodse Staat in Palestina te kwalificeren. Geert Wilders bewondert deze Zionistische leiders die de creatieve breinen zijn van Hitler en de gaskamers. Het mag vandaag allemaal niet verteld worden door de lokale Nazileider Hidde Jan van Koningsveld van de CIDI-Jugend die zich recent heeft laten inspireren door Nazi’s in Israël, want dat vindt hij antisemitisme.

De media waaronder de Telegraaf en het Nieuw Israëlische Weekblad zijn in ieder geval sinds 1922 betrokken en zijn vandaag samenwerkend schuldig aan verhogen van de terreurdreiging en misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en de Joden. De geschiedenis vertellen zoals deze is kan niet anders dan de zure plicht zijn van professor mr. advocaat Herman Loonstein bij gebreke waarvan hij voortgaand benadert moet worden als één van de tegenwoordige leiders der Nazi’s die nog altijd onverkort op Jodenjacht zijn!

25-03-2018

Zionisme dekmantel Nazi’s

by J.L. de Kreek — last modified 25-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Nazi’s hebben een zeer intelligente stunt uitgehaald om de Joden te Holocausten en zelf niet op te draaien voor de misdaden. Meeste mensen denken dat de Nazi’s bestaan uit Adolf Hitler en consorten terwijl de groep der Nazi’s groter en ook diverser is. De Nazi’s zijn onder het mom van Zionisme zonder enig Joods mandaat en volledig in strijd met het tot dan geldende ‘contract social’ tussen de Joden en het Avondland, zich sinds 1897 officieel gaan voordoen als belangenbehartigers van de Joden met het oorlogsdoel de antisemitische vrienden en bondgenoten de Endlösung te laten uitvoeren.

Het is allemaal niet zo moeilijk te begrijpen dat de tekens NAZI daadwerkelijk slaan op de fusie tussen de Nationaalsocialisten en de Zionisten. De Partij van de Arbeid opereert -getuige de leiding van Lodewijk Asscher- nog altijd in die geest.

De overgrootvader van Lodewijk Asscher was leider van de deportatie van de Nederlandse Joden, zogenaamd als voorzitter van de Joodse Raad. Veel organisaties die het woord “Joods’ of ‘kosher’ voeren (zoals dat restaurant in Amsterdam waarvan regelmatig de ramen worden ingegooid) zijn dekmantelorganisatie van de nog immer wereldwijd actieve nazi-beweging die is gestart door de ‘founding father’ van de zogenaamd Joodse Staat Israël.

Israël is bedoeld als wereld-getto. Om de Joden finaal uit te roeien bij de volgende Holocaust die de Nazi’s hebben geagendeerd. Nazi-leider Hidde Jan van Koningsveld, de Führer van de CIDI-Jugend, doet verwoede pogingen bij de Rechtspraak om de waarheid van bovenstaande onder de pet te houden. Daarbij laat hij blijken letterlijk maling te hebben aan de Joodse normen en waarden en het niet relevant te vinden dat de Nederlandse Rechtspraak door zijn Zionistische vrienden bij het Meldpunt Discriminatie Internet wordt bedreigd met “dire consequences” en “organizations that will see to it that there are consequences’ om gelijk te krijgen. De VVD, PVV, CDA, CU, SGP, SP, PvdA, GroenLinks, Forum voor Democratie zijn zeer goed bevriend met de Nazi’s, net als de Telegraaf Media Groep en Kustaw Bessems van De Volkskrant.

23-03-2018

Zionisten daders Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 23-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

73 jaar na de dood van Adolf Hitler komt eindelijk de waarheid boven tafel: de Zionisten zijn de daders van de Holocaust. Al sinds 1890 werken de Zionisten zonder Joods mandaat actief aan de stichting van het wereld-getto te Palestina. Om hun overwinning te vieren willen de Zionisten een nieuwe tempel bouwen. De bouw van deze tempel vereist offers en daarom zijn de Joden vermoord in de kampen die zijn aangelegd door de onderneming van de familie die de Vorst zal zijn van alle Joden met Groot Israël als Koninkrijk.

De muntHet is allemaal makkelijk te zien en begrijpen aan de hand van duizenden pagina’s authentieke tekst van de Zionisten die tot op heden altijd zijn verdoezeld door Zionisten, het onderwijs en Historici als Thierry Baudet en Mark Rutte. De kampen, de treinen, het deporteren, de slavernij, het executeren van Joden, antisemieten voor handhaving van de openbare orde, Adolf Hitler, de nieuwe tempel, het offer, de Endlösung, de Holocaust, de Rothschild als Vorst, het staat álemaal letterlijk aangekondigd in de duizenden pagina’s authentieke publicaties van de grote Zionistische leiders Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky die door de Zionisten en Geert Wilders op een voetstuk worden geplaatst. Uitkomen voor de waarheid en de feiten van de Zionistische grondslag van de Holocaust mag niet van de Zionisten want dat vinden de Zionisten antisemitisme. Dan doen ze aangifte en bedreigen de Zionisten de Rechtspraak om te vervolgen en veroordelen. 

Zionisten zijn geen Joden ook al doen de Zionisten van wel. Zionisten zijn tegen de Joden. Zionisten haten Joden. Zionisten stelen de Joodse identiteit zoals de naam Israël, de Joodse symbolen, het Hebreeuws, de Synagoge. De menora, en de Thora, om te misleiden. Daardoor denken de meeste mensen dat Zionisten hetzelfde als Joden zijn en haten ze Joden omdat Zionisten van die laffe terroristen zijn die zich verschuilen achter de identiteit van hun Joodse slachtoffers. Zionisten willen dat anti-Zionisme gelijk wordt gesteld aan anti-Semitisme, terwijl Jodendom juist zeer anti-Zionistisch is. Hidde Jan van Koningsveld de actuele Führer van de CIDI-Jugend is zo’n antisemiet die leiding geeft aan pogroms op personen met Joodse achtergrond om de waarheid onder de pet te houden. Zionisten haten Joden.

Onder Joden is de diepgaande samenwerking tussen de Zionisten en de Nationaalsocialisten reeds lang bekend. Net als het verhaal van Rabbi Michoel Ber Weissmandel, een Slowaakse rabbijn die bijna duizenden Joden heeft gered tijdens de Holocaust. In 1942 schreef deze Rabbi een brief aan ‘het Joodse Agentschap’ in Zwitserland waarin hij smeekte om geld om transporten te voorkomen van Tsjechisch Joden naar de gaskamers in Auschwitz. Nathan Schwalb, die de vertegenwoordiger van het Agentschap in Zürich was, heeft toen als volgt gereageerd:

As to the cry that comes from your country, we must be aware that all the nations of the Allies are spilling much blood and if we do not bring sacrifices, with what will we achieve the right to sit at the table when they make the distribution of nations and territories after the war? And so it would be foolish and impertinent on our side to ask the nations whose blood is being spilled for permission to send money into the land of their enemies in order to protect our own blood. Because only through blood will the land be ours. As to yourselves - members of the group - you will get out, and for this purpose we are providing you with funds by this courier.

De Tempel van het Zionisme vereist dat "sacrifices" naar het altaar worden gebracht. De grote Zionistische leider Theodor Herzl noemde deze offers 08 juni 1895 "Großer Versöhnungsausklang". Theodor Herzl verwijst hier expliciet naar Jom Kippoer (Grote Verzoendag) wat eindigt met een brandoffer (Holocaust). “Versöhnung” betekent “verzoening”. “Großer” betekent “groot”. “Ausklang” betekent “slotstuk”. Theodor Herzl schrijft in zijn dagboeken 08 juni 1895 dat het Jodenvraagstuk met een grote “verzoeningsfinale” opgelost wordt. In deze zin in zijn dagboeken 08 juni 1895 is door Theodor Herzl bepaald dat een Holocaust het sluitstuk is van de “Endlösung der Judenfrage”.

De grote militair leider der Zionisten, Ze’ev Jabotinsky schreef pal voor de oorlog: “De Joodse Staat moet het oorlogsdoel zijn van alle bondgenoten”. De antisemieten waren al sinds 1890 de trouwste bondgenoten en beste vrienden van de Zionisten en werkte al in 1933 symbiotisch met hen samen ter realisatie van de Endlosung. De antisemieten zijn geaccrediteerd en betaald door de Zionisten als ten uitvoerleggers van de Holocaust. Eichmann spiegelde zich aan de grote Zionistische leider Theodor Herzl en deed het werk wat de Zionisten in 1897 reeds wilde: Joden deporteren per trein naar de slavenkampen der Zionisten.

21-03-2018

De ziekte van Bram Bakker

by J.L. de Kreek — last modified 21-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Psychiater, publicist, ondernemer en hardloper Bram Bakker heeft een MRI-scan laten doen door Prescan® want Bram Bakker is hypochonder. De zieke van Bram Bakker zit tussen zijn oren en wordt steeds erger. Hij deelt zijn aandoening met zijn collega Esther van Fenema die ook psychiater, publicist en aandachtsziek is. De beste psychiater is ook een goede huisarts. Bram Bakker is geen van beide. Bram Bakker is één van de prominente toonzettende artsen die kennelijk doelbewust zwijgt over het ontbreken van een causaal verband tussen AIDS en HIV. Al in 1984 heeft Robert Gallo bewezen in het gerenommeerde Science dat HIV niet de oorzaak is van AIDS. Er bestaat geen bewijs dat AIDS door HIV kan worden veroorzaakt.

Wel bestaat er bewijs gepubliceerd door Robert Gallo in het gerenommeerde tijdschrift Science in 1984 dat AIDS niet kan worden veroorzaakt door HIV. Dit bewijs bestaat uit statistieken die in tabellen zijn afgebeeld in de desbetreffende publicatie en waaruit blijkt dat bij een minderheid van de AIDS patiënten ook HIV gevonden is en dat bij een meerderheid van de patiënten HIV niet de oorzaak van AIDS is. Dat men bij Aids-patiënten HIV vindt is welhaast vanzelfsprekend. Dit wordt correlatie genoemd. HIV kan altijd voorkomen bij mensen bij wie het immuunsysteem op de ene of andere manier is verzwakt of onder druk staat. Ook zwanger vrouwen kunnen HIV besmet raken louter omdat ze zwanger zijn.

Het Hiv-virus wordt door geslachtsgemeenschap of bloed-bloed-contact overgedragen en doet verder niks bij personen die daarmee besmet raken. De eerste AIDS patiënten in de jaren 80 vorige eeuw waren feestbeesten die te veel poppers en antibiotica tegen geslachtsziekten gebruikten en dronken en vol gesnoven van darkroom naar darkroom kropen om zich door de eerste de beste groep Gaylords te laten misbruiken. AIDS is het gevolg van levensstijl waarbij het immuunsysteem raakt verzwakt tot het decompenseert en de patiënt ontvankelijk wordt voor opportunistische aandoeningen. In de begintijd van AIDS kregen Hiv-patiënten AZT voorgeschreven om de verkrijging van AIDS te bevorderen.

AIDS is een verkrijgingssyndroom. HIV is een virus. Het typische aan een virus is dat het niet de oorzaak zijn kan van een syndroom want syndromen hebben complexe oorzaken zonder direct aantoonbare eerste begin. HIV maakt mensen niet ziek. Hiv-anti-lichamen die door Hiv-tests worden gemeten bewijzen dat het immuunsysteem goed werkt. Hiv-anti-lichamen worden door het immuunsysteem aangemaakt om Hiv te bestrijden. Als iemand Hiv besmet is dan zijn de Hiv-anti-lichmanen bewijs dat de patiënt op de goede weg is. Net als bij griep. Griep zonder griep-anti-lichamen is dodelijk.

Dr. Juliane Sacher is een Duitse huisarts die de methode heeft ontwikkeld in verband met Hiv en Aids die standaard in Nederland moet worden gehandhaafd om patiënten niet dodelijk ziek te maken met de medicijnen tegen Hiv en de gezondheidszorg niet onnodig op kosten te jagen. Dokter Joep lange die is vermoord bij en tijdens de aanslag op de MH17 leverde Hiv-medicatie in Zuid Afrika en vond zichzelf dan een hele pief, terwijl hij schoon water en goede voeding had moeten brengen om de door hem geconstateerde aandoeningen te verhelpen. Aids wordt veroorzaakt door amateurs als Bram Bakker die de wetenschappelijke literatuur niet lezen of niet kunnen begrijpen of niet zelf nadenken en de hele tijd propaganda maken op Twitter.

18-03-2018

Waarheid over Geert Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 18-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De waarheid over Geert Wilders is dat hij schuldig is aan het sneuvelen van in ieder geval één Nato-militair en één militair van de Nederlandse defensie. Ook is de waarheid over Geert Wilders dat hij zich schuldig maakt aan het verhogen van terreurdreiging. Geert Wilders heeft twee helden. Dit zijn Theodore Herzl en Ze’ev jabotinsky. Theodore Herzl was journalist die leefde van 1860 tot 1904 en in 1895 de Holocaust heeft bedacht. Ze’ev jabotinsky stierf in 1940 en was tot die tijd de militair leider van Israël in oprichting met het oorlogsdoel de antisemieten de Endlösung laten uitvoeren als opmaat naar de kolonisatie zonder Joods mandaat van Palestina.

Geert Wilders is volger van de grote Zionistische leiders van voor de Tweede Wereldoorlog die verantwoordelijk zijn voor die oorlog en de Holocaust. Door terrorisme gerelateerd bedrog en bedreigen door Zionisten en journalisten van onder andere de Nederlandse Rechtspraak is het nog niet algemeen bekend dat de helden van Geert Wilders de initiators zijn van Hitler en de gaskamers. Geert Wilders heeft met Adolf Eichmann gemeen dat hij jaagt op Semieten en dat hij net als Adolf Eichmann bewonderaar is van Theodor Herzl. De Zionisten en Geert Wilders plaatsen de creatieve breinen van de Holocaust op een voetstuk en doen alsof zij Joden zijn die gerespecteerd worden moeten. 

Geert Wilders heeft veel trouwe vrienden. Bijvoorbeeld bij GeenStijl en de rest van de Telegraaf Media Groep. Blijkt de Telegraaf al in 1922 in bezit te zijn van de plannen voor de Holocaust die zijn geschreven door journalist Theodor Herzl in de vorm van zijn dagboeken. Al die jaren liegt de Telegraaf wat een geweldige man Theodor Herzl is terwijl de Telegraaf al in 1922 weet dat niemand anders dan Theodor Herzl de werelddiscussie over Endlösung heeft aangejaagd en de geestelijk vader is van de deportatie van Joden per veewagons naar slavenkampen want de Joden moesten de trein zelf betalen. Ook de Holocaust is door Herzl bedacht die het 08 juni 1895 in een bericht aan het “Rothschildsches Syndikat” nog "Großer Versöhnungsausklang" noemde. De waarheid over Geert Wilders is dat hij en Adolf Hitler werken voor hetzelfde ideaal. Saillante is dat de Rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door de vrienden van GeenStijl om Geert Wilders niet te vervolgen voor zijn aanslag op de beste militair van de Nato en de zoon van de CDS.

17-03-2018

Stephen Hawking niet briljant

by J.L. de Kreek — last modified 17-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Einstein was een Naziwetenschapper en Stephen Hawking was niet briljant. Stephen Hawking borduurde voort op Einstein. De beroemde formule van Einstein luidt dat energie gelijk is aan massa maal de snelheid van het licht in het kwadraat. Daarbij wordt verteld dat licht een constante snelheid bezit. Ook wordt dan verteld dat licht geen massa heeft. Licht is energie. Onder omstandigheden gedraagt het zich als deeltjesverschijnsel en als golfverschijnsel. Toch heeft licht geen massa volgens de wetenschap van Stephen Hawking. Stephen Hawking heeft altijd met een beperkte blik naar Einstein gekeken.

De formule van Einstein waarbij de snelheid van het licht met zichzelf en een massa wordt vermenigvuldigd om te berekenen hoeveel energie deze versnelling van de massa levert geeft logischerwijs een andere kijk op de werkelijkheid wanneer er vanuit wordt gegaan dat de snelheid van licht een Natuurkundige grootheid is en geen constante. Lene Hau bewijst dat ze licht kan stilzetten. Zonder het op te vangen in iets met een grote dichtheid. Gewoon licht wat beweegt in de luchtledige ruimte kan Lene Hau tot stilstand brengen. Dat is geniaal. Niemand heeft het over Lene Hau. Wanneer Vincent Icke bij de Wereld Draait Door komt praten over natuurkunde vertelt hij niet dat een vrouw met de naam Lene Hau de natuurkunde op de kop zet door te bewijzen dat iedereen ongelijk heeft. Lene Hau deed iets waarvan Einstein theoretiseerde dat het onmogelijk is.

Wanneer de snelheid van licht een Natuurkundige grootheid en geen constante is dan kan alles tot stilstand komen want licht kan dan ook de snelheid nul bezitten. Dan is er ook geen begin aan de tijd. Stephan Hawking zegt in de film die over hem is gemaakt in een scene dat er een begin is aan tijd en dat hij de elegante formule wil vinden die alles beschrijft. Omdat Stephen Hawking altijd van de verkeerde veronderstelling is uitgegaan dat de snelheid van licht een constante is, heeft hij de elegante alles beschrijvende formule nooit gevonden. Er is geen begin aan de tijd. Volgens Stephen Hawking hebben zwarte gaten zeer lage temperaturen. Dat wordt de “Hawkingstraling” genoemd. Dit wordt gemeten in nano-kelvin. Een Kelvin is -273 graden Celsius. Wordt ook het absolute nulpunt genoemd. Nano is een factor 10-9 Dus heel koud. Alles wordt naar een zwart gat toegetrokken. De massa is extreem groot. Licht staat stil in een zwart gat want E = mc2.

16-03-2018

Antisemitisme Lodewijk Asscher

by J.L. de Kreek — last modified 16-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De familie van het prominente PvdA politicus Lodewijk Asscher was actief betrokken bij de deportatie van Nederlandse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lodewijk Asscher is betrokken bij terrorisme en genocide op Semieten in Irak. Lodewijk Asscher beweert dat de Tweet van Nida over het verband tussen Israël en ISIS “antisemitisch is”. Lodewijk Asscher is zelf betrokken bij de oprichting van ISIS. De Nederlandse politiek is betrokken bij de oprichting van ISIS. De SS vroeger tijdens de oorlog is ook opgericht door een Zionist. Lodewijk Asscher is één van de Nederlandse leiders die de bevolking terrorisme gerelateerd bedriegt en macht misbruikt om genocide op Semieten te bewerkstelligen.

Lodewijk Asscher is juist één van de personen die weet of weten kan dat de Zionisten de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust hebben georganiseerd en dat leden van zijn familie in de valse hoedanigheid van bestuurders van de Joodse Raad de Joden hebben geselecteerd die de Nazi-bezetter namens Israël in oprichting moest deporteren naar de kampen in bezit van de aanstaande Vorst van álle Joden. Het deporteren van Joden per trein naar slavenkampen is bedacht door Zionisten. De documenten waarin zij hun plannen uit de doeken doen staan al jaren gewoon op internet voor iedereen te lezen en Lodewijk Asscher blijft doen alsof Israël een te respecteren Staat is en niet is opgericht door Adolf Hitler om de Joden uit te roeien.

Lodewijk Asscher is een mislukking. Zijn werk is antisemitisch en benadeel noet alleen de Joden. Door de betrokkenheid van Lodewijk Asscher bij terrorisme en de oprichting van ISIS beschadigt Lodewijk Asscher doelbewust de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Lodewijk Asscher is net als veel Zionisten een strijder in vreemde Zionistische krijgsdienst. Israël heeft de Joden geholocaust. De grote Zionistische leiders schrijven de plannen voor de Holocaust in de periode van 1890 tot 1904, zich zeer wel bewust dat eerst ongeveer veertig jaar later de idealen tot wasdom komen zullen. Het staat allemaal geschreven en gedrukt in de duizenden pagina’s authentieke tekst die de grote  Zionistische leiders hebben achtergelaten en waarvan de Zionisten niet willen dat iedereen de eigen conclusie daaruit trekt!

Document acties

Share |