29-10-2017

Zionistische Joden bestaan niet

by J.L. de Kreek — last modified 29-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Op het Gelderlandplein in het Amsterdamse Buitenveldert winkelen dagelijks talrijke personen die zeggen Zionistisch en Joods te zijn. Ook zijn er Christenen die beweren Zionistisch te zijn. Van Adolf Eichmann is bekend dat hij zichzelf als Zionist en tweede Herzl zag. Zionistische Joden bestaan niet. Zionisme staat haaks op Jodendom. Het diepe verlangen van Joden terug te keren naar Zion is compleet wat anders dan het Zionisme van bijvoorbeeld Esther Voet of Hidde Jan van Koningsveld.

Het Zionisme is een 120 jaar oude politiek maatschappelijke ideologie ontsproten uit het brein van een journalist met een zeer grote hekel aan zijn orthodoxe roots en contacten met de groten der aarde zoals de familie Rothschild en de besturende elite. Theodor Herzl was de grondlegger van de massa media en een volleerd lobbyist die te Parijs 1895 op de idee van de Holocaust is gekomen. Theodor Herzl is het creatieve brein van de Endlösung en alles wat daarbij is komen kijken inclusief het nutteloze figuur Adolf Hitler. Theodor Herzl heeft de plannen voor oorlog en Holocaust gespiegeld aan oude Eindtijd voorspellingen uit de Bijbel. Met name Ezechiël en Openbaring.

Theodor Herzl sloot met zijn idee voor de Endlösung aan bij de wil van de Papen om Europa vrij te maken van Joden. Zoals iedereen weet was de Katholieke kerk hofleverancier antisemitisme en is hieraan een eind gekomen door de Verlichting in de 18e eeuw. Voor de Joden was de periode van Verlichting van korte duur want de Zionisten beëindigen al in 1897 eenzijdig de handhaving van de mensenrechten voor de Joden met de officiële oprichting van hun terroristische organisatie die zij verwarrend vereniging Erez Israël noemde. De naam Israël is geroofd van de Joden. Hadden de Joden daarover in der tijd een merkrechtelijk geschil kunnen voeren dan hadden de Joden zeker gewonnen.

Israël is de eeuwige en onvervreemdbare handelsnaam der Joden. Joden onderscheiden zich van alle andere mensen omdat zij Israël zijn. De Joodse mensen zijn Israël. Israël zijn mensen van vlees en bloed, geen Staat. Joden zijn op last van Gd de Eeuwig Liefhebbende Vader voor welhaast altijd verstrooid over de héle aarde. Volgens de Joodse geschiedenis heeft Gd dit gedaan omdat de Joden zondigde. De Verstrooiing, ook de Diaspora genoemd, is een geaccepteerd feit in het Jodendom. Ook geloven Joden dat Gd hen heeft opgedragen de Diaspora nimmer en nooit politiek en/of maatschappelijk en of anderszins door menselijk toedoen te revisioneren.

08 november 2017
vieren de Zionisten het honderdjarig succes van hun revisie van de Diaspora. 02 november 1917 heeft Lord Rothschild de Balfour-verklaring uitgereikt gekregen wat de Zionisten misbruiken als vergunning om Palestina wederrechtelijk te koloniseren als ware het een Joodse Staat. Kristalnacht was 09 november. De familie Rothschild is in 1895 reeds vergaande toezeggingen gedaan door de Zionisten dat de familie de eerste Prins van Groot Israël zou leveren indien het de door Theodor Herzl bedachte Endlösung ondersteunt. De ideologie van Herzl is wettelijk verankerd in de zogenaamd Joodse Israël. Het concentratiekamp Auschwitz is gebouwd op particulier initiatief van een onderneming van de familie Rothschild.

Voor de Franse Revolutie toen de familie Rothschild nog als ongekroonde alleenheerser kon bepalen waar Joden en ook ‘negroes’ gingen en stonden, had de familie Rothschild geen of amper concurrentie. Na de Franse Revolutie toen democratie en mensenrechten werden ingevoerd raakte Joden en ‘negroes’ verlost van antisemitisme en racisme en konden zij assimilerend en emanciperend leven als vrije mensen – waardoor de Rothschild macht en rijkdom met gewone normale burgers moest delen. Theodor Herzl zag in de wereldbevolking “slaves of extraordinary capacity for work”. De Joden in Auschwitz waren blanke slaven van de Zionisten die ritueel zijn gewassen, vergast en verbrand door de priesters van de terroristische organisatie van Esther Voet en Hidde van Koningsveld.

28-10-2017

Jan Roos voorkeursdoelwit Jihad (2)

by J.L. de Kreek — last modified 28-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Jan Roos heeft gewerkt voor de organisatie die in 1922 de Holocaust hielp voorbereiden. Tegenwoordig propageert Jan Roos op zijn site dat linkse mensen Joden haten omdat ze tegen Israël zijn. Jan Roos kan weten dat Israël geen Joodse Staat is en opgericht door de Nazi's in samenwerking met de journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf. Met een guitige glimlach en een blik alsof niemand hem wat kan maken liegt Jan Roos de geschiedenis alsof het gedrukt staat.

Kwestie is natuurlijk dat er al een keer aangifte is gedaan tegen Jan Roos cum suis in verband met betrokkenheid bij terrorisme, internationale misdrijven en referendumbedrog. Één en ander heeft nog niet geleid tot strafvervolging omdat vrienden van Jan Roos de Rechtspraak bedreigen met afschrikwekkende gevolgen om de Nazifeiten van de vrienden van Jan Roos te ontkennen. Ook is er aangifte gedaan tegen Jan Roos in verband met het bedreigen van gezagsdragers. Voorts heeft Jan Roos een kapmes in zijn auto waarmee hij mensen bedreigt.

Wat Israël betreft is er slechts één waarheid. Israël is géén Joodse Staat. De naam is gestolen van de Joden. De Staat Israël is bedoeld als wereld-getto voor de Joden om ze totaal uit te roeien of te bekeren tot het Zionisme. Zionisme en Jodendom sluiten elkaar uit. Israël is de naam van de Joden. Niet de naam van een Staat waarvan in strijd met de Drie Eden wordt beweerd dat het een Joodse Staat is. De Drie Eden zegt Jan Roos waarschijnlijk niks. Als het hem wel wat zegt zal hij misschien beweren dat de Drie Eden geabrogeerd zijn.

Jan Roos is een antisemiet, een ras-nazi, een secreet van de bovenste plank wat alle middelen rechtens aan de paal genageld moet worden. Zo achterbaks als Jan Roos zijn er weinig. Met zijn werk ondersteunt Jan Roos de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders. Dat dit tevens een volgende Holocaust op de Joden inhoudt kan Jan Roos weten want dat wordt spijkerhard bewezen door de authentieke publicaties van de helden van Geert Wilders. De mening van Jan Roos is van personen die voortgaand bijdragen aan de voortbouwende Jodenjacht der Zionisten, daarom dat Jan Roos voorkeursdoelwit is van de juridische Jihad.

27-10-2017

Zionisten & journalisten organiseerde Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 27-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Holocaust is door Zionisten en journalisten georganiseerd. Meer in het bijzonder is de Holocaust georganiseerd door de helden van Geert Wilders. De Zionisten zijn halverwege de 19e eeuw begonnen aan de actieve voorbereiding op de Jodenvervolging van 1940-1945. Het project raakte in een stroomversnelling toen journalist Theodor Herzl zijn invulling van Zionisme leverde. Theodor Herzl is het creatieve brein van de Endlösung, de Holocaust en de Exodus. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf waren al in 1922 bekend met de plannen voor de Holocaust van de Zionistische leiders.

De uitgevers, de redacties, de besturen, de medewerkers van deze bladen besloten het publiek willens en wetens voor te liegen over de zuiverheid van het oogmerk der Zionisten. Tot op de dag van vandaag maken Zionisten en medewerkers van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf Media Groep zich schuldig aan het voortbouwend terrorisme der Zionisten en de Holocaust op de Joden. De grap van de Holocaust is dat deze niet voorbij is. Meeste mensen denken dat de Holocaust een tijdelijke gebeurtenis is wat zich beperkte tot 1940-1945. De Holocaust is een voortbouwend project waarmee alle Joden moeten worden uitgeroeid of bekeerd tot het Zionisme.

Hitler en de Zionisten waren twee handen op één buik. De Zionisten en Mussolini konden het ook goed met elkaar vinden. Net als de Zionisten en het Apartheidsregiem in Zuid Afrika. Vroeger toen de slavernij nog niet was afgeschaft waren Zionisten de slavenhandelaren die 'negroes' verkochten. De Franse Revolutie en de Verlichting in de 18e eeuw maakte een eind aan deze schendingen van mensenrechten. Het Zionisme is de beweging tégen De Verlichting. Om machthebbers in de oude staat van aristocratisch wereldbestuur te herstellen. Zionisme is antidemocratisch. Israël bezit geen enkel oogmerk mensen gelijk te behandelen. Joden, antisemitisme, racisme, fascisme zit in het fundament van deze zogenaamd Joodse Staat gebakken. Israël is gesticht door Hitler. Zionisme en Nazisme zijn synoniemen.

De Zionisten kregen alle ruimte van Hitler. Zionisten zijn zelfs de initiators van de beruchte Bruinhemden De Zionisten verklaarde Duitsland de oorlog in maart 1933. Eerst daarna in april zijn anti-Joodse maatregelen doorgevoerd in Duitsland. Bij en tijdens de  Bierkellerputsch in 1923 was Zionist Feder de kompaan van Hitler. De SS is opgericht door Zionist Emile Maurice, en ook Goebbels had een Zionistische achtergrond. Eichmann was ontegenzeggelijk Zionistisch  geïnspireerd. Het kamp Auschwitz is gebouwd op particulier initiatief van Zionisten. De SS stond erbij en keer ernaar. Het grofste geweld tegen Joden in Auschwitz is uitgevoerd door het Zionistische personeel van de Zionistische eigenaar van Auschwitz. Auschwitz was een kibbutz. Een agrarisch modelkamp waar de Zionisten ritueel de Holocaust op zes miljoen Joden wilde laten uitvoeren door hun priesters, als een heuse "großer Versöhnungausklang”.

25-10-2017

Helden Wilders initiators Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 25-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Ongeveer zeven jaar geleden in de periode dat het eerste proces tegen Geert Wilders speelde zijn authentieke documenten gevonden waaruit in een oogopslag blijkt dat de helden van Geert Wilders de grote mannen zijn achter Hitler en de gaskamers. Uit de krantenarchieven blijkt dat journalisten van het Nieuw Israëlitisch en de Telegraaf deze publicaties al in 1922 in bezit hadden en daarover valse feiten en nepnieuws verspreidde. Na de oorlog liegen de journalisten van deze uitgaven nog altijd over de Nazi-feiten van Wilders en zijn helden.

Afgelopen jaren is het onmogelijk gebleken deze documenten onder de aandacht van autoriteiten te krijgen want de Rechtspraak wordt terrorisme gerelateerd bedreigd door vrienden van Wilders om te zwijgen over de Nazi-feiten van Geert Wilders en zijn helden. De documenten zijn gedigitaliseerd te vinden op www.holocaustles.nl/bron. Eén van de prominente journalisten die deze feiten willens en wetens onder de pet houdt is Saskia Belleman van de Telegraaf. Saskia Belleman of althans de Telegraaf verheelt meerdere zware misdaden waar prominente personen bij zijn betrokken. De Telegraaf zwijgt ook over de feiten die bewijzen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen zijn ingestort.

De film FITNA van Geert Wilders opent met de aanlagen in de VS 11 september 2001. Wilders geeft Arabieren of Moslims of de Islam de schuld van deze aanslagen, terwijl ze door anderen zijn begaan. Wilders heeft samenwerkend met GeenStijl misbruik makend van vrije meningsuiting op afstand in Afghanistan een succesvolle aanslag gepleegd op Nederlandse en NATO militairen waarbij twee militairen zijn gesneuveld en twee zwaargewond zijn geraakt. Één van de gesneuvelde militairen was de beste militair van de NATO. De ander was de zoon van de CDS. De bedreigingen met afschrikwekkende consequenties om de Nazi-feiten van Wilders en zijn helden te ontkennen en een corrupte VVD-Raadsheer van het Gerechtshof Den Haag hebben bewerkstelligd dat Wilders niet reeds levenslang is opgelegd.

De advocaat van Geert Wilders heeft gelijk. Wilders kan niet strafrechtelijk veroordeeld worden voor de “minder Marokkanen” uitspraak wegens discriminatie of haatzaaien. AG Van Roessel, die Wilders in 2011 in eerste aanleg vervolgde als OvJ, en haar collega's worden bedreigd met afschrikwekkende consequenties en organisaties die daarop toezien door personen waarmee het Centrum Informatie Documentatie Israël samenwerkt om Joden mond dood te maken en te voorkomen dat algemeen bekend wordt dat de helden van Geert Wilders de initiators zijn van Hitler en de gaskamers. Wilders en het CIDI worden ondersteund bij en tijdens hun bedrog en terrorisme door een grote zwerm journalisten, schrijvers, opiniemakers en academici zoals Thierry Baudet, Leon de Winter, Beatrice de Graaf, Esther Voet, Peter R. de Vries, Kustaw Bessems, Bart Schut en Hidde van Koningsveld.

23-10-2017

Zionisten bondgenoten Nazi's

by J.L. de Kreek — last modified 23-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Holocaust is zo goed geslaagd omdat de Zionisten de bondgenoten zijn van de Nazi's. De volgende Holocaust slaagt omdat journalisten als Chris Klomp, Sylvain Ephimenco, Bart Schut, Kustaw Bessems, Esther Voet, Leon de Winter en vele vele andere bekende en minder bekende schrijvers, opiniemakers en publicisten sympathie hebben voor Zionisme. Deze antisemitische ideologie is populair onder mensen bij wie de Jodenhaat heel diep zit. Dit jaar vieren de Zionisten het 100-jarig succes van de Balfour-verklaring, misschien wel het meest antisemitische document op aarde.

Zionisten ambieerde al in 1896 iemand als Adolf Hitler en hebben de Holocaust in 1895 bedacht. In 1923 is Hitler gerekruteerd door de Zionisten. De Jodenvervolging van 1940-1945 was in het geheel een Zionistische operatie. Auschwitz was een Zionistisch kamp waarvoor het fundament in 1896 is gelegd in het epistel Der Judenstate van Theodor Herzl. Na de Franse Revolutie ging het gewoon goed met de Joden in West Europa. Door de vrijheid, gelijkheid en broederschap was het antisemitisme verdampt. Ook het einde van de slavernij droeg bij aan de Gouden Joodse Tijd.

Tot de Franse Revolutie waren macht en rijkdom in bezit van enkele families die aristocratisch en samenwerkend met de Kerk over de mensen regeerde. Democratie en mensenrechten maakte een eind aan deze dictatuur van deze families. De vrienden van deze families verdiende in die tijd het geld met slavenhandel. 'Negroes', en Joden die in Oost Europa in getto's als slaven werden gehouden. De Joodse getto's zijn in stand gehouden middels de knuppel van de gettopolitie van de familie die in 1895 een Syndicaat leidde om in 1940 de Holocaust te laten uitvoeren door de trouwe antisemitische bondgenoten.

Mark Rutte en Thierry Baudet en Beatrice de Graaf zijn personen die bij uitstek deze geschiedenis kennen omdat zij historici zijn en de feiten evident blijken uit historische documenten die gewoon in diverse universiteitsbibliotheken staan en waarop niemand ingaat. De Nederlandse geschiedschrijvers zijn collectief en individueel bedriegers omdat zij van de waarheid en de feiten in het verleden juist net niet dat deel van de bronnen aan het publiek meedelen waaruit zonneklaar blijkt dat Zionisten en journalisten de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers.

Anno 2017 de feiten openbaren leidt onmiddellijk tot een zieke Jodenjacht van laffe persparasieten als Esther Voet en de Telegraaf Media Groep en Hidde van Koningsveld die geen terrorist genoemd wil worden terwijl hij dat overduidelijk wél is. Meeste mensen denken bij terrorisme dat het ervan afhangt voor welke partij men is om van terrorisme te kunnen spreken. Terrorisme in het strafrecht moet in de geobjectiveerd betekenis worden begrepen. Dit komt dan neer op onrechtmatige maatschappelijke verandering. Als de Zionisten iets doen is het sinds 1897 officieel angst en vrees aanjagend en dreigend met op personen gericht geweld de wereldgemeenschap de stichting van Israël afpersen en het volkenrecht wederrechtelijk domineren.

21-10-2017

Israël zuiver ondemocratisch

by J.L. de Kreek — last modified 21-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Israël is geen democratie. Ook al zeggen mensen dat Israël de enige democratie is in het Midden Oosten. Om te zien dat Israël geen democratie is moet gekeken worden naar de grondwet van Israël. Deze grondwet wordt bepaald door de oprichters Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinksy. Theodor Herzl is de 'founding father' van Israël. Hij heeft van 1895 tot 1904 de plannen gesmeed voor de Holocaust als onderdeel van de politiek van kolonisatie van de Zionisten. Ze'ev Jabotinsky is de vooroorlogsmilitair leider van Israël in oprichting. Jabotinsky is de grondlegger van de Bruinhemden.

Niemand heeft deze mannen gekozen. Er is geen verkiezing geweest onder Joden om deze mannen hun leiders te laten zijn. Hadden de Joden in 1895 een referendum gehouden over het Zionisme of Israël dan hadden de Joden het Zionisme en Israël afgewezen omdat het niet des Joden is. Zionisme is typisch antisemitisch, Joodsvijandig, reactionair, terroristisch, racistisch, fascistoïde en anti-Verlichting. De Zionisten zijn tégen democratie omdat hun leiders tégen democratie zijn. Herzl is nadrukkelijk in zijn antidemocratische wil. Zionisten willen aristocratisch bestuur over álle Joden, net als voor de Franse Revolutie toen de familie Rothschild en vrienden de Joden nog als slaven gevangen hielden in getto's. Israël heeft het oogmerk mensen ongelijk te behandelen en de Joden en andere minderheden uit te roeien.

Wat wordt opgenomen in de Israëlische gemeenschap aan minderheden is om de schijn van diversiteit te wekken. Het tempo van het kloppen van het hart van Israël wordt bepaald door het ritme van de antisemitische en racistische leuzen van Betar. Na de Franse Revolutie ging het kakkend goed met de Joden in West Europa. Er was onder Joden geen enkele behoefte om een Joodse Staat te willen hebben of zoiets als Joods Nationalisme uit te leven. De Joden konden gewoon naar de Heilige Staat Palestina om te bidden in Jeruzalem en weer terug als ze dat wilden. Democratie en mensenrechten verloste de Joden van het antisemitisme. De antisemitische brandhaarden doofde stuk voor stuk tot er bijna niets meer over was. Dat was 1895.

Deze verbetering van het leven voor de Joden in West Europa en dreiging van verbetering van het leven voor de Joden in Oost Europa leidde bij de Zionisten tot de plannen voor de Endlösung. De Zionisten en hun aristocratische meesters hebben antisemitisme nodig om de Joden de baas te blijven. Daarom schreef Theodor Herzl te Parijs 08 juni 1895 zijn idee voor de Holocaust op in zijn dagboeken als een bericht aan zijn patroon. Deze patroon was een prominent lid van het wereldhuis van de familie Rothschild. In 1922 en 1924 zijn de dagboeken van Herzl feestelijk in het Amsterdamse Concertgebouw geopenbaard aan het Nederlandse publiek waaronder de journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf die stuk voor stuk zeer enthousiast waren over het hardcore antisemitisme en de antidemocratische ambities van Theodor Herzl. De eerste tweehonderd Zionisten die zich te Basel 1897 officieel ondemocratisch voordeden als leiders van de Joden bepaalde tevens dat Joden verachtte bedelaars zijn en anti-Verlichting de norm is.

Doelstelling van de Zionisten en daarmee vanzelfsprekend Israël is 'the Great Reconstruction' of 'the Great Revision'. Dat is herstel in de oude staat van aristocratisch wereldbestuur van vóór de Franse Revolutie. President Emmanuel Macron van Frankrijk hoort bij deze stam afvalligen. Net als Lodewijk Asscher en Job Cohen. Iedereen kan dit weten omdat de publicaties van de Zionisten die dit bewijzen gewoon gepubliceerd zijn en horen tot het publieke domein. De boekenlijst die iedereen op school moet lezen voor de Holocausteducatie is niet volledig. De bronnen die bewijzen dat de Zionisten schuldig zijn aan de Holocaust en dat Israël is bedoeld als ondemocratisch wereldgetto om alle Joden finaal uit te roeien of te bekeren tot het Zionisme, worden bewust niet onderwezen.

19-10-2017

Esther Voet leider terroristische organisatie

by J.L. de Kreek — last modified 19-10-2017 11:15
Opgeslagen onder:

Journalist Esther Voet van het Nieuw Israëlitisch Weekblad is één van de Nederlandse leiders die de terroristische organisatie der Zionisten rijk is. Esther Voet is betrokken bij het bedreigen en bedriegen van de Rechtspraak om personen met Joodse achtergrond te veroordelen omdat zij de feiten openbaren die bewijzen dat de Zionisten achter de Holocaust zitten. Het NIW en de Telegraaf hadden de plannen voor oorlog en Holocaust al in 1922 in bezit en prezen het creatieve brein: Theodor Herzl.

De muntLatere Zionistische leiders hebben deze plannen verbeterd en versterkt tot en met de ultieme rituele slachting van de Joden in de kampen van de onderneming van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders. De plannen voor de Holocaust zijn geschreven door de held van Geert Wilders. Deze man stierf in 1904. Hij was journalist en Zionist. De terroristische organisatie waaraan Esther Voet leiding geeft kenmerkt zich door handhaving van Zionisme wat een zuiver antisemitische en fascistoïde ideologie is. De Zionisten presenteren zich alsof zij Joden zijn en zijn dat van geen kant.

Esther Voet is Nazi. Door het zieke bedriegen en bedreigen van Esther Voet en haar vrienden bij het CIDI en MDI weten meeste mensen niet dat de tekens NAZI verwijzen naar de Zionisten omdat Zionisten afvallige Asjkenazim zijn en de tekens een samenstelling zijn van Nationalsozialismus en Zionismus. Bovendien is Nasi met een “s” geschreven een typisch Joods woord voor zij die de orde bepalen. De Zionisten waren bondgenoten van de Nazi's. Het overgrote deel van het oorlogskapitaal van Hitler kwam van Zionisten. Het kamp Auschwitz was bezit van Zionisten. De locatie van het kamp werd al in 1933 gebruikt door Zionisten. Zionisten wilde iemand als Hitler om de Endlösung van álle kanten te benaderen.

Hitler is speciaal gerekruteerd door Zionisten. Geert Wilders en Adolf Hitler en Esther Voet zijn collega's. Adolf Eichmann was op en top Zionist. De Nazi's werkte voor de Zionisten. De Zionisten hebben de SS opgericht. Het personeel van IG-Auschwitz, wat de Zionistische eigenaar was van het kamp, en niet de SS, was het meest gewelddadig tegen Joodse gevangenen die als blanke slaven zijn gehouden door de Zionisten. Vroeger waren de Zionisten de gettomanagers die de Joden gegijzeld hielden en afknepen. Na de Franse Revolutie en afschaffing van de slavernij verdampte het antisemitisme omdat de Zionisten en hun vrienden minder macht hadden.

Esther Voet beticht schrijver dezes van antisemitisme en voert een antisemitische hetze tegen de persoon die niks anders doet dan de authentieke Zionistische bronnen en de Thora citeren, de feiten gewoon op een rijtje zettend. De Joodse leden van de familie van deze persoon zijn gedeporteerd en vermoord in de kampen die op initiatief van de Zionisten zijn opgericht. Een massamoord waarvoor de Zionisten de voorbereidingen in ieder geval al sinds 1895 treffen. Na een inval van de Politie zijn de computers en en andere apparatuur van de persoon in beslag genomen door het OM op last van de Zionisten. Toen het te spannend werd voor de Zionisten omdat de desbetreffende verdachte niet van gisteren is bedreigde de Zionisten de Rechtspraak met afschrikwekkende consequenties om gelijk te krijgen.

In ogen van de persoon die door journalist Esther Voet op de site van het NIW op www.niw.nl voor antisemiet en seksist wordt uitgemaakt is Esther Voet leider van een terroristische organisatie. Joden zijn typisch antizionistisch. Esther Voet knokt ervoor dat antizionisme en antisemitisme aan elkaar gelijk worden gesteld opdat deze Ilse Koch van de Nederlandse journalistiek ongestoord haar terroristisch werk doen kan. In de constitutie van de Zionisten staat geschreven en gedrukt dat vrije meningsuiting vergaand beperkt moet worden om te voorkomen het werk der Zionisten door "individuen" wordt verstoord. Ook moet volgens de Grondwet van Esther Voet verzet tegen Zionisme met grof geweld worden neergeslagen.

18-10-2017

Seksueel misbruik Arnold Karskens

by J.L. de Kreek — last modified 18-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De oproep op Twitter en GeenStijl van onderzoeksjournalist Arnold Karskens om seksuele intimidatie in de Nederlandse TV-journalistiek te melden bij contact@thekarskenstimes.com is niet aan dovemansoren gericht. Uit een reactie op de eerste aan the Karskens Times verstuurde informatie blijkt dat Arnold Karskens bang is dat zijn naam wordt genoemd. Arnold Karskens moet reeds in verband worden gebracht met zeer ernstige door leden van de VVD begane misdrijven. Het seksueel misbruik in de journalistiek bestaat mede uit zwijgen over het opzichtige kindermisbruik van de Nederlandse kinderbescherming.

Kindermisbruik en ook pedofilie kent soorten en maten. Niet elke pedofiel is praktiserend in de zin dat hij of zij daadwerkelijk het fysieke misbruik uitvoert. Pedofilie onder vrouwen is een onderschat en onderbelicht fenomeen. Mishandeling op afstand wordt ook ervaren als bevrediging van de perverse prikkel die bij seksueel misbruik van kinderen past. Online kindermisbruik is populair. Voorts is het voor sommige pedofielen nodig om mededelingen aan het publiek over misbruik, mishandeling en zelfs doden van minderjarigen te manipuleren zodat de harde kern van misbruikend Nederland niet zichtbaar wordt.

Journalisten van het Algemeen Dagblad blijken daarin uit te blinken. Ondanks dat zij de keiharde feiten van het chronische kindermisbruik door de Nederlandse kinderbescherming onder ogen krijgen weigeren zij daarover te publiceren en beledigen zij de boodschapper. Dit is een vorm van betrokkenheid bij seksueel misbruik van kinderen door journalisten die past bij andere vormen van ernstig bedrog in de journalistiek waarbij het zicht wordt weggehouden op  terroristische misdrijven en internationale misdaden van ambtenaren die ook het kindermisbruik van de kinderbescherming  vormgeven.

Arnold Karskens heeft het hier niet over want het bovenstaande is niet wat hij bedoelt met seksuele intimidatie in de Nederlandse TV journalistiek. Arnold Karskens wil natuurlijk iemand die verklapt dat Matthijs van Nieuwkerk alle mannelijke gasten in het kruis tast of dat Eva Jinek haar 'boobies” en 'zaad vragende ogen' misbruikt om te imponeren. Arnold Karskens als Nederlands beroemdste oorlogscorrespondent houdt ter bevrediging van zijn seksualiteit willens en wetens onder de pet dat (oud)leden van het comité van aanbeveling van zijn Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden, de grootste oorlogscriminelen uit huidige tijd zijn. Vrienden van deze oorlogscriminelen zijn schuldig aan het seksueel misbruik van minderjarigen waarover de journalisten van het Algemeen Dagblad met kennis van de feiten zwijgen.

17-10-2017

Big time Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 17-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Discriminatie, haatzaaien, oorlogsmisdaden, terrorisme, genocide en 'big time' Jodenvervolging is 'core business' van de Nederlandse journalistiek. De Nederlandse journalistiek is in ieder geval sinds 1922 vuistdiep betrokken bij de voorbereidingen op de Jodenvervolging van 1940-1945. Nederland was de thuisbasis van bijpassende ideologen. Bedreigen en bedrog van Rechtspraak door journalisten bewerkstelligt dat meeste mensen niet weten dat journalisten de grote mannen zijn achter Hitler en de gaskamers.

Journalisten hebben al in 1895 de idee van de Holocaust bedacht. Journalisten verspreidde sinds 1900 talrijke publicaties waarin zij de ene na de andere Holocaust op zes miljoen Joden in Europa voorspellen. Journalisten zijn de personen die de grote machten leiden naar het ultieme conflict. Na de oorlog liegen journalisten dat de Duitsers het gedaan hebben. Sinds 2010 jagen Nederlandse journalisten op personen met Joodse achtergrond die bovenstaande feiten kakkend goed onderbouwd publiceren. 

Deze journalisten bedreigen ook de Rechtspraak met afschrikwekkende gevolgen om de feiten te ontkennen. Andere journalisten publiceren niet daarover. Die noemen   de waarheid een complottheorie en zij die de waarheid prediken complotdenkers. Met geen mogelijkheid zijn journalisten in staat tot objectieve beschouwing van de feiten. Allemaal zijn ze besmet met de schuld van de journalistiek aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide. Was de Telegraaf in 1922 gewoon eerlijk geweest over wat er in de dagboeken van de held van Geert Wilders stond dan was er geen Holocaust geweest.

Document acties

Share |