04-04-2013

Zionisten bedreigen Turkije

by J.L. de Kreek — last modified 04-04-2013 00:00
Opgeslagen onder:

Op of omstreeks 4 juni 1900 fantaseerde de grote Zionistische leider Herzl over oorlog met Turkije wanneer het niet zou meewerken aan de 'Endlösung der Judenfrage' en dus het 'Judenreinmachen' van Europa. Dit blijkt uit de dagboeken van deze Nazi die pas ver na de Tweede Wereldoorlog in het Engels vertaald zijn. Uit die dagboeken blijkt onloochenbaar dat in ieder geval oprichter Theodore Herzl van de Zionistische beweging een terroristische of anderszins onbetamelijke predispositie bezat.

De kolonisatie van Palestina was om alle Joden uit de Diaspora tijdig in het Midden Oosten te krijgen voor het Eind Spel bij en tijdens de bijbels geprofeteerde Eind Tijd. Omdat de gemiddelde Nederlander niet weet dat de Zionisten de gangmakers zijn achter het moderne anti-Semitisme, WOII en de Jodenvervolging van 1940-1945, ziet niemand het voortgaande gevaar voor de Joden niet. De eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en Nazitruth.nl informeerde officier van justitie Velleman schriftelijk over de feiten. Goede Nieuws publiceert deze onthullende brief met bewijselementen.

 

zionbedreigtturken0001.gif

zionbedreigtturken0002.gif

zionbedreigtturken0003.gif

zionbedreigtturken0004.gif

zionbedreigtturken0005.gif

zionbedreigtturken0006.gif

03-04-2013

Raaphorst verslaat BREIN

by J.L. de Kreek — last modified 03-04-2013 10:10
Opgeslagen onder:

Dat BREIN een intolerantie organisatie is wat niet deugt weet iedereen. Dat het nieuwe journalistieke initiatief @DeCorrespondent kwaliteit ontbeert weet ook iedereen. Daar en tegen weet nog niet iedereen dat Marco Raaphorst de man van de de melodiefabriek.nl in de comments van De Correspondent even kwalitatief hoogwaardige 'user-generated content' levert en tegelijk BREIN compleet voor schut zet, naar aanleiding van een klein interviewtje door Goede Nieuws. BREIN moet volgens expert Raaphorst zelf aangepakt worden “als vieze lobbyisten die innovatie de kop in willen drukken”. Lees het interview op Goede Nieuws:

Goede Nieuws:

Had net een leuke vraag gesteld aan Marco Raaphorst alleen de vraag verschijnt niet op het scherm.

Marco Raaphorst:

ik zie hem ook niet

Goede Nieuws:

Ging over je visie op auteursrecht en of bij jou de indruk bestaat dat BREIN feitelijk een middel is tot oneerlijke concurrentie van auteursrechtmonopolisten versus de kleine
maker?

Marco Raaphorst:

BREIN vertegenwoordigt een kleine oude club die exclusiviteit wil afdwingen door oude regels toe te passen op een nieuwe tijd. BREIN sloopt innovatie door hier hard op te lobbyen. Het is gewoon een drammerige zielige club conservatieve lui die alles bij het oude wil houden. En dat noemt zich de vertegenwoordiger van de creatieve industrie! Tja …

Goede Nieuws:

Dank voor je reactie, Marco. Toen de nieuwe tijd zich aandiende was het adagium dat het auteursrecht techniek neutraal is dus gewoon toegepast worden kan op internet. Dit sugereert dat de oude regels tijdloos zijn. De vraag nu is of BREIN de oude regels op de juiste wijze toepast in de nieuwe tijd of dat BREIN met de toepassing die het kiest feitelijk makers die niet lid zijn van de club oneerlijke concurrentie aandoet? TPB bijvoorbeeld is verboden door BREIN terwijl dat juist een prachtig instrument is voor de kleine maker drie hoog achter met een internetaansluiting om te concurreren met Hollywood. Kortom, past BREIN de regels juist toe in jouw visie?

Marco Raaphorst:

TPB wordt aangepakt terwijl men geen enkele file zelf aanbiedt. En terwijl men geen enkele file zelfs host. Het is alsof je de KPN zou beschuldigen dat er via een telefoon misdaden beraamd worden. BREIN heeft een sterke lobby en kan de woorden en regels goed verdraaien. Men heeft het ook steeds over illegaal downloaden terwijl prive downloaden 100% legaal is. Daar blijft men maar over doorgaan. BREIN zou zelf aangepakt moeten worden als vieze lobbyisten die innovatie de kop in willen drukken. Als BREIN het zou kunnen verklaarde men bittorrent als formaat illegaal. Hiervoor was dat mp3. en zouden CD's niet gekopieerd kunnen worden. Nou als er iets innovatie tegenhoudt zijn het wel dat soort praktijken.

Goede Nieuws:

Dus, Marco, als ik het goed begrijp is jouw opinie als maker van auteursrechtelijk beschermde werken dat TPB legaal is en dat BREIN de wet oneigenlijk toepast. Dat noem ik nog eens kwalitatief hoogwaardige 'user-generated content' bij @Decorrespondent. Dank!

01-04-2013

Grappig die Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 01-04-2013 20:35
Opgeslagen onder:

Niet alleen Auschwitz was een mop, ook de Holocaust is een grap. Kip of pion offeren is Holocaust. Het is uitermate beledigend voor Joden de Jodenvervolging van 1940-1945 als Holocaust te kwalificeren omdat dit betekent dat de Joden de massaslachtingen zelf aangericht hebben. De Joden is een catastrofe overkomen, daarom heten de massamoorden van 1940-1945 “Shoah”. Er zijn tussen de één komma zeven en drie komma drie miljoen Joden vermoord. Tweehonderduizend zijn er vergast.

Het zijn de Zionisten, kapitaal krachtige Asjkenazim die één en ander gewild hebben om er zelf nog beter van te worden. Opportunisme van kapitalisten die een joodse achtergrond bezitten. Startpunt van de Shoah is het Diaspora Revisionisme wat net als de mythe van de Joodse Staat de zuiverste vorm van Jodenhaat is. De Zionisten doen, in vereniging met katholieken, de rest. De hierna volgende foto toont Joden die douchen in de 'Centrale Sauna' van het concentractie kamp Auschwitz-Birkenau in 1944 onder de echte douches met stromend water zoals in zwembaden of sportscholen.

LekkerDouchen.jpg

31-03-2013

Kruisigingsdood Jezus Christus schijnvertoning

by J.L. de Kreek — last modified 31-03-2013 11:16
Opgeslagen onder:

Dit weekend viert de christelijke wereld het feest van de schijnvertoning: de kruisigingsdood van christus. Christenen zijn in de ban van een mythe die geen grondslag heeft in de realiteit. Vanzelfsprekend kan iedereen dat bedenken want een man in een jurk als hoofd van een Stadstaatt die zich de plaatsvervanger van christus op aarde noemt, kan niet serieus genomen worden. Dat de kruisigingsdood van Jezus Christus een schijnvertonng was blijkt uit de Koran. Daarom ook dat katholiek Hans Jansen die zich arabist noemt, Wilders ondersteunt bij en tijdens de anti-Islamcampagne. Daarom ook de kruistocht met moderne middelen van de christenheid tegen de waarheid.

De geschiedenis van het leven van Jezus Christus in de Islam loopt vrijwel synchroon aan zijn geschiedenis in het Nieuwe Testament. Het belangrijk verschil is het eind, de veronderstelde dood door kruisiging. Ook de Koran vertelt over Jezus en de apostelen. Dat hij een voorbeeld was voor de Israelieten. Dat hij een profeet is en wonderen verricht. Waar de Islam en de Christenheid het fundmenteel oneens zijn is het feit dat de dood van Jezus door de Joden een schijnvertoning is. De Joden hebben Jezus Christus nooit gedood. Ook is Jezus Christus niet komen te overleiden bij en tijdens de veronderstelde kruisiging. De Christenen hebben de Joden altijd gehaat omdat zij christus vermoord zouden hebben. Jezus is volgende Koran door God verhoogd. Ook de Koran doet voorspellingen over zijn wederkomst.

De Islam is in het algemeen zeer Jezus gezind. De Islam respecteert Jezus Christus als profeet net zoals het alle andere profeten erkent, tot en met Mohammed aan toe. Had arabist Hans Jansen net zo veel van Jezus Christus gehouden als Moslims doen dan had hij geen goed woord voor de anti-Islam campagne van Geert Wilders overgehad. Ook had hij dan zijn katolisisme aan de kant gezet, wat onmiskenbaar een ideologie is van verdwaalde zielen die louter uit zijn op het bevredigen van de eigen ego. De Islam toont aan dat Europa meer dan tweeduizend jaar voorgelogen is door de Kerk. Het is niet voor niks dat er eerst de Franse Revolutie nodig was voordat rechtvaardigheid intrede deed in Europa en de dictatuur van de kerk eindelijk afnam. Feitelijk zijn Islamieten de èchte Christenen want zij respecteren Jezus zoals hij is.

In de door arabist Hans Jansen bewerte Koran vertaling van Rainbow Pocket staat in de vierde süra vers 156:

Wij hebben gedood de Masïh 'Isã, de zoon van Maryam boodschapper van God maar niet hebben zij hem gedood en niet hebben zij hem gekruisigd doch voor hen werd een schijnbeeld van hem gemaakt zij die daarna van mening verschillen zijn waarlijk in twijfel over hem zij hebben daaromtrent geen wetenschap anders dan het navolgen van de blote mening, en in zekerheid hebben zij hem niet gedood neen

Het toeval wil natuurlijk dat in de tijd van Jezus Christus de stad Jeruzalem waar de geschiedenis afspeelt niet alleen bewoond was door Joden. Net als nu woonde er Joden en Islamieten doorelkaar. Niet alleen latere Christenen en Joden, ook anderen waren getuigen van het nieuws rond de profeet en hebben waargenomen wat er ècht gebeurt is. Deze waarnememingen zijn generatie op generatie mondeling overgedragen en uiteindelijk aan Mohammed middels de Koran geopenbaard. De opschriftstelling in het Nieuwe Testament van de kruisigingsdood van Jezus Christus is een oppportunistische vertelling van leugenachtige Papen die macht wilde. De Koran haalt het fundament onder de macht van de christenheid vandaan. Daarom trekken de kruisvaarders met moderne middelen ten strijde in Islamitische landen.

Tijdens pasen 2001 leverde de grote honorabele Louis Farrakhan een krachtige boodschap over Pasen. Christenen vieren deze dagen als de wederopstanding van Jezus Christus. Louis Farrakhan noemt het niet ten onrechte vreemd dat Pasen steeds op een andere dag gevierd wordt omdat wanneer iemand sterft op een bepaalde dag dat elk jaar rond die tijd het heengaan geerd wordt. Soms is Jezus wederopgestaan in maart, dan weer in april. Ook kan de honorabele Louis Farrakhan zeer onderhoudend prediken over de betekenis van het zijn van een ware volger van Jezus Christus. Dat dit weinig vandoen heeft met de christenheid van bijvoorbeeld het CDA, de SGP op CU is vanzelfsprekend. Christenen doen namelijk niet aan politiek. Dat het graf van Jezus Christus feitelijk in Khasmir ligt en niet in de Heilige Grafkerk in Jeruzalem hoeft ook niemand te verbazen. In het Nieuwe Testament zijn jaren van het leven van jezus Christus onverklaarbaar onverantwoord gebleven. Èchte Christenen geloven in de Koran.

30-03-2013

Jasper S. niet enige dader

by J.L. de Kreek — last modified 30-03-2013 12:15
Opgeslagen onder:

De insteek van Peter R. de Vries bij de Wereld Draait Door dat Jasper S. de door hem bekende misdrijven willens en wetens en niet in een impuls gepleegd heeft geeft voeding aan de gedachte dat Jasper S. niet de enige dader is. Micha Kat & co van Klokkenluidersonline veronderstellen dat Jasper S. geen dader is. Niemand heeft het over de mogelijkheid van meerdere daders waarbij Jasper S. er één is. Een rituele moord onder auspiciën van prominenten in kringen van het ministerie van veiligheid en justitie, het ministerie wat ministeriële leiding krijgt van oorlogsmisdadiger en terrorist Opstelten.

Wat Peter R. de Vries vergeet te vermelden aan de tafel bij De Wereld Draait Door is dat de man die jarenlang als secretaris-generaal de scepter gezwaaid heeft bij het ministerie van veiligheid en justitie gelegenheid geeft aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen èn ambtelijk verantwoordelijk is geweest voor de structurele kennelijk diepgewortelde kindermisbruik in jeugdzorg èn door niet de minste voortgaand gezien wordt als prominente sextoerist die zijn rol in het ministerie van veiligheid en justitie misbruikt om strafvervolging te ontlopen. Ook Peter R. de Vries is het perspectief verloren omdat hij het niet heeft over de feiten waar niemand het over heeft.

Het lijkt allerminst onaannemelijk dat Jasper S. als dader betrokken is bij de rituele moord van een minderjarige waar meerdere daders bij betrokken zijn. Is het weiland nagespeurd op sporen van voyeuristen? Waar was Joris Demmink in de nacht van de moord op Marianne Vaatstra? Heeft de alibi van André Rouvoet voldoende grond in de feiten? De bekentenis van Jasper S. kan zijn om de matties te beschermen. Nu de officier van justitie reeds verklaard heeft dat de haar die gevonden was ook de haar van een familielid zijn kan, doet in alle redelijkheid de vraag opwerpen hoe het dan zit met het bloed en de sperma in en/of op het lichaam van Marianne V?

Voor de politie is het natuurlijk prettig een dader te hebben zodat de zaak gesloten worden kan. Er is alleen een niet geringe redelijke kans dat daarmee de waarheidsvinding schade wordt aangedaan. Niemand kan in het hoofd van Jasper S. kijken. Niemand heeft zicht op zijn motieven. Schuldgevoel kan Jasper S. tot bekentenis bewogen hebben. Ook kan het zijn dat Jasper S. onder druk van mededaders een bekentenis aflegt en/of dat bewijselementen 'enhanced' zijn. De advocaat van Jasper S. doet geen onderzoek. Veronderstellende wijs is dat de wil van cliënt. Niet altijd is wat de cliënt wil de verstandige keuze. Sommige advocaten willen dat een cliënt precies doen wat de advocaat zegt. Wie weet zeker dat er geen profiteurs zijn van de misdrijven die Jasper S bekend heeft? Is er echt geen snuffmovie die nog meer waar is omdat de moord ook in het nieuws is en de intellectuelen daders de dans zijn ontsprongen?

In de media ontbreekt ten enenmale enige gezonde forensische kijk op de feiten. Überhaupt het zicht op feiten ontbreekt. Al te vaak worden meningen van opportunisten ingeruild voor die van deskundigen. De opinie van Micha Kat van klokkenluidersonline is lang zo gek niet als het lijkt. Het kindermisbruik in Europa is van een stuitende goorheid met grote aantallen prominente deelnemers. In de context van de feiten ook in internationaal verband beschouwd is het goed denkbaar en zelfs makkelijk voor te stellen dat er in Nederland rituele kindermoorden plaatsvinden waarbij ambtenaren betrokken zijn. Dit kan niet uitgesloten worden in de zaak van Marianne V. omdat het ministerie van veiligheid en justitie doordrengt is met ambtenaren in de top die aan talrijke zeer ernstige misdrijven deelnemen die het leven van miljoenen mensen heeft gekost en tientallen miljoen andere mensen en de wereld economie in gevaar hebben gebracht.

29-03-2013

Bureau Jeugdzorg ende Turken

by J.L. de Kreek — last modified 29-03-2013 19:05
Opgeslagen onder:

Oproep aan alle Turken en andere ouders: ga niet demonstreren tegen Bureau Jeugdzorg. Heeft geen zin. Blijf thuis. Bureau Jeugdzorg is een complot tegen jeugdigen en de ouders. U wordt in de val gelokt. Nederland wordt geplaagd door een criminele organisatie wat ook gelegenheid geeft aan terrorisme gerelateerde en internationale misdrijven. Misbruik makend van macht gelegenheid en/of middelen door de wet geschonken worden kinderen op grote schaal onrechtmatig uit huis geplaatst. Anders dan ouders in alle boosheid, verdriet en emoties door het onrecht denken zullen kunnen kinderrechters daar niks tot weinig aan doen. Ook al doen zij de best, zij zijn in voortgaande staat van onmacht geplaatst goed na te denken. Het advies aan alle Turken is: blijf thuis, zet alles schriftelijk op een rij. Data en wat er bebeurt is. Maak een dossier.

Zoek de officiele documenten daarbij. Digitaliseer het dossier en meld per e-mail bij loketBJZ dat er een dossier is waar strafrechtelijk naar gekeken hoort te worden. Maatregelen van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming zijn justitiele maatregelen met gesloten deuren in het privaatrechtelijke kader. Zo ging dat vroeger tijdens de bezetting. Alles kan zich afspelen achter de deuren in het jeugdrecht. Niemand krijgt zicht op de werkelijke gang van zaken. Niemand laat het licht schijnen op de misstanden die daar afspelen zogenaamd in het belang van jeugdigen. Oud secretaris-generaal Joris Demmink, die door Micha Kat & co beschuldigd wordt van kindersextoerisme èn oud-politicus, en niet toevallig christen, Andre Rouvoet spelen daarin bedenkelijke hoofdrollen in ieder geval omdat zij als deskundigen artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg gedogen.

Het schandaal in verband met Bureau Jeugdzorg kent geen grenzen. Nederlandse rechters bellen persoonlijk met collega's in Duitsland om de deportatie naar Nederland van in Duitsland wonende kinderen te organiseren. Erik Gerrits, de clown van Bureau Jeugdzorg Amsterdam, heeft het over het zoet en het zuur in de jeugdzorg kennelijk onbewust van de associaties die zijn teksten wekken. Ook blogt Erik Gerritsen in zijn blogs op internet regelmatig over escaleren en schrijven medewerkers van BJZ zelf in dossiers dat zij en hun ketenpartners buiten aanwezigheid van ouders besloten hebben gezinnen in een bepaalde omstandigheid te forceren. Niet de minste zijn daarvan slachtoffer. Voor Bureau Jeugdzorg is de grap van Internet dat daarop achterlijk veel kennis en wetenschap te vinden is waarmee het gehuichel en gelieg de nek omgedraaid worden kan.

De Turken hebben gelijk wat betreft het plaatsen van Turkse/Islamitische kinderen bij lesbisch. Daar hebben jeugdigen geen belang bij. Èn ouders kwijt èn daar niks tegen kunnen doen èn dan ook nog bij lesbisch is zieke mishandeling van mensen die respect verdienen ook al geloven zij dat lesbisch tegen de wil van G-d is. Veelal worden kinderen illegaal bij ouders weggehaald. Dat is inmiddels ruimschoots vast komen te staan. Draaiboeken voor escalatie zoals Erik Gerrits persoonlijk liever niet moet willen liggen thans reeds enige tijd klaar en zijn uitgebreid ter tafel gekomen bij de zedenpolitie en de marcheschassee. Er zijn een aantal mensen die het niet begrepen hebben in Nederland. Dat zijn onder andere Andre Rouvoet, Joris Demmink, de medewerkers van bureau jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming, Lodewijk Asscher en natuurlijk Jantje Vlug.

Nu met de Turken heeft vice-premier Lodewijk Asscher het over de Nederlandse normen en waarden. Daarbij vergeet hij te vertellen dat zijn grootvader gecamofleerd als voorzittter van de Joodsch Raad de Duitse bezetter ondersteunde bij en tijdens het deporteren van Joden. Lodewijk Asscher is van het soort wat Joden verraadt en zelf hooghartig doet alsof het Jood is, wegkijkend van het feit dat de Zionisten al in 1850 de wereld bedreigde met terrorisme om alle Joden te doen laten creperen in de nakende Hell van Meggido. Lodwijk Asscher is zwanger van Nazisme. Vrije meningsuiting in verband met deze feiten wordt vervolgd omdat dit volgens de terroristen belediging van Joden is terwijl de Turken weten dat Zionisten terroristen zijn en Lodewijk Asscher gelegenheid geeft aan genocide op Islamieten in Irak. Dat verklaart ook logisch zijn bijdrage aan de vuige razzia op de leukste Aya Sophia Moskee van de wereld.

Achter de schermen wordt knalhard gewerkt aan de strafrechtelijke optie in verband met bureau jeugdzorg. Genoeg dossiers die daartoe aanleiding geven. Ook het rapport van de Commissie Samson zet daartoe aan. Vreemd dat dit Andre Rouvoet niet is opgevallen die geacht wordt de oplossing te leveren voor het grootschalige en structurele kinderminsurik in de instellingen van de jeugdzorg van 1945 tot en met nu. Dagelijks worden duizenden kinderen misbruikt door de leden van jeugdzorg nederland, om de eigen boterham te beleggen. Om grote kantooren te bouwen en prominent arrogant te doen in de media veinsend alsof het de belangen van jeugdigen dient. Bij bureau jeugdzorg en de raad voor de kindersvhermingen is het belang van de minderjarige niet de eerste overweging anders had het zelf vrijwillig giftigere teksten gepubliseerd dan onderhavige.

Bij Goede Nieuws staat het recht van het publiek op de waarheid voorop. Erik Gerritsen en zijn collega's doen het werk werk fout. Welhaast alles doen ze verkeerd. Bovendien lijken fouten willens en wetens te worden begaan omdat artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg niet bijzonder moeilijk is om te begrijpen en/of het is relatief makkelijk feiten aan die bepaling te relateren. Omdat BJZ en de Raad in strijd met de dwingend redechtelijke last die artikel 2J WJZ hen oplegt de mening zijn toegedaan dat van hen niet verwacht worden kan dat zij aan waarheidsvinding doen en @FemkeHalsema van @Decorrespondent nog niet briezend in de pen geklommen in verband met het schandaal is natuurlijk te schandalig voor woorden. Turken: het advies is blijf thuis. Organiseer middels internet. Trek dossier in het strafrechtelijke kader. Vraag loketBJZ ondersteuning te leveren.

Arnold Karskens beschermheer oorlogsmisdadigers

by J.L. de Kreek — last modified 29-03-2013 08:55
Opgeslagen onder:

Tien jaar geleden viel een internationale coalitie onder leiding van Bush, Balkenende en Blair Irak binnen, op jacht naar massavernietigingswapens en Saddam Hoessein. Zij werden daarbij ondersteund door een lid van de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden van oorlogscorrespodent Arnold Karskens van De Nieuwe Pers. Inmiddels is duidelijk geworden dat aan de oorlog in Irak geen geldige reden ten grondslag lag. Dat blijkt onmiskenbaar uit het algemeen bekende rapport van de Commissie Davids. Desondanks laat oorlogscorrespondent Arnold Karskens het na de betrokkenheid van staatssecretaris Fred Teeven als oorlogsmisdaad eerste klas te kwalificeren.

Fred Teeven is lid van het bestuur en comité van aanbeveling van stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden. Fred Teeven is jurist. Fred Teeven is van de VVD. Fred Teeven is oud-officier van justitie o.a. in de zaak Frans van Anraat, Tweede Kamerlid en staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid. Om de laatste functie is Fred Teeven tijdelijk uit de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden van oorlogscorrespondent Arnold Karskens getreden. Bij De Nieuwe Pers schrijft correspondent Arnold Karskens uitgebreid over Irak. Zo liegt Arnold Karskens dat Irak na drie weken oorlog weer zichzelf regeert.

Arnold Karskens weet dat dit niet waar is omdat Irak na drie weken oorlog eerst het dictatoriale bestuur van oorlogsmisdadiger Paul Bremmer moest ondergaan. Daarna moest Irak een door de Amerikanen bedachte grondwet aanvaarden. Ook is Irak helemaal plat gebombardeerd met munitie van verarmd uranium en heeft Karskens het niet over de genocide tengevolge daarvan. Ook is het zaai en plantgoed van Irak gestolen. Iraakse boeren zijn verplicht Amerikaans zaaigoed te kopen. Voorst was het oogmerk van de illegale oorlog in Irak 'regime change' dus daarmee is tevens bewezen dat Fred Teeven terrorisme ondersteund heeft.

Arnold Karskens hoort u daar niet over. Wel jaagt Arnold Karskens op Zorreguieta. Ook heeft Arnold Karskens lang geprobeerd de voortvluchtige oorlogsmisdadiger Klaas Carel Faber (Haarlem 1922) alsnog zijn verdiende straf te laten ondergaan. Klaas Carel Faber was een van de laatste nog levende Nederlandse veroordeelde en voortvluchtige oorlogsmisdadigers woonachtig in Duitsland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam hij als SS/SD-er deel aan de mishandeling en de executies van gijzelaars en verzetsmensen in Groningen.

Vertellen hoe het allemaal gekomen is de Tweede Wereldoorlog doet Arnold Karskens ook al niet. Arnold Karskens bezit een beeld van geschiedenis die niet strookt met de realiteit. Over het nieuws van vandaag publiceert hij opportunistisch, kennelijk om het publiek het zicht te onthouden op de oorlogsmisdaden van de leden van zijn Stichting. Arnold Karskens is gewezen op de feiten. Dat Fred Teeven oorlogsmisdadiger is. Dat er genocide gepleegd wordt in Irak. Arnold Karskens wilde niet luisteren en begon de boodschapper te bedreigen.

Arnold Karskens is propagandist van de oorlogsmisdadigers, terroristen en genocidale moordenaars in de politiek. Zijn berichten bevatten de schijn van nieuws en hij veinst betrokkenheid bij slachtoffers. Arnold Karskens is geroemd en geprezen om zijn werk. Hij noemt zich oorlogschroniqueur en Neerlands meest onafhankelijke oorlogsverslaggever. Oorlogsprofiteur is een betere benaming voor deze opportunistische oorlogspropagandist

Als voorzitter van stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden met oorlogsmisdadiger Fred Teeven als lid is van onafhankelijkheid natuurlijk geen sprake. Zijn collega's in de journalistiek hebben allemaal boter op het hoofd. Niemand relateert de feiten zoals ze zijn. Het narcisme in de journalistiek viert hoogtij, de arrogantie van de Nederlandse journalist kent geen grenzen. Tijd voor een Nieuwe Perszuivering. Grote kans dat Arnold Karskens alsdan als eerste de zwaarste afstraffing genieten zal.

28-03-2013

Adolf Hitler stichter Israël

by J.L. de Kreek — last modified 28-03-2013 00:05
Opgeslagen onder:

In 1897 zette de Zionisten naar eigen zeggen de 'Endlösung der Judenfrage' op de internationaal politieke agenda. In 1929 betaalde Zionisten 29 miljoen aan Adolf Hitler om een desnoods gewelddadige revolutie in Europa te beginnen. Vrijdag 24 maart 1933 verklaren de Zionisten de oorlog aan Duitsland. Na deze oorlogsverklaring in juni 1933 sluit Adolf Hitler de 'Transfer Agreement' met de Zionistische leiders. De overeenkomst gaat over de deportatie van 50.000 Joden naar Palestina en betaling van honderd miljoen dollar in ruil voor het 'cancelen' van de oorlog van Zion tegen Duitsland. De overeenkomsten tussen de Zionisten en de Nazi's zijn in 1963 openbaar gemaakt.

Één van de grote schrijvers over deze samenwerking tussen de Zionisten en Adolf Hitler, wat ook de Haavara overeenkomst genoemd wordt, is Leni Brenner. In 2003 sprak Leni Brenner tijdens de inaugurale bijeenkomst van Jews Against Zionism, met zijn collega's Alice Coy, Haim Bresheeth and Roland Rance die Brenners's boek 51 Documents: Zionist Collaboration with the Nazis presenteerden. In zionistische kringen wordt Leni Brenner met de nek aangekeken. Dat in Nederland de Haavra overeenkomst niet onderwezen wordt is onder andere de schuld van het Centrum Informatie Documentatie Israël, het Meldpunt Discriminatie Internet, de Anne Frank Stichting, het Nederlands Instituut Voor Oorlogsdocumentatie, de Joodse Omroep en al die andere partijen die hun rol misbruikt hebben om de feiten aan het oog van het publiek ontrokken te houden.

Voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog hebben de Nazi's een medaille laten slaan waarin de collaboratie tussen de Zionisten en Nazi's bekrachtigd is. Deze medaille bezit aan de ene kant de Davidster, wat voor Joden geen relevant symbool is, en aan de andere kant de Swastika, wat grappig genoeg wel een Joods symbool is. In de rand de medaille is aan de ene kant de tekst Ein Nazi Fahrt Nach Palestina geslagen en aan de andere kant Und Er Zahlt Davon Im Angriff. Vertaald: een nazi reis naar Palestina en vertel er over in Angriff. Anfgriff was het NSB-blaadje van de Nazi's in Duitsland. Dat de Zionisten de grote daders zijn in verband met WOII en de Jodenvervolging van 1940-1945 staat thans reeds uitgebreid gedocumenteerd op Goede Nieuws.

 

De munt

 

De eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl moet zich verantwoorden tegenover de strafrechter mede omdat Ronny Naftaniel van het CIDI aangifte gedaan heeft tegen deze persoon, die ook onderwijst dat er geen holocaust heeft plaatsgevonden en dat Auschwitz een Zionistische kamp was. De eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl meldt Goede Nieuws dat Ronny Naftaniel een typische Nazi is zoals de Nazi altijd geweest zijn. Het Zionisme is van oudsher geen Joodse ideologie en gebaseerd op scheiding van rassen en een wereld-getto voor de Joden in Palestina. Feiten waarmee Ronny Naftaniel vanzelfsprekend bekend is dus hij zal volgens de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl de gekaatste bal knalhard terug kunnen verwachten.

27-03-2013

Femke Halsema persoonlijk aanvallen

by J.L. de Kreek — last modified 27-03-2013 09:30
Opgeslagen onder:

Nu Femke Halsema bij De Correspondent werkt, en zij en haar collega's het niet hebben over het nieuws waar niemand het over heeft, bericht Goede Nieuws vandaag over de strafrechtelijke aanval alle middelen rechten op Femke Halsema persoonlijk. De persoonlijke aanval op Femke Halsema in strafvorderlijke zin is zoals dat hoort bij oud-politiek ambtsdragers die gelegenheid gegeven aan genocide. Femke Halsema kan weten dat er voor haar persoonlijk een staart zit aan haar werk als parlementariër, omdat tijdens haar ambtstermijnen door haar collega's in het parlement en kabinet genocide gepleegd is in Irak en zij in strijd met haar 'command responsibility' en journalistieke plicht nu als correspondent daarover tot op heden zwijgt.

Maxime Verhagen beriep zich op zijn 'responsibility to protect' en Femke Halsema kwam haar 'command responsibility' niet na. Femke Halsema kan beginnen met de besturdenen van het arrest van de Hoge Raad van 03 december 2010 LJN:BO0198. De vraag die vervolgens aan Femke Halsema gesteld worden kan is of die beschikking van de Hoge Raad rechtens juist is. Het antwoord is nee. Het lijkt het Toetsingsarrest wel. Femke Halsema is Kamerlid geweest dus zij heeft weet van de Wet Internationale Misdrijven. Femke Halsema heeft er geen weet van wat er allemaal staat in het dossier wat aan het arrest van 03 december 2010 ten grondslag ligt. In dat dossier bevindt zich natuurlijk ook de conclusie van de Advocaat Generaal bij de Hoge Raad. Daarin de logische zin:

ministers, staatssecretarissen en leden van de Staten-Generaal kunnen aan hun ambt niet een bevoegdheid ontlenen om gedragingen te verrichten die strafbaar zijn gesteld als (deelneming aan) genocide.

Niks nieuws onder de zon. Geen schokkend bericht. De saillante zin is evenwel deze:

zowel door ambtenaren als door privépersonen kan (deelneming aan) genocide veelal slechts worden begaan met gebruikmaking van state machinery, d.w.z met actieve of ten minste passieve betrokkenheid van een overheid

Dat er in ieder geval sprak is van een poging tot genocide in Irak waar het Nederlandse kabinet en parlement van links tot rechts gelegenheid aan geeft, kan Femke Halsema weten omdat zij van 2002 tot 2010 parlementariër was. Precies in de periode dat Balkenende politiek akkoord ging met de militaire aanval zonder geldige reden in Irak. Dat er bij en tijdens dat illegale geweld excessief gebombardeerd is met munitie van verarmd uranium kan Femke Halsema ook weten wan dat is uitgebreid gerapporteerd. Ook is Femke Halsema bekend met de beruchte dosis-effect-relatie van verarmd uranium en heeft zij dit dodelijke effect geaccepteerd, zo blijkt uit Kamerstukken.

Dat GroenLinks en de SP het Amerikaans-Brits militaire optreden jegens Irak tussen 1991 en februari 2001 niet ondersteund hebben, houdt natuurlijk niet in dat Femke Halsema geen schuld heeft in verband met de periode vanaf maart 2003 en haar passieve betrokkenheid. Het was een teleurstellende ervaring toen de verslaggever van Goede Nieuws zag hoe Femke Halsema het opnam voor de oorlogsmisdadiger, terrorist en genocidale moordenaar Hans van Baalen van de VVD toen zij bij en tijdens een openbaar debat op de misdrijven van de Nederlandse politiek gewezen werden.

Femke Halsema wordt gezien als persoon die op schandalige wijze geen inhoud gegevens heeft aan haar bediening als parlementariër en die nu als schrijver voor De Correspondent de journalistiek misbruikt om het publiek het zicht te onthouden op haar wanprestaties als lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Omdat er in casu sprake is van genocide en alsdan de aansprakelijkheden voor ambtenaren ver gaan, ook al hebben ze zelf niet besloten tot de genocide, is de verwachting dat wanneer Femke Halsema voor de rechter verschijnt in verband met de genocide in Irak zij voor lange tijd zal hebben te genieten van het versoberde gevangenisregiem wat oorlogsmisdadiger Fred Teeven nu inricht voor iedereen.

Document acties

Share |