14-02-2013

Paus over gaskamers

by J.L. de Kreek — last modified 14-02-2013 09:25
Opgeslagen onder:

Volgens journlist Frenk van der Linden maandagavond aan tafel bij de Wereld Draait Door is het een schande dat Paus Benedictus in 2009 een Britse Bischop heeft gerehabiliteerd die het bestaan van gaskamers in Hitler Duitsland ontkent. “I believe there were no gaschambers” zegt de Britse Bischop in het bijpasend item. Het stugge wil nu dat uit het wetenschappelijke standaardwerk over Auschwitz van professor Jan van Pelt blijkt dat de gaskamers ongeschikt waren voor industriele vergassing of althans dat ze relatief kort na oplevering onklaar zijn geraakt. Betrouwbare bronnen hebben het over vergassing van tweehonderduizend mensen, waaronder Joden.

De opmerking van de Britse Bischop dat er géén gaskamers waren is ver gezocht. In ieder geval staat vast dat de gaskamers in gereedheid gebracht zijn. Wel is het een feit van algemene bekendheid dat van alle zeven miljoen Joden die volgens de Nurembergporocessen gesneuveld zijn in Auschwitch, er uiteindelijk welgeteld één miljoen officieel erkend zijn.

Goede Nieuws heeft de hand weten te leggen op recent gewisselde stukken in de hoger beroepszaak van hetzuur.nl tegen het Openbaar Ministerie wat hierover gaat. Een citaat dat Goede Nieuws niemand onthouden wil (verwijzingen naar bijpassende orginele bronnen zijn er voor de lezer bijgezocht):

...service aan de Joden want het westers geweld in Islamitische landen en de voorafgaande aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001, is de prelude op de moderne Jodenvervolging. Wat niet tot gezagdragende ambtenaren doordringt is dat er bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog waarachtig géén zes miljoen Joden vermoord zijn. De Zionisten hebben hun werk (letterlijk) niet afgemaakt. Verder dan drie miljoen zijn ze (gelukkig) niet gekomen. De rest van de Joden wordt afgemaakt wanneer het geweld in het Midden Oosten escaleert. Dat past in het 'Doomsday Decade' scenario van één van de oud-financiers van de Nationaal Socialisten: de Rockefeller Foundation. Ook Katholieke Eind Tijd profetieën leiden tot die escalatie in de huidige en toekomstige tijd. De regie in verband met de Tweede Wereldoorlog was in handen van Zionisten en Amerikanen van Wall Street. Zij bereiden reeds sinds de oprichting van de Zionistische wereldorganisatie, 'The Society of Jews', te Basel augustus 1897, de Tweede Wereldoorlog en Exodus voor. De Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk was een Zionistische vinding. Überhaupt dat Joden problemen leveren hebben Zionisten bedacht. De Zionisten hebben na de (ook) voor Joden bevrijdende Franse Revolutie het antisemitisme 'salonfähig' gemaakt. Door Joden is de Dreyfusaffaire als bewijs van succes van assimilatie en emancipatie ervaren. Het idee van de Jodenvervolging van 1940-1945 is een Zionistische concept. De Joodsche Raad bestond uit daders. Dat de wereld onbekend is met de feiten is de schuld van de VVD. De VVD levert nu de onderwijsminister en is altijd (mede) verantwoordelijk geweest voor onderwijs. Dat iedereen wel de sprookjes van holocaustindustrie slikt en niet weet dat Anne Frank door de Zionisten naar het kamp is gedragen, is een oneindig grote schande! Wie voor Zionisme kiest, kiest tegen de Joden. Dat Zionisten veelal van de stam der Asjkenazische joden zijn verklaart de term “nazi” voor de symbiose tussen de Zionisten en het antisemitisme. Bestrijding van discriminatie van Joden begint bij bestrijding van het Zionisme.... weet dat de Joden serieus gevaar lopen in verband met een nieuwe genocide waarvan de VVD thans reeds de voorbereidingshandelingen verricht. .....We hebben vrije meningsuiting in Nederland. Geert Wilders krijgt alle ruimte zijn vrije meningsuiting te misbruiken, en daarmee de Vorst in gevaar te brengen. Ook daar mag kennelijk niks over gezegd worden want het Openbaar Ministerie heeft al mijn goederen nodig voor publicatie en werken op internet in beslag genomen.

13-02-2013

Het Jeugdzorg probleem

by J.L. de Kreek — last modified 13-02-2013 13:35
Opgeslagen onder:

Jeugdigen verklaren tegenover Goede Nieuws dat zij het er onderling over hebben dat Jeugdzorg “er alleen is om je kapot te maken”. Jeugdigen die door andere jeugdigen als rustig gezien worden en niet kunnen "tegen het onrecht wat ze aangedaan wordt", komen in de isoleercel. Het probleem met Jeugdzorg is dat jeugdigen er niks aan hebben. Ouders waarbij alleen Jeugdzorg klachten heeft, raken de vers geboren baby pardoes kwijt. Gezinnen die hulp nodig hebben worden met ketenpartners systematisch dieper in problemen “geforceerd”, althans zo voelen betrokken klanten van de leden van Jeugdzorg Nederland dat.

De wet op de Jeugdzorg is één van de meest ondeugdelijke wetten in Nederland. Betrokken beleidsmakers hebben kennelijk onrechtmatigheden voor ogen want artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg verplicht medewerkers van de leden van Jeugdzorg Nederland kindermishandeling door collega's, in de doofpot te stoppen. De Wet op de Jeugdzorg is één van de maatregelen van de Nederlandse Rijksoverheid waarmee het strijd tegen de 'schutznorm' van de wet. Artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg is blijkens Kamerstukken de bepaling waar het om draait.

Er moet een redelijk vermoeden zijn dat een jeugdige daadwerkelijk bedreigd wordt door één van de in dat artikel genoemde risico's. De wetgever heeft gekozen voor een gesloten systeem van risico's. Dus dat er niks verzonnen wordt door branche opportunisten. De bijzondere omstandigheid doet zich nu voor dat de leden van Jeugdzorg Nederland en ook de Raad voor de Kinderbescherming ten overstaan van de Nationale ombudsman verklaren dat zij niet aan waarheidsvinding doen en dat van hen niet verwacht worden kan dat zij aan waarheidsvinding doen.

Wereld op de kop. De leden van Jeugdzorg Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming zijn de eerste die bepalen of een OTS of UHP noodzakelijk is. Daarbij niet aan waarheidsvinding doen imponeert systeemvreemd. Redelijk vermoeden en gegronde vrees zijn synoniemen en impliceren voorafgaande waarheidsvinding, waaronder begrepen de oogopslag bij en tijdens heterdaad.

De staande verklaringen ten overstaan van de Nationale ombudsman van leden van Jeugdzorg Nederland dat zij niet aan waarheidsvinding doen hoort voor elke kinderrechter voldoende te zijn verzoeken tot OTS of UHP van deze organisaties of de Raad voor de Kinderbescherming systematisch niet ontvankelijk te verklaren. Een officier van justitie die niet aan waarheidsvinding doet wordt ook door rechters en raadsheren uitgelachen.

Het systeem van jeugdzorg dicteert dat het aanvragen van een OTS of UHP voor jeugdigen een exclusieve bevoegdheid van het Openbaar Ministerie is, ondersteund door de teams jeugdzaken en/of de plaatselijke buurtregie van de Politie. Particuliere organisaties hebben geen rol bij het onderzoek naar het redelijk vermoeden van de daadwerkelijke aanwezigheid van een risico als bedoeld in artikel 2J WJZ. Die kunnen net als ieder ander een melding doen bij de Politie en die houdt een database bij met meldingen, melders en informatie en feiten.

De verwijsindex is een corrupte database die geen enkele garantie levert voor betrouwbare behandeling omdat betrokken profiteurs niet aan waarheidsvinding doen en van zichzelf zeggen dat van hen niet verwacht worden kan dat zij aan waarheidsvinding doen. Jeugdzorg is een kwestie van openbare orde. Dat houdt vanzelfsprekend in dat het in de eerste plaats een taak van politie en openbaar ministerie en eventuele forensische diensten is om een OTS of UHP aan te vragen en ten uitvoer te leggen.

Oud minister André Rouvoet heeft onloochenbaar negatieve invloed gehad op het succes van Jeugdzorg omdat hij de verwijsindex heeft ingevoerd. Een database niks zeggende data omdat naar de informatie van klanten in die database geen waarheidsvinding gedaan wordt. Systeemcorruptie ingevoerd door de minister die verantwoordelijk was voor Jeugd en Gezin. Toevallig ook een CU minister die net als de VVD schuld heeft aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen. In ogen van deskundigen die Goede Nieuw te woord hebben gestaan zijn de problemen bij Jeugdzorg terrorisme gerelateerd.

12-02-2013

'Jihadisten gezocht'

by J.L. de Kreek — last modified 12-02-2013 18:45
Opgeslagen onder:

Minister Ronald Plasterk maakt zich druk over de groei van het aantal Jihadisten in Syrie. Zoals iedere Jihadist weet is er de grote en de kleine Jihad. De kleine Jihad is een noodgreep want de uiterlijke Jihad. De innerlijke Jihad, wat de grote Jihad is, wordt ruimschoots toegepast in Nederland. Goede Nieuws is ondergedoken geweest bij Jihadisten in Nederland. De zware jongens onder de Jihad die beeldend verhalen over de noodzaak van eer en/of bloedwraak. Een vlot geschreven waarschuwing over de bijpassende prolemen voor Balkenende persoonlijk, is in Nederland afgestraft met viermaanden tucht te Zwaag.

Wat niet wil doordringen tot het wetenschappelijke hoofd van Ronald Plasterk is, aldus een in Nederland gevestigde Jihadist, dat de groei van het aantal Jihadisten in de eerste plaats zijn schuld is. Had hij geen gelegenheid gegeven aan de oorlog zonder geldige reden in Irak, door er bijvoorbeeld geen relevant verzet tegen te hebben, dan waren de Jihadisten rustig thuis gebleven en zich niet tot de uiterlijke Jihad genoodzaakt gezien. Kleinde Jihad wat de Jihadisten nu doen in Syrie is zelfverdediging tegen het onrechtmatige geweld van Ronald Plasterk & co, aldus de Jihadist die Goede Nieuws sprak.

Ronald Plasterk is persoonlijk op het Mercatorplein te Amsterdam gewaarschuwd voor zijn ronduit hufterige gedrag, weet Goede Nieuws uit begrouwbare bron. Dat was bij en tijdens een ronduit provocerende homo feestje ter meerdere eer en glorie van de PvdA. Volgens ingewijden heeft dat vertoon van misplaatstheid ook de emancipatie van de transexueel geen goed gedaan. Omdat Ronald Plasterk net als zijn collega politiek ambtsdragers gelegenheid geven aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen, heeft hij de kleine Jihad te duchten. Voor grote Jihad blijft de Islamiet liever thuis, aldus steeds goed ingevoerde bronnen in Jihadistische kring.

Er lijkt een politieke rel aan het ontstaan te zijn waar zelfs de stoere praatjesmakers van klokkenluideronline niet over durven te bloggen. De voorboden voor politieke aardverschuivingen van de kracht tien op de Schaal van Richter zijn makkelijk te voorspellen op basis van de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam 13 januari 2013 in de wrakingszaak van het hoger beroep van hetzuur.nl tegen de veroordeling voor -kort gezegd- discriminatie van Joden. En toch heeft niemand het er over.

Als er iemand een Jihadist is, aldus betrouwbare bron, dan is het de persoon die persoonlijk Ronald Plasterk de strafvervolging heeft aangegd bij en tijdens het misplaatste PvdA verkiezingsfeestje voor homo's in de meest Islamitische buurt van Nederland. Jihadisten in Nederland hebben Goede Nieuws laten weten dat de oud Hollandse Grote Jihad niet te versmaden is en de minister persoonlijk rechtens het minst zal uitkomen.

11-02-2013

Auteursrecht vriend Pirate Bay

by J.L. de Kreek — last modified 11-02-2013 19:55
Opgeslagen onder:

De documantaire over de Pirate Bay is uitgekomen. TPB AFK. Weg van het sleutelbord. TPB wordt er internationaal van beschuldigd het auteursrecht op grote schaal te schenden. De film TPB AFK in combinatie met algemeen gebruik van TPB bewijst dat dit niet juist is. De film laat zien dat TPB bestaat uit techneuten die vechten tegen spoken.

TPB moet vragen om relatief conservatieve handhaving van het auteursrecht, om het gelijk te krijgen. Het is Hollywood wat het auteursrecht op grote schaal schendt en/of de auteursrecht monopolie misbruikt om eerlijke concurrentie onrechtmatig van de markt te werken. De juridische aanvallen van Hollywood op TPB is (ook) oneerlijke concurrentie door Hollywood van de kleine auteursrechthebbende en potentiee nieuwe ster die ook een lidmaatschap bij Ziggo en XS4ALL kan hebbeb.

De strategie voor TPB met de grootste kans op succes is het toepassen van het auteursrecht. TPB lijkt dit niet te begrijpen want de techneuten en advocaten begrijpen de auteurswet niet, slempen bier, zijn racisten of opgeleid door de professor die ook lid is van de criminele auteursrecht monopolisten.

TPB levert eerlijke concurrentie aan Hollywood en ze kunnen het niet aan de rechter uitleggen omdat ze denken dat de auteurswet ondeugdelijk is in de moderne tijd. De auteurswet zegt dat het goed is wat TPB doet, en Hollywood koopt de rechter om. De Piratenpartij maakt ook al misslagen in die zin.

De Piratenpartij had in de zaken tegen BREIN kans gemaakt wanneer ze handhaving van de auteurswet door BREIN gevorderd en niet hervorming in de doelstelling opgenomen hadden. Het Europees en Nederland auteursrecht staat vrij gebruik in huiselijke sfeer toe. Altijd zo geweest. Daar is geen verandering in gekomen. Dat is al sinds het stenentijdperk. Internet heeft daarin geen verandering gebracht want het auteursrecht is techniekneutraal geformuleerd.

Verveelvoudigen voor eigen gebruik mag volgens het auteursrecht. Dat is tevens de voorwaarde voor gebruik van TPB. Voorst is er van openbaarmaking door TPB geen sprake want geen overdracht van fysieke exemplaren van het werk. Het publiek is bepaald: huiselijke sfeer. Ander gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken kan bij TPB alleen op afspraak, er blijkt nergens uit dat TPB eventuele daarbij komende auteursrechtelijke verplichtingen niet na zal komen. TPB vecht tegen het systeem van de auteurswet terwijl het auteursrecht de vriend van TPB is.

10-02-2013

Onderzoeksjournalist blijkt mol

by J.L. de Kreek — last modified 10-02-2013 15:20
Opgeslagen onder:

Onderzoeksjournalist Micha Kat van klokkenluideronline blijkt net als de rest van de collega's een ordinaire 'gatekeeper' te zijn. Een mol. Hij is “even aan het wandelen” en daarom wil hij niet praten. Micha Kat voegt niet toe aan het recht van het publiek op de waarheid en loopt hulpverlening opzichtig voor de voeten. Zijn journalistieke werken zijn slechts deels gegrond in de feiten. Veel vult hijzelf in zonder daarbij concreet bewijs te leveren.

De belangrijkste feiten negeert hij alsof hij voor de Telegraaf werkt. Micha Kat doet alsof hij voor de Telegraaf werkt, en dat is in casu een feit. Als nepjournalist. Als afleider van de harde feiten over oud VVD secretaris-generaal Joris Demmink: de man wiens strafvervolging gewild wordt door Micha Kat. Twee van die harde feiten zijn de oorlog zonder geldige reden in Irak én de pedocratische techtspleging in Nederland. Micha Kat heeft gelijk.

Alleen Micha Kat is te ver heen om dat deugdelijk over het voetlicht te brengen, of hij is een schijnklokkenluider die verhult dat hijzelf een sleutelrol vervult in verband met de misdrijven die hij zegt te bestrijden. De hang naar aandacht en erkenning bij Micha Kat komt de kwaliteit van zijn journalistieke werk niet ten goede.

Al de gesprekken die Micha Kat heeft met de politie. Niemand weet wat zich afspeelt op het bureau ná de arrestatie van Kat en of Micha Kat publiekelijk de waarheid zegt over wat er is uitgewisseld. Het OM kan op de vingers nagaan dat verdere voorarrest van Kat zinloos is dus al die aanhoudingen zijn misschien 'fake', om het publiek te vermaken en in ieder geval niet functioneel in verband met openbaring van de feiten over Joris Demmink. De concurrente media zal Micha Kat blijven negeren ook al wint hij alles.

Micha Kat gaat voorbij aan relevante feiten die zijn strijd makkelijk tot een eind brengen kunnen. Steeds weer repeteert Kat zijn waarheid die onvolledig is en journalistiek ondermaats gebracht wordt. Graffiti op het huis van Joris Demmink is in verhouding tot de oorlogsmisdaden van de internationale terrorist wél te begrijpen, alleen dat blijkt niet het oogmerk van Kat.

Micha Kat bekladt het huis van de pedocraat om zijn vooralsnog onbewezen pedocratie, terwijl over zijn oorlogsmisdaden een door het kabinet en parlement geaccordeerd rapport is verschenen onder voorzitterschap van oudraadsheer Davids van de Hoge Raad. Ook beroept Micha Kat zich niet op het Rapport van de Commissie Samson of artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg.

Dit rapport en deze wettelijke bepaling doet in alle redelijkheid vermoeden dat bijpassende beleidsmakers en andere voorbereidende ambtenaren mogelijk bezitters zijn van pedofiele deviaties onder voorzitterschap van de Vorst. Wat Micha Kat zegt over de Joden, dat de Zionisten de schuld hebben aan WOII en de Shoah, is volgens orginele Joden overigens ook waar alleen Micha Kat gedraagt zich er niet naar.

09-02-2013

Neêrlands pedocratische rechtspleging

by J.L. de Kreek — last modified 09-02-2013 21:30
Opgeslagen onder:

Het is niet de schuld van de Raad voor de Kinderbescherming of de leden van Jeugdzorg Nederland of de onderscheidelijke medewerkers dat uit het Rapport van de Commissie Samson blijkt dat jeugdigen uit huis geplaatst grotere risico's lopen in verband met zedelijke en geestelijke belangen alsmede de gezondheid, dan in de gemiddelde thuissituatie. Het is de schuld van de pedocratische rechtspraak dat ouders het gevoel hebben dat hun kinderen gegijzeld en misbruikt worden bij en tijdens uithuisplaatsingen. Want van de Raad voor de Kinderbescherming en de leden van Jeugdzorg Nederland kan niet verwacht worden dat zij aan waarheidsvinding doen, aldus deze organisaties en de medewerkers.

Goede Nieuws heeft zicht gehad op het vertrouwelijke dossier van de casus van Meisje A. die op loketbjz.nl besproken staat. Een keurig gezin te R. Antroposofisch geinspireerd. Vader denkt holistisch. Moeder gaat naar de kerk. Niks mee aan de hand. Eerst na de pedocratische beschikkingen van de pedocratische rechtspraak, zijn er problemen in de gezinsopstelling en worden ouders ervan beschuldigd een bedreiging te zijn voor de vorig jaar geboren dochter. De zaak heeft reeds geleid tot een geschil bij de kort geding rechter te Amsterdam. LoketBJZ.nl is toen veroordeeld tot een rectificatie omdat betrokken gedaagde weigerde ter zitting bewijs van het gelijk te leveren, om het lopende strafrechtelijke onderzoek niet te doorkruizen. Het is in de eerste plaats aan de Raad voor de Kinderbescherming en leden van Jeugdzorg Nederland om de belangen van jeugdigen de eerste overweging te laten zijn.

Het staat vast dat de leden van Jeugdzorg Nederland geld krijgen voor elke OTS en UHP. Dik geld waarschijnlijk want de organisatie is topzwaar van de bestuurders en beleidsmakers. Dat directeuren van de organisatie beweren dat de leden van Jeugdzorg Nederland geen hulpverleners zijn, doet vermoeden dat er sprake is van misleidende reclame in de jeugdzorg. Het imponeert misleidend een organisatie Jeugdzorg Nederland te noemen wanneer er géén hulp geleverd wordt. Leden van Jeugdzorg Nederland executeren beschikkingen zonder betekening ervan door de deurwaarder. Dat is uniek. Beslagleggingen zijn voor de leden van Jeugdzorg Nederland juridisch moeilijker dan een kind met de sterke arm uithuisplaatsten.

Om met gesloten deuren zonder het horen van belanghebbenden mondeling verlof te krijgen van een rechter die persoonlijk ook deelneemt aan een klachtencommissie van leden van Jeugdzorg Nederland, is voor leden van Jeugdzorg Nederland louter vereist dat zij formuleren zorgen te hebben in verband met een bepaalde minderjarige. De betrokken organisaties kunnen niet weten of de UHP of OTS noodzakelijk is want zij zeggen van zichzelf dat ze niet aan waarheidsvinding doen en dat van hen niet verwacht worden kan dat ze aan waarheidsvinding doen. Dat deze organisaties uberhaupt ontvankelijk verklaard worden is onloochenbaar de schuld van de pedocratische rechtspraak die (mede) onder leiding van Joris Demmink en Andre Rouvoet vorm gekregen heeft.

08-02-2013

Strafklacht tegen BREIN

by J.L. de Kreek — last modified 08-02-2013 12:10
Opgeslagen onder:

Er is reeds een tijdje geleden een goed gedocumenteerde aangifte gedaan tegen auteursrechthandhaver BREIN en Tim Kuik in verband met bedrog van onder andere de rechtspraak. Na een diepgaand gesprek tussen aangever en een officier van justitie van het functioneel parket te Rotterdam, is er besloten tot sepot. In verband met andere noodzakelijkheden is het nog niet tot een artikel 12 procedure gekomen. Pogingen om met BREIN tot een minnelijke regeling te geraken zijn mislukt. De laatste keer dat een minnelijke regeling is aangeboden, was bij en tijdens het kort geding in Den Haag 24 april 2012 te 14.00 uur tussen BREIN en de Piratenpartij.

De Piratenpartij heeft die zaak verloren want het vorderde feitelijk geen handhaving van het auteursrecht. De grap van het auteursrecht in digitaal tijdperk is dat bestanden op internet auteursrechtelijk niks waard zijn. Althans voor zover het gebruik in privé sfeer plaatsvindt. Gratis gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in privé sfeer zit reeds sinds de oudheid in het auteursrecht gebakken. Het internet brengt daarin geen verandering want het auteursrecht is techniek neutraal geformuleerd. Aan het begin van het digitaal tijdperk was het de vraag voor juristen of en hoe het recht in het algemeen en het auteursrecht in het bijzonder op het internet toegepast hoorde te worden.

Auteursrechthebbenden bepleitte met succes dat het auteursrecht normaal op het Internet toegepast kan en hoort te worden. Daarbij predikten zij het grondbeginsel dat het auteurswet techniek neutraal geformuleerd is, en dus dat techniek niet voorkomt dat auteursrecht toegepast worden kan. Vervolgens is de toepassing van de auteurswet op het internet in strijd met het recht uitgevoerd. Mogelijk dat de juristen van de auteursrechtmonopolisten op voorhand doorzagen dat eerlijke toepassing van het auteursrecht op internet resulteert in het redelijke oordeel dat het auteursrecht op Internet niks waard is, althans zolang gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in particuliere hoedanigheid plaatsvindt en de persoonlijkheidsrechten gerespecteerd worden.

Dat is minder nadelig voor auteursrechthebbende dan BREIN & co doen voorkomen. Vooral kleine auteursrechthebbenden, de auteursrechtenconcurrent van de belangen van de monopolisten die BREIN behartigt, hebben profijt van bovenstaande eerlijke toepassing van het auteursrecht op Internet want daarmee kunnen zij tegen minimale kosten functioneel concurreren met Hollywood. Auteursrecht gaat om verspreiding van cultuur, niet om het rijk maken van artiesten - veelal geproduceerd door opportunisten die eerst voor een schijntje auteursrechten hebben opgekocht. Voor nadere inhoudelijke informatie over de grondslag van bovenstaande strafklacht wordt verwezen naar www.breinpijn.nl

07-02-2013

Jeugdzorg situationele monopolist

by J.L. de Kreek — last modified 07-02-2013 09:40
Opgeslagen onder:

Wat hebben de leden van Jeugdzorg Nederland en de Publieke Omroep gemeen? Het zijn situationele monopolisten. Bij situationele monopolisten is er een machtsverhouding waarbij er één verkoper en één koper is. De privacywaakhond CBP concludeert dat het blokkeren van cookieweigeraars niet door de beugel kan, zeker niet bij een publiek medium. Volgens het CBP is er “van in vrijheid gegeven, rechtsgeldige toestemming" geen sprake, want de publieke omroep is “situationele monopolist”.

Blijkens de eigen uitingen verlenen leden van Jeugdzorg Nederland zonder rechtsgeldig betekende akte hulp in het vrijwillige drang- of dwangkader aan jeugdigen die het volgens leden van Jeugdzorg Nederland nodig hebben. Deze hulp wordt verleend na bijvoorbeeld een melding bij de verwijsindex, overigens zonder dat de leden van Jeugdzorg Nederland -in strijd met artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg- van zichzelf vinden dat zij daarbij aan waarheidsvinding horen te doen.

In de brief aan de Tweede Kamer van 31 januari 2013 schrijft het College Bescherming Persoonsgegevens dat de publieke omroep door tracking cookies af te dwingen bezoekers feitelijk bij elk bezoek met hun persoonsgegevens laat betalen. Volgens de CBP kan daarbij geen sprake zijn van in vrijheid gegeven rechtsgeldige toestemming, want de Publieke Omroep is een situationele monopolist.

In termen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens betekent dit dat er geen grondslag is voor de gegevensverwerking van artikel 8 van die wet. En wanneer er geen grondslag is, kan er ook geen sprake zijn van een gerechtvaardigd doeleinde voor de gegevensverwerking. Aldus het CBP.

Dit logische rechtseconomisch oordeel van het CBP getransponeerd naar andere situationele monopolisten leert dat burgers in verband met zorg voor kun kinderen niet in vrijheid rechtsgeldig met leden van Jeugdzorg Nederland overeenkomen kunnen, want de leden van Jeugdzorg Nederland zijn situationele monopolisten. Er is geen andere leverancier van jeugdzorg dan de leden van Jeugdzorg Nederland.

Volgens de site Webwereld benadrukt een woordvoerster van het CBP tegenover Webwereld:

dat deze conclusie geldt voor het specifieke geval van de publieke omroep. Hierbij telt mee dat de site met publieke middelen is bekostigd en de NPO een situationele monopoliepositie heeft. Een cookiemuur is in dit geval echt uit den boze.

Ook de leden van Jeugdzorg Nederland worden met publieke middelen bekostigd en hebben een situationele monopoliepositie. Dus in lijn met het oordeel van het CBP is het zogenaamde vrijwillige drang- en/of dwangkader waarin leden van Jeugdzorg Nederland hun service verlenen, uit den boze want de zorgconsument heeft geen vrije keuze.

In het algemeen wordt door ouders steen en been geklaagd over het functioneren van leden van Jeugdzorg Nederland. Medewerkers zouden ronduit grof, intimiderend en agressief zijn en zonder feitelijke grondslag minderjarigen opeisen. De kwalificatie kinderroof wordt niet zelden gebruikt door ouders. Opvallend is dat de leden van Jeugdzorg Nederland de klachten over het functioneren veelal afdoen met de redenering dat er altijd wat te klagen valt.

06-02-2013

Irakoorlog oorzaak crisis

by J.L. de Kreek — last modified 06-02-2013 11:20
Opgeslagen onder:

De Europese schuldencrisis die uitbrak binnen het eurogebied nadat Griekenland als gevolg van de kredietcrisis zijn schulden niet meer zelfstandig kon financieren, is het causale gevolg van het illegale geweld van westerse mogendheden in Irak en andere Islamitische landen. Top-ambtenaren van de Centraal Economische Commissie hebben dit bevestigd tegenover hét Goede Nieuws™.

Economie is in belangrijke mate afhankelijk van vertrouwen. Het is een eenvoudig econmisch principe dat wannneer het vertrouwen stagneert, dit van negatieve invloed is op de economie. Top-ambtenaren van de Centrale Economische Commissie hebben aan de verslaggever van hét Goede Nieuws™ bevestigd dat dit principe aan de basis ligt van de crisis. In het algemeen wordt aangenomen dat de financiële techniek van securitisatie of effectisering of vertiteling, de basis is voor de economische crisis op aarde. Securitisatietransacties die in subprime hypotheken hadden geïnvesteerd konden hun verplichtingen (deels) niet nakomen. Hierdoor hielden financiële instellingen de hand op de knip en dreigde het internationale geldverkeer tot stilstand te komen, en was de economische crisis geboren.

Deze theorie over securisatie houdt geen rekening met feiten die in het algemeen buiten economische modellen gehouden worden. Bijvoorbeeld het feit van het onrechtmatige karakter van het geweld van westerse mogendheden in Islamitische landen. Dit geweld, waarvan elke gewone burger aan kan voelen dat het buiten proportioneel is, heeft het fundament onder de wereldeconomie vandaan geslagen. De technieken van securitisatie of effectisering of vertiteling zijn niet van dien aard dat het de hele wereldeconomie kan laten instorten. Het kan negativiteit in de conjenctuur veroorzaken, het kan consumenten van financiele diensten benadelen. Om de hele wereldeconomie onderuit te halen is meer nodig, een catalisator.

Deze catalisator is geleverd door het illegale westerse geweld in Islamitische landen en het bijkomende afnemende producenten en consumenten vertrouwen. Overheden die zonder geldige reden bevriende landen met geweld binnenvallen met het oogmerk van 'regime change', kunnen moeilijk vertrouwd worden door burgers. Dat de oorlog zonder geldige reden in Irak in de media en politiek niet als oorlogsmisdaad gekwalificeerd is, houdt niet in dat deze kwalificatie niet daaraan gegeven hoort te worden. Het letsel wat is aangericht in Irak en andere Islamitische landen is een kostenpost wat de oorlogvoerende naties nog niet in de begrotingen hebben opgenomen.

Overheden die gelegenheid geven aan oorlogen zonder geldige reden verliezen vanzelf het vertrouwen van producenten en cosumenten, en leggen daarmee de basis voor economische crisis. Top-ambtenaren van de Centraal Economische Commissie die het kabinet adviseren in verband met de economische crisis bevestigde tegenover Goede Nieuws dat het inderdaad zo is dat de oorlog zonder geldige reden in Irak, de basis heeft gelegd voor de cisis. Ook gaven zij aan dat zij deze wijsheid vanzelfsprekend niet aan het kabinet konden overbrengen. Daarmee zouden de ministers immers worden uitlegd dat de oorlogsmisdaden van het CDA en de VVD en het gebrek aan verzet van de rest van de politiek, de oorzaak van de economische crisis is. Happen naar de baas gaat ook de top-ambtenaren van het CEC niet eenvoudig af.

Document acties

Share |