16-02-2013

'Jeugdzorg Nederland terrorisme gerelateerd'

by J.L. de Kreek — last modified 16-02-2013 20:15
Opgeslagen onder:

Waar u ook woont in Nederland, ga de leden van Jeugdzorg Nederland uit de weg. Is de nuttige tip van LoketBJZ.nl. Vandaag stond er volgens deze site weer grove propaganda van Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam en zijn gezinsmanager in het Parool. Waar bemoeit Jeugdzorg zich mee? Is de vraag. Vechtscheidingen gaat Jeugdzorg niks aan. Jeugdzorg is géén partij bij vechtscheidingen, ook niet indien ouders het kind tussen hen plaatsten. Bij Jeugdzorg kan nóóit het belang van het kind de eerste overweging zijn want het verdient aan ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

Bij lokebtBJZ worden clusters overuren gedraaid om, aldus een vertegenwoordiger: de leden van Jeugdzorg Nederland rechtens in kop en hiel te vermorzelen. Samen met de Raad voor de Kinderbescherming die ouders slaan om te voorkomen dat ouders op overigens goede grond demonstreren voor het kantoor. Volgens een casemanager van loketBJZ blijkt uit het dossier van Meisje A. dat deze baby mogelijk verkracht is ná de onrechtmatige UHP. Ook maken deskundigen én raadsmedewerkers er melding van dat ouders géén gevaar zijn voor de baby.

De UHP is volgens loketBJZ onrechtmatig omdat de leden van Jeugdzorg Nederland niet aan waarheidsvinding doen en van zichzelf vinden dat van hen niet verwacht worden kan dat zij aan waarheidsvinding doen, aldus loketBJZ. Waarheidsvinding is wat de Politie doet vóórdat iemand wordt aangehouden en wordt daarna tot en met de raadsheren in hoger beroep voortgezet. Bij Jeugdzorg worden kinderen eerst aangehouden en van huis weggenomen en daarna wil Jeugdzorg onderzoeken of er grond was voor de UHP. Aldus steeds de casemanager.

Er zijn meer uithuisplaatsingen dan ooit. Keer op keer rekent Jeugdzorg maatschappelijke problemen af met ouders. Obesitas is kindermishandeling. Rauw eten is kindermishandeling. Te weinig knuffelen is kindermishandeling. Alles is kindermishandeling behalve wanneer Jeugdzorg onrechtmatig kinderen uit huis plaat, dan is het geen mishandeling. Ook niet wanneer ze direct na de UHP verkracht worden en met de dood worden bedreigd. Het voorbeeld staat in het Rapport van de Commissie Davids als feit genoteerd. Dat komt allemaal niet in de statistieken van Jeugdzorg omdat het dat niet bijhoudt en ook anderszins voorkomt dat er forensisch zicht komt op de vele klachten van de consumenten van Jeugdzorg over het functioneren van Jeugdzorg in het algemeen.

Problemen ontstaan wanneer Jeugdzorg zich met een gezin bemoeit. Wanneer er al problemen zijn worden deze groter wanneer Jeugdzorg zich met gezinnen bemoeit. Dat blijkt onloochenbaar uit de vele dossiers van Noord tot en met Zuid, van Oost tot en met West in Nederland die de casemanager van LoketBJZ onderzocht heeft, aldus de casemanager. Het woord laaienlichters is van toepassing non de ju, aldus de casemanager van loketBJZ die de casus van Meisje A. te R. behandelt en recent in verband met Jeugdzorg ook herhaald contact heeft gehad met de Koninklijke Marechaussee. Waar Jeugdzorg komt rapporteren alle normale hulpverleners problemen omdat Jeugdzorg betrokken is, zo blijkt ook na rondvraag door Goede Nieuws.

In het kader van een familieopstelling gezien waarin Jeugdzorg zich manifesteert is Jeugdzorg het nieuwe lid wat meteen de sfeer verziekt, afspraken niet nakomt en de gehele gezinsopstelling en het zorgnetwerk vakkundig sloopt. Dat de gedragsdeskundigen van Jeugdzorg de eigen rol bij de ontsporing van jeugdigen niet herkennen laat zien wat een wereldvreemd karakter deze organisatie bezit, aldus de casemanager van LoketBJZ. Niemand heeft het over:

zorgverleners die patiënten Munchausen's syndrome of pedofiel in Jeugdzorg zijn. Jeugdzorg grijpt keer op juridisch zeer agressief in wanneer mensen de feiten over Jeugdzorg openbaren. Ook reageert Jeugdzorg de frustraties over ouders af op de kinderen. Wie klant is van Jeugdzorg komt in een driehoeksverhouding waarbij Jeugdzorg parasiet is, aldus een casemanager van LoketBJZ en bij en tijdens een veschtscheidingen trekken er drie aan kinderen wanneer Jeugdzorg betrokken is.

Jeugdzorg intimideert er op los. Het lokt ronduit ruzie uit. Behalve wanneer de overheid geld geeft, dan zijn er de mooie propaganda en het ronduit liegen in de media over de kwaliteit van dienstverlening. Rauw is goed. Als kwetsbaar minderjarig meisje alleen de wereld rond zeilen in een eigen zeilboot en het Sueskanaal trotseren zonder te verzuipen is super. Dat leert niemand op school. Onderwijs is online. Jeugdigen willen modern onderwijs en niet de slavenbehandeling van het ministerie. Niet te begrijpen valt waarom de leden van Jeugdzorg Nederland bestaansrecht verdienen.

Het is een supermonopolist die met ketenpartners wil domineren op de markt van wonen, werk, zorg en leven. De casemanager van loketBJZ voorspelt dat wanneer het openbaar ministerie strafrechtelijk onderzoek doet naar Jeugdzorg, het ontdekken zal dat de term megazaak een extra dimensie krijgt. In de stukken noemt de casemanager van loketBJZ veelvuldig artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht en artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering. Dat zijn volgens de casemanager de bepalingen waarmee de gedragingen van de medewerkers van de leden van Jeugdzorg Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming overeenkomen.

Nederland doet al eeuwig vechtscheidingen zonder Jeugdzorg. Het is radicaal systeem vreemd een particuliere organisatie te laten besluiten over de noodzaak tot het in hechtenis nemen van minderjarigen. Een uithuisplaatsing is een inhechtenisneming. Ongeacht op welke locatie de hechtenis tenuitvoergelegd wordt. In Nederland gaat dat voor minderjarigen met gesloten deuren, ten overstaan van kinderrechters die gezien de rol in het personen en familierecht niet aan waarheidsvinding doen, waarbij normaal bewijsrecht niet geldt en Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming alleen hoeft te stellen om gelijk te krijgen. Met een telefoontje op basis van ongefundeerde 'matching' in de verwijsindex, kunnen kinderen in hechtenis genomen worden door Jeugdzorg; en de Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam twittert zichzelf breedlachend suf om te laten zien hoe geweldig hij is.

Bij de rechtbank Rotterdam is er weet van dat het chronisch hommeles is met Jeugdzorg in de buurt. Daar vinden zaken plaats die het daglicht niet velen kunnen. Kinderrechters die persoonlijk service voor Jeugdzorg uitvoeren en vinden dat zij als kinderrechter geen belangen verstrengelen. In Rotterdam past Jeugdzorg ook nog eens de listige kunstgreep toe dat de advocaat voor ouders of althans vader of moeder collega is van de advocaat van Jeugdzorg. Dus alles is Jeugdzorg met gesloten deuren en niemand mag er wat over zeggen want het is bij wet verboden uit de school te klappen over wat er achter de gesloten deuren van de niet onderzoekende kinderrechter te Rotterdam afspeelt.

Artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg overtuigt daarbij, én het eenvoudige feit dat niemand van Jeugdzorg Nederland of de Raad voor de Kinderbescherming klaagt over deze bepaling die medewerkers van de leden van Jeugdzorg Nederland verplicht kindermishandeling binnen de organisatie primair niet bij de Politie of de Officier van Justitie te melden! Dat CU-lid André Rouvoet als minister van Jeugd en Gezin het heeft toegestaan dat deze bepaling überhaupt bestaat in de redactie waarin het bestaat, en zijn schuld aan de oorlog zonder geldige reden in Irak, bewijst ruim voldoende de gegronde vrees dat Jeugdzorg kennelijk terroristisch gerelateerd is. Aldus de casemanager van LoketBJZ.nl.

De faciliterende Raad voor de Kinderbescherming is van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en minister Opstelten heeft ook schuld aan de oorlog zonder geldige reden in Irak zoals veel leden van de VVD net als prominent VVD-lid en secretaris-generaal Joris Demmink die als gezagdragend niet politiek ambtenaar mede hoofdverantwoordelijk was voor Jeugdzorg en persoonlijk door onderzoeksjournalist Micha Kat gestalkt omdat hij kindersekstoerist zou zijn. Volgens de casemanager van LoketBJZ draagt de Nederlandse Rijksoverheid systematisch bij aan het maskeren van zedendelicten met minderjarigen. Op alle terreinen van de bestrijding van deze misdrijven blijkt de overheid onder het mom van bestrijding gelegenheid aan die misdrijven te geven. Middelen worden niet functioneel ingezet en het publiek wordt misleidt met loze politieke beloften.

14-02-2013

Rel bij Jeugdzorg Rotterdam

by J.L. de Kreek — last modified 14-02-2013 20:57
Opgeslagen onder:

Bij Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam lopen gemoederen op in verband met de uithuisplaatsing van Meisje A. Toen ze twee maanden was is Meisje A. op gezag van BJZ uit huis geplaatst terwijl uit de contactjournalen blijkt dat ouders géén gevaar waren voor de gezonde ontwikkeling van de pas geboren dochter. Vader is met een megaphone wezen demonstreren en heeft nu een verbod tot toegang van Bureau Jeugdzorg aan het Delftlandseplein te Rotterdam.

De casemanager van loketbjz.nl die vader in de eerste lijn bijstaat vertelt aan Goede Nieuws dat het verbod van toegang van het kantoor van BJZ voor vader, geen indruk maakt. De casemanager van loketbjz.nl verklaarde tegenover Goede Nieuws ook dat een verbod de Koninklijke Marechaussee niet regardeert, en voorts het recht op zelfverdediging onverlet laat. Volgens de casemanager van loketbjz.nl heeft vader het gevoel dat hij bedrogen en zijn dochter gegijzeld en misbruikt is.

BJZ en de Raad zouden stelselmatig leugens prediken over ouders alsof zij een gevaar zijn voor de pas geboren dochter. Moeder gaat naar de kerk en vader is holistisch geïnspireerd. Volgens ouders was er helemaal niks aan de hand met hun dochter en komt BJZ opzettelijk afspraken niet na. Ouders zouden systematisch geïntimideerd en bedreigd zijn door medewerkers van BJZ en de Raad.

De casemanager van loketbjz.nl voor vader verklaart tegenover Goede Nieuws dat BJZ met hem de eerste afspraken had gemaakt over de zorg voor de minderjarige, en dat BJZ die afspraken zonder geldige reden niet is nagekomen. Rondvraag onder advocaten heeft Goede Nieuws geleerd dat dit eerder regel dan uitzondering lijkt te zijn.

De klachten van klanten van jeugdzorg zijn talrijk. Goede Nieuws heeft onderzoek gedaan naar meerdere dossiers en herkent in al de zaken het patroon waarbij medewerkers van BJZ en de Raad zich rigide en dominant opstellen. Elke keer het woordje klaar, met het kennelijke doel te escaleren en/of forceren bij gezinnen die er niet om gevraagd hebben.

Dat de biologische vader van Meisje A. te R. de gijzeling van zijn dochter serieus neemt blijkt uit de aangifte die is gedaan en het werk wat is gemaakt van de strafklachten. Ook bijpassende gesprekken met politie getuigen van een professionele aanpak door loketbjz. De biologische vader van Meisje A. ziet in alle leden van Jeugdzorg Nederland “pedofiele kinderverkrachters die het op” zijn “babydochter gemunt hebben”. Het is hem moeilijk kwalijk te nemen dat hij daarbij aan waarheidsvinding doet.

Paus over gaskamers

by J.L. de Kreek — last modified 14-02-2013 09:25
Opgeslagen onder:

Volgens journlist Frenk van der Linden maandagavond aan tafel bij de Wereld Draait Door is het een schande dat Paus Benedictus in 2009 een Britse Bischop heeft gerehabiliteerd die het bestaan van gaskamers in Hitler Duitsland ontkent. “I believe there were no gaschambers” zegt de Britse Bischop in het bijpasend item. Het stugge wil nu dat uit het wetenschappelijke standaardwerk over Auschwitz van professor Jan van Pelt blijkt dat de gaskamers ongeschikt waren voor industriele vergassing of althans dat ze relatief kort na oplevering onklaar zijn geraakt. Betrouwbare bronnen hebben het over vergassing van tweehonderduizend mensen, waaronder Joden.

De opmerking van de Britse Bischop dat er géén gaskamers waren is ver gezocht. In ieder geval staat vast dat de gaskamers in gereedheid gebracht zijn. Wel is het een feit van algemene bekendheid dat van alle zeven miljoen Joden die volgens de Nurembergporocessen gesneuveld zijn in Auschwitch, er uiteindelijk welgeteld één miljoen officieel erkend zijn.

Goede Nieuws heeft de hand weten te leggen op recent gewisselde stukken in de hoger beroepszaak van hetzuur.nl tegen het Openbaar Ministerie wat hierover gaat. Een citaat dat Goede Nieuws niemand onthouden wil (verwijzingen naar bijpassende orginele bronnen zijn er voor de lezer bijgezocht):

...service aan de Joden want het westers geweld in Islamitische landen en de voorafgaande aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001, is de prelude op de moderne Jodenvervolging. Wat niet tot gezagdragende ambtenaren doordringt is dat er bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog waarachtig géén zes miljoen Joden vermoord zijn. De Zionisten hebben hun werk (letterlijk) niet afgemaakt. Verder dan drie miljoen zijn ze (gelukkig) niet gekomen. De rest van de Joden wordt afgemaakt wanneer het geweld in het Midden Oosten escaleert. Dat past in het 'Doomsday Decade' scenario van één van de oud-financiers van de Nationaal Socialisten: de Rockefeller Foundation. Ook Katholieke Eind Tijd profetieën leiden tot die escalatie in de huidige en toekomstige tijd. De regie in verband met de Tweede Wereldoorlog was in handen van Zionisten en Amerikanen van Wall Street. Zij bereiden reeds sinds de oprichting van de Zionistische wereldorganisatie, 'The Society of Jews', te Basel augustus 1897, de Tweede Wereldoorlog en Exodus voor. De Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk was een Zionistische vinding. Überhaupt dat Joden problemen leveren hebben Zionisten bedacht. De Zionisten hebben na de (ook) voor Joden bevrijdende Franse Revolutie het antisemitisme 'salonfähig' gemaakt. Door Joden is de Dreyfusaffaire als bewijs van succes van assimilatie en emancipatie ervaren. Het idee van de Jodenvervolging van 1940-1945 is een Zionistische concept. De Joodsche Raad bestond uit daders. Dat de wereld onbekend is met de feiten is de schuld van de VVD. De VVD levert nu de onderwijsminister en is altijd (mede) verantwoordelijk geweest voor onderwijs. Dat iedereen wel de sprookjes van holocaustindustrie slikt en niet weet dat Anne Frank door de Zionisten naar het kamp is gedragen, is een oneindig grote schande! Wie voor Zionisme kiest, kiest tegen de Joden. Dat Zionisten veelal van de stam der Asjkenazische joden zijn verklaart de term “nazi” voor de symbiose tussen de Zionisten en het antisemitisme. Bestrijding van discriminatie van Joden begint bij bestrijding van het Zionisme.... weet dat de Joden serieus gevaar lopen in verband met een nieuwe genocide waarvan de VVD thans reeds de voorbereidingshandelingen verricht. .....We hebben vrije meningsuiting in Nederland. Geert Wilders krijgt alle ruimte zijn vrije meningsuiting te misbruiken, en daarmee de Vorst in gevaar te brengen. Ook daar mag kennelijk niks over gezegd worden want het Openbaar Ministerie heeft al mijn goederen nodig voor publicatie en werken op internet in beslag genomen.

13-02-2013

Het Jeugdzorg probleem

by J.L. de Kreek — last modified 13-02-2013 13:35
Opgeslagen onder:

Jeugdigen verklaren tegenover Goede Nieuws dat zij het er onderling over hebben dat Jeugdzorg “er alleen is om je kapot te maken”. Jeugdigen die door andere jeugdigen als rustig gezien worden en niet kunnen "tegen het onrecht wat ze aangedaan wordt", komen in de isoleercel. Het probleem met Jeugdzorg is dat jeugdigen er niks aan hebben. Ouders waarbij alleen Jeugdzorg klachten heeft, raken de vers geboren baby pardoes kwijt. Gezinnen die hulp nodig hebben worden met ketenpartners systematisch dieper in problemen “geforceerd”, althans zo voelen betrokken klanten van de leden van Jeugdzorg Nederland dat.

De wet op de Jeugdzorg is één van de meest ondeugdelijke wetten in Nederland. Betrokken beleidsmakers hebben kennelijk onrechtmatigheden voor ogen want artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg verplicht medewerkers van de leden van Jeugdzorg Nederland kindermishandeling door collega's, in de doofpot te stoppen. De Wet op de Jeugdzorg is één van de maatregelen van de Nederlandse Rijksoverheid waarmee het strijd tegen de 'schutznorm' van de wet. Artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg is blijkens Kamerstukken de bepaling waar het om draait.

Er moet een redelijk vermoeden zijn dat een jeugdige daadwerkelijk bedreigd wordt door één van de in dat artikel genoemde risico's. De wetgever heeft gekozen voor een gesloten systeem van risico's. Dus dat er niks verzonnen wordt door branche opportunisten. De bijzondere omstandigheid doet zich nu voor dat de leden van Jeugdzorg Nederland en ook de Raad voor de Kinderbescherming ten overstaan van de Nationale ombudsman verklaren dat zij niet aan waarheidsvinding doen en dat van hen niet verwacht worden kan dat zij aan waarheidsvinding doen.

Wereld op de kop. De leden van Jeugdzorg Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming zijn de eerste die bepalen of een OTS of UHP noodzakelijk is. Daarbij niet aan waarheidsvinding doen imponeert systeemvreemd. Redelijk vermoeden en gegronde vrees zijn synoniemen en impliceren voorafgaande waarheidsvinding, waaronder begrepen de oogopslag bij en tijdens heterdaad.

De staande verklaringen ten overstaan van de Nationale ombudsman van leden van Jeugdzorg Nederland dat zij niet aan waarheidsvinding doen hoort voor elke kinderrechter voldoende te zijn verzoeken tot OTS of UHP van deze organisaties of de Raad voor de Kinderbescherming systematisch niet ontvankelijk te verklaren. Een officier van justitie die niet aan waarheidsvinding doet wordt ook door rechters en raadsheren uitgelachen.

Het systeem van jeugdzorg dicteert dat het aanvragen van een OTS of UHP voor jeugdigen een exclusieve bevoegdheid van het Openbaar Ministerie is, ondersteund door de teams jeugdzaken en/of de plaatselijke buurtregie van de Politie. Particuliere organisaties hebben geen rol bij het onderzoek naar het redelijk vermoeden van de daadwerkelijke aanwezigheid van een risico als bedoeld in artikel 2J WJZ. Die kunnen net als ieder ander een melding doen bij de Politie en die houdt een database bij met meldingen, melders en informatie en feiten.

De verwijsindex is een corrupte database die geen enkele garantie levert voor betrouwbare behandeling omdat betrokken profiteurs niet aan waarheidsvinding doen en van zichzelf zeggen dat van hen niet verwacht worden kan dat zij aan waarheidsvinding doen. Jeugdzorg is een kwestie van openbare orde. Dat houdt vanzelfsprekend in dat het in de eerste plaats een taak van politie en openbaar ministerie en eventuele forensische diensten is om een OTS of UHP aan te vragen en ten uitvoer te leggen.

Oud minister André Rouvoet heeft onloochenbaar negatieve invloed gehad op het succes van Jeugdzorg omdat hij de verwijsindex heeft ingevoerd. Een database niks zeggende data omdat naar de informatie van klanten in die database geen waarheidsvinding gedaan wordt. Systeemcorruptie ingevoerd door de minister die verantwoordelijk was voor Jeugd en Gezin. Toevallig ook een CU minister die net als de VVD schuld heeft aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen. In ogen van deskundigen die Goede Nieuw te woord hebben gestaan zijn de problemen bij Jeugdzorg terrorisme gerelateerd.

12-02-2013

'Jihadisten gezocht'

by J.L. de Kreek — last modified 12-02-2013 18:45
Opgeslagen onder:

Minister Ronald Plasterk maakt zich druk over de groei van het aantal Jihadisten in Syrie. Zoals iedere Jihadist weet is er de grote en de kleine Jihad. De kleine Jihad is een noodgreep want de uiterlijke Jihad. De innerlijke Jihad, wat de grote Jihad is, wordt ruimschoots toegepast in Nederland. Goede Nieuws is ondergedoken geweest bij Jihadisten in Nederland. De zware jongens onder de Jihad die beeldend verhalen over de noodzaak van eer en/of bloedwraak. Een vlot geschreven waarschuwing over de bijpassende prolemen voor Balkenende persoonlijk, is in Nederland afgestraft met viermaanden tucht te Zwaag.

Wat niet wil doordringen tot het wetenschappelijke hoofd van Ronald Plasterk is, aldus een in Nederland gevestigde Jihadist, dat de groei van het aantal Jihadisten in de eerste plaats zijn schuld is. Had hij geen gelegenheid gegeven aan de oorlog zonder geldige reden in Irak, door er bijvoorbeeld geen relevant verzet tegen te hebben, dan waren de Jihadisten rustig thuis gebleven en zich niet tot de uiterlijke Jihad genoodzaakt gezien. Kleinde Jihad wat de Jihadisten nu doen in Syrie is zelfverdediging tegen het onrechtmatige geweld van Ronald Plasterk & co, aldus de Jihadist die Goede Nieuws sprak.

Ronald Plasterk is persoonlijk op het Mercatorplein te Amsterdam gewaarschuwd voor zijn ronduit hufterige gedrag, weet Goede Nieuws uit begrouwbare bron. Dat was bij en tijdens een ronduit provocerende homo feestje ter meerdere eer en glorie van de PvdA. Volgens ingewijden heeft dat vertoon van misplaatstheid ook de emancipatie van de transexueel geen goed gedaan. Omdat Ronald Plasterk net als zijn collega politiek ambtsdragers gelegenheid geven aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen, heeft hij de kleine Jihad te duchten. Voor grote Jihad blijft de Islamiet liever thuis, aldus steeds goed ingevoerde bronnen in Jihadistische kring.

Er lijkt een politieke rel aan het ontstaan te zijn waar zelfs de stoere praatjesmakers van klokkenluideronline niet over durven te bloggen. De voorboden voor politieke aardverschuivingen van de kracht tien op de Schaal van Richter zijn makkelijk te voorspellen op basis van de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam 13 januari 2013 in de wrakingszaak van het hoger beroep van hetzuur.nl tegen de veroordeling voor -kort gezegd- discriminatie van Joden. En toch heeft niemand het er over.

Als er iemand een Jihadist is, aldus betrouwbare bron, dan is het de persoon die persoonlijk Ronald Plasterk de strafvervolging heeft aangegd bij en tijdens het misplaatste PvdA verkiezingsfeestje voor homo's in de meest Islamitische buurt van Nederland. Jihadisten in Nederland hebben Goede Nieuws laten weten dat de oud Hollandse Grote Jihad niet te versmaden is en de minister persoonlijk rechtens het minst zal uitkomen.

11-02-2013

Auteursrecht vriend Pirate Bay

by J.L. de Kreek — last modified 11-02-2013 19:55
Opgeslagen onder:

De documantaire over de Pirate Bay is uitgekomen. TPB AFK. Weg van het sleutelbord. TPB wordt er internationaal van beschuldigd het auteursrecht op grote schaal te schenden. De film TPB AFK in combinatie met algemeen gebruik van TPB bewijst dat dit niet juist is. De film laat zien dat TPB bestaat uit techneuten die vechten tegen spoken.

TPB moet vragen om relatief conservatieve handhaving van het auteursrecht, om het gelijk te krijgen. Het is Hollywood wat het auteursrecht op grote schaal schendt en/of de auteursrecht monopolie misbruikt om eerlijke concurrentie onrechtmatig van de markt te werken. De juridische aanvallen van Hollywood op TPB is (ook) oneerlijke concurrentie door Hollywood van de kleine auteursrechthebbende en potentiee nieuwe ster die ook een lidmaatschap bij Ziggo en XS4ALL kan hebbeb.

De strategie voor TPB met de grootste kans op succes is het toepassen van het auteursrecht. TPB lijkt dit niet te begrijpen want de techneuten en advocaten begrijpen de auteurswet niet, slempen bier, zijn racisten of opgeleid door de professor die ook lid is van de criminele auteursrecht monopolisten.

TPB levert eerlijke concurrentie aan Hollywood en ze kunnen het niet aan de rechter uitleggen omdat ze denken dat de auteurswet ondeugdelijk is in de moderne tijd. De auteurswet zegt dat het goed is wat TPB doet, en Hollywood koopt de rechter om. De Piratenpartij maakt ook al misslagen in die zin.

De Piratenpartij had in de zaken tegen BREIN kans gemaakt wanneer ze handhaving van de auteurswet door BREIN gevorderd en niet hervorming in de doelstelling opgenomen hadden. Het Europees en Nederland auteursrecht staat vrij gebruik in huiselijke sfeer toe. Altijd zo geweest. Daar is geen verandering in gekomen. Dat is al sinds het stenentijdperk. Internet heeft daarin geen verandering gebracht want het auteursrecht is techniekneutraal geformuleerd.

Verveelvoudigen voor eigen gebruik mag volgens het auteursrecht. Dat is tevens de voorwaarde voor gebruik van TPB. Voorst is er van openbaarmaking door TPB geen sprake want geen overdracht van fysieke exemplaren van het werk. Het publiek is bepaald: huiselijke sfeer. Ander gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken kan bij TPB alleen op afspraak, er blijkt nergens uit dat TPB eventuele daarbij komende auteursrechtelijke verplichtingen niet na zal komen. TPB vecht tegen het systeem van de auteurswet terwijl het auteursrecht de vriend van TPB is.

10-02-2013

Onderzoeksjournalist blijkt mol

by J.L. de Kreek — last modified 10-02-2013 15:20
Opgeslagen onder:

Onderzoeksjournalist Micha Kat van klokkenluideronline blijkt net als de rest van de collega's een ordinaire 'gatekeeper' te zijn. Een mol. Hij is “even aan het wandelen” en daarom wil hij niet praten. Micha Kat voegt niet toe aan het recht van het publiek op de waarheid en loopt hulpverlening opzichtig voor de voeten. Zijn journalistieke werken zijn slechts deels gegrond in de feiten. Veel vult hijzelf in zonder daarbij concreet bewijs te leveren.

De belangrijkste feiten negeert hij alsof hij voor de Telegraaf werkt. Micha Kat doet alsof hij voor de Telegraaf werkt, en dat is in casu een feit. Als nepjournalist. Als afleider van de harde feiten over oud VVD secretaris-generaal Joris Demmink: de man wiens strafvervolging gewild wordt door Micha Kat. Twee van die harde feiten zijn de oorlog zonder geldige reden in Irak én de pedocratische techtspleging in Nederland. Micha Kat heeft gelijk.

Alleen Micha Kat is te ver heen om dat deugdelijk over het voetlicht te brengen, of hij is een schijnklokkenluider die verhult dat hijzelf een sleutelrol vervult in verband met de misdrijven die hij zegt te bestrijden. De hang naar aandacht en erkenning bij Micha Kat komt de kwaliteit van zijn journalistieke werk niet ten goede.

Al de gesprekken die Micha Kat heeft met de politie. Niemand weet wat zich afspeelt op het bureau ná de arrestatie van Kat en of Micha Kat publiekelijk de waarheid zegt over wat er is uitgewisseld. Het OM kan op de vingers nagaan dat verdere voorarrest van Kat zinloos is dus al die aanhoudingen zijn misschien 'fake', om het publiek te vermaken en in ieder geval niet functioneel in verband met openbaring van de feiten over Joris Demmink. De concurrente media zal Micha Kat blijven negeren ook al wint hij alles.

Micha Kat gaat voorbij aan relevante feiten die zijn strijd makkelijk tot een eind brengen kunnen. Steeds weer repeteert Kat zijn waarheid die onvolledig is en journalistiek ondermaats gebracht wordt. Graffiti op het huis van Joris Demmink is in verhouding tot de oorlogsmisdaden van de internationale terrorist wél te begrijpen, alleen dat blijkt niet het oogmerk van Kat.

Micha Kat bekladt het huis van de pedocraat om zijn vooralsnog onbewezen pedocratie, terwijl over zijn oorlogsmisdaden een door het kabinet en parlement geaccordeerd rapport is verschenen onder voorzitterschap van oudraadsheer Davids van de Hoge Raad. Ook beroept Micha Kat zich niet op het Rapport van de Commissie Samson of artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg.

Dit rapport en deze wettelijke bepaling doet in alle redelijkheid vermoeden dat bijpassende beleidsmakers en andere voorbereidende ambtenaren mogelijk bezitters zijn van pedofiele deviaties onder voorzitterschap van de Vorst. Wat Micha Kat zegt over de Joden, dat de Zionisten de schuld hebben aan WOII en de Shoah, is volgens orginele Joden overigens ook waar alleen Micha Kat gedraagt zich er niet naar.

09-02-2013

Neêrlands pedocratische rechtspleging

by J.L. de Kreek — last modified 09-02-2013 21:30
Opgeslagen onder:

Het is niet de schuld van de Raad voor de Kinderbescherming of de leden van Jeugdzorg Nederland of de onderscheidelijke medewerkers dat uit het Rapport van de Commissie Samson blijkt dat jeugdigen uit huis geplaatst grotere risico's lopen in verband met zedelijke en geestelijke belangen alsmede de gezondheid, dan in de gemiddelde thuissituatie. Het is de schuld van de pedocratische rechtspraak dat ouders het gevoel hebben dat hun kinderen gegijzeld en misbruikt worden bij en tijdens uithuisplaatsingen. Want van de Raad voor de Kinderbescherming en de leden van Jeugdzorg Nederland kan niet verwacht worden dat zij aan waarheidsvinding doen, aldus deze organisaties en de medewerkers.

Goede Nieuws heeft zicht gehad op het vertrouwelijke dossier van de casus van Meisje A. die op loketbjz.nl besproken staat. Een keurig gezin te R. Antroposofisch geinspireerd. Vader denkt holistisch. Moeder gaat naar de kerk. Niks mee aan de hand. Eerst na de pedocratische beschikkingen van de pedocratische rechtspraak, zijn er problemen in de gezinsopstelling en worden ouders ervan beschuldigd een bedreiging te zijn voor de vorig jaar geboren dochter. De zaak heeft reeds geleid tot een geschil bij de kort geding rechter te Amsterdam. LoketBJZ.nl is toen veroordeeld tot een rectificatie omdat betrokken gedaagde weigerde ter zitting bewijs van het gelijk te leveren, om het lopende strafrechtelijke onderzoek niet te doorkruizen. Het is in de eerste plaats aan de Raad voor de Kinderbescherming en leden van Jeugdzorg Nederland om de belangen van jeugdigen de eerste overweging te laten zijn.

Het staat vast dat de leden van Jeugdzorg Nederland geld krijgen voor elke OTS en UHP. Dik geld waarschijnlijk want de organisatie is topzwaar van de bestuurders en beleidsmakers. Dat directeuren van de organisatie beweren dat de leden van Jeugdzorg Nederland geen hulpverleners zijn, doet vermoeden dat er sprake is van misleidende reclame in de jeugdzorg. Het imponeert misleidend een organisatie Jeugdzorg Nederland te noemen wanneer er géén hulp geleverd wordt. Leden van Jeugdzorg Nederland executeren beschikkingen zonder betekening ervan door de deurwaarder. Dat is uniek. Beslagleggingen zijn voor de leden van Jeugdzorg Nederland juridisch moeilijker dan een kind met de sterke arm uithuisplaatsten.

Om met gesloten deuren zonder het horen van belanghebbenden mondeling verlof te krijgen van een rechter die persoonlijk ook deelneemt aan een klachtencommissie van leden van Jeugdzorg Nederland, is voor leden van Jeugdzorg Nederland louter vereist dat zij formuleren zorgen te hebben in verband met een bepaalde minderjarige. De betrokken organisaties kunnen niet weten of de UHP of OTS noodzakelijk is want zij zeggen van zichzelf dat ze niet aan waarheidsvinding doen en dat van hen niet verwacht worden kan dat ze aan waarheidsvinding doen. Dat deze organisaties uberhaupt ontvankelijk verklaard worden is onloochenbaar de schuld van de pedocratische rechtspraak die (mede) onder leiding van Joris Demmink en Andre Rouvoet vorm gekregen heeft.

08-02-2013

Strafklacht tegen BREIN

by J.L. de Kreek — last modified 08-02-2013 12:10
Opgeslagen onder:

Er is reeds een tijdje geleden een goed gedocumenteerde aangifte gedaan tegen auteursrechthandhaver BREIN en Tim Kuik in verband met bedrog van onder andere de rechtspraak. Na een diepgaand gesprek tussen aangever en een officier van justitie van het functioneel parket te Rotterdam, is er besloten tot sepot. In verband met andere noodzakelijkheden is het nog niet tot een artikel 12 procedure gekomen. Pogingen om met BREIN tot een minnelijke regeling te geraken zijn mislukt. De laatste keer dat een minnelijke regeling is aangeboden, was bij en tijdens het kort geding in Den Haag 24 april 2012 te 14.00 uur tussen BREIN en de Piratenpartij.

De Piratenpartij heeft die zaak verloren want het vorderde feitelijk geen handhaving van het auteursrecht. De grap van het auteursrecht in digitaal tijdperk is dat bestanden op internet auteursrechtelijk niks waard zijn. Althans voor zover het gebruik in privé sfeer plaatsvindt. Gratis gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in privé sfeer zit reeds sinds de oudheid in het auteursrecht gebakken. Het internet brengt daarin geen verandering want het auteursrecht is techniek neutraal geformuleerd. Aan het begin van het digitaal tijdperk was het de vraag voor juristen of en hoe het recht in het algemeen en het auteursrecht in het bijzonder op het internet toegepast hoorde te worden.

Auteursrechthebbenden bepleitte met succes dat het auteursrecht normaal op het Internet toegepast kan en hoort te worden. Daarbij predikten zij het grondbeginsel dat het auteurswet techniek neutraal geformuleerd is, en dus dat techniek niet voorkomt dat auteursrecht toegepast worden kan. Vervolgens is de toepassing van de auteurswet op het internet in strijd met het recht uitgevoerd. Mogelijk dat de juristen van de auteursrechtmonopolisten op voorhand doorzagen dat eerlijke toepassing van het auteursrecht op internet resulteert in het redelijke oordeel dat het auteursrecht op Internet niks waard is, althans zolang gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in particuliere hoedanigheid plaatsvindt en de persoonlijkheidsrechten gerespecteerd worden.

Dat is minder nadelig voor auteursrechthebbende dan BREIN & co doen voorkomen. Vooral kleine auteursrechthebbenden, de auteursrechtenconcurrent van de belangen van de monopolisten die BREIN behartigt, hebben profijt van bovenstaande eerlijke toepassing van het auteursrecht op Internet want daarmee kunnen zij tegen minimale kosten functioneel concurreren met Hollywood. Auteursrecht gaat om verspreiding van cultuur, niet om het rijk maken van artiesten - veelal geproduceerd door opportunisten die eerst voor een schijntje auteursrechten hebben opgekocht. Voor nadere inhoudelijke informatie over de grondslag van bovenstaande strafklacht wordt verwezen naar www.breinpijn.nl

Document acties

Share |