05-02-2013

Zionisten inspirators Nazi's

by J.L. de Kreek — last modified 05-02-2013 19:50
Opgeslagen onder:

Dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 in werkelijk radicaal anders is dan wat onderwezen wordt, bewijzen de originele getuigenissen van de Joden op de website truetorahjews.org. Volgens de Joden van truetorahjews.org is de propaganda van Nazi's gebasseerd op wat de Zionisten zeiden. Door de Zionisten worden deze Joden weggezet als een anti-Zionistische secte. Toch bevat de website van truetorahjews.org vele autentieke citaten van Zionistische leiders die moeilijk anders dan zuiver anti-Semitisch begrepen kunnen worden.

De Zionisten blijken de grote inspirators van de Nazi's te zijn. De Joden van truetorahjews.org smeken en bidden de Joodse broeders en zusters om te beseffen dat de Zionisten niet de redders van het Joodse volk en borgen van de veiligheid zijn, maar de aanstichters en oorspronkelijke oorzaak van het Joodse lijden in het Heilige Land en wereldwijd. De idee dat het Zionisme en de staat Israël de beschermer van de Joden zijn, is volgens Joden van truetorahjews.org waarschijnlijk de grootste hoax ooit gepleegd op het Joodse volk. Sinds 1945 zijn Joden nergens anders in zo'n fysiek gevaar als in de Zionistische staat, aldus truetorahjews.org.

Joden worden door hun religieuze wetten bevolen loyaal te zijn aan het land waarvan zij onderdaan zijn. Sinds de verwoesting van de heilige Tempel in Jeruzalem en de ballingschap van het Joodse volk zo'n tweeduizend jaar geleden, is hen opgedragen om nauwgezet loyaal zijn aan de landen waar wij verblijven. De Duitse Joden van de zogenoemde Keulsestam waren 'ebenbürtige' burgers van het vooroologse Duitsland.

Tora-trouwe Joden willen in vrede en harmonie leven met hun buren in elk land onder de gemeenschap van naties, met inbegrip van het historische Palestina. Tora-trouwe Joden betreuren activiteiten en het beleid van geweld door hen die, misbruikmakend van de naam van Israël, de eeuwige waarden van de Tora vervangen hebben voor het ideaal van chauvinistisch nationalisme.

Het is volgens de Joden van truetorahjews.org de eeuwenoude intentie van het Zionisme om opzettelijk overal waar mogelijk het antisemitisme aan te wakkeren, en zelfs meer in het algemeen, om te profiteren van het Joodse lijden en verbetering te voorkomen. Haat tegen Joden en het Joodse lijden is volgens de Joden van truetorahjews.org de zuurstof van de Zionistische beweging.

Vanaf het begin is de de Zionistische beweging bewust bezig geweest om aan te zetten tot haat tegen de Joden en daarna, in geveinsde verschrikking, de haat te gebruiken om het bestaan ​​van de Zionistische staat te rechtvaardigen. Zionisten vertaand de kunst het machiavellisme tot de hoogste graad verheffen. De Zionisten gedijen volgens de Joden van truetorahjews.org op haat en lijden van de Joden, en proberen daarvan te profiteren door Joden in voortdurende angst te houden.

Hoewel Zionisten en anderen het betwisten, is het volgens de Joden van truetorahjews.org een onbetwistbare feit dat de revolutionaire seculiere en afvallige elementen in de Joodse gemeenschap in Europa in belangrijke mate hebben bijgedragen tot vijandigheid tegenover Joden na de Eerste Wereldoorlog. Dit wekte onder veel niet-Joden, haat tegen Joden in het algemeen.

De grondlegger van het Zionisme was volgens de Joden van truetorahjews.org een afvallige, Theodor Herzl. Hij wilde haat tegen de Jood intensiveren teneinde de oorzaak van het politieke Zionisme te verbeteren. Hier zijn een aantal van zijn uitspraken vertaald van de site van truetorahjews.org:

Het is essentieel dat het lijden van de joden. . . erger wordt. . . Dit zal helpen bij het realiseren van onze plannen. . . Ik heb een uitstekend idee. . . Ik zal antisemitisme veroorzaken om de joodse rijkdomen te liquideren. . . De antisemieten zullen ons daardoor helpen bij het versterken van de vervolging en onderdrukking van joden. De antisemieten zijn onze beste vrienden.

Dus anti-semitisme, dat is een diep ingebed kracht in het onderbewustzijn van de massa's, is niet schadelijk voor de Joden. Ik vind het eigenlijk voordelig voor de bouw van het joodse karakter

Hatelijk uitlatingen over Joden als 'Untermensch' hoefde niet te worden uitgevonden door de Nazi theoretici zoals Hitler, Goebbels, Rosenberg en Streicher. Hun ideologie was afgestemd op de verklaringen van de politieke Zionisten zoals die gevonden kunnen worden in de geschriften van de Zionistische Yehezkel Kaufman in 1933.

In 1920 werden er vijandige uitspraken tegenover joden gedaan vanuit de Universiteit van Heidelberg. Deze uitspraken hadden als argument dat de Joden van Duitsland de onrust na de oorlog veroorzaakte, dat de Joden in Duitsland niets gemeen hadden met de Duitsers, en dat de Duitsers het recht hadden om te voorkomen dat de Joden Duitsland binnendrongen. Deze uitingen waren echter niet gemaakt door Adolf Hitler in Mein Kampf, maar, volgens truetorahjews.org, door Nahum Goldmann, de president van de World Zionist Organization en hoofd van het World Jewish Congress, en, onbetwistbaar, de meest invloedrijke politieke Zionist in de wereld.

In 1921 werden de Duitsers in Duitsland verteld:

Wij Joden zijn vreemdelingen ... een vreemd volk in uw midden, en we ... zouden willen dat dit zo blijft. Een Jood kan nooit een trouwe Duitse zijn en wie het vreemd land zijn vaderland noemt is een verrader van het Joodse volk.

Deze verachtelijke woorden werden gesproken door Jacob Klatzkin, de tweede van twee politieke Zionistische ideologen in Duitsland in 1921, terwijl de Joden in Duitsland genoten van volledige politieke en burgerrechten. Deze Zionist was het die had gepleit voor ondermijning van Joodse gemeenschappen door het verwerven van een staat. De Zionisten hadden er geen moeite mee de bestaande Joodse gemeenschappen neer te halen.

Tijdens een openbare politieke zionistische bijeenkomst in Berlijn werd verklaarde dat Duitsland ... te veel Joden heeft. Was het Hitler of Goebbels die dit zei? Nee, het was Chaim Weizman, die later de eerste president van de staat Israël is worden. Deze toespraak werd gepubliceerd in 1920, en dus vier jaar vóórdat Hitler Mein Kampf geschreven had.

Heelveel Zionisten weten van dit vicieuze verraad geuit door hoge politieke Zionistische leiders, de afvalligen van het Joodse volk. Tijdens de Processen van Neurenberg waar de belangrijkste oorlogsmisdadigers berecht werden, verklaarde nazi-propagandist, Julius Streicher: Ik heb niet meer dan geëchood wat de toonaangevende Zionisten zeiden. Het is meer dan duidelijk dat hij de waarheid sprak.

Hitler, Rosenberg, Goebbels en Streicher, en de vele andere nazi-leiders gebruikt verklaringen van Zionisten om hun aanklacht tegen de Joden in Duitsland te valideren. Het zijn de inspanningen van Zionistische leiders die tot op de dag van vandaag in hoge mate het anti-semitisme in standhouden en mogelijk maken. In geveinsde verschrikking doen zij zich voor als behartigers van Joodse belangen om hun afgodische en anti-Joodse doel te steunen.

Het Zionisme gedijt op antisemitisme. Ben Gurion verklaarde, ... niet altijd en niet overal ben ik tegen anti-semitisme. Zionisten trekken regelmatig de handige anti-semietische-kaart tegen iedereen, Jood of niet-Jood, die zich durft uit te spreken tegen de intrinsieke kwaadaartigheid van het Zionisme.

De Zionisten waren het eens met het Nazisme in het algemeen, zelfs voorafgaand aan de komst van het Nazisme. Zionisten waren steeds van mening dat de Joden niets konden, en niets mochten. Joden konden volgens de Zionisten niet in harmonie leven in een andere maatschappij. De Zionisten waren van mening dat de Joden moesten worden verwijderd uit de samenleving ten behoeve van die samenlevingen. De Zionisten geloofden dat het nieuwe Joodse bestaan ​​in het eigen land het beeld dat Joden nutteloos en parasieten zijn zou veranderen. Deze ideeën dat Joden nutteloos en parasieten zijn bestonden al lang voor Adolf Hitler en werd door de Zionisten in het leven geroepen.

Er is een enorme hoeveelheid literatuur waarin wordt beschreven dat de zionisten het heel moeilijk maakte om Joden te redden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Als verschillende personen of organisaties probeerden het vertrek van Joden naar westerse landen te regelen, maakte de Zionisten overuren om dit te voorkomen. De Zionisten waren van mening dat de opbouw van de Joodse bevolking van Palestina belangrijker was dan Joden naar derde landen te laten emigreren. De Zionisten stonden erop dat westerse mogendheden geen Joden toelieten anders dan in Palestina. De beroemde Zionistische leider, Jitschak Greenbaum, verkondigde dat een koe in Palestina meer dan al de Joden, de moeite waard was. De beruchte David Ben-Gurion zei in 1938:

Als ik wist dat het mogelijk was om alle kinderen in Duitsland te redden door ze naar Engeland te laten gaan, en slechts de helft van de kinderen door ze naar Eretz Israël, zou ik kiezen voor de tweede oplossing. Want wij moeten rekening houden met niet alleen het leven van deze kinderen, maar ook de geschiedenis van het volk van Israël.

Na de oorlog verklaarde de Zionistische religieuze leider, Rabbi Klaussner, die de leiding had over ontheemden voor de Joods-Amerikaanse Conferentie op 2 mei 1948:

Ik ben ervan overtuigd dat mensen gedwongen moeten worden om naar Palestina te gaan ... Voor hen is een Amerikaanse dollar het hoogste doel. Door het woord dwang, suggereer ik een programma. Het diende de evacuatie van de joden uit Polen, en de geschiedenis van de 'Exodus' ... Om dit programma toe te passen, moeten we in plaats van comfort aan ontheemden te verstrekken, het grootst mogelijke ongemak voor hen creeeren... In een tweede fase wordt een procedure aanroepen waarin de Haganah de Joden lastig vallen.

Het is volgens Joden van truetorahjews.org ironisch dat de Zionisten hun staat tot de veilige haven voor het Joodse volk uitroepen. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er volgens de Joden van truetorahjews.org géén plek op aarde gevaarlijker geweest voor Joden, zowel geestelijk als lichamelijk, dan de Zionistische staat.

De Joden van truetorahjews.org vertellen uitgebreid dat de Zionisten onophoudelijk werkte om angst te scheppen onder de Joden in de Arabische landen nadat de Zionistische staat werd opgericht. Hun tactiek was het meest succesvol in Jemen, Marokko, Irak, Algerije, Libië, Tunesië.

Het is volgens truetorahjews.org algemeen bekend onder de Iraakse Joden dat in de loop van 1949-1950 de beroemde zionistische leider Mordechai ben Porat, die de bijnaam Morad Abu al-Knabel (Mordechai Bomber) had, na de oprichting van de Zionistische staat systematisch bezig was Iraakse functionarissen om te kopen om wetten te passeren die Joden aanmoedigde Irak te verlaten. Dit werd volgens truetorahjews.org versterkt door de zionistische bommen in synagogen in Bagdad in maart 1950.

De geschriften van de heer Naim Giladi documenteren in detail wat de Zionisten in Bagdad deden in 1950 om het vertrek van de Joden naar de Zionistische staat te forceren. De Zionisten kon het volgens truetorahjews.org niet schelen wat het effect van hun beleid was op de Joodse gemeenschappen van een land. Volgens truetorahjews.org gedijen Zionisten op vijandschap jegens Joden. De Zionisten klampen zich vast aan de ijdele hoop dat Joodse gemeenschappen zich zullen haasten voor redding naar de veilige haven van het Zionistische paradijs waar de Joden vervolgens voortdurend in gevaar zijn omdat het Zionistische regime wreedheden tegen Joden uitlokt door zelf wreedheden tegen niet-Joden te begaan. Bovendien noemde de grote Zionistische leider Theodore Herzl de staat Israël in zijn dagboeken het wereld-getto.

Bron: http://www.truetorahjews.org

04-02-2013

Bijbel voorspelt toekomst

by J.L. de Kreek — last modified 04-02-2013 11:25
Opgeslagen onder:

Armageddon, de Eind Tijd, de Apocalyps, is een periode van ongeveer tien jaar die aan is gevangen om en nabij 21 december 2012. De schuldigen aan de bijpassende callamiteiten, noemen deze periode 'doomsday decade'. De betrokken (rechts)personen waren vroeger de grote namen achter Adolf Hitler en de Nationaal Socialisten en zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Wie de Bijbel niet begrijpt snapt de huidige tijd niet. In andere tijden is het leuk de Bijbel te lezen omdat het leuk is, nu is het -journalistiek- noodzakelijk de Bijbel te begrijpen om de huidige tijd en de toekomst in de juiste context te plaatsen.

De drie monistische godsdiensten hebben alleen Armageddon in het utopische wereldbeeld gebakken zitten. In alle drie deze godsdiensten leidt dat tot ellende en gebrekkige verlossing achteraf. Nu op dit moment is het gewelddadig verlangen van de Christenheid om het Rijk van God op aarde te vestigen de dominante behoefte in de internationale verhoudingen. Wie de Bijbel niet leest of althans in ieder geval het laatste boek Openbaring niet begrijpt, weet niet dat de Bijbel in dat boek feitelijk onderwijst dat het 'note done' is voor gelovigen aan politiek deel te nemen.

In het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, staat de toekomst gespiegeld. Jehova's Getuigen prediken hierover dat de Bijbel meer nieuwswaarde bezit dan de krant van morgen én Goede Nieuws bijelkaar. Dat is letterlijk. De thematiek van de Apocalyps is overgenomen in de politieke agenda van het Christen terrorisme in vereniging met Zionisten. De actie begint te Basel 29-30 Augustus 1897 bij en tijdens het Eerste Zionistische congres. Het is goed direct man en paard te noemen opdat iedereen weet wie de hoer en het beest waarachtig zijn.

Theodore Herzl was de grote Zionistische leider in die tijd. Herzl begreep de Katholieke eind tijd profetieën in de Bijbel als geen ander. Hij vertrouwde erop dat het Zionistisch ideaal van een jodenvrij Europa gesteund zou worden door de Katholieken omdat hij wist dat de feitelijke 'ausrotting' van alle Joden uit Europa in de vorige eeuw een exacte uitkomst was van conservatieve en vernietigende eind tijd profetieën.

Dat de wereld op 21 december 2012 zou vergaan was in die zin niet letterlijk te nemen dat het onwaarschijnlijk was dat op die dag origineel natuurgeweld de aarde vernietigen zou. Wel is er sinds die dag verhoogde kans op callamiteiten als 9/11 en erger waarbij de hele setting 'staged' is door de organisaties die vroeger ook Hitler in het zadel hebben geholpen en aan de basis staan van alle grote oorlogen de afgelopen pak 'm beet driehonderd jaar. De aanslagen in Amerika 11 september 2001 zijn het meest waarschijnlijk gepleegd door blanke christen terroristen al dan niet in vereniging met zionisten.

De Twin Towers kunnen alleen instorten zoals ze zijn ingestort wanneer daarbij explosieven benut zijn met de kracht van twee kleine atoombommen. Wat de exacte munitie geweest is die vooraf aan de aanslagen in de gebouwen geprepareerd was, vereist nader onderzoek. Zeker is dat de vliegtuigen vol kerosine en de hoge snelheden bij lange na niet voldoende energie bezaten om de twee kolossale gebouwen met stalen kern tot as in het eigen fundament te doen laten vergaan. Iedereen in Nederland gaat naar school dus waarom de feiten niet al jaren gelden in de krant stonden is een raadsel.

De wereld is gegijzeld door internationale terroristen van Amerikaanse en Europese bodem. Amerikaanse en Europese terroristen met een overigs christelijke achtergrond zijn schuldig aan de aanslagen 11 september 2001 op Amerikaans grondgebied, en het verhullen van de feiten. Oogmerk is een ieder in staat van shock en afgrijzen te plaatsen en wereldmacht te grijpen. Juist nu opdat dit bijdraagt aan de hysterie. De Bijbel voorspelt nadrukkelijk dat wanneer personen als Andere Rouvoet middels politieke weg Gods Koninkrijk op aarde vestigen willen, zij de problemen verkrijgen zullen.

De Armageddon waar de internationale politiek sinds het Eerste Zionistische congres te Basel augustus 1897 onloochenbaar op afstevent wordt niet gevolgd door verlossing. De leiders van de terroristische organisatie die ook Hitler betaald heeft, de bankiers familie Rothschild, hebben geagendeerd staan dat één van de Rothschild kinderen gekroond zal worden als eerste prins van (Groot) Israël wat door de grote Zionistische leiders het “wereld getto” genoemd is.

De stichting van de Staat Israël is één van de concrete en derhalve feitelijke vervullingen van de apocalyptische eind tijd profetieën die de Zionisten in vereniging met de Kerk uitgevoerd willen zien op weg naar wereldheerschappij voor de Paus van Rome en de bankierfamilie Rothschild. De Paus als kerkelijke leider op aarde, en één van de Rothschild ego's als de Koninklijke wereldlijke macht. Ook Koninklijke Shell en Rockefeller hebben Hitler betaald om een desnoods gewelddadige revolutie in Europa te beginnen. Mede om Frankrijk een lesje te leren want de Amerikanen van Wall Street vonden dat Frankrijk overbedeeld was bij en tijdens het Verdrag van Versailles.

Dat in het Jodendom geen ruimte is voor een Joodse Staat omdat de toekomst van de Joden sinds Jezus Christus (Isa) in de Diaspora is, en de Koran predikt dat de executie van de profeet een schijn vertoning was, zijn concrete aanwijzingen die bijdragen aan de overtuiging dat de rest van het apocalyptische geweld vanzelf volgen zal indien de mensheid zich onbewust blijft van het Bedrog van Zion in vereniging met de Kerk.

Israël is het eindstation voor de Joden. Israël is gesticht om de Joden totaal te vernietigen. Alle Joden worden Zionistisch geïnspireerd opgejaagd naar het zogenaamde beloofde land Israël, waarna de christelijke kruisvaarders met moderne middelen de laatste grote oorlog met Iran uitlokken en verdere wereldmacht grijpen. Daarbij zullen alle Joden en verder ieder ander die zich niet ouderwets laat kerstenen door de inquisiteurs van de Paus, creperen.

De politiek van de christenheid is er in het algemeen op gericht het wereldlijke gezag, zoals de overheid, uit te schakelen of althans op te heffen opdat een ieder onder het gezag van de Kerk komt. Wie denkt dat de Bijbel géén werk is waarin feiten en serieuze voorspellingen staan heeft het mis. Geloven en serieuze studie naar de waarachtigheid van de inhoud van de Bijbel, staan los van elkaar. Om de huidige tijd in de juiste -journalistieke- context te plaatsten is het noodzakelijk kennis te hebben van de geschriften die door machthebbers en wannab's in de politiek als heilig worden beschouwd. Het daarbij komend bewustzijn dat er (slechts) één eeuwige G-d bestaat, heeft ook niks met geloof te maken.

03-02-2013

Ongebruikelijke feiten

by J.L. de Kreek — last modified 03-02-2013 12:00
Opgeslagen onder:

Omdat collega onderzoeksjournalisten en media prominenten reeds jaren achtereen inhoudelijk in ernstige mate steken laten vallen, vertelt Goede Nieuws eerst wat de ongebruikelijke feiten zijn om later te berichten over de uitvoering van bijpassende totaal oplossing. Het bijzondere feit wil dat de aanslagen op Amerikaans grondgebed 11 september 2001 'enhanced' zijn. De Twin Towers en gebouw zeven kunnen niet zijn ingestort zonder toevoeging van de extra energie van twee kleine atoombommen bovenop de energie die de twee vliegtuigen met de hoge snelheid en brandstof reeds bezaten. De wijze waarop de Twin Towers zijn ingestort kan alleen verklaard worden met 'controled demolition'.

Ook als de aanslagen op Amerikaans grond gebied geen 'inside job' zijn, is de reactie daarop onrechtmatig want militair. In het systeem van internationaal recht zit gebakken de techniek voor bij en tijdens groots internationaal terrorisme tegen Amerikanen in het algemeen. Dat is het internationaal strafrecht. De bevoegdheid om gewapend militair op te treden en eigen machtig te verklaren dat dit ten titel van zelfverdediging is, bestaat niet in het internationaal recht. Ook bij en tijdens zelfverdediging hoort terstond de rechtsgang via het internationaal strafrecht gekozen te worden.

In dat systeem van internationaal strafrecht worden feiten onderzocht door onafhankelijke raadsheer-commissarissen, en beoordeelt door eerlijke en onafhankelijke rechtsgeleerden van het internationaal strafhof en is er een contract waarin staat wanneer het recht op grensoverschrijdend militair optreden opgebruikt is. Dat is 'the rule of law' in verband zelfverdediging en dus internationaal terrorisme. Het ongebruikelijke feit is dat de Verenigde Staten van Amerika gegijzeld zijn door terroristen van eigen bodem die de aanslagen 11 september 2001 ondersteund hebben en in het verleden verantwoordelijk zijn geweest voor de Jodenvervolging van 1940-1945.

Het Amerikaans bedrijfsleven profiteert. Het ongebruikelijke feit wil dat relatief recent een boekje verschenen is met overtuigende getuigenissen van de koerier die persoonlijk in 1929 dertig miljoen Dollar heeft gebracht in koffers van Amerika naar Hitler in Duitsland. Hij heeft drie gesprekken met Hitler gehad en die daarna opgeschreven in een boekje. Dat boekje over de financiers van Hitler heeft hij eind jaren dertig vorige eeuw uitgegeven. De boekjes zijn toen direct uit de handel genomen wegens smaad, zoals elke opmerking die Hitler niet uitkwam overal in Europa gestraft werd met een veroordeling wegens smaad.

De koerier is geexecuteerd in 1941. In Groot Brittannië was het vóór de oorlog verboden te publiceren dat Hitler een Joodse achtergrond bezit en dat zijn grootste fan Joden zijn die Hitler de messias noemen. Nu berichten over deze ongebruikelijke feiten wordt bestreden door zij die beweren tegen discriminatie en voor Israël te zijn. Het ongebruikelijke feit wil dat Israël door de stichters persoonlijk het “wereld-getto” genoemd is. Toepasselijk want de oprichters waren de bezitters van de Joodse getto's overal op aarde tot en met in Argentinië. Zelf noemde zij hun getto's koloniën.

Het ongebruikelijke feit wil dat het illegale geweld van 'the Coalition of the Willing' in Irak gelinkt hoort te worden aan de Jodenvervolging van 1940-1945. Dit is ook makkelijk te zien aan a) de betrokkenheid van de familie Bush en b) de SS die buiten Europa opereert en het naïef noemt dat het zich (herkenbaar) heeft laten fotograferen. Dat de illegale oorlog in Irak 'regime change' tot doel heeft, bewijst het terroristische oogmerk. Het genocidale oogmerk wordt bewezen door a) de anti-Islam retoriek van Geert Wilders en b) de brief van de Bevelhebber der Strijdkrachten Berlijn aan verslaggever dezes waarin hij ontkent dat Nederland munitie van verarmd uranium bezit en Kamerstukken overlegt waaruit blijkt dat de beruchte dosis-effect-relatie van DU bij alle politici inclusief Femke Halsema algemeen bekend is.

De geldschieters van Adolf Hitler zijn de Federal Reserve Banken, Rockefeller, Koninklijke Shell en nog wat Wall Street grootheden. De grootste profiteur van hen is de bankiersfamilie Rothschild die ook het sperma geleverd heeft waarmee de grootmoeder van Hitler bevrucht is geraakt, en wiens onderneming Auschwitz gebouwd heeft. De familie Rothschild is de financier van alle grote oorlogen op aarde sinds hun dictatuur. Dat staat bewezen in de originele dagboeken van de grote Zionistische leider Theodore Herzl die daarin ook verklaart dat het antisemitisme in Europa erger moet worden om de familie Rothschild te verrijken.

De familie Rothschild staat in de dagboeken van de stichter van Israël genoemd als leverancier van de eerste prins die er royaal gekroond worden zal. Voorts verklaart de Zionistische leider en 'founding father' van Betar, die als eerste prominent bruinhemden droegen in Duitsland, Jabotinsky, zelf in zijn geschriften dat de Tweede Wereld Oorlog “perfectly right” een Joodse oorlog was. De recent gepubliceerde getuigenissen van Sidney Warburg imponeren authentiek bevestigde rechercheurs van team 'review and cold cases' van de politie aan verslaggever dezes; en dat de oorlog in Irak een eerste klas oorlogsmisdaad is behoeft geen betoog.

Burgeroorlog in Nederland?

by J.L. de Kreek — last modified 03-02-2013 10:25
Opgeslagen onder:

Dat er feitelijk in Nederland thans reeds geruime tijd een strijd tegen de Kroon gevoerd wordt, is de diensten verantwoordelijk voor bewaking en beveiliging van de Staat inmiddels genoegzaam bekend. De beschikking van de zaak van de wraking van VVD-raadheer Mijnsberge van het Gerechtshof Amsterdam van 01 februari 2013 is daarvan een voor iedereen zichtbare manifestatie. Verzoeker in bijpassende hoofd- en wrakingszaak is hij die steeds de (ambtshalve) aanhouding en gevangenneming verzocht van de PVV-leider in het geruchtmakende Wildersproces

Betrokken benadeelde partij weet Goede Nieuws te vertellen dat het net was alsof hij met de Wilderszaak in een slechte film over de Derde Wereldoorlog terecht gekomen was. De partij ideoloog van de PVV, Martin Bosma, zat volgens deze benadeelde in de hal van de rechtbank tijdens de pauzes opzichtig te prediken dat socialisten facsisten zijn omdat Hitler socialist was. Ook de verbale agressie van Geert Wilders in de rug van oud raadsheer Schalken, is deze benadeelde partij in verkeerde keelsgat geschoten.

Geert Wilders wordt door genoemde benadeelde aangewezen als hoofdrolspeler in verband met het aanhitsen van gewapende Islamitische strijders tegen de belangen van de veiligheid van de Staat én het Koninklijk Huis. Dat Geert Wilders -omdat hij lid was van de VVD en daarna- zich niet verzet heeft tegen het illegale geweld in Irak, veraadt het antisemitisch en genocidaal karakter van zijn ant-Islam retoriek.

Volgens de man die Geert Wilders strafrechtelijk wil zien bloeden voor zijn terrorisme, mag Geert Wilder nu op dit moment direct van de straat geplukt worden door de politie omdat hij a) gelegenheid geeft aan genocide in Irak en b) met FITNA in particuliere hoedanigheid misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en het Koninklijk Huis pleegt. Bij Wilders vindt meerdaads samenloop plaats van verschillende delicten die strafbaar gesteld zijn met levenslange hechtenis. Dan toch liever het racisme van de Centrum Democraten, aldus de benadeelde die het bloed van Wilders preekwoordelijk drinken kan.

De vrije meningsuiting die Geert Wilders bij en tijdens het Wildpersproces voorzichzelf afgedreigd heeft met zijn rechtsstaat ondermijnende verbale geweld over de rug van oud raadsheer Schalken, wordt op grote schaal misbruikt door Geert Wilders persoonlijk. Aldus de benadeelde partij die voorzichzelf Geert Wilders allang juridisch de oorlog verklaard heeft. Het is ook voor Geert Wilders evident dat hij de veiligheid van de Staat in gevaar brent met zijn anti-Islam campagne want de Nederlandse Strijdkrachten bezitten artikel 100 grondwet opdrachten om militair en bewapend in Islamitische landen aanwezig te zijn.

De strijd wordt juridisch gevoerd op het grensvlak van privaat, straf en staatrecht. Het oogmerk is grootschalige zuivering alle middelen rechtens van politiek en media, geen rechtsgeldig middel wordt geschuwd. Houdt volgens de Wildersbasher ook aanhouding en strafvervolging van Joshua Livestro van Dagelijksestandaard in, en mogelijk die van John de Mol in verband met financieren van het terrorisme van Rita Verdonk. Verslaggever dezes kan zich in ieder geval niet aan de indruk ontrekken dat de zaak van de wraking van raadsheer Mijnsberge naar meer smaakt.

02-02-2013

Wraking oorlogsmisdadiger ongegrond

by J.L. de Kreek — last modified 02-02-2013 12:55
Opgeslagen onder:

Blijkens de beschikking van de wrakingskamer van het Gerechtshof Amsterdam van 31 januari 2013 is het in Nederland in strafzaken niet mogelijk een raadsheer van het Gerechtshof die deelneemt aan de oorlogsmisdaden van de VVD te wraken. Ook niet nu de verdachte reeds jaren werk maakt van de strafvervolging van deze oorlogsmisdaden van de raadsheer en zijn partij. Volgens de benadeelde partij heeft de wrakingskamer van het Gerechtshof nog nooit van artikel 12 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie gehoord. Wel is volgens het Hof de wrakingskamer in beginsel bevoegd een wrakingszaak op de voet van artikel 316 Sv voor nader onderzoek te verwijzen naar de raadsheer-commissaris.

Ter onderbouwing van het wrakingsverzoek is - samengevat – het volgende aangevoerd. De oorlog in Irak is zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat en (daarom) zonder geldige reden gevoerd. Er is aldus sprake van onrechtmatig geweld in Irak, dat (mede) door de Nederlandse regering en de Nederlandse strijdkrachten is gepleegd. De voorzitter in de hoofdzaak (Mr. Mijnsberge) is lid van de partijraad van de VVD en (daardoor) mede verantwoordelijk voor de beslissing van de VVD om de oorlog in Irak te steunen en hij neemt deel aan, althans geeft gelegenheid aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide aldaar gepleegd. Voornoemd onrechtmatig geweld houdt verband met de Jodenvervolging van 1940-1945, hetgeen onderwerp is in de strafzaak in hoger beroep. De VVD is bovendien mede verantwoordelijk voor de aangiftes in de hoofdzaak.

Gelet op het voorgaande bestaat bij verzoeker een gegronde vrees dat de voorzitter niet eerlijk enlof onafhankelijk zal oordelen in de hoofdzaak in hoger beroep, hetgeen eens temeer blijkt uit de omstandigheid dat de voorzitter geen verzoek tot verschoning heeft gedaan. Daar komt bij dat verzoeker al jarenlang strijd voert tegen de hiervoor genoemde misdrijven in Irak en dat hij de strafvervolging van onder meer mr. Mijnsberge en de VVD nastreeft. Tegen de VVD en Mark Rutte heeft verzoeker inmiddels aangifte gedaan; tegen mr. Mijnsberge (nog) niet. Ook om die reden bestaat een gegronde vrees dat mr. Mijnsberge niet onpartijdig zal kunnen oordelen in de hoofdzaak in hoger beroep, aldus verzoeker.

Verzoeker heeft het hof verzocht onderhavige wrakingszaak op de voet van artikel 316 Sv te verwijzen naar de raadsheer-commissaris, om nader onderzoek te doen naar - kort gezegd – de deelname van mr. Mijnsberge als partijraadslid van de VVD aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Irak. Verzoeker heeft tevens verzocht dat onderhavige wrakingszaak, wegens door mr. Mijnsberge gepleegde ambtsmisdrijven, ingevolge artikel 162 Sv ambtshalve zal worden verwezen naar de officier van justitie voor nader onderzoek.

De wrakingskamer is volgens het Hof bij beschikking van 31 januari 2013 op zichzelf bevoegd onderzoek te doen naar de feiten en omstandigheden die aan een wrakingsverzoek in een strafzaak in hoger beroep ten grondslag liggen en is in dat kader in beginsel ook bevoegd een wrakingszaak op de voet van artikel 316 Sv voor nader onderzoek te verwijzen naar de raadsheer-commissaris. Ingevolge artikel 316 Sv dient het verzochte onderzoek noodzakelijk te zijn.

Het Hof oordeelt dat het vast staat dat mr. Mijnsberge lid is van de partijraad van de VVD. Ook staat volgens het Hof vast dat de VVD zich niet heeft verzet tegen deelname van Nederland aan het militair ingrijpen in Irak. De kwalificatie van die houding is naar mening van het Hof echter geen feit dat zich voor feitelijk onderzoek door de raadsheer-commissaris leent. Onderzoek door de raadsheer-commissaris is daarom naar het oordeel van het hof niet noodzakelijk, zodat dit verzoek is afgewezen.

Naar het oordeel van het hof is voorts onvoldoende gebleken dat zich in het onderhavige geval uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat de voorzitter in de hoofdzaak jegens verzoeker een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij verzoeker bestaande vrees hiervoor objectief gerechtvaardigd is. De omstandigheid dat de voorzitter lid is van de partijraad van de VVD, dat door verzoeker tegen de VVD aangifte is gedaan en verzoeker wordt verdacht van - kort gezegd – discriminerende uitlatingen jegens joden, is niet voldoende zwaarwegend.

Overige feiten of omstandigheden waaruit een (persoonlijke) vooringenomenheid van de voorzitter jegens verzoeker zou volgen of een gegronde vrees hiertoe, zijn volgens het Hof niet gebleken. Dat degenen die aangifte tegen verzoeker hebben gedaan in de hoofdzaak in hoger beroep zodanig nauw verbonden zijn met de voorzitter en diens partij lidmaatschap, dat daardoor de onpartijdigheid van de voorzitter in het geding is, is evenmin voldoende gebleken. Een en ander brengt mee dat het wrakingsverzoek is afgewezen.

Overigens constateert het Hof nog dat ambtshalve toepassing van artikel 162 Sv op zichzelf niet kan leiden tot een toe- of afwijzing van het onderhavige wrakingsverzoek en mitsdien buiten de behandeling van het wrakingsverzoek valt.


01-02-2013

Interview met hetzuur.nl

by J.L. de Kreek — last modified 01-02-2013 16:55
Opgeslagen onder:

Goede Nieuws heeft op 01 februari 2013 een interview gehouden met de maker van hetzuur.nl over de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam in de zaak van de wraking van mr. Mijnsberge, en de gevolgen daarvan voor de veiligheid van de Staat. Hetzuur.nl noemt het schokkend zoals de wrakingskamer reageert. Precies zoals voorspeld: pathologisch als slachtoffer.

Volgens De Kreek, maker van hetzuur.nl, zijn maatregelen onvermijdelijk. In de wrakingszaak spiegelt het internationaal terrorisme waar de VVD zich niet tegen verzet en zelfs steun aan verleent. Volgens De Kreek is er geen hoop voor de samenleving indien de trant die de VVD heeft ingezet, doorzet. Liberaal en kapitalistisch ziet het niet dat de VVD en de leden in eigen persoon de schuldigen zijn aan de economische crisis, omdat ze weigeren het eigen terrorisme in de politiek rechtens af te straffen.

De Kreek laat er in het interview met Goede Nieuws geen misverstand over bestaan dat de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam gisteren in de zaak van de wraking van raadsheer mr. Mijnsberge, problematisch is in verband met de veiligheid van de Staat en het Koninklijk Huis. De Kreek verwijst onder andere naar de aanslag op Koninginnedag 2010 en is ervan overtuigd dat deze calamiteit in positieve zin anders verlopen was indien de personen verantwoordelijk voor bewaking en beveiliging van het Koninkrijk rekening houden mochten met de voorzienbare negatieve effecten van illegale oorlogen voor betrokken samenlevingen.

Dat de oorlog in Irak problematisch is voor de internationale gemeenschap hoeft geen betoog volgens De Kreek. Het is volgens de door justitie belaagde maker van hetzuur.nl jammer dat de wannabe's in media en wetenschap niet begrijpen dat dit illegale geweld de basis legt voor de negatieve wereld economie. Volgens De Kreek missen economen het bewustzijn dat zij een beeld van de realiteit bezitten die niet waarachtig is. Economen houden geen rekening met feiten buiten de economische modellen. Economische wetenschap is volgens De Kreek systematisch onzin. In ogen van De Kreek is de cum laude economie van PvdA politicus Wouter Bos, een brevet van onvermogen.

De beschikking gisteren gegeven door het Gerechtshof te Amsterdam in de zaak van de wraking van raadsheer Mijnsberge, bewijst volgens De Kreek de grote problemen waar de samenleving in zit. Dat die problemen grappig genoeg vrijwel exact overeenkomen met de profetieën uit Openbaring is volgens De Kreek geen toeval. Het standaardwerk “Op weg naar Armageddon” van de onafhankelijke professor terrorisme Bob De Graaff bewijst volgens De Kreek dat terrorisme en utopie hand in hand gaan.

De bijpassende theorie is volgens De Kreek de kruisvaart-these die voorspelt dat de nationale en internationale politiek vandaag de dag gedomineerd wordt door een ordinaire christelijke kruistocht met moderne middelen tegen in eerste instantie de Islam en vervolgens de hele mensheid. Volgens De Kreek draait de illegale oorlog in Irak feitelijk om het slopen van de Haram-al-Sharif en bouw van de Derde Tempel. Volgens De Kreek stond ook de Exodus in dit teken. Het ultieme oogmerk lijkt volgens De Kreek inhuldiging van één van de leden van de Rotschildbankiers als eerste prins van Groot Israël én zaligmaker voor de Kerk van Rome.

Bij en tijdens zijn onderzoek naar de oorlog zonder geldige reden in Irak is De Kreek feiten op het spoor gekomen die verband houden met de Jodenvervolging van 1940-1945 en die onloochenbaar bewijzen dat de gevaren die er te duchten waren met de Duitse Bezetter uit een andere hoek kwamen dan de typisch Duitse Ggründlichkeit. De Kreek voelt zich “zwaar, zeer zwaar, benadeeld” in verband met wat hij “de grootste leugens in het universum” noemt: de sprookjes der Zionisten ende Heilige Zionistische Zaak.

31-01-2013

Oorlogsmisdaden Irak bewezen

by J.L. de Kreek — last modified 31-01-2013 18:45
Opgeslagen onder:

Het goede nieuws van 31 januari 2013 is dat het Gerechtshof Amsterdam het verzoek tot wraking van voorzitter mr. Mijnsberge in de zaak van het hoger beroep tegen de veroordeling van HetZuur.nl, heeft afgewezen. De wraking van mr. Mijnsberge was verzocht in verband met zijn prominente lidmaatschap van de VVD en deelname aan de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de VVD in Irak. Het Hof oordeelt dat de wrakingskamer op zichzelf bevoegd is onderzoek te doen naar de feiten en omstandigheden die aan een wrakingsverzoek in een strafzaak in hoger beroep ten grondslag liggen. Het Hof is in dat kader in beginsel ook bevoegd een wrakingsverzoek op de voet van artikel 316 Sv voor nader onderzoek te verwijzen naar de raadsheer-commissaris. Ingevolge artikel 316 Sv dient het verzochte onderzoek noodzakelijk te zijn, aldus het Gerechtshof 31 januari 2013 in de wrakingszaak over de wraking van raadsheer Mijnsberge van de VVD in de zaak van het hoger beroep tegen de veroordeling van hetzuur.nl in verband met discriminatie van Joden wegens ras en/of geloof.

Vervolgens constateert het Gerechtshof in de beschikking van 31 januari 2013 dat het vaststaat dat mr. Mijnsberge lid is van de partijraad van de VVD. Ook staat volgens het Gerechtshof vast dat de VVD zich niet verzet heeft tegen deelname van Nederland aan het militair ingrijpen in Irak. De kwalificatie van die houding is naar mening van het Gerechtshof Amsterdam geen feit dat zich voor feitelijk onderzoek door de raadsheer-commissaris leent! Kortom: het is in een oogopslag helder dat de illegale oorlog in Irak een eerste klas oorlogsmisdaad is. De Kreek, de maker van hetzuur.nl, verzocht wraking van raadsheer mr. Mijnsberge in het hoger beroep van de strafzaak wat het Meldpunt Discriminatie Internet tegen hem aangespannen heeft in verband met vermeende discriminatoire uitlatingen over Joden op de website hetzuur.nl. De Kreek zelf is zich van geen kwaad bewust en begrijpt niet waar iedereen zich druk om maakt. Dat er iets over Joden op hetzuur.nl staat houdt volgens De Kreek niet in dat dit antisemitisme is. Het is volgens De Kreek antisemitisch Zionist te zijn, en dat is waar hij ruchtbaarheid aan geeft op zijn toepasselijke brulblog.

In de door De Kreek overlegde stukken bij het gerechtshof Amsterdam heeft De Kreek zo blijkt uit de beschikking van het Hof, ervan blijk gegeven van mening te zijn dat – kort gezegd – gezaghebbende ambtenaren zoals rechters, zich in een voortgaande staat van shock en/of afgrijzen bevinden, psychisch arbeidsongeschikt zijn en dat er niet op vertrouwd kan worden dat zij eerlijk en/of onafhankelijk kunnen oordelen. Ter onderbouwing van het wrakingsverzoek heeft De Kreek, zo leest de beschikking van het Hof 31 januari 2013 – samengevat – het volgende aangevoerd. De oorlog in Irak is zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat en (daarom) zonder geldige reden gevoerd. Er is aldus sprake van onrechtmatig geweld in Irak, dat (mede) door de Nederlandse regering en de Nederlandse strijdkrachten is gepleegd. Mr Mijnsberge (red: voorzitter in hoger beroep aka Nasi) is lid van de partijraad van de VVD en (daardoor) mede verantwoordelijk voor de beslissing van de VVD om de oorlog in Irak te steunen en hij neemt er deel aan, althans geeft gelegenheid aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide aldaar gepleegd. Voornoemd onrechtmatig geweld houdt volgens De Kreek verband met de Jodenvervolging van 1940-1945, hetgeen onderwerp is in de strafzaak in hoger beroep.

De VVD is volgens De Kreek bovendien mede verantwoordelijk voor de aangiftes tegen De Kreek in de hoofdzaak. Volgens De Kreek valt gegeven deze feiten en omstandigheden niet te verwachten dat hij eerlijke en/of onafhankelijke rechtspraak tegemoet kan zien. Het gerechtshof laat er in de beschikking van 31 december 2013, wat in bezit is van de redactie, geen misverstand over bestaan dat De Kreek al jarenlang werk maakt van de bestrijding van genoemde misdrijven in Irak en dat hij de strafvervolging van onder meer voorzitter mr. Mijnsberge en de VVD nastreeft. Tegen de VVD en Mark Rutte heeft De Kreek volgens de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam van 31 januari 2013 inmiddels aangifte gedaan; tegen mr. Mijnsberge nog niet. Ook om die reden bestaat volgens De Kreek gegronde vrees dat mr. Mijnsberge niet onpartijdig zal kunnen oordelen in de hoofdzaak in hoger beroep, aldus de Kreek. De Kreek wordt thans reeds geruime tijd onder vuur genomen door het Meldpunt Discriminatie Internet, Het Centrum Informatie Documentatie Israël, De Joodse Omroep en het Anne Frankhuis in verband met openbaring van de feiten over het Zionisme.

Document acties

Share |