30-11-2017

Zionisten verspreiden Nazipropaganda

by J.L. de Kreek — last modified 30-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Nazipropaganda is gebaseerd op wat de Zionisten zeggen. De Nazi’s hebben zich gespiegeld aan hun trouwe Zionistische bondgenoten en beste Zionistische vrienden. De Zionisten willen de internationale samenleving terugbrengen naar ouderwets aristocratisch wereldbestuur van vóór de Franse Revolutie. Dit wordt ‘the Great Revision’ of ‘the Great Reconstruction’ genoemd. Voor deze reconstructie zijn de Zionisten een kruisbestuiving aangegaan met racisten en antisemieten en zijn zij met hen gefuseerd tot de Nazi’s.

Het werk van zogenaamde nazi-jagers als Simon Wiesenthal of Arnold Karskens is om het zicht weg te houden op de kwaadaardige aard der Zionisten. Zionisme is nationalisme en de grootste ontkenning van Jodendom. De Zionisten ontvangen steevast volop steun van journalisten in de westerse media. De voorzitter van het Eerste Zionistisch Congres te Basel 29-31 augustus 1897 was van beroep journalist. Zijn antisemitische mening bepaalde het lot van de Joden. De antisemieten zijn speciaal geaccrediteerd door de Zionisten om de Joden te vervolgen. Hitler is gerekruteerd door de Zionisten. Feder, Goebbels en Eichmann waren onweerlegbaar Zionistische geïnspireerd.

De idee om Joden per treinen af te voeren naar kampen komt rechtstreeks uit het epistel ‘der judenstaat’ van de gróte Zionistische leider Theodor Herzl, net als de idee van ‘Lebensraum’. Met zijn artikel ‘a Solution of the Jewish Question’ in ‘the Jewish Chronicle’ van 17 januari 1896 heeft Herzl de Werelddiscussie over ‘der Endlösung’ aangejaagd. De journalisten van het Nieuw Israëlitisch weekblad en de Telegraaf Media Groep zien het creatieve brein van de Holocaust als hun grote ideologische leider. Kustaw Bessems van de Volkskrant is ook volger van de geestelijk vader van de Holocaust. Deze journalisten misbruiken hun journalistieke rol om de waarheid onder de pet te houden.

28-11-2017

Auschwitz als geboorterecht

by J.L. de Kreek — last modified 28-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Israël heeft wettelijk bepaald wie Joods genoeg is voor het recht op terugkeer. De definitie van wie Joods is wordt door deze wet opgetrokken zodat zoveel mogelijk Joodsbloed zich in Israël vestigt. De Israëlische wetgever en het Israëlisch bestuur vertelt er met kennis van de feiten niet bij dat de eerste en opvolgende bestuurders van Israël die de oprichters zijn van de zogenaamd Joodse Staat tevens de Holocaust georganiseerd hebben. De man die het creatieve brein is van al dat bloedvergieten wordt in Israël wettelijk geëerd als ‘founding father’.

De naam “Israël” is door de Zionisten gestolen van de Joden om te misleiden en de Joden diep ziek te beledigen met de naamvoering van het wereldgetto. Sinds de Bijbel wordt met Israël de Joodse mensen bedoeld. De Zionisten hebben zich dit exclusieve merk onrechtmatig toegeëigend om herkomstverwarring te zaaien bij het publiek en de Joden te overheersen. Voor Joden is de eeuwige onderdrukking der Zionisten een voortgaand probleem. 

Overal op aarde worden Joden geterroriseerd door Zionisten. Ook in Nederland vandaag. In groepsverband jagen Zionisten en hun vrienden in de journalistiek op personen die de waarheid en de feiten publiceren. De Zionisten bezitten hele redacties die het internet afstruinen naar ‘conflicting opinions’ om vervolgens betrokkene zwart te maken met ongefundeerde beschuldigingen van antisemitisme of Jodenhaat.

Jodenhaat zit de Zionisten in het bloed. Adolf Eichmann die de transporten van de Joden per treinen naar de kampen organiseerde was een Zionist in hart en nieren. Ruim voor de oorlog gingen Zionisten en de antisemieten van Adolf Eichmann al vriendschappelijk met elkaar om ter volbrenging van de door de Zionisten geambieerde Endlösung inclusief "Großer Versöhnungsausklang", en antisemieten voor de uitvoering.

Zionisten zijn erop uit Joden en het Jodendom uit te roeien en de eeuwen oude Joodse cultuur te misbruiken voor de eigen onverzadigbare geldingsdrang en machtswellust. WOII is een Zionistische oorlog. Hitler was een Zionistische dictator. De Holocaust is een Zionistische genocide. De Zionisten willen meer. De Zionisten willen complete realisatie van de idealen van de helden van Wilders. Dat houdt een volgende Holocaust in, op de bergen van Israël, en een racistische invulling van ouderwets aristocratisch wereldbestuur door het Syndicaat wat in ieder geval sinds 1895 betrokken is bij de voorbereidingen.

26-11-2017

Zionisten plegen aanslagen op Joden

by J.L. de Kreek — last modified 26-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Zionisten plegen al meer dan 120 structureel aanslagen op Joden. Om alle Joden bij elkaar gepakt te krijgen in één getto. De Zionisten hebben hiervoor Palestina illegaal gekoloniseerd en het wereldgetto eufemistisch de Joodse Staat genoemd. De Zionisten, racisten, antisemieten, fascisten, industriëlen en het Vaticaan werken innig samen om iedereen radicaal te verlossen. Dit gaat gepaard met leugen en bedrog, chaos en extreem geweld zoals de aanslagen in de VS 11 september 2001. Deze aanslagen zijn de voortzetting van de Holocaust van 1940-1945. Begaan door de terroristische organisatie waaraan ook Geert Wilders en de Telegraaf Media Groep deelnemen en wat mede is gefinancierd door John de Mol.

Zionisten commanderen al meer dan 120 jaar de legers der grote machten met hun bezit. Dat dit keiharde feiten zijn kan iedereen zelf zien en begrijpen aan de hand van de publicaties die Zionisten, journalisten, historici en onder andere het NIOD met kennis van de feiten voor het publiek verborgen houden.

In het geschiedenisonderwijs worden alleen de misdaden van de vrienden van de Zionisten uitvergroot. De misdaden van de Zionisten worden met de mantel der liefde bedekt. Zij die de feiten openbaren over de symbiotische samenwerking tussen de Zionisten en de Nazi’s om de door de Zionisten gewilde Holocaust te regelen worden opgejaagd, verguisd en bedreigd.

Journalisten en Zionisten bedriegen en bedreigen de Rechtspraak met afschrikwekkende gevolgen om de waarheid van bovenstaande feiten te ontkennen of ervan weg te kijken en personen met Joodse achtergrond te veroordelen ‘no matter what’. De Zionisten doen vandaag hetzelfde werk als sinds de oprichting van Verenig Erez Israël te Basel 29-31 augustus 1897 om de Joden het leven zuur en rijp voor de sloop te maken. De plannen voor de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en de daarop volgende machtsgreep van het ondersteunend Syndicaat zijn geschreven en gedrukt door de Zionistische leiders die in Israël wettelijk bewonderd worden als de helden van de zogenaamd Joodse Staat.

24-11-2017

Israël killed the Jews

by J.L. de Kreek — last modified 24-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Het eerste bestuurlijk lichaam van Israël is opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 door de held van Geert Wilders als vereniging onder de naam Verein Erez Israël. Israël bezit het oogmerk Joden en het Jodendom uit te roeien. Het terroristisch oogmerk van Israël blijkt in een oogopslag uit publicaties van de grote Zionistische leiders Herzl en Jabotinsky die samen met Hitler en Eichmann gezien moeten worden als de ‘founding fathers’ van de zogenaamd Joodse Staat. Verein Erez Israël is opgericht in een tijd dat het antisemitisme in West Europa op de retour was.

Antisemitisme is de smeerolie voor de politiek der Zionisten. Zonder antisemitisme kunnen de gettomanagers van weleer de Joden niet als vee opdrijven. Zonder Zionisme zijn antisemieten nergens.

Israël bezit een virulent antisemitisch hart en de wil Joden uit te laten roeien door antisemitische bondgenoten voor macht en zelfverrijking. De propaganda van de Nazi’s is gebaseerd op wat de Zionisten zeiden. Zeggen de Joden.

Hitler is betaald door het Syndicaat van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders. Deze familie was in de Tweede Wereldoorlog middels de onderneming tevens eigenaar van kibbutz Auschwitz wat bestuurd door de CEO's van IG-Farben uitgroeide tot het vernietigingskamp waar veel  Joden zijn vermoord. Deze familie wil al sinds het Heilige Romeinse Rijk heersen als vorst over de Joden. Zoals de Romeinen over de Joden regeerde.

Het gaat hier over de familie Rothschild. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn projecten van -in willekeurige volgorde- de familie Rothschild, de familie Rockefeller, de familie Bush, de Zionisten, het Vaticaan, andere industriëlen en Adolf Hitler. Adolf Hitler wordt bij de Jodenvervolging betrokken als zijn Zionistische meesters de Holocaust al meer dan veertig jaar zorgvuldig voorbereiden.

Door internet is onderzoek makkelijker. Big data van overal vandaan is vanaf de bank doorzoekbaar. Authentieke onvervalste documenten die altijd aan het oog van het publiek ontrokken zijn gehouden door geschiedvervalsers en hoernalisten als Bart Schut van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en het tuig van TMG, bewijzen wettig en overtuigend dat de Zionisten en niemand anders dan de Zionisten schuldig zijn aan de Holocaust van 1940-1945 en ‘as we speak’ samenwerkend met de oude vrienden van het NIW en de Telegraaf de volgende Holocaust voorbereiden.

23-11-2017

Rene Klijn is vermoord

by J.L. de Kreek — last modified 23-11-2017 19:05
Opgeslagen onder:

Matthijs van Nieuwkerk bejubelt homofiel Paul de Leeuw die een taboe doorbrekend Tv-programma heeft gemaakt met Rene Klijn die aan AIDS is overleden. Ze zongen een liedje wat een hit werd. Cornald Maas praat ook aan de tafel van de DWWD over AIDS. Rene Klijn is vermoord met medicijnen. AIDS kan niet door HIV worden veroorzaakt. Dit is al bekend sinds 1984 toen Robert Gallo het bewijs dat HIV niet de waarschijnlijke oorzaak is van AIDS in het wetenschappelijke tijdschrift Science publiceerde.

AIDS is een syndroom wat goed is te genezen. AIDS ontstaat door mensen verkeerd te behandelen bij gewone aandoeningen. AIDS begon in Amerika onder homo’s die gewend waren feest te vieren, drugs te gebruiken, wisselende seksuele contacten te hebben en geslachtsziekten met antibiotica te bestrijden. AIDS is een aandoening aan het immuunsysteem wat wordt veroorzaakt door een complexe oorzaak en niet door een virus. Het verband tussen HIV en AIDS is een correlatie, niet causaal. De miljoenen Aids-slachtoffers die zijn te betreuren is het gevolg van diep ziek bedrog in de zorg en onverschilligheid bij het Aids-fonds en mediabedrijven als de VARA.

Micha Kat toch amateur

by J.L. de Kreek — last modified 23-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Journalist Micha Kat van Revolutionaironline.com is veroordeeld tot zes maanden cel voor laster, smaad en beledigen in verband met Marcel Gelauff de hoofdredacteur van het NOS Nieuws. Marcel Gelauff is heel gevoelig voor kritiek op zijn werk. Marcel Gelauff is door Micha Kat in verband gebracht met misdaad, moord en kindermisbruik. Volgens het Gerechtshof wist Micha Kat dat dit ten onrechte is. Ook Bart Mos van de Telegraaf heeft aangifte gedaan tegen Micha Kat. Voorts maakt AD journalist Chris Klomp misbruik van YouTube-policies om te bewerkstelligen dat Micha Kat van YouTube is verwijderd.

Het vonnis van het Gerechtshof tegen Micha Kat getuigt ervan dat Micha Kat een amateur is. Niet de verwijten die Micha Kat uit richting Gelauff, Mos en de hele Mainstream media zijn de opvallende feiten in het vonnis. Née, dat Micha Kat niet slaagt in het bewijs van zijn gelijk terwijl de feiten op straat liggen is de les van de veroordeling van Micha Kat. Het feit bijvoorbeeld dat de Holocaust -waarvan Joodse leden van de familie van Micha Kat overigens direct slachtoffer waren - door journalisten is bedacht of dat vrienden van de Telegraaf de rechtspraak bedriegen en bedreigen met terrorisme om personen als Micha Kat te veroordelen is niet door Micha Kat aangevoerd ter verdediging.

Ander feitencomplex wat niet door Micha Kat is genoemd en wat zijn gelijk over Marcel Gelauff en alle andere perskaartjournalisten bewijst of althans van voldoende feitelijke onderbouwing voorziet voor redelijke vermoedens is de aanslagen in de VS 11 september 2001. Iedereen met genoeg hersencellen om de kleine of grote boodschap niet in de keuken te doen kan zien dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Marcel Gelauff heeft het er niet over. Niet in persoon. Niet als hoofdredacteur van het NOS Nieuws. Niet als journalist. Nooit. Nergens. Terwijl daarvoor voldoende nieuwsmomenten voorhanden zijn of zijn geweest.Ook zijn collega’s bij de Telegraaf hebben het er niet over. Dit zwijgen van de Telegraaf is niet onbelangrijk want de krant van Bart Mos blijkt al in 1922 nepnieuws ter bevordering van de Jodenvervolging te verspreiden.

22-11-2017

Bericht uit onderduik

by J.L. de Kreek — last modified 22-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Dat de onderduik tegenwoordig niet is te vergelijken met het Achterhuis betekent niet dat er geen zorgen zijn. Joden zijn nog altijd niet vrij in het uiten van hun mening of belijden van het Jodendom. Bovendien liegen de plannen van de Zionisten er niet om. Het staat gewoon op internet te lezen in het handschrift van de grote Zionistische leiders zelf. Zionisten en hun vrienden in de journalistiek zijn onverschillig. Hen kan het niks schelen dat de Joden creperen. De Zionisten zijn van mening dat de Joden dood moeten en werken daarvoor samen met antisemieten en Onno Hoes.

Onno Hoes is niet van de poes want hij is van de VVD en de VVD is betrokken bij de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de Christenheid in Moslimlanden. Dat de Cristenheid anno 2017 de zoveelste kruistocht uitleeft en de Zionisten volop in de running zijn om de idealen van de helden van Geert Wilders compleet te realiseren belooft niet veel goeds voor de Joden.

Zionisten zijn strijders in vreemde krijgsdienst die het oogmerk bezitten Joden te bekeren tot het Zionisme of uit te roeien en andere minderheden te separeren. Alles netjes bij elkaar. Alle Fransen in Frankrijk, alle Duitsers in Duitsland, alle Engelsen in Engeland, alle Marokkanen in Marokko en alle Joden in Jodenland waarvan de Zionisten al in 1897 bepaald hebben dat de bergen van Israël een goede begraafplaats zijn voor het Joodse volk.

De Zionisten strijden reeds ruim 120 jaar tegen de eeuwen oude wet van Gd die voor alle Joden altijd vanzelfsprekend is. Het Jodendom verbiedt een Joodse Staat. Joden verdragen geen Zionisme. Joden zijn zeer onverdraagzaam jegens Zionisme. Joden zijn allergisch voor Zionisme. Dit komt omdat Zionisten behoren tot een stam slavendrijvers en koppensnellers wat zich sinds 1895 officieel georganiseerd verzet tegen handhaving van mensenrechten voor Joden en andere minderheden en strijdt tegen democratie en voor aristocratisch wereldbestuur wat wordt geleid door leden van het Syndicaat wat de Zionisten van meet af heeft ondersteund bij en tijdens de voorbereidingen op de Holocaust van 1940-1945 en de wederrechtelijke kolonisatie van de Heilige Staat Palestina.

 ® foto Stichting Anne Frank

20-11-2017

Jodenvervolging in volle gang

by J.L. de Kreek — last modified 20-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Vertegenwoordigers van het Centrum Informatie Documentatie Israël verzamelen achternamen van families met Joodse achtergrond. Zionisten draven op bij autoriteiten om ze in persoon welhaast te bevelen namen correct te spellen. De Nieuwe Nederlandse Jodenvervolging is inmiddels zo ver gevorderd dat de antisemitische vrienden van Geert Wilders schaamteloos de Rechtspraak kunnen bedreigen en bedriegen om gelijk te krijgen en zich aan Joden te verrijken.

Vooral de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad hebben het er niet over. De Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad kregen de plannen van de Zionisten voor oorlog en Holocaust in 1922 in bezit. In die plannen is een persoon als Hitler opgenomen die speciaal door de Zionisten is gerekruteerd en gefinancierd. De Holocaust is al in 1895 bedacht door Theodor Herzl. De man die door de Zionisten wordt bewonderd als de 'founding father' van Israël. Joden herdenken deze oppernazi als afvallige en hopen dat de zogenaamd Joodse Staat Israël spoedig vredig van de aardbodem is verdwenen.

18-11-2017

Nazifeiten van Jeroen Mirck

by J.L. de Kreek — last modified 18-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Jeroen Mirck is journalist en prominent lid van D66. Ooit was Jeroen Mirck bestuurder in Amsterdam. Jeroen Mirck doet op Twitter verslag van de verkiezing tot Ambassadeur van de Verdraagzaamheid 2017. “Mooie persoonlijke verhalen over #Verzoendag” twittert deze leider die tot over zijn oren betrokken is bij de voorbereidingen op de volgende Holocaust op de Joden. De vorige Holocaust is door de bedenker ‘grote verzoeningsfinale’ genoemd. Jeroen Mirck is één van de vele journalisten die de waarheid over de aanslagen in de VS 11 september 2001 een complottheorie noemt en zich niet druk maakt om de genocide op Semieten van de coalitiegenoten van D66 in het kabinet.

Jeroen Mirck is een man met eigen feiten die het publiek willens en wetens vals informeert middels nepnieuws om zichzelf en de groep waarbij hij is betrokken te verrijken of status te verlenen. Jeroen Mirck neemt deel aan de beroepsgroep waarvan de leden collectief en individueel verzwijgen dat beroemde westerse journalisten uit het eind van de 19e eeuw de creatieve breinen zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, en dat deze journalisten de agenda van het actueel internationaal terrorisme hebben bepaald. Deze agenda blijkt al in 1922 te worden verspreid onder belangstellenden door journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf.

Jeroen Mirck is journalist die beroepshalve weten kan dat zijn beroepsgroep de grootste bijdrage heeft geleverd aan de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Jeroen Mirck is ook de journalist die na op de feiten te zijn gewezen doet alsof de boodschapper gek is. Jeroen Mirck kan weten dat de plannen van journalisten voor het uitroeien van de Joden in 1940-1945 voortbouwen in de huidige tijd en moeten cumuleren tot een volgende Holocaust op Joden op de bergen van Israël en dat al het volk des lands zal worden begraven. Vanwege het enorme aantal lijken zal de begrafenis “zeven maanden lang” duren.  

Jeroen Mirck is al jaren geleden geïnformeerd over de feiten. Jeroen Mirck weigert de waarheid in overweging te nemen en houdt vol dat zijn waandenkbeelden de realiteit weergeven. Jeroen Mirck is één van de leiders van de georganiseerde misdaad der journalisten en politici. Jeroen Mirck is ook uitgebreid geïnformeerd over de structurele misbruik van minderjarigen door ambtenaren van de kinderbescherming. De Nederlandse kinderbescherming laat mede bewerkstelligd door de partij van Jeroen Mirck en uitblijven van ontmaskering door journalist Jeroen Mirck of Chris Klomp minderjarigen gedwongen verdwijnen en misbruiken voor geld alsof de Gestapo nooit is weggeweest en voegt ze opzettelijk anderszins leed toe. Jeroen Mirck is zo verdraagzaam dat hij de opzichtige en zeer ernstige misdrijven accepteert van de stam die hij leidt.

Document acties

Share |