25-02-2018

Zuur voor Marco Kroon

by J.L. de Kreek — last modified 25-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De kwestie rond majoor Marco Kroon laat goed zien dat journalisten media breed helemaal niet bezig zijn met waarheid of feiten. Er is diepgravend onderzoek gedaan naar de complexe factoren die ten grondslag liggen aan dreigingen en geweld uit Jihadistische hoek. De Rechtspraak wordt door journalisten met Zionistische ambities terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om de bevindingen van dit onderzoek te ontkennen en weg te kijken van wat er waarachtig aan de hand is.

De missie van Marco Kroon waar zo veel gedoe over is viel onder de directe leiding van de Commandant der Strijdkrachten en werd goedgekeurd door de leden van het kernkabinet - de Tweede Kamer hoefde daarom niet te worden ingelicht. De missie viel ook buiten de Nederlandse inzet in Uruzgan. Zowel Marco Kroon in zijn rol van militair als de Commandant der Strijdkrachten in zijn ambtelijke rol zijn op grond van artikel 119 Grondwet onbevoegd onderzoek te doen naar of informatie in te winnen over door leden van het (kern)kabinet of Tweede Kamer begane oorlogsmisdaden en/of terrorisme. 

Deze grondwettelijke beperking geldt niet voor journalisten. Journalisten kunnen het publiek hierover wel informeren, bijvoorbeeld wanneer Nederlandse helden onderwerp zijn van strafrechtelijk onderzoek naar uitvoering van een missie. De missie van Marco Kroon in Afghanistan is illegaal omdat de grondslag is verzonnen, door politiek ambtsdragers. Deze leugens zijn door journalisten van ondersteuning voorzien. Die illegaliteit is niet de schuld van de militair Marco Kroon of de CDS. Zij zijn zich deze illegaliteit niet bewust omdat artikel 119 van de Grondwet dit belet.

Het besluit van leden van het kernkabinet en/of de Tweede Kamer tot deelname aan de missies in Afghanistan en ook elders zijn oorlogsmisdrijven van politiek ambtsdragers, die de ‘state machinery’ misbruiken om deze misdrijven en internationale misdrijven in moslimlanden te bewerkstelligen (ECLI:NL:HR:2006:AU9736 & ECLI:NL:HR:2010:BO0198). Marco Kroon en zijn mensen hadden feitelijk nooit gewapend in Afghanistan mogen zijn. Marco Kroon en de CDS zijn door politiek ambtsdragers doelbewust in dwaling geplaatst over de grondslagen en context van de missies.

Daarenboven zijn in Nederland verblijvende Nederlanders kennelijk vrienden van de vijand want bij en tijdens gewapend conflict lokken zij willens en wetens de vijand uit gewapend of gewelddadig te strijden tegen Nederlandse belangen met de Koning en zijn familie als voorkeursdoelwit. Mark Schouwink en Dennis van Uhm zijn ten gevolge daarvan gesneuveld te Afghanistan 18 april 2008. GeenStijl vindt dat nog altijd een geslaagde grap.

De huidige advocaten van Marco Kroon zijn ook advocaten van de vijand. Marco Kroon is zich daarvan niet bewust omdat hij (gruwelijk) wordt bedrogen door het bevoegd burgerlijk gezag waaraan hij is onderworpen en door het nepnieuws (als wapen) van onder andere de Telegraaf Media Groep en Persgroep. Nepnieuws als wapen in het belang van terroristen en genocidale moordenaars blijkt een oude traditie te zijn van de media in het vrije westen.

Het creatieve brein van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is journalist en de held van de cliënt van de advocaten van Marco Kroon die de gewapende en/of gewelddadige Jihad bij en tijdens gewapend conflict doelbewust uitlokt te strijden tegen Nederland en bondgenoten. Zijn naam is Geert Wilders. Marco Kroon hoeft niet naar Afghanistan voor informatie over de vijand. Hét Goede Nieuws™ op www.goedenieuws.nl bevat alle informatie die nodig is om de grote vijand te identificeren en lokaliseren en alle middelen rechtens uit te schakelen.

24-02-2018

De Joodse Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 24-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Zionistische held van Geert Wilders schrijft in zijn dagboeken over zichzelf dat niemand anders dan hij het creatieve brein is van de Endlösung. Een andere Zionistische held van Geert Wilders schrijft in zijn boek the War And The Jews dat de Tweede Wereldoorlog een Joodse oorlog is. Auschwitz is gebouwd door de onderneming van de familie die deze twee helden van Geert Wilders doelbewust ondersteunde bij en tijdens hun voorbereidingen op de Holocaust. De Joden zijn door de familie Rothschild vergast als ritueel onderdeel van de stichting van hun Koninkrijk te Palestina al waar zij als vorst over alle Joden -en de wereld- zullen regeren.

Het is buitengewoon vals van zichzelf Joods wanende personen, vooral ook naar de Joodse slachtoffers van de Shoah, om de Holocaust een Poolse of Duitse Holocaust te noemen. De antisemieten waren en zijn de trouwste bondgenoten en beste vrienden van de Zionisten.

Ook dat staat duidelijk bepaald in de dagboeken van de held van Wilders waarin deze held van de Blonde Geit te Parijs 08 juni 1895 met krachtige synoniemen preludeert op een Holocaust als sluitstuk van 'lösung der Judenfrage'. Ook de belofte aan het Wereldhuis van de familie Rothschild dat het de eerste vorst van Israël levert wanneer het substantieel bijdraagt aan de Endlösung staat in de dagboeken van de held van Geert Wilders op schrift gesteld.

De Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad waren in 1922 in bezit van de Duitse vertaling van de eerste delen van de Blauwdruk voor de Holocaust. De plannen voor de Holocaust zijn in 1922 in het Amsterdamse Concertgebouw verspreidt in de vorm van de dagboeken van de held van Geert Wilders. Deze held was journalist, née hij was een top-journalist, voor hem gingen deuren open die voor anderen gesloten bleven waardoor hij relatief makkelijk zijn antisemitische genocidale haatcampagne tegen de Joden vorm kon geven. Hitler werkte voor de Zionisten. Zijn aangenomen naam verwijst naar prominente Joden. De familie Hitler woont tegenwoordig in Israël. Eichmann was Zionist. Auschwitz was een kibbutz. Historicus Thierry Baudet en journalist Bart Schut verzwijgen doelbewust de waarheid van bovenstaande feiten.

22-02-2018

Gevonden: Joodse oorlogsmisdadigers

by J.L. de Kreek — last modified 22-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Volgens het Nieuw Israëlitisch Weekblad heeft de Litouwse ombudsman voor academische ethiek een opmerkelijk verzoek gedaan aan studenten en academici. Volgens het NIW bood Vigilijus Sadauskas op zijn blog een bedrag van 1000 euro aan voor een scriptie over de betrokkenheid van Joden bij oorlogsmisdaden en moorden. Voor die 1000 euro verwacht de ombudsman minstens tien pagina’s over “individuele Joden die mensen hebben vermoord, hebben meegewerkt aan deportaties of martelingen.”. De woordvoerster van de Litouws-Joodse gemeenschap, noemt het verzoek van Sadauskas antisemitisch.

Even zoeken op de site van het NIW levert de naam van een journalist waarvan beweerd wordt dat het Joods is en die niet meedeelt aan het publiek dat journalistieke collega’s met eveneens Joodse achtergrond in het verleden de grote organisators zijn van Hitler en de gaskamers, en dat het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf de plannen voor Holocaust van deze journalist in 1922 reeds in bezit hadden en daarover doelbewust nepnieuws verspreidde om de Endlösung te bewerkstelligen. Een individuele journalist met Joodse achtergrond die heeft meegewerkt aan deportaties en vermoorden van mensen is Theodor Herzl omdat hij het creatieve brein is van de deportaties naar en de slavernij in de kampen van de onderneming van de familie van de patroon van deze journalist met Joodse achtergrond. Een andere individuele persoon is de overgrootvader van Lodewijk Asscher.

Voort zijn medewerkers van het Nieuw Israëlitisch Weekblad betrokken bij de voorbereidingen op de volgende Holocaust die nog moet plaatsvinden in het Midden Oosten. Voorbereidingshandelingen bestaan mede uit terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen van de rechters en rechtspraak om personen met Joodse achtergrond de mond te snoeren in verband met concrete bewijzen dat journalisten met Joodse achtergrond én Zionistische ambities en/of inspiraties dé grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust die zij in 1895 eufemistisch “Großer Versöhnungsausklang” noemde in correspondentie met het wereldhuis van de familie die middels de onderneming Auschwitz in bezit had toen daar zes miljoen Joden zijn vergast door hun antisemitische vrienden en bondgenoten uit Duitsland en Oekraïne. 

De zogenaamd rabbijn Tamarah Benima is ook een individuele journalist met Joodse achtergrond en praatjes op NIW.nl die heeft meegewerkt, of beter gezegd meewerkt, aan deportaties en vermoorden van mensen, louter omdat ze met haar hand op haart verklaart dat dé Ilse Koch van de Nederlandse Journalistiek beter bekend als Annabel Nanninga geen racist is, en omdat ze met kennis van de feiten verzwijgt dat journalisten met Joodse achtergrond én Zionistische ambities de grote mannen zijn achter Adolf Hitler en het succes van van Adolf Eichmann. Overigens is het heel treurig voor Adolf Eichmann persoonlijk dat de wereld nooit heeft begrepen dat hij in Israël door zijn vrienden is opgehangen omdat hij het werk deed waarvoor de grondleggers van de zogenaamd Joodse Staat in 1895 reeds hun antisemitische bondgenoten geaccrediteerd hebben.

21-02-2018

Chris Aalberts levert doelbewust nepnieuws

by J.L. de Kreek — last modified 21-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Journalist Chris Aalberts, GeenStijl en de Persgroep dagvaarden de Europese Unie omdat de EU een project heeft tegen nepnieuws en Chris Aalberts, GeenStijl en de Persgroep daarin genoemd zijn als bron van ‘fake news’. Chris Aalberts schrijft voor the Post Online van Bert Brussen. Bert Brussen komt bij GeenStijl vandaan. Op the Post Online mag niet geschreven worden over de genocide van het CDA, de VVD inclusief Geert Wilders en de Telegraaf Media Groep in Irak. Chris Aalberts is schrijver van het boek “achter de PVV”. Chris Aalberts levert propaganda voor terroristen en hun organisaties.

Nergens staat in dit boek van Chris Aalberts over de PVV dat Geert Wilders en GeenStijl bij en tijdens gewapend conflict samenwerkend middels misbruik van vrije meningsuiting een succesvolle aanslag hebben gepleegd op Nederlandse en NATO militairen in Irak. Ook schrijft Chris Aalberts nergens dat vervolging van Geert Wilders en GeenStijl voor deze misdrijven nog niet is volbracht omdat de rechters en de Rechtspraak terrorisme gerelateerd worden bedreigd en bedrogen door vrienden van Geert Wilders en GeenStijl om handen van zaken af te trekken.

Ook vertelt Chris Aalberts niemand dat Geert Wilders het creatieve brein van de Holocaust als held bewondert en dat de Telegraaf al in 1992 in bezit was van de plannen voor de Holocaust en daarover doelbewust nepnieuws verspreidde om de genocide op de Joden te bewerkstelligen. Chris Aalberts wordt bijgestaan door Kennedy van der Laan. Dat is het advocatenkantoor van oud burgemeester Van der Laan die als minister van de PVDA mede schuldig is aan de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de Nederlandse politiek en hun media in Irak, waarover Chris Aalberts doelbewust zwijgt.

Chris Aalberts schrijft ook over ‘complotdenkers’ en vergeet voor het gemak iedereen te vertellen dat de torens van de Twin Towers met geen enkele mogelijkheid door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Ook denkt Chris Aalberts dat AIDS door HIV wordt veroorzaakt terwijl het gerenommeerde tijdschrift Science in mei 1989 reeds bewezen heeft dat AIDS niet door HIV kan worden veroorzaakt. Saillante aan journalisten in het algemeen is dat de organisatoren van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust journalisten en schrijvers blijken te zijn die tot de dag van vandaag gesteund worden door hun collega’s en uitgevers. Dan nog dit: GeenStijl en GeenPeil hebben gefraudeerd met het Oekraïne Referendum, aangifte is nog in behandeling.

20-02-2018

Boycot Israël Now!

by J.L. de Kreek — last modified 20-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Joden zijn handhavers van de Drie Eden en ambiëren delegitimatie van de zogenaamd Joodse Staat Israël. De oprichters van Israël zijn genocidale antisemieten, geen Joden. Deze genocidale antisemieten doen alsof zij Joden zijn. Ze kleden zich als Joden, gaan naar Synagoges, spreken een vorm van Hebreeuws, hebben een rabbijn, een Joodse school en zijn in meeste gevallen blank en van oorsprong Oost Europees of Hoog Duits. Joden komen oorspronkelijk uit Irak. Joden zijn van het Arabische of Semitische ras. Europese Joden als mr. Ernst Numann van de Hoge Raad zijn Asjkenazische Joden.

Er is altijd strijd en nijd geweest tussen de grote stam Asjkenazische proselieten en de van oorsprong Arabische of Spaanse of Portugese Joden. "De Sefardische Joden stonden in West-Europa vaak meer in aanzien dan de Asjkenazim, de Joden uit Oost-Europa." De Sefardim is een hele andere stam dan de meeste zich Jood wanende Nazi’s in Israël.

De stam der Sefardim is zo oud als het Jodendom, dus 5779 jaar. Terwijl het Jodendom waarin mr. Ernst Numann is opgeleid een geschiedenis van ongeveer 1400 jaar bezit. De stam Asjkenazische Joden is lange tijd bestuurd (lees: onderdrukt) geweest door de eigen leiders in het Heilige Romeinse Rijk. De arbeiders van deze stam Asjkenazische Joden zijn altijd neergeslagen door de knuppels van de antisemitische vrienden van de veelal rijk of kapitalistische Asjkenazische leiders. Misschien herkent iemand Das Kapital van Marx (Zionist) in deze strijd? Dit werk heeft hij geschreven om in het belang van het kapitaal anarchie te bewerkstelligen.

De Sefardische stam in West Europa heeft ook antisemitisme gekend. Vooral van de Katholieke Kerk. Hitler onderscheidde twee stammen Joden. De stam der ‘Ebenburtige’ of Tora-getrouwe Joden, of de gerespecteerde Joden, en het tuig wat iedereen vandaag herkent als de schoften van Zion en hun media zoals de Telegraaf Media Groep en het Nieuw Israëlitisch Weekblad en GeenStijl en de Volkskrant. De Joden zijn door de eigen afvallige Asjkenazische leiding vergast in de kampen van de afvallige Asjkenazische leiders op gezag van de afvallige Asjkenazische bazen, ouderwets uitgevoerd door de antisemitische vrienden en bondgenoten van  afvallige Asjkenazische leiders van Zion. Israël is opgericht om de Joden te vernietigen en de Nazi’s te laten regeren over de wereld als ware zij Joden. Dat wordt 'the Great Reconstruction' of 'the Great Revison' genoemd. 9/11 is hun werk. Thierry Baudet, Geert Wilders, VVD, CDA zijn hun vrienden.

Na de Franse revolutie, 1789, toen de filosofie van Rousseau intreden deed en mensenrechten als gelijke behandeling en afschaffing van slavernij en ook democratie werden ingevoerd en in West Europa afgerekend werd met brutaal aristocratisch bestuur van despoten raakte de Joden in West Europa totaal verlost van het antisemitisme. Pal voor de Tweede Wereldoorlog was er bijna geen antisemitisme meer in West Europa, zelfs niet in Duitsland. Het antisemitisme kwam plotseling opzetten als een kwaadaardig woekerende kanker, althans voor het grote publiek. Achter de schermen hebben de Asjkenazische leiders al in 1897 besloten tot de Holocaust om alle Joden als vee op te drijven naar Palestina voor de finale slachting of acceptatie van het Koninkrijk wat de familie Rothschild in 1895 door Theodor Herzl is beloofd wanneer het substantieel bijdraagt aan de Endlösung.

19-02-2018

Joden en genocide

by J.L. de Kreek — last modified 19-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Op het onderwerp ‘Joden en genocide’ rust een joekel van een taboe. Er is één genocide, dat is de Holocaust. Toen hebben de Duitsers zes miljoen Joden vergast. Bij de recente amper in de media besproken genocide in Irak is de Jood mr. Ernst Numann (67), Raadsheer van de Hoge Raad, betrokken. Ernst Numann is een “aimabele rechtsgeleerde”. Ernst Numann is volgens kenners “een geweldige Kamervoorzitter die zorg draagt voor een goede sfeer”. Bij Ernst Numann kunnen zijn collega’s fouten maken zonder dat dit wordt afgestraft. Ernst Numann houdt van treinen en reist naar Zwitserland om als secondant van de machinist de Zugführer te zijn. Treinen als hobby imponeert bizar voor een Jood.

Los daarvan is Ernst Numann als Raadsheer van de Hoge Raad betrokken geraakt bij de genocide van de Nederlandse politiek in Irak omdat hij 03 december 2010 één van de vijf (!) Raadsheren van het hoogste rechtscollege van het land is wat beslist dat de door Nederlandse politici in Irak begane genocide een ambtsmisdrijf is in de zin van artikel 119 Grondwet en artikel 44 van het Wetboek van Strafrecht, waardoor de genocide in Irak straffeloos wordt voortgezet. Het moet een slecht gevoel voor Joodse humor zijn wat Numann tot deze beslissing brengt. Arabieren zijn zuiver Semieten. Numann is geen Semiet. 

Genocide is in ieder geval sinds 1995 een misdrijf volgens internationaal gewoonterecht waarvan daders persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Het plegen van zeer ernstige strafbare feiten als genocide kan niet tot de officiële taken van een staatshoofd worden gerekend. De analogie met het beklag inzake folteringen tijdens de beruchte Decembermoorden van Bouterse had zich aan de Hoge Raad moeten opdringen.

De ouders van Ernst Numann zijn in 1933 uit Duitsland gevlucht. Niemand vertelt  de collega’s van Ernst Numann dat de Joodse vluchtelingen toen zijn opgejaagd door de antisemitische vrienden en bondgenoten der Zionisten. Meeste mensen denken dat de Holocaust begint bij Eichmann en Hitler terwijl de grote Zionistische leider Theodor Herzl het creatieve brein van de Holocaust is en Ze’ev Jabotinsky namens de krijgsmacht van Israël in oprichting de Holocaust tot 1940 militair en anderszins voorbereidde. Hun terroristische organisatie is opgericht te Basel 1897. Ernst Numann kan het weten.

De rest van het publiek wordt het niet verteld want de vrienden van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf Media Groep en de VVD en het CDA en de PVV en Thierry Baudet bedreigen en bedriegen de rechters en rechtspraak terrorisme gerelateerd om personen met Joodse achtergrond die uit de kast komen met het bewijs dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en ‘as we speak’ Holocaust 2.0 voorbereiden, in het ongelijk te stellen. Mr. Erik Numann houdt niet alleen van treinen. Hij is ook Lid Raad van Advies van Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Zijn vrouw heet Durlacher.

18-02-2018

Wim Dankbaar heeft gelijk (2)

by J.L. de Kreek — last modified 18-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Publicist Wim Dankbaar gaat weer helemaal los op zijn site Recht is Krom op rechtiskrom.wordpress.com. Wim Dankbaar is ervan overtuigd dat Marianne Vaatstra is vermoord in de caravan van ene W.H. Wim Dankbaar beroept zich op één of meerdere verklaringen van Faek die getuige geweest zou zijn van de moord. Faek heeft ook direct alles verteld aan de Politie. Daarmee is nooit wat gedaan. Jasper Steringa is veroordeeld na een uniek DNA-verwantschapsonderzoek en een bekentenis waarbij vraagtekens worden gezet.

De door Wim Dankbaar belasterde W.H. heeft aangifte gedaan tegen Wim Dankbaar. Wim Dankbaar is in eerste aanleg veroordeeld zonder dat hij de kans heeft gekregen Faek onder ede te laten getuigen over de inhoud van zijn vermeende verklaring.

Het staat vast dat Faek de inhoud van de verklaring nooit heeft ontkend. Faek beweert dat de NAW-gegevens op de verklaring niet kloppen. Over de inhoud van de verklaring heeft Faek zich niet uitgelaten. Zonder Faek te horen kan niemand weten of de verklaring van Faek waarheid is of niet. In de strafzaak in verband met belasteren van W.H. door Dankbaar moet in Hoger Beroep de verdachte publicist gelegenheid gegeven worden om Faek te horen. Anders krijgt Wim Dankbaar geen eerlijk proces.

Wim Dankbaar heeft aangifte gedaan tegen W.H. wegens valse aangifte. Wim Dankbaar stelt dat W.H. weet dat de moord op Marianne Vaatstra in zijn caravan plaatsgevonden heeft en op oneigenlijke gronden aangifte doet tegen Wim Dankbaar. Feitelijk staan bij het Gerechtshof door bemiddeling van het Openbaar Ministerie, Wim Dankbaar en W.H. tegenover elkaar die elkaar beschuldigen van leugens. Horen van Faek als getuige is noodzakelijk voor het Hof om überhaupt de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie te kunnen vaststellen. Faek wil getuigen, bij een autoriteit zoals het Hof. Zonder Faek te horen kan het Hof niet vaststellen wat de feiten zijn.


16-02-2018

Ausischewitz

by J.L. de Kreek — last modified 16-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Manischewitz is een merk voor kosjere producten in de Verenigde Staten van Amerika. Het woord “witz” betekent grap. “Aus” betekent uit en ook ‘vollendet’. De naam Auschwitz voor het concentratiekamp lijkt een woordgrap waarin de door Theodor Herzl te Parijs 08 juni 1895 bedachte “Großer Versöhnungsausklang” reeds besloten ligt. Het kamp werd beheerd door IG-Auschwitz wat bezit was van IG-Farben wat middels de onderneming onder de vlag viel van de familie Rothschild waarvan het wereldhuis op of omstreeks 08 juni 1895, of althans voor 1940, reeds door Herzl persoonlijk op de idee van de Holocaust was gebracht.

De belofte die Theodor Herzl toen maakte is dat de familie de eerste prins van Groot Israël levert die gekroond wordt bij en tijdens een ritueel wat overduidelijk is gespiegeld aan Ezechiël 44:2-3, wanneer de familie substantieel bijdraagt aan de Endlösung. De Holocaust is een politiek maatschappelijke door mensenhanden veroorzaakte welhaast letterlijke vervulling van ouderwetse Katholieke eindtijd fantasieën uit Ezechiël 37. De volgende Holocaust is  gespiegeld aan Ezechiël 38 en 39 en zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Het aantal dodelijke slachtoffers zal dermate omvangrijk zijn dat de begrafenis van de lijken zeven maanden duurt. De Telegraaf wist hiervan al in 1922. Net als het Nieuw Israëlitisch Weekblad.

De journalistiek zit tot over de oren in het internationaal terrorisme en georganiseerde misdaad. Het creatieve brein van de Holocaust was journalist. Dankzij de grote aantallen deuren die speciaal voor hem open gingen volbracht deze kwelgeest der Joden de meest weerzinwekkende antisemitische haatcampagne tegen de Joden sinds de Franse Revolutie. Het Zionisme van Theodore Herzl is het programma van een syndicaat van industriëlen op weg naar aristocratisch wereldheerschappij en ouderwets slavernij. In Auschwitz werden Joden als blanke slaven gehouden zeven en zeventig jaar nadat in alle landen van Europa de slavernij was afgeschaft, door bedrijven van vrienden van Zionisten die te Basel 1897 de mensenrechten voor de Joden eenzijdig hebben opgezegd.

14-02-2018

Hitler is dood, lang leve Hitler!

by J.L. de Kreek — last modified 14-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Door het vele liegen van prominenten weten meeste mensen niet wie Adolf Hitler echt was. Weldenkende personen worden zeer zwaar bedrogen door het onderwijs, de Telegraaf Media Groep, de Kerk, de partij of de Zionisten. De naam Hitler impliceert een Joodse achtergrond. Hitler is de naam van vooraanstaande Joodse families. De familie Hitler heeft veel offers gebracht tijdens de Holocaust. Vandaag woont de familie Hitler in Israël. Hitler is speciaal gerekruteerd door de Zionisten.

De Zionisten wilde al in 1897 een nutteloze leider waarmee zij de Endlösung van alle kanten konden benaderen. De Zionisten hebben al in 1897 bepaald dat de Joden vernietigd moeten worden en dat antisemieten worden geaccrediteerd om de openbare orde te bewaken.

Vroeger in het Heilige Romeinse Rijk werden de Zionisten ook gesteund door antisemieten of hun vrienden van de ‘corporate tribes’ om de pogroms op de Joden te organiseren. De Holocaust is een commercieel project van industriëlen waarvan de familie van de ‘chief’ in 1895 een koninklijke rol is beloofd wanneer het voldoende bijdraagt aan de Endlösung

Deze familie is de familie Rothschild. De toezegging van de Zionisten aan de familie Rothschild. om een lid van de familie te kronen in Israël als eerste prins der Joden (Nasi) wanneer het helpt de Holocaust te bewerkstelligen staat in de dagboeken van de grote Zionistische leider Theodore Herzl die te Parijs 08 juni 1895 ook de Holocaust heeft bedacht. De Zionisten werken in ieder geval sinds 1895 actief aan de voorbereidingen op de Holocaust. Betrokkenen bij deze voorbereidingen zijn onder andere de vrienden van Carl Jung. De ideeën van Carl Jung zijn de basis voor ‘A Mind Control Society’ die het Rijk der Rothschilds faciliteert bij acceptatie van de grote verandering door de massa.

Document acties

Share |