15-03-2018

Chris Klomp ende persparasieten

by J.L. de Kreek — last modified 15-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Nederland is vergeven van de persparasieten. Persparasieten zijn zogenaamde journalisten die propaganda leveren voor georganiseerde misdaad en internationaal terrorisme. Chris Klomp is één van de aansprekende voorbeelden in de journalistiek die doelbewust de feiten onder de pet houdt. Zoals de bewijzen van het feit dat de Nederlandse kinderbescherming een criminele organisatie is wat per jaar 35.000 minderjarigen gedwongen laat verdwijnen of daar een poging toe doet. Chris Klomp ontkent meer terwijl feiten zijn chronische bullshit bewijzen.

Chris Klomp is rechtbankverslaggever die rechtszaken te minst genomen gekleurd meedeelt aan het publiek. Chris Klomp kan zijn eigen mening moeilijk voor zich houden terwijl hij gretig lurkend aan zijn kankerstok de nicotine in zijn bloedbaan zuigt. Chris Klomp beweert ook dat Wim Dankbaar “complotdenker” is. Voorts vertelt Chris Klomp zijn volgers dat de strafzaak in verband met de moord op Marianne Vaatstra een uitgemaakte zaak is. Chris Klomp is geen journalist. Van de gebeurtenissen kiest hij de feiten die bij zijn verhaal passen en anders luidende informatie wordt door hem genegeerd alsof het niet belangrijk is dat Chris Klomp de waarheid uit zijn duim zuigt.

Het publiek een schijnwerkelijkheid voorhouden is kennelijk de ‘core business’ van de journalistiek. De Nederlandse perskaartjournalisten verkrijgen hun perskaart van hun Nederlandse Vereniging van Journalisten op voorwaarde dat zij een bepaald minimumbedrag verdienen aan hun journalistiek. De waarheid vertellen maakt niet populair blijkt uit de antisemitische geïnspireerde haatcampagne van perskaartjournalist en CIDI-jongeren voorzitter Van Koningsveld tegen hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl. Dat de Nederlandse Rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door vrienden van Geert Wilders en GeenStijl om bovenstaande te ontkennen is ook zo’n saillant feit in de werkelijkheid die aan de neus van rechtbankverslaggever Chris Klomp voorbij gaat ondanks dat de dreigementen in het openbaar zijn geuit. 

De Nederlandse journalistiek heeft geen belang bij de waarheid omdat de Nederlandse journalistiek in ieder geval sinds 1922 betrokken is bij de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders en de vrienden van GeenStijl om zonder enig Joods mandaat te Palestina het wereld-getto voor de Joden te stichten en ondemocratisch een lid van het “Syndikat Rothschildsches” te Jeruzalem te kronen tot Vorst (“the Doge”) van alle Joden alsof Ezechiël 44:2-3 écht is vervuld. De Nederlandse kinderbescherming rooft, misbruikt én mishandelt dagelijks duizenden zo niet tienduizenden minderjarigen voor geld. Het kan de Nederlandse persparasieten helemaal niks schelen dat oud secretaris-generaal Joris Demmink van Justitie namens de VVD hieraan leiding heeft gegeven en dat Joris Demmink én de VVD óók betrokken zijn bij terrorisme en genocide in Irak. Volgens het onderzoek van Wim Dankbaar heeft Joris Demmink tevens iets te maken met de moord op Marianne Vaatstra.

14-03-2018

Betrouwbare Zionisten bestaan niet

by J.L. de Kreek — last modified 14-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten hebben te Basel 29-31 augustus 1897 zonder enig Joods mandaat vereniging Erez Israël opgericht. De naam Israël is door hen gestolen van de Joden, net als andere facetten van de Joodse identiteit. De Zionisten stelde zich tot oorlogsdoel de Endlösung en de Holocaust te bewerkstelligen en werkte voor realisatie symbiotisch samen met antisemieten die zij als hun beste vrienden en trouwste bondgenoten zagen. De Zionisten bedreigen en bedriegen de Rechtspraak terrorisme gerelateerd om bovenstaande feiten te ontkennen. Ook doen de Zionisten aangifte wegens antisemitisme tegen personen met Joodse achtergrond die deze feiten openbaren.

De Joden zijn door de Zionisten vergast. De Zionisten hebben de plannen bedacht en de organisatie verzorgt die één en ander moest realiseren. Voorts zijn de Zionisten na de oorlog verantwoordelijk voor Holocaustbedrog. Amerikaanse Zionisten wisten al in 1900 dat zij zes miljoen Joden in Europa zouden laten Holocausten. De Joden demonstreren al meer dan 125 jaar tegen het Zionisme als antisemitische ideologie die de Joden niks dan ellende levert. Het ging goed met de Joden in West Europa eind 19e eeuw. Het antisemitisme was door de Franse Revolutie en de filosofie van Rousseau welhaast verdampt. Zelfs in Duitsland voor de oorlog was het antisemitisme bijna verdwenen. 

Het antisemitisme in Duitsland kwam plotseling. Als een onaangename verassing. Blijken de Zionisten daaraan al sinds 1890 actief te werken. Blijkt het Zionisme de wereldbeweging te zijn tegen de verdiensten van de Franse Revolutie. Blijkt het Zionisme Rousseau te ontkennen en resolutie afstand te nemen van het ‘contract social’. Zionisme beroept zich op zaakwaarneming zonder voorafgaand verlof. Voorts werken de Zionisten al sinds 1897 doelbewust aan het opwekken van antisemitisme om de Zionistische zaak te bevorderen. De Zionisten zijn een terroristische organisatie. Het oogmerk van de organisatie is een lid van de familie Rothschild bij en tijdens een ritueel gespiegeld aan Ezechiël te Jeruzalem te laten kronen tot Vorst van alle Joden.

13-03-2018

SS = ISIS = Israël = Rothschild

by J.L. de Kreek — last modified 13-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

GeenStijl neemt het op voor zijn vrienden van ISIS. Bij GeenStijl vertelt niemand dat de Telegraaf al sinds 1922 in bezit is van de plannen voor de Holocaust die zijn geschreven in de periode van 1895 tot 1904 door journalist Theodor Herzl die ook de ‘founding father’ is van Israël, en daarover nepnieuws verspreidt. De latere SS is opgericht door Zionist Emile Maurice. De SS ondersteunde de onderneming van de vrienden van de Telegraaf bij en tijdens de bouw van Auschwitz. De locatie van het kamp is reeds in 1933 bepaald door de Zionisten van Betar.

Grote groepen pro-Israël-trollen houden doelbewust de feiten onder de pet waaruit zonneklaar blijkt dat de Zionisten achter de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zitten. Omdat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort en opvallend veel Zionisten niet op kantoor waren toen de bouwwerken werden neergehaald is niet uit te sluiten dat de aanslagen in de VS 11 september 2001 onderdeel zijn van de voortbouwende terroristische agenda van de morele voorbeelden van Geert Wilders, Hidde Jan van Koningsveld, Ronald Eissens en nog meer van die zogenaamde Joden die doolbewust liegen dat zij barsten over Zionisme en Israël en de Holocaust. 

Rotterdam is in 1940 gebombardeerd door het proxy-leger van Israël in oprichting. Hitler, Himmler, Eichmann, Heydrich, Goebbels, Feder, 'und so weiter' werkte voor de Zionisten. De conflicten in Moslimlanden dienen de stichting van het Koninkrijk voor de familie die middels de onderneming Auschwitz in bezit had toen daar Joden zijn vergast. Charlie Hebdo neemt deel aan de bijpassende terroristische organisatie. De Telegraaf Media Groep is ook willens en wetens betrokken bij dit terrorisme. Israël is opgericht te Basel 1897 met het oorlogsdoel de Endlösung en de Holocaust te bewerkstelligen en het Koninkrijk te stichten voor “the Doge” der Zionisten die ook de leider is van het “Syndikat Rothschildsches”. SS is ISIS is Israël is de familie Rothschild.

12-03-2018

Zionisten zijn de Nazi’s!

by J.L. de Kreek — last modified 12-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Dat de Zionisten van het Centrum Informatie Documentatie Israël gore nazivarkens zijn blijkt makkelijk uit de Monitor Antisemitische Incidenten die zij over 2017 verspreiden. In deze monitor staat letterlijk: “Maar wanneer anti-Joodse vooroordelen worden geuit onder het mom van ‘antizionisme’, hebben velen moeite de antisemitische ondertoon te herkennen.” Antizionisme kan nooit antisemitisme zijn want Zionisme staat haaks op Joden en het Jodendom. Jodendom sluit Zionisme volledig uit. Jodendom is antizionistisch. Zionisten doen zich voor als Joden terwijl zij dat van geen kant zijn. Zionisten zijn de Nazi’s! Zionisten en hun media voeren al jaren een antisemitische haatcampagne tegen personen met Joodse achtergrond die de waarheid publiceren over de Zionistische grondslag van de Holocaust.

De muntDat de Zionisten de Holocaust hebben bewerkstelligd en daarvoor in ieder geval sinds 1895 actief de voorbereidingen treffen blijkt uit de Duitse en Engelse vertalingen van de dagboeken van de journalist die met Zionistische ambities het creatieve brein is van de Holocaust. Meeste mensen denken dat de Holocaust een eenmalige gebeurtenis was waarvoor antisemitische Duisters de hoofdverantwoordelijkheid dragen. De Holocaust is onderdeel van de terroristische agenda der Zionisten die het oogmerk bezitten de Joden op te drijven naar het wereld-getto te Palestina om ze daar collectief en individueel te onderwerpen aan de dictatuur van het Syndicaat wat verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Dit syndicaat is ook verantwoordelijk voor de aanslagen in de VS 11 september 2001 en mogelijk de aanslag op de MH17. Om de zin te krijgen bereid dit Syndicaat nog een Holocaust voor die moet plaatsvinden op de Bergen van Israël. 

Antisemitisch gemotiveerde terroristen zoals Ronny Naftaniel beweren dat Israël de enige democratie is in het Midden Oosten waar mensen gelijk worden behandeld. Uit publicaties van de oprichters van Israël blijkt dat de bestuurders van de zogenaamd Joodse Staat niet het oogmerk bezitten mensen gelijk te baandelen. Israël is bij lange na geen democratie. Israël is door de grondleggers bedoeld als wereld-getto. Het woord “Ghetto” met een hoofdletter wordt letterlijk gebruikt door de grote Zionistische leider Theodor Herzl in zijn dagboeken om Israël aan te duiden in de tijd dat “the Doge” der Zionisten gekroond zal worden. Tijdens verkiezingen kan in Israël uitsluitend gekozen worden tussen Zionisten van verschillende partijen. Voort is Israël gesticht zonder enig Joods mandaat. 

De Zionistische leiders deden zich in 1895 ongekozen voor als zaakwaarnemers van alle Joden en wezen democratie en mensenrechten voor Joden resoluut van de hand Ook verspreidde zij antisemitische stereotypen over Joden zoals dat zij verachtte bedelaars zijn en niet met anderen kunnen samenleven. Tevens werkte de Zionisten symbiotisch samen met antisemieten die zij als vrienden en bondgenoten beschouwde en beperkte zij de vrije meningsuiting vergaand en dreigde zij met extreem geweld om verzet tegen Zionisme de kop in te drukken. Joden zijn per definitie antizionistisch. Zionisme is de wereldbeweging van parasieten tegen de Trias Politica en De Verlichting. Het Zionisme is bedoeld om oude aristocratische machtsstructuren van voor de Franse Revolutie in eren te herstellen. De Zionisten hebben zelfs een leider die zij wille kronen tot Koning van álle Joden. De Zionisten hebben de Holocaust bewerkstelligd om hun “Doge” de Heilige Staat Palestina als Koninkrijk te vergunnen.

10-03-2018

Oorlogsverklaring aan Joden

by J.L. de Kreek — last modified 10-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten en hun media hebben de oorlog verklaard aan de Joden. Bestuurders van het Centrum Informatie Documentatie Israël en journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad maken nu al meer dan zeven jaar jacht op personen met Joodse achtergrond die de waarheid en de feiten publiceren over de Zionistische grondslag van de Holocaust. Hidde Jan van Koningsveld van de CIDI-jugend is de laatste antisemiet die Joden dagvaardt omdat ze de waarheid publiceren over de fusie tussen de Zionisten en de antisemieten.

Als kers op de taart bezoekt antisemiet Geert Wilders -die samenwerkend met GeenStijl reeds schuldig is aan verhoogde terreurdreiging en sneuvelen van Nederlandse en NATO militairen- het Nazi-restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam waarvan recent de ramen zijn ingegooid.

De antisemitische media doen alsof dit restaurant Joods is terwijl de eigenaar de Israëlische vlag voert en onder Joden algemeen bekend is dat Israël bedoeld is als wereld-getto om de Joden totaal te vernietigen. Israël is opgericht te Basel 1897 met het oorlogsdoel de Endlösung en Holocaust te bewerkstelligen. De Zionisten vertellen dit niemand omdat anders geen enkele ruit van geen enkele Zionistische organisatie heel blijft.

De Zionisten en Geert wilders zijn volgers van de grote organisatoren van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Meeste mensen weten dit niet omdat iedereen extreem wordt bedrogen door de de Zionisten en hun media. Voorts wordt de Rechtspraak door Zionisten bedreigd met terrorisme om handen van zaken af te trekken en jagen Zionisten middels pogroms van Hidde van Koningsveld op personen met Joodse achtergrond om te zwijgen over het voortbouwend anti-Joods terrorisme der Zionisten. De Zionisten hebben nog een Holocaust gepland. Deze moet plaatsvinden op de bergen van Israël. Vandaag worden door Wilders en de Zionisten de voorbereidingen van deze nieuwe massaslachting onder de Joden getroffen net zoals de Zionisten WOII en de Jodenvervolging van 1940-1945 hebben voorbereid.

09-03-2018

Jeugdzorg Gestapo rooft kinderen

by J.L. de Kreek — last modified 09-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Nederlandse Jeugdzorg Gestapo wat eufemistisch ook kinderbescherming genoemd wordt rooft jaarlijks 35.000 Nederlandse minderjarigen van hun jeugd of doet pogingen daartoe. De kinderen worden opgepakt met hulp van de Politie. Vaak zijn dit zeer traumatische ervaringen voor kinderen. Wanneer de papierboel erbij wordt gepakt blijkt er geen enkel aan de gedwongen verdwijning vooraf betekend rechterlijke uitspraak van een eerlijke en onafhankelijke rechter te bestaan.

Deze 35.000 kinderen lopen in handen van de Nederlandse Jeugdzorg Gestapo stuk voor stuk tot 400% meer kans op mishandeling en/of misbruik dan in de thuissituatie. Dit staat bewezen in officiële rapporten die voor iedereen online zijn te vinden. Voorts blijkt er bij de Nederlandse kinderbescherming een cultuur te bestaan van misbruik en mishandeling die teruggaat tot in de Tweede Wereldoorlog. De tradities die toen intrede deden zijn na de oorlog gehandhaafd en verbeterd. Tegenwoordig worden ouders in zwarte SUV’s bedreigd door de Jeugdzorg Gestapo om bijvoorbeeld te scheiden als dit de Moffen het best uitkomt. 

Kinderen worden bij aankomst in het pleeggezin niet zelden onmiddellijk misbruikt of mishandeld. Vervolgens worden ze met de dood bedreigd om te zwijgen. Ook dat staat in de rapporten. Wanneer bijvoorbeeld ervaren journalisten worden gewezen op de schandalige feiten bij de kinderbescherming beginnen zij te schelden en doen zij alsof de boodschapper gek is. Afgelopen jaren is er de nodige rumoer geweest rond de dood van minderjarigen waarbij de Nederlandse Jeugdzorg Gestapo in mindere of meerdere mate betrokken was. Deze kinderen zijn vermoord door de Jeugdzorg. Geofferd. Als argument bij de politiek. Voor meer geld.

08-03-2018

Joden nóóit bevrijd

by J.L. de Kreek — last modified 08-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Joden zijn nóóit bevrijd na de Tweede Wereldoorlog. Het is de gettomanagers gelukt de Joden op te drijven naar het wereld-getto te Palestina en verzet tegen het Zionisme met geweld, bedrog en dreigen met extremisme de kop in te drukken. De terroristen die de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust geregeld hebben zijn van Zionistische huize. Zij hebben het werk ongezien kunnen doen omdat de media hun bereidwillige handlangers zijn. De Pers in het zogenaamd vrije westen werkt al sinds 1895 doelbewust actief aan het bewerkstelligen van de Endlösung om de Joden ongeveer in de huidige tijd rijp te hebben voor de Holocaust op "de bergen van Israël".

De dweep zieke Thierry Baudet met zijn Latijns, kan dit weten omdat hij historicus is en de bewijzen van bovenstaande komen uit openbare bronnen die voor álle geschiedenisstudenten in de wereld reeds sinds 1922 vrij toegankelijk zijn. De Blauwdruk voor de Holocaust is geschreven door journalist Theodor Herzl. Hij doet zijn ideeën uit de doeken in pamfletten, toneelstukken en dagboeken die lezen als een roman. Meer dan vijfduizend pagina’s makkelijk te begrijpen Duits wat in 1922 reeds in bezit was van de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad. 

Waren de uitgevers toen reeds eerlijk geweest over de inhoud van deze dagboeken en het eenvoudige feit dat Zionisme zuiver antisemitisme is, dan was Anne Frank nooit gedeporteerd. Dan was er geen Auschwitz geweest, of Bergen-Belsen. Dan had kamp Vught niet bestaan en was de trein naar Westerbork een retourtje. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn georganiseerd door de vrienden van Bart Schut, Esther Voet, Leon de Winter, de Telegraaf Media Groep, GeenStijl, Geert Wilders en Lodewijk Asscher. Vandaag is GeenStijl betrokken bij misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. De feiten zijn nog niet vervolgd omdat de Rechtspraak wordt bedreigd met terreur door de vrienden van GeenStijl om handen van zaken af te trekken.

07-03-2018

Leon de Winter dader volgende Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 07-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De met antisemitisme doordrenkte broodschrijver Leon de Winter is één van de prominente klerken die met zijn propaganda bijdraagt aan de voorbereidingen op de volgende Holocaust. De vorige Holocaust -die van 1940-1945- is ook door zo’n zogenaamde Joodse schrijver bedacht en bewerkstelligd. Leon de Winter weet of kan weten dat de Zionisten de grote voortrekkers zijn van Hitler en de gaskamers en dat de Zionisten nog een Holocaust geagendeerd hebben in hun terroristische agenda en dat deze zal plaatsvinden op de Bergen van Israël.

Leon de Winter maakt zich op internet druk over personen die zeggen dat ‘de Joden’ achter de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zitten. De groep van Leon de Winter zit achter deze aanslagen. Leon de Winter is Zionist. Leon de Winter is niet Joods. Jodendom en Zionisme gaan niet hand in hand. Nooit. In het Jodendom bestaat geen Zionisme. Zionistische Joden bestaan niet. Het Jodendom en de Joden hebben zich altijd verzet tegen het Zionisme. De Zionisten hebben dit verzet altijd met hard geweld neergeslagen. Vandaag wordt de Rechtspraak bedreigd door Zionistische vrienden van Leon de Winter om Joden in het ongelijk te stellen in verband met de Zionistische grondslag van de Holocaust

Leon de Winter is strijder in vreemde en overigens anti-Joodse krijgsdienst. Net als Bart Schut, Hidde van Koningsveld, Esther Voet, Hanna Luden en de grote groep zogenaamde Joden die weigeren te erkennen dat het Zionisme de ideologie is van slavendrijvers en ghettomanagers die hun Joodse slachtoffers opjagen naar het wereld-ghetto te Palestina om ze op tijd rijp te hebben voor de finale slachting gespiegeld aan Ezechiël 38-39 of totale bekering tot het Zionisme zodat de daarop volgende kroning van een lid van de familie Rothschild als Eerste Prins van alle Joden imponeert als authentieke vervulling van katholieke Eind Tijd profetieën. Leon de Winter is een varken zoals er weinig zijn. Niet alleen vet en vadsig. Ook leugenachtig, hypocriet en zuiver antisemitisch. Leon de Winter moet in ieder geval literair worden geslacht als een zwijn.

06-03-2018

Hidde Jan van Koningsveld tégen de Joden

by J.L. de Kreek — last modified 06-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Hidde Jan van Koningsveld is een civiele rechtszaak gestart tégen de Joden. Opdat de Joden zwijgen over de Zionistische grondslag van de Holocaust. Richting zijn volgers en de media doet Hidde Jan van Koningsveld alsof hij actief lid is van de Joodse gemeenschap terwijl hij bestuurder is van de CIDI-Jugend en iedere weldenkende Jood weet dat de CIDI-Jugend uit Moffen bestaat. De wederpartij van Hidde Jan van Koningsveld bezit een Joodse achtergrond. Joodse leden van de familie zijn in de oorlog gedeporteerd en vermoord in de kampen, louter omdat het Joden waren.

Hidde Jan van Koningsveld jaagt op Holocaustslachtoffers om ze de mond te snoeren in verband met de schuld van de Zionisten aan de Jodenvervolging. Ook naoorlogse generaties zijn Holocaustslachtoffers. Niet in de laatste plaats omdat de Holocaust van 1940-1945 niet de enige Holocaust is die de Zionisten op de agenda hebben staan. De Zionisten hebben nog een Holocaust geagendeerd. Die moet plaatsvinden op de Bergen van Israël. Hidde Jan van Koningsveld wil niet dat de waarheid wordt verteld over het Zionisme en over Hidde Jan van Koningsveld als obsessieve antisemiet. 

Zionisten zijn de grote antisemieten. Joden zijn antiZionistisch. Daarover is in het Jodendom geen enkel debat. Zionistische Joden bestaan niet. Personen die zich Joods voordoen en Zionistisch zijn, zijn Nazimisdadigers. Eichmann, Feder en Goebbels waren ook Zionistisch. Adolf Hitler is besteld en betaald door de Zionisten. De SS waren handlangers van de Zionisten die de orde bewaarde toen de Zionisten de Joden als slaven hielden in de kampen van de Zionisten die de Zionisten in Polen hebben laten bouwen met hulp van de Duitse Bezetter. Hidde Jan van Koningsveld is een laffe Jodenjager die het werkt voortzet van Eichmman, Himmler en Heydrich.

Document acties

Share |