15-10-2017

Rechtspraak Goes Banana

by J.L. de Kreek — last modified 15-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Nederlandse Rechtspraak maakt op een aantal terreinen formidabele schuivers die nergens staan beschreven. Dit is onder andere op het terrein van bestrijding van internationale misdrijven, terrorisme, antisemitisme en mensenhandel. De Rechtspraak bestaat uit het Openbaar Ministerie en de Rechters en Raadsheren. Als advocaat de zittende magistratuur de waarheid zeggen wordt gestraft omdat dit nodeloos kwetsend zou zijn. Dit bewijst Meindert Stelling onlangs in de tuchtzaak tegen hem. De Nederlandse kinderrechters zijn dienstbaar aan georganiseerde ambtelijke criminaliteit. Dit is mede vormgegeven onder leiding van Joris Demmink van de VVD.

Voorts spelen artikel 119-grondwet feiten en zeer ernstige bedreigingen een rol. De Nederlandse Rechtspraak wordt grondwettelijk belet om oorlogsmisdaden en terrorisme-feiten strafrechtelijk te onderzoeken omdat de misdaden zijn begaan door politiek ambtsdragers. Voorts belet de Hoge Raad strafrechtelijk onderzoek naar de genocide in Irak omdat dit volgens de Hoge Raad ook een ambtsmisdrijf is want politiek ambtsdragers worden genoemd als daders. Niemand heeft het er over in Nederland. De Nederlandse politici begaan genocide in Moslimlanden en de Hoge Raad bewerkstelligt dat dit niet strafrechtelijk wordt onderzocht omdat het ambtsmisdrijven zouden zijn. Soortgelijke misdaden van Bouterse zijn volgens de Rechtspraak gêên ambtsmisdrijven.

Internationale misdrijven of althans genocide zijn misdrijven die welhaast niet gepleegd kunnen worden zonder actieve of passieve betrokkenheid van de 'stat machinery' en dus ambtenaren. Het saillante aan het geheel is dat de Nederlandse Rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door journalisten en Zionisten waaronder tevens prominente leden van de VVD om de Nazi-feiten van  Wilders en zijn Zionistische helden te ontkennen. Omdat de Nederlandse journalistiek wordt gedomineerd door leugenaars en bedriegers zoals -de Telegraaf Media Groep- weten meeste mensen niet dat de helden van Geert Wilders de grote Zionistische mannen zijn achter Hitler en de gaskamers.

De Rechtspraak heeft deze feiten afgelopen jaren meerdere keren voorgehouden gekregen en draait steevast compleet door omdat er gedreigd wordt met afschrikwekkende consequenties om de waarheid te ontkennen en grof geweld tegen de wil van de bedreigers in de statuten van de bedreigers gecodifiseerd staat. Bovendien zijn er Raadsheren actief die het ambt misbruiken om de criminele vrienden en familie van de VVD en het CDA buiten schot te houden. De Nederlandse Rechtspraak is besmet met georganiseerde ambtelijke criminaliteit. Net als het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Kabinet en Parlement. Dat de Nederlandse Rechtspraak internationaal hoog staat aangeschreven komt omdat de ziekte besmettelijk en grensoverschrijdend is.

12-10-2017

FITNA

by J.L. de Kreek — last modified 12-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Het maakt niet uit of de film FITNA van Geert Wilders volgens de Nederlandse wet strafbaar is wegens discriminatie of haatzaaien. Middels FITNA heeft Wilders op afstand te Afghanistan een bermbom laten afgaan ten gevolge waarvan twee Nederlandse militairen gesneuveld en twee andere Nederlandse militairen zwaargewond geraakt zijn, daaronder de beste militair van de NATO. GeenStijl is tot op de dag van vandaag verheugd met de “eerste echte FITNA-doden”. FITNA opent met de aanslagen in de VS 11 september 2001 die zijn begaan door de terroristische organisatie waarbij Geert Wilders en de Telegraaf Media Groep zijn betrokken.

De Telegraaf Media Groep is eigenaar van het iconische merk De Telegraaf. De Telegraaf was net als het Nieuw Israëlitisch Weekblad in 1922 in bezit van de plannen voor oorlog en Holocaust die zijn geschreven door de held van Geert Wilders en uitgedeeld in het Concertgebouw te Amsterdam. Hadden de Rechters van de Rechtbank deze feiten geweten dan was Geert Wilders vanzelfsprekend veroordeeld. Het Openbaar Ministerie komt er niet zelf mee omdat artikel 119 Grondwet-feiten een rol spelen en de terroristische organisatie waaraan Geert Wilders en TMG deelnemen extreem agressief en sadistisch is.

In de journalistiek bij de Mainstream media doen journalisten alsof bovenstaande een broodje aap is en dat ordinaire vliegtuigen torens van de Twin Towers kunnen laten instorten. Dat Alexander Pechtold als lid van de Tweede Kamer niet zelf vertelt dat wat Wilders beweert in FITNA over de aanslagen in de VS 11 september 2001 domweg niet kan en dat de Rechtspraak ten onrechte de genocide van politiek ambtsdragers in Irak niet vervolgt is bewijs van zijn betrokkenheid bij deze misdrijven. Wilders denkt vast en zeker bij zichzelf dat niemand hem wat kan maken. Zijn vrienden in de journalistiek en bij de Zionisten bedreigen de Rechtspraak met afschrikwekkende gevolgen om de Nazi-feiten van de Blonde Geit te ontkennen. Dus hem kan niks gebeuren.

Bovendien heeft Geert Wilders jeuden als advocaat dus hij moet wel te goede trouw zijn. Eerst de jeudse advocaat Moszkowicz die geen oorlogsmisdadigers bijstaat want zijn vader zat in het kamp en nu de jeudse advocate Dingetje van het kantoor van professor mr. Knoops. Aan de zijde van beklaagde partijen tijdens het Wildersproces in 2010/2011 was ook een professor de advocaat. Een oude bejaarde mevrouw die haar proefschrift uit de tweede wereldoorlog voorlas en bij wie door de bewaking een mogelijk steekwapen moest worden afgenomen. Heeft niemand gezien natuurlijk. Martin Bosma zat in de hal van de Rechtbank te oreren dat socialisten ook Nazi's zijn want Hitler was tenslotte ook socialist. Aan Lodewijk Asscher en de SP te zien heeft Martin Bosma gelijk.

Geert Wilders werkt samen met anderen aan de complete realisatie van de idealen van zijn helden. Dit houdt onder andere in aristocratisch wereldmacht voor de leden van “ein Rothschildsches Syndikat”, vergaande beperkingen op vrije meningsuiting en bruut geweld tegen realisatie van deze idealen. Ook houdt dit in separatie van alle minderheden en uitroeiing van alle Joden. De Joden kunnen het leven redden door zich massaal te bekeren tot het Zionisme.

Omdat bet voorgaande de waarheid is kan iedereen op de vingers natellen dat gevolgen niet zullen uitblijven. Door FITNA is de terreurdreiging verhoogd en heeft de Jihad Nederland als voorkeursdoelwit gekozen. Niet dat professor terrorisme van de Christen Unie, Beatrice de Graaf te Utrecht, daar iets over zegt aan de tafel van De Wereld Draait Door bij Mathijs van Nieuwkerk want zij zijn ook betrokken.

11-10-2017

Boos makende rotzooi

by J.L. de Kreek — last modified 11-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Het is net alsof niemand in Nederland iets heeft opgestoken van het lager of middelbaar onderwijs. Zelfs zij die gestudeerd hebben laten zien de reet af te vegen met de feiten. De voorzitter van de JOVD zit aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk van de Wereld Draait Door. De zoon van Bart Chabot. Ook zo'n graag geziene gast bij DWDD. De Wereld Draait Door benadeelt opzettelijk de informatie positie van het publiek in het voordeel van de terroristische organisatie de VVD. De VVD neemt samenwerkend met andere terroristische organisaties deel aan internationaal terrorisme.

Leden van de VVD misbruiken macht gelegenheid en/of middelen door het ambt geschonken en/of schenden al dan niet bijzondere ambtsplichten. De leden van de VVD groeien op met bier, neuken en de geur van urine. Joris Demmink is prominent lid van de VVD. Onno Hoes is ook prominent lid van de VVD. Onno Hoes was voorzitter van de organisatie die betrokken is bij het bedreigen van de Magistratuur om weg te kijken van de Nazi-feiten van de Blond Geit. Joris Demmink heeft als hoogste ambtenaar van het Ministerie van Justitie leidinggegeven of althans deelgenomen aan oorlogmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven in binnen en buitenland. Ook verzorgde Joris Demmink kinderopvang aan huis.

Niemand van de VVD geeft er blijk van de feiten op een rijtje te hebben. De leden van de VVD zijn allemaal volwassen. Geen van die leden deelt aan het publiek mede dat iedereen op school geleerd heeft dat wat officieel wordt verteld over de aanslagen in de VS 11 september 2001 gewoonweg niet kan. Met geen mogelijkheid. Het spektakelstuk met vliegtuigen en instorten van de torens van de Twin Towers was één groot toneelstuk om te maskeren dat de torens van de Twin Towers middels 'controled demolition' zijn vernietigd. Iedereen weet dat het aluminium van de vliegtuigen te dun en te licht is om significant schade aan de stalen wanden van de torens van de Twin Towers toe te brengen.

De torens van de Twin Towers waren opgetrokken uit pantser dikke stalenbielzen die rij na rij wand na wand dubbeldik de torens staande en vliegtuigen als muskieten buiten hielden. Iedereen kan dit weten. Ook kan iedereen weten dat deze aanslagen een voortzetting zijn van het Naziterreur uit de Tweede Wereldoorlog. De Zionisten bewerkstelligen onder voorzitterschap van Onno Hoes van de VVD dat dit niet algemeen bekend wordt door de Rechtspraak te bedreigen met afschrikwekkende gevolgen. De daders van de aanslagen in de VS 11 september 2001, de creatieve breien, zijn journalisten, mediapersoonlijkheden en managers. Het scenario voor de aanslagen in de VS is vermoedelijk geschreven door een homofiele cineast met een zogenaamd Joodse achtergrond te Hollywood.

Mark Rutte van de VVD geeft ook onderwijs. De leider van Nederland onderwijst zijn kinderen dat de torens van de Twin Towers door de vliegtuigen zijn ingestort en dat CO2 in de grond gestopt moet worden in verband het klimaatprobleem. Deze kinderen geloven hun meester. Zij worden lid van de VVD want daarmee zijn ze opgegroeid, sommige denken zelf na en ontdekken dat de bestuurders door wie zij zijn opgeleid kennelijk willens en wetens uit de nekt kletsen en worden dan voor 'complotdenker' of 'aluhoedjes' of 'gekkie' uitgemaakt. De Jihad kan het geen reet schelen wie de leden van de VVD zijn.

10-10-2017

Sleepwet.nl ís referendumbedrog

by J.L. de Kreek — last modified 10-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Georganiseerde ambtelijke criminaliteit misbruikt de gelegenheid van het internationaal terrorisme om vergaande bevoegdheden voor inlichtingendiensten door te voeren. Toch is de Sleepwet niet het grootste probleem. Systematisch oppakken misbruiken en gedwongen laten verdwijnen van minderjarigen hoort bij de Nederlandse verdraagzaamheid. Net als de voortbouwende Jodenjacht der Zionisten. Er iets over inbrengen bij de Rechtspraak of de journalistiek of de politiek heeft geen zin. Zij zijn de daders. De weg kijkers. Deze systeemverandering wordt ‘the great restauration’ of ‘the great reconstruction’ genoemd en moet leiden tot wereldheerschappij voor de familie Rothschild.

De Balfour-verklaring is 07 november aanstaande honderd jaar geleden afgegeven aan de familie Rothschild om een lid van de familie te laten kronen als Eerste Prins van Groot Israël. De prominente journalistieke handlanger van Rothschild die door Geert Wilders als held wordt bewonderd had in een brief aan het wereldhuis van de familie 08 juni 1895 reeds de patroon de idee van de Holocaust ingefluisterd. Leden van de VVD zijn betrokken bij het bedreigen van Magistraten met afschrikwekkende consequenties om de Zionistische grondslag van de Holocaust te verzwijgen. 

Andere leden van de VVD zijn betrokken bij oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden. Weer andere bewerkstelligen dat deze misdaden en die van hun vrienden niet vervolgd worden of nemen deel aan georganiseerde ambtelijke misdaad waarbij minderjarigen worden opgepakt en verdwijnen, voor geld. De ambtenaren van de Nederlandse kinderbescherming verdienen het salaris met mensenhandel. Iets over zeggen tegen Chris Klomp van het Algemeen Dagblad helpt niks. Chris Klomp de keiharde feiten voorhouden ook niet. Schelden en beledigen is zijn reactie. Schelden en bedreigen doet tevens journalist Arnold Karskens wanneer hem de internationale misdrijven van de VVD en met name van ‘crimefighter’ Fred Teeven worden voorgehouden.

Nederland staat hoog aangeschreven in de wereld van de deugmensen. Dit komt omdat Nederland de georganiseerde misdaad zo goed met de mantel der liefde bedekt. Eberhard van der Laan is dood. Hij was wel een grote crimineel omdat hij als minister deelname aan het kabinet Balkenende IV. Wouter Bos is ook zo’n misdadiger. Joris Demmink was als hoogste ambtenaar van justitie verantwoordelijk voor de mensenhandel en het kindermisbruik van de kinderbescherming waarover Chris Klomp en ook Amnesty International met kennis van de feiten zwijgen; en hij had kinderopvang thuis. Eduard Nazarski en zijn collega’s van Amnesty is verteld hoe het zit met de afwezigheid van handhaving van de (mensen)rechten voor kinderen in Nederland. Zij doen alsof er niks aan de hand is en zeggen dat hun aandacht in het buitenland ligt.

Er is vorig jaar reeds aangifte gedaan tegen GeenPeil en Thierry Baudet en Jan Roos in verband met Referendumbedrog. Daarover was openlijk geklaagd bij de Raad van State. De klager is niet ontvankelijk verklaard. Al de techneuten en privacygoeroes die nu achter de actie van Sleepwet.nl staan maken zich schuldig aan bedrog omdat ze beter kunnen en moeten weten want zij zijn tenslotte de experts. De kwestie van het Referendumbedrog van GeenPeil is nog niet vervolgd in verband met ‘complexiteit’. Dit houdt mogelijk verband met de aanslag op de MH17 en de Tweede Wereldoorlog. De Telegraaf wat in eigendom is van de Telegraaf Media Groep dat ook de eigenaar is van GeenStijl wat verantwoordelijk is voor GeenPeil is in ieder geval sinds 1922 betrokken bij de terroristische organisatie van de familie Rothschild en de Zionisten die WOII heeft geregeld en mogelijk ook de aanslag op de MH17 op het geweten heeft.

Verder moeten al die zogenaamde bezorgde burgers en organisaties die sleepwet.nl steunen weten dat uit openbare bronnen blijkt dat de AIVD grondwettelijk geen kennis bezit van de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de Nederlandse politici sinds Balkenende I die de sleepwet mede mogelijk gemaakt hebben. Ook moeten al die burgers weten dat het vooral de niet geheime openbare informatie is die iedereen zorgen moet baren en dat al die zogenaamde experts van sleepwet.nl allang uit zichzelf hadden kunnen zien dat de sleepwet het gevolg is van de leugen dat internationaal Arabisch of islamitisch terrorisme schuldig is aan de aanslagen in de VS 11 september 2001. De politiek ambtsdragers die de sleepwet hebben ingevoerd zijn betrokken bij deze terroristische organisatie. Zij nemen op kosten van de belastingbetaler voortgaand deel aan het terrorisme van deze club. De handtekeningen van Sleepwet.nl zijn niet rechtsgeldig althans ongeschikt voor een ondersteuningsverklaring, dat moeten ze toch weten bij de academisch geschoolde organisatie.

09-10-2017

Hanna Luden en de SS

by J.L. de Kreek — last modified 09-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Directeur Hanna Luden van het Centrum Informatie Documentatie Israël was 02 oktober 2017 in discussie met de directeur van het Nationaal Bevrijdingsmuseum Wiel Lenders op Radio 1 over een volgens Luden ongelukkig gekozen framing van een tentoonstelling over de SS in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945. Bestuurders en medewerkers van het CICI jagen nu al meer dan zeven jaar op personen met Joodse achtergrond alsof de Sonderkommando nooit zijn weggeweest. De SS is opgericht door een Zionist. Emile Maurice is zijn naam. Emile Maurice was volger van de held van Geert Wilders, net als Adolf Hitler en Adolf Eichmann en Netanyahu.

Had Hanna Luden keurig netjes holocaustles gevolgd in de Diaspora in plaats dat ze uit Israël komt om hier ter plaatse namens Zion iedereen te vergasten met haar lange armpjes, dan had ze geweten dat ze een Grote Hoer is. De Holocaust, Hitler, de SS, het geweld, het antisemitisme, de deportatie per veewagons, de slavernij, het moorden en plunderen van Joden is allemaal bedacht door de held van Geert Wilders die door Hanna Luden wordt bewonderd als de 'founding father' van Israël. Hanna Luden geeft leiding aan de terroristische organisatie der Zionisten die te Basel 29-31 augustus 1897 is opgericht om de Joden uit te roeien of te bekeren tot het Zionisme.

De bedoeling van Hanna Luden is dat iedereen hetzelfde denkt over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zodat niemand te weten komt dat de Zionisten erachter zitten. De Joden zijn door de Zionisten vermoord. De antisemitische strijd van de Zionisten begon al in 1895. Toen is ook de Holocaust bedacht door de Zionisten. Sinds die tijd ongeveer publiceren Amerikaanse Zionisten over een Holocaust op zes miljoen Joden in Europa. Die publicaties zijn pas in 2017 bekend geworden in Nederland. Door Internet. Door Internet zijn ook de authentieke documenten bekend van de held van Wilders die tevens het ideologisch voorbeeld is van Hanna Luden.

De Blauwdruk voor de voortbouwende Holocaust op Joden en andere minderheden is geschreven door deze man die in zijn tijd tevens prominent journalist was en is gevolgd door de Mainstream media en de Katholieken. Hitler kwam pas in de laatste plaats aan de orde toen de Zionisten alles in stelling hadden gebracht om hun in 1897 gedroomde nutteloze leider de klus finaal te laten afmaken geholpen door Eichmann, IG-Auschwitz, het Rothschild Syndicaat en de strijdkrachten van Jabotinsky, de andere held van Geert Wilders. Hanna Luden is leider van de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor de SS, en de aanslagen in de VS 11 september 2001, het Referendumbedrog van Thierry Baudet, en mogelijk de aanslag op de MH17.

08-10-2017

Rechtspraak begaat internationale misdrijven

by J.L. de Kreek — last modified 08-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Rechtspraak lijkt tot in alle gaten en kieren van het Parket betrokken bij international misdrijven. Raadsheren die misbruikmakend van macht gelegenheid en middelen internationale misdrijven laten voortbestaan of bewerkstelligen dat vervolging wordt gefrustreerd. Daaronder genocide en gedwongen verdwijning van minderjarigen. De kwestie begon op te vallen toen het Hof Den Haag na een afwijzend verzoek tot vervolging van de genocide van Balkenende 03 juni 2010 ook voortgaand andere verzoeken tot vervolging van misdrijven tegen de veiligheid van de staat en internationale misdrijven nodeloos kwetsend afwees.

Bij behandeling van het verzoek tot vervolging van de criminele ambtenaren die ten titel van kinderbescherming minderjarigen gedwongen laten verdwijnen en misbruiken voor geld, krabde de Raadsheer-voorzitter aan het kruis en begon hij ter hoogte daarvan met de Toga te wapperen alsof het eronder te heet werd tijdens het voorhouden van het misbruik van de minderjarige die door de kinderbescherming op last van een Rotterdamse kinderrechter is verkracht. Nico van der Ham is niet de enige die zich druk maakt om de schijn van kwaliteit in de Nederlandse Rechtspraak. De Nederlandse schijn wordt afgezet tegen de internationale schijn van rechtvaardigheid en dan kom Nederland er bijzonder goed vanaf.

De Nederlandse Rechtspraak verdomt het al jaren om internationale misdrijven te vervolgen (o.a. deze) terwijl de feiten spijkerhard, helder en opzichtig en de magistraten gewoon bevoegd zijn. De daders zijn Nederlandse politici en Mainstream media en een grote groep ambtenaren werkzaam in de kinderbescherming waaronder dus ook alle kinderrechters in Nederland. Sleutelfiguur lijkt oud secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink (VVD) te zijn die homoporno deelde met Wabeke (VVD), thuis kinderopvang verzorgde en betrokken is bij internationale misdrijven in binnen en buitenland. Wat zeer bijzonder is van de Nederlandse Rechtspraak afgelopen jaren is de weigering te erkennen dat het personen met Joodse achtergrond vervolgt op last van de Zionistische vrienden alsof er niks is veranderd sinds 1945 - want deze personen publiceren de waarheid over het Nazisme der zionisten en dat vinden de Zionisten antisemitisch of beledigend voor Joden  (o.a. hier en hier).

Internationale misdrijven bezitten het bijzondere karakter dat deze misdaden welhaast uitsluiten met passieve of actieve betrokkenheid van ambtenaren kunnen worden begaan. Het gaat dan om misbruik van de 'state machinery'. Vorig jaar hebben de Raadsheren Wabeke (VVD) en Bot (broer van minister Bot van het CDA) en Van Dijk (?) van het Gerechtshof Den Haag besloten dat personen met Joodse achtergrond van wie Joodse leden van de familie  in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord in de kampen van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders (voorheen VVD) niet ontvankelijk zijn in het verzoek tot strafvervolging van Geert Wilders (voorheen VVD) in verband met schuld aan de voortbouwende genocide op de Joden en andere minderheden; en misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Hanna Luden (PvdA) van het CIDI zwijgt omdat dit haar tevreden stemt.

06-10-2017

Zionisten vrienden Hitler

by J.L. de Kreek — last modified 06-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten waren de vriend van Hitler. Hij was hun trouwste bondgenoot. Hoe gezellig Hitler en de Zionisten het hadden is nog niet bekend. Wel is bekend dat Hitler en Eichmann en Mussolini de Zionisten bewonderde en steunde in hun ambities Europa vrij te maken van Joden. Dat Hanna Luden en Hidde van Koningsveld en Leon de Winter niet uit zichzelf vertellen dat Zionisme niks te maken heeft met Jodendom betekent niet dat antizionisme en antisemitisme aan elkaar gelijkgesteld kunnen worden zonder de Joden diep ziek te beledigen.

De muntZionisten zijn antisemieten. Joden zijn antizionistisch. Zionistische Joden bestaan niet. Zionistische christenen bestaan wel. Christenheid en Zionisme vormen een vanzelfsprekend verbond omdat beide ideologieën antisemitisch zijn.  De Katholieken waren altijd de grote antisemieten. Zij zijn na de Franse Revolutie geëvenaard door de Zionisten die bij afnemend antisemitisme door de gelijke behandeling besloten het Armageddon monster te voeden ter complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders.

De Blauwdruk voor de Holocaust is geschreven door het ideologisch voorbeeld van Hanna Luden en Hidde van Koningsveld. Zijn publicaties circuleerde gecontroleerd onder Zionisten tot ze werden gedigitaliseerd en op internet geplaatst. Op de website www.holocaustles.nl staan de gedachten van het creatieve brein van de voortbouwende Jodenvervolging woord voor woord dag na dag genoteerd in zijn dagboeken die al in 1922 in het bezit waren van de journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf. De Zionisten zijn de leiders van de grote stam der racisten, fascisten en antisemieten die nu al meer dan 120 jaar de wereld vergasten op terrorisme en de anti-Joodse bullshit van het CIDI.

05-10-2017

Hanna Luden belazert kluit

by J.L. de Kreek — last modified 05-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Hanna Luden de directeur van de zogenaamd Joodse belangenorganisatie CIDI schrijft Kamervoorzitter Arib een brief over verondersteld antisemitisme in de Tweede kamer. DENK-lid Selçuk Öztürk, heeft namelijk gezegd: “Aan de andere kant proberen we hier de lange arm van Israël en de Joden eruit te hangen in de Kamer […]”. Volgens Hanna Luden is dit “ontzettend beledigend” voor Joden. Hanna Luden vertelt de Kamervoorzitter niet dat de Holocaust door Zionisten is bedacht en geregeld en dat leden van de organisatie waaraan Hanna Luden leiding geeft ouderwets op Joden jagen.

De muntHanna Luden wil niet praten over de schuld van de Zionisten aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Hanna Luden vindt het prima in orde dat andere Zionisten de Rechtspraak terrorisme gerelateerd bedriegen en bedreigen om de Nazi-feiten van de helden van Geert Wilders te ontkennen. De lange arm van de Joden waarover DENK-lid Selçuk Öztürk het heeft is de lange arm van de Zionisten. Israël en heeft niks met Joden te maken. Het antisemitische deel van het geheel is dat Hanna Luden Israël en Joden op één lijn stelt terwijl Joden zich juist afkeren van Israël en antizionistisch zijn.

Hanna Luden is lid van een grote groep extreem racistische en fascistische hufters die zich te Basel 1897 officieel terroristische hebben georganiseerd om Palestina te roven en de Europese Joden te uit te roeien. Israël is door de Zionistische oprichters bedoeld als “wereldgetto” waar de Joden naartoe moeten worden opgedreven door de beste antisemitische vrienden en trouwste antisemitische bondgenoten van de Zionisten voor de finale vernietiging. De muur en conflicten rond Israël zijn bedoeld om de Joden te benadelen en ze te dwingen zich te bekeren tot het Zionisme.

Er wordt nu al een jaar of wat ruzie gemaakt tussen de Zionisten en personen met Joodse achtergrond die de authentieke onvervalste documenten hebben ontdekt waaruit in welhaast een oogopslag blijkt dat de Zionisten al in 1895 een holocaust op zes miljoen Joden ambieerde. Geert Wilders ziet de grote initiators van Hitler en de gaskamers al zijn helden. Hanna Luden zegt er niks over omdat deze personen tevens de morele voorbeelden zijn van Hanna Luden en door haar worden herdacht als de oprichters van Israël. Hanna Luden is geboren in Israël. Ze is in Nederland om iedereen te misleiden over de Nazistische achtergrond der Zionisten en Israël.

04-10-2017

De criminele journalistiek

by J.L. de Kreek — last modified 04-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Nederlandse journalistiek maakt zich schuldig aan het (doen en/of laten) plegen van terrorisme en internationale misdrijven. De Nederlandse journalistiek is een verlengstuk van georganiseerde misdaad in politiek, bestuur, management en wetenschap. Dit is weerzinwekkend. Het is ook opzettelijk en duidelijk te zien aan de Holocaust, de aanslagen in de VS 11 september 2001, HIV & AIDS, het referendumbedrog van Thierry Baudet en de reactie van de journalistiek op Micha Kat en Wim Dankbaar.

Over Micha Kat en Wim Dankbaar is veel te zeggen. Hun vormen wijken af van de Mainstream media. Net als de inhoud van hun publicaties. Wat Wim Dankbaar beweert over de moord op Marianne Vaatstra staakt haaks op wat Peter R. de Vries propageert op basis van het beoordelend vonnis van Jasper Steringa. Wim Dankbaar voert alle concrete feiten aan die de advocaat van Jasper Steringa had moeten aanvoeren om de onschuld van Jasper Steringa aannemelijk te maken. Met geen enkele zekerheid valt te zeggen dat Jasper Steringa de moordenaar is van Marianne Vaatstra. Het ziet er vooralsnog eerder uit van niet dan van wel want niemand weet wat Faek te zeggen heeft op wat Dankbaar stelt.

De journalistiek is al meer dan 120 jaar de steun en toeverlaat van de internationaal opererende terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. De aanval van journalisten op zogenaamde “complotdenkers” vraagt om een keihard antwoord. De Nederlandse journalistiek voert een ongerechtvaardigde strijd tegen de waarheid en de feiten en steunt daarmee willens en wetens de daders van de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de moordenaars van Mark Schouwink en Dennis Van Uhm. GeenStijl is nog altijd verheugd dat de aanslag met FITNA op deze militairen is geslaagd.

Wanneer een persoon met Joodse achtergrond op basis van keiharde feiten publiceert dat Joodse leden van de familie zijn vermoord in de kampen van de familie van de patroon van de grote held van Geert Wilders, valt de hele Nederlandse journalistiek over deze persoon heen en volgen er valse aanklachten en bedrog en bedreigingen van journalisten om deze persoon te veroordelen. Het aardige aan de tegenwoordige tijd is het internet. Iedereen kan vanaf elk toetsenbord met monitor en browser zien dat de dagboeken van de held van Wilders zijn geschreven door de journalist die het creatieve brein is van WOII en de Holocaust en dat journalisten zijn idealen compleet realiseren.

De grote hoeveelheid aangiften tegen journalisten en hun uitgevers afgelopen jaren wegens terrorisme en internationale misdrijven zijn niet gevolgd door strafvervolging. Bedrog en bedreigingen en medeplichtige Raadsheren zijn hieraan debet. Niet dat daarover iets verschijnt bij de Mainstream media. Bij de MSM is het steeds feest en lekker eten en drinken op kosten van de belastingbetaler. Matthijs van Nieuwkerk bijvoorbeeld benadeelt kennelijk opzettelijk de informatiepositie van het publiek opdat het terrorisme in de journalistiek voortgaand kan worden begaan. De terroristen zitten aan zijn tafel. Hij praat ze naar de mond. Zijn medewerkers mishandelen personen die op de redactie en bij Pauw en Witteman een dossier met feiten afleveren.

Eén en ander kan mogelijk opleveren dat het één en ander staat te veranderen in de Nederlandse journalistiek. Veel kranten en tijdschriften zullen definitief verdwijnen en grote aantallen journalisten zullen zich fatsoenlijkheidshalve moeten beperken tot putjesscheppen. Neem Kustaw Bessems bijvoorbeeld. Hij is de man die namens De Volkskrant beoordeelt dat de waarheid over het terrorisme in de journalistiek gelijk staat aan antisemitisme. Het creatieve brein van de Holocaust die dus prominent journalist was heeft net zo'n hipsterbaard als Bessems. Journalisten spiegelen zich graag aan hun helden.

Document acties

Share |