22-01-2018

Bram Bakker publiekelijk affakkelen

by J.L. de Kreek — last modified 22-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Bram Bakker ontvangt voor zijn optreden veel lof wat hij niet verdient. Bram Bakker is schrijver, uitgever, hardloper, artiest, organisator, ondernemer en psychiater. Iemand die zoveel doet kan nergens écht goed in zijn. Het Depressiegala van Bram Bakker en zijn collega psychiater Esther van Fenema was ook een magere vertoning waar Wannabe Nederland zichzelf presenteerde ter overstaan van secretaris-generaal VWS Erik Gerritsen. Bepaalde personen met kennis van feiten ambiëren de strafvervolging van Erik Gerritsen want hij is leider van georganiseerde ambtelijke misdaad.

Deze georganiseerde ambtelijke misdaad is schuldig aan internationale misdrijven zoals gedwongen verdwijning van minderjarigen en/of anderszins toevoegen van leed aan minderjarigen. Soort Gestapo voor kinderen. Toegegeven. De feiten zijn nog niet allemaal officieel geobjectiveerd.

Dat moet de strafrechter doen in de zaak tegen Erik Gerritsen en zijn vrienden zoals Bram Bakker en de profiteurs die hij op het podium zet. Bram Bram Bakker heeft een zoon. Die mocht ook optreden op het Depressiegala om iedereen te laten zien dat hij compleet gestoord is. Er is geen drugs die hij niet consumeert. Het Depressiegala is vooral bedoeld voor minderjarigen. Daarom onderwijst de zoon van Bram Bakker het publiek hoe fantastisch al die ‘pammetjes’ zijn. Diazepam enzo.

Er is meer mis met Bram Bakker. Bram Bakker verspreidt willens en wetens valse feiten over HIV en AIDS. In ieder geval weigert Bram Bakker doelbewust aan het publiek mee te delen dat AIDS helemaal niet door HIV kan worden veroorzaakt. AIDS wordt verkregen wanneer de patiënt het bedrog in de zorg accepteert waarin Bram Bakker is opgeleid. Esther van Fenema is minstens zo’n weerzinwekkend figuur wat met alle kennis die zij bezit ook het doelbewuste nepnieuws en het terrorisme en de internationale misdrijven van Bert Brussen en the Post Online steunt door op de site van TPO te publiceren. Goede betaalbare zorg kan of mag niet in Nederland want dat concurreert met de georganiseerde misdaad van Bram Bakker & co.

21-01-2018

Antisemitisme familie Moszkowicz

by J.L. de Kreek — last modified 21-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Het antisemitisme van de familie Moszkowicz blijkt niet alleen uit het werk van advocaat mr. Bram Moszkowicz voor Geert Wilders. Geert Wilders ziet de initiators van Hitler en de gaskamers als zijn helden. Ook Max Moszkowicz laat zich op Twitter van zijn virulent antisemitische kant zien. Dat terwijl de freelance documentaire en filmmaker, columnist, fotograaf, regisseur voor NTR en NCRV heel beeldend in kaart moet kunnen brengen hoe de Zionisten sinds 1895 doelbewust de Holocaust bewerkstelligen en ‘as we speak’ Holocaust 2.0 voorbereiden die zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Door het aantal slachtoffers zal de begrafenis zeven maanden duren.

De vraag kan gesteld worden of de oude Max Moszkowicz gezien het antisemitisch karakter van de mening en werk van zijn nazaten eigenlijk wel slachtoffer in Auschwitz was. In Auschwitz zijn Joden vermoord door Joden. De Joden die Joden vermoordde werden Sonderkommando's met een Kampfunctie genoemd die zich onderscheidde van de Sonderkommando's met een Veldfunctie. Na de oorlog beweerde de Sonderkommando's met de Kampfunctie te zijn gedwongen terwijl voorts de Holocaust bedacht blijkt te zijn door journalisten met Zionistische ambities en IG-Auschwitz middels de onderneming destijds viel in het bezit van het wereldhuis van de familie Rothschild & friends. 

Hitler, Feder, Eichmann, Goebbels, waren allemaal Zionistisch geïnspireerd. Hitler kreeg zijn geld van Zionisten. Zogenaamde Rabbijnen zagen in Hitler de Messias. Hoe knettergek is de familie Moskowitz dat advocaat mr. Bram Moskowitz de Blonde Geit rechtsbijstand verleent terwijl hij het creatieve brein van de Holocaust bewondert als held, en Max Moszkowicz via Twitter en anderszins iedereen doelbewust zand in de ogen strooit over de bron van het antisemitisme? Zionisme is de bron van het antisemitisme. Het antisemitisme verdampte na de Franse Revolutie bevestigen ook Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky, daarom vonden zij dat er meer antisemitisme moest zijn om de Zionistische zaak te bevorderen. De Zionisten zijn al in 1895 een bondgenootschap aangegaan met de antisemieten om de Holocaust te verwezenlijken!

20-01-2018

Viva Donald Trump!

by J.L. de Kreek — last modified 20-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Zeker vergeleken met de etterbakken in de journalistiek en media doet Donald Trump het goed. Hillary Clinton had het niet beter gedaan. Ook het opzeggen van het klimaatverdrag van Parijs is goed van Donald Trump. Het klimaatverdrag van Parijs gaat uit van de verkeerde oplossing voor de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Donald Trump heeft de pech dat hij verkeerd wordt geïnformeerd door zijn 'intelligence' en dat de journalistiek en media in het zogenaamd vrije westen door en door is gecorrumpeerd.

De journalistiek verzwijgt de waarheid over de diepgaande betrokkenheid van eminente journalisten en schrijvers bij de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en het voortbouwend bedrog sindsdien. De Holocaust blijkt te zijn bedacht door prominente journalisten en vooraanstaande schrijvers. Personen als Jan Roos en Leon de Winter die met kennis van de feiten verzwijgen dat de helden van Wilders de journalisten en schrijvers zijn die de Holocaust bedacht hebben.

De westerse pers is ook betrokken bij het verhelen van de waarheid in verband met de aanslagen in de VS 11 september 2001. Na al die jaren is het nog geen algemeen bekend feit onder journalisten en personen als Jan Roos en Leon de Winter dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen zijn ingestort en dat de vliegtuigen geen vliegtuigen geweest kunnen zijn omdat de vliegtuigen zich bij en tijdens de botsing met de stalen torens van de Twin Towers gedroegen als kruisraketten met Holographic CCD zodat de objecten voor het publiek op vliegtuigen leken en het effect van geavanceerde raketten leverde.

Donald Trump is Katholiek in hart en nieren. Donald Trump wil het graag goed doen. Donald Trump denkt echt dat Katholicisme geïnspireerd is op de wil van God. Donald Trump is in goed gezelschap want ook de Paus vergist zich daarin. Katholieken geloven dat Jezus Christus aan het kuis is gestorven terwijl dit van geen kant uit de Bijbel blijken kan. De Bijbel in alle vertalingen is bijzonder helder over het feit dat Jezus Christus heeft geleden en niet is gestorven. De Koran en de Bijbel blijken hetzelfde te vertellen over de dood van Jezus Christus. Het Katholieke geloof van Donald Trump staat haaks op Het Woord.

Donald Trump is niet alleen terrorisme gerelateerd misleidt en bedrogen door journalistiek, media en bepaalde personen, Donald Trump is ook nog eens religieus verward op een manier die bijdraagt aan de ondergang van de wereld. Was bijvoorbeeld de Telegraaf of het Nieuw Israëlitisch Weekblad of CNN of NBC eerlijke geweest over de journalistieke grondleggers van Hitler en de gaskamers en wat iedereen in werkelijkheid heeft gezien op een scherm van de aanslagen in de VS 11 september 2001, dan was het presidentiële werk voor Donald Trump makkelijker geweest en had hij nog beter kunnen scoren voor iedereen.

© plaatje Fox News

19-01-2018

Kritiek op Joden als groep

by J.L. de Kreek — last modified 19-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De kritiek op Joden als groep is dat zij te veel in het Achterhuis ondergedoken blijven en niet uit de kast komen met het feit dat de Zionisten doelbewust de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust georganiseerd hebben en thans de volgende Holocaust voorbereiden die moet plaatsvinden in het Midden Oosten. Hoe lang laten de Joden zich nog kerstenen door de slavendrijvers van Zion? #durftevragen In Amerika zijn regelmatig druk bezochte rally's van Joden waarin zij voor iedereen te verstaan hun anti-Zionisme demonstreren. Joden zijn trots op hun anti-Zionisme.

Onlangs verschenen de Joden op een Israëlisch tv-station. Met deze gelegenheid hebben de Joden het Israëlische publiek (een publiek dat de Joden gewoonlijk niet bereiken) kunnen laten kennismaken met de Joodse boodschap van anti-Zionisme.

Sinds die uitzending in Israël werden de Joden overspoeld met negatieve opmerkingen en recensies door Zionisten. De Joden zijn uitgescholden en namen genoemd, zoals “nep-Joden”, “dom” en “rotzooi”. De Joden werd verteld dat ze naar de hel moesten gaan, dat het oordeel zal komen en dat terroristen hen zouden "pakken". 

Joden ontvangen instructies van de Thora zoals geïnterpreteerd door de grote Rabbijnen van elke generatie. De Torah verwerpt het Zionisme en daarom verwerpen de Joden het Zionisme. Het is duidelijk dat de Joden een zenuw hebben geraakt. De Joden zijn geen Joodse Staat. De besturen van de zogenaamd Joodse Staat hebben de naam Israël gestolen van de Joden. De Israëlische regering is niet de vertegenwoordiger van het Joodse volk. Joden als groep moeten vaak en nadrukkelijk hameren op handhaving van de Drie Eden. Zolang de Zionisten beweren een Joodse Staat te zijn en te spreken in naam van het wereld-Jodendom, zal er antisemitisme en anti-Joods geweld zijn.

18-01-2018

Zionisme is Nazisme

by J.L. de Kreek — last modified 18-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten zijn een campagne gestart om antizionisme en antisemitisme aan elkaar gelijk te stellen. Antisemitisme is te omschrijven als haat tegen Joden terwijl antizionisme de wortels van het Jodendom zijn. In Nederland zijn niet veel mensen die zuiver onderscheid maken tussen Joden en Zionisten. Zionisten en Joden worden op één hoop gegooid, omdat de Zionisten en hun Paapse vrienden dat graag zo willen. Zionisme is een virulent antisemitische ideologie en dito wereldorganisatie. De Zionisten organiseren zich sinds 1897 officieel als vereniging.

De Zionisten zijn een organisatie. Door het Zionisme te volgen is men lid. Zionisten beweren dat Israël de enige democratie is in het Midden Oosten terwijl iedereen in de Knesset Zionistisch is. Wie dat niet is wordt weggewerkt. Israël bestaat uit Zionisten in soorten en maten. Linkse Zionisten. Rechtse Zionisten. Biodynamische Zionisten. Het racisme van de Zionisten van Betar voedt het kloppend hart van de zogenaamd Joodse Staat. Er is niks Joods aan Israël. Er is niks Joods aan Zionisme. Zionisme is zeer anti-Joods, fascistoïde, antidemocratisch, gewelddadig en dictatoriaal.

In Nederland worden personen met Joodse achtergrond gewoon weer ouderwets vervolgd op last van de Zionisten omdat ze de Zionistische grondslag van de Holocaust openbaren en niemand die er iets van zegt. In 1922 stond de Telegraaf ook aan de kant van de Zionisten. De plannen voor de Holocaust van de Zionisten in ontvangst nemend en positief bekritiserend in de Wakkerste Krant. De Nazi’s zijn een brede groep internationalisten. De Nazi’s bestaan uit meerdere divisies. Zo zijn er de besturende Nazi’s die ter misleiding van het publiek worden aangeduid als Zionisten of zelfs voor Joden worden gehouden en de uitvoerende Nazi’s die gewoon de Moffen en NSB’ers zijn. 

17-01-2018

350.000 Nederlandse terroristen

by J.L. de Kreek — last modified 17-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Nederland heeft ongeveer 350.000 terroristen binnen de grenzen van het Koninkrijk. Het kunnen er wat meer zijn. De meeste van deze terroristen zijn te herkennen aan hun beroep of lidmaatschappen. De groep van 350.000 Nederlandse terroristen bestaat uit journalisten, schrijvers, opiniemakers, politici, experts en de leden van de politieke partijen met vertegenwoordiging in het Parlement. Met elkaar bepalen zij bestuur, beleid en inhoud van de media. Deze groep schrijft voor dat de waarheid een complottheorie is.

Met elkaar handhaven deze 350.000+ Nederlandse terroristen de leugens over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, en de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001, de aanslag op de MH17 en het causale verband tussen HIV en AIDS. Deze 350.000 Nederlandse terroristen zijn schuldig aan oorlogsmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven in Moslimlanden en elders. Het terrorisme van deze 350.000 terroristen bezit een antisemitische insteek. 

Deze 350.000 terroristen maken zich tevens binnenlands schuldig aan georganiseerde misdaad en internationale misdrijven. Op kosten van de Belastingbetaler. Deze groep van 350.000 Nederlandse terroristen zijn ook schuldig aan gedwongen verdwijning of misbruik van honderdduizenden Nederlandse minderjarigen. Onder andere de psychiaters Bram Bakker en Esther van Fenema faciliteren de 350.000 Nederlandse terroristen bij en tijdens het bedrijven van hun misdaden, beroepshalve persoonlijk.

16-01-2018

De Jodenhaat van Thierry Baudet

by J.L. de Kreek — last modified 16-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Thierry Baudet is populair bij hipsters en wannabe wereldverbeteraars door zijn niet uitgesproken en toch virulente Jodenhaat. Onder het masker van de jonge vooruitziende leider gaat de oude vijand schuil die het fascisme en racisme heeft gebracht. Thierry Baudet laat tijdens zijn betogen en redevoeringen buiten beschouwing dat hij zich als historicus aan de feiten moet houden en niet de geschiedenis kan verzinnen zoals hem dit uitkomt. Thierry Baudet is ook jurist. Hij kon weten dat GeenPeil de kiezers heeft bedrogen bij en tijdens het Oekraïne referendum.

Dit bedrog van Thierry Baudet in verband met het Oekraïne-referendum doet onmiddellijk denken aan de Bierkellerputsch van Adolf Hitler die toen ook de winst had gestolen. Voorts waren de gronden waarop het Oekraïne-referendum is aangevraagd bedrieglijk. Bedoeling bleek te zijn het toebrengen van schade aan de EU in plaats van een eerlijke volksraadpleging over het associatieverdrag met Oekraïne. Dit hangt samen met het oogmerk van de terroristische organisatie waarvan Thierry Baudet deel uitmaakt.

Thierry Baudet is één van de historici in de politiek die met kennis van de feiten onder de pet houdt dat journalisten met Zionistische ambities de initiators zijn van Hitler en de gaskamers. Thierry Baudet kent deze feiten want de documenten die dit bewijzen staan sinds jaar en dag in de openbare bibliotheken van de faculteiten geschiedenis die de wereld rijk is. Tegenwoordig staan deze documenten ook op internet.

Aan de ene kant als historicus doelbewust de schuld van de Zionisten aan de Holocaust verzwijgen en aan de andere kant als politicus bijdragen aan anarchie in Oekraïne door op valse gronden en middels bedrog het associatieverdrag met Oekraïne te torpederen is in ieder geval in voor sommigen redelijk vermoeden van betrokkenheid bij de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders. De brandhaard voor de Tweede Wereldoorlog is aangestoken in Oekraïne. Door historische vrienden van Thierry Baudet.

15-01-2018

Depressief van Bram Bakker

by J.L. de Kreek — last modified 15-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Het is een onweerlegbaar feit van het leven dat zelfmoord een geregistreerde bijwerking is van antidepressiva. Desondanks weigert psychiater Bram Bakker antwoord te geven op de klemmende vraag hoeveel antidepressiva-gebruikers zelfmoord plegen en hoe dit zich verhoudt tot niet gebruikers. Depressieve mensen met zelfmoordgedachten lopen verhoogd risico op zelfmoord omdat antidepressiva de rem op handelen wegneemt terwijl de drang naar zelfmoord eerst later afneemt. Een rigoureuze manier voor de Pharmachemie om van klachten af te komen.

Psychiater, publicist en hardloper Bram Bakker is ook organisator van het Depressiegala en ondernemer en initiator van @MentHealthFound. Bram Bakker werkt mee aan een campagne van het ministerie van VWS om te praten over depressie. Het ministerie heeft onderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat vooral jongeren en jonge vrouwen last hebben van depressie en daarover niet praten. Secretaris-generaal van VWS is Erik Gerritsen. Erik Gerritsen was de grote man van Bureau Jeugdzorg Conglomeraat Amsterdam.

Bram Bakker en het Depressiegala en @MentHealthFound zijn een toegangspoort van de georganiseerde misdaad in de Nederlandse Kinderbescherming. Erik Gerritsen zwijgt want hij is leider van deze misdaad. De Nederlandse media heeft het er  niet over ook al liggen de feiten op straat want journalisten zijn betrokken. Psychiaters zoals Bram Bakker hebben het er ook niet over want al die depressieve kinderen komen via Jeugdzorg bij hen in de wachtrij voor behandeling. Dit is het hoofddoel van de campagne van VWS om te praten over depressie. Vooral de depressie van jonge mensen is belangrijk want dat is de sleutel tot het misbruik in de kinderbescherming.

Bovenal het negeren van de feiten door Bram Bakker & co is deprimerend. Het is niet moeilijk op de sociale media de deprimerende verhalen te vinden waarbij ouders vechten tegen de bierkaai omdat hun kind om welke reden dan ook van hen wordt ontvreemd door de kinderbescherming zonder dat iemand daartegen iets doet of doen kan. Dit wordt met een wettelijke term “gedwongen verdwijning” genoemd en is strafbaar gesteld met levenslang. Bram Bakker plaatst zichzelf op het hoofdpodium om de jonge kwetsbare prooi makkelijk te voeren aan de georganiseerde misdaad van Erik Gerritsen en de Kinderbescherming voor geld of bevrediging van perverse prikkels anderszins. Bram Bakker is ook basisarts. Met kennis van de feiten verzwijgt hij willens en wetens dat AIDS niet door HIV kan worden veroorzaakt.

14-01-2018

BREIN pleegt auteursrechtenbedrog

by J.L. de Kreek — last modified 14-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Jaren geleden reeds is aangifte gedaan tegen BREIN in verband met auteursrechtenbedrog. Nu moeten internetproviders op last van BREIN de abonnees toegang ontzeggen tot The Pirate Bay. Daarmee concurreert BREIN oneerlijk met makers die thuis via TPB het gras voor de voeten van entertainmentindustrie wegmaaien. The Pirate Bay is niet illegaal. The Pirate Bay heeft soortgelijk businessmodel als Spotify. Verschil is dat bij Spotify persoonlijk gebruik niet voorop staat.

BREIN is een ongerechtvaardigde strijd begonnen tegen de rechten van consumenten op gebruik van entertainmentbestanden.

Advocaat Joris van Manen voert namens BREIN de troepen aan en scoort makkelijk want de rest van de Nederlandse auteursrechtjuristen zijn weerzinwekkende amateurs.

Vrijwel alle verveelvoudigingen en openbaarmakingen via internet zijn voor persoonlijk gebruik of vinden plaats in huiselijke sfeer. 

Bij DWD worden bestanden van internet meegedeeld aan een onbepaald publiek. Niemand die een film via TPB downloadt om in een bioscoop voor betaald publiek te vertonen. Dat door internet het persoonlijk gebruik door consumenten van entertainmentbestanden makkelijker is betekent niet dat TPB illegaal is. Illegaal materiaal of illegale bron slaat auteursrechtelijk op vervalsingen en niet op verveelvoudiging van entertainmentbestanden zonder voorafgaand consent van auteursrechtmonopolisten.

Document acties

Share |