14-02-2018

Hitler is dood, lang leve Hitler!

by J.L. de Kreek — last modified 14-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Door het vele liegen van prominenten weten meeste mensen niet wie Adolf Hitler echt was. Weldenkende personen worden zeer zwaar bedrogen door het onderwijs, de Telegraaf Media Groep, de Kerk, de partij of de Zionisten. De naam Hitler impliceert een Joodse achtergrond. Hitler is de naam van vooraanstaande Joodse families. De familie Hitler heeft veel offers gebracht tijdens de Holocaust. Vandaag woont de familie Hitler in Israël. Hitler is speciaal gerekruteerd door de Zionisten.

De Zionisten wilde al in 1897 een nutteloze leider waarmee zij de Endlösung van alle kanten konden benaderen. De Zionisten hebben al in 1897 bepaald dat de Joden vernietigd moeten worden en dat antisemieten worden geaccrediteerd om de openbare orde te bewaken.

Vroeger in het Heilige Romeinse Rijk werden de Zionisten ook gesteund door antisemieten of hun vrienden van de ‘corporate tribes’ om de pogroms op de Joden te organiseren. De Holocaust is een commercieel project van industriëlen waarvan de familie van de ‘chief’ in 1895 een koninklijke rol is beloofd wanneer het voldoende bijdraagt aan de Endlösung

Deze familie is de familie Rothschild. De toezegging van de Zionisten aan de familie Rothschild. om een lid van de familie te kronen in Israël als eerste prins der Joden (Nasi) wanneer het helpt de Holocaust te bewerkstelligen staat in de dagboeken van de grote Zionistische leider Theodore Herzl die te Parijs 08 juni 1895 ook de Holocaust heeft bedacht. De Zionisten werken in ieder geval sinds 1895 actief aan de voorbereidingen op de Holocaust. Betrokkenen bij deze voorbereidingen zijn onder andere de vrienden van Carl Jung. De ideeën van Carl Jung zijn de basis voor ‘A Mind Control Society’ die het Rijk der Rothschilds faciliteert bij acceptatie van de grote verandering door de massa.

13-02-2018

Zionisten existentieel gevaar Joden

by J.L. de Kreek — last modified 13-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Zionisten zijn een ‘clear and present danger’ voor Joden waar ook ter wereld. Zionisten zijn de grote gangmakers achter het oplaaiend antisemitisme. Het zijn de ‘enabelers’ van de Holocaust om hun onstilbare honger naar macht en bezit te bevredigen. Mensen die erop aandringen dat Zionisme en Jodendom aan elkaar gelijkgesteld worden zijn eerste klas Nazi’s en hardcore antisemieten. Iedereen kan zich vergissen. Het bedrog der Zionisten en hun vrienden in de journalistiek is omvangrijk en terrorisme gerelateerd. Zionisme, Nazisme, antisemitisme, racisme, fascisme zijn synoniemen.

Na de Franse Revolutie, bewijzen vooraanstaande Zionistische bronnen, was het antisemitisme welhaast verdampt in West Europa. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Mensenrechten en democratie waren daarvan de boosdoeners. De Zionisten schrijven het zelf in hun openbare publicaties dat zelfs Duitsland voor de oorlog bijna helemaal was verlost van antisemitisme. Door de Verlichting. Er was niks aan de hand met de Joden in West Europa tot de Zionisten zich organiseerde als stam volleerde massamoordenaars die de Joden plunderen van hun eigendommen en ze als blanke slaven laat werken in de kampen die bezit waren van het syndicaat wat in 1895 reeds door journalist Theodore Herzl op de idee van de Holocaust is gebracht.

Theodore Herzl noemde de Holocaust toen nog “Großer Versöhnungsausklang” wat een onnavolgbare beschrijving is van het begrip Holocaust. Holocaust is een traditioneel Joods ritueel uit de Bijbel wat wordt vertoond aan het eind van grote verzoendag wanneer de brand- of zoenoffers worden gebracht. Meestal buiten de bebouwde kom. De Zionisten hebben dit ritueel uitvergroot en daarvan een traditie van hun ‘corporate tribe’ gemaakt. De Holocaust is de voortbouwende rooftocht van Zionisten, journalisten, psychologen, psychiaters en andere wannabe vrienden van Israël. Anno 2018 dwingen Zionisten personen met Joodse achtergrond te zwijgen over de genocide van de Zionisten op de Joodse leden van de familie in de Tweede Wereldoorlog want anders volgen er ‘dire consequences’.

12-02-2018

Holocaustonderwijs antisemitische complottheorie

by J.L. de Kreek — last modified 12-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De grondwet der Zionisten is geschreven door journalist Theodore Herzl in de periode van 1895 tot 1904. Hoofdregel is dat antisemieten de beste vrienden en trouwste bondgenoten der Zionisten zijn, dat antisemitisme moet toenemen, dat Joden vernietigd moeten worden, dat verzet tegen Zionisme met grof geweld wordt neergeslagen en dat vrije meningsuiting vergaand moet worden beperkt. In Nederland worden deze verordeningen der Zionisten gehandhaafd door het Centrum Informatie Documentatie Israël, het Nieuw Israëlitisch Weekblad, de Telegraaf Media Groep en andere vrienden van Israël.

De Holocaust is in ieder geval sinds 1895 actief voorbereid door westerse journalisten, schrijvers, psychologen, psychiaters. Basel is het episch centrum waar de organisatie die de Holocaust statelijk acterend vorm gaf zijn wortels heeft. Personen die toen de hoofdrol speelde zijn Theodor Herzl en Max Nordau. Latere personen met prominente hoofdrollen in de Jodenvervolging zijn de vrienden van Carl Jung, Ze’ev Jabotinsky, en natuurlijk Hitler en zijn volgers. Veel prominente leiders van Nazi-Duitsland waren Zionistisch geïnspireerd. Net als Adolf Eichmann en Hidde Jan van Koningsveld die bestuurder is van de CIDI-jugend en middels rechtszaken voorkomt hij dat de waarheid over de Zionistische grondslag van de Holocaust algemeen bekend wordt.

Met de stukken die Hidde Jan van Koningsveld inbrengt in zijn rechtszaak tegen de waarheid en de feiten laat deze bestuurder van de CIDI-jugend zien dat het bestuur van het Centrum Informatie Documentatie Israël met zuiver antisemitische insteek de rechtspraak doelbewust misleidt om te voorkomen dat autoriteiten zicht krijgen op de diepgaande collaboratie van de Zionisten met de Nazi’s om de Holocaust te bewerkstelligen. Eerder hebben de Zionisten van het CIDI geprobeerd de waarheid en de feiten over de schuld van de Zionisten aan de Holocaust te censureren. De Zionisten hebben toen de rechters en/of de rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om gelijk te krijgen. Zionisten zijn geen Joden omdat Zionisten de Drie Eden niet handhaven.

11-02-2018

Wat Joden zeggen

by J.L. de Kreek — last modified 11-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Joden zeggen dat Zionisten willen dat mensen denken dat Zionisme hetzelfde is als Jodendom om credits te geven aan Zionisme. Ook zeggen Joden dat antisemieten willen dat mensen denken dat Zionisme hetzelfde is als Jodendom om Jodendom in diskrediet te brengen. Feit is dat Hidde van Koningsveld, bestuurder van CIDI-jugend, in zijn zaak tegen hét Goede Nieuws™ op www.goedenieuws.nl wil dat wat de Joden zeggen buiten beschouwing wordt gelaten want hij vindt de producties ter zake “procesverstorend”.

Het nuttige aan het digitaal tijdperk is dat vanaf de luie stoel in talloze archieven gecontroleerd kan worden of dat wat de onderwijzer de leerlingen bijbrengt in het verplicht voortgezette onderwijs de waarheid is. Vooral met  geschiedenis is dat interessant omdat in het onderwijs geen enkele juf of meester ingaat op de authentieke documenten die bewijzen dat de ideologische voorbeelden van Hidde Jan van Koningsveld de grote organisatoren zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Hidde Jan van Koningsveld wil niet in verband gebracht worden met het terrorisme van de organisatie der Zionisten waarvan hij bestuurder is. Daarom dagvaardt hij personen met Joodse achtergrond van wie Joodse leden van de familie zijn vermoord in de kampen van de familie van de patroon van het ideologisch voorbeeld van Hidde Jan van Koningsveld, om daarover te zwijgen. De Zionisten in Nederland strijden al jaren laf en achterbaks tegen openbaring van de feiten die bewijzen dat de Zionisten in ieder geval sinds 1897 actief en statelijk acterend de Endlösung en Holocaust voorbereiden om te laten uitvoeren door hun antisemitische vrienden en bondgenoten.

10-02-2018

Familie Lodewijk Asscher betrokken bij Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 10-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Historicus en jurist Thierry Baudet is dermate antisemitisch dat hij in reactie op de woorden van Lodewijk Asscher over het vermeend racisme van leden van Forum voor Democratie tijdens het verkiezingsdebat in de Balie in Amsterdam gisteren niet kon repliceren dat Lodewijk Asscher zijn hand in eigen boezem moet steken omdat hij nog altijd doelbewust verzwijgt dat de overgrootvader van Lodewijk Asscher namens de Zionisten actief bijdroeg aan de vervolging van Joden. Zowel Lodewijk Asscher als Thierry Baudet dragen een groot geheim bij zich. Dit zijn de documenten die bewijzen dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en de Jodenvervolging al sinds 1897 in georganiseerd verband en statelijk acterend voorbereiden, en Hitler speciaal hebben geaccrediteerd om de Endlösung van alle kanten te benaderen. De omvang van de leugens van Thierry Baudet en Lodewijk Asscher en overigens de Telegraaf is te aanschouwen op de website www.holocaustles.nl.

09-02-2018

Aanslag op Marco Kroon & zijn mensen

by J.L. de Kreek — last modified 09-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

In Afghanistan in 2008, het jaar na het geweldsincident waarbij oorlogsheld en commandant Task Force Uruzgan Marco Kroon is betrokken, heeft zich nog een geweldincident voorgedaan. Daarbij zijn de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS gesneuveld. Twee andere Nederlandse militairen zijn zwaargewond geraakt. In Nederland verblijvende Nederlanders blijken daders te zijn.

Pogingen hen te laten vervolgen zijn vooralsnog gestrand omdat de Nederlandse rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door vrienden van de Telegraaf Media Groep, het Nieuw Israëlitisch Weekblad, het CDA, de VVD en de PVV om handen van zaken af te trekken. De Talibanstrijder met zijn AK47 die oog in oog stond met Marco Kroon in Afghanistan 2007 bezat zuiver gezien meer recht Marco Kroon neer te schieten dan omgekeerd.

Marco Kroon kan daaraan niks doen. Marco Kroon deed wat van hem werd verwacht. Het is niet aan Marco Kroon de stockpiles met documenten te bestuderen waaruit blijkt dat het mandaat voor de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan niet deugt. De achtergrond van de missies in Afghanistan is dat de aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn gepleegd door terroristen die zich ophouden of ophielden in Afghanistan. Dit blijk een grote HOAX te zijn.

De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zijn bewerkstelligd door de internationaal opererende terroristische organisatie van boze blanke mannen waaraan ook Geert Wilders, GeenStijl en talloze andere prominente Nederlandse personen deelnemen. Deze aanslagen zijn begaan door de nieuwe lichting Nazimisdadigers die hun kansen schoon zien fundamenteel bij te dragen aan de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld

Staats- en strafrechtelijk zijn politiek ambtsdragers schuldig aan de onrechtmatige militaire aanwezigheid van Marco Kroon in Afghanistan. Het is een politieke misdaad. Geen militaire misdaad van Kroon en zijn mensen persoonlijk. Feit is dat Marco Kroon, zijn mensen én het overige Defensiepersoneel, op de politieke leiding na, met zuiver crimineel en zelfs antisemitisch oogmerk voor het commerciële karretje zijn gespannen van het syndicaat wat samenwerkend met de helden van Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld, ook de Holocaust geregeld heeft. De oorlogen in Afghanistan en Irak en Libië en Syrië en straks Iran misschien zijn onderdeel van de complete realisatie van de idealen van het creatieve brein van de Holocaust.

08-02-2018

Frits Bolkestein extreemrechts & gevaarlijk

by J.L. de Kreek — last modified 08-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Frits Bolkestein van de VVD is op zijn pik getrapt omdat Merijn Oudenampsen hem niet heeft geraadpleegd voor zijn proefschrift The Conservative Embrace of Progressive Values. In dat proefschrift wordt Bolkestein neergezet als de gangmaker van 'Nieuw Rechts in Nederland', dat volgens Oudenampsen de weg bereidde voor de populistische opmars van Fortuyn en Wilders. Frits Bolkestein is ook niet geraadpleegd bij en tijdens de analyse die de conclusie rechtvaardigt dat Frits Bolkestein extreemrechts is met sterk antisemitische en fascistoïde trekken. Adolf Hitler is ook niet van zichzelf groot geworden.

Adolf Hitler is zorgvuldig gerekruteerd en opgevoed door zijn ‘enabelers’ die belang hadden bij een leider die niet noodzakelijk was en waarmee zij de Endlösung van alle kanten konden benaderen. Deze personen waren vooraanstaand, lieten zich in de media soortgelijk uit als Bolkestein, en waren veelal prominente schrijvers of journalisten zoals Esther Voet of Leon de Winter. De groep van deze personen is zeer goed bevriend met de politieke vereniging van Frits Bolkestein. Personen met Joodse achtergrond die de Nazifeiten van Frits Bolkestein openbaren worden bedreigd door de vrienden van de Telegraaf Media Groep om te zwijgen. Ook bedreigen en bedriegen zij rechters en rechtspraak terrorisme gerelateerd om betrokken persoon met Joodse achtergrond in het ongelijk te stellen.

De VVD is samen met het CDA de partij van de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak. Omdat ‘regime change’ het oogmerk is van deze oorlogsmisdaad moet er van terrorisme gesproken worden. Tevens is er sprake van doelbewuste genocide op Semieten in Irak omdat de partij van Frits Bolkestein accepteert dat Irak door de coalitie troepen illegaal excessief is gebombardeerd met munitie van verarmd uranium waarvan de beruchte dosis-effect-relatie bekend is bij álle leden van de Tweede Kamer en Frits Bolkestein. De Kamerstukken waaruit dit blijkt staan gewoon op internet. Een prominent lid van de partij van Frits Bolkestein, namelijk Onno Hoes, was bestuurder van de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor WOII en de Holocaust en thans samenwerkend met Frits Bolkestein de volgende Holocaust organiseert.

07-02-2018

Israëlisch Vernietigingskamp Auschwitz

by J.L. de Kreek — last modified 07-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Wie spreekt over de Zionistische betrokkenheid bij de Holocaust riskeert aangifte van de Zionisten wegens antisemitisme. Ook bedreigen en bedriegen Zionisten dan de rechtspraak om gelijk te krijgen. Waarheid is dat de leugens over Auschwitz niet van de lucht zijn. Grootste leugens is misschien wel dat de rechters van het naoorlogs proces tegen IG-Farben de vergezochte beweringen van de verdediging accepteerde dat IG Farben gebruik had gemaakt van slavenarbeid binnen de kaders van wrede en onmenselijke voorschriften die waren opgelegd door de regering van het Derde Rijk. IG-Farben was de regering van het Derde Rijk. Betar van Ze’ev Jabotinsky koos Auschwitz in 1933 als locatie voor het kamp.

Het plan voor de slavenarbeid en het transport van Joden per trein en Endlösung en Holocaust is eind 19e eeuw bedacht door de Zionistische held van Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld die in zijn tijd tevens prominent journalist was. Dat dit de waarheid is kan iedereen weten omdat deze journalist zijn plannen voor Endlösung en Holocaust en bezit name van Palestina ten koste van de Joden en het Jodendom op schrift heeft gesteld en gepubliceerd. Het staat  op www.holocaustles.nl. Ook voor de CIDI-jugend die binnenkort gaat demonstreren in Den Haag tegen de Polen omdat de Polen het zat zijn dat Auschwitz een Pools Vernietigingskamp wordt genoemd. Auschwitz was een Zionistisch kamp gebouwd op particulier initiatief van de Zionisten speciaal bedoeld om Joden als blanke slaven te houden.

Het gedoe van Adolf Hitler is welhaast persoonlijk besteld door de familie die middels de onderneming ook Auschwitz in bezit had en 100 jaar geleden de Balfour-verklaring in ontvangst heeft genomen. Deze familie wist al in 1895 dat de Endlösung zou eindigen met een “Großer Versöhnungsausklang” omdat dit toen door het creatieve brein van de Holocaust is meegedeeld aan het wereldhuis van de familie. De waarheid vertellen over Auschwitz mag niet van de Zionisten want de Zionisten vinden dit antisemitisme of Jodenhaat. De waarheid is dat de Zionisten hoofdschuldige zijn aan de Holocaust en dat zij een volgende Holocaust geagendeerd hebben die nog moet plaatsvinden op de bergen van Israël. Dit wordt eufemistisch “the complete realisation of the ideals of Herzl and Jabotinsky” genoemd. Jabotinsky schrijft in 1940 dat WOII een Joodse oorlog is.

Net als bij en tijdens de voorbereidingen op de Holocaust van 1940-1945 staan ook vandaag de zogenaamde vrienden van de Joden vooraan de feiten te verhelen of ronduit te liegen. Daarmee worden natuurlijk de onderneming van de Telegraaf Media Groep bedoeld. De Telegraaf was al in 1922 in bezit van de plannen voor de Holocaust. Mein Kamp van Hitler is uit 1926. De plannen voor de Holocaust zijn geschreven tussen 1895 en 1904 door journalist Theodor Herzl in de vorm van zijn dagboeken. Deze dagboeken zijn in 1922 feestelijk gepresenteerd in het Amsterdamse Concertgebouw en van positief commentaar voorzien door de Telegraaf. De eerst honderdvijftig pagina’s van deze 1500 pagina’s tellende dagboeken bevatten meer antisemitisme dan de hele Wannseeconferentie bij elkaar.

06-02-2018

Zionisten zijn Jodenjagers

by J.L. de Kreek — last modified 06-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Zionisten jagen op Joden in de Diaspora. Dit doen de Zionisten officieel sinds het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897. Kijk in de officiële protocollen met verslag van hetgeen is gewisseld bij en tijdens de openbare vergadering. Joden zijn verachtte bedelaars en het denken van Jean-Jacques Rousseau en de encyclopedisten is achterhaald. De voorzitter van de vergadering was journalist Theodor Herzl. Zijn rechterhand was journalist Max Nordau. Welhaast alles in verband met de Endlösung en de Holocaust komt bij de Zionisten vandaan.

Het hele plan van de Zionisten om de Joden op te jagen naar een wereldgetto te Palestina en ze rijp te maken voor de finale slachting is bedacht door niemand minder dan de held van Geert Wilders en het ideologisch voorbeeld van Hidde Jan van Koningsveld die leider is van CIDI-jugend en geen terrorist genoemd wil worden. De waarheid en de feiten staan allemaal keurig uitgestald op de website www.holocaustles.nl. De authentieke onvervalste primaire bronnen van de handen van de grote Zionistische leiders waar Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld zo verzot op zijn.

De Joden wijzen Zionisme resoluut af. Er bestaat geen Jodendom wat Zionisme accepteert. Joden erkennen natiestaat Israël niet en keren zich ervan af. Joden zijn mensen met een bepaalde hoge standaard waaronder tevens handhaving van de Drie Eden begrepen wordt. De Drie Eden zijn de protocollen van Gd zoals vastgesteld na de verwoesting van de laatste tempel. In het Jodendom wordt de verwoesting van de laatste tempel en de Diaspora gezien als sanctie van Gd omdat Joden zondigde. Afgoderij en dat soort dingen. In het Jodendom is daarover geen enkel misverstand. 

De last van Gd om te leven in de Diaspora wordt onvoorwaardelijk geaccepteerd in het Jodendom. Zionisten zijn geen Joden. De Zionisten hebben het Jodendom gekaapt en houden de Joden gegijzeld en opgejaagd door de antisemitische vrienden en bondgenoten der Zionisten. Omdat dankzij het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf Media Groep en Thierry Baudet niemand in Nederland de bewijzen van de actieve voorbereidingen op WOII en de Holocaust door de Zionisten onderwezen krijgt weten weinig mensen dat de Zionisten in ieder geval sinds 1895 symbiotisch samenwerken met hun trouwe antisemitische bondgenoten en beste antisemitische vrienden om de Endlösung en Holocaust te bewerkstelligen. 

Vroeger in het Heilige Romeinse Rijk, dat is in Oost Europa, werden Joden in getto’s gehouden door families die aristocratisch en derhalve dictatoriaal over de Joden willen heersen. Net als de Keizer van Rome. Iedereen kent Anatevka! De antisemieten die de pogroms op Joden in Oost Europa uitvoerde waren gestuurd door de Zionisten en de families die tot op de dag van vandaag het lot van de Joden in handen hebben. Deze families hebben zich industrieel georganiseerd in het “Rothschildsches Syndikat” en hadden Auschwitz in bezit toen zij daar commercieel Joden als blanke slaven hielden en door de priesters van Zion ritueel lieten wassen, vergassen en verbranden als heuse “Großer Versöhnungsausklang”.

Document acties

Share |