15-11-2017

Vertrouw geen journalisten

by J.L. de Kreek — last modified 15-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De perskaart journalisten van de Nederlandse Vereniging van Journalisten zijn niet te vertrouwen. Ook de redacties van de Publieke Omroepen inclusief de NOS zijn zuiver onbetrouwbaar. Journalisten als Chris Klomp en Marcel Gelauff misbruiken hun rol om internationaal terrorisme en internationale misdrijven onder de pet te houden. De perskaart journalistiek met voorop de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad waren al in 1922 in bezit van de Blauwdruk voor de Holocaust, geschreven door een prominente journalist die tevens de Nasi is van het eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897. De Holocaust is bedacht door een journalist.

Tijdens de voorbereidingen steunde journalisten het creatieve brein van de Holocaust met propaganda en het verspreiden van nepnieuws. Na de oorlog lopen journalisten voorop het publiek vals informerend over de Nazi-feiten der Zionisten. Harry Mulisch, Hans Knoop. Mulisch deed als journalist verslag van het proces tegen Eichmann te Israël terwijl Mulisch toen reeds wist dat Eichmann zuiver Zionist was die zijn Zionistische vrienden bediende bij het verwerven van Palestina als wereld-getto voor de Joden. 

Ook blijken journalisten niet bereid de waarheid te publiceren over de aanslagen in de VS 11 september 2001. Allemaal zien ze Amerika als het voorbeeld van vrijheid en meer, en nooit de Amerikaanse vrienden helpen met het openbaren van de waarheid. Het bondgenootschap met de Amerikanen dient kennelijk de terroristische organisatie die de aanslagen heeft bewerkstelligd. Iedereen krijgt op de middelbare school de natuurkunde-feiten onderwezen waarmee eenvoudig vastgesteld kan worden dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. 

Of dan AIDS en HIV. Hoeveel wetenschapsjournalisten kent Nederland? Geen één van hen heeft het artikel beschikbaar uit het gerenommeerde tijdschrift Science uit 1984 waarin de beroemde Aids-wetenschapper Robert Gallo bewijst dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt. HIV kan geen AIDS veroorzaken want HIV is een virus en AIDS is een syndroom. De medicijnen tegen HIV veroorzaken AIDS. Tegenwoordig sterft niemand meer aan HIV omdat de moderne medicijnen daartegen minder dodelijk zijn. Geen enkele journalist zelfs die van de GayKrant is geïnteresseerd in de feiten.

14-11-2017

Leon de Winter heeft Jodenprobleem

by J.L. de Kreek — last modified 14-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Aan de Nazipropaganda van het Twitter-account van antisemiet Hidde J. van Koningsveld van de terroristische organisatie het CIDI te zien, kan schrijver Leon de Winter zijn Jodenhaat amper onder stoelen of banken schuiven. Leon de Winter heeft het over “de traditionele anti-Israël-orgie in de VN”. “9 resoluties tegen Israël, 1 tegen Noord-Korea/Iran/Syrië”. Leon de Winter vraagt zich af of @HalbeZijlstra het woord schaamte kan spellen. Leon de Winter is grote fan van Israël. Net als Adolf Eichmann, Joseph Goebbels en Adolf Hitler.

De Zionisten en antisemieten werken al meer dan 120 jaar samen voor wereldmacht en uitroeien van de Joden. Sinds zo’n zeven jaar of meer wordt er een punt gemaakt van het keiharde feit dat de archieven der Zionisten die door internet openbaar zijn, spijkerhard bewijzen dat de Zionistische helden van Geert Wilders en hun volgers de grote organisatoren zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De Holocaust is bedacht door Theodor Herzl, de oprichter van Israël, te Parijs 08 juni 1895. Het staat gewoon in zijn dagboeken die het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf al sinds 1922 in bezit hebben.

Leon de Winter is een zogenaamd Joodse schrijver die samenwerkend met andere Zionistisch geïnspireerde schrijvers, publicisten en journalisten de Derde Wereldoorlog en de volgende Holocaust voorbereiden. Precies op dezelfde wijze als de Zionisten de Tweede Wereldoorlog en de vorige Holocaust hebben voorbereid. Kennelijk vertrouwend op successen uit het verleden. Mooie aan het internet is dat de geschiedenis transparant wordt. Niet alleen de dagboeken van Theodor Herzl kunnen in het Duits en Engels op antisemitische trefwoorden doorzocht worden, tegelijk kan middels Google gezocht worden naar wie Baron Von Hirsch eigenlijk was - met zijn Joodse getto’s in Zuid Afrika.

Joden werden vroeger als slaven in getto’s gehouden door de vrienden van de oprichters van Israël. Als volleerde managers sleepte de gettohouders hun bezit overal naartoe. De hele aarde moest gekoloniseerd worden. De Franse Revolutie, Rousseau, mensenrechten, democratie, afschaffing van slavernij, kortom De Verlichting, heeft een eind gemaakt aan dit Joods lijden. Tot grote spijt van de vrienden van Theodore Herzl die in deze journalist de man zagen die hen het wereld-getto te Palestina kon leveren als aanstaand Koninkrijk voor de familie die al sinds het heilige Romeinse Rijk ondemocratisch over alle Joden wil heersen. De aanslagen in de VS 11 september 2001 en de aanslag op de MH17 zijn de voortzetting van hún terrorisme. Waarheid is vreemder dan fictie. Leon de Winter is hardcore Nazi.

 

 

13-11-2017

Bram Bakker steunt georganiseerde misdaad

by J.L. de Kreek — last modified 13-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Arts, psychiater en publicist Bram Bakker maakt zich zorgen om de problemen in de jeugd-ggz. Bureaucratie en decentralisatie veroorzaakt wachtlijsten. De toegang voor de jeugd tot de jeugdzorg moet makkelijker zijn volgens Bram Bakker. Omdat Bram Bakker alleen naar zichzelf luistert en voortgaand een bord voor zijn hoofd houdt weet Bram Bakker niet dat de problemen in de jeugd-ggz opzettelijk zijn veroorzaakt door managers en beleidsmakers om jeugd geschikt te maken voor uithuisplaatsingen want daaraan wordt het meest verdient door de jeugdzorg.

De jeugdzorg inclusief de Raad voor de Kinderbescherming is een criminele organisatie van ambtenaren en beroepsbeoefenaars wat macht misbruikt en bevoegdheden schendt en minderjarigen gedwongen laat verdwijnen en misbruikt voor geld. De Nederlandse jeugdzorg maakt zich schuldig aan mensenhandel. Ouders en kinderen klagen al jaren over de diepliggende corruptie door de jeugdzorg. Artsen en psychiaters en psychologen en gedragsdeskundigen doen daaraan volop mee. In groepsverband jagen deze zogenaamde deskundigen op minderjarigen om ze letterlijk te roven van ouders. Voor wie dit wel eens heeft meegemaakt is het net alsof de Gestapo nooit is weggeweest. Bedrog, valsheid in geschriften, mishandeling, afspraken niet nakomen, niks is jeugdzorg gek genoeg om kinderen in de macht te krijgen. Zelfs leed toevoegen tot kinderen overlijden. Nergens worden kinderen meer mishandeld en misbruikt dan in de jeugdzorg. Niemand heeft het er over.

Psychiater Bram Bakker publiceert nooit een relevante tekst over de psychische en andere problemen van ouders en kinderen door de jeugdzorg. Advocaten kunnen in het belang van het kind praten als Brugman zonder dat iemand er aandacht aan geeft. De jeugdzorg is niet de enige vorm van georganiseerde misdaad waaraan arts, psychiater en publicist Bram Bakker steun verleent. Ook steunt Bram Bakker de onveranderlijke leugen van zijn beroepsgroep dat AIDS door HIV wordt veroorzaakt terwijl al in 1984 in Science bewezen staat dat HIV geen AIDS veroorzaakt. Wetenschap is te moeilijk voor Bram Bakker. Hij is niet in staat zijn literatuur bij te houden of feiten juist te interpreteren. Wie Bram Bakker wel eens heeft zien optreden zal opgevallen zijn dat Bram Bakker vaak met zijn benen wijd onderuitgezakt tegenover het publiek zit alsof hij wil laten zien dat zijn ballen te groot zijn om zijn knieën bij elkaar te houden. Bram Bakker kan goed rennen. Hij zou zich daartoe moeten beperken om niet het risico van conflicten te lopen.

12-11-2017

Vrienden Geert Wilders bedreigen Rechtspraak

by J.L. de Kreek — last modified 12-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Politicus Geert Wilders klaagt over de vele bedreigingen die hij krijgt terwijl de Rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door Zionistische vrienden van Geert Wilders om de Nazi-feiten van de Blonde Geit te ontkennen. Dat Wilders schuldig is aan de aanslag met een bermbom te Afghanistan april 2008 waarbij twee Nederlandse militairen zijn gesneuveld is daardoor niet algemeen bekend. De helden van Geert Wilders zijn de grote mannen achter Hitler en de gaskamers. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad, de Telegraaf, Kustaw Bessems, Jessica Durlacher, Leon de Winter, Esther Voet, GeenStijl, Matthijs van Nieuwkerk, Beatrice de Graaf zijn hiermee volledig bekend.

De vrienden van Geert Wilders in de media en journalistiek houden de kaken stijf op elkaar over de Nazi-achtergrond van Geert Wilders en zijn helden. Geert Wilders werkt voor hetzelfde Syndicaat als Adolf Eichmann en Adolf Hitler en Mengele en Ilse Koch en Ze’ev Jabotinsky en Theodor Herzl. De vrienden van Geert Wilders zijn als Zionisten verkleedde Nazi’s. Wilders zegt steeds sympathie te hebben voor Joden terwijl hij Zionistische vrienden heeft. Joden weten dat dit niet samen gaat. Nooit. Zionisten zijn geen Joden. Zionisten zijn Nazi-terroristen. Het is een terroristische omkering van feiten Joden en Zionisten aan elkaar gelijk te stellen.

Het werk van Geert Wilders moet gezien worden in de context van de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders wat na de oorlog gewoon is voortgezet en wat tevens een volgende Holocaust inhoudt die plaats zal vinden op de bergen van Israël. Dat de Zionisten al sinds 1895 een Holocaust op liefst precies zes miljoen joden ambiëren en dat Wilders het creatieve brein van de Endlösung als zijn held ziet is door terroristische bedreigingen van Zionisten aan het adres van de Nederlandse Rechtspraak nog altijd geen algemeen bekend feit. Ook de steun die Wilders ontvangt van de massamedia zoals GeenStijl is een oude traditie want de Zionisten en de Telegraaf en de Nazi’s werkte al in 1922 samen ter voorbereiding op de Holocaust.

11-11-2017

Joden ouderwets het haasje

by J.L. de Kreek — last modified 11-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Joden zijn ouderwets het haasje. In de Portugese Synagoge dreigde de Zionisten tijdens de Kristalnachtherdenking met een nieuwe Balfour-verklaring. Ook houden de Zionisten documenten onder de pet die bewijzen dat de antisemitische Lord Balfour met deze verklaring aan de familie Rothschild een flinke bijdrage heeft geleverd aan de voorbereidingen op de Holocaust. Dat de Holocaust in Parijs op 08 juni 1895 is bedacht door journalist Theodor Herzl die tevens de grondlegger is van het moderne Zionisme en de zogenaamd Joodse Staat Israël is een feit van algemene bekendheid onder Zionisten en journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf.

De locatie van het Concentratiekamp Auschwitz was al in 1933 in gebruik door de Zionisten van Betar die ook de eerste ‘Brown Shirts’ zijn. De ‘Brown Shirts’ en de SS zijn opgericht door Zionisten. Auschwitz was middels de onderneming bezit van de familie Rothschild. Meeste mensen denken dat Zionisten en Joden aan elkaar gelijk zijn terwijl Jodendom en Zionisme elkaar uitsluiten. De Zionisten weten dat zij het Jodendom ontkennen. Tegenwoordig is het niet gewoon uit de kast te komen voor haat tegen Joden. Zionisten ventileren hun Jodenhaat door iedereen die antizionistisch is van antisemitisme te betichten wetend dat Joden per definitie antizionistisch zijn.

De Zionisten werkte in 1940 samen met de Britten, de Fransen, de Nederlanders, de fascisten, de Nazi’s en het apartheidsregiem in Zuid-Afrika om de idealen van de helden van Geert Wilders compleet te realiseren, waaronder een ritueel offer van zes miljoen Joden omdat dit perfect zou zijn in verband met de Kaballah. De Zionisten zijn van plan álle Joden uit te roeien. Gespiegeld aan Ezechiël (38:8;39:2,17) bereiden Zionisten de finale Holocaust voor die “op de bergen van Israël” zal plaatsvinden met een enorme aantal lijken waardoor de begrafenis “zeven maanden lang” zal duren, door tijdens de Kristalnacht herdenking in de Portugese Synagoge de Britse vrienden te laten oproepen tot een nieuwe Balfour-verklaring.

10-11-2017

Zionisten organiseerden Kristalnacht

by J.L. de Kreek — last modified 10-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Dat de voorzitter (Nasi) van het Centraal Joods Overleg op de Nationale Kristalnacht herdenking zegt dat antizionisme de belangrijkste hedendaagse gedaante is van het antisemitisme is keihard bewijs van zijn barbaarse cultuur. Joden zijn antizionistisch ‘by design’. Zionisme is de ontkenning van Jodendom. Zionisme en Jodendom staan haaks op elkaar. De Holocaust is georganiseerd door de oprichters van Israël.

De zionisten willen niet uitgemaakt worden voor de antisemitische terroristen die ze zijn. Uit de publicaties van de oprichters van Israël blijkt zonneklaar dat zij de creatieve breinen zijn van de Endlösung en het uitlokken van de antisemieten om de “großer Versöhnungsausklang” uit te voeren. Alles rond Hitler was Zionistisch. De kompaan van Hitler tijdens de Bierkellerputch was Zionist. Goebbels was Zionist. Eichmann was Zionist. Hitler is geronseld en gefinancierd door Zionisten. De beruchte Bruinhemden is opgericht door een Zionist. De SS is opgericht door een Zionist. Het concentratiekamp Auschwitz is onder goedkeurend toezicht van de SS opgericht door de onderneming van Zionisten. Zionisten zijn antidemocratisch en tegen mensenrechten voor anderen dan hen.

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is anders dan hedendaagse Nazi’s als de voorzitter van het  Centraal Joods Overleg wil dat iedereen gelooft. Vandaag wordt de zittende en staande magistratuur door Zionisten bedreigd met afschrikwekkende consequenties om weg te kijken van de feiten die de waarheid van bovenstaand bewijzen. De bestuurders en medewerkers van het CIDI jagen op personen met Joodse achtergrond van wie leden van de familie zijn vermoord in de kampen van de Zionisten, louter omdat het Joden waren, om te zwijgen over de geschiedenis van het Zionisme. De Zionisten bereiden de volgende Holocaust op de Joden voor. Het liegen en bedriegen door zogenaamde Joden als de Nasi van het Centraal Joods Overleg is onderdeel daarvan.

09-11-2017

Hanna Luden leider Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 09-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Hanna Luden is de Ilse Koch van de 21ste eeuw. Hanna Luden vermomt antisemitisme als Zionisme. Hanna Luden weet en kan weten dat Zionisme helemaal niks met Jodendom te maken heeft. Joden zijn antizionistisch. Dit is logisch omdat de Zionistische leiders organisators zijn van Hitler en de gaskamers. De Zionistische held van Geert Wilders is geestelijk vader van de Holocaust. Hanna Luden is directeur van het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI). Met haar valt niet te praten over de Zionistische grondslag van de Holocaust.

Diverse leden van het CIDI jagen op personen met Joodse achtergrond die openbaar maken dat de Joden door de Zionisten zijn vergast. De Zionisten hebben de Endlösung bedacht in een tijd dat het heel goed ging met de Joden in West Europa. Het Zionisme is de beweging van elite tegen De Verlichting. Zionisme is zeer sterk gericht tegen mensenrechten en democratie. Zionisme is niet uit op gelijke behandeling van mensen. Zionisten willen aristocratisch wereldmacht voor zichzelf. Zionisten doen alsof zij Joden zijn zodat mensen Joden haten want antisemitisme is de smeerolie voor hun hoax.

De media speelt hierin een prominente rol. Propaganda is een krachtig wapen van de Zionisten die al sinds 1897 militair strijden tegen de aanwezigheid van Joden in Europa. De grote Zionistische leider Herzl die door Wilders als held bewonderd wordt en de Holocaust heeft bedacht was in zijn tijd prominent journalist die via uitgevers van journalistieke publicaties zijn idee voor de Endlösung heeft verspreid. Daaronder het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf. John de Mol is aandeelhouder van deelnemers aan de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders.

Terug naar Hanna Luden. Hanna Luden en de overige deelnemers aan het CIDI weten dat wat zij beweren over Joden en Zionisten spijkerharde leugens zijn. De publicaties van de Joden waarin het tegendeel wordt bewezen worden genegeerd door de Zionisten. Onder dreiging van terroristische geweld en middels terrorisme gerelateerd bedrog bewerkstelligen Zionisten dat autoriteiten deze publicaties van Joden waarin Joden de waarheid publiceren over de Joden en het voortbouwend antisemitisme en terrorisme der Zionisten ook negeren.

Hanna Luden maakt zich druk omdat mensen geloven dat de vervalste Protocollen van de Wijzen van Sion bewijs zijn van een Joods complot voor wereldmacht. Terwijl uit de authentieke dagboeken en overige originele publicaties van de helden van Wilders blijkt dat de Zionisten uit zijn op wereldmacht en zelfs samenwerken met de nazi’s, fascisten, antisemieten en andere misdadigers om de door de Zionisten bedachte Jodenvervolging te realiseren - anders zijn er nooit genoeg Joden bereid het wereldgetto te Palestina te bewonen. De Zionisten maken het leven voor de Joden in de Diaspora dermate zuur dat Joden eieren voor het geld moeten kiezen en een hut huren achter de muren van het getto wat eufemistisch de Joodse Staat Israël is genoemd.

06-11-2017

Zionisten vieren succes antisemitisme

by J.L. de Kreek — last modified 06-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Zionisten vieren deze dagen het 100-jarig succes van hun antisemitisme en terrorisme. Het was 02 november 2017 precies een eeuw geleden dat de Britse Lord Balfour de Balfour-verklaring voor een Joods thuisland in Palestina verstrekte aan een lid van de familie die later in 1940-1945 via de onderneming Auschwitz in bezit had. Deze familie was toen in 1895 reeds op de idee gebracht van de Holocaust door journalist Theodor Herzl die de grote held is van Geert Wilders en wordt geëerd als de grondlegger van de zogenaamd Joodse Staat Israël.

Dat Joden zich altijd hebben verzet tegen de Balfour-verklaring en het Zionisme en de oprichting van een Joodse Staat weten weinig mensen omdat de Joden voortgaand en met bruut geweld en dreigen met geweld de mond gesnoerd wordt door Zionisten en journalisten. Recent voorbeeld is de aanhoudende Jodenjacht van diverse bestuursleden van het Centrum Informatie Documentatie Israël en medewerkers van het NIW en de TMG tegen personen met Joodse achter grond die de waarheid en de feiten publiceren over de symbiotische samenwerking tussen de Zionisten en de Nazi’s.

Het Centrum Informatie Documentatie Israël trekt deze dagen op met allemaal zogenaamd deskundigen in het volkenrecht om het bijzondere moment van het 100-jarig bestaan van de Balfout-verklaring te vieren, niemand onderwijzend dat uit de historische archieven der Zionisten in welhaast een oogopslag blijkt dat de Zionisten en niet Adolf Hitler de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust hebben gereorganiseerd. De familie Rothschild is al in 1895 Israël als Koninkrijk toegezegd wanneer het wereldhuis van de familie de Zionistische plannen voor de Endlösung der Judenfrage steunt.

Dat de Zionisten toen schreven dat de antisemieten hun beste vrienden en trouwste bondgenoten zijn en geaccrediteerd moeten worden voor het bewaren van de openbare orde, wordt er gemakshalve nooit bij verteld door de Zionisten. Hitler is speciaal gerekruteerd door de Zionisten. Goebbels was Zionist. Eichmann zag zichzelf als échte Zionist. De kompaan van Hitler in 1923 bij de Bierkellerputsch was een Zionist. Hitler is betaald door Zionisten. Auschwitz is gebouwd door Zionisten. De Bruinhemden en de SS zijn opgericht door Zionisten. De Zionisten liepen in 1940 voorop verkondigend dat de Tweede Wereld HUN oorlog is.

05-11-2017

Bram Bakker gevaarlijk gestoord

by J.L. de Kreek — last modified 05-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Ongelooflijk hoe vaak gevaarlijk gestoorde mensen zonder goede argumenten als ‘psychiater’ worden beschouwd. De psychiatrie is het vak waarin artsen nog niet zo lang geleden lobotomie toepaste en tegenwoordig medicijnen voorschrijven tegen depressie die zelfmoord als bijwerking hebben. Psychiater Bram Bakker is in de eerste plaats arts. Na een kopstudie van vele jaren mag Bram Bakker zich psychiater noemen. Bram Bakker leeft in een wereld waarin de gemiddelde mens denkt dat AIDS door HIV wordt veroorzaakt omdat de arts dit zegt.

De gemiddelde mens denkt ook dat de torens van de Twin Towers door de vliegtuigen zijn ingestort 11 september 2001, dat de Duitsers achter de Holocaust zitten en dat er waarachtig zes miljoen Joden zijn vergast in Duitse kampen. Psychiaters als Bram Bakker die niet-gemiddelde personen voor zich krijgen met verhalen over complotten van Illuminatie en de pedo-elite die kinderen verkrachten vermoorden en opeten in de kerkers van het Paleis van Justitie diagnosticeren hen met een waanstoornis of erger.

Bram Bakker weet of kan weten dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt want hij is arts en bezit basiskennis virologie. AIDS is een syndroom. HIV is een virus. Elke basisarts weet dat een syndroom niet door een virus veroorzaakt wordt. Aan syndromen liggen complexe oorzaken ten grondslag en een virus is dat niet ook al kan een virus complex zijn. Bovendien bewijst Robbert Gallo met zijn meetgegevens in nummer 224 op bladzijde 500-503 van Science van mei 1984 dat HIV geen AIDS veroorzaakt! Ook dat de torens van de Twin Towers door de vliegtuigen zijn ingestort is niet waar. Krankzinnig dat zo veel zogenaamd weldenkenden in bijvoorbeeld de Nederlandse media daarover beweren dat de waarheid een complottheorie is. Bram Bakker kan de feiten zelf vinden op internet.

Dan de verrekte Holocaust die niet voorbij is, mede omdat Bram Bakker en de media dat van die Twin Towers kennelijk opzettelijk verkeerd begrijpen. Bram Bakker denkt dat de Holocaust is geëindigd 1945 en dat Europa is bevrijd van het kwaadaardige regiem van Hitler. Dat blijkt één grote hoax te zijn. De periode van relatieve rust na de Tweede Wereldoorlog (het tweede interbellum) was om bij te komen van het harde werken tijdens de Tweede Wereldoorlog en gedurende voorbereidingen vanaf het Eerste Zionistische Congres te Basel 1897. Bovendien moesten de muren van het wereldgetto te Palestina worden opgericht dus er was meer te doen. De Zionistische helden van Geert Wilders en hun volgers zijn de organisatoren van de Tweede Wereldoorlog en Holocaust en jagen ‘as we speak’ op Joden in Nederland om ze kapot te maken. 

Ook worden kinderen structureel vermoord, verkracht en anderszins leed toegevoegd door ambtenaren van de Nederlandse kinderbescherming. Deze weerzinwekkende ambtelijke kinderverkrachting lijkt de oorsprong te hebben in de Tweede Wereldoorlog. Artsen werken daaraan mee omdat ze bij vermoedens van kindermishandeling protocollair een zorgmelding doen aan de verwijsindex. Deze meldingen worden opzettelijk niet op waarheid getoetst door de ambtenaren van kinderbescherming terwijl de wet en het belang van het kind dit wél van hen verwacht. Na twee of drie niet op waarheid getoetste zorgmeldingen wordt het kind zonder rechtsgeldig betekende last opgepakt door een team van psychologen, psychiaters, gedragsdeskundigen, geholpen door de sterke arm om gedwongen te verdwijnen en te worden misbruikt en verkracht in pleeggezinnen of elders waar het uitkomt.

De Nederlandse samenleving is ernstig ziek. Bram Bakker is één van de vele kinderen van de diep zieke Nederlandse samenleving waarin de regelmatig door publicist Bram Bakker gebruikt media chronisch is besmet met spijkerharde leugens over de bron van het internationaal terrorisme en de daders van zeer ernstige internationale misdrijven en het oogmerk van politici, journalisten, publicisten en een grote groep artsen, psychiaters en wetenschappers. Nederland heeft een nieuwe minister van justitie van een christelijke partij wat schuldig is aan oorlogsmisdaden en terrorisme en genocide in Moslimlanden. De Nederlandse Rechtspraak vindt dat de minister niet vervolgd kan worden voor zijn genocide want het is een ambtsmisdrijf. Niemand en dan ook werkelijk niemand, inclusief Bram Bakker, zegt er wat van.

De AIDS-doden sinds 1984 zijn het gevolg van de medicatie tegen HIV en AIDS. In 1984 werd het gegarandeerd dodelijk AZT verstrekt tegen AIDS terwijl AIDS heel anders behandeld moet worden. Dat men tegenwoordig niet sterft aan HIV is omdat de medicijnen niet meer gegarandeerd dodelijk zijn. De hele cultuur van artsen en pharmachemie rond HIV en AIDS vermoordt mensen en voegt hen leed toe om daaraan te verdienen. Artsen waaronder psychiaters als Bram Bakker zijn het verlengstuk van medicijnmoordenaars die zich groen en geel verdienen aan hun  bedrog. Als gewoon gemiddelde Nederlander met het verstand van een mavo-kandidaat is daar met de pet niet bij te komen. Wetenschappers, journalisten, psychiaters en bekende publicisten als Bram Bakker liegen voortgaand de feiten alsof het gedrukt staat en worden door het bevoegd gezag geschikt gevonden te oordelen over de psyche van gewone gemiddelde burgers die compleet gestoord worden van de bullshit van onder andere Bram Bakker & co.

Document acties

Share |