08-02-2018

Frits Bolkestein extreemrechts & gevaarlijk

by J.L. de Kreek — last modified 08-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Frits Bolkestein van de VVD is op zijn pik getrapt omdat Merijn Oudenampsen hem niet heeft geraadpleegd voor zijn proefschrift The Conservative Embrace of Progressive Values. In dat proefschrift wordt Bolkestein neergezet als de gangmaker van 'Nieuw Rechts in Nederland', dat volgens Oudenampsen de weg bereidde voor de populistische opmars van Fortuyn en Wilders. Frits Bolkestein is ook niet geraadpleegd bij en tijdens de analyse die de conclusie rechtvaardigt dat Frits Bolkestein extreemrechts is met sterk antisemitische en fascistoïde trekken. Adolf Hitler is ook niet van zichzelf groot geworden.

Adolf Hitler is zorgvuldig gerekruteerd en opgevoed door zijn ‘enabelers’ die belang hadden bij een leider die niet noodzakelijk was en waarmee zij de Endlösung van alle kanten konden benaderen. Deze personen waren vooraanstaand, lieten zich in de media soortgelijk uit als Bolkestein, en waren veelal prominente schrijvers of journalisten zoals Esther Voet of Leon de Winter. De groep van deze personen is zeer goed bevriend met de politieke vereniging van Frits Bolkestein. Personen met Joodse achtergrond die de Nazifeiten van Frits Bolkestein openbaren worden bedreigd door de vrienden van de Telegraaf Media Groep om te zwijgen. Ook bedreigen en bedriegen zij rechters en rechtspraak terrorisme gerelateerd om betrokken persoon met Joodse achtergrond in het ongelijk te stellen.

De VVD is samen met het CDA de partij van de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak. Omdat ‘regime change’ het oogmerk is van deze oorlogsmisdaad moet er van terrorisme gesproken worden. Tevens is er sprake van doelbewuste genocide op Semieten in Irak omdat de partij van Frits Bolkestein accepteert dat Irak door de coalitie troepen illegaal excessief is gebombardeerd met munitie van verarmd uranium waarvan de beruchte dosis-effect-relatie bekend is bij álle leden van de Tweede Kamer en Frits Bolkestein. De Kamerstukken waaruit dit blijkt staan gewoon op internet. Een prominent lid van de partij van Frits Bolkestein, namelijk Onno Hoes, was bestuurder van de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor WOII en de Holocaust en thans samenwerkend met Frits Bolkestein de volgende Holocaust organiseert.

07-02-2018

Israëlisch Vernietigingskamp Auschwitz

by J.L. de Kreek — last modified 07-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Wie spreekt over de Zionistische betrokkenheid bij de Holocaust riskeert aangifte van de Zionisten wegens antisemitisme. Ook bedreigen en bedriegen Zionisten dan de rechtspraak om gelijk te krijgen. Waarheid is dat de leugens over Auschwitz niet van de lucht zijn. Grootste leugens is misschien wel dat de rechters van het naoorlogs proces tegen IG-Farben de vergezochte beweringen van de verdediging accepteerde dat IG Farben gebruik had gemaakt van slavenarbeid binnen de kaders van wrede en onmenselijke voorschriften die waren opgelegd door de regering van het Derde Rijk. IG-Farben was de regering van het Derde Rijk. Betar van Ze’ev Jabotinsky koos Auschwitz in 1933 als locatie voor het kamp.

Het plan voor de slavenarbeid en het transport van Joden per trein en Endlösung en Holocaust is eind 19e eeuw bedacht door de Zionistische held van Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld die in zijn tijd tevens prominent journalist was. Dat dit de waarheid is kan iedereen weten omdat deze journalist zijn plannen voor Endlösung en Holocaust en bezit name van Palestina ten koste van de Joden en het Jodendom op schrift heeft gesteld en gepubliceerd. Het staat  op www.holocaustles.nl. Ook voor de CIDI-jugend die binnenkort gaat demonstreren in Den Haag tegen de Polen omdat de Polen het zat zijn dat Auschwitz een Pools Vernietigingskamp wordt genoemd. Auschwitz was een Zionistisch kamp gebouwd op particulier initiatief van de Zionisten speciaal bedoeld om Joden als blanke slaven te houden.

Het gedoe van Adolf Hitler is welhaast persoonlijk besteld door de familie die middels de onderneming ook Auschwitz in bezit had en 100 jaar geleden de Balfour-verklaring in ontvangst heeft genomen. Deze familie wist al in 1895 dat de Endlösung zou eindigen met een “Großer Versöhnungsausklang” omdat dit toen door het creatieve brein van de Holocaust is meegedeeld aan het wereldhuis van de familie. De waarheid vertellen over Auschwitz mag niet van de Zionisten want de Zionisten vinden dit antisemitisme of Jodenhaat. De waarheid is dat de Zionisten hoofdschuldige zijn aan de Holocaust en dat zij een volgende Holocaust geagendeerd hebben die nog moet plaatsvinden op de bergen van Israël. Dit wordt eufemistisch “the complete realisation of the ideals of Herzl and Jabotinsky” genoemd. Jabotinsky schrijft in 1940 dat WOII een Joodse oorlog is.

Net als bij en tijdens de voorbereidingen op de Holocaust van 1940-1945 staan ook vandaag de zogenaamde vrienden van de Joden vooraan de feiten te verhelen of ronduit te liegen. Daarmee worden natuurlijk de onderneming van de Telegraaf Media Groep bedoeld. De Telegraaf was al in 1922 in bezit van de plannen voor de Holocaust. Mein Kamp van Hitler is uit 1926. De plannen voor de Holocaust zijn geschreven tussen 1895 en 1904 door journalist Theodor Herzl in de vorm van zijn dagboeken. Deze dagboeken zijn in 1922 feestelijk gepresenteerd in het Amsterdamse Concertgebouw en van positief commentaar voorzien door de Telegraaf. De eerst honderdvijftig pagina’s van deze 1500 pagina’s tellende dagboeken bevatten meer antisemitisme dan de hele Wannseeconferentie bij elkaar.

06-02-2018

Zionisten zijn Jodenjagers

by J.L. de Kreek — last modified 06-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Zionisten jagen op Joden in de Diaspora. Dit doen de Zionisten officieel sinds het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897. Kijk in de officiële protocollen met verslag van hetgeen is gewisseld bij en tijdens de openbare vergadering. Joden zijn verachtte bedelaars en het denken van Jean-Jacques Rousseau en de encyclopedisten is achterhaald. De voorzitter van de vergadering was journalist Theodor Herzl. Zijn rechterhand was journalist Max Nordau. Welhaast alles in verband met de Endlösung en de Holocaust komt bij de Zionisten vandaan.

Het hele plan van de Zionisten om de Joden op te jagen naar een wereldgetto te Palestina en ze rijp te maken voor de finale slachting is bedacht door niemand minder dan de held van Geert Wilders en het ideologisch voorbeeld van Hidde Jan van Koningsveld die leider is van CIDI-jugend en geen terrorist genoemd wil worden. De waarheid en de feiten staan allemaal keurig uitgestald op de website www.holocaustles.nl. De authentieke onvervalste primaire bronnen van de handen van de grote Zionistische leiders waar Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld zo verzot op zijn.

De Joden wijzen Zionisme resoluut af. Er bestaat geen Jodendom wat Zionisme accepteert. Joden erkennen natiestaat Israël niet en keren zich ervan af. Joden zijn mensen met een bepaalde hoge standaard waaronder tevens handhaving van de Drie Eden begrepen wordt. De Drie Eden zijn de protocollen van Gd zoals vastgesteld na de verwoesting van de laatste tempel. In het Jodendom wordt de verwoesting van de laatste tempel en de Diaspora gezien als sanctie van Gd omdat Joden zondigde. Afgoderij en dat soort dingen. In het Jodendom is daarover geen enkel misverstand. 

De last van Gd om te leven in de Diaspora wordt onvoorwaardelijk geaccepteerd in het Jodendom. Zionisten zijn geen Joden. De Zionisten hebben het Jodendom gekaapt en houden de Joden gegijzeld en opgejaagd door de antisemitische vrienden en bondgenoten der Zionisten. Omdat dankzij het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf Media Groep en Thierry Baudet niemand in Nederland de bewijzen van de actieve voorbereidingen op WOII en de Holocaust door de Zionisten onderwezen krijgt weten weinig mensen dat de Zionisten in ieder geval sinds 1895 symbiotisch samenwerken met hun trouwe antisemitische bondgenoten en beste antisemitische vrienden om de Endlösung en Holocaust te bewerkstelligen. 

Vroeger in het Heilige Romeinse Rijk, dat is in Oost Europa, werden Joden in getto’s gehouden door families die aristocratisch en derhalve dictatoriaal over de Joden willen heersen. Net als de Keizer van Rome. Iedereen kent Anatevka! De antisemieten die de pogroms op Joden in Oost Europa uitvoerde waren gestuurd door de Zionisten en de families die tot op de dag van vandaag het lot van de Joden in handen hebben. Deze families hebben zich industrieel georganiseerd in het “Rothschildsches Syndikat” en hadden Auschwitz in bezit toen zij daar commercieel Joden als blanke slaven hielden en door de priesters van Zion ritueel lieten wassen, vergassen en verbranden als heuse “Großer Versöhnungsausklang”.

05-02-2018

Het antisemitisme van Thierry Baudet

by J.L. de Kreek — last modified 05-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Thierry Baudet is een charlatan die doelbewust bedriegt met antisemitische insteek. De persconferentie zaterdag 03 februari 2018 van Thierry Baudet ten spijt. Bij beoordeling van de vraag of Thierry Baudet antisemiet is zijn feiten bepalend. Eerste feit wat het antisemitisme van Thierry Baudet bepaalt is zijn academische achtergrond als historicus én jurist. Tweede feit wat het antisemitisme van Thierry Baudet bepaalt is dat hij niet aan het publiek meedeelt dat de Holocaust is bedacht door Zionist én journalist Theodor Herzl. Derde feit wat het antisemitisme van Thierry Baudet bepaalt is dat deze ‘plaaggeest’ maart 2017 het CIDI-debat over Israël heeft gewonnen.

De flamboyante lijsttrekker kwam als favoriet uit de bus van een digitale stemming door het Zionistische publiek want Baudet heeft gezegd: het probleem in het Midden Oosten is onoplosbaar. Dat hoort het antisemitische publiek van Baudet graag. Het CIDI bedreigt en bedriegt de rechtspraak om personen met Joodse achtergrond in het ongelijk te stellen in verband met de feiten waaruit onweerlegbaar blijkt dat de Holocaust is bedacht door Zionist én journalist Theodor Herzl; en dat Thierry Baudet dit kan en moet weten want Thierry Baudet is historicus en wannebe minister-president en de feiten blijken uit de archieven die Thierry Baudet heeft moeten studeren om überhaupt in aanmerking te kunnen komen voor een diploma als geschiedkundige van een Nederlandse universiteit. Er speelt meer van Thierry Baudet wat het daglicht niet verdraagt.

Reeds een tijdje geleden is aangifte gedaan tegen Thierry Baudet omdat hij de kiezers en de kiesraad doelbewust heeft bedrogen in verband met het Oekraïne-referendum. Daarin spiegelt Baudet zich aan de Bierkellerputsch van Hitler en zijn Zionistische compaan Feder. Baudet flirt in zijn beeldtaal ook met Adolf Eichmann. De handtekeningen die via GeenPeil zijn verzameld zijn niet rechtsgeldig. De zaak is bij de Raad van State geweest. De Raad van State heeft de zaak wegens gebrek aan belang van de verzoeker niet inhoudelijk behandeld. De aangifte tegen Thierry Baudet en Jan Roos en GeenPeil in verband met referendumbedrog is wegens complexiteit doorgestuurd naar de specialisten. Deze complexiteit houdt verband met de gelogen geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en de aanslag op de MH17 in Oekraïne.

Thierry Baudet, Jan Roos, Geert Wilders, Bart Schut, Esther Voet, Leon de Winter zijn enkele van de grote groep prominente Nederlandse betrokkenen bij de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor WOII, de Holocaust, de aanslagen in de VS 11 september 2001, bedreigen van gezagsdragers, referendumbedrog, oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden en mogelijk de aanslag op de MH17. Het is voor het grote publiek moeilijk te zien dat Thierry Baudet zo’n grote crimineel is omdat hij voorts  één van de  historici is die beroepshalve de geschiedenis over WOII en de Holocaust liegt opdat het publiek op voorhand is misleid over waarheid en feiten en makkelijk verder in verwarring wordt gebracht over het oogmerk van Thierry Baudet en zijn procesbegeleider.

04-02-2018

Waarheid over Bitcoin

by J.L. de Kreek — last modified 04-02-2018 06:00

De waarheid over Bitcoin is dat de prijs wordt bepaald door de gekte van de markt. Des te meer de gek wat geeft voor Bitcoins des te duurder het wordt. Wat is Bitcoin eigenlijk? Vroeger werd de waarde van geld uitgedrukt in goud. Dit wordt de goudstandaard genoemd. Een munt had een bepaald gewicht in goud. Dat was dan een bepaalde hoeveelheid aardappelen of kippeneieren waard. Tegenwoordig is er geen goudstandaard. De waarde van een munt wordt min of meer bepaald door de economie van het land wat de munt slaat. Munten worden geslagen door een daartoe bevoegde. Dat is bij wet geregeld.

Bij Bitcoin is alles anders. Bitcoins worden ‘gemined’. Daar zijn dure computers voor nodig. Hoe meer 'coins' zijn 'gemined' des te moeilijker het is om een Bitcoin te vinden. Net als in de mijnen. Bitcoins worden gevonden aan de hand van berekeningen aan een blockchain.

De Bitcoin is uiteindelijk een bit-code waarvoor personen die zelf geen blockchain bezitten veel geld betalen want ze denken dat de Bitcoin het tegenwoordige digitale goud is. De Bitcoin functioneert als ruilmiddel. Dat kan uitstekend want mensen zijn vrij zelf te bepalen wat zij als beloning accepteren voor hun werk. Salaris uitkeren in Bitcoins is niet zonder risico. De prijs van de Bitcoin vertegenwoordigt geen enkele economische waarde van zichzelf in de realiteit.

De Bitcoin is een virtuele munt met een virtuele waarde die alleen bestaat in hoofden van totaal krankzinnigen die hun geld inzetten op een munt die op geen enkele manier gedekt is door goud of wet of iets anders wat waarde vertegenwoordigt. Wie Bitcoins accepteert kan net zo goed ook rietstengels accepteren als ruilmiddel. Een rietstengel van vijf centimeter is dan twee broden waard en een fles melk. Bijvoorbeeld. De Bitcoin is niks. Het woord “coin” is zuiver misleidend omdat het een code is en geen munt. De Bitcoin is een exclusieve bitcode in een bepaalde blockchain waarvan er oneindig veel bestaan kunnen met oneindig veel bitcodes. De Bitcoin is ook nog eens niet schaars, behalve gemerkt als bitcode in de blockchain van Bitcoin.org. Bitcoin is peer-to-peer-technologie. Géén munt.

02-02-2018

Auschwitz bezit Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 02-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Toen de Joden werden vermoord in Auschwitz was het bedrijf wat het kamp exploiteerde via de onderneming bezit van het “Rothschildsches Syndikat”. De locatie van het kamp is uitgezocht door Betar. Polen die zeggen dat hun land medeschuldig is aan de Holocaust riskeren tegenwoordig een boete. Tot grote woede van Holocaust-overlevenden en ondanks protesten van Israël en de VS. Dat de Holocaust is bedacht door de man die door Holocaust-overlevenden wordt bewondert als de grondlegger van Israël is een saillant detail wat personen met Joodse achtergrond niet mogen meedelen aan het publiek want anders doen de Zionisten aangiften wegens antisemitisme en bedreigen zij de rechtspraak om Joden te vervolgen.

Auschwitz was een agrarisch-model-kamp. Een Kibbutz. Het kamp is gebouwd op particulier initiatief. De SS was betrokken voor handhaving van de orde. Het grofste geweld in Auschwitz is uitgevoerd door de employés van IG-Farben.

Dit bedrijf maakte gebruik van slavenarbeid binnen het kader van wrede en onmenselijke voorschriften die waren opgelegd door Israël in oprichting. Het weerzinwekkende mensonterende werk kwam van Zionisten die al in 1895 bepaald hebben dat de Endlösung zal eindigen met een “Großer Versöhnungsausklang”. Het is de Zionisten uiteindelijk niet gelukt hun antisemitische vrienden de door hen gedroomde zes miljoen Joden totaal te vernietigen omdat de crematoria van Auschwitz gebreken vertoonde en de Russen het kamp voortijdig hebben bevrijdt.

Iedereen moet de geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust vertellen zoals Israël en de Verenigde Staten bepalen terwijl de feiten en cijfers bewijzen dat er geen zes miljoen Joden zijn vermoord en dat de Holocaust is bedacht door de man die als voorbeeld dient voor alle Zionisten op aarde. De Zionisten hebben de grootste bijdrage gekeverd aan de Holocaust. De Zionisten hebben het plan bedacht en hun antisemitische vrienden en bondgenoten gefinancierd en opgehitst tegen de Joden. Nog elke dag worden autoriteiten zoals rechters door Zionisten opgehitst tegen personen met Joodse achtergrond omdat ze niet strak in de Zionistische maat lopen.

01-02-2018

De genocide van Bert Brussen

by J.L. de Kreek — last modified 01-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Toen The Post Online nog gewoon De Jaap werd genoemd en Bert Brussen bezig was met het selecteren van de eerste medewerkers bepaalde Bert Brussen dat op De Jaap niet geschreven zal worden over de genocide van VVD en CDA in Irak. Nu op The Post Online is dat beleid gehandhaafd en geaccepteerd door prominente journalisten en psychiaters zoals Arnold Karskens en Esther van Fenema. Arnold Karskens is de beroemde Nederlandse oorlogsjournalist die iedereen de maat neemt wanneer hij vindt dat ze niet zuiver zijn. Arnold Karskens jaagt als hobby op verteerde Nazi-lijken uit WOII.

Arnold Karskens heeft ook een stichting. Dit is Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden. Deze stichting bestond al in de tijd van de oorlog zonder adequaat mandaat in Irak. Fred Teeven van de VVD was toen lid van het Comité van Aanbeveling en Arnold Karskens vervloekte elke ‘embedded’ journalist. Dat deze oorlog een eerste klas daad van terrorisme is wordt zo weinig verteld door Arnold Karskens terwijl het rapport van de Commissie Davids duidelijk bewijst dat ‘regime change’ aan de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat ten grondslag is gelegd. Dat deze oorlog en dit terrorisme door excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium genocide levert mag niet worden verteld van Bert Brussen op The Post Online.

Saillante in dit verband is het feit dat Bert Brussen heeft gewerkt voor GeenStijl en dat GeenStijl bezit is van de Telegraaf Media Groep. Ander saillant feitje wat Bert Brussen niet algemeen bekend maakt is dat de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust in Parijs zijn bedacht op 08 juni 1895 door een journalist en dat de Telegraaf al in 1922 op de hoogte was van de plannen en daarover doelbewust nepnieuws verspreidde om de Holocaust te bevorderen. Op die manier gaan de Telegraaf Media Groep en Bert Brussen ook om met de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 en de oorlog in Irak.

Er is geprocedeerd om de Nederlandse schuldigen voor de oorlog en het terrorisme in Irak te laten vervolgen. Dit is nog niet gelukt omdat hun misdaden ambtsmisdrijven zijn waarvoor de Tweede Kamer of de kroon opdracht tot vervolging moet geven. Ook de genocide van Balkenende & co in Irak wordt als een ambtsmisdrijf gezien door de Hoge Raad in een combinatie van drie raadsheren waaraan de heer mr. E.J. Numann deelneemt. De heer mr. E.J. Numann is ook  lid van de Raad van Advies van Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Stichting. Nationaal Monument Kamp Vught. Dat de aanslagen in de VS 11 september 2001 en oorlog in Irak de voortzetting zijn van de genocide van de vrienden van Bert Brussen en de Telegraaf Media Groep op de Joden zullen Bert Brussen en de Telegraaf Media Groep duur moeten betalen.

31-01-2018

Vijf jaar hét Goede Nieuws™

by J.L. de Kreek — last modified 31-01-2018 06:00

Vandaag bestaat hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl vijf jaar. Het eerste artikel van 31 januari 2013 ging over een lid van de criminele organisatie de VVD die tevens raadsheer is bij het Gerechtshof Amsterdam en in hoger beroep moest oordelen over de website www.hetzuur.nl terwijl voorts de VVD deelneemt aan de op die website behandelde oorlogsmisdaden en vrienden van de VVD de rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen om de maker van hetzuur.nl in het ongelijk te stellen.

 Hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl  heeft hoewel amper tot niet gelezen met gemiddeld 200 views per dag in de eerste vijf jaar van het bestaan een aantal opmerkelijke feiten bewezen.

Los van de feiten die bewijzen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen zijn ingestort en AIDS niet door HIV kan worden veroorzaakt. Meest opmerkelijke bewijs is natuurlijk de documenten van de ideologisch voorbeelden van journalist Esther Voet waaruit blijkt dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en ‘as we speak’ een volgende Holocaust voorbereiden.

Vijf jaar het Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl heeft rechtszaken opgeleverd. Zoals het kort geding van bepaalde medewerkers van de kinderbescherming om te zwijgen over de structurele misdaden van de organisaties in de jeugdzorg. Of de recente rechtszaak van Hidde Jan van Koningsveld die bestuurder is van de CIDI-Jugend en niet voor terrorist uitgemaakt wil worden. Die zaak loopt nog. Daarnaast is er het bewijs dat Geert Wilders en GeenStijl betrokken zijn bij misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Ook komende vijf jaar is hét Goede Nieuws™ helder en goed. Zoals het moet.

30-01-2018

Commercieel oogmerk Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 30-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten hadden een commercieel oogmerk bij de Holocaust. Door de Zionisten in 1895 nog “Großer Versöhnungsausklang” genoemd. Met de Holocaust worden de industriële belangen gediend van het “Rothschildsches Syndikat”. De organisatie van de Holocaust lag in handen van Zionisten, journalisten en het Wereldhuis van de familie Rothschild. De familie is voortgaand op de hoogte gehouden en acteerde actief statelijk om de Endlösung en de Holocaust te laten plaatsvinden.

De Holocaust is gepleegd om het “Rothschildsches Syndikat” de gelegenheid te leveren te Palestina aristocratisch het Koninkrijk Groot Israël te stichten met een Rothschild als Eerste Prins van álle Joden.

Deze agenda die aan de Holocaust ten grondslag ligt blijkt uit de publicaties van de helden van Wilders die als sinds 1895 bekend zijn onder Zionisten en journalisten.

De 110.000 Nederlandse Joden die gedeporteerd zijn waren blanke slaven van de onderneming van de familie Rothschild. De familie Rothschild droomt er al sinds het Heilige Romeinse Rijk van te heersen als Koninklijke familie over alle Joden. De banden van de familie met het Heilige Romeinse Rijk waren en zijn sterk. Daarom het zelfbestuur van Joden in getto’s in Oost Europa en de antisemitische vrienden van de familie Rothschild die de Joodse arbeidersslaven binnen de muren hielden.

Als Adolf Hitler er niet was geweest hadden de Zionisten een ander gevonden om de Duitsers te misleiden. De Zionisten waren al in 1897 opzoek naar een leider die niet nodig was en waarmee zij de Endlösung van alle kanten konden benaderen. Er was geen Jodenprobleem in West Europa. Niet in Nederland. Niet in Engeland. Niet in Frankrijk. Niet in Italië. Niet in België. Niet in Duitsland. Met dank aan de Franse Revolutie! Plotseling stond Adolf Hitler op het podium en bepaalde antisemieten de orde. De Zionisten en journalisten en uitgevers hebben daaraan sinds 1895 pro actief gewerkt omdat zij tegen democratie en tegen mensenrechten zijn en het bestuur gerevisioneerd willen hebben in de oude staat van absolutistisch heerschappij door aristocraten.

Document acties

Share |