12-11-2017

Vrienden Geert Wilders bedreigen Rechtspraak

by J.L. de Kreek — last modified 12-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Politicus Geert Wilders klaagt over de vele bedreigingen die hij krijgt terwijl de Rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door Zionistische vrienden van Geert Wilders om de Nazi-feiten van de Blonde Geit te ontkennen. Dat Wilders schuldig is aan de aanslag met een bermbom te Afghanistan april 2008 waarbij twee Nederlandse militairen zijn gesneuveld is daardoor niet algemeen bekend. De helden van Geert Wilders zijn de grote mannen achter Hitler en de gaskamers. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad, de Telegraaf, Kustaw Bessems, Jessica Durlacher, Leon de Winter, Esther Voet, GeenStijl, Matthijs van Nieuwkerk, Beatrice de Graaf zijn hiermee volledig bekend.

De vrienden van Geert Wilders in de media en journalistiek houden de kaken stijf op elkaar over de Nazi-achtergrond van Geert Wilders en zijn helden. Geert Wilders werkt voor hetzelfde Syndicaat als Adolf Eichmann en Adolf Hitler en Mengele en Ilse Koch en Ze’ev Jabotinsky en Theodor Herzl. De vrienden van Geert Wilders zijn als Zionisten verkleedde Nazi’s. Wilders zegt steeds sympathie te hebben voor Joden terwijl hij Zionistische vrienden heeft. Joden weten dat dit niet samen gaat. Nooit. Zionisten zijn geen Joden. Zionisten zijn Nazi-terroristen. Het is een terroristische omkering van feiten Joden en Zionisten aan elkaar gelijk te stellen.

Het werk van Geert Wilders moet gezien worden in de context van de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders wat na de oorlog gewoon is voortgezet en wat tevens een volgende Holocaust inhoudt die plaats zal vinden op de bergen van Israël. Dat de Zionisten al sinds 1895 een Holocaust op liefst precies zes miljoen joden ambiëren en dat Wilders het creatieve brein van de Endlösung als zijn held ziet is door terroristische bedreigingen van Zionisten aan het adres van de Nederlandse Rechtspraak nog altijd geen algemeen bekend feit. Ook de steun die Wilders ontvangt van de massamedia zoals GeenStijl is een oude traditie want de Zionisten en de Telegraaf en de Nazi’s werkte al in 1922 samen ter voorbereiding op de Holocaust.

11-11-2017

Joden ouderwets het haasje

by J.L. de Kreek — last modified 11-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Joden zijn ouderwets het haasje. In de Portugese Synagoge dreigde de Zionisten tijdens de Kristalnachtherdenking met een nieuwe Balfour-verklaring. Ook houden de Zionisten documenten onder de pet die bewijzen dat de antisemitische Lord Balfour met deze verklaring aan de familie Rothschild een flinke bijdrage heeft geleverd aan de voorbereidingen op de Holocaust. Dat de Holocaust in Parijs op 08 juni 1895 is bedacht door journalist Theodor Herzl die tevens de grondlegger is van het moderne Zionisme en de zogenaamd Joodse Staat Israël is een feit van algemene bekendheid onder Zionisten en journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf.

De locatie van het Concentratiekamp Auschwitz was al in 1933 in gebruik door de Zionisten van Betar die ook de eerste ‘Brown Shirts’ zijn. De ‘Brown Shirts’ en de SS zijn opgericht door Zionisten. Auschwitz was middels de onderneming bezit van de familie Rothschild. Meeste mensen denken dat Zionisten en Joden aan elkaar gelijk zijn terwijl Jodendom en Zionisme elkaar uitsluiten. De Zionisten weten dat zij het Jodendom ontkennen. Tegenwoordig is het niet gewoon uit de kast te komen voor haat tegen Joden. Zionisten ventileren hun Jodenhaat door iedereen die antizionistisch is van antisemitisme te betichten wetend dat Joden per definitie antizionistisch zijn.

De Zionisten werkte in 1940 samen met de Britten, de Fransen, de Nederlanders, de fascisten, de Nazi’s en het apartheidsregiem in Zuid-Afrika om de idealen van de helden van Geert Wilders compleet te realiseren, waaronder een ritueel offer van zes miljoen Joden omdat dit perfect zou zijn in verband met de Kaballah. De Zionisten zijn van plan álle Joden uit te roeien. Gespiegeld aan Ezechiël (38:8;39:2,17) bereiden Zionisten de finale Holocaust voor die “op de bergen van Israël” zal plaatsvinden met een enorme aantal lijken waardoor de begrafenis “zeven maanden lang” zal duren, door tijdens de Kristalnacht herdenking in de Portugese Synagoge de Britse vrienden te laten oproepen tot een nieuwe Balfour-verklaring.

10-11-2017

Zionisten organiseerden Kristalnacht

by J.L. de Kreek — last modified 10-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Dat de voorzitter (Nasi) van het Centraal Joods Overleg op de Nationale Kristalnacht herdenking zegt dat antizionisme de belangrijkste hedendaagse gedaante is van het antisemitisme is keihard bewijs van zijn barbaarse cultuur. Joden zijn antizionistisch ‘by design’. Zionisme is de ontkenning van Jodendom. Zionisme en Jodendom staan haaks op elkaar. De Holocaust is georganiseerd door de oprichters van Israël.

De zionisten willen niet uitgemaakt worden voor de antisemitische terroristen die ze zijn. Uit de publicaties van de oprichters van Israël blijkt zonneklaar dat zij de creatieve breinen zijn van de Endlösung en het uitlokken van de antisemieten om de “großer Versöhnungsausklang” uit te voeren. Alles rond Hitler was Zionistisch. De kompaan van Hitler tijdens de Bierkellerputch was Zionist. Goebbels was Zionist. Eichmann was Zionist. Hitler is geronseld en gefinancierd door Zionisten. De beruchte Bruinhemden is opgericht door een Zionist. De SS is opgericht door een Zionist. Het concentratiekamp Auschwitz is onder goedkeurend toezicht van de SS opgericht door de onderneming van Zionisten. Zionisten zijn antidemocratisch en tegen mensenrechten voor anderen dan hen.

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is anders dan hedendaagse Nazi’s als de voorzitter van het  Centraal Joods Overleg wil dat iedereen gelooft. Vandaag wordt de zittende en staande magistratuur door Zionisten bedreigd met afschrikwekkende consequenties om weg te kijken van de feiten die de waarheid van bovenstaand bewijzen. De bestuurders en medewerkers van het CIDI jagen op personen met Joodse achtergrond van wie leden van de familie zijn vermoord in de kampen van de Zionisten, louter omdat het Joden waren, om te zwijgen over de geschiedenis van het Zionisme. De Zionisten bereiden de volgende Holocaust op de Joden voor. Het liegen en bedriegen door zogenaamde Joden als de Nasi van het Centraal Joods Overleg is onderdeel daarvan.

09-11-2017

Hanna Luden leider Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 09-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Hanna Luden is de Ilse Koch van de 21ste eeuw. Hanna Luden vermomt antisemitisme als Zionisme. Hanna Luden weet en kan weten dat Zionisme helemaal niks met Jodendom te maken heeft. Joden zijn antizionistisch. Dit is logisch omdat de Zionistische leiders organisators zijn van Hitler en de gaskamers. De Zionistische held van Geert Wilders is geestelijk vader van de Holocaust. Hanna Luden is directeur van het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI). Met haar valt niet te praten over de Zionistische grondslag van de Holocaust.

Diverse leden van het CIDI jagen op personen met Joodse achtergrond die openbaar maken dat de Joden door de Zionisten zijn vergast. De Zionisten hebben de Endlösung bedacht in een tijd dat het heel goed ging met de Joden in West Europa. Het Zionisme is de beweging van elite tegen De Verlichting. Zionisme is zeer sterk gericht tegen mensenrechten en democratie. Zionisme is niet uit op gelijke behandeling van mensen. Zionisten willen aristocratisch wereldmacht voor zichzelf. Zionisten doen alsof zij Joden zijn zodat mensen Joden haten want antisemitisme is de smeerolie voor hun hoax.

De media speelt hierin een prominente rol. Propaganda is een krachtig wapen van de Zionisten die al sinds 1897 militair strijden tegen de aanwezigheid van Joden in Europa. De grote Zionistische leider Herzl die door Wilders als held bewonderd wordt en de Holocaust heeft bedacht was in zijn tijd prominent journalist die via uitgevers van journalistieke publicaties zijn idee voor de Endlösung heeft verspreid. Daaronder het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf. John de Mol is aandeelhouder van deelnemers aan de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders.

Terug naar Hanna Luden. Hanna Luden en de overige deelnemers aan het CIDI weten dat wat zij beweren over Joden en Zionisten spijkerharde leugens zijn. De publicaties van de Joden waarin het tegendeel wordt bewezen worden genegeerd door de Zionisten. Onder dreiging van terroristische geweld en middels terrorisme gerelateerd bedrog bewerkstelligen Zionisten dat autoriteiten deze publicaties van Joden waarin Joden de waarheid publiceren over de Joden en het voortbouwend antisemitisme en terrorisme der Zionisten ook negeren.

Hanna Luden maakt zich druk omdat mensen geloven dat de vervalste Protocollen van de Wijzen van Sion bewijs zijn van een Joods complot voor wereldmacht. Terwijl uit de authentieke dagboeken en overige originele publicaties van de helden van Wilders blijkt dat de Zionisten uit zijn op wereldmacht en zelfs samenwerken met de nazi’s, fascisten, antisemieten en andere misdadigers om de door de Zionisten bedachte Jodenvervolging te realiseren - anders zijn er nooit genoeg Joden bereid het wereldgetto te Palestina te bewonen. De Zionisten maken het leven voor de Joden in de Diaspora dermate zuur dat Joden eieren voor het geld moeten kiezen en een hut huren achter de muren van het getto wat eufemistisch de Joodse Staat Israël is genoemd.

06-11-2017

Zionisten vieren succes antisemitisme

by J.L. de Kreek — last modified 06-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Zionisten vieren deze dagen het 100-jarig succes van hun antisemitisme en terrorisme. Het was 02 november 2017 precies een eeuw geleden dat de Britse Lord Balfour de Balfour-verklaring voor een Joods thuisland in Palestina verstrekte aan een lid van de familie die later in 1940-1945 via de onderneming Auschwitz in bezit had. Deze familie was toen in 1895 reeds op de idee gebracht van de Holocaust door journalist Theodor Herzl die de grote held is van Geert Wilders en wordt geëerd als de grondlegger van de zogenaamd Joodse Staat Israël.

Dat Joden zich altijd hebben verzet tegen de Balfour-verklaring en het Zionisme en de oprichting van een Joodse Staat weten weinig mensen omdat de Joden voortgaand en met bruut geweld en dreigen met geweld de mond gesnoerd wordt door Zionisten en journalisten. Recent voorbeeld is de aanhoudende Jodenjacht van diverse bestuursleden van het Centrum Informatie Documentatie Israël en medewerkers van het NIW en de TMG tegen personen met Joodse achter grond die de waarheid en de feiten publiceren over de symbiotische samenwerking tussen de Zionisten en de Nazi’s.

Het Centrum Informatie Documentatie Israël trekt deze dagen op met allemaal zogenaamd deskundigen in het volkenrecht om het bijzondere moment van het 100-jarig bestaan van de Balfout-verklaring te vieren, niemand onderwijzend dat uit de historische archieven der Zionisten in welhaast een oogopslag blijkt dat de Zionisten en niet Adolf Hitler de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust hebben gereorganiseerd. De familie Rothschild is al in 1895 Israël als Koninkrijk toegezegd wanneer het wereldhuis van de familie de Zionistische plannen voor de Endlösung der Judenfrage steunt.

Dat de Zionisten toen schreven dat de antisemieten hun beste vrienden en trouwste bondgenoten zijn en geaccrediteerd moeten worden voor het bewaren van de openbare orde, wordt er gemakshalve nooit bij verteld door de Zionisten. Hitler is speciaal gerekruteerd door de Zionisten. Goebbels was Zionist. Eichmann zag zichzelf als échte Zionist. De kompaan van Hitler in 1923 bij de Bierkellerputsch was een Zionist. Hitler is betaald door Zionisten. Auschwitz is gebouwd door Zionisten. De Bruinhemden en de SS zijn opgericht door Zionisten. De Zionisten liepen in 1940 voorop verkondigend dat de Tweede Wereld HUN oorlog is.

05-11-2017

Bram Bakker gevaarlijk gestoord

by J.L. de Kreek — last modified 05-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Ongelooflijk hoe vaak gevaarlijk gestoorde mensen zonder goede argumenten als ‘psychiater’ worden beschouwd. De psychiatrie is het vak waarin artsen nog niet zo lang geleden lobotomie toepaste en tegenwoordig medicijnen voorschrijven tegen depressie die zelfmoord als bijwerking hebben. Psychiater Bram Bakker is in de eerste plaats arts. Na een kopstudie van vele jaren mag Bram Bakker zich psychiater noemen. Bram Bakker leeft in een wereld waarin de gemiddelde mens denkt dat AIDS door HIV wordt veroorzaakt omdat de arts dit zegt.

De gemiddelde mens denkt ook dat de torens van de Twin Towers door de vliegtuigen zijn ingestort 11 september 2001, dat de Duitsers achter de Holocaust zitten en dat er waarachtig zes miljoen Joden zijn vergast in Duitse kampen. Psychiaters als Bram Bakker die niet-gemiddelde personen voor zich krijgen met verhalen over complotten van Illuminatie en de pedo-elite die kinderen verkrachten vermoorden en opeten in de kerkers van het Paleis van Justitie diagnosticeren hen met een waanstoornis of erger.

Bram Bakker weet of kan weten dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt want hij is arts en bezit basiskennis virologie. AIDS is een syndroom. HIV is een virus. Elke basisarts weet dat een syndroom niet door een virus veroorzaakt wordt. Aan syndromen liggen complexe oorzaken ten grondslag en een virus is dat niet ook al kan een virus complex zijn. Bovendien bewijst Robbert Gallo met zijn meetgegevens in nummer 224 op bladzijde 500-503 van Science van mei 1984 dat HIV geen AIDS veroorzaakt! Ook dat de torens van de Twin Towers door de vliegtuigen zijn ingestort is niet waar. Krankzinnig dat zo veel zogenaamd weldenkenden in bijvoorbeeld de Nederlandse media daarover beweren dat de waarheid een complottheorie is. Bram Bakker kan de feiten zelf vinden op internet.

Dan de verrekte Holocaust die niet voorbij is, mede omdat Bram Bakker en de media dat van die Twin Towers kennelijk opzettelijk verkeerd begrijpen. Bram Bakker denkt dat de Holocaust is geëindigd 1945 en dat Europa is bevrijd van het kwaadaardige regiem van Hitler. Dat blijkt één grote hoax te zijn. De periode van relatieve rust na de Tweede Wereldoorlog (het tweede interbellum) was om bij te komen van het harde werken tijdens de Tweede Wereldoorlog en gedurende voorbereidingen vanaf het Eerste Zionistische Congres te Basel 1897. Bovendien moesten de muren van het wereldgetto te Palestina worden opgericht dus er was meer te doen. De Zionistische helden van Geert Wilders en hun volgers zijn de organisatoren van de Tweede Wereldoorlog en Holocaust en jagen ‘as we speak’ op Joden in Nederland om ze kapot te maken. 

Ook worden kinderen structureel vermoord, verkracht en anderszins leed toegevoegd door ambtenaren van de Nederlandse kinderbescherming. Deze weerzinwekkende ambtelijke kinderverkrachting lijkt de oorsprong te hebben in de Tweede Wereldoorlog. Artsen werken daaraan mee omdat ze bij vermoedens van kindermishandeling protocollair een zorgmelding doen aan de verwijsindex. Deze meldingen worden opzettelijk niet op waarheid getoetst door de ambtenaren van kinderbescherming terwijl de wet en het belang van het kind dit wél van hen verwacht. Na twee of drie niet op waarheid getoetste zorgmeldingen wordt het kind zonder rechtsgeldig betekende last opgepakt door een team van psychologen, psychiaters, gedragsdeskundigen, geholpen door de sterke arm om gedwongen te verdwijnen en te worden misbruikt en verkracht in pleeggezinnen of elders waar het uitkomt.

De Nederlandse samenleving is ernstig ziek. Bram Bakker is één van de vele kinderen van de diep zieke Nederlandse samenleving waarin de regelmatig door publicist Bram Bakker gebruikt media chronisch is besmet met spijkerharde leugens over de bron van het internationaal terrorisme en de daders van zeer ernstige internationale misdrijven en het oogmerk van politici, journalisten, publicisten en een grote groep artsen, psychiaters en wetenschappers. Nederland heeft een nieuwe minister van justitie van een christelijke partij wat schuldig is aan oorlogsmisdaden en terrorisme en genocide in Moslimlanden. De Nederlandse Rechtspraak vindt dat de minister niet vervolgd kan worden voor zijn genocide want het is een ambtsmisdrijf. Niemand en dan ook werkelijk niemand, inclusief Bram Bakker, zegt er wat van.

De AIDS-doden sinds 1984 zijn het gevolg van de medicatie tegen HIV en AIDS. In 1984 werd het gegarandeerd dodelijk AZT verstrekt tegen AIDS terwijl AIDS heel anders behandeld moet worden. Dat men tegenwoordig niet sterft aan HIV is omdat de medicijnen niet meer gegarandeerd dodelijk zijn. De hele cultuur van artsen en pharmachemie rond HIV en AIDS vermoordt mensen en voegt hen leed toe om daaraan te verdienen. Artsen waaronder psychiaters als Bram Bakker zijn het verlengstuk van medicijnmoordenaars die zich groen en geel verdienen aan hun  bedrog. Als gewoon gemiddelde Nederlander met het verstand van een mavo-kandidaat is daar met de pet niet bij te komen. Wetenschappers, journalisten, psychiaters en bekende publicisten als Bram Bakker liegen voortgaand de feiten alsof het gedrukt staat en worden door het bevoegd gezag geschikt gevonden te oordelen over de psyche van gewone gemiddelde burgers die compleet gestoord worden van de bullshit van onder andere Bram Bakker & co.

03-11-2017

Jodenvervolging anno 2017

by J.L. de Kreek — last modified 03-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Anno 2017 wordt de Jodenvervolging voortgezet door de samenwerkende combinatie van Zionisten en journalisten die ook 1940-1945 de Jodenvervolging heeft geregeld. In het onderwijs worden studenten overstelpt met stapels nutteloos papier om te voorkomen dat de nieuwe generatie zicht krijgt op daders uit het verleden. De paar boeken die bewijzen dat de helden van Geert Wilders de grote mannen zijn achter Hitler en de gaskamers worden vakkundig uit de openbaarheid gehouden. De boeken staan op Internet en worden slechts door een handjevol buitenstaanders gelezen.

Net als tijdens de voorbereidingen op de Holocaust van 1940-1945 spannen journalisten samen met Zionisten en hun veelal kapitaal krachtige vrienden. De Telegraaf Media Groep blinkt uit in betrokkenheid bij de terroristische organisatie van de helden van Wilders. De grote leiders van weleer kent men alleen van naam want ze stierven respectievelijk in 1904 en 1940. Ze worden in Israël geëerd als grondleggers van de Joodse Staat terwijl Joden de rechtmatigheid van deze claim sinds de opkomst van het Zionisme met klem ontkennen. Zionisten en journalisten in binnen en buitenland zijn de grote kwartiermakers van internationaal terrorisme en internationale misdrijven.

Joden moeten ouderwets op hun tellen passen in verband met Zionisten en journalisten want het zijn ouderwets de verraders van de Heilige Joodse Zaak. Israël is gebouwd om de Joden te kerstenen. Hitler en de helden van Wilders zijn de stichters van het wereldgetto. Journalist Theodor Herzl is het creatieve brein van de Holocaust. Hij schreef erover in zijn dagboeken en aan het Syndicaat wat hem hielp zijn ideaal voor radicale verlossing te realiseren, waaronder: voor het vuile werk samenwerken met antisemieten en om het antisemitisme te laten toenemen; en het vertellen van sprookjes aan en over Joden; en bruut geweld om verzet tegen het terrorisme der Zionisten neer te slaan.

Het grote verschil tussen Joden en Zionisten is de afwezigheid van handhaving van de Drie Eden door Zionisten. Zionisten stelen de naam Israël van de Joden, nemen Joodse vormen aan, hebben sjoels en rabbijnen en en lezen een Thora, alleen houden zich niet aan de basisbeginselen van het Jodendom sinds de Diaspora. Voor een Jood is dit allemaal vanzelfsprekend. Voor het grote publiek kan dit anders zijn want het wordt schandalig misleidt door Zionisten en journalisten en overigens wetenschappers en politiek over de Zionistische grondslag van de Holocaust en de schuld van de Duisters daaraan. De Duisters wordt een veel te groot verwijt gemaakt. De Jodenvervolging was geen beweging geworteld in de Duitse onderbuik.

De Jodenvervolging was een vooropgezet en beoogd gevolg van een langlopende antisemitische haatcampagne die Zionisten en journalisten sinds de helft van de 19e eeuw tegen Joden en overigens andere minderheden voeren. Dit is de reactie van handlangers van industriëlen en aristocraten die tot dan gewend waren de dienst uit te maken en sinds de Franse Revolutie macht en rijkdom moesten delen met gewone burgers. Zonder Zionisme was er geen Holocaust geweest. Door de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap van de Franse Revolutie verdampte het antisemitisme in West Europa.

Tot de opkomst van het Zionisme hebben de Joden in Europa een gouden tijd meegemaakt sinds De Verlichting. De Zionisten maakte daaraan willens en wetens een eind beginnend met het Eerste Zionistische Congres te Basel augustus 1897 en het ridiculiseren van De Verlichting en het ritueel in groepsverband verachten van Joden. Zionisten zijn van mening dat Joden verachtte bedelaars zijn en op elkaar moeten schieten en vernietigd moeten worden en dat hun vrije meningsuiting vergaand moet worden beperkt om te voorkomen dat een enkeling de Zionisten ontmaskert als zuiver Nazi’s.

02-11-2017

Beatrice de Graaf radicaal verlossen

by J.L. de Kreek — last modified 02-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Ze praat snel en veel aan de tafel van Matthijs van Nieuwkerk bij de Wereld Draait Door terwijl ze weet dat ze niet het hele verhaal vertelt en de waarheid willens en wetens niet in openbaarheid brengt. Professor dr. Beatrice de Graaf houdt het verhaal van terrorisme gaande door het zicht van het publiek weg te houden op de feiten. Het internationaal terrorisme kwam in de aandacht met de aanslagen in de VS 11 september 2001. Beatrice de Graaf is één van de wetenschappers die weet of moet weten dat de vliegtuigen niet het instorten van de torens van de Twin Towers kunnen verklaren.

Ook moet Beatrice de Graaf weten dat de Zionisten en niet Het Duitse Rijk de creatieve breinen zijn van Hitler en de gaskamers. Beatrice de Graaf is historicus. De feiten waaruit blijkt dat de Zionisten schuldig zijn aan de Tweede wereldoorlog en Holocaust blijkt uit documenten die gearchiveerd zijn in openbare bibliotheken van Nederlandse Universiteiten. Ook staan de documenten op internet in het Duits en Engels. De islamitische Staat waarover Beatrice de Graaf vurig spreek bij de Wereld Draait Door van de VARA is opgericht door de politieke partij van Beatrice de Graaf in samenwerking met andere Christelijke partijen in binnen en buitenland.

De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn gepleegd en IS is opgericht door Christenen al dan niet samenwerkend met Zionistische vrienden waarmee zij in de Tweede Wereldoorlog ook de Joden ritueel gewassen, vergast en verbrand hebben. De aanslagen in de VS 11 september 2001 waren een politieke keuze van Christenen en de volgende rituele handeling van de terroristische organisatie van de helden van Wilders op weg naar wereldmacht. De agenda voor wereldoverheersing van de terroristische organisatie van de helden van Wilders is gekopieerd van ouderwetse Katholieke Eindtijd fantasieën.

De Eindtijd is vandaag. Het Goede Nieuws™ heeft meer nieuwswaarde dan de krant van morgen en Beatrice de Graaf vervult een kwalijke rol ten behoeve van de strijd van Satan tegen de regering van Gd. Beatrice de Graaf heeft meer gebreken. Ze is Christen, zegt ze, en ze is niet eens in staat in de Bijbel te lezen zoals het er staat namelijk dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal, en dat het Oude testament in Hooglied reeds voorafschaduwd naar Mohammed die ook door Jezus Christus is voorzegd. De aanslagen in de VS 11 september 2001 en de oorlogen in Irak en Afghanistan en elders in Islamitische landen is het gevolg van de eeuwige niet aflatende lust van blanke Christenen naar radicale verlossing gespiegeld aan Ezechiël waaronder de finale oplossing van het Jodenvraagstuk.

01-11-2017

Zionisten bestelde trein Anne Frank

by J.L. de Kreek — last modified 01-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Het weeklagen van Zionisten en hun vrienden over de trein in Duitsland die naar Anne Frank is vernoemd omdat de 15 jarige Anne Frank per trein naar het kamp is gedeporteerd en vermoord, klinkt als jammerlijk gejank van antisemieten die verhelen dat zij de trein van Anne Frank hebben besteld. In 1896 reeds schreef de grote Zionistische leider Herzl in zijn epistel the Jewisch State: “Freight and carriage must be made as cheap as possible for our people, because every traveler will pay his own expenses. The middle classes will travel with Cook's tickets, the poorer classes in emigrant trains.”

Iedereen die met belangstelling heeft gekeken naar Shoah van Claude Lanzman weet dat in Auschwitz de bekende veewagons vol mensen arriveerde én de veel minder bekende luxe Pullman wagons met slaapplaatsen en restauratie voor de rijke lui. De geschiedenis van de genocide op Anne Frank wordt nooit verteld zoals deze is want nog altijd overheersen de Zionisten en hun vrienden. De Zionisten werken al sinds de 19e eeuw actief aan de voorbereidingen op de Holocaust die zij toen nog "Großer Versöhnugausklang” noemde. Beide betekent hetzelfde. Een ritueel afsluitend offer ter verzoening met de kosmos en voor zegeningen bij en tijdens de overigens met het Jodendom in strijd zijnde kolonisatie van Palestina.

Tot nu hebben de Zionisten en hun vrienden succes. Ondanks dat de feiten op straat liggen weten meeste mensen niet dat de Zionisten en hun vrienden de grote mannen en vrouwen zijn achter Hitler en de gaskamers. Auschwitz was een Zionistisch kamp waarvan de locatie al in 1933 in gebruik was door de Zionisten. Het kamp is gebouwd op particulier initiatief van IG-Farben. IG-Farben was bezit van Zionisten en heeft keurig vergunning aangevraagd voor het agrarisch modelkamp. Allemaal na te lezen in het boek over de bouwplannen van Auschwitz. Daarin staat ook de authentieke foto van douches die als douches gebruikt worden. De Zionisten en het Wereldhuis van de familie Rothschild hadden al in 1896 het oogmerk zes miljoen Joden te laten offeren door hun antisemitische vrienden.

Uit het boek Auschwitz van de historicus Van der Pelt blijkt ook dat de uitspraken in de rechtszaken rond de moorden in Auschwitz deels op gerechtelijke dwalingen berusten, omdat het personeel van IG-Farben het bruutst geweld op de Joden uitvoerde. Niet de SS en zelfs niet de Kapo’s of Oekraïners waren het gewelddadigst in Auschwitz. Uit de dagboeken en overige publicaties van de Zionistische leiders die gewoon op internet zijn te vinden blijkt in een oogopslag dat zij en niet Hitler, of Himmler, of Eichmann of Heydrich de Endlösung en de Holocaust hebben bedacht en de antisemieten hebben geaccrediteerd voor de uitvoering vertrouwend op het voortbouwend bondgenoot- en vriendschap. De Zionisten vochten aan de zijde van Hitler en Mussolini en zijn het creatieve brein van de Endlösung en de Holocaust en daarmee de moord op Anne Frank.

Document acties

Share |