05-03-2018

Veiligheid Joden géén spelletje

by J.L. de Kreek — last modified 05-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Oberführer Hidde Jan van Koningsveld van de CIDI-jugend lijkt te denken dat de veiligheid van de Joden een spelletje is en dat het aan hemzelf ligt of hij de Drie Eden handhaaft of niet. Hidde Jan van Koningsveld bedreigt en bedriegt de Rechtspraak terrorisme gerelateerd om site dezes de mond te snoeren in verband met de Zionistische grondslag van de Holocaust. Hidde Jan van Koningsveld is in zijn rechtszaak tegen de Joden uitgebreid geïnformeerd over het feit dat de schrijver van de waarheid over het antisemitisme van Hidde Jan van Koningsveld en de Zionisten een Joodse achtergrond bezit en het Jodendom áltijd serieus neemt.

Het Jodendom is zuiver antizionistisch. Hidde Jan van Koningsveld wil daar niet aan en eist van de Rechtspraak dat zijn antisemitisch bedrog als waarheid geaccepteerd wordt. Hidde Jan van Koningsveld en Esther Voet zijn volgers van de helden van Geert Wilders die de nooit eerder ontmaskerde grote voortrekkers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Adolf Hitler kwam pas op de proppen toen de Zionisten en hun vrienden in de media al sinds 1895 zeer actief de nodige voorbereidingen voor zijn leiderschap getroffen hadden. Hitler is besteld en betaald door het Syndicaat wat Auschwitz in bezit had en verantwoordelijk is voor 9/11 en de actuele oorlogen in Moslimlanden.

Die conflicten zijn allemaal in het belang van de familie die, overigens ondemocratisch want aristocratisch, wil heersen als Vorst over álle Joden met het wereld-getto te Palestina als Koninkrijk. De Joden zijn gewassen (@!), vergast en verbrand als officieel Zionistisch ritueel gespiegeld aan een traditionele Holocaust ter zegening van de wederrechtelijke kolonisatie van de - voor Joden - Heilige Staat Palestina. Holocausten is heel gewoon voor Joden. Een Holocaust is een brandoffer of zoenoffer wat bestaat uit bijvoorbeeld een kip of een geit. Journalist (!) Theodore Herzl die tevens grondlegger is van het Zionisme van Hidde Jan van Koningsveld, heeft in zijn zieke geest dit ritueel uitvergroot tot een "Großer Versöhnungsausklang" wat hij al in 1895 de Rothschilds voor commercieel gebruik heeft ingefluisterd. De Zionisten en hun media hebben nog een volgende Holocaust op de agenda staan die moet plaatsvinden op de Bergen van Israël. Hoewel Hidde Jan van Koningsveld in zijn rechtszaak tegen de Joden authentieke documenten en een context getrouwe analyse waaruit de feiten in welhaast een oogopslag blijken onder ogen heeft gekregen, blijft hij schijten op de Joodse waarheid dat Zionisten vieze varkens zijn die in het kot horen!

04-03-2018

Dieselgate is húge

by J.L. de Kreek — last modified 04-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Meeste mensen hebben geen idee hoe groot dieselgate in werkelijkheid is en hoe vreselijk iedereen genaaid wordt door de eigen Overheid en de auto-industrie. De dieselmotor is een geweldig zuinige en sterke motor die niet het probleem is van de luchtvervulling in steden. De hetze tegen de diesel laat goed zien dat de zogenaamd milieubewuste deskundigen die vinden dat de diesel uit de stad moet tevens ongeletterd of gewoon dom zijn. De herkomst van de brandstof is de bron van vervuiling. Niet de dieselmotor. De dieselmotor is goed. Aan de pomp geleverde brandstof is het probleem.

Bijna elke diesel zal aan de huidige Euro 5/6 standaard kunnen voldoen als iedereen CyClox kan tanken. Met CyclOx wordt een oude Daf Eruo III truck afgesteld op Euro VI. Al die transportbedrijven hebben moeten investeren in nieuwe voertuigen in verband met milieuzones terwijl de Overheid gewoon via een besluit van de minister CyClox verplicht kan stellen aan de pomp zodat die trucks vanaf pomp binnen de Euro-normen uitstoten. Hoezo milieuzones niet concurrentie vervalsend? Volkswagen en Mercedes verkopen nieuwe dieselauto’s waarbij de computer bepaalt wat de uitstoot is. Omdat de software is gemanipuleerd leveren deze auto’s meer uitstoot dan volgens de specificaties. Nou en!

Als de Overheid in heel Europa CyClox verplicht stelt is het uitstoot-probleem voor wat betreft diesel opgelost en hebben alle steden de strenge Europese milieunormen wat betreft de dieseluitstoot behaalt. Dan zijn Volkswagen en Mercedes verlost van hun emissieschandalen. De dieselmotor is lang zo kieskeurig niet qua brandstof als de benzinemotor. Benzinemotoren zijn lang zo betrouwbaar niet als een goede diesel. Een goede diesel werkt zelfs op afgewerkt frituurvet en wanneer iedereen aan de pomp gewoon CyClox kan tanken in plaats van de vervuilende brandstoffen van Shell en Esso is het milieuprobleem voor wat betreft de diesel opgelost.

03-03-2018

Joodse riooljournalistiek

by J.L. de Kreek — last modified 03-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Journalist Bart Schut van het Nieuw Israëlitisch Weekblad wil graag doorgaan voor Joodse journalist die werkt bij een Joods blad, ondanks dat Bart Schut en de hoofdredacteur van het NIW niet Joods zijn. Des te opmerkelijker is het dat Bart Schut weigert aan het publiek mee te delen dat de grote daders van de Holocaust nooit zijn ontmaskerd en dat hun opvolgers dagelijks duizenden Semitische slachtoffers maken en aanslagen op Joden bewerkstelligen. Bart Schut als journalist van de Joodse media heeft er vanzelfsprekend persoonlijk belang bij dat iedereen ermee bekend is dat de grondleggers van de zogenaamd Joodse Staat Israël de grote organisatoren zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Journalist Bart Schut van het zogenaamd Joodse NIW verzaakt doelbewust zijn journalistieke taak. Dankzij de valse hoedanigheid die Bart Schut willens en wetens aanneemt denkt het publiek dat Bart Schut daadwerkelijk journalist is die écht werkt bij een Joods blad wat zuiver Joodse journalistiek bedrijft. Voor de veiligheid van Joden overal te wereld is het noodzakelijk dat journalisten in het algemeen en Bart Schut in het bijzonder eerlijk zijn over de Zionistische grondslag van de Holocaust. Omdat Bart Schut door zijn journalisme en betrokkenheid bij het NIW bekend moet zijn met de dagboeken van de grote Zionistische leider Theodore Herzl kan Bart Schut weten dat er meer staat te gebeuren waarbij grote aantallen Joodse slachtoffers zullen vallen en dat de antisemitische genocidale daders Zionistisch zijn.

Het bijzondere aan de Holocaust is dat de Zionistisch geïnspireerde journalist Theodore Herzl het creatieve brein is. Elke zichzelf respecterende journalist, zeker die van de Joodse pers, kan dit in een oogopslag in de dagboeken van deze genocidale antisemiet zien en begrijpen. Theodore Herzl was een afvallige. Ziek jaloers op de gojim. Afkomstig uit een Joods orthodox gezin en belast met een diepliggende haat tegen de Joodse orthodoxie. Om zijn ego te bevredigen en in aanzien te stijgen van Katholieken, antisemieten en ongelovigen anderszins bedacht Theodor Herzl de Endlösung. Theodor Herzl schrijft zelf in zijn dagboeken dat niemand minder dan hij persoonlijk van de finale Endlösung een internationaal discussie heeft gemaakt en dat het antisemitisme in West Europa in die tijd welhaast was verdampt. De rest van de waarheid over de Holocaust en de symbiotische samenwerking tussen de Zionisten en de antisemieten kan journalist Bart Schut lezen op www.holocaustles.nl.

02-03-2018

VVD = antisemitisch

by J.L. de Kreek — last modified 02-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De VVD is betrokken bij de oorlog op valse voorwendselen in Irak. De bevolking van Irak is zuiver Semitisch. De Joden komen uit Irak. De VVD is ook betrokken bij het Centrum Informatie Documentatie Israël. Onno Hoes was voorzitter. VVD en het CIDI werken samen in hun gezamenlijke hetze tegen Palestijnen. Palestijnen zijn net als de bevolking van Irak zuiver Semieten. Niet weinig Palestijnse families waren vroeger Joods en zijn bekeerd. CIDI en de VVD houden doelbewust onder de pet dat Zionisten de geestelijk vaders zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Meeste mensen denken dat de Holocaust een Duitse of Poolse aangelegenheid is. Er wordt gesproken over de Poolse Holocaust omdat Auschwitz in Polen ligt.

Niemand wordt verteld dat de Zionistische milities van Betar de locatie van het kamp al in 1933 hebben uitgekozen en dat Auschwitz is gebouwd door de onderneming van de familie die zichzelf ziet als aanstaande Koninklijke familie van alle Joden.

Ook wordt niemand verteld dat de Holocaust is bedacht door journalist Theodor Herzl. In Parijs op of rond 08 juni 1895. Dit kan iedereen weten omdat deze journalist zijn ideeën heeft opgeschreven in zijn dagboeken die in 1922 in het Duits zijn gepubliceerd. De Tweede Wereldoorlog, de Holocaust zijn georganiseerd door Zionisten. 

Hitler is speciaal gerekruteerd door Zionisten. Hitler is betaald door Zionisten. De naam Hitler verwijst naar Joden. De familie Hitler woont tegenwoordig in Israël. Personen met Joodse achtergrond waarvan Joodse leden van de familie zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog in de concentratiekampen der Zionisten worden bedreigd door Zionisten om hierover te zwijgen.

Tevens worden rechters en de Rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door Zionisten om de waarheid van bovenstaande feiten te ontkennen. Joden zijn per definitie antizionistisch. Zionisten zijn collectief en individueel de grootste antisemieten op aarde en een terroristische organisatie. De Joden zijn door de Zionisten vermoord. De VVD neemt geen afstand van deze terroristen. De VVD werkt met ze samen.

01-03-2018

Wapenlobby NRA onconstitutioneel

by J.L. de Kreek — last modified 01-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Amerikanen zijn niet zo goed in het lezen of begrijpen van de eigen grondwet. Amerikanen denken dat in Amerika grondwetelijk is vastgelegd dat individuele burgers het recht bezitten wapens te dragen. Dat wordt de “Second Amendment to the United States Constitution” genoemd. In dit tweede amendement op de Amerikaanse grondwet staat: “A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.”

Dit gaat over het zelfverdedigingsrecht van de individuele Staten, mede ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Unie of de Federatie. "The People" in dit amendement slaat op “We The People” uit de preambule en ziet op de democratische vertegenwoordiging van onderscheidenlijke Amerikaanse Staten en ziet niet op het recht van burgers om wapens te dragen.

The people betekent”: “the mass of persons without special distinction, privileges, etc” of “the body of persons in a country”. “The people” in “the Second Amendment to the United States Constitution” slaat op geen enkele manier op individuele personen. “The people” is de anonieme massa of de collectieve vertegenwoordiging of te wel het bestuur van de onderscheidenlijke Staten van de Unie van landen die de Verenigde Staten zijn. 

A well regulated Militia” is een organisatie dat militair opereert zonder te bestaan uit professionele soldaten. De onderscheidenlijke Amerikaanse Staten hebben kennelijk geen recht op een eigen professioneel leger. Elke Amerikaanse Staat heeft wel recht op een “well regulated Militia” of “National Guard”. De “Second Amendment to the United States Constitution” slaat op het recht van de leden van de Nationale Guarde om wapens te dragen.

"We The People” hebben blijkens de preambule van de Amerikaanse grondwet het oogmerk een perfectie Unie te vormen. Als individuele personen, welhaast ongeacht, wapens kunnen kopen in de Verenigde Staten van Amerikaan om zich bijvoorbeeld te verdedigen tegen het gebruik van wapens door andere particuliere wapenbezitters ontstaat er een ongrondwettelijke omstandigheid die illegaal wordt aangemoedigd door de Amerikaanse wapenlobby.

Het onderscheid met personen wordt door de Amerikaanse grondwet zelf gemaakt want wanneer het gaat over de individuele burger heeft de Amerikaanse grondwet het over “person”. “The People” bestaat uit “persons” en zijn “we” omdat ze meervoudig zijn verenigd in een perfecte unie die particulier wapenbezit niet grondwettelijk toestaat en de Staten en de Unie het geweldsmonopolie levert. Zoals het hoort in een beschaafde samenleving.

28-02-2018

Anti-Zionisme kernwaarde Jodendom

by J.L. de Kreek — last modified 28-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Ook het liberale Jodendom is anti-Zionistisch. Een bestuurder van de CIDI-jugend maakt ruzie met site dezes over berichten in verband met zijn antisemitisch gehufter. In de rechtszaak die dit roodnekje is gestart ontkent hij alles waarvoor het Jodendom staat en noemt hij zichzelf actief lid van de Joodse gemeenschap. Het CIDI met Esther Voet, Bart Schut en Hidde Jan van Koningsveld is Zionistisch. Zionisme kan ook worden samengevat als diaspora revisionisme wat synoniem is aan antisemitisme. Joden zijn anti-Zionistisch.

Zionistische Joden bestaan niet. In het Jodendom kan men dermate liberaal zijn dat men zonder naar de Synagoge te gaan toch Jood kan zijn. Als men de Drie Eden handhaaft. De Drie Eden zijn de normen en waarden van het Jodendom sinds de Diaspora. De Diaspora is de verstrooiing van de Joden over aarde.

De Joden komen oorspronkelijk uit Irak. Tot ongeveer 2000 jaar geleden, rond de tijd van Jezus Christus, waren de Joden bestuurders van het huidige Palestina. Omdat de Joden er toen, populair gezegd, een potje van maakte, heeft Gd de Joden het bestuur over Palestina ontnomen en hen handhaving van de Drie Eden opgelegd.

Dit is in het Jodendom een vaststaand feit. In het Jodendom bestaat geen discussie over de vraag of de Joden door Gd in de Diaspora geplaatst zijn en in relatie tot Gd gehouden zijn de Drie Eden te handhaven. Hidde Jan van Koningsveld die rechten studeert in Utrecht en advocaat wil worden en naar eigen zeggen actief lid is van de Joodse gemeenschap beweert in rechte dat Zionisme niet gelijk gesteld moet worden aan terrorisme of dat de Zionisten geen terroristische organisatie zijn. Het creatieve brein van de Holocaust is de grondlegger van de zogenaamd Joodse Staat Israël.

Vroeger, tot 120 jaar geleden, werd met Israël de Joden bedoeld. De Joden verstrooid over aarde waren Israël. Toen kwam in 1895 journalist Theodor Herzl op de proppen die met Zwitserland als thuishaven en uitgevers en banken als vrienden ter "Endlösung der Judenfrage" het fundament legde voor de zogenaamd Joodse Staat. Omdat de Joden op grond van de Drie Eden geen Joods nationalisme kennen en op grond van hetzelfde verbond met Gd niet deelnemen aan politiek of bestuur van een overheid, wat logisch is want Joden worden bestuurd door Gd en zijn geen managers van de Organen van Satan, kon Herzl de Joden niet collectief en individueel in Palestina krijgen zonder de antisemitische vrienden en bondgenoten der Zionisten de “Großer Versöhnungsausklang”, wat een krachtig synoniem is voor Holocaust, te laten uitvoeren.

De antisemieten zijn al in 1897 door de Zionisten geaccrediteerd voor het handhaven van de openbare orde. Dit kan iedereen weten omdat de Zionistische leider Herzl in zijn dagboeken zijn dagelijkse gang van zaken en bedoelingen zorgvuldig heeft opgeschreven. De Telegraaf bezat deze dagboeken van de in 1904 overleden Zionistische leider en journalist Herzl reeds in 1922. De Telegraaf vond het prachtig. Het virulente antisemitisme en het commerciële oogmerk van de door de Zionisten georganiseerde Tweede Wereldoorlog en de Holocaust blijkt reeds uit de eerste makkelijk te lezen pagina’s van de dagboeken van de grote Zionistische leider Herzl die de Zionisten altijd voor zichzelf gehouden hebben en waarover historicus Thierry Baudet kennelijk doelbewust zwijgt!

27-02-2018

Journalisten initiators conflict Syrië

by J.L. de Kreek — last modified 27-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Het huidige conflict in Syrië vloeit voort uit de Zionistische plannen van het creatieve brein van de Holocaust. Dit was de prominente journalist Theodor Herzl. Herzl ontwikkelde het plan voor de Holocaust voor het Wereldhuis van de familie Rothschild om Palestina als Koninkrijk Groot Israël in eigendom te krijgen. Het actuele conflict in Syrië was al in 1897 voorzien door de oprichters van Vereniging Erez Israël. Dit is de terroristische organisatie die de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft bewerkstelligd en de militaire operaties voor het aanstaande Koninkrijk der Rothschilds verzorgt.

Zoals de SS en de Gestapo bondgenoten en vrienden waren van journalisten en Zionisten, en door de Zionisten zijn betaald of anderszins aangezet om de Joden te vervolgen, zo hebben journalisten en Zionisten ook het conflict in Syrië geregeld als onderdeel van de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld en de Telegraaf Media Groep en de Volkskrant. In de Nederlandse media is nergens de waarheid of de feiten te vinden in verband met de grondslagen van de tegenwoordige gewapende conflicten. Vrijwel alle journalisten praten na wat van Overheidswege wordt ingefluisterd en doen zelf geen onderzoek. De weerstand van de journalistiek tegen de waarheid en de feiten gaat zo ver dat journalisten zelfs mishandelen en bedriegen en bedreigen om gelijk te krijgen.

Jan Roos loopt rond door Amsterdam met een kapmes om gelijk te krijgen. GeenStijl bedreigt gezagsdragers om gelijk te krijgen. Arnold Karskens bedreigt en beledigt mensen om gelijk te krijgen. De Wereld Draait Door mishandelt mensen om gelijk te krijgen. Allemaal lachen ze de boodschapper uit en negeren zij de spijkerharde feiten die authentiek opschrift zijn gesteld door de personen die de feitelijke organisatoren zijn van Hitler en de gaskamers. Hitler is speciaal gerekruteerd. Hitler is geproduceerd. Hitler is het product van de wil en het werk van journalisten en Zionisten. Hun agenda uit 1897 bepaalt het geweld, de oorlog en het terrorisme van vandaag.

25-02-2018

Zuur voor Marco Kroon

by J.L. de Kreek — last modified 25-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De kwestie rond majoor Marco Kroon laat goed zien dat journalisten media breed helemaal niet bezig zijn met waarheid of feiten. Er is diepgravend onderzoek gedaan naar de complexe factoren die ten grondslag liggen aan dreigingen en geweld uit Jihadistische hoek. De Rechtspraak wordt door journalisten met Zionistische ambities terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om de bevindingen van dit onderzoek te ontkennen en weg te kijken van wat er waarachtig aan de hand is.

De missie van Marco Kroon waar zo veel gedoe over is viel onder de directe leiding van de Commandant der Strijdkrachten en werd goedgekeurd door de leden van het kernkabinet - de Tweede Kamer hoefde daarom niet te worden ingelicht. De missie viel ook buiten de Nederlandse inzet in Uruzgan. Zowel Marco Kroon in zijn rol van militair als de Commandant der Strijdkrachten in zijn ambtelijke rol zijn op grond van artikel 119 Grondwet onbevoegd onderzoek te doen naar of informatie in te winnen over door leden van het (kern)kabinet of Tweede Kamer begane oorlogsmisdaden en/of terrorisme. 

Deze grondwettelijke beperking geldt niet voor journalisten. Journalisten kunnen het publiek hierover wel informeren, bijvoorbeeld wanneer Nederlandse helden onderwerp zijn van strafrechtelijk onderzoek naar uitvoering van een missie. De missie van Marco Kroon in Afghanistan is illegaal omdat de grondslag is verzonnen, door politiek ambtsdragers. Deze leugens zijn door journalisten van ondersteuning voorzien. Die illegaliteit is niet de schuld van de militair Marco Kroon of de CDS. Zij zijn zich deze illegaliteit niet bewust omdat artikel 119 van de Grondwet dit belet.

Het besluit van leden van het kernkabinet en/of de Tweede Kamer tot deelname aan de missies in Afghanistan en ook elders zijn oorlogsmisdrijven van politiek ambtsdragers, die de ‘state machinery’ misbruiken om deze misdrijven en internationale misdrijven in moslimlanden te bewerkstelligen (ECLI:NL:HR:2006:AU9736 & ECLI:NL:HR:2010:BO0198). Marco Kroon en zijn mensen hadden feitelijk nooit gewapend in Afghanistan mogen zijn. Marco Kroon en de CDS zijn door politiek ambtsdragers doelbewust in dwaling geplaatst over de grondslagen en context van de missies.

Daarenboven zijn in Nederland verblijvende Nederlanders kennelijk vrienden van de vijand want bij en tijdens gewapend conflict lokken zij willens en wetens de vijand uit gewapend of gewelddadig te strijden tegen Nederlandse belangen met de Koning en zijn familie als voorkeursdoelwit. Mark Schouwink en Dennis van Uhm zijn ten gevolge daarvan gesneuveld te Afghanistan 18 april 2008. GeenStijl vindt dat nog altijd een geslaagde grap.

De huidige advocaten van Marco Kroon zijn ook advocaten van de vijand. Marco Kroon is zich daarvan niet bewust omdat hij (gruwelijk) wordt bedrogen door het bevoegd burgerlijk gezag waaraan hij is onderworpen en door het nepnieuws (als wapen) van onder andere de Telegraaf Media Groep en Persgroep. Nepnieuws als wapen in het belang van terroristen en genocidale moordenaars blijkt een oude traditie te zijn van de media in het vrije westen.

Het creatieve brein van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is journalist en de held van de cliënt van de advocaten van Marco Kroon die de gewapende en/of gewelddadige Jihad bij en tijdens gewapend conflict doelbewust uitlokt te strijden tegen Nederland en bondgenoten. Zijn naam is Geert Wilders. Marco Kroon hoeft niet naar Afghanistan voor informatie over de vijand. Hét Goede Nieuws™ op www.goedenieuws.nl bevat alle informatie die nodig is om de grote vijand te identificeren en lokaliseren en alle middelen rechtens uit te schakelen.

24-02-2018

De Joodse Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 24-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Zionistische held van Geert Wilders schrijft in zijn dagboeken over zichzelf dat niemand anders dan hij het creatieve brein is van de Endlösung. Een andere Zionistische held van Geert Wilders schrijft in zijn boek the War And The Jews dat de Tweede Wereldoorlog een Joodse oorlog is. Auschwitz is gebouwd door de onderneming van de familie die deze twee helden van Geert Wilders doelbewust ondersteunde bij en tijdens hun voorbereidingen op de Holocaust. De Joden zijn door de familie Rothschild vergast als ritueel onderdeel van de stichting van hun Koninkrijk te Palestina al waar zij als vorst over alle Joden -en de wereld- zullen regeren.

Het is buitengewoon vals van zichzelf Joods wanende personen, vooral ook naar de Joodse slachtoffers van de Shoah, om de Holocaust een Poolse of Duitse Holocaust te noemen. De antisemieten waren en zijn de trouwste bondgenoten en beste vrienden van de Zionisten.

Ook dat staat duidelijk bepaald in de dagboeken van de held van Wilders waarin deze held van de Blonde Geit te Parijs 08 juni 1895 met krachtige synoniemen preludeert op een Holocaust als sluitstuk van 'lösung der Judenfrage'. Ook de belofte aan het Wereldhuis van de familie Rothschild dat het de eerste vorst van Israël levert wanneer het substantieel bijdraagt aan de Endlösung staat in de dagboeken van de held van Geert Wilders op schrift gesteld.

De Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad waren in 1922 in bezit van de Duitse vertaling van de eerste delen van de Blauwdruk voor de Holocaust. De plannen voor de Holocaust zijn in 1922 in het Amsterdamse Concertgebouw verspreidt in de vorm van de dagboeken van de held van Geert Wilders. Deze held was journalist, née hij was een top-journalist, voor hem gingen deuren open die voor anderen gesloten bleven waardoor hij relatief makkelijk zijn antisemitische genocidale haatcampagne tegen de Joden vorm kon geven. Hitler werkte voor de Zionisten. Zijn aangenomen naam verwijst naar prominente Joden. De familie Hitler woont tegenwoordig in Israël. Eichmann was Zionist. Auschwitz was een kibbutz. Historicus Thierry Baudet en journalist Bart Schut verzwijgen doelbewust de waarheid van bovenstaande feiten.

Document acties

Share |