13-01-2018

Milieuzonebedrog in Amsterdam

by J.L. de Kreek — last modified 13-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

D66-lid Abdeluheb Choho is wethouder duurzaamheid, Openbare Ruimte, Groen, Dienstverlening, ICT en Bestuurlijk Stelsel bij Gemeente Amsterdam en bedriegt de kluit ‘big time’. Wethouder Choho en zijn partners maken zich willens en wetens schuldig aan milieuzonebedrog. Al sinds 2015 weet wethouder Choho dat de milieuzone voor bestelauto’s, taxi’s en touringcars die vorig jaar is ingevoerd geen of een gering effect heeft (bron: TNO). Er bestaat geen bewijs dat de milieuzones voor auto’s werken. Sterker: er is spijkerhard bewijs dat Gemeente Amsterdam met de milieuzone voor bestelbussen en taxi’s oude schone auto’s weert.

Voor burgers en ondernemers zijn de milieuzones desastreus. Auto’s waarmee men dacht nog jaren vooruit te kunnen moeten worden vervangen voor nieuwe exemplaren. Een ondernemer in Amsterdam was zo verstandig de uitstoot van zijn oude dieselauto te laten meten bij een gerenommeerde organisatie. Het is een auto uit 1966 met een dieselmotor uit 1989. Blijkt de uitstoot aan de emissiewaarden van de Euronorm V/VI te voldoen. Toch mag betrokken ondernemer met de auto de stad niet in want de DET is van 1966.

Er is geklaagd over deze kwestie bij de Rechtbank Amsterdam. Dit heeft niks opgeleverd want de Rechter toetst verkeersbesluiten waarmee milieuzones worden ingevoerd marginaal. De wethouder hoeft helemaal niet te bewijzen en zelfs niet aannemelijk te maken dat de milieuzone effect heeft. Zelfs de bordencombinatie die de wethouder invoert wordt niet getoetst door de Rechtbank. De wethouder gebruikt een bordencombinatie die niet bestaat in het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken 1990. In de Agenda Duurzaam Amsterdam van maart 2015 wordt dit ‘slim omgaan met regels en procedures’ genoemd. De grootste ergernis is misschien nog wel de leugens die de wethouder willens en wetens verspreidt over diesel. De dieselmotor blijkt zeer geschikt voor schoon rijden.

Wanneer Amsterdam CyclOx tankt in plaats van de standaard diesel zijn de problemen opgelost voor de wethouder. Alleen dat is niet wat de wethouder wil. De wethouder heeft Commerciële Economie gestudeerd. De wethouder bevordert in het belang van zijn ‘partners’ de verkoop van nieuwe auto’s zonder zich af te vragen of de milieumaatregelen die hij ter bevordering van de verkoop invoert, daadwerkelijk effect hebben. De oplossingen die wel aantoonbaar voorspelbaar significant effect hebben zoals retrofitten en CyclOx worden genegeerd door de wethouder of hij verspreidt daarover opzettelijk desinformatie. De bron van de brandstof en niet de dieselmotor is de oorzaak van luchtvervuiling door verkeer. De dieselmotor is dermate ‘schoon’ dat de auto van betrokken ondernemer al in 1989 aan Euro V/VI voldeed.

12-01-2018

Antisemitische haatcampagne CIDI

by J.L. de Kreek — last modified 12-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI) is gesteund door vrienden bij de Telegraaf Media Groep een agressieve en virulent antisemitische campagne van haat en onderdrukking gestart tegen personen met Joodse achtergrond die de waarheid publiceren over het Zionisme en de Zionistische grondslag van de Holocaust. De Zionisten bezitten al 125 jaar de documenten waaruit wettig en overtuigend blijkt dat journalisten met Zionistische ambities de initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Het CIDI begon de haatcampagne door aangifte te doen in verband met de website www.hetzuur.nl waarmee is bewezen dat Zionisten schuldig zijn antisemitisme door uitlokking.

De strafzaak die volgde heeft niet tot het door de Zionisten gewenste resultaat geleid. Nadat de Zionisten ter zitting door de maker van www.hetzuur.nl werden ontmaskerd als de oplichters en criminelen begonnen de Zionisten op internet te dreigen met afgrijselijke gevolgen en organisaties die daarop toezien om gelijk te krijgen. Deze bedreigingen hebben bewerkstelligd dat diverse zeer ernstige door Geert Wilders en de Telegraaf Media Groep begane misdrijven niet zijn vervolgd. De Zionisten en Geert Wilders zijn vrienden. Geert Wilders ziet de creatieve breinen van de Holocaust als zijn helden. Aangezien dit de Zionistische leiders Herzl en Jabotinsky zijn kan iedereen op de vingers natellen hoe antisemitisch het CIDI feitelijk is.

De strafzaken tegen de maker van www.hetzuur.nl hebben geleid tot vonnissen waarbij verdachte het laatste woord niet is vergund en hem wel een “waanstoornis” is toegedicht. Meeste mensen weten niet wat de waarheid is omdat iedereen zich gewillig laat voorliegen door de Telegraaf en het CIDI. Zelf onderzoek doen naar de Zionistische grondslag van de Holocaust blijkt zelfs voor historici als Mark Rutte en Thierry Baudet een brug te ver. De publicaties die bewijzen dat de Zionisten schuldig zijn aan de Holocaust staan gewoon in de vrij toegankelijke bibliotheken van de Europese universiteiten. Tegenwoordig staan ze ook op Internet voor bijvoorbeeld Hidde Jan van Koningsveld die als bestuurder van de CIDI-Jugend niet voor terrorist uitgemaakt wil worden en daarom hét Goede Nieuws™ op www.goedenieuws.nl dagvaardt. om de Joodse waarheid onrecht aan te doen.

11-01-2018

Zionisten bedreigen Joden

by J.L. de Kreek — last modified 11-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Meeste mensen weten niet dat Joden door Zionisten worden bedreigd, mishandeld en vermoord. Joden in Irak zijn bijvoorbeeld met terrorisme bedreigd door Zionisten om naar Israël te emigreren. Aanslagen op Joden in Europa zijn georganiseerd door Zionisten. Zionisten bedreigen de Rechtspraak om dit te ontkennen. Vrienden van de Zionisten kijken weg. Zoals de Telegraaf Media Groep en het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Joden en Zionisten zijn als water en vuur.

Jodendom en Zionisme gaat niet samen. Zionisten sluiten Joden uit en willen dat alle Joden zich bekeren tot het Zionisme. Zionisten hebben zo’n 120 jaar geleden de Joodse identiteit gestolen. Zionisten tooien zich met Keppels en kandelaars en slaan een Thora open voor de vorm.

Omdat Zionisten de Drie Eden niet handhaven kunnen Zionisten geen Joden zijn. De Drie Eden zijn heilig in de Joodse cultuur. In ieder geval sinds de Diaspora. Dat is nooit veranderd. De Drie Eden zijn niet geabrogeerd. 

De Jodenvervolging en de Holocaust zijn bedacht door Zionisten. Alles aan Hitler was Zionistisch. Auschwitz was een Zionistisch kamp. In sommige kampen werd zelfs met de shekel betaald! De feiten blijken allemaal extreem helder uit publicaties die de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad in ieder geval sinds 1922 in bezit hebben. Joden zijn een heel ander soort mens dan Zionisten. Zionisten zijn laffe huichelaars, parasieten en vijanden van de Staat. Professor mr. Herman Loonstein is Zionist. Hij was Nasi van een Joodse school waar hij willens en wetens de Zionistische grondslag van de Holocaust voor de leerlingen verzweeg.

10-01-2018

Nazi’s omringen Donald Trump

by J.L. de Kreek — last modified 10-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Donald Trump is een echte Katholiek. Zijn dochter Ivanka Trump denkt met een Jood te zijn getrouwd. Ook andere kinderen van Donald Trump denken Joden te daten. Al deze Joden zijn blond. Donald Trump is een grote vriend van Israël. Donald Trump denkt dat hij een grote vriend is van de Joden. Donald Trump kent geen Joden. De familie van Donald Trump kent personen die zeggen dat zij Joods zijn terwijl zij de Drie Eden niet handhaven. Ivanka Trum zou zijn bekeerd tot het Jodendom. Het Jodendom is schaars in de Verenigde Staten van Amerika. Er zijn grote bijeenkomsten van Joden die demonstreren tegen de Joodse Staat met borden waarop staat dat Zionisten geen Joden zijn alleen dat blijft onbelicht in de door Nazi’s gedomineerde Amerikaanse media en Ivanka Trump is nergens bij die reallys te bespeuren.

Mensen waarvan Donald Trump denkt dat het Joden zijn, zoals Netanyahu en de man van zijn dochter zijn de nieuwe generatie Nazi’s. Hun Joodsheid is camouflage. Net als bij professor mr. advocaat Herman Loonstein. De Joden hebben niks met de Joodse Staat Israël. De Joden hebben niks met Zionisme. De Joden handhaven de Drie Eden wat het verbond is met Gd sinds de Diaspora. De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zijn gepleegd door de grote groep Nazi’s die na de oorlog niet stil heeft gezeten werkend aan de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders. De Nazi’s die Donald Trump omsingelen maken deel uit van dezelfde terroristische organisatie als de Telegraaf Media Groep, Nieuw Israëlitisch Weekblad, Geert Wilders, het Centrum Informatie Documentatie Israël en het Vaticaan.

Donald Trump kan er weinig aan doen dat hij door Nazi’s is omringd. Meeste mensen weten niet dat de Nazi-propaganda gebaseerd is op wat de Zionisten zeiden en dat de Amerikaanse Zionisten in 1900 al wisten dat zij zes miljoen Europese Joden ritueel zouden offeren bij en tijdens een grote verzoeningsfinale. Het zijn een paar boeken die Donald Trump nooit onder ogen krijgt waardoor hij niet ziet of begrijpt dat het Joods Wereldkwartier te Palestina is gesticht door Adolf Hitler en dat Donald Trump 'de facto' presidentieel en anderszins bijdraagt aan de voorbereidingen op de volgende Holocaust die moet plaatsvinden op de bergen van Israël en waarvan de begrafenis door het grote aantal slachtoffers zeven maanden zal duren. Donald Trump heeft ook nooit van zijn Katholieke opleiders onderwezen gekregen dat de Bijbel predikt dat Jezus Christus helemaal niet is overleden aan het kruis of de martelpaal en dat de Boekrol niet eindigt bij de laatste punt van Openbaring.

09-01-2018

Charles Groenhuijsen ongelofelijke beroepsleugenaar

by J.L. de Kreek — last modified 09-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Journalist Charles Groenhuijsen hangt de positivo uit in De Volkskrant. Volgens Charles Groenhuijsen is de media te negatief. Volgens Charles Groenhuijsen gaat het in veel opzichten goed met de wereld. Dan noemt Charles Groenhuijsen wat mooie statistieken waarvan hij kan weten dat ze niet volledig zijn. Zo zegt Charles Groenhuijsen dat de misdaad fors daalt. De misdaad is explosief gestegen. Duizenden zo niet tienduizenden Nederlandse kinderen leven dagelijks in een situatie van misbruik of mishandeling omdat de Nederlandse journalistiek over de volle breedte weigert te publiceren over de georganiseerde misdaad bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het Nederlands parlement en de lokale politiek is vergeven van de oorlogsmisdadigers en de terroristen. GeenStijl is een antisemitisch bolwerk en Geert Wilders is schuldig aan het sneuvelen van de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS in Afghanistan bijna 10 jaar geleden. In de Verenigde Staten van Amerika vonden in 2001 weerzinwekkende aanslagen plaats en in al die jaren is journalist Charles Groenhuijsen van de NOS niet in staat gebleken aan het publiek mee te delen dat de torens van de Twin Towers met geen mogelijkheid door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Ook is er in al die jaren geen journalist bij machte gebleken de keiharde feiten op tafel te leggen waaruit onloochenbaar blijkt dat de medische wetenschap internationaal in 1984 reeds wist dat AIDS niet door HIV kan worden veroorzaakt.

De Nederlandse overheid voert een milieubeleid waarbij CO2 in de grond gestopt wordt en geen journalist die vertelt dat deze oplossing het risico meebrengt dat zuurstof schaars wordt. Wat er goed gaat is dat de georganiseerde misdaad in de Nederlandse politiek en journalistiek bestendigt. De misdadigers kunnen genieten van hun succes. Er is nog niemand vervolgd. Pogingen om deze georganiseerde misdaad aan de grote klok te hangen zijn dankzij agressieve aanvallen van Zionistisch geïnspireerd journalisten op onder andere de Nederlandse Rechtspraak en personen met Joodse achtergrond nog niet vervolgd. Terrorisme gerelateerd bedrog en bedreigingen hebben bewerkstelligd dat zware misdaden tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten en internationale misdrijven zoals voorbereiden van genocide niet zijn berecht. De Holocaust blijkt te zijn bedacht door een journalist. Het gaat goed met ons.

08-01-2018

Holocaust als businessplan

by J.L. de Kreek — last modified 08-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Holocaust is misschien wel het meest succesvolle businessplan. Geschreven door een expert in communicatie. Gefinancierd door een syndicaat van industriëlen. Bedacht in 1895. Toen de samenleving de overgang maakte van aristocratisch wereldbestuur naar democratie en mensenrechten. Ook afschaffing van slavernij was toen aan de orde. Deze maatregelen die werden doorgevoerd in West Europa gingen ten koste van de winst maximalisatie van het Groot Kapitaal. Dit kapitaal was toen reeds eeuwen in handen van bepaalde families met huizen in Frankrijk, Italië, Spanje, Engeland, Verenigde Staten, Duitsland, Rusland, Zwitserland, Oostenrijk. Noem het op.

De Holocaust is bedacht door een journalist. Te Parijs 08 juni 1895. Dit schrijft deze journalist in zijn dagboeken. Daarom is het bizar dat Hitler de schuld krijgt van de Holocaust. Ook Netanyahu bevestigt dat Hitler niet de Joden wilde uitroeien. Hitler volgde de Zionisten in verband met de lust naar Kolonisatie van Palestina voor de bouw van het Wereld Jodenkwartier. Volgens Netanyahu is Hitler door Arabieren op de idee gebracht de Joden te vergassen. Terwijl de locatie van Auschwitz al in 1933 door de legers van Betar als kamp gebruikt werd en Betar vocht aan de zijde van Mussolini en ook Hitler steun aanbood en Auschwitz is gebouwd op particulier initiatief van het syndicaat van industriëlen wat op of omstreeks 08 juni 1895 door een expert in communicatie op de idee is gebracht de Endlösung met een “größer Versöhnungsausklang” te laten eindigen.

De familie Rothschild wist al in 1895 dat het zes miljoen Joden ritueel zou laten verbranden in de door de onderneming van de familie opgetrokken kampen voor slavenarbeid. De personen die schuldig zijn aan de Holocaust zijn journalisten, Zionisten, Katholieken, de familie Rothschild, de familie Rockefeller, de familie Bush, Carl Jung, Erich Neumann, de Telegraaf, het Nieuw Israëlitisch Weekblad en natuurlijk hun nationaalsocialistische vrienden Adolf Hitler, Eichmann, Heydrich, Himmler, Feder, Goebbels en zo. De antisemieten van Hitler en Mussolini en verder elke andere antisemiet zijn de beste vrienden en trouwste bondgenoten der Zionisten. Daarom dat Katholieken en Zionisten vrienden zijn. De Zionisten zijn in welke vorm dan ook zijn genetisch dragers van het antisemitisch-virus waartegen geen kruid gewassen lijkt. Alles en iedereen besmettend met hún ziekte. Iedereen in de waan plaatsend dat het zo leuk zaken doen is met Israël.

06-01-2018

Zionisten moordenaars Joden

by J.L. de Kreek — last modified 06-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zoals dit wordt gedoceerd in het onderwijs is niet de waarheid. De waarheid staat haaks op het geschiedenisonderwijs in Nederland in verband met de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, het Zionisme en Israël. De waarheid is dat de Zionisten in ieder geval sinds 1895 actief oorlogen en Holocaust voorbereiden en dat Joden per definitie antizionistisch zijn. Zionistische Joden bestaan niet. Zionisten zijn antisemieten. Waarheid is dat in West Europa na de Verlichting het antisemitisme verdampte.

De Zionistische leiders uit 1895 en 1940 zijn de bronnen voor deze waarneming. Zij zelf schrijven in hun publicaties dat het antisemitisme in West Europa welhaast was verdwenen. Ook schrijven zij dat assimilerende Joden consequent zijn beschermd en er meer antisemitisme moet zijn om de Zionistische zaak te bevorderen. Kenmerk van antisemieten is dat zij antisemitisme en antizionisme aan elkaar gelijk stellen. Zionisten beschouwen zichzelf als Joden terwijl zij dat van geen kant zijn. De Joodse vormen die worden aangenomen zoals de keppel van professor mr. Herman Loonstein is om te misleiden.

De Zionisten hebben de Joodse identiteit gestolen als camouflage voor het antisemitisch terrorisme der Zionisten. De naam Israël voor de zogenaamd Joodse Staat is gestolen van de Joden. Tot 120 jaar geleden sloeg Israël op de Joodse mensen (individuen) die (geloof het of niet) op last van Gd in de Diaspora geplaatst zijn, en niet op een statelijk lichaam. De Joodse waarheid is dat  deze bijkans onomkeerbare uitstrooiing een maatregel is van Gd tegen het zondigen van Joden bij en tijdens de laatste periode van bestuur over Palestina.

De Joden zijn toen vergast op de legers der Romeinen die hen van de heuvels van Betar, Jodafet en Massada verdreven hebben. Sindsdien handhaven de Joden over de hele wereld bijna 2000 jaar de Drie Eden. Zoals de Torah van hen verwacht.  Plotseling eind 19e eeuw zijn er de nationalisten. Mensen die van Jodendom een Natie maken met een volk zonder land. Plotseling staan de Zionisten zonder enige democratische legitimatie op het hoofdpodium zich voordoend als Joden en vertegenwoordigers van álle Joden op aarde.

Deze Zionisten zijn de Nasi’s van het bestuurlijk lichaam van Israël wat te Basel is opgericht 29-31 augustus 1897 als vereniging. Nasi is een gewoon Joods woord voor hij/zij die de orde bepaalt. De voorzitter van een vergadering is de Nasi. Terwijl iedereen -inclusief de Joden- genoten van de vrijheid, blijheid en broederschap van de Franse Revolutie zaten de Zionisten (de Nasi’s) niet stil en organiseerde zij proactief samenwerkend met Mainstream journalisten de meest krachtige antisemitische en antidemocratische beweging tot vandaag.

De Zionisten zijn met de oprichting van Vereniging Erez Israël te Basel 1897 een extreem agressieve antidemocratische en antisemitische beweging gestart die breed is en wordt gedragen in de journalistiek, in de politiek, door het Vaticaan, door industriëlen en in de wetenschap zoals door Carl Jung de beroemde psycholoog te Zurich die met zijn Zionistische vriend Erich Neumann de kolonisatie van Palestina door de Nazi's psychologisch begeleid heeft. De kolonisatie van Palestina is in meest letterlijke zin Ein Nazi fährt nach Palälstina.

De Nazi’s zijn de fusie tussen de Nationaalsocialist en de Zionisten. De Nazi’s zijn naar de Nasi’s vernoemd wat de Zionisten waren, die ook kunnen worden gekenschetst als afvallige Ashkenazim. De Nazi’s komen van Ashkenaz. Ashkenaz was een Bijbels figuur, net als Juda waar de Joden van stammen. Ashkenaz heeft een stam bekeerde Joden (proselieten) voortgebracht die Ashkenazim genoemd worden. Deze Ashkenazim begrijpen het Jodendom in het algemeen niet goed. Hun leiders zijn de gettomanagers die daarvan politiek profiteren waardoor ze de Joden achter de muren van het Wereld Jodenkwartier te Palestina krijgen voor de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de bergen van Israël.

05-01-2018

Telegraaf zuiver antisemitisch

by J.L. de Kreek — last modified 05-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Telegraaf is opgericht door een militair. Het kennelijk oogmerk van oprichting van de Telegraaf is het zijn van oorlogskrant. Oprichting van de Telegraaf vond plaats in de tijd dat de Zionisten de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust beraamde. Dat is 125 jaar geleden. In 1922 krijgt de Telegraaf de plannen voor de Holocaust in bezit. In de vorm van de dagboeken van de grote Zionistische leider Theodor Herzl. In het Duits. Tijdens een presentatie in het Amsterdamse Concertgebouw 30 mei 1922. De Telegraaf is laaiend enthousiast over de plannen van Herzl waarin staat dat de Endlösung eindigt met een Holocaust en dat de antisemieten de trouwste bondgenoten en de beste vrienden der Zionisten zijn.

Het geheime van de Telegraaf is dat de Telegraaf óók tijdens de oorlog de trouwste antisemitische vriend en beste antisemitische bondgenoot is van de Zionisten. Na de oorlog wordt de Telegraaf gestraft en zogenaamd gezuiverd van de zonden die het in de oorlog begaan heeft tegen de Joden. De straffen die de Telegraaf zijn opgelegd waren matig en de Telegraaf is geen opzet verweten. Na de oorlog staat de Telegraaf vooraan als het om bewonderen van de Zionisten en Israël gaat. De Joodse Staat is heilig voor de Telegraaf. Tegelijk vergeet de Telegraaf aan het publiek mee te delen dat Joden zuiver antizionistisch zijn, geen Joodse Staat wensen en nooit hebben gewenst, en dat de Telegraaf nog altijd de trouwste antisemitische vriend en beste antisemitische bondgenoot der Zionisten is.

Dit is goed te zien aan de krankzinnige en succesvolle hetze van Telegraafjournalist Bart Mos tegen de Joodse journalist Micha Kat en de onwil van Bart Mos en bijvoorbeeld Saskia Belleman om de Zionistische grondslag van de Holocaust te erkennen. Ook de oneerlijke berichtgeving van De Telegraaf over de aanslagen in de VS 11 september 2001, Geert Wilders en bijvoorbeeld de Gestapomentaliteit bij de Nederlandse kinderbescherming (lees Joris Demmink) draagt bij aan het beeld van de Telegraaf als terroristische of criminele organisatie. Geert Wilders bewondert het creatieve brein van de Holocaust als zijn held. Voor de Telegraaf bestaat dit feit niet want de Telegraaf steunde de terroristische plannen van deze held al in 1922. Theodor Herzl, de Zionisten en de Telegraaf hebben willens een eind gemaakt aan de Vreugde van de Verlichting voor de Joden.

Na de Franse Revolutie met de invoering van democratie en mensenrechten raakte Joden in West Europa verlost van het antisemitisme. Zelfs in Duitsland voor de oorlog was het antisemitisme bijna verdwenen constateren de Zionistische leiders tot hun spijt. Zonder antisemitisme kunnen Zionisten geen Joden opjagen naar Palestina om daar een muur om hen heen te bouwen als heus Joods Wereldkwartier. De Joden worden door de Zionisten naar Palestina opgejaagd want de Zionisten zijn schuldig aan het geweld en antisemitisme wat de Alia aandrijft. Joden hebben altijd in Palestina kunnen wonen en werken. In Palestina in de Diaspora. Het wereldgetto wat eufemistisch de Joodse Staat Israël is genoemd heeft tot doel alle Joden te verzamelen voor de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Door het grote aantal slachtoffers zal de begrafenis zeven maanden duren.

04-01-2018

Restaurant HaCarmel is Nazibolwerk

by J.L. de Kreek — last modified 04-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Het koosjere restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg te Amsterdam, waarvan vorige maand nog de ramen door een Palestijnse man zijn ingegooid, en wat opnieuw slachtoffer is geworden van vandalisme, is niet Joods. Het is een Israëlisch restaurant. De eigenaren zijn Zionisten. Advocaat Herman Loonstein van restaurant HaCarmel is ook Zionist. De gasten van Restaurant HaCarmel zijn Zionisten en hun vrienden. De Palestijn die de ramen van het Israëlisch Restaurant HaCarmel insloeg is een Semiet die in eigen land het leven zuur gemaakt wordt door Zionisten en Israëlieten.

Zionisten en Israëlieten zijn de grote wegbereiders van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en roeien vandaag de Semieten in Palestina uit. De fusie van de Nationaalsocialisten met de Zionisten is de Nazi’s genoemd. Omdat de Rechtspraak terroristisch wordt bedreigd en bedrogen door Zionisten om deze feiten te ontkennen weten meeste mensen de waarheid niet. Advocaat Herman Loonstein die als Nasi van een Joodse school zijn leerlingen kwaad bijbracht vertelt ook niemand dat de Zionisten achter Hitler en de gaskamers zitten want dat past het best bij de terroristische agenda van deze professor. Dat er koosjer gegeten wordt in restaurant HaCarmel is geen bewijs van Jodendom. Antizionisme en delegitimatie van de zogenaamd Joodse Staat Israël is wél spijkerhard bewijs van Jodendom.

Was Herman Loonstein een fatsoenlijke man geweest en niet de luizige parasiet waaraan hij doet denken dan had hij in het belang der Joden en de openbare orde erkent dat het inderdaad zo is dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en op dit moment keihard werken aan de voorbereidingen op de volgende Holocaust ouderwets samenspannend met de merken van de Telegraaf Media Groep zoals het iconische De Telegraaf en het altijd tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsende GeenStijl. Joden zijn mordicus tégen Zionisme of een Joodse Staat in welke vorm dan ook door mensenhanden bewerkstelligd. De Joodse Staat zoals die in de dromen der Joden bestaat is een religieuze gemeenschap zonder grenzen of wereldlijk bestuur. Joden worden geregeerd door Gd en niet door Benjamin Netanyahu of zijn Bende Besneden Geitenneukers uit Buitenveldert die ‘keusjer’ eten bij restaurant HaCarmel.

Document acties

Share |