03-10-2017

Kwestie Wim Dankbaar

by J.L. de Kreek — last modified 03-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Wim Dankbaar heeft het weer eens gedaan nu hij een half miljoen Euro dwangsommen verbeurd heeft. Zelfs advocaat Jens van de Brink vindt dat De Vries 'm terecht kierewiet mag noemen. Jens van den Brink werkt bij Kennedy van der Laan. De naam is gegeven door oorlogscrimineel Van der Laan die nu als burgemeester van Amsterdam lijdt aan kanker. Kennedy van der Laan is ook de advocaat van GeenPeil in verband met het Referendumbedrog. Jens van de Brink doet “Media, Free Speech, Internet, Privacy, Tech, Copyright & other IP”.

Jens van den Brink kan helemaal niet weten of Wim Dankbaar terecht “kierewiet” wordt genoemd door Peter R. de Vries en dat hij in een dwangbuis moet worden afgevoerd. Jens van den Brink kan niet eens weten of Dankbaar die 500.000,- terecht verbeurd. Misschien moet de conclusie zijn dat Yehudi Moskowitz en zijn cliënt profiteren van een onrechtmatige daad van de Staat of althans het OM jegens Wim Dankbaar. Alleen Faek kan weten of Wim Dankbaar gelijk heeft. Dat is best belangrijk om bewust te zijn bij het beoordelen van de kwestie Wim Dankbaar.

Niemand kan weten of de verklaring van Faek die door Wim Dankbaar als bewijs wordt opgevoerd authentiek is. Elk weldenkend mens wat bijvoorbeeld werkt als jurist bij bijvoorbeeld Kennedy van der Laan moet het er over eens zijn dat het schandalig is dat Faek nog niet fatsoenlijk is gehoord. Niet alleen Wim Dankbaar zegt dat Faek gezegd heeft dat hij getuige is geweest van de moord die zou hebben plaatsgevonden in de caravan van ene W.H. Wim Dankbaar zegt dat ook anderen verklaren dat Faek dit heeft gezegd.

Strikt genomen heeft Wim Dankbaar het niet direct van Faek. Wim Dankbaar weet het van Maurice en twee anderen die verklaren dat Faek heeft gezegd dat hij getuige is geweest en dit vrijwel onmiddellijk aan de politie heeft verteld. Faek heeft alle keren dat hij contact had met Dankbaar of Maurice de verklaring niet ontkend. Dat is niet alles. Er is veel waarop Wim Dankbaar zich beroept en wat bij elke professional zoals Jens van den Brink vragen moet oproepen. Heeft Jasper S. in vrijheid verklaard? Is het DNA-bewijs niet vervalst? Synthetisch DNA is niet te onderscheiden van echt DNA. Dan is er nog de gang van zaken ter zitting en het bebloede jack, de aansteker en de pinpas van Marianne Vaatstra. Om even te zwijgen over het bizarre opreden van advocaat mr. Jan Vlug namens de verdachte.

Wim Dankbaar en Peter R. de Vries volgde dezelfde lijn tot Wim Dankbaar kennelijk te dicht bij de waarheid kwam. Sindsdien is Wim Dankbaar persona non grata voor Peter R. de Vries en beantwoord Peter R. de Vries niet de logische vragen die er zijn. Peter R. de Vries gaat in de 'overdrive' en vergeet dat Faek niet ontkent dat hij een verklaring heeft afgelegd en hij ontkent de beweringen van Dankbaar niet. Faek ontkent een 'kluisverklaring bij de notaris' te hebben afgelegd. Faek ontkent de juistheid van de persoonsgegevens op de zogenaamde kluisverklaring en Faek ontkent de handtekening.

Allemaal feiten die onbelangrijk zijn. Relevant is dat Faek niet de inhoud van de verklaring ontkent en alleen wenst te verklaren ten overstaan van de rechtspraak. Iedereen die Wim Dankbaar dist op zijn onvolkomenheden moet in het achterhoofd houden dat als Wim Dankbaar gelijk heeft hij zijn gelijk zál bewijzen en dan kan Yehudi Moszkowicz fluiten naar zijn loopbaan als advocaat en is vanaf dat moment algemeen bekend dat Peter R. de Vries inderdaad een ontiegelijke matennaaier en Jens van de Brink een eerste klas flapdrol is.

02-10-2017

Geert Wilders das omdoen

by J.L. de Kreek — last modified 02-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Oktober wordt een interessante maand voor het Internet. Dan vangt het Hoger Beroep aan in de strafzaak tegen Wilders. Eerst nog met een regiezitting. Later de rest. Geert Wilders is een prominente Nederlandse bondgenoot van de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor WOII, de Holocaust, aanslagen 11 september 2001 en mogelijk de aanslag op de MH17. Bedreigingen en bedrog met terroristisch oogmerk van de Rechtspraak hebben tot op heden bewerkstelligd dat Geert Wilders niet is vervolgd voor zijn misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en zijn (voorbereiden) van genocide.

Er blijkt een joekel van een taboe te rusten op het bespreken van het werk van de helden van Geert Wilders. Geert Wilders bewondert twee mannen. Dat zijn Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinsky. Anderen die deze mannen op een voetstuk plaatsen zijn ook betrokken bij de terroristische organisatie van de helden van Wilders. Theodor Herzl was prominent journalist met Zionistische ideeën die te Parijs 1895 de Holocaust heeft bedacht. Ze'ev Jabotinsky is de vooroorlogs militair leider van Israël in oprichting die de Joden namens Zion naar het gas heeft gedragen.

Om te voorkomen dat al deze feiten algemeen bekend worden bedriegen en bedreigen journalisten en Zionisten de Rechtspraak. De Telegraaf Media Groep en het Algemeen Dagblad en de Volkskrant en het Parool en de Vrij Nederland en de VPRO en de VARA en Elsevier laten het allemaal gebeuren. Ook nemen zij deel aan een media brede lastercampagne tegen zij die de waarheid en de feiten publiceren. Chris Klomp bijvoorbeeld lacht niet alleen de misdaden van de kinderbescherming weg. Kennelijk namens het Algemeen Dagblad voert hij ook een hetze tegen onafhankelijke concurrenten die te dicht op de waarheid komen.

Geert Wilders en Adolf Hitler zijn handlangers van het Syndicaat wat samenwerkend met Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinsky de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust geregeld heeft. Adolf Eichmann en Geert Wilders volgen dezelfde ideologie. Geert Wilders is de prominente Nederlandse vertegenwoordiger van de Nazi's die nooit zijn weggeweest. Omdat iedereen door terrorisme gerelateerd Holocaustbedrog is wijs gemaakt dat de Nazi's exclusief het regiem van Hitler is  ziet niemand de ware omvang van de groep der Nazi's die zich om te misleiden ook “zionist” noemen.

De muntDe Nazi's zijn de volgers van de helden van Geert Wilders. Adolf Hitler behoorde ook tot deze groep en was in 1940 lang niet de eerste Nazileider. Hitler is groot gemaakt door de Nazi-opperleiders die ondemocratisch regeren. De tekens NAZI verwijzen sinds jaar en dag naar afvallige Asjkenazim. De Nazi's en de Zionisten zijn dezelfde groep. Er is geen onderscheid tussen Nazisme en Zionisme. Het onderscheid tussen de twee is cosmetisch. Dit is enorm goed te zien aan de publicaties van de helden van Geert Wilders die openbaar zijn en op www.holocaustles.nl staan als vernietigend wettig en overtuigend bewijs van het bovenstaande. 

01-10-2017

Zionisme en fascisme

by J.L. de Kreek — last modified 01-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Internet is heel handig bij historisch onderzoek naar de waarheid. Eindeloze hoeveelheden kranten, tijdschriften en andere publicaties van over de hele wereld zijn te doorzoeken vanaf elk toetsenbord en scherm met internetbrowser. Dan blijken talrijke zeer relevante documenten onder de pet te worden gehouden waaruit in welhaast een oogopslag blijkt dat de Zionisten de daders zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust met het oogmerk Palestina te roven en Joden uit te roeien of te bekeren tot het Zionisme.

De Zionisten ontkennen en bedreigen de Rechtspraak met afschrikwekkende consequenties en organisaties die daarop toezien om de waarheid ook te ontkennen. In Nederland worden al jaren personen met Joodse achtergrond strafrechtelijk of civielrechtelijk vervolgd op last van de Zionisten omdat zij de keiharde feiten publiceren over de schuld van de Zionisten aan Hitler en de gaskamers. De Tweede Wereldoorlog draait om de kolonisatie van Palestina. De Zionisten zijn de Tweede Wereldoorlog begonnen maart 1933 en hebben het Jodenvraagstuk op de internationale agenda gezet en de Holocaust als totaaloplossing bedacht en doorgedrukt

De Zionisten vochten aan de zijde van alle aan de Tweede Wereldoorlog strijdende partijen. De Zionisten deden het met iedereen. Ook met Hitler. Ook met Mussolini. Door de Franse Revolutie en de emancipatie en assimilatie van Joden verdween het antisemitisme in West Europa. Zelfs Italië was vrij van antisemitisme. Mussolini was een grote fan van het Zionisme. Met als Adolf Eichmann die compleet in lijn met de Zionistische Zaak zijn verantwoordelijkheid nam voor de logistieke kant van de Holocaust. Zionisten in Amerika wisten al in 1900 dat zij in Europa zes miljoen Joden zouden laten omleggen door hun trouwe antisemitische bondgenoten.

30-09-2017

Hidde van Koningsveld verrader Anne Frank

by J.L. de Kreek — last modified 30-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Vicevoorzitter Hidde van Koningsveld van de jongerenorganisatie van het Centrum Informatie Documentatie Israël is de verrader van Anne Frank. Een voormalig FBI-agent gaat met behulp van 'big data' proberen te achterhalen wie Anne Frank verraadde. Omdat hij zeer waarschijnlijk de publicaties van de ideologisch voorbeelden van Hidde van Koningsveld daarbij niet betrekt zal de voormalig FBI-agent de échte verraders nooit vinden. De waarheid is dat Anne Frank door de Zionisten is verraden. Net als alle andere Joden.

De muntDe Zionisten zijn tot de dag van vandaag de grote verraders van de Joden. Dagelijks worden personen met Joodse achtergrond op last van de Zionisten vervolgd voor het publiceren van de waarheid. Hidde van Koningsveld is de nieuwe Adolf Eichmann die met veel enthousiasme voor en gejubel over de Joodse Staat misbruik maakt van procesrecht om Joden het leven zuur te maken. Vooral Nazi's en Christenen zijn enthousiast over het Zionisme. Met Jodendom heeft het Zionisme niks te maken. Joden zijn nog nooit warm gelopen voor Zionisme.

De Duitse bezetter diende de Zionistische zaak. De Joodse Raad in Amsterdam waarvan de overgrootvader van vicepremier Lodewijk Asscher voorzitter was is een Zionistische organisatie geweest wat de Duitse antisemitische bondgenoot steunde bij en tijdens de deportatie van de Joden. Lodewijk Asscher weet dit allemaal en is net zo weigerachtig daarover eerlijk te zijn als al die andere Nazilovers die zich voordoen als Jodenjongetjes. Lodewijk Asscher is net als zijn Nazivrienden uit het verleden schuldig aan genocide op Semieten. Dit keer Arabische Semieten.

Anne Frank zit vandaag weer in het Achterhuis. Weer de Zionisten die de boel verraden samen met hun terroristische vrienden bij de Telegraaf Media Groep zoals Wierd Duk. Op Twitter hangt Hidde van Koningsveld de lolbroek uit die zo begaan is met de Joodse Staat terwijl hij in rechtszaken tegelijk profiteert van bedreigingen door Zionistische bondgenoten om personen met Joodse achtergrond die het terrorisme van Hidde van Koningsveld & co bewijzen de mond te snoeren. De moeder van Hidde van Koningsveld is Grieks. Zijn zus gaat naar de christelijke kerk.

29-09-2017

Holocaust en Yom Kipoer

by J.L. de Kreek — last modified 29-09-2017 09:35
Opgeslagen onder:

Deze dagen is het Yom Kipoer of Grote Verzoendag. Voluit Jom ha-Kippoeriem ofwel Dag van de Vergevingen. Het wordt als de belangrijkste en heiligste dag beschouwd in het Jodendom. Jom Kippoer wordt in de Tenach (Hebreeuwse Bijbel) beschreven in de boeken Wajikra (Leviticus 16:1-34 en 23:26-32) en Bemidbar (Numeri 29:7). De Holocaust op de tiende dag van Yom Kipoer wordt beschreven in Leviticus 23:27 en Numeri 29:8. Deze Holocaust komt naast de maandelijkse en de dagelijkse Holocaust. Holocaust hoort bij de Joodse cultuur. Als er iemand Holocaust zijn het de Joden

Bij de Holocaust met Yom Kippur gaat het om het offeren van een stier, een ram en zeven eenjarige rammen, alle zonder enig gebrek, met het bijbehorende graanoffer van tarwebloem vermengd met olijfolie. Theodor Herzl, het creatieve brein van de Jodenvervolging van 1940-1945 als opmaat voor de illegale kolonisatie van Palestina door niet-Joden (Zionisten), dacht 08 juni 1895 ook aan Jom Kippoer toen hij aan de familie Rothschild schreef dat de door hem bedachte Endlösung zal eindigen met een grote Verzoeningsfinale. Letterlijk schrijft Herzl in 1895 aan Rothschild:


Judenfrage soll als großer Versöhnungsausklang gelöst werden.

Theodor Herzl verwijst hier expliciet naar Jom Kippoer (Grote Verzoendag) wat eindigt met een brandoffer (Holocaust). “Versöhnung” betekent “verzoening”. “Großer” betekent “groot”. “Ausklang” betekent “slotsuk”. In deze zin in zijn dagboeken 08 juni 1895 is door Theodor Herzl bepaald dat een Holocaust het sluitstuk is van de “Endlösung der Judenfrage”. In die tijd publiceerde Amerikaanse volgers van Herzl dat in Europa zes miljoen Joden eraan zouden gaan.

Wat Hidde van Koningsveld bezielt

by J.L. de Kreek — last modified 29-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Levenslang is lang ook al duurt dat tegenwoordig dertig jaar in Nederland. Hidde van Koningsveld studeert Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht. Hij is vice-voorzitter van de jongeren organisatie van het Centrum Informatie Documentatie Israël, tevens stelt hij actief lid te zijn van de Joodse gemeenschap. Zijn moeder is Grieks. Hidde van Koningsveld is Zionist en vriend van Israël, net als Adolf Eichmann.

De Zionisten commandeerde de grote aan de Tweede Wereldoorlog deelnemende machten om zes miljoen Joden ritueel te vergassen en verbranden in de kampen van de familie van de patroon van de grote held van Geert Wilders. Zionisten bedreigen en bedriegen de Rechtspraak met afschrikwekkende consequenties om bovenstaande feiten niet te erkennen. Hidde van Koningsveld opereert in de geest van Satan om samen met zijn Zionistische vrienden de Joden het leven zuur te maken en ondemocratisch wereldmacht te grijpen.

De Zionisten noemen dit “the Great Reconstruction” of “the Great Restauration” en houdt in de complete realisatie van de idealen van de helden van Wilders die de Holocaust reeds geregeld hebben en wat ook de aanslagen in de VS 11 september 2001 en referendumbedrog en de aanslag op de MH17 inhoudt. De draaiboeken voor het actueel internationaal terrorisme zijn geschreven door de helden van Geert Wilders die tevens de morele voorbeelden zijn van Hidde van Koningsveld & co.

27-09-2017

Wim Dankbaar bewijst gelijk

by J.L. de Kreek — last modified 27-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Wim Dankbaar heeft zijn gelijk ruimschoots bewezen met het verloren kort geding tegen Peter R. de Vries en afgewezen verzoek tot het horen van Faek. Chris Klomp kan dit zelf begrijpen aan de hand van zijn teksten op de site van het Algemeen Dagblad. Faek verscheen in Rotterdam en ontkende de juistheid van de NAW-gegevens op de zogenoemde kluisverklaring en dat de handtekening op deze verklaring van hem afkomstig is. Faek ontkent niet de inhoud van de verklaring, terwijl hij dat wel kon. Hoe de verklaring tot stand is gekomen doet er niet toe. Het gaat om de inhoud van de verklaring.

In de strafzaak tegen Wim Dankbaar mag Wim Dankbaar het horen van Faek niet worden ontzegd. Dit is noodzakelijk om het redelijk vermoeden dat het OM het procesrecht misbruikt om de ware toedracht buiten beeld te houden te objectiveren. Ook bewijst Wim Dankbaar dat Peter R. de Vries en Chris Klomp waarachtig ongelooflijke matennaaiers zijn. Wanneer de lezing van Wim Dankbaar wordt bevestigd is bewezen dat Peter R. de Vries betrokken is bij georganiseerde ambtelijke misdaad. Dit vermoeden bestond al want Peter R. de Vries rept met geen woord over alle grote oorlogsmisdaden en internationale misdrijven waarbij Joris Demmink is betrokken.

Ook Chris Klomp is zo'n journalist die er steevast voor kiest voor het publiek relevante feiten buiten beeld te houden, zoals de keiharde bewijzen dat Joris Demmink als hoogste ambtenaar van Justitie leiding heeft gegeven aan de georganiseerde misdaad van de Nederlandse kinderbescherming. Het feit dat in Nederland minderjarigen gedwongen verdwijnen ten titel van kinderbescherming en ook anderszins leed door de kinderbescherming wordt toegevoegd waardoor minderjarigen komen te overlijden en Chris Klomp en Peter R. de Vries rapporteren er niet over doet vermoeden dat er meer aan de hand is.

Het is gezien de vermoedelijke misdrijven van prominente Nederlandse journalisten als Chris Klomp en Peter R. de Vries in samenwerking met ambtenaren op minderjarigen en de grote hoeveelheden kinderen die gedwongen verdwijnen of anderszins worden misbruikt door de Kinderbescherming helemaal niet bizar te denken dat minderjarigen in Nederland voortgaand het grote risico lopen in handen te vallen van verkrachters en moordenaars in dienst van de overheid die erop uit zijn hen met een welhaast satanische perversiteit te misbruiken en vermoorden en anderen ervoor te laten opdraaien. 

De veroordeling van Jasper S. stink. In ieder geval stinken de vragen die niet worden beantwoord. Niet door het veroordelend vonnis. Niet door Jasper S. Niet door zijn advocaat. Niet door Peter R. de Vries en niet door Chris Klomp. Hoe zit het met dat bebloede jack? Of met de aansteker en de pinpas van Marianne Vaatstra? Mede gezien andere grote door ambtenaren begane misdrijven waarover de journalistiek niets meldt is het niet ondenkbaar dat criminelen bij justitie samenwerkend met Peter R. de Vries het oogmerk hebben gehad de onschuldige Jasper S. te laten opdraaien voor de verkrachting en moord omdat hij toch een psychische afwijking bezit en zich niks herinnert bij stress. 

26-09-2017

Ebru Umar aan het gas

by J.L. de Kreek — last modified 26-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

“Wat een mooie straf” twittert Ebru Umar van de Telegraaf Media Groep in reactie op een straf die een Holocaust-ontkenner moet ondergaan voor het vertellen van de waarheid. Deze prediker moet voor straf elk jaar een concentratiekamp bezoeken en daarover een verslag schrijven. Hidde van Koningsveld één van de officiële Jodenjager van het CIDI retweet het bericht van Ebru Umar als blijk van endorsement. Voor Joden is het van belang te weten dat er geen Holocaust heeft plaatsgevonden. Dat de moordenaars hun volkerenmoord een Holocaust noemen betekent niet dat het een Holocaust is.

De Jodenvervolging van 1940-1945 een Holocaust noemen is een zieke belediging van Joden wegens ras of geloof want het betekent dat de Joden het offer vrijwillig hebben gebracht terwijl de Zionisten de Joden gedwongen hebben laten vermoorden door hun beste antisemitische vrienden en trouwe antisemitische bondgenoten in samenwerking met journalisten van de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad. 

Voorts zijn er helemaal geen zes miljoen Joden vergast. De Zionisten hebben samenwerkend met journalisten van de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad en andere uitgevers al in 1900 gewild dat hun trouw antisemitische bondgenoten en beste antisemitische vrienden zes miljoen Joden ritueel zouden wassen en verbranden in de schoorstenen van de familie van de patroon van het morele voorbeeld van Geert Wilders en Hidde van Koningsveld, alleen dat is niet gelukt omdat de crematoria gebrekkig waren en de Russen Auschwitz voortijdig hebben bevrijd. 

Het is relevant voor het oordeel over het werk van mensen als Ebru Umar te weten dat journalisten van de Telegraaf al in 1922 bekend waren met de plannen van de Zionisten voor oorlog en Holocaust en deze plannen steunde met nepnieuws en valse informatie in de krant. Tot op de dag van vandaag zijn journalisten in het algemeen en die van de Telegraaf in het bijzonder gespecialiseerd in het verspreiden van valse feiten ter ondersteuning van terrorisme en internationale misdrijven. Ebru Umar moet voor straf aan het gas tot ze erin blijft gewoon omdat vergassen de humane vorm is van slachten van varkens.

25-09-2017

Hidde van Koningsveld pleger Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 25-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Holocaust is het voortbouwend misdrijf van de Zionisten tegen Joden en hun eigendommen. Zionisme is een antisemitische visie op Joden. Zionisten ontzeggen de Joden het recht op zelfverdediging door voortgaand te dreigen met bruut geweld bij antizionisme. Ook is de vrije meningsuiting van de Joden vergaand beperkt door de Zionisten. Joden kunnen niet zeggen wat zij willen over bijvoorbeeld Zionisme of Israël zonder dat ze zeer ernstig worden bedreigd door Zionisten.

De muntDat de Holocaust het misdrijf is van Zionisten kan iedereen makkelijk zelf lezen in de publicaties van de morele voorbeelden van Hidde van Koningsveld. Hidde van Koningsveld wordt ervan beschuldigd als bestuurder van de jongerenorganisatie van het Centrum Informatie Documentatie leiding te geven aan terrorisme. Daarop heeft Hidde van Koningsveld besloten betrokken klager te dagvaarden. Inmiddels is Hidde van Koningsveld via de Rechtspraak in bezit van het bewijs van zijn terrorisme en de schuld van de Zionisten aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Op Twitter doet Hidde van Koningsveld alsof zijn neus bloedt. Voor Joden is er geen enkele twijfel aan het terrorisme van de Zionisten. Meteen met het Eerste Zionistische Congres te Basel 1897 besloten de Zionisten ondemocratisch dat Joden verachtte bedelaars zijn. Dat de voorzitter van die vergadering in 1895 reeds de Holocaust heeft bedacht als sluitstuk van de Endlösung die ook door hem is bedacht, kan Hidde van Koningsveld weten want hij heeft de feiten in bezit en ze staan uitgestald op www.holocaustles.nl.

Omdat duidelijk is dat de Zionisten al jaren de Rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen om de schuld van de Zionisten aan de Holocaust te ontkennen voelen personen met Joodse achtergrond waarvan Joodse leden van de familie zijn vermoord in de kampen van de beste antisemitische vrienden en trouwe bondgenoten van de Zionisten, zich ongemakkelijk bij de vrijheid die Hidde van Koningsveld vandaag bezit. Hidde van Koningsveld werkt net als alle overige Zionisten om de idealen van hun ideologische voorbeelden compleet te realiseren. Dit is niks anders dan uitroeien van Joden en Jodendom en separeren van andere beschermde minderheden.

Document acties

Share |