31-01-2018

Vijf jaar hét Goede Nieuws™

by J.L. de Kreek — last modified 31-01-2018 06:00

Vandaag bestaat hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl vijf jaar. Het eerste artikel van 31 januari 2013 ging over een lid van de criminele organisatie de VVD die tevens raadsheer is bij het Gerechtshof Amsterdam en in hoger beroep moest oordelen over de website www.hetzuur.nl terwijl voorts de VVD deelneemt aan de op die website behandelde oorlogsmisdaden en vrienden van de VVD de rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen om de maker van hetzuur.nl in het ongelijk te stellen.

 Hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl  heeft hoewel amper tot niet gelezen met gemiddeld 200 views per dag in de eerste vijf jaar van het bestaan een aantal opmerkelijke feiten bewezen.

Los van de feiten die bewijzen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen zijn ingestort en AIDS niet door HIV kan worden veroorzaakt. Meest opmerkelijke bewijs is natuurlijk de documenten van de ideologisch voorbeelden van journalist Esther Voet waaruit blijkt dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en ‘as we speak’ een volgende Holocaust voorbereiden.

Vijf jaar het Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl heeft rechtszaken opgeleverd. Zoals het kort geding van bepaalde medewerkers van de kinderbescherming om te zwijgen over de structurele misdaden van de organisaties in de jeugdzorg. Of de recente rechtszaak van Hidde Jan van Koningsveld die bestuurder is van de CIDI-Jugend en niet voor terrorist uitgemaakt wil worden. Die zaak loopt nog. Daarnaast is er het bewijs dat Geert Wilders en GeenStijl betrokken zijn bij misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Ook komende vijf jaar is hét Goede Nieuws™ helder en goed. Zoals het moet.

30-01-2018

Commercieel oogmerk Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 30-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten hadden een commercieel oogmerk bij de Holocaust. Door de Zionisten in 1895 nog “Großer Versöhnungsausklang” genoemd. Met de Holocaust worden de industriële belangen gediend van het “Rothschildsches Syndikat”. De organisatie van de Holocaust lag in handen van Zionisten, journalisten en het Wereldhuis van de familie Rothschild. De familie is voortgaand op de hoogte gehouden en acteerde actief statelijk om de Endlösung en de Holocaust te laten plaatsvinden.

De Holocaust is gepleegd om het “Rothschildsches Syndikat” de gelegenheid te leveren te Palestina aristocratisch het Koninkrijk Groot Israël te stichten met een Rothschild als Eerste Prins van álle Joden.

Deze agenda die aan de Holocaust ten grondslag ligt blijkt uit de publicaties van de helden van Wilders die als sinds 1895 bekend zijn onder Zionisten en journalisten.

De 110.000 Nederlandse Joden die gedeporteerd zijn waren blanke slaven van de onderneming van de familie Rothschild. De familie Rothschild droomt er al sinds het Heilige Romeinse Rijk van te heersen als Koninklijke familie over alle Joden. De banden van de familie met het Heilige Romeinse Rijk waren en zijn sterk. Daarom het zelfbestuur van Joden in getto’s in Oost Europa en de antisemitische vrienden van de familie Rothschild die de Joodse arbeidersslaven binnen de muren hielden.

Als Adolf Hitler er niet was geweest hadden de Zionisten een ander gevonden om de Duitsers te misleiden. De Zionisten waren al in 1897 opzoek naar een leider die niet nodig was en waarmee zij de Endlösung van alle kanten konden benaderen. Er was geen Jodenprobleem in West Europa. Niet in Nederland. Niet in Engeland. Niet in Frankrijk. Niet in Italië. Niet in België. Niet in Duitsland. Met dank aan de Franse Revolutie! Plotseling stond Adolf Hitler op het podium en bepaalde antisemieten de orde. De Zionisten en journalisten en uitgevers hebben daaraan sinds 1895 pro actief gewerkt omdat zij tegen democratie en tegen mensenrechten zijn en het bestuur gerevisioneerd willen hebben in de oude staat van absolutistisch heerschappij door aristocraten.

29-01-2018

Mark Rutte voedt antisemitisch monster

by J.L. de Kreek — last modified 29-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Prominente leden van de VVD waaronder burgemeester Onno Hoes zijn betrokken bij de groep waarvan andere prominente leden de Rechters en de Rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen om personen met Joodse achtergrond in het ongelijk te stellen in verband met hun publicaties over de Zionistische grondslag van de Holocaust. Het bewijs dat de Zionisten de Holocaust doelbewust hebben beraamd is openbaar en komt uit de bibliotheken die historicus Mark Rutte bij en tijdens zijn studietijd geschiedenis heeft moeten onderzoeken.

Mark Rutte en Onno Hoes van de VVD nemen ook deel aan de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat die Bush, Balkenende en Blair in maart 2003 met antisemitische of racistische insteek zijn gestart. Dat er inmiddels meer dan een miljoen Semieten welhaast industrieel zijn vermoord door het voortbouwend consent van Mark Rutte & co voor operaties van de Coalitie Troepen wordt niet gecommuniceerd door de antisemitische journalistiek en media. Dat de Telegraaf al in 1922 betrokken is bij de voorbereidingen op de Holocaust en dat de Holocaust te Parijs is bedacht op of rond 08 juni 1895 door een journalist met Zionistische ambities zijn feiten die Mark Rutte als historicus en politiek leider van Nederland totaal onverschillig laat.

28-01-2018

Dansen op lijken

by J.L. de Kreek — last modified 28-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Gisteren was de traditionele dans van de Zionisten op hun zes miljoen Joodse slachtoffers. De Zionisten willen niet dat wordt ontkend dat zij zes miljoen Joden over de kling gejaagd hebben. Ontkennen van het succes van hun misdaden vinden zij Jodenhaat of antisemitisme. Zionisten zijn het creatieve brein van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Meer precies journalisten met Zionistische ambities. Journalistiek en media blijken een hoofdrol te spelen in verband met het voorbereiden, plegen en/of laten begaan van ernstig op mensen gericht geweld waarbij reeds tientallen miljoenen mensen zijn vermoord.

De Holocaust is het project van Zionisten. De plannen zijn bedacht door helden van Wilders die tevens leiding gaven aan de managers van de Holocaust. De Holocaust is bedacht door journalist Theodor Herzl in Parijs op of rond 08 juni 1895. Hij schrijft erover aan de familie die in de oorlog middels de onderneming IG-Auschwitz in bezit heeft. Heldere feiten die iedereen kan controleren in de dagboeken van de held van Wilders die sinds kort integraal online staan. Directeur Hanna Luden van het Centrum Informatie Documentatie Israël zwijgt hierover in alle toonaarden want de documenten bewijzen dat ze leiding geeft aan een terroristische organisatie die met antisemitische insteek deelneemt aan het publiek debat over antisemitisme of Jodenhaat. 

Het goede nieuws is dat geluk bij een ongeluk er geen zes miljoen Joden zijn vergast door de antisemitische vrienden der Zionisten. Erkennen van de feiten willen de Zionisten niet. De Zionisten zijn trots op hun werk. Ze kunnen niet verdragen dat Auschwitz niet de Golgotha is waarvan de Zionisten in 1900 reeds droomde. Vooral dat aan de andere kant van de oceaan in de US of A door de Zionisten al in 1900 werd geschreven over de slachting van zes miljoen Joden in Europa en dat de Zionistische leider Herzl in 1895 reeds zijn idee voor de Holocaust als sluitstuk van de eveneens door hem bedachte Endlösung aan de zogenaamde Koninklijke familie der Joden communiceerde en dat GeenStijl en Jan Roos en Thierry Baudet en Mark Rutte dit gewoon accepteren is opvallend.

27-01-2018

GeenStijl verspreidt nepnieuws

by J.L. de Kreek — last modified 27-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De brief van 26 januari 2018 van advocaat mr. Jens van den Brink van het advocatenkantoor Kennedy van der Laan aan the European External Action Service namens GeenStijl bewijst dat GeenStijl nepnieuws verspreidt. Kennedy van der Laan is vernoemd naar de recent overleden oorlogscrimineel en terrorist Eberhard van der Laan van de PvdA. Ook is Kennedy van der Laan het advocatenkantoor wat GeenStijl en Thierry Baudet heeft ondersteunt bij en tijdens hun referendumbedrog in verband met het associatieverdrag met Oekraïne

GeenStijl is tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend. Het staat gewoon in het logo van GeenStijl. GeenStijl maakt bedrijf, beroep of gewoonte van kwetsen.

De advocaat van GeenStijl klaagt bij de EEAS over het feit dat GeenStijl op de site van de EEAS wordt verweten geen ondersteunende feiten te leveren voor beweringen over de fascistische Oekraïense regering.

Het is een publiek geheim dat GeenStijl en de fascistoïde politieke onderstroom in Oekraïne, vrienden zijn. Was GeenStijl echt tegenstander geweest van het fascisme in Oekraïne dan had het zich niet verzet tegen het associatieverdrag. GeenStijl vordert rectificatie. De site die zelf nooit rectificeert vordert rectificatie omdat iemand iets schrijft over GeenStijl waarmee GeenStijl het niet eens is.

Aantal jaren geleden is iemand strafrechtelijk vervolgd voor het beledigen van een medewerker van GeenStijl. Tijdens de rechtszaken in eerste aanleg en hoger beroep is de rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door vrienden van GeenStijl om betrokkene in het ongelijk te stellen. GeenStijl neemt ook anderszins deel aan het bedreigen van gezagsdragers en burgers om gelijk te krijgen. Tevens spant GeenStijl samen met Geert Wilders om misdrijven te begaan tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. GeenStijl is betrokken bij het voortbouwend terrorisme van de organisatie van de helden van Geert Wilders, ook dé Nazi’s genoemd.

26-01-2018

Holocaust voortgaand project

by J.L. de Kreek — last modified 26-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Holocaust is het voortbouwend project van Zionisten, Vaticaan, politici en media. Deze samenwerking dateert uit het eind van de 19e eeuw en bezit het oogmerk de democratie te ontmantelen en de wereldbevolking ouderwets in slavernij te plaatsen. De families die staan geagendeerd om de wereld aristocratisch te leiden zijn ook smaakbepalend geweest in verband met de Holocaust van 1940-1945. Dat zijn de families Rothschild, Rockefeler en Bush.

Na de Tweede Wereldoorlog heeft dit Syndicaat grote aantallen massamoorden laten uitvoeren. Welhaast geen oorlog waar het Westen bij betrokken was sinds 1940 dient niet de agenda van het Wereldhuis van de familie Rothschild.

De feiten die bewijzen dat de familie Rothschild en vrienden de hardkern zijn van het actueel internationaal terrorisme komt uit de dagboeken van de held van Geert Wilders. Deze held was prominent journalist in 1895 toen hij zijn idee voor de Holocaust openbaarde in zijn correspondentie aan het Wereldhuis van de familie Rothschild.

In de Tweede Wereldoorlog had de familie Rothschild middels de onderneming concentratiekamp Auschwitz in bezit. De locatie van dit kamp is al in 1933 uitgekozen door de antisemitische paramilitaire militaire troepen van een andere held van Geert Wilders. Ze’ev Jabotinsky. Ze’ev Jabotinsky was de grote vooroorlogse militair leider van het ‘Rothschildsches Syndicat’ wat sinds 1895 op weg is naar kolonisatie van Palestina en dictatuur over álle Joden. Meeste mensen weten niet precies hoe het zit met de Joden. De Joden worden voortgaand door Zionisten geholocaust.

25-01-2018

Domme van emancipatie

by J.L. de Kreek — last modified 25-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Nu dankzij emancipatie ook vrouwen op de apenrots de klootzak zijn moeten ze zo langzamerhand toegeven dat al de drukte buiten de deur met loopbaan en carrière ook gewoon slavernij is. Een grote meerderheid van de vrouwen heeft op het werk geen goede kolfruimte tot haar beschikking. Zij tappen moedermelk af in het serverhok, de auto of op de wc. Dat blijkt uit onderzoek van het tijdschrift Ouders van Nu. Waren de vrouwen gewoon ongeëmancipeerd thuis gebleven dan was er geen probleem geweest. Dit wordt KARMA genoemd.

Omdat vrouwen zo nodig buiten de deur moeten werken is er een probleem met goede locaties om te kolven. In het algemeen lijken vrouwen niet goed te begrijpen dat emancipatie heeft opgeleverd dat heel veel zich zogenaamd top-vrouwen wanende diva’s gewoon kutwijven zijn die de georganiseerde misdaad en/of het terrorisme van hun mannelijke collega’s steunen. Niemand in de media behandelt bijvoorbeeld het feit dat de vrouwen die sinds Tesselschade de arbeidsmarkt zijn opgekomen helemaal niks veranderd hebben aan de harde wereld en alleen bijdragen aan meer geweld en agressie tegen bijvoorbeeld Nederlandse minderjarigen.

Nederlandse minderjarigen worden al decennia lang structureel belaagd, misbruikt en mishandeld door een criminele organisatie wat zich eufemistisch Kinderbescherming of Jeugdhulp noemt. Een grote groep afgekolfde vrouwelijke experts maken zich schuldig aan de meest schandalige misdrijven met duizenden zo niet tienduizenden minderjarige slachtoffers. Pedofilie onder vrouwen is een ondergeschoven kindje. Professor Arnold Heertje heeft Jeugdzorg ooit met de Gestapo vergeleken. Allemaal zijn ze Ilse Koch en hoog opgeleid, divers, hip of cultureel. Vrouwen op de arbeidsmarkt blijken zich niet zelden schuldig te maken aan steunen van terrorisme en internationale misdrijven van de Nederlandse politiek. 

Geen enkele vrouw in de landelijke politiek sinds Balkenende I is niet schuldig aan oorlogsmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven. Geëmancipeerde FemFem Halsema wist niet hoe snel ze het op moest nemen voor haar oorlogsmisdadige collega’s bij de VVD toen één van deze roodnekken publiekelijk op zijn misdaden werd aangesproken. In de huidige tijd waarbij meeste vrouwen op de arbeidsmarkt denken dat ze het weten terwijl ze over alles wat belangrijk is vals zijn voorgelicht of zelf vals voorlichten zoals Esther Voet, maakt emancipatie de dames medeplichtig aan de misdaden van de ‘tribe’ waar ze zo graag bij wilde horen. De geëmancipeerde Hannah Arendt is Zionist en daarmee schuldig aan de Jodenvervolging.

24-01-2018

Israël organiseerde 9/11

by J.L. de Kreek — last modified 24-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Wanneer de Amerikanen zich bewust worden dat Israël de aanslagen 11 september 2001 heeft georganiseerd is het gedaan met de Knesset. Israël regelde ook de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en houdt van apartheid. Israël is opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 door een journalist. Met antisemitische insteek besloot hij zich op te stellen als vertegenwoordiger van álle Joden. Herzl had goede contacten met de familie Rothschild. In zijn correspondentie aan het Wereldhuis van Rothschild legde hij de gedroomde Koninklijke familie der Joden uit hoe het de Joodse slaven bijeen kan drijven in het Wereld Getto.

Theodor Herzl had ook goed contact met Baron von Hirsh. Von Hirsh bezat Joodse kolonies in Zuid Amerika. Von Hirsh was slavendrijver. Deze geschiedenis speelt zich af eind 19e eeuw. Relatief kort na de Franse Revolutie. Toen mensenrechten en democratie zijn ingevoerd en Joden gelijk werden behandeld.

Tot die tijd werden Joden ongelijk behandeld. De rijke Asjkenazische Joden hielden de arme Asjkenazische Joden in getto’s en behandelde hen als slaven. De geschiedenis over de Joden en Israël wordt in het Vrije Westen verteld door het oog van de Zionisten. Dat zijn de oprichters van Israël en vertegenwoordigers van de slavernij.

De rijke Asjkenazische Joden verdiende aan het eind van de slavernij een dikke boterham aan slavenhandel. ‘Negroes’ werden verkocht door de familie Cohen. Dat deze rijke Asjkenazische Joden ook andere Asjkenazische Joden in slavernij hielden is de geschiedenis zoals deze zich werkelijk heeft afgespeeld. Na de afschaffing van de slavernij zijn de blanke arme Asjkenazische Joden gewoon in slavernij gehouden door de rijke Asjkenazische Joden met Auschwitz als meest aansprekend voorbeeld. 

De getto’s in Oost Europa stonden onder gezag van de familie Rothschild. De Joden in het Heilige Romeinse Rijk worden bestuurd door de familie Rothschild. De familie Rothschild commandeert de legers der grote machten en zet de antisemitische vrienden en bondgenoten op tegen de Joden. De familie Rothschild, Rockefeller en Bush zijn het Syndicaat wat Adolf Hitler en de Nazi's groot heeft gemaakt. Na Franse Revolutie was het antisemitisme verdwenen in West Europa. Emancipatie en assimilatie is altijd het medicijn geweest voor Joden tegen antisemitisme.

Bevestigen ook de Zionisten in de protocollen van de oprichtingsvergadering van Vereniging Erez Israël. Tevens verklaren zij dat Joden verachtte bedelaars zijn en voeren zij de meest krachtige antisemitische terreurbeweging tegen assimilatie en emancipatie van Joden. De geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust wordt verteld zodat niemand zicht krijgt op de grote Zionisten achter Hitler en de Nazi’s, en de volgende Holocaust die geagendeerd staat gewoon zal plaatsvinden zoals de vorige Holocaust en 9/11 ook gewoon plaatsvonden waar iedereen bijstond.

23-01-2018

Inlichtingen diensten werken niet

by J.L. de Kreek — last modified 23-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Wat een aimabele man die Rob Bertholee van de AIVD bij Twan Huys met College Tour afgelopen zondag. Helaas voor hem werkt zijn dienst niet. Bertholee denkt daar anders over want hij is niet goed geïnformeerd, door bijvoorbeeld de Nederlandse Mainstream media. Bertholee wil een nieuwe wet voor de AIVD om meer te kunnen afluisteren voor bescherming van de Democratische Rechtsstaat. Saillante is dat Bertholee openbare data beter moet analyseren om de grote vijand van de Staat recht in de ogen te kijken. Geert Wilders is geen onderwerp voor Bertholee want Wilders dreigt niet met geweld.

Dat Geert Wilders door doelbewuste uitlokking schuldig is aan het sneuvelen van de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS kan Bertholee zelf begrijpen door één en één bij elkaar op te tellen. Ook dat Thierry Baudet middels bedrog het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne heeft gewonnen en dit bedrog in verband met de sleepwet wordt herhaald om in strijd met de regels van de democratische rechtsorde een referendum te verkrijgen, kan Bertholee makkelijk zelf zien. 

Het bijzondere aan openbare voor iedereen toegankelijke data is dat het bewijst dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort en dat Nederland in ieder geval sinds Balkenende I hand en span diensten levert aan oorlogsmisdaden, terrorisme en zelfs genocide in Moslimlanden. Ook bewijst openbaar voor iedereen toegankelijke data dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog -die de ouders van Bertholee bewust hebben meegemaakt- op cruciale punten anders is dan de meeste mensen denken. Waardoor de AIVD de actualiteit niet goed begrijpt. 

Saddam Hussein had geen massavernietigingswapens weet iedereen met de kennis van nu nadat Irak is verwoest en de levens van miljoenen mensen op het spel zijn gezet onder andere middels excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium door de troepen van de Coalitie der Gewilligen. Verarmd Uranium is berucht om de dosis-effect-relatie. Des te meer gebruikt des te dodelijker de radioactieve en giftige fall-out. Deze relatie is bekend onder en geaccepteerd door de Nederlandse politici. Het kleine landje Nederland is internationaal een grote speler laat Rob Bertholee van de AIVD weten dus het politieke akkoord van Balkenende voor de illegale oorlog in Irak heeft veel gewicht in de schaal gelegd. 

Wat Rob Bertholee ook mist door valse feiten in het onderwijs en doelbewuste nepnieuws van de Mainstream media sinds, pak ‘m beet 1895, is dat journalisten en schrijvers met Zionistische ambities de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en ‘as we speak' een volgende Holocaust voorbereiden die nog moet plaatsvinden op de bergen van Israël en dermate veel slachtoffers zal eisen dat de begrafenis zeven maanden duurt. De holocaust is bedacht en de agenda voor het actueel internationaal terrorisme is geschreven door de journalist die door Geert Wilders als held wordt bewonderd. Rob Bertholee weet dat niet eens. Ook met de sleepwet zal hij er niet achter komen.

Document acties

Share |