02-11-2017

Beatrice de Graaf radicaal verlossen

by J.L. de Kreek — last modified 02-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Ze praat snel en veel aan de tafel van Matthijs van Nieuwkerk bij de Wereld Draait Door terwijl ze weet dat ze niet het hele verhaal vertelt en de waarheid willens en wetens niet in openbaarheid brengt. Professor dr. Beatrice de Graaf houdt het verhaal van terrorisme gaande door het zicht van het publiek weg te houden op de feiten. Het internationaal terrorisme kwam in de aandacht met de aanslagen in de VS 11 september 2001. Beatrice de Graaf is één van de wetenschappers die weet of moet weten dat de vliegtuigen niet het instorten van de torens van de Twin Towers kunnen verklaren.

Ook moet Beatrice de Graaf weten dat de Zionisten en niet Het Duitse Rijk de creatieve breinen zijn van Hitler en de gaskamers. Beatrice de Graaf is historicus. De feiten waaruit blijkt dat de Zionisten schuldig zijn aan de Tweede wereldoorlog en Holocaust blijkt uit documenten die gearchiveerd zijn in openbare bibliotheken van Nederlandse Universiteiten. Ook staan de documenten op internet in het Duits en Engels. De islamitische Staat waarover Beatrice de Graaf vurig spreek bij de Wereld Draait Door van de VARA is opgericht door de politieke partij van Beatrice de Graaf in samenwerking met andere Christelijke partijen in binnen en buitenland.

De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn gepleegd en IS is opgericht door Christenen al dan niet samenwerkend met Zionistische vrienden waarmee zij in de Tweede Wereldoorlog ook de Joden ritueel gewassen, vergast en verbrand hebben. De aanslagen in de VS 11 september 2001 waren een politieke keuze van Christenen en de volgende rituele handeling van de terroristische organisatie van de helden van Wilders op weg naar wereldmacht. De agenda voor wereldoverheersing van de terroristische organisatie van de helden van Wilders is gekopieerd van ouderwetse Katholieke Eindtijd fantasieën.

De Eindtijd is vandaag. Het Goede Nieuws™ heeft meer nieuwswaarde dan de krant van morgen en Beatrice de Graaf vervult een kwalijke rol ten behoeve van de strijd van Satan tegen de regering van Gd. Beatrice de Graaf heeft meer gebreken. Ze is Christen, zegt ze, en ze is niet eens in staat in de Bijbel te lezen zoals het er staat namelijk dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal, en dat het Oude testament in Hooglied reeds voorafschaduwd naar Mohammed die ook door Jezus Christus is voorzegd. De aanslagen in de VS 11 september 2001 en de oorlogen in Irak en Afghanistan en elders in Islamitische landen is het gevolg van de eeuwige niet aflatende lust van blanke Christenen naar radicale verlossing gespiegeld aan Ezechiël waaronder de finale oplossing van het Jodenvraagstuk.

01-11-2017

Zionisten bestelde trein Anne Frank

by J.L. de Kreek — last modified 01-11-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Het weeklagen van Zionisten en hun vrienden over de trein in Duitsland die naar Anne Frank is vernoemd omdat de 15 jarige Anne Frank per trein naar het kamp is gedeporteerd en vermoord, klinkt als jammerlijk gejank van antisemieten die verhelen dat zij de trein van Anne Frank hebben besteld. In 1896 reeds schreef de grote Zionistische leider Herzl in zijn epistel the Jewisch State: “Freight and carriage must be made as cheap as possible for our people, because every traveler will pay his own expenses. The middle classes will travel with Cook's tickets, the poorer classes in emigrant trains.”

Iedereen die met belangstelling heeft gekeken naar Shoah van Claude Lanzman weet dat in Auschwitz de bekende veewagons vol mensen arriveerde én de veel minder bekende luxe Pullman wagons met slaapplaatsen en restauratie voor de rijke lui. De geschiedenis van de genocide op Anne Frank wordt nooit verteld zoals deze is want nog altijd overheersen de Zionisten en hun vrienden. De Zionisten werken al sinds de 19e eeuw actief aan de voorbereidingen op de Holocaust die zij toen nog "Großer Versöhnugausklang” noemde. Beide betekent hetzelfde. Een ritueel afsluitend offer ter verzoening met de kosmos en voor zegeningen bij en tijdens de overigens met het Jodendom in strijd zijnde kolonisatie van Palestina.

Tot nu hebben de Zionisten en hun vrienden succes. Ondanks dat de feiten op straat liggen weten meeste mensen niet dat de Zionisten en hun vrienden de grote mannen en vrouwen zijn achter Hitler en de gaskamers. Auschwitz was een Zionistisch kamp waarvan de locatie al in 1933 in gebruik was door de Zionisten. Het kamp is gebouwd op particulier initiatief van IG-Farben. IG-Farben was bezit van Zionisten en heeft keurig vergunning aangevraagd voor het agrarisch modelkamp. Allemaal na te lezen in het boek over de bouwplannen van Auschwitz. Daarin staat ook de authentieke foto van douches die als douches gebruikt worden. De Zionisten en het Wereldhuis van de familie Rothschild hadden al in 1896 het oogmerk zes miljoen Joden te laten offeren door hun antisemitische vrienden.

Uit het boek Auschwitz van de historicus Van der Pelt blijkt ook dat de uitspraken in de rechtszaken rond de moorden in Auschwitz deels op gerechtelijke dwalingen berusten, omdat het personeel van IG-Farben het bruutst geweld op de Joden uitvoerde. Niet de SS en zelfs niet de Kapo’s of Oekraïners waren het gewelddadigst in Auschwitz. Uit de dagboeken en overige publicaties van de Zionistische leiders die gewoon op internet zijn te vinden blijkt in een oogopslag dat zij en niet Hitler, of Himmler, of Eichmann of Heydrich de Endlösung en de Holocaust hebben bedacht en de antisemieten hebben geaccrediteerd voor de uitvoering vertrouwend op het voortbouwend bondgenoot- en vriendschap. De Zionisten vochten aan de zijde van Hitler en Mussolini en zijn het creatieve brein van de Endlösung en de Holocaust en daarmee de moord op Anne Frank.

30-10-2017

Israël voert oorlog

by J.L. de Kreek — last modified 30-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Israël voert oorlog in Nederland en Europa. Israël voert sinds de oprichting te Basel augustus 1897 oorlog in Europa. Om de Joden uit te roeien en Palestina te koloniseren ten behoeve van de ondersteunende industriëlen. Door lobby van onder andere de Zionistische helden van Wilders voor betrokkenheid bij de door hen bedachte Endlösung zijn de vooroorlogse pogroms in Oost Europa opgang gebracht. Opgejaagd door het geweld wat door de Zionisten werd bewerkstelligd kwamen Oost Europese Joden bezakt en berooid aan de grens met Duitsland. Deze vluchtelingen leverde problemen.

Op de grens werden de Joodse vluchtelingen ontluist. In Duitsland was dezelfde tijd een overval gaande van de Zionisten op Duits bezit. De Zionisten die veelal een hoge status in Duitsland bezaten en dominant aanwezig waren in de media en ook aan de kant van het Kapitaal stonden waren erop uit Europa economisch en anderszins op de knieën te dwingen en uitgezogen in de goot te laten. Hitler is door de Zionisten gerekruteerd om de Endlösung van alle kanten te benaderen. De Zionisten wisten al in 1900 dat zij hun antisemitische bondgenoten ritueel zes miljoen Joden in Europa zouden laten Holocausten. 

Anno 2017 mag de waarheid over de Zionisten niet worden verteld. Dan dreigen de Zionisten met “dire consequences” en organisaties die daarop toezien. De Zionisten vinden dat antizionisme en antisemitisme aan elkaar gelijk zijn. Joden vinden dit niet. Zionisten zijn meest waarschijnlijk betrokken bij de aanslagen in de VS 11 september 2001. Zionisten zijn betrokken bij actuele vervolging van personen met Joodse achtergrond omdat zij de waarheid over de Zionisten publiceren. Net als Adolf Hitler is Geert Wilders een agent van Israël. Geert Wilders en GeenStijl maken zich schuldig aan misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten en internationale misdrijven.

De Zionisten vertellen nooit dat zij eind 19e eeuw de eeuwen oude naam van de Joden hebben gekaapt om daarmee het door de Zionisten geambieerde wereld-getto te onderscheiden. Israël is de naam van de Joden, niet van een Staat wat claimt een Joodse Staat te zijn terwijl de Joden dit ontkennen. Israël is geen Joodse Staat. Israëls onafhankelijkheid is geregeld door Adolf Hitler. “Ein Nazi Fahrt Nach Palestina" heeft Adolf Hitler dit genoemd. In ogen van de Nazi's bestond Palestina al in 1939. De NSB, Auschwitz, de Joodsche Raad, Eichmann, de treinen, de Endlösung en de Holocaust zijn allemaal geïnspireerd op de idealen van de Zionistische helden van Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld van Stichting Lawfare NL.

29-10-2017

Zionistische Joden bestaan niet

by J.L. de Kreek — last modified 29-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Op het Gelderlandplein in het Amsterdamse Buitenveldert winkelen dagelijks talrijke personen die zeggen Zionistisch en Joods te zijn. Ook zijn er Christenen die beweren Zionistisch te zijn. Van Adolf Eichmann is bekend dat hij zichzelf als Zionist en tweede Herzl zag. Zionistische Joden bestaan niet. Zionisme staat haaks op Jodendom. Het diepe verlangen van Joden terug te keren naar Zion is compleet wat anders dan het Zionisme van bijvoorbeeld Esther Voet of Hidde Jan van Koningsveld.

Het Zionisme is een 120 jaar oude politiek maatschappelijke ideologie ontsproten uit het brein van een journalist met een zeer grote hekel aan zijn orthodoxe roots en contacten met de groten der aarde zoals de familie Rothschild en de besturende elite. Theodor Herzl was de grondlegger van de massa media en een volleerd lobbyist die te Parijs 1895 op de idee van de Holocaust is gekomen. Theodor Herzl is het creatieve brein van de Endlösung en alles wat daarbij is komen kijken inclusief het nutteloze figuur Adolf Hitler. Theodor Herzl heeft de plannen voor oorlog en Holocaust gespiegeld aan oude Eindtijd voorspellingen uit de Bijbel. Met name Ezechiël en Openbaring.

Theodor Herzl sloot met zijn idee voor de Endlösung aan bij de wil van de Papen om Europa vrij te maken van Joden. Zoals iedereen weet was de Katholieke kerk hofleverancier antisemitisme en is hieraan een eind gekomen door de Verlichting in de 18e eeuw. Voor de Joden was de periode van Verlichting van korte duur want de Zionisten beëindigen al in 1897 eenzijdig de handhaving van de mensenrechten voor de Joden met de officiële oprichting van hun terroristische organisatie die zij verwarrend vereniging Erez Israël noemde. De naam Israël is geroofd van de Joden. Hadden de Joden daarover in der tijd een merkrechtelijk geschil kunnen voeren dan hadden de Joden zeker gewonnen.

Israël is de eeuwige en onvervreemdbare handelsnaam der Joden. Joden onderscheiden zich van alle andere mensen omdat zij Israël zijn. De Joodse mensen zijn Israël. Israël zijn mensen van vlees en bloed, geen Staat. Joden zijn op last van Gd de Eeuwig Liefhebbende Vader voor welhaast altijd verstrooid over de héle aarde. Volgens de Joodse geschiedenis heeft Gd dit gedaan omdat de Joden zondigde. De Verstrooiing, ook de Diaspora genoemd, is een geaccepteerd feit in het Jodendom. Ook geloven Joden dat Gd hen heeft opgedragen de Diaspora nimmer en nooit politiek en/of maatschappelijk en of anderszins door menselijk toedoen te revisioneren.

08 november 2017
vieren de Zionisten het honderdjarig succes van hun revisie van de Diaspora. 02 november 1917 heeft Lord Rothschild de Balfour-verklaring uitgereikt gekregen wat de Zionisten misbruiken als vergunning om Palestina wederrechtelijk te koloniseren als ware het een Joodse Staat. Kristalnacht was 09 november. De familie Rothschild is in 1895 reeds vergaande toezeggingen gedaan door de Zionisten dat de familie de eerste Prins van Groot Israël zou leveren indien het de door Theodor Herzl bedachte Endlösung ondersteunt. De ideologie van Herzl is wettelijk verankerd in de zogenaamd Joodse Israël. Het concentratiekamp Auschwitz is gebouwd op particulier initiatief van een onderneming van de familie Rothschild.

Voor de Franse Revolutie toen de familie Rothschild nog als ongekroonde alleenheerser kon bepalen waar Joden en ook ‘negroes’ gingen en stonden, had de familie Rothschild geen of amper concurrentie. Na de Franse Revolutie toen democratie en mensenrechten werden ingevoerd raakte Joden en ‘negroes’ verlost van antisemitisme en racisme en konden zij assimilerend en emanciperend leven als vrije mensen – waardoor de Rothschild macht en rijkdom met gewone normale burgers moest delen. Theodor Herzl zag in de wereldbevolking “slaves of extraordinary capacity for work”. De Joden in Auschwitz waren blanke slaven van de Zionisten die ritueel zijn gewassen, vergast en verbrand door de priesters van de terroristische organisatie van Esther Voet en Hidde van Koningsveld.

28-10-2017

Jan Roos voorkeursdoelwit Jihad (2)

by J.L. de Kreek — last modified 28-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Jan Roos heeft gewerkt voor de organisatie die in 1922 de Holocaust hielp voorbereiden. Tegenwoordig propageert Jan Roos op zijn site dat linkse mensen Joden haten omdat ze tegen Israël zijn. Jan Roos kan weten dat Israël geen Joodse Staat is en opgericht door de Nazi's in samenwerking met de journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf. Met een guitige glimlach en een blik alsof niemand hem wat kan maken liegt Jan Roos de geschiedenis alsof het gedrukt staat.

Kwestie is natuurlijk dat er al een keer aangifte is gedaan tegen Jan Roos cum suis in verband met betrokkenheid bij terrorisme, internationale misdrijven en referendumbedrog. Één en ander heeft nog niet geleid tot strafvervolging omdat vrienden van Jan Roos de Rechtspraak bedreigen met afschrikwekkende gevolgen om de Nazifeiten van de vrienden van Jan Roos te ontkennen. Ook is er aangifte gedaan tegen Jan Roos in verband met het bedreigen van gezagsdragers. Voorts heeft Jan Roos een kapmes in zijn auto waarmee hij mensen bedreigt.

Wat Israël betreft is er slechts één waarheid. Israël is géén Joodse Staat. De naam is gestolen van de Joden. De Staat Israël is bedoeld als wereld-getto voor de Joden om ze totaal uit te roeien of te bekeren tot het Zionisme. Zionisme en Jodendom sluiten elkaar uit. Israël is de naam van de Joden. Niet de naam van een Staat waarvan in strijd met de Drie Eden wordt beweerd dat het een Joodse Staat is. De Drie Eden zegt Jan Roos waarschijnlijk niks. Als het hem wel wat zegt zal hij misschien beweren dat de Drie Eden geabrogeerd zijn.

Jan Roos is een antisemiet, een ras-nazi, een secreet van de bovenste plank wat alle middelen rechtens aan de paal genageld moet worden. Zo achterbaks als Jan Roos zijn er weinig. Met zijn werk ondersteunt Jan Roos de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders. Dat dit tevens een volgende Holocaust op de Joden inhoudt kan Jan Roos weten want dat wordt spijkerhard bewezen door de authentieke publicaties van de helden van Geert Wilders. De mening van Jan Roos is van personen die voortgaand bijdragen aan de voortbouwende Jodenjacht der Zionisten, daarom dat Jan Roos voorkeursdoelwit is van de juridische Jihad.

27-10-2017

Zionisten & journalisten organiseerde Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 27-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Holocaust is door Zionisten en journalisten georganiseerd. Meer in het bijzonder is de Holocaust georganiseerd door de helden van Geert Wilders. De Zionisten zijn halverwege de 19e eeuw begonnen aan de actieve voorbereiding op de Jodenvervolging van 1940-1945. Het project raakte in een stroomversnelling toen journalist Theodor Herzl zijn invulling van Zionisme leverde. Theodor Herzl is het creatieve brein van de Endlösung, de Holocaust en de Exodus. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf waren al in 1922 bekend met de plannen voor de Holocaust van de Zionistische leiders.

De uitgevers, de redacties, de besturen, de medewerkers van deze bladen besloten het publiek willens en wetens voor te liegen over de zuiverheid van het oogmerk der Zionisten. Tot op de dag van vandaag maken Zionisten en medewerkers van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf Media Groep zich schuldig aan het voortbouwend terrorisme der Zionisten en de Holocaust op de Joden. De grap van de Holocaust is dat deze niet voorbij is. Meeste mensen denken dat de Holocaust een tijdelijke gebeurtenis is wat zich beperkte tot 1940-1945. De Holocaust is een voortbouwend project waarmee alle Joden moeten worden uitgeroeid of bekeerd tot het Zionisme.

Hitler en de Zionisten waren twee handen op één buik. De Zionisten en Mussolini konden het ook goed met elkaar vinden. Net als de Zionisten en het Apartheidsregiem in Zuid Afrika. Vroeger toen de slavernij nog niet was afgeschaft waren Zionisten de slavenhandelaren die 'negroes' verkochten. De Franse Revolutie en de Verlichting in de 18e eeuw maakte een eind aan deze schendingen van mensenrechten. Het Zionisme is de beweging tégen De Verlichting. Om machthebbers in de oude staat van aristocratisch wereldbestuur te herstellen. Zionisme is antidemocratisch. Israël bezit geen enkel oogmerk mensen gelijk te behandelen. Joden, antisemitisme, racisme, fascisme zit in het fundament van deze zogenaamd Joodse Staat gebakken. Israël is gesticht door Hitler. Zionisme en Nazisme zijn synoniemen.

De Zionisten kregen alle ruimte van Hitler. Zionisten zijn zelfs de initiators van de beruchte Bruinhemden De Zionisten verklaarde Duitsland de oorlog in maart 1933. Eerst daarna in april zijn anti-Joodse maatregelen doorgevoerd in Duitsland. Bij en tijdens de  Bierkellerputsch in 1923 was Zionist Feder de kompaan van Hitler. De SS is opgericht door Zionist Emile Maurice, en ook Goebbels had een Zionistische achtergrond. Eichmann was ontegenzeggelijk Zionistisch  geïnspireerd. Het kamp Auschwitz is gebouwd op particulier initiatief van Zionisten. De SS stond erbij en keer ernaar. Het grofste geweld tegen Joden in Auschwitz is uitgevoerd door het Zionistische personeel van de Zionistische eigenaar van Auschwitz. Auschwitz was een kibbutz. Een agrarisch modelkamp waar de Zionisten ritueel de Holocaust op zes miljoen Joden wilde laten uitvoeren door hun priesters, als een heuse "großer Versöhnungausklang”.

25-10-2017

Helden Wilders initiators Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 25-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Ongeveer zeven jaar geleden in de periode dat het eerste proces tegen Geert Wilders speelde zijn authentieke documenten gevonden waaruit in een oogopslag blijkt dat de helden van Geert Wilders de grote mannen zijn achter Hitler en de gaskamers. Uit de krantenarchieven blijkt dat journalisten van het Nieuw Israëlitisch en de Telegraaf deze publicaties al in 1922 in bezit hadden en daarover valse feiten en nepnieuws verspreidde. Na de oorlog liegen de journalisten van deze uitgaven nog altijd over de Nazi-feiten van Wilders en zijn helden.

Afgelopen jaren is het onmogelijk gebleken deze documenten onder de aandacht van autoriteiten te krijgen want de Rechtspraak wordt terrorisme gerelateerd bedreigd door vrienden van Wilders om te zwijgen over de Nazi-feiten van Geert Wilders en zijn helden. De documenten zijn gedigitaliseerd te vinden op www.holocaustles.nl/bron. Eén van de prominente journalisten die deze feiten willens en wetens onder de pet houdt is Saskia Belleman van de Telegraaf. Saskia Belleman of althans de Telegraaf verheelt meerdere zware misdaden waar prominente personen bij zijn betrokken. De Telegraaf zwijgt ook over de feiten die bewijzen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen zijn ingestort.

De film FITNA van Geert Wilders opent met de aanlagen in de VS 11 september 2001. Wilders geeft Arabieren of Moslims of de Islam de schuld van deze aanslagen, terwijl ze door anderen zijn begaan. Wilders heeft samenwerkend met GeenStijl misbruik makend van vrije meningsuiting op afstand in Afghanistan een succesvolle aanslag gepleegd op Nederlandse en NATO militairen waarbij twee militairen zijn gesneuveld en twee zwaargewond zijn geraakt. Één van de gesneuvelde militairen was de beste militair van de NATO. De ander was de zoon van de CDS. De bedreigingen met afschrikwekkende consequenties om de Nazi-feiten van Wilders en zijn helden te ontkennen en een corrupte VVD-Raadsheer van het Gerechtshof Den Haag hebben bewerkstelligd dat Wilders niet reeds levenslang is opgelegd.

De advocaat van Geert Wilders heeft gelijk. Wilders kan niet strafrechtelijk veroordeeld worden voor de “minder Marokkanen” uitspraak wegens discriminatie of haatzaaien. AG Van Roessel, die Wilders in 2011 in eerste aanleg vervolgde als OvJ, en haar collega's worden bedreigd met afschrikwekkende consequenties en organisaties die daarop toezien door personen waarmee het Centrum Informatie Documentatie Israël samenwerkt om Joden mond dood te maken en te voorkomen dat algemeen bekend wordt dat de helden van Geert Wilders de initiators zijn van Hitler en de gaskamers. Wilders en het CIDI worden ondersteund bij en tijdens hun bedrog en terrorisme door een grote zwerm journalisten, schrijvers, opiniemakers en academici zoals Thierry Baudet, Leon de Winter, Beatrice de Graaf, Esther Voet, Peter R. de Vries, Kustaw Bessems, Bart Schut en Hidde van Koningsveld.

23-10-2017

Zionisten bondgenoten Nazi's

by J.L. de Kreek — last modified 23-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Holocaust is zo goed geslaagd omdat de Zionisten de bondgenoten zijn van de Nazi's. De volgende Holocaust slaagt omdat journalisten als Chris Klomp, Sylvain Ephimenco, Bart Schut, Kustaw Bessems, Esther Voet, Leon de Winter en vele vele andere bekende en minder bekende schrijvers, opiniemakers en publicisten sympathie hebben voor Zionisme. Deze antisemitische ideologie is populair onder mensen bij wie de Jodenhaat heel diep zit. Dit jaar vieren de Zionisten het 100-jarig succes van de Balfour-verklaring, misschien wel het meest antisemitische document op aarde.

Zionisten ambieerde al in 1896 iemand als Adolf Hitler en hebben de Holocaust in 1895 bedacht. In 1923 is Hitler gerekruteerd door de Zionisten. De Jodenvervolging van 1940-1945 was in het geheel een Zionistische operatie. Auschwitz was een Zionistisch kamp waarvoor het fundament in 1896 is gelegd in het epistel Der Judenstate van Theodor Herzl. Na de Franse Revolutie ging het gewoon goed met de Joden in West Europa. Door de vrijheid, gelijkheid en broederschap was het antisemitisme verdampt. Ook het einde van de slavernij droeg bij aan de Gouden Joodse Tijd.

Tot de Franse Revolutie waren macht en rijkdom in bezit van enkele families die aristocratisch en samenwerkend met de Kerk over de mensen regeerde. Democratie en mensenrechten maakte een eind aan deze dictatuur van deze families. De vrienden van deze families verdiende in die tijd het geld met slavenhandel. 'Negroes', en Joden die in Oost Europa in getto's als slaven werden gehouden. De Joodse getto's zijn in stand gehouden middels de knuppel van de gettopolitie van de familie die in 1895 een Syndicaat leidde om in 1940 de Holocaust te laten uitvoeren door de trouwe antisemitische bondgenoten.

Mark Rutte en Thierry Baudet en Beatrice de Graaf zijn personen die bij uitstek deze geschiedenis kennen omdat zij historici zijn en de feiten evident blijken uit historische documenten die gewoon in diverse universiteitsbibliotheken staan en waarop niemand ingaat. De Nederlandse geschiedschrijvers zijn collectief en individueel bedriegers omdat zij van de waarheid en de feiten in het verleden juist net niet dat deel van de bronnen aan het publiek meedelen waaruit zonneklaar blijkt dat Zionisten en journalisten de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers.

Anno 2017 de feiten openbaren leidt onmiddellijk tot een zieke Jodenjacht van laffe persparasieten als Esther Voet en de Telegraaf Media Groep en Hidde van Koningsveld die geen terrorist genoemd wil worden terwijl hij dat overduidelijk wél is. Meeste mensen denken bij terrorisme dat het ervan afhangt voor welke partij men is om van terrorisme te kunnen spreken. Terrorisme in het strafrecht moet in de geobjectiveerd betekenis worden begrepen. Dit komt dan neer op onrechtmatige maatschappelijke verandering. Als de Zionisten iets doen is het sinds 1897 officieel angst en vrees aanjagend en dreigend met op personen gericht geweld de wereldgemeenschap de stichting van Israël afpersen en het volkenrecht wederrechtelijk domineren.

21-10-2017

Israël zuiver ondemocratisch

by J.L. de Kreek — last modified 21-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Israël is geen democratie. Ook al zeggen mensen dat Israël de enige democratie is in het Midden Oosten. Om te zien dat Israël geen democratie is moet gekeken worden naar de grondwet van Israël. Deze grondwet wordt bepaald door de oprichters Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinksy. Theodor Herzl is de 'founding father' van Israël. Hij heeft van 1895 tot 1904 de plannen gesmeed voor de Holocaust als onderdeel van de politiek van kolonisatie van de Zionisten. Ze'ev Jabotinsky is de vooroorlogsmilitair leider van Israël in oprichting. Jabotinsky is de grondlegger van de Bruinhemden.

Niemand heeft deze mannen gekozen. Er is geen verkiezing geweest onder Joden om deze mannen hun leiders te laten zijn. Hadden de Joden in 1895 een referendum gehouden over het Zionisme of Israël dan hadden de Joden het Zionisme en Israël afgewezen omdat het niet des Joden is. Zionisme is typisch antisemitisch, Joodsvijandig, reactionair, terroristisch, racistisch, fascistoïde en anti-Verlichting. De Zionisten zijn tégen democratie omdat hun leiders tégen democratie zijn. Herzl is nadrukkelijk in zijn antidemocratische wil. Zionisten willen aristocratisch bestuur over álle Joden, net als voor de Franse Revolutie toen de familie Rothschild en vrienden de Joden nog als slaven gevangen hielden in getto's. Israël heeft het oogmerk mensen ongelijk te behandelen en de Joden en andere minderheden uit te roeien.

Wat wordt opgenomen in de Israëlische gemeenschap aan minderheden is om de schijn van diversiteit te wekken. Het tempo van het kloppen van het hart van Israël wordt bepaald door het ritme van de antisemitische en racistische leuzen van Betar. Na de Franse Revolutie ging het kakkend goed met de Joden in West Europa. Er was onder Joden geen enkele behoefte om een Joodse Staat te willen hebben of zoiets als Joods Nationalisme uit te leven. De Joden konden gewoon naar de Heilige Staat Palestina om te bidden in Jeruzalem en weer terug als ze dat wilden. Democratie en mensenrechten verloste de Joden van het antisemitisme. De antisemitische brandhaarden doofde stuk voor stuk tot er bijna niets meer over was. Dat was 1895.

Deze verbetering van het leven voor de Joden in West Europa en dreiging van verbetering van het leven voor de Joden in Oost Europa leidde bij de Zionisten tot de plannen voor de Endlösung. De Zionisten en hun aristocratische meesters hebben antisemitisme nodig om de Joden de baas te blijven. Daarom schreef Theodor Herzl te Parijs 08 juni 1895 zijn idee voor de Holocaust op in zijn dagboeken als een bericht aan zijn patroon. Deze patroon was een prominent lid van het wereldhuis van de familie Rothschild. In 1922 en 1924 zijn de dagboeken van Herzl feestelijk in het Amsterdamse Concertgebouw geopenbaard aan het Nederlandse publiek waaronder de journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf die stuk voor stuk zeer enthousiast waren over het hardcore antisemitisme en de antidemocratische ambities van Theodor Herzl. De eerste tweehonderd Zionisten die zich te Basel 1897 officieel ondemocratisch voordeden als leiders van de Joden bepaalde tevens dat Joden verachtte bedelaars zijn en anti-Verlichting de norm is.

Doelstelling van de Zionisten en daarmee vanzelfsprekend Israël is 'the Great Reconstruction' of 'the Great Revision'. Dat is herstel in de oude staat van aristocratisch wereldbestuur van vóór de Franse Revolutie. President Emmanuel Macron van Frankrijk hoort bij deze stam afvalligen. Net als Lodewijk Asscher en Job Cohen. Iedereen kan dit weten omdat de publicaties van de Zionisten die dit bewijzen gewoon gepubliceerd zijn en horen tot het publieke domein. De boekenlijst die iedereen op school moet lezen voor de Holocausteducatie is niet volledig. De bronnen die bewijzen dat de Zionisten schuldig zijn aan de Holocaust en dat Israël is bedoeld als ondemocratisch wereldgetto om alle Joden finaal uit te roeien of te bekeren tot het Zionisme, worden bewust niet onderwezen.

Document acties

Share |