03-01-2018

Telegraaf kon Holocaust voorkomen

by J.L. de Kreek — last modified 03-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Telegraaf is 125 jaar oud. De terroristische organisatie der Zionisten is 120 jaar oud. De plannen voor de Holocaust zijn geschreven door journalist Theodor Herzl in de periode van 1895 tot 1904. Journalisten van de Telegraaf kregen het draaiboek voor de Holocaust in 1922 in bezit. In het Duits. Toen was ook het Eerste Zionistische Congres te Basel reeds geweest waar de prominente journalist Herzl en overige aanwezigen de Joden ‘framede’ als “verachtte bedelaars”.

De Telegraaf had in 1922 de Holocaust kunnen voorkomen door gewoon eerlijk te zijn over de inhoud van de dagboeken van Theodor Herzl en de bedoelingen der Zionisten. De Telegraaf was in de Tweede Wereldoorlog een bolwerk van Jodenhaat. Na de oorlog werd de Telegraaf van alles verweten behalve opzet. Blijkt de Telegraaf al in 1922 geweten te hebben dat de Zionisten letterlijk tientallen miljoenen investeren in de voorbereidingen op de Holocaust. Na de oorlog is de Telegraaf betrokken bij Holocaustbedrog en het verspreiden van nepnieuws in verband met de aanslagen in de VS 11 september 2001

TMG wat eigenaar is van het iconische merk De Telegraaf is een terroristische organisatie. Afgelopen jaren zijn pogingen gedaan bijvoorbeeld GeenStijl te laten vervolgen voor schuld aan verhogen van de terreurdreiging en succesvolle aanslagen op Nederlandse militairen. Dit is nog niet gelukt omdat vrienden van de Telegraaf de Rechtspraak bedreigen om de Nazi-feiten der Zionisten, Wilders en de Telegraaf Media Groep te ontkennen. Ook is er aangifte gedaan tegen GeenPeil in verband met Referendumbedrog. Saskia Belleman van de Telegraaf zwijgt steevast over het feit dat de helden van Geert Wilders de grote voortrekkers zijn van Hitler en de gaskamers. Ook spant Saskia Bellamn samen met Nazi’s om Joden het leven zuur te maken. Onderzoeksjournalist Micha Kat wordt om zijn Joodse achtergrond door de Telegraaf beschuldigd van bedreigen.

02-01-2018

Zionisten investeren in Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 02-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

In 2017 zijn de dagboeken van de grote Zionistische leider Theodor Herzl in het Duits en Engels gedigitaliseerd en online geplaatst op de site www.holocaustles.nl. Deze dagboeken beslaan de periode van 1895 tot 1904. De dag tot dag notities van deze journalist over zijn werk en gedachtegoed bewijzen dat Theodor Herzl de Holocaust heeft bedacht te 37 Rue Cambon, 75001 Paris, Frankrijk op 08 juni 1897. Deze dagboeken bewijzen ook dat de Zionisten in ieder geval sinds 1895 tientallen miljoenen investeren in de Holocaust, waaronder miljoenen guldens.

De Holocaust is goed geslaagd in Nederland omdat Nederlandse prominente Mainstream journalisten de dagboeken van Theodor Herzl in 1922 en 1924 in het Duits in het bezit kregen en daarover valse informatie meedeelde aan het publiek. Tegenwoordig wordt dit nepnieuws genoemd.

De journalisten werkte bij het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf. Tot de dag van vandaag zijn het NIW en de Telegraaf hofleverancier nepnieuws. Grote en kleine terrorisme-feiten worden door journalisten van deze uitgevers van desinformatie voorzien zodat het publiek geen zicht krijgt op de harde kern van het internationaal terrorisme wat een syndicaat is en wordt geleid door leden van de familie Rothschild.

Journalisten van de Neue Freie Presse, the Jewish Chronicle, het Nieuw Israëlitisch Weekblad, de Telegraaf samenwerkend met het Syndicaat onder leiding van de Rothschild-clan zijn de 'corporate body' wat droomt van een Koninkrijk op het grondgebied van Palestina en de Joden ouderwets als slaven. De legers van deze terroristen zingen krijgsliederen over het veroveren van de heuvels van Betar, Yodafet en Masada. De waarheid over de Holocaust blijkt moeilijk te vertellen in Nederland omdat op elke straathoek en in elke redactie wel een Zionist staat of zit op de uitkijk of er geen mensen zijn met een eigen mening die zelf nadenken en zich aan feiten houden. Feit is dat Zionisten de grote antisemieten zijn die de Joden verachten en uitgeroeid willen.

01-01-2018

Happy New Year!

by J.L. de Kreek — last modified 01-01-2018 00:00
Opgeslagen onder:

In de tijd van de grote Zionistische leider Herzl trokken de Amerikanen en de Israëlieten al met elkaar op om het grote politieke doel van de kolonisatie van de Heilige Staat Palestina te realiseren. Meer dan een eeuw later is de waarheid over Herzl en de doelen van Zion nog altijd een groot taboe. Afgelopen jaren zijn in Nederland personen met Joodse achtergrond voortgaand vervolgd omdat zij de documenten openbaren waaruit de schuld van Zion voor de Holocaust makkelijk blijkt. Ook wordt de Nederlandse Rechtspraak voorgaand bedreigd en bedrogen om personen met Joodse achtergrond in het ongelijk te stellen. Iedereen weet dat onderzoeksjournalist Micha Kat een Joodse achtergrond bezit en afgelopen jaar al zijn rechtszaken heeft verloren. Een van de partijen in de zaken tegen de Joodse Micha Kat is de Telegraaf wat al in 1922 in bezit was van de Zionistische plannen voor de Holocaust.

31-12-2017

Jaaroverzicht 2017

by J.L. de Kreek — last modified 31-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

2017 is het jaar waarin de Joden 120 jaar Zionistisch terrorisme herdenken en de Zionisten met hun vriendjes de greep op de Joden versterken. Ook de Jeugdhulp versterkt de greep op de slachtoffers. Geadviseerd wordt minderjarigen voortaan niet meer via het strafrecht aan te pakken bij grensoverschrijdend gedrag. Ze moeten direct naar Jeugdhulp. De Mainstream media heeft het er niet over dus bestaat het niet. Onafhankelijke media wordt keihard en voortgaand aangevallen door laffe perskaartjournalisten. Cris Klomp voert de commandotroepen aan.

2017 is het jaar waarin de Zionisten ontdaan zijn van hun terroristisch masker. Chris Klomp als rechtbankverslaggever van het Algemeen Dagblad is nog altijd niet op het spoor van het vonnis waarin letterlijk staat dat de Nederlandse Rechtspraak terroristisch wordt bedreigd en bedrogen om te zwijgen over de Nazi-feiten van Geert Wilders en Hidde van Koningsveld. Hidde van Koningsveld -bestuurder van de CIDI-jugend- wil op één lijn gesteld worden met Joden terwijl hij gedoopt en bestuurder van een Zionistische organisatie is. 2017 is het jaar waarin de website www.holocaustles.nl online is gekomen.

Het jaar daarvoor is het rapport Holocaust Verklaard gepubliceerd waarin aan de hand van authentieke citaten van de publicaties van de ideologische voorbeelden van Geert Wilders en Hidde van Koningsveld, wordt aangetoond dat journalist en Zionist Theodore Herzl het creatieve brein is van de Holocaust. Hij schrijft het nota bene letterlijk zelf in zijn dagboeken die de Telegraaf al in 1922 in bezit had. Het mag niet gezegd worden van Hidde van Koningsveld want dat vindt deze kruisvaarder antisemitisch. Daarom dagvaardt hij personen met Joodse achtergrond die deze waarheid openbaren.

29-12-2017

Israël betaalde Hitler

by J.L. de Kreek — last modified 29-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Israël is opgericht als statelijk acterende vereniging te Basel 29-31 augustus 1897. In de officiële protocollen van het Eerste Zionistische Congres wat die dagen is vastgesteld staat genoteerd dat de aanwezige betrokkenen de mening delen dat Joden verachtte bedelaars zijn en dat gelijke behandeling “Prinzipienreiterei” is. Israël betaalde Hitler, regelde de Holocaust, verzorgt het naoorlogs Holocaustbedrog en treft voorbereidingen voor de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de bergen van Israël.

De locatie van concentratiekamp Auschwitz was al in 1933 in gebruik door de ambtenaren van Israël. Later hebben de grote aristocratische leiders van Israël middels hun onderneming Auschwitz laten bouwen om de Joden als slaven te houden. Dit plan voor slavernij van de Joden is al in 1896 gepubliceerd in ‘the Jewish Chronicle’ als ‘staatsschrift’ en rede aan leden van het syndicaat wat later Hitler financierde en Auschwitz liet bouwen. Israëlieten zeggen vaak dat Israël is opgericht in 1948 als medicijn tegen antisemitisme terwijl de Israëlieten de grootste antisemieten zijn en 1948 het jaar van de onafhankelijkheid was. 

Tussen de dag van de oprichting in 1897 en de onafhankelijkheidsverklaring in 1948 parasiteerde Israël op de gastlanden die het ten oorlog dreef. Dat de Israëlieten bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog streden aan de kant van álle bij de oorlog betrokken naties is een feit wat zo weinig wordt onderwezen door de Israëlieten in hun ‘Yad Yashem Fuck De Joden Museum Te Jeruzalem’! De ambtenaren van Israel vochten aan de zijde van Mussolini en boden zelfs Hitler steun aan. De Israëlieten zijn een zeer sterke stam antisemieten en racisten die een muur bouwen rond de Joden door Joodse vormen aan te nemen, zich voor te doen als belangenbehartiger van de Joden en in het Heilige Palestina letterlijk het Joods Wereldkwartier op te richten. 

Daarmee beschermen Israëlieten hun antisemitische, racistische en fascistoïde gedachtegoed en ontnemen zij Joden hun vrijheden en bezit. Elke zichzelf fatsoenlijk wanende Israëliet kan in de publicaties van de eigen leiders zien en begrijpen dat Israel bedoeld is als wereld-getto voor de Joden om ze finaal uit te roeien of ze allemaal gedwongen te bekeren tot het Zionisme. Zionisme is een zeer kwaadaardige vorm van ideologische kanker wat het meest wegheeft van Katholicisme of Nazisme dan met wat anders. Israëlieten zijn de erfopvolgers van het Heilige Romeinse Rijk. De geplande koninklijke familie van Israël wil keizerlijk regeren als vorst over álle Joden. Journalist Esther Voet vertelt het niemand want Esther Voet is de Grote Hoer van de ‘tribe’.

28-12-2017

Van Jeruzalem naar Auschwitz

by J.L. de Kreek — last modified 28-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Donald Trump is Katholiek. Zijn Israëlitische vrienden zijn Zionisten. Geen van hen is Joods. Ook de schoonzoon van Trump is niet Joods. Als dank voor het verplaatsen van de ambassade van de VS te Israël naar Jeruzalem wordt er een treinstation bij de Klaagmuur vernoemd naar Trump. De trein naar dit station vertrok te Basel 29-31 augustus 1897 toen de Zionisten besloten samenwerkend met hun Katholieke vrienden de Joden uit te roeien zodat de hedendaagse generatie Joden in het Trump-treinstation een enkeltje Auschwitz nemen kan.

Er is helemaal niks Joods aan Israël. Israël is gesticht door de Nazi’s. Bedoeld om de Joden uit te roeien, het rijke achterland van Palestina in bezit te nemen en de wereldpolitiek te domineren. De dagboeken van de grote Zionistische leider Herzl liegen er niet om. Donalds Trump volgt een agenda die reeds lang geleden is vastgesteld en waarvan Zionisten en zogenaamde Christenen de uitvoering doen bewerkstelligen of anderszins organiseren. De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn gepleegd door de terroristische organisatie (syndicaat van industriëlen waartoe tevens Microsoft en Bill Gates behoren) die ook Adolf Hitler, Auschwitz en het Trump-treinstation regelt.

Donald Trump heeft zijn kiezers beloofd 9/11 te onderzoeken. Die belofte is nog niet nagekomen. Anderen hebben het onderzoek reeds gedaan. De conclusie is dat de vliegtuigen met geen mogelijkheid de oorzaak zijn kunnen van het instorten van de torens van de Twin Towers. Het is vooral het zeer geavanceerde Israël wat teleurstelt als het om technische analyse gaat van die aanslagen bij de Amerikaanse bondgenoten. Waarom komt het niet bij de Israëlisch zelf op dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort en dat de Zionistische leiders die Israël hebben opgericht tevens de organisatoren zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust?

Het antwoord is verbazingwekkend eenvoudig. Dit is omdat de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 voor de volle 100% de Zionistische agenda dienen, net als Hitler en Auschwitz dat deden. De aanslagen in de VS zijn bewerkstelligd door Christenen en Zionisten in samenwerking met Mainstream media en mogelijk vrienden van Trump. De Nederlandse media heeft het er nooit over want de Nederlandse media eet de Zionistische pap met een Zionistische lepel uit een Zionistische nap. De Zionistische initiators van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust waren van beroep journalisten en schrijvers zoals Bart Schut of Leon de Winter. De Zionisten gebruikte Auschwitz al in 1933 als locatie voor hun kamp.

27-12-2017

Esther Voet is niet Joods

by J.L. de Kreek — last modified 27-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

“Esther Voet is niet Joods” mailde een bekende Joodse mevrouw een tijd geleden in verband met de heisa rond de website www.jodenlijst.nl. Joden zijn antizionistisch, dromen van vreedzame delegitimatie van de zogenaamd Joodse Staat Israël, handhaven de Drie Eden, vinden de David Ster een onbeduidend versiersel en schrijven Chanoeka als Hannuka. Ook de taal, muziek en het geheel van de Zionistische cultivatie verschilt dermate van de Joodse beschaving dat er sprake is van een onoverbrugbaar cultuurverschil tussen aan de ene kant Joden en aan de andere kant Zionisten.

Joden hebben geen belang bij een Staat voor Joden. Joden weten uit ervaring dat wereldlijk bestuur over Joden leidt tot getto’s en onderdrukking van Joden. Journalist Esther Voet is leider van de terroristische organisatie die sinds 1897 werkt aan de realisatie van de Endlösung en de Holocaust van 1940-1945 en de Holocaust die nog komen moet op de bergen van Israël die zo omvangrijk is dat de begrafenis zeven maanden duurt.

De daders zijn gespiegeld aan ouderwetse Eindtijd voorspellingen een groep van naties uit het noorden. Dit slaat op het verbond van Nationaalsocialisten met de Zionisten. De Nationaalsocialisten en de Zionisten zijn ruim voor de oorlog gefuseerd tot de Nazi’s. Zionisme is Ein Nazi fährt nach Palästina. Auschwitz was een Zionistisch kamp. Niet de beste Kibbutz. Er kwam gas uit de douche. Voetje voor voetje verjagen Jihadisten alle middelen rechtens de vijandige strijders van Zion.

25-12-2017

Thierry Baudet adoreert Adolf Eichmann

by J.L. de Kreek — last modified 25-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Volgens De Volkskrant heeft Thierry Baudet besloten critici die hem in de nazihoek duwen als ‘patiënten’ te beschouwen. Thierry Baudet pathologiseert hun reacties. Personen met Joodse achtergrond hebben besloten Thierry Baudet via de Rechtspraak te slopen omdat zijn impersonatie van Adolf Eichmann angstwekkend realistisch is en historicus Baudet willens en wetens verzwijgt dat Eichmann en de Zionisten vrienden waren. Omdat Joden beschaafde mensen zijn hebben personen met joodse achtergrond besloten Thierry Baudet kalt testellen middels een Jihad alle middelen rechtens. Dat is met aangiften en zo. Thierry Baudet bewondert de Nazi’s.

Net als Adolf Hitler met Zionist Feder in 1922 met de Bierkellerputsch kaapt Thierry Baudet de democratie. Meeste mensen denken dat Thierry Baudet en GeenPeil het Oekraïne Referendum hebben gewonnen. Dat is niet waar. Thierry Baudet en GeenPeil hebben die verkiezingen vervalst. De verklaringen die door Jan Roos met dozen tegelijk zijn afgeven bij de kiesraad bezitten geen rechtsgeldige handtekening. De Kiesraad controleert dat allemaal niet. Hele knappe ‘man in the middle’ attack van Thierry Baudet. Door de betrokkenheid van Thierry Baudet ontstaat er ook een zweem van legitimatie omdat Thierry Baudet zo’n knappe jurist is. Thierry Baudet is bovendien afgestudeerd geschiedkundige.

De authentieke documenten die bewijzen dat Thierry Baudet zich willens en wetens schuldig maakt aan geschiedsvervalsing staan al decennia in de universitaire bibliotheken van Europa. Thierry Baudet heeft opgetreden bij de Zionisten. Daar heeft hij de Zionisten beloofd dat er geen vrede zal zijn in het Midden Oosten. Thierry Baudet vergeet steeds iedereen te vertellen hoe het echt zit met de Zionisten en de Joden en de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog terwijl hij als jonge flamboyante historicus die ook juridisch is opgeleid weet dat iedereen behalve het internationaal terrorisme er belang bij heeft dat historici erkennen dat WOII en de Holocaust zijn georganiseerd door Zionistisch geïnspireerde journalisten die al sinds 1922 symbiotisch samenwerken met de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad.

Thierry Baudet die veinst op te komen voor het algemeen belang is één van de voortrekkers van de restauratie van het ouderwetse aristocratisch wereldbestuur van het syndicaat wat verantwoordelijk is voor WOII, de Holocaust, 9/11 en mogelijk de aanslag op de MH17. Thierry Baudet was tegen het associatieverdrag met oekraine omdat Thierry Baudet daarmee anarchy bewerkstelligt in Oekraine net als zijn morele voorbeelden voor de Tweede Wereldoorlog realiseerde om de Joden als vluchtelingen op te jagen. Personen als Jan Roos en Thierry Baudet en de Telegraaf Media Groep bezitten het oogmerk Europa in chaos te plaatsen om de nieuwe macht te bepalen. Zij doen niks anders dan verspreiden van nepnieuws. Ze hebben het bijvoorbeeld nooit over de keiharde feiten die bewijzen dat de torens van de Twin Towers met geen enkele mogelijkheid door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Dit is omdat het werk van Thierry Baudet en TMG dezelfde agenda als van de daders van 9/11 dient.

23-12-2017

Antisemieten domineren Mainstream media

by J.L. de Kreek — last modified 23-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Nederlandse Mainstream media wordt gedomineerd door antisemieten. De Volkskrant. De Telegraaf. GeenStijl. Nieuw Israëlitisch Weekblad. Algemeen Dagblad. Allemaal bolwerken van antisemieten. Antisemieten zijn te herkennen aan Zionisme, steun aan Israël en verzet tegen antizionisme. Joden zijn zuiver antizionistisch. Vooral journalisten hebben hiervan weet want westerse journalisten blijken de organisatoren te zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Hitler is pas aan de orde als journalisten en schrijvers al meer dan 25 jaar actief de Holocaust voorbereiden. Dit is nooit bekend gemaakt. De creatieve breinen van de Holocaust zijn nooit ontmaskerd.

Zournalisten doen alsof Hitler of Heydrich of Eichmann en zo de Holocaust bedacht hebben. Dat is pertinent niet waar. De club van Hitler is pas veel later betrokken geraakt samenwerkend met Zionisten als Feder. De plannen voor de Holocaust zijn geschreven door journalist Theodor Herzl. In de vorm van epistels, dagboeken en literaire werken. Max Nordau, Ze'ev Jabotinnsky, Menachem Begin, Golda Meir zijn allemaal de grote Nazi's. Hitler was speelbal van zijn Zionistische meesters die tot de dag van vandaag hoog worden gehouden en het internationaal terrorisme bepalen of daarvan profiteren.

Het actueel internationaal terrorisme wordt georganiseerd door westerse industriëlen samenwerkend met de Mainstream media. Deze samenwerking bestaat al in 1895. De Holocaust op precies zes miljoen Joden in West Europa wordt in Amerikaanse al in 1900 aangekondigd of voorspelt in de pers terwijl de prominente journalist Herzl in zijn in 1922 gepubliceerde dagboeken schrijft dat hij in 1895 de Holocaust bedacht. Hij schrijft erover naar het syndicaat wat de Zionistische club van Herzl steunt om de Holocaust te laten uitvoeren door de beste antisemitische vrienden en trouwe antisemitische bondgenoten. De Volkskrant levert Nazipropaganda. Willens en wetens.

Document acties

Share |