23-09-2017

Terrorisme in journalistiek

by J.L. de Kreek — last modified 23-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl is de enige site die de feiten op een rijtje heeft. Dit zijn niet de minste feiten. Op basis van deze feiten worden conclusies getrokken zoals dat Joris Demmink leiding geeft of heeft gegeven aan georganiseerde ambtelijke misdaad. Er is een groep ambtenaren actief die samenwerkend met journalisten en schrijvers macht misbruiken en bevoegdheden schenden om straffeloos terrorisme en internationale misdrijven te (doen en/of laten) plegen.

Hetgeen verzoeker in dit verband heeft aangevoerd, te weten dat de rechter en/of de rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen is onderbouwd met argumenten die voor ieder weldenkend mens volstrekt onnavolgbaar zijn.

Geruime tijd reeds worden serieuze pogingen gedaan betrokken ambtenaren en journalisten te laten vervolgen. Daaronder tevens begrepen Geert Wilders en Arnold Karskens. Wat er allemaal precies wordt gedaan om de terroristen in de Nederlandse politiek en journalistiek bevoegd voor het hekje te krijgen blijft voor de meesten nog even een vraag. Zeker is dat niemand meewerkt. Iedereen in de journalistiek is betrokken bij de media brede campagne om relevante feiten onder de pet te houden. Ook is zeker dat Wilders zich schuldig maakt aan misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten en dat GeenStijl schuldig is aan het bedreigen van gezagsdragers.

Bij de Telegraaf Media Groep is men nogal verguld van zichzelf terwijl de klachten over het werk van de journalisten van TMG niet van de lucht zijn. De Telegraaf was al in 1922 betrokken bij de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De Holocaust is bedacht door journalisten en schrijvers als Bart Schut en Leon de Winter. Deze groep is ook betrokken bij de aanslagen in de VS 11 september 2001. Oogmerk is de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders. De nucleus van deze terroristische organisatie bezit een grote groep extreem agressieve racisten. “I Believe” is hun credo.

De wereld is 11 september 2001 overvallen door de terroristische organisatie die ook verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. De top van de organisatie is een Syndicaat van industriëlen waarbij onder andere Bill Gates van Microsoft is betrokken. Dit Syndicaat bestond al in 1895 en werkt ongeveer sinds die tijd samen met een grote groep journalisten en schrijvers met Zionistische ideeën voor ondemocratisch wereldmacht zonder gelijke behandeling. Betrokkenen bij deze terroristische organisatie zijn onder andere: Balkenende, Verhagen, Verdonk, De Hoop Scheffer, CNN, NBC, Bush, Blair, ChristenUnie, CDA, VVD, PvdA, Lodewijk Asscher, TNMG, Esther Voet, Clinton, Obama, NIW, CID, De Mol, Hidde van Koningsveld, Geert Wilders, Wierd Duk, Vaticaan, Jan Roos en natuurlijk Thierry Baudet.

Wat verder grote apenballen zuigt is dat iedereen kan zien en begrijpen dat de Nederlandse Kinderbescherming bestaat uit een gore bende misdadige kindermisbruikers en dat iedereen gewoon zijn of haar bek houdt. Prominent daarin is journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad die de keiharde feiten onder ogen heeft gehad en gewoon doet alsof de boodschapper “koekoek” is. Joris Demmink heeft als hoogste ambtenaar van het Ministerie van Justitie leiding gegeven aan de organisatie en het management van de Nederlandse Kinderbescherming wat al decennia dag in dag uit minderjarigen gedwongen laat verdwijnen alsof Videla de baas is.

Dan nog dit: vorige week is bewezen dat journalisten en anderen met Zionistische ideeën de Rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen om gelijk te krijgen. In de woorden van de Rechters: “hetgeen verzoeker in dit verband heeft aangevoerd, te weten dat de rechter en/of de rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen is onderbouwd met argumenten die voor ieder weldenkend mens volstrekt onnavolgbaar zijn”. Huiswerkopdracht voor dit weekend is opzoeken wat “onnavolgbaar” betekent.

22-09-2017

Hans Knoop grote antisemiet

by J.L. de Kreek — last modified 22-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Cafe Werldsmertz kijken voor het debat tussen Hans Knoop en Dries van Agt is niet nodig om te bepalen dat Hans Knoop de antisemiet is van de twee. Hans Knoop is journalist met Zionistische ideeën, net als het creatieve brein van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. In zijn rol van Sonderkommando in de Persfunctie bij de Telegraaf joeg Hans Knoop na de oorlog op de trouwste antisemitische bondgenoten en de beste antisemitische vrienden van Zion die het excessieve geweld namens het bestuur van Israël in oprichting hebben uitgevoerd.

Hans Knoop is bekend om de zaak Menten. Pieter Menten was fout in de oorlog. Hans Knoop regelde dat Menten in de gevangenis kwam. Dat deed hij als journalist. Hans Knoop vertelt niemand dat journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf al in 1922 de blauwdruk voor de Holocaust in bezit hadden en de schrijver op een voetstuk plaatste. Hans Knoop kan de feiten allemaal zelf nalezen op www.holocaustles.nl.

De plannen van der Zionisten zijn heel veel belangrijker voor het fundament van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust dan Mein Kampf van Adolf Hitler. Het bestuur van Duitsland door Adolf Hitler is geregeld door de Zionisten. De Zionisten wilde al in 1897 een leider die niet noodzakelijk was en waarmee zij het Jodenvraagstuk van alle kanten konden benaderen. In 1923 toen Hitler de macht probeerde over te nemen met de Bierkellerputsch werd hij bijgestaan door Feder die erkend Zionist was.

Adolf Eichmann was helemaal weg van de Zionisten. Goebbels had een rabbinale achtergrond. Emile Maurice die de SS heeft opgericht was ook Zionist. Hitler is een pseudoniem en verwijst direct naar prominente Joden. Zionisten hebben symbiotisch samenwerkend met de SS het concentratiekamp Auschwitz laten bouwen. Hitler kreeg zijn oorlogskapitaal van Zionisten en Amerikaanse industriëlen. ZyclonB en BUNA werd aan Hitler geleverd door ondernemingen van Zionisten. De Zionisten deden het met iedereen tijdens de oorlog. Ook met Hitler en Mussolini. De Zionisten verklaarde Duitsland in 1933 reeds de oorlog.

De Zionisten publiceren in 1940 teksten waarin zij erkennen dat de Tweede Wereldoorlog hún oorlog is. Joden zijn mordicus tegen Zionisme. Joden zijn de grootste antizionisten. Joden willen geen Joodse staat. Zionisten en Christenen willen een Joodse staat bedoelt als wereldgetto ter vervulling van diepzieke Katholieke Eindtijd fantasieën waarbij alle Joden totaal vernietigd worden of zich massaal bekeren. Daarom dat de ChristenUnie pal staat achter Israël. Hans Knoop is één van de naoorlogse leider van de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor WOII. De Holocaust en de aanslagen in de VS 11 september 2001.

19-09-2017

Journalisten bedreigen rechtsstaat

by J.L. de Kreek — last modified 19-09-2017 10:50
Opgeslagen onder:

Door lasterlijke aanklachten en bedreigingen met afschrikwekkende consequenties van journalistieke vrienden van Geert Wilders zijn met succes bijlen gezet aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak. Deze journalisten verzwijgen met kennis van de feiten dat prominente journalisten in 1895 reeds de Holocaust hebben bedacht. Deze journalisten liegen ook over de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de aanslag op de MH17. Het actuele terrorisme is bedacht door journalisten.

Journalisten staan aan de basis van internationaal terrorisme en internationale misdrijven als genocide en gedwongen verdwijning van minderjarigen, om ze te misbruiken voor geld. Het bijzondere aan dit conglomeraat aan zeer zware door journalisten begane misdrijven is dat Joris Demmink bij welhaast al die misdrijven een hoofdrol speelt als lid van de VVD en voormalig hoogste ambtenaar van het Ministerie van Justitie, en dat geen enkele journalist bereid is de misdaden van Joris Demmink mee te delen aan het publiek. Personen die de feiten vertellen worden bedreigd en mishandeld door journalisten of redacties van publieke omroepen. Zelfs Francisco van Jole maakt zich schuldig aan deze misdaad in de journalistiek die al meer dan 120 jaar duurt. 

De journalisten en prominente schrijvers die geestelijk vaders zijn van de Endlösung en Holocaust hebben hun terroristische organisatie opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 met het oogmerk Palestina te roven van de oorspronkelijke bewoners en de Joden als vee daarnaar op te jagen om ze gereed te hebben voor de totale uitroeiing waaraan de Nederlandse kabinetten sinds Balkenende steun verlenen. De hele operatie van het bedenken van de Holocaust in 1895 tot en met het voeren van alle oorlogen om Groot Israël in de macht te krijgen wordt gefaciliteerd door een Syndicaat. 

De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zijn een overval door de terroristische organisatie die ook verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Vooral voor journalisten is dit makkelijk te begrijpen omdat de Nederlandse journalistiek al sinds 1922 in bezit is van de plannen voor oorlog en Holocaust die door de grote journalist Theodor Herzl zijn bedacht. De Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad stonden in 1922 vooraan het publiek te misleiden over de inhoud van de dagboeken van journalist Theodor Herzl en de betekenis van het Zionisme voor de Joden. 

Al met al heeft dit miljoenen Joden het leven gekost. Nederland, de wereld en Europa totaal verwoest, en daarna ziek Holocaustbedrog want iedereen moet geloven dat er zes miljoen Joden zijn vergast in de kampen die opgericht blijken te zijn door het Syndicaat waarvan de naamgevers in Israël worden gereed doordat er pleinen, straten, plantsoenen en parken naar hen zijn vernoemd. In Nederland is het anno Prinsjesdag 2017 zo dat personen met Joodse achtergrond die de waarheid publiceren over het terrorisme in de Nederlandse journalistiek worden bedreigd, mishandeld en vervolgd en dat de Rechtspraak wordt bedreigd deze personen te veroordelen. 

In Nederland is het anno Prinsjesdag 2017 ook zo dat talloze (duizenden) minderjarigen gedwongen verdwijnen en worden misbruik door de Nederlandse Kinderbescherming. De Nederlandse Kinderbescherming is georganiseerde ambtelijke criminaliteit waarvoor Joris Demmink mede verantwoordelijk is geweest als Secretaris Generaal van Justitie om te profiteren van kinderen. Chris Klomp van het Algemeen Dagblad heeft de feiten reeds tijden geleden onder ogen gekregen. Chris Klomp heeft ervoor gekozen de boodschapper te beledigen. Ook schrijft Chris Klomp helemaal niks over de overige opzichte misdrijven waarbij Joris Demmink is betrokken. Zij die dat wel doen worden door Chris Klomp “gekkie” of “complotdenker” genoemd.

15-09-2017

Israël bedreigt Nederlandse Rechtspraak

by J.L. de Kreek — last modified 15-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Vijandige Israëlische strijders in burger bedreigen de Nederlandse Rechtspraak om Joden te vervolgen. Personen met Joodse achtergrond hebben ontdekt dat journalisten met Zionistische ambities de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers. Israël heeft de Holocaust geregeld en bedreigt en bedriegt iedereen om de Duitsers ervoor op te laten draaien. WOII en de Holocaust waren Zionistische projecten. Journalisten met Zionistische ambities bedriegen en bedreigen de Rechtspraak om dit te ontkennen en zij die de waarheid propageren te veroordelen. Anne Frank is door de Zionisten vermoord.

Om te voorkomen dat de waarheid en de feiten algemeen bekend worden doen journalisten en Zionisten aangifte en bedreigen zij de Rechtspraak om te veroordelen. De Zionisten mogen iedereen beschuldigen van antisemitisme wanneer de mening te antizionistisch is naar de Zionistische smaak en vertellen niet dat Zionisme juist haaks staat op Jodendom en dat Zionisten juist de geestelijk vaders zijn van de voortbouwende Jodenvervolging waaraan ook Geert Wilders en Thierry Baudet en Beatrice de Graaf bij de volle verstaand deelnemen.

De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn door hetzelfde Syndicaat gepleegd als de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Dit Syndicaat werkte diepgaand samen met journalisten die bekend zijn geworden als de grondleggers van het moderne Zionisme. Deze personen zijn de ideologisch voorbeelden van Hidde Jan van Koningsveld, Esther Voet, Bart Schut, Geert Wilders en de Telegraaf Media Groep. Dit openbaren vinden de Zionisten antisemitisme terwijl Joden zich juist uitputten in het onderwijzen van het feit dat Zionisten zieke afvalligen zijn die het met Hitler, Mussolini, de antisemieten en het apartheidsregiem in Zuid Afrika doen.

Israël en racisme en antisemitisme en terrorisme en genocide zijn synoniemen. Israël, de Zionisten en hun journalistieke vrienden zijn de grote groep die verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, holocaustbedrog, aanslagen 11 september 2001, bedreigen autoriteiten, Referendumbedrog en mogelijk de aanslag op de MH17. Zionisten zijn bevuilers van het eigen nest. Zij wonen in de landen die zij ruïneren ter meerdere eer en glorie van de aristocratische leiding van hun Israëlische heilstaat waarvan Adolf Hitler, Eichmann en Goebbels van hun Zionistische vrienden bewust in 1940-1945 de onafhankelijkheid voorbereidde.

 

 

14-09-2017

Wim Dankbaar heeft gelijk

by J.L. de Kreek — last modified 14-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Ook los van de zaak van de moord op Marianne Vaatstra heeft Wim Dankbaar gelijk. Peter R. de Vries en Chris Klomp zijn parasieten. Willens en wetens leveren zij middels nepnieuws en het verspreiden van valse feiten steun aan zware misdrijven waarbij “iemand als Joris Demmink” is betrokken. Chris Klomp liegt aantoonbaar in zijn rechtbankverslagen. Meervoudig. Ook interpreteert hij wat er gebeurt. Chris Klomp vult voor zijn lezers in hoe ze over de zaak moeten denken. Saskia Belleman van de Telegraaf is net zo'n 'journalist'.

De vraag die gesteld is door de advocaat van Peter R. de Vries was of de waarde oordelen van Peter R. de Vries over Wim Dankbaar noodzakelijk zijn. Het antwoord op die vraag is vanzelfsprekend “nee”. Noodzakelijk is het dat Faek Mustafa wordt gehoord. Eerst als Faek Mustafa onder ede is gehoord valt er een zinnig oordeel te geven over het werk van Wim Dankbaar. Dat Wim Dankbaar een andere vorm beheert dan Peter R. de Vries betekent niet dat Peter R. de Vries inhoudelijk gelijk heeft. 

Het gehele verhaal van Wim Dankbaar is verifieerbaar en falsifieerbaar. Het verhaal van de DNA-match en de bekentenis van Jasper Steringa en hoe die bekentenis tot stand is gekomen is niet bekend. De DNA-match kan zijn gefabriceerd. Advocaat Jan Vlug van Jasper Steringa heeft geen enkele kritiek geuit op het DNA-bewijs terwijl DNA gewoon is na te maken. Synthetische DNA is niet te onderscheiden van natuurlijke DNA, althans niet voor de forensische dienst. 

Het DNA verwantschapsonderzoek is net zoiets als het sleepnet waarbij in een keer van een bepaalde groep of omgeving DNA binnen wordt geharkt. Wanneer op voorhand bekend is wie het OM graag onterecht wil laten veroordelen voor de moord op Marianne Vaatstra is het DNA natuurlijk eenvoudig te matchen in het strafdossier zodat de Rechters niet anders denken dan dat de DNA-match wettig en overtuigend technisch bewijs is. Vooralsnog theorie. Kwestie is natuurlijk dat Wim Dankbaar een grote hoeveelheid aan feiten en omstandigheden noemt die allemaal vragen oproepen over de rechtmatigheid van de veroordeling van Jasper Steringa. 

Vooralsnog ziet het er naar uit dat Wim Dankbaar om de moord op Marianne Vaatstra op te lossen alleen Faek Mustafa onder ede hoeft te horen. Voor zowel Peter R. de Vries als Chris Klomp is het in ieder geval journalistiek noodzakelijk Wim Dankbaar de hand boven het hoofd te houden tot Faek Mustafa onder ede is gehoord en de verklaring heeft bekrachtigd of ontkend. Ook is het voor het recht van het publiek op de waarheid noodzakelijk dat Peter R. de Vries en Chris Klomp iedereen erop wijzen dat over Wim Dankbaar helemaal niks zinnigs gezegd kan worden tot Faek Mustafa als getuige onder ede is gehoord. Aan het eind van deze maand is bekend of dit gaat gebeuren.

13-09-2017

Doofpotjournalistiek Peter R. de Vries & Chris Klomp

by J.L. de Kreek — last modified 13-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Dinsdag 12 september 2017 was het Kort Geding van Wim Dankbaar tegen Peter R. de Vries omdat hij Dankbaar uitscheldt op nationale televisie voor “kierewiet” en dat Dankbaar met een dwangbuis moet worden afgevoerd. Peter R. de Vries voerde zelf het woord. Cris Klomp deed via Twitter verslag namens het Algemeen Dagblad. Kernwoorden van Peter R. de Vries zijn “bizarre complottheorieën” en “iemand als Joris Demmink”. De advocaat van Peter R. de Vries had zijn cliënt beter thuis kunnen laten.

De complottheorie is dat Peter R. de Vries en Chris Klomp hun journalistieke rol misbruiken om georganiseerde criminaliteit van onder andere Joris Demmink te steunen. Een complottheorie is een theorie over een complot. De theorie is waar of de theorie is niet waar. De theorie van Wim Dankbaar is mogelijk waar. Ook is het waar dat Joris Demmink een centrale rol speelt in verband met gedwongen verdwijning van minderjarigen en kinderhandel en misbruik van kinderen. 

Dat Joris Demmink niet wordt vervolgd in verband met bevrediging van zijn persoonlijke lusten op de achterbank van zijn dienstauto betekent niet dat Joris Demmink geen criminele hoofdrol speelt die door Peter R. de Vries en Chris Klomp  in de doofpot wordt gestopt. De tweets van Chris Klomp voor AD over het Kort Geding van Wim Dankbaar laten zien dat Chris Klomp een mening heeft over de kwestie terwijl elke professional moet weten dat niemand kan weten of de veroordeling van Jasper Steringa een gerechtelijke dwaling is omdat Faek nooit is gehoord over zijn verklaring dat hij bij de moord aanwezig is geweest en dat hij dit direct aan de politie heeft verteld.

Wim Dankbaar voert allemaal feiten aan die het noodzakelijk maken dat de moord op Marianne Vaatstra opnieuw wordt onderzocht of althans dat in ieder geval Faek Mustafa onder ede wordt gehoord over de beweringen van Dankbaar dat hij getuige is geweest van de moord. Er zijn zoveel feiten en omtandigheden die vragen oproepen waarop Peter R. de Vries en Chris Klomp het antwoord niet leveren. Wel is van Peter R. de Vries bekend dat hij afwijkende opinies als “complottheorieën” afdoet en dat Chris Klomp wanneer hij de feiten van de zware misdrijven van Demmink voorgeschoteld krijgt opzettelijk wegkijkt.

Joris Demmink is leider (geweest) van georganiseerde ambtelijke criminaliteit bij het Ministerie van Justitie. Meer in het bijzonder is Joris Demmink leidend betrokken bij de misdrijven van de Nederlandse kinderbescherming waarvan Peter R. de Vries en Chris Klomp willens en wetens wegkijken. Dat de Nederlandse kinderbescherming willens en wetens kinderen rooft en verkracht en zelfs vermoordt en dat Joris Demmink daaraan leiding heeft gegeven is zo makkelijk te bewijzen dat het niet anders kan dan dat Peter R. de Vries en Chris Klomp in het belang van Joris Demmink de feiten in de doofpot stoppen. Mogelijk hebben ze een eigen belang bij de misdrijven van Joris Demmink. Van Joris Demmink is bekend dat hij privé perverse seksfilms deelde met Raadsheren van het Gerechtshof.

Ook in andere dossiers falen Peter R. de Vries en Cris Klomp 'big time'. Waarom vertellen deze journalisten in hun kranten en op TV niet dat wat meeste mensen denken over 9/11 gewoon niet kan. Ook de oorlogsmisdaden waarbij Joris Demmink als prominent lid van de VVD betrokken is worden nooit bekritiseerd door Peter R. de Vries of Chris Klomp. De Mainstream media waartoe Peter R. de Vries en Chris Klomp behoren voeren een actieve campagne tegen opinies die afwijken van de mening van Peter R. de Vries of Chris Klomp & co. Dat bijvoorbeeld de Nederlandse Rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd om de Nazi-feiten van Geert Wilders te negeren of ontkennen is ook zo'n feit wat in ieder geval door Chris Klomp naar het rijk van de “gekkies” wordt verwezen.

Wim Dankbaar is lang de enige niet die in alle redelijkheid vermoedt dat de veroordeling van Jasper Steringa een rechterlijke dwaling is. Om daarover zekerheid te krijgen is het noodzakelijk dat Faek Mustafa onder ede wordt gehoord. Eind van de maand september 2017 krijgt Wim Dankbaar te horen van de Rechtbank Rotterdam of hij Faek Mustafa als getuige onder ede mag horen. De campagne van Peter R. de Vries tegen Wim Dankbaar is al begonnen begin 2012 toen Wim Dankbaar te dicht op de waarheid kwam en er een alternatieve waarheid gefabriceerd moest worden om de ware toedracht in de doofpot te stoppen. Ter zitting gisteren verklaarde Peter R. de Vries dat hij in die tijd 'dicht op de Rechercheurs zat'.

Wat beteken kan dat Peter R, de Vries het creatieve brein is van het complot tegen Jasper Steringa. Niet ondenkbaar want journalisten blijken ook een tot voor kort onbekende hoofdrol te spellen als creatieve breinen van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en het Holocaustbedrog en in verband met de valse feiten en nepnieuws wat na 11 september is verspreidt om de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de Nederlandse politiek in Moslimlanden te faciliteren. “Iemand als Joris Demmink” is ontegenzeggelijk één van Nederlands grootste criminelen. Of ook de moord op Marianne Vaatstra of de veroordeling van Steringa op zijn conto geschreven moet worden kan iedereen pas met zekerheid zeggen als Faek Mustafa onder ede is gehoord.

12-09-2017

Peter R. de Vries frustreert waarheidsvinding

by J.L. de Kreek — last modified 12-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Elke professional moet het erover eens zijn dat over de afwijkende visie van Wim Dankbaar op de moord op Marianne Vaatstra niks zinnigs gezegd kan worden tot de getuigen waarop Wim Dankbaar zich beroept, onder ede zijn gehoord. Dinsdagmiddag 12 september 2017 is in Amsterdam het kort geding van Wim Dankbaar tegen Peter R. de Vries en Fremantle Media in verband met uitlatingen van De Vries dat Dankbaar “helemaal kierewiet” is en eigenlijk “in een dwangbuis” moet worden “afgevoerd”. Wim Dankbaar beschikt over getuigenverklaringen die haaks staan op de beweringen van Peter R. de Vries.

Peter R. de Vries lijkt al in februari 2012 te weten dat hij in samenwerking met het Openbaar Ministerie een “waarheid” zal presenteren die niet strookt met de overigens evenwichtige en mogelijk enige juiste theorie van Wim Dankbaar. In een e-mailbericht aan Wim Dankbaar schreef Peter R. de Vries toen al dat de theorie van Dankbaar op “drijfzand” berust en dat de waarheid nog aan het licht zal komen alleen niet via Wim Dankbaar. Pas november 2012 wordt Jasper Steringa aangehouden als verdachte voor de moord op Marianne Vaatstra. Een half jaar later wordt hij veroordeeld, vanwege een DNA-match en omdat hij de moord heeft bekend.

Wie de moeite neemt de “drijfzand theorie” van Wim Dankbaar te onderzoeken kan er niet omheen dat daarover niks valt te zeggen tot ex-asielzoeker Faek Mustafa onder ede is gehoord. Faek Mustafa stelt volgens Wim Dankbaar dat hij getuige is geweest van de moord door ex-asielzoeker Ali H., en dat hij dit op de dag van de moord ook aan de politie heeft verklaard. Wim Dankbaar beschikt over een document waaruit dit blijkt. De betrouwbaarheid van dat document moet eerst worden onderzocht voordat personen als Peter R. de Vries met autoriteit kunnen spreken over het werk van Wim Dankbaar in de zaak van de moord op Marianne Vaatstra.

De beschikbare informatie over de moord op Marianne Vaatstra roept zoveel vragen op die allemaal niet worden beantwoord door Peter R. de Vries in samenwerking met het Openbaar Ministerie. Het had helemaal op de weg van Peter R. de Vries gelegen Faek Mustafa, die overigens in tegenstelling tot Peter R. de Vries geen geheim adres heeft, op camera te interviewen over de schriftelijke verklaring die Wim Dankbaar bezit. Peter R. de Vries doet dat niet. Hij maakt wel Wim Dankbaar uit voor “complotdenker” en noemt hem “kierewiet” en iemand die met een dwangbuis moet worden afgevoerd. Daarmee frustreert Peter R. de Vries de waarheidsvinding en miskent hij recht van het publiek op de waarheid.

Wim Dankbaar vertelt een consistent verhaal met veel bijzondere details die allemaal te controleren zijn. Het spoor begint bij de verklaring van Faek Mustafa waarvan niemand kan zeggen of die verklaring op waarheid berust want Peter R. de Vries is dat niet bij Faek nagegaan. Ook is nergens een verklaring van het Openbaar Ministerie te ontdekken dat de door Wim Dankbaar aangevoerde verklaring niet deugt. Ook dit is bijzonder. Wim Dankbaar vertelt dat Jasper Steringa erin is geluisd door het OM en Peter R. de Vries. Wim Dankbaar voert daarvoor feiten aan over bijvoorbeeld de aansteker en de pinpas van Marianne Vaatstra die te minst genomen opmerkelijk zijn.

Bijzondere aan Jasper Steringa is dat hij aan een psychische aandoening lijdt waarbij hij onder bepaalde omstandigheden op de vlucht slaat en zijn geheugen verliest. Opnamen die zijn gemaakt van het openbare proces tegen Jasper Steringa terwijl de Rechter had bepaald dat er geen opnamen gemaakt mochten worden wegens "respect voor Marianne" wekken de indruk dat Jasper Steringa woorden in de mond zijn gelegd en niet vrij verklaart. De Rechter schetst de verdachte wat er is gebeurt en Steringa verklaart dan dat het zo wel gegaan zou zijn. Nergens vertelt Jasper Steringa uit zichzelf hoe hij Marianne Steringa heeft vermoord. Gezien de bekentenis is dat opmerkelijk. Ook moet Jasper Steringa bijzonder sterk geweest zijn want op enig moment doet hij alles tegelijk. Fiets verplaatsen én Marianne Vaatstra in bedwang houden.

Wim Dankbaar verdenkt ook advocaat Jan Vlug van betrokkenheid bij de veroordeling van zijn cliënt Jasper Steringa. Jan Vlug was ook betrokken bij de zaak van de Klusjesman tegen Maurice de Hond en heeft toen volgens Dankbaar in het belang van zijn cliënt de dossiers gemanipuleerd. Zolang niet vaststaat dat de verklaring van Faek Mustafa betrouwbaar is zijn deze beweringen over advocaat Jan Vlug natuurlijk speculatief. Hoewel? De manier waarop Jan Vlug in de media omging met de bekentenis van zijn cliënt Jasper Steringa in de moord op Marianne Vaatstra heeft op zichzelf ook een storm van kritiek geleverd. 

Waarom heeft Jan Vlug ondanks de bekentenis van Steringa niet het beroepshalve standpunt ingenomen dat hij zijn cliënt niet gelooft? Een DNA-match regelen is technisch niet heel moeilijk en er zijn weinig mensen nodig om vervalste DNA in een dossier te brengen. Bovendien kan er überhaupt serieus getwijfeld worden aan DNA-bewijs in het strafrecht omdat DNA nagemaakt kan worden. De forensische analysemethoden zien geen verschil tussen natuurlijk en synthetisch DNA. Jasper Steringa is geselecteerd. Zijn psychiatrisch profiel was bekend. Hij was al eens in aanraking geweest met justitie. Toen is zijn psychische stoornis vastgesteld. Na zijn aanhouding eind 2012 is Jasper Steringa geconfronteerd met de gefabriceerde DNA-macht. Ook is hij gedwongen te bekennen anders zou hij misschien levenslang TBS krijgen. Peter R. de Vries vervult de rol van mediatrol die onderzoekers beledigt om zijn publiek te vermaken.

Wim Dankbaar is een man met een missie. In het algemeen maatschappelijk belang stelt hij misstanden van enorme omvang aan de kaak. In deze missie wordt Wim Dankbaar opzettelijk tegengewerkt door journalist Peter R. de Vries. Peter R. de Vries is ook van mening dat de drukte om het kindermisbruik van Joris Demmink nergens op is gebaseerd. Joris Demmink zou ook een rol spelen in de moord op Marianne Vaatstra. Joris Demmink speelt zoals Peter R. de Vries weten kan een hoofdrol in een conglomeraat aan extreem zware misdrijven. Van oorlogsmisdaden tot genocide en gedwongen verdwijning en misbruik van minderjarigen. Allemaal feiten die worden genegeerd door Peter R. de Vries. Het verschil is dat Peter R. de Vries voor geld het publiek entertaint en Wim Dankbaar op eigen kosten serieus onderzoek doet.

11-09-2017

Journalisten betrokkenen 9/11

by J.L. de Kreek — last modified 11-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

11 september 2017 organiseren betrokkenen bij de aanslagen in de VS 11 september 2001 een avond in de Balie te Amsterdam om onder elkaar de keuzes te bespreken die zij maken bij het samenstellen van nieuws en hoe zij vinden dat de media adequaat kan reageren op aanslagen. Onder andere Marcel Gelauff en Beatrice de Graaf zullen reflecteren op de angst in de maatschappij. Dit programma wordt gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Journalisten, Raad voor de Journalistiek en het Genootschap van Hoofdredacteuren

Met géén van deze zogenaamde professionals is te praten over de feiten. Niemand in de journalistiek blijkt bereid de waarheid te publiceren terwijl het allemaal makkelijk is om te zien en begrijpen. Het gaat zelfs zover dat personen die de redacties van de publieke omroepen informeren worden gemolesteerd. Of bedreigd door bijvoorbeeld Arnold Karskens of met lasterlijke aanklachten opgejaagd door Esther Voet en andere zogenaamd Joodse journalisten. Journalistiek blijkt de bakermat te zijn van internationaal terrorisme en internationale misdrijven.

De creatieve breinen van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn prominente journalisten wiens ideologie wordt gevolgd door welhaast álle journalisten op aarde en in ieder geval in het vrije westen. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust wordt in Nederland verteld met het oogmerk de grote daders buiten beeld te houden. De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn de naoorlogse voortzetting van de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders die tevens het morele voorbeeld zijn van Esther Voet, Hidde Jan van Koningsveld, de Telegraaf Media Groep en Leon de Winter. Deze groep werd vroeger door Adolf Hitler het “internationale Jodendom” genoemd, behalve TMG dan.

Het zijn geen Joden omdat het Zionisten zijn. Net als Eichmann, Feder en Goebbels. Hitler zaaide daarmee Jodenhaat. De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn beraamd door een hele andere groep dan meeste mensen denken op basis van berichten in de Mainstream media. De MSM had allang kunnen weten wat de waarheid is want aan de hand van eenvoudige middelbare school natuurkunde leggen experts wettig en overtuigend uit dat wat als officieel verhaal wordt beweerd domweg niet kan. Er bestaat géén enkele kans dat de vliegtuigen de oorzaak zijn van het instorten van de torens van de Twin Towers. Het kunnen zelfs niet eens vliegtuigen geweest zijn want vliegtuigen slaan geen gatten in de stalen wand van de torens van de Twin Towers.

Mogelijk waren de vliegtuigen kruisraketten met Holographic CCD. Holografie is een gangbare techniek aan het front. Het framen en demoniseren als “gekkies”, “complotdenkers”, “koning van het gekkenhuis”, of “kierewiet” van personen die de waarheid en de feiten verdedigen zijn handelingen van professionals ter ondersteuning van de voortbouwende uitvoering van de plannen van de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor WOII, de Holocaust, 9/11, Holocaustbedrog, referendumfraude en mogelijk de aanslag op de MH17. Vooralsnog is de kans dat Esther Voet, Hidde Jan van Koningsveld, de Telegraaf Media Groep en Leon de Winter betrokken zijn bij de aanslag op de MH17 groter dan dat de Russen het hebben gedaan.

09-09-2017

Joden begonnen Tweede Wereldoorlog

by J.L. de Kreek — last modified 09-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Zoals iedereen weet zijn er 'flat earthers' die beweren dat de Joden de Tweede Wereldoorlog zijn begonnen. Om hun gelijk te bewijzen citeren zij Adolf Hitler die door de jaren heen in zijn speeches beweert vrede te willen en dat de Joden de oorlog zijn begonnen. Meeste mensen kwalificeren dit als antisemitisme. Nu wil het toeval dat Amerikaanse kranten uit maart 1933 laten zien dat Duitsland de oorlog is verklaard door Joden. Eerst daarna werden anti-joodse maatregelen ingevoerd in Duitsland. Kristalnacht is november 1936.

Andere Joodse publicaties uit Amerika van begin 20ste eeuw laten zien dat Amerikaanse Joden het toen reeds hadden over een Holocaust op zes miljoen Joden in Europa.

Paar jaar geleden zijn de authentieke historische documenten van de Joden ontdekt waaruit onmiskenbaar zonder enige twijfel blijkt dat Joden een Nieuwe Wereld Orde willen en daarvoor het eigen volk laten offeren door de antisemieten in door Joden opgetrokken concentratiekampen. Ook vandaag jagen Joden op Joden die bewijzen dat Joden de Jodenvervolging geregeld hebben. Die Joden zijn zo gelovig dat zij denken Onze Lieve Heer een plezier te doen met het ritueel wassen, vergassen en verbanden van Joodse soortgenoten als voorbereiding op de kolonisatie van Palestina.

De waarheid is dat Zionisten als Esther Voet, en Hidde Jan van Koningsveld en Bart Schut en Leon de Winter en Lodewijk Asscher gesteund door de Mainstream media de creatieve breinen zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en dat zij officieel zijn begonnen met de uitvoering van hun voortbouwende misdaden te Basel 29-31 augustus 1897 toen zij 120 jaar geleden de vergadering van het Eerste Zionistische Congres hielden. Sommige mensen denken dat tijdens een geheime ontmoeting bij het Eerste Zionistische Congres de plannen voor wereldmacht voor de Joden zijn opgeschreven in de Protocollen van de Wijzen van Sion.

Deze protocollen zijn overbodig om het complot van de Zionisten tegen de mensheid te bewijzen. Om te bewijzen dat de Zionisten en journalisten zoals Esther Voet en Hidde Jan van Koningsveld en Bart Schut en het personeel van de Telegraaf achter de Holocaust zitten voor zelfverrijking en macht hoeven alleen de officiële authentieke onvervalste publicaties van de helden van Geert Wilders en Delper te worden gelezen. De grote mannen die de Tweede Wereldoorlog en Holocaust hebben beraamd worden door Geert Wilders als uitblinkers bewonderd. Esther Voet, Hidde Jan van Koningsveld, Bart Schut vinden dat allemaal goed want die mannen zijn ook hún gróte voorbeelden en het bovenstaande vinden zij antisemitisch.

Document acties

Share |