08-09-2017

Peter R. de Vries belazert de kluit

by J.L. de Kreek — last modified 08-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Het kort geding van publicist Wim Dankbaar tegen Peter R. de Vries en RTL Boulevard laat goed zien dat en hoe de Mainstream Media de kluit 'major league' belazert. Wat er ook gezegd kan worden over Wim Dankbaar, zolang Peter R. de Vries niet op camera wettig en overtuigend de beruchte kluisverklaringen heeft ontkracht dient hij te zwijgen over Wim Dankbaar. Peter R. de Vries is een meer dan schandalige matennaaier. Uit andere dossiers is bekend dat Peter R. de Vries 'big time' faalt de feiten naar waarheid te duiden.

Neem bijvoorbeeld de moorden van Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming of de aanslagen in de VS 11 september 2001. Ander kwesties dan de moord op Marianne Vaatstra waarin Joris Demmink ook een prominente rol heeft vervuld. Die aanslagen kunnen aan de hand van middelbare school natuurkunde op afstand worden geanalyseerd. Op het oog is helder dat de vliegtuigen niet de oorzaak kunnen zijn van het instorten van de torens van de Twin Towers. Louter het verschil in soortelijke massa tussen aluminium en staal bewijst dat wat iedereen denkt gezien te hebben onmogelijk is. De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn door een hele andere groep gepleegd dan officieel wordt beweerd. Als overheden zoites kunnen met die aanslagen is het met een eenvoudige moord ook denkbaar.

Op basis van die aanslagen zijn vergaande maatregelen doorgevoerd zoals oorlogen in Afghanistan en Irak en excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium -met zeer veel doden, gewonde, schade en chaos tot gevolg- en de sleepwet. Peter R. de Vries heeft het nooit over deze ernstige misdrijven. Wim Dankbaar is vooralsnog te verwijten dat hij zijn onderzoeksresultaten niet goed genoeg presenteert. Wie de moeite neemt naar Wim Dankbaar te luisteren ontdekt dat Wim Dankbaar consequent een samenhangend en helder verhaal vertelt over hoe hij denkt dat de hazen hebben gelopen. De sporen die Wim Dankbaar aanwijst zijn allemaal te controleren en te volgen. De vragen die Wim Dankbaar stelt zijn allemaal te beantwoorden.

Toch wordt Wim Dankbaar weggezet als gek of complotdenker. Dat het Openbaar Ministerie een psychiater op Wim Dankbaar afstuurt is al vervelend genoeg voor Wim Dankbaar. Dat Peter R. de Vries als halve gare clown bij RTL Boulevard ook nog eens even de lolbroek komt uithangen over het vele goede werk wat Wim Dankbaar geleverd heeft is vanzelfsprekend de 'bloody limit'. Niemand kan zeggen dat de veroordeling van Jasper S. rechtmatig is omdat er getuige verklaringen blijken te zijn die in alle redelijkheid anders doen vermoeden en de hele procedure rond zijn proces in een mystery is gehuld.

Nog helemaal los van de rol van advocaat mr. Jan Vlug die door Wim Dankbaar betrokkenheid bij de veroordeling wordt verweten. Er mochten geen opnamen worden gemaakt van de openbare terechtzitting. Dit is toch gebeurt. Wie dat afluistert krijgt de indruk dat Jasper S. woorden in de mond zijn gelegd. Jasper S. bezit een psychische beperking. Jasper S. verliest zijn geheugen onder bepaalde omstandigheden. Dan slaat hij op de vlucht en kan hij zich achteraf niks herinneren. Jasper S. kan daarmee onder druk zijn gezet om te bekennen anders zou hij levenslang TBS riskeren. Ook het verhaal van de pinpas en aansteker van Marianne Vaatstra wat Wim Dankbaar vertelt is bijzonder. Allemaal te controleren.

Wim Dankbaar vertelt dat Jasper S. is uitgekozen om te worden geslachtofferd als dader van een moord die hij niet heeft gepleegd. De feiten en omstandigheden die Wim Dankbaar daarvoor als bewijs aandraagt zijn interessant en nopen tot onderzoek. Het kan dat Jasper S. erin is geluisd. Dit is technisch niet onmogelijk. Om DNA te vervalsen zijn niet veel mensen nodig. Ook kan het dat Peter R. de Vries bij deze corruptie betrokken is. Het moment waarop Peter R. de Vries het verkeerde pas koos zal samenhangen met het eind van zijn samenwerking met Wim Dankbaar. Zolang de door Wim Dankbaar genoemde getuigen niet onder ede  zijn gehoord kan niemand iets zeggen over de onrechtmatigheid van de publicaties van Wim Dankbaar of zijn 'gekte'.

07-09-2017

Bart Schut handlanger Nazimisdadigers

by J.L. de Kreek — last modified 07-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Bart Schut is journalist van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Zijn rol is om te voorkomen dat algemeen bekend wordt dat journalisten met Zionistische opvattingen de initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Het NIW waarvoor Bart Schut werkt was al in 1922 bekend met de plannen voor oorlog en Holocaust van de samenwerkende Zionisten en hun organisaties. Bart Schut wil steeds doen geloven alsof Israël een weldaad is van democratie en vrijheid terwijl antidemocratie, geweld en vergaande beperking van vrije meningsuiting wettelijk is vastgelegd in Israël.

Bart Schut wil dat allemaal niet weten want zijn hart is verkankerd en hij haat Joden tot op het bot, anders was hij wel eerlijk geweest over het Zionisme. De Joden zijn vermoord door de Zionisten. De grote grondlegger van het moderne Zionisme was journalist en heeft de Endlösung en de Holocaust al in 1895 bedacht. Dit kan iedereen weten omdat de dagboeken en andere publicaties van deze grote antisemiet waarin hij zijn virulente Jodenhaat etaleert openbaar zijn. De dagboeken van de man die door Bart Schut wordt bewonderd als de 'founding father' van het wereldgetto te Palestina zijn belangrijker om de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust te begrijpen dan "Mein Kampf' van Adolf Hitler.

Bart Schut is een hele grote bedreiger in de journalistiek. Hij is niet de enige professionele oplichter. De journalisten van het NIW verdienen hun geld met het verspreiden van nepnieuws en valse feiten. De feiten die Bart Schut verspreidt over het Zionisme zijn dermate vals dat Bart Schut als een grote Nazimisdadiger behandeld moet worden, net als Hidde Jan van Koningsveld en Esther Voet. Met elkaar zijn zij een organisatie van misdadigers die bijdragen aan de voortbouwende Jodenvervolging der Zionisten. Niks wat Bart Schut publiceert over Israël of Zionisme heeft iets te maken met Jodendom.

Joden en Jodendom verzetten zich al meer dan 120 jaar tegen het Zionisme. Het moderne Zionisme wordt door Bart Schut cum suis herdacht als een grote bevrijding terwijl de Zionisten tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel 1897 bepaalde dat Joden bij meerderheid verachtte bedelaars zijn. Ook hebben de Zionisten toen de mensenrechten voor de Joden eenzijdig ontbonden. Mensenrechten voor andere mensen dan Zionisten zijn Zionisten geen voorstander van. Zionisten willen vooral gezien worden als Joden en antizionisme moet volgens de Zionisten behandeld worden als antisemitisme. Bart Schut is het daarmee eens en stelt dus dat Joden antisemitisch zijn.

06-09-2017

Robbert Dijkgraaf slechte wetenschapper

by J.L. de Kreek — last modified 06-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Robbert Dijkgraaf is lang de goede wetenschapper niet die hij doet voorkomen bij de Wereld Draait Door van Matthijs van Nieuwkerk. Robbert Dijkgraaf legt niemand aan de hand van heldere natuurkunde uit dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Ook citeert Robbert Dijkgraaf niet het wetenschappelijk bewijs dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt. Een eenvoudig bewijs wat iedere propedeuse student virologie op moet vallen.

Robbert Dijkgraaf is ook een slechte wetenschapper omdat hij net als Diederik Jekel het bewijs niet wil zien van het feit dat de snelheid van licht geen universele constante is. Dit feit is experimenteel bewezen door Lene Hau. Zij laat licht stilstaan zonder dat de dichtheid van de omgeving verandert. Dit betekent niks anders dan dat de snelheid van licht geen constante is en dat de C voor licht in de beroemde T-shirtformule van Einstein als een variabele begrepen moet worden en niet als vaste waarde die overal altijd constant is. Ook de algemene gedachte in kringen van Robbert Dijkgraaf dat licht geen massa bezit deugt niet.

Diederik Jekel het bekende dikkerdje wat net als Robbert Dijkgraaf aan tafel van de Wereld Draait Door bij Matthijs van Nieuwkerk regelmatig de wetenschapper uithangt, zegt over het bewijst dat licht massa bezit: “in theorie heb je gelijk”. Dus licht bezit massa wat ook het dualistische karakter van licht logisch verklaart, als deeltjes en golfverschijnsel verschijnsel; en het heeft een snelheid die van andere factoren afhankelijk is zoals bijvoorbeeld de temperatuur bewijst Lene Hau in haar proefopstelling. Daarmee is ook bewezen dat alle licht stil kan staan en dat alles dan een oneindig zware massa is.

05-09-2017

Esther Voet leider terroristische organisatie

by J.L. de Kreek — last modified 05-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Esther Voet is journalist van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Esther Voet was directeur van het Centrum Informatie Documentatie Israël. Hidde Jan van Koningsveld is ook bestuurder van CIDI, van de jongeren organisatie van CIDI. Hidde Jan van Koningsveld wil geen terrorist genoemd worden. Daarom dagvaardt hij Holocaustslachtoffers om te zwijgen over de schuld van de Zionisten aan de Jodenvervolging want dat vindt hij smaad of laster. Esther Voet blijft doen alsof de boodschapper van dit goede nieuws een “gekkie” wat “door de rechter ontoerekeningsvatbaar” verklaard is.

Esther Voet vertelt er niet bij dat Ronald Eissens namens de Zionisten de rechtspraak bedreigt met afgrijselijke gevolgen en organisaties die daarop toezien om Holocaustslachtoffers te vervolgen die de Zionisten de schuld geven of in het algemeen afwijken van het Zionisme. Dat de Zionisten al in 1897 besloten hebben vrije meningsuiting vergaand te beperken en verzet tegen Zionisme met bruut geweld neer te slaan en tegen democratie zijn draagt bij aan het beeld van Esther Voet dat zij één van de leiders is van de terroristische organisatie der Zionisten.

Geert Wilders en de Telegraaf Media Groep nemen ook deel aan deze terroristische organisatie. Dat wordt reeds meer dan zeven jaar verkondigd. Dit begon al tijdens het Wildersproces in Amsterdam in 2010 en 2011 en met de vervolging van de website www.hetzuur.nl door de Zionisten. De maker van die site is minder op zijn achterhoofd gevallen dan Esther Voet graag wil dat iedereen gelooft. De Zionisten geven af op die site omdat het gaat over de schuld van de Zionisten in de zin van opzet aan het uitlokken van antisemitisme. Www.hetzuur.nl is een antizionistische site waarop de waarheid en de feiten over de Holocaust aan de orde komen.

De waarheid over de Holocaust is dat deze volkerenmoord op de Joden is bedacht en geregeld door de Zionisten. Ook is de waarheid over de Holocaust dat de Zionisten voortgaand Joden vervolgen en een volgende Holocaust voorbereiden die moet plaatsvinden in Palestina waar de Zionisten reeds hun muren gebouwd hebben rond het wereld-getto om de Joden binnen te houden als het moment daar is. Esther Voet wil het niet weten hoewel de feiten helder en niet mis te verstaan zijn. Één en ander betekent dat er een terroristische organisatie actief is in Nederland wat verantwoordelijk is voor de Jodenvervolging en Esther Voet, Hidde Jan van Koningsveld, Geert Wilders en GeenStijl nemen daaraan deel.

04-09-2017

Micha Kat 4 president

by J.L. de Kreek — last modified 04-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Wie zondagavond niet tussen 19:00 en 20:00 uur live in de chat zat bij Revolutionair On Air (ROA) was er niet bij toen het allemaal begon. Een legendarische uitzending van Micha Kat, de journalist met Joodse achtergrond, die uit Nederland moet vluchten omdat hij wordt opgejaagd door de PP-elite en collega journalisten van de MSM want hij verkondigt de waarheid. Waarheid en feiten mogen tegenwoordig niet bekend worden. Dat weet Micha Kat al te goed. Wat Micha Kat allemaal boven tafel krijgt is ongekend. Het is altijd weer erger, zegt hij. Dan is het ook altijd weer erger. Het kwaad krijgt geen genoeg van de misdaden. Het heeft steeds meer bedrog en bloedvergieten nodig, als bij drugs.

Journalist Micha Kat van Revolutionair Online vraagt asiel aan in IJsland omdat hij zich niet meer veilig voelt in Nederland. Hij vreest te worden omgelegd door de Demmink-squads die waarschijnlijk eerder op jong vlees jagen dan op de druiper van Micha Kat. Eén van de meest stuitende nieuwsfeiten van de uitzending van ROA van 03 september 2017 was de druppelende druiper van Micha Kat. Een chatter vroeg hoe het zat met “het wc-papier”. Micha Kat vertelde daarop het verhaal van zijn piemel dat het een oude lul was die droop en dat hij daarvoor een luier in zijn broek stopte zodat het niet zou doorlekken in zijn goeie goed.

Kennelijk had Micha Kat een keer geen luier bij zich en heeft hij toen “het WC-papier” gebruikt wat uit zijn gulp hing zodat iemand daarover in de chat een vraag kon stellen. Micha Kat deed voorkomen alsof alle mannen van zijn leeftijd aan een druppelende piemel lijden zodat daarover enige commotie in de chat ontstond want niemand was bekend met zoiets als een mannen-tampon tegen het euvel van de druppelende piemel van Micha Kat. Gelukkig stond Micha Kat niet heel lang stil bij zijn druiper en wist iemand in de chat te vertellen dat “het WC-papier” uit de broek van Micha Kat gewoon een rukdoekje was. Hele geruststelling.

Update:

03-09-2017

Esther Voet bedreigt Joden

by J.L. de Kreek — last modified 03-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Esther Voet is niet Joods. Esther Voet is Zionist. Esther Voet is ook journalist. Esther Voet weigert de geschiedenis van haar ideologie te vertellen zoals het is. Esther Voet weigert de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te vertellen zoals het is. Esther Voet weigert de geschiedenis van de Jodenvervolging te vertellen zoals het is. Esther Voet is betrokken bij de terroristische organisatie waaraan ook Hidde Jan van Koningsveld en Geert Wilders deelnemen. Esther Voet werkt aan de voortbouwende Jodenvervolging. Esther Voet bedreigt Joden.

De Joden zijn door de Zionisten vermoord. De Zionisten hebben de plannen bedacht, het geld geleverd, Hitler en Mussolini militair gesteund, Auschwitz gebouwd en na de oorlog het Holocaustbedrog verzorgt. Allemaal ter meerdere eer en glorie van de idealen van het creatieve brein van de Holocaust. Onderzoek naar de factoren die ten grondslag liggen aan dreigingen en geweld uit Jihadistische hoek leidde tot de ontdekking van de authentieke publicaties van de grote Zionistische leiders waarop de geschiedschrijving niet ingaat en waaruit het virulent antisemitische en terroristische karakter van het Zionisme in een oogopslag blijkt. 

De Holocaust wordt aan de hand van deze documenten logisch verklaard. Tekst en uitleg is te vinden op www.holocaustles.nl. Daar staan ook de origineel gedigitaliseerde primaire bronnen die wettig en overtuigend bewijzen dat de Zionisten de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers. Daarmee is ook bewezen dat Esther Voet betrokken is bij internationaal terrorisme en internationale misdrijven. Haar rol is door misbruik te maken van journalistieke rechten het publiek misleiden over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en de uitkomst van debat daarover te bepalen.

Één van de trucjes van de Zionisten is aangifte doen wegens antisemitisme bij antizionisme en dan vervolgens op internet dreigen met 'dire consequences' en organisaties die daarop toe zien om de door Esther Voet aangewezen verdacht te veroordelen. Esther Voet weet heel goed dat antizionisme de kern is van het Jodendom en dat Zionisme de meest succesvolle haatdragende en antisemitische antidemocratische en fascistoïde beweging is na de Franse Revolutie. Esther Voet is leidend in verband met de voortbouwende oorlog van de Zionisten tegen Joden en andere minderheden en voor werelddominantie.

01-09-2017

Zionisten bekennen schuld Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 01-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

In hun publicaties bekennen de Zionisten ronduit hún schuld aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Iedereen die de logische conclusies trekt wordt vervolgd en bedreigd door Zionisten om te ontkennen of weg te kijken. De grote Zionistische leider Jabotinsky erkent in zijn boek 'the War And The Jews' uit 1940 dat de Tweede Wereldoorlog een Joodse oorlog is. Het staat letterlijk geschreven en gedrukt door deze man die held is van Geert Wilders en ideologisch voorbeeld van Hidde Jan van Koningsveld c.s.

In publicaties van de andere grote Zionistische leider Theodor Herzl erkent deze Zionist dat hij en niemand anders dan hij hét creatieve brein is van de Endlösung der Judenfrage. Niet zomaar een oplossing, née, dé finale oplossing. Bedacht door de grote Zionistische leider Herzl, bekend Herzl in zijn dagboeken die in 1922 in bezit waren van de Telegraaf en het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Dat deze Zionistische leider ook bekend de uitvinder te zijn van de Holocaust die hij toen nog “größer Versöhnungsausklang” noemde, is een feit wat de Zionisten zó gráág onder de pet houden.

Daarom voeren Zionisten en hun vrienden in de journalistiek een jarenlange lastercampagne tegen personen die de feiten openbaren over de Zionistische grondslag van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en het feit dat de agenda der Zionisten een volgende wereldoorlog en Holocaust bevat ter complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders die tevens de ideologisch voorbeelden zijn van Hidde Jan van Koningsveld c.s.

29-08-2017

120 jaar Zionistisch terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 29-08-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Deze dagen herdenken Joden 120 jaar Zionistisch terrorisme. 29-31 augustus 1887 hebben de Zionisten officieel hun terroristische organisatie opgericht. Één van de eerste wapenfeiten van de Zionisten was het eenzijdig ontbinden van de mensenrechten voor de Joden hen 'framend' als verachtte bedelaars. De voorzitter van de vergadering had toen al bepaald dat de door hem bedachte Endlösung zou eindigen met een Holocaust, die hij “größer Versöhnungsausklang” noemde. Het wereldgetto wat de Zionisten toen hebben opgericht is door hen Israël genoemd, de naam stelend van de Joden.

De Jodenvervolging van 1940-1945 begint te Basel 120 jaar geleden bij de wil van de Zionisten om hun idee voor een Joodse Staat ten uitvoer te leggen. Dat de Joden geen Joodse Staat wilde en dat een Joodse Staat in enigerlei vorm tégen de Joodse Wet is dus in strijd met het Jodendom en dat het antisemitisme in West Europa 120 jaar geleden welhaast was verdampt door de klinische gelijke behandeling van mensen en assimilatie van Joden waartegen de Zionisten zich keerde, vertellen de Zionisten nooit. Anno 2017 overheersen de Zionisten de media met hun leugens en bedrog over de geschiedenis van de Joden, het Zionisme en de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust

De Zionisten willen niet eens dat hun Holocaust wordt ontkend. De Zionisten willen per se dat iedereen hen napraat dat er zes miljoen Joden zijn vergast in de kampen. Het zijn er -geluk bij een ongeluk- geen zes miljoen. Dat is niet alles. De kampen waren Zionistisch. De Nazis van Hitler werkte symbiotisch samen met de Zionisten om de idee van de Zionisten voor een Joden vrij Europa vorm te geven. Ruim voordat Hitler was geboren zijn de Zionisten begonnen aan de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De feiten blijken keihard uit talrijke originele documenten van de grote Zionistische leiders waarop de Zionisten nooit ingaan.

De antisemieten zijn áltijd de trouwste bondgenoten en beste vrienden geweest van de Zionisten. De antisemieten van Hitler zijn speciaal geaccrediteerd door de Zionisten om Joden en hun rijkdommen te executeren. De idee om Joden per treinen te deporteren en ze te houden in kampen om ze als slaven te laten werken is afkomstig van de grote Zionistische leider Theodor Herzl die de voorzitter was van het Eerste Zionistische Congres te Basel 120 jaar geleden. De agenda van de Zionisten eindig niet met de onafhankelijkheid van wereldgetto Israël in 1948. De complete realisatie van de idealen van de grote Zionistische leiders bestaat uit Zionistische wereldoverheersing.

Dat wordt door de Zionisten de “the Great Revision” of “the Great Restauration” genoemd en is herstel van ouderwetse ondemocratische machtsstructuren in de oude staat van vóór de Franse Revolutie wat feitelijk neerkomt op wereldmacht voor de familie Rothschild en het Vaticaan. Het Zionisme is de meest agressieve en gewelddadige en bovendien militaire campagne tégen democratie en mensenrechten. Zionisme is de idee van antisemieten en de meest haatdragende beweging tégen Joden in de Diaspora. Zionisten zijn deelnemers aan de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. Als 'rapture' om hun ongebreidelde oorlogen los te maken en de spanningen in het Midden Oosten dermate op te voeren dat de Derde Zionistische Wereldoorlog en hun finale Holocaust 'spontaan' vorm krijgen.

Om te voorkomen dat zij worden gehinderd in hun terroristische werk jagen Zionisten vandaag op personen met Joodse achtergrond van wie Joodse leden van de familie zijn vermoord in de Zionistische kampen en bedreigen zij de Rechtspraak met afschrikwekkende consequenties en organisaties die dat verzorgen om gelijk te krijgen. Eén van de jonge Zionistische leiders die zijn antisemitische tanden zet in personen met Joodse achtergrond om te voorkomen dat iedereen weet dat hij bestuurder is van een terroristische organisatie is Hidde Jan van Koningsveld. Zijn psychiater heeft ooit over hem gezegd dat hij "ernstig ziek" is.

28-08-2017

De Holocaust van Esther Voet

by J.L. de Kreek — last modified 28-08-2017 09:40
Opgeslagen onder:

Op Twitter liegt Ether Voet, journalist van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, weer eens over de Holocaust. Volgens haar is het “niet EEN #holocaust maar DE holocaust”. Volgens Esther Voet hoort Holocaust te worden gebruikt bij één specifieke gebeurtenis in de historie. Ze bedreigt de kluit zoals altijd. Het woord Holocaust voor deze gebeurtenis is na de oorlog bedacht door Elie Wiesel die kort voor zijn dood stelde dat dit een verkeerde benaming is. Daarvoor noemde de Zionisten hun genocide op de Joden nog “größer Versöhnungsausklang” wat een zeer krachtige metafoor is.

Een Holocaust is een traditioneel bijbels Joods brand- of zoenoffer wat elk jaar voorkomt ter afsluiting van Grote Verzoendag of Jom Kippoer. Dan wordt buiten de bebouwde kom een kip of ander stuk vee ritueel gewassen en volledig verbrand tot het helemaal in rook is opgegaan om Gd goed te stemmen. Als er iemand is die Holocausten uitvoert zijn het Joden. Al meer dan 5700 jaar. Het is wel degelijk EEN Holocaust en niet DE Holocaust, bovendien is de Holocaust niet voorbij. Esther Voet en Hidde van Koningsveld en Bart Schut en alle andere Zionisten samenwerkend met politici en de MSM werken op dit moment aan de voorbereidingen op de volgende Holocaust.

De Holocaust is het brandoffer van de Zionisten waarbij de Zionisten de Joden hebben laten verbranden door hun goede antisemitische vrienden en trouwe antisemitische bondgenoten in de kampen van de Zionisten als opmaat naar de Kolonisatie van Palestina en wereldoverheersing. Auschwitz was een Zionistisch kamp. De Holocaust van 1940-1945 is voorspeld in de Bijbel. In Ezechiël 37. Volgens Netanyahu is deze Holocaust vervuld in Auschwitz. In Ezechiël 38-39 staat nog een Holocaust voorspelt. Die moet plaatsvinden tussen de muren van het wereldgetto te Palestina (“op de bergen van Israël”) wat de Zionisten samenwerken met hun antiseemitische vrienden en bondgenoten hebben laten bouwen.  Vanwege het enorme aantal lijken zal de begrafenis “zeven maanden lang” duren (Ezechiël 39:12). Al het volk des lands zal worden begraven (Ezechiël 39:13).

Document acties

Share |