11-02-2018

Wat Joden zeggen

by J.L. de Kreek — last modified 11-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Joden zeggen dat Zionisten willen dat mensen denken dat Zionisme hetzelfde is als Jodendom om credits te geven aan Zionisme. Ook zeggen Joden dat antisemieten willen dat mensen denken dat Zionisme hetzelfde is als Jodendom om Jodendom in diskrediet te brengen. Feit is dat Hidde van Koningsveld, bestuurder van CIDI-jugend, in zijn zaak tegen hét Goede Nieuws™ op www.goedenieuws.nl wil dat wat de Joden zeggen buiten beschouwing wordt gelaten want hij vindt de producties ter zake “procesverstorend”.

Het nuttige aan het digitaal tijdperk is dat vanaf de luie stoel in talloze archieven gecontroleerd kan worden of dat wat de onderwijzer de leerlingen bijbrengt in het verplicht voortgezette onderwijs de waarheid is. Vooral met  geschiedenis is dat interessant omdat in het onderwijs geen enkele juf of meester ingaat op de authentieke documenten die bewijzen dat de ideologische voorbeelden van Hidde Jan van Koningsveld de grote organisatoren zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Hidde Jan van Koningsveld wil niet in verband gebracht worden met het terrorisme van de organisatie der Zionisten waarvan hij bestuurder is. Daarom dagvaardt hij personen met Joodse achtergrond van wie Joodse leden van de familie zijn vermoord in de kampen van de familie van de patroon van het ideologisch voorbeeld van Hidde Jan van Koningsveld, om daarover te zwijgen. De Zionisten in Nederland strijden al jaren laf en achterbaks tegen openbaring van de feiten die bewijzen dat de Zionisten in ieder geval sinds 1897 actief en statelijk acterend de Endlösung en Holocaust voorbereiden om te laten uitvoeren door hun antisemitische vrienden en bondgenoten.

10-02-2018

Familie Lodewijk Asscher betrokken bij Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 10-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Historicus en jurist Thierry Baudet is dermate antisemitisch dat hij in reactie op de woorden van Lodewijk Asscher over het vermeend racisme van leden van Forum voor Democratie tijdens het verkiezingsdebat in de Balie in Amsterdam gisteren niet kon repliceren dat Lodewijk Asscher zijn hand in eigen boezem moet steken omdat hij nog altijd doelbewust verzwijgt dat de overgrootvader van Lodewijk Asscher namens de Zionisten actief bijdroeg aan de vervolging van Joden. Zowel Lodewijk Asscher als Thierry Baudet dragen een groot geheim bij zich. Dit zijn de documenten die bewijzen dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en de Jodenvervolging al sinds 1897 in georganiseerd verband en statelijk acterend voorbereiden, en Hitler speciaal hebben geaccrediteerd om de Endlösung van alle kanten te benaderen. De omvang van de leugens van Thierry Baudet en Lodewijk Asscher en overigens de Telegraaf is te aanschouwen op de website www.holocaustles.nl.

09-02-2018

Aanslag op Marco Kroon & zijn mensen

by J.L. de Kreek — last modified 09-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

In Afghanistan in 2008, het jaar na het geweldsincident waarbij oorlogsheld en commandant Task Force Uruzgan Marco Kroon is betrokken, heeft zich nog een geweldincident voorgedaan. Daarbij zijn de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS gesneuveld. Twee andere Nederlandse militairen zijn zwaargewond geraakt. In Nederland verblijvende Nederlanders blijken daders te zijn.

Pogingen hen te laten vervolgen zijn vooralsnog gestrand omdat de Nederlandse rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door vrienden van de Telegraaf Media Groep, het Nieuw Israëlitisch Weekblad, het CDA, de VVD en de PVV om handen van zaken af te trekken. De Talibanstrijder met zijn AK47 die oog in oog stond met Marco Kroon in Afghanistan 2007 bezat zuiver gezien meer recht Marco Kroon neer te schieten dan omgekeerd.

Marco Kroon kan daaraan niks doen. Marco Kroon deed wat van hem werd verwacht. Het is niet aan Marco Kroon de stockpiles met documenten te bestuderen waaruit blijkt dat het mandaat voor de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan niet deugt. De achtergrond van de missies in Afghanistan is dat de aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn gepleegd door terroristen die zich ophouden of ophielden in Afghanistan. Dit blijk een grote HOAX te zijn.

De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zijn bewerkstelligd door de internationaal opererende terroristische organisatie van boze blanke mannen waaraan ook Geert Wilders, GeenStijl en talloze andere prominente Nederlandse personen deelnemen. Deze aanslagen zijn begaan door de nieuwe lichting Nazimisdadigers die hun kansen schoon zien fundamenteel bij te dragen aan de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld

Staats- en strafrechtelijk zijn politiek ambtsdragers schuldig aan de onrechtmatige militaire aanwezigheid van Marco Kroon in Afghanistan. Het is een politieke misdaad. Geen militaire misdaad van Kroon en zijn mensen persoonlijk. Feit is dat Marco Kroon, zijn mensen én het overige Defensiepersoneel, op de politieke leiding na, met zuiver crimineel en zelfs antisemitisch oogmerk voor het commerciële karretje zijn gespannen van het syndicaat wat samenwerkend met de helden van Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld, ook de Holocaust geregeld heeft. De oorlogen in Afghanistan en Irak en Libië en Syrië en straks Iran misschien zijn onderdeel van de complete realisatie van de idealen van het creatieve brein van de Holocaust.

08-02-2018

Frits Bolkestein extreemrechts & gevaarlijk

by J.L. de Kreek — last modified 08-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Frits Bolkestein van de VVD is op zijn pik getrapt omdat Merijn Oudenampsen hem niet heeft geraadpleegd voor zijn proefschrift The Conservative Embrace of Progressive Values. In dat proefschrift wordt Bolkestein neergezet als de gangmaker van 'Nieuw Rechts in Nederland', dat volgens Oudenampsen de weg bereidde voor de populistische opmars van Fortuyn en Wilders. Frits Bolkestein is ook niet geraadpleegd bij en tijdens de analyse die de conclusie rechtvaardigt dat Frits Bolkestein extreemrechts is met sterk antisemitische en fascistoïde trekken. Adolf Hitler is ook niet van zichzelf groot geworden.

Adolf Hitler is zorgvuldig gerekruteerd en opgevoed door zijn ‘enabelers’ die belang hadden bij een leider die niet noodzakelijk was en waarmee zij de Endlösung van alle kanten konden benaderen. Deze personen waren vooraanstaand, lieten zich in de media soortgelijk uit als Bolkestein, en waren veelal prominente schrijvers of journalisten zoals Esther Voet of Leon de Winter. De groep van deze personen is zeer goed bevriend met de politieke vereniging van Frits Bolkestein. Personen met Joodse achtergrond die de Nazifeiten van Frits Bolkestein openbaren worden bedreigd door de vrienden van de Telegraaf Media Groep om te zwijgen. Ook bedreigen en bedriegen zij rechters en rechtspraak terrorisme gerelateerd om betrokken persoon met Joodse achtergrond in het ongelijk te stellen.

De VVD is samen met het CDA de partij van de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak. Omdat ‘regime change’ het oogmerk is van deze oorlogsmisdaad moet er van terrorisme gesproken worden. Tevens is er sprake van doelbewuste genocide op Semieten in Irak omdat de partij van Frits Bolkestein accepteert dat Irak door de coalitie troepen illegaal excessief is gebombardeerd met munitie van verarmd uranium waarvan de beruchte dosis-effect-relatie bekend is bij álle leden van de Tweede Kamer en Frits Bolkestein. De Kamerstukken waaruit dit blijkt staan gewoon op internet. Een prominent lid van de partij van Frits Bolkestein, namelijk Onno Hoes, was bestuurder van de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor WOII en de Holocaust en thans samenwerkend met Frits Bolkestein de volgende Holocaust organiseert.

07-02-2018

Israëlisch Vernietigingskamp Auschwitz

by J.L. de Kreek — last modified 07-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Wie spreekt over de Zionistische betrokkenheid bij de Holocaust riskeert aangifte van de Zionisten wegens antisemitisme. Ook bedreigen en bedriegen Zionisten dan de rechtspraak om gelijk te krijgen. Waarheid is dat de leugens over Auschwitz niet van de lucht zijn. Grootste leugens is misschien wel dat de rechters van het naoorlogs proces tegen IG-Farben de vergezochte beweringen van de verdediging accepteerde dat IG Farben gebruik had gemaakt van slavenarbeid binnen de kaders van wrede en onmenselijke voorschriften die waren opgelegd door de regering van het Derde Rijk. IG-Farben was de regering van het Derde Rijk. Betar van Ze’ev Jabotinsky koos Auschwitz in 1933 als locatie voor het kamp.

Het plan voor de slavenarbeid en het transport van Joden per trein en Endlösung en Holocaust is eind 19e eeuw bedacht door de Zionistische held van Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld die in zijn tijd tevens prominent journalist was. Dat dit de waarheid is kan iedereen weten omdat deze journalist zijn plannen voor Endlösung en Holocaust en bezit name van Palestina ten koste van de Joden en het Jodendom op schrift heeft gesteld en gepubliceerd. Het staat  op www.holocaustles.nl. Ook voor de CIDI-jugend die binnenkort gaat demonstreren in Den Haag tegen de Polen omdat de Polen het zat zijn dat Auschwitz een Pools Vernietigingskamp wordt genoemd. Auschwitz was een Zionistisch kamp gebouwd op particulier initiatief van de Zionisten speciaal bedoeld om Joden als blanke slaven te houden.

Het gedoe van Adolf Hitler is welhaast persoonlijk besteld door de familie die middels de onderneming ook Auschwitz in bezit had en 100 jaar geleden de Balfour-verklaring in ontvangst heeft genomen. Deze familie wist al in 1895 dat de Endlösung zou eindigen met een “Großer Versöhnungsausklang” omdat dit toen door het creatieve brein van de Holocaust is meegedeeld aan het wereldhuis van de familie. De waarheid vertellen over Auschwitz mag niet van de Zionisten want de Zionisten vinden dit antisemitisme of Jodenhaat. De waarheid is dat de Zionisten hoofdschuldige zijn aan de Holocaust en dat zij een volgende Holocaust geagendeerd hebben die nog moet plaatsvinden op de bergen van Israël. Dit wordt eufemistisch “the complete realisation of the ideals of Herzl and Jabotinsky” genoemd. Jabotinsky schrijft in 1940 dat WOII een Joodse oorlog is.

Net als bij en tijdens de voorbereidingen op de Holocaust van 1940-1945 staan ook vandaag de zogenaamde vrienden van de Joden vooraan de feiten te verhelen of ronduit te liegen. Daarmee worden natuurlijk de onderneming van de Telegraaf Media Groep bedoeld. De Telegraaf was al in 1922 in bezit van de plannen voor de Holocaust. Mein Kamp van Hitler is uit 1926. De plannen voor de Holocaust zijn geschreven tussen 1895 en 1904 door journalist Theodor Herzl in de vorm van zijn dagboeken. Deze dagboeken zijn in 1922 feestelijk gepresenteerd in het Amsterdamse Concertgebouw en van positief commentaar voorzien door de Telegraaf. De eerst honderdvijftig pagina’s van deze 1500 pagina’s tellende dagboeken bevatten meer antisemitisme dan de hele Wannseeconferentie bij elkaar.

06-02-2018

Zionisten zijn Jodenjagers

by J.L. de Kreek — last modified 06-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Zionisten jagen op Joden in de Diaspora. Dit doen de Zionisten officieel sinds het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897. Kijk in de officiële protocollen met verslag van hetgeen is gewisseld bij en tijdens de openbare vergadering. Joden zijn verachtte bedelaars en het denken van Jean-Jacques Rousseau en de encyclopedisten is achterhaald. De voorzitter van de vergadering was journalist Theodor Herzl. Zijn rechterhand was journalist Max Nordau. Welhaast alles in verband met de Endlösung en de Holocaust komt bij de Zionisten vandaan.

Het hele plan van de Zionisten om de Joden op te jagen naar een wereldgetto te Palestina en ze rijp te maken voor de finale slachting is bedacht door niemand minder dan de held van Geert Wilders en het ideologisch voorbeeld van Hidde Jan van Koningsveld die leider is van CIDI-jugend en geen terrorist genoemd wil worden. De waarheid en de feiten staan allemaal keurig uitgestald op de website www.holocaustles.nl. De authentieke onvervalste primaire bronnen van de handen van de grote Zionistische leiders waar Geert Wilders en Hidde Jan van Koningsveld zo verzot op zijn.

De Joden wijzen Zionisme resoluut af. Er bestaat geen Jodendom wat Zionisme accepteert. Joden erkennen natiestaat Israël niet en keren zich ervan af. Joden zijn mensen met een bepaalde hoge standaard waaronder tevens handhaving van de Drie Eden begrepen wordt. De Drie Eden zijn de protocollen van Gd zoals vastgesteld na de verwoesting van de laatste tempel. In het Jodendom wordt de verwoesting van de laatste tempel en de Diaspora gezien als sanctie van Gd omdat Joden zondigde. Afgoderij en dat soort dingen. In het Jodendom is daarover geen enkel misverstand. 

De last van Gd om te leven in de Diaspora wordt onvoorwaardelijk geaccepteerd in het Jodendom. Zionisten zijn geen Joden. De Zionisten hebben het Jodendom gekaapt en houden de Joden gegijzeld en opgejaagd door de antisemitische vrienden en bondgenoten der Zionisten. Omdat dankzij het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf Media Groep en Thierry Baudet niemand in Nederland de bewijzen van de actieve voorbereidingen op WOII en de Holocaust door de Zionisten onderwezen krijgt weten weinig mensen dat de Zionisten in ieder geval sinds 1895 symbiotisch samenwerken met hun trouwe antisemitische bondgenoten en beste antisemitische vrienden om de Endlösung en Holocaust te bewerkstelligen. 

Vroeger in het Heilige Romeinse Rijk, dat is in Oost Europa, werden Joden in getto’s gehouden door families die aristocratisch en derhalve dictatoriaal over de Joden willen heersen. Net als de Keizer van Rome. Iedereen kent Anatevka! De antisemieten die de pogroms op Joden in Oost Europa uitvoerde waren gestuurd door de Zionisten en de families die tot op de dag van vandaag het lot van de Joden in handen hebben. Deze families hebben zich industrieel georganiseerd in het “Rothschildsches Syndikat” en hadden Auschwitz in bezit toen zij daar commercieel Joden als blanke slaven hielden en door de priesters van Zion ritueel lieten wassen, vergassen en verbranden als heuse “Großer Versöhnungsausklang”.

05-02-2018

Het antisemitisme van Thierry Baudet

by J.L. de Kreek — last modified 05-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Thierry Baudet is een charlatan die doelbewust bedriegt met antisemitische insteek. De persconferentie zaterdag 03 februari 2018 van Thierry Baudet ten spijt. Bij beoordeling van de vraag of Thierry Baudet antisemiet is zijn feiten bepalend. Eerste feit wat het antisemitisme van Thierry Baudet bepaalt is zijn academische achtergrond als historicus én jurist. Tweede feit wat het antisemitisme van Thierry Baudet bepaalt is dat hij niet aan het publiek meedeelt dat de Holocaust is bedacht door Zionist én journalist Theodor Herzl. Derde feit wat het antisemitisme van Thierry Baudet bepaalt is dat deze ‘plaaggeest’ maart 2017 het CIDI-debat over Israël heeft gewonnen.

De flamboyante lijsttrekker kwam als favoriet uit de bus van een digitale stemming door het Zionistische publiek want Baudet heeft gezegd: het probleem in het Midden Oosten is onoplosbaar. Dat hoort het antisemitische publiek van Baudet graag. Het CIDI bedreigt en bedriegt de rechtspraak om personen met Joodse achtergrond in het ongelijk te stellen in verband met de feiten waaruit onweerlegbaar blijkt dat de Holocaust is bedacht door Zionist én journalist Theodor Herzl; en dat Thierry Baudet dit kan en moet weten want Thierry Baudet is historicus en wannebe minister-president en de feiten blijken uit de archieven die Thierry Baudet heeft moeten studeren om überhaupt in aanmerking te kunnen komen voor een diploma als geschiedkundige van een Nederlandse universiteit. Er speelt meer van Thierry Baudet wat het daglicht niet verdraagt.

Reeds een tijdje geleden is aangifte gedaan tegen Thierry Baudet omdat hij de kiezers en de kiesraad doelbewust heeft bedrogen in verband met het Oekraïne-referendum. Daarin spiegelt Baudet zich aan de Bierkellerputsch van Hitler en zijn Zionistische compaan Feder. Baudet flirt in zijn beeldtaal ook met Adolf Eichmann. De handtekeningen die via GeenPeil zijn verzameld zijn niet rechtsgeldig. De zaak is bij de Raad van State geweest. De Raad van State heeft de zaak wegens gebrek aan belang van de verzoeker niet inhoudelijk behandeld. De aangifte tegen Thierry Baudet en Jan Roos en GeenPeil in verband met referendumbedrog is wegens complexiteit doorgestuurd naar de specialisten. Deze complexiteit houdt verband met de gelogen geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en de aanslag op de MH17 in Oekraïne.

Thierry Baudet, Jan Roos, Geert Wilders, Bart Schut, Esther Voet, Leon de Winter zijn enkele van de grote groep prominente Nederlandse betrokkenen bij de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor WOII, de Holocaust, de aanslagen in de VS 11 september 2001, bedreigen van gezagsdragers, referendumbedrog, oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden en mogelijk de aanslag op de MH17. Het is voor het grote publiek moeilijk te zien dat Thierry Baudet zo’n grote crimineel is omdat hij voorts  één van de  historici is die beroepshalve de geschiedenis over WOII en de Holocaust liegt opdat het publiek op voorhand is misleid over waarheid en feiten en makkelijk verder in verwarring wordt gebracht over het oogmerk van Thierry Baudet en zijn procesbegeleider.

04-02-2018

Waarheid over Bitcoin

by J.L. de Kreek — last modified 04-02-2018 06:00

De waarheid over Bitcoin is dat de prijs wordt bepaald door de gekte van de markt. Des te meer de gek wat geeft voor Bitcoins des te duurder het wordt. Wat is Bitcoin eigenlijk? Vroeger werd de waarde van geld uitgedrukt in goud. Dit wordt de goudstandaard genoemd. Een munt had een bepaald gewicht in goud. Dat was dan een bepaalde hoeveelheid aardappelen of kippeneieren waard. Tegenwoordig is er geen goudstandaard. De waarde van een munt wordt min of meer bepaald door de economie van het land wat de munt slaat. Munten worden geslagen door een daartoe bevoegde. Dat is bij wet geregeld.

Bij Bitcoin is alles anders. Bitcoins worden ‘gemined’. Daar zijn dure computers voor nodig. Hoe meer 'coins' zijn 'gemined' des te moeilijker het is om een Bitcoin te vinden. Net als in de mijnen. Bitcoins worden gevonden aan de hand van berekeningen aan een blockchain.

De Bitcoin is uiteindelijk een bit-code waarvoor personen die zelf geen blockchain bezitten veel geld betalen want ze denken dat de Bitcoin het tegenwoordige digitale goud is. De Bitcoin functioneert als ruilmiddel. Dat kan uitstekend want mensen zijn vrij zelf te bepalen wat zij als beloning accepteren voor hun werk. Salaris uitkeren in Bitcoins is niet zonder risico. De prijs van de Bitcoin vertegenwoordigt geen enkele economische waarde van zichzelf in de realiteit.

De Bitcoin is een virtuele munt met een virtuele waarde die alleen bestaat in hoofden van totaal krankzinnigen die hun geld inzetten op een munt die op geen enkele manier gedekt is door goud of wet of iets anders wat waarde vertegenwoordigt. Wie Bitcoins accepteert kan net zo goed ook rietstengels accepteren als ruilmiddel. Een rietstengel van vijf centimeter is dan twee broden waard en een fles melk. Bijvoorbeeld. De Bitcoin is niks. Het woord “coin” is zuiver misleidend omdat het een code is en geen munt. De Bitcoin is een exclusieve bitcode in een bepaalde blockchain waarvan er oneindig veel bestaan kunnen met oneindig veel bitcodes. De Bitcoin is ook nog eens niet schaars, behalve gemerkt als bitcode in de blockchain van Bitcoin.org. Bitcoin is peer-to-peer-technologie. Géén munt.

02-02-2018

Auschwitz bezit Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 02-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Toen de Joden werden vermoord in Auschwitz was het bedrijf wat het kamp exploiteerde via de onderneming bezit van het “Rothschildsches Syndikat”. De locatie van het kamp is uitgezocht door Betar. Polen die zeggen dat hun land medeschuldig is aan de Holocaust riskeren tegenwoordig een boete. Tot grote woede van Holocaust-overlevenden en ondanks protesten van Israël en de VS. Dat de Holocaust is bedacht door de man die door Holocaust-overlevenden wordt bewondert als de grondlegger van Israël is een saillant detail wat personen met Joodse achtergrond niet mogen meedelen aan het publiek want anders doen de Zionisten aangiften wegens antisemitisme en bedreigen zij de rechtspraak om Joden te vervolgen.

Auschwitz was een agrarisch-model-kamp. Een Kibbutz. Het kamp is gebouwd op particulier initiatief. De SS was betrokken voor handhaving van de orde. Het grofste geweld in Auschwitz is uitgevoerd door de employés van IG-Farben.

Dit bedrijf maakte gebruik van slavenarbeid binnen het kader van wrede en onmenselijke voorschriften die waren opgelegd door Israël in oprichting. Het weerzinwekkende mensonterende werk kwam van Zionisten die al in 1895 bepaald hebben dat de Endlösung zal eindigen met een “Großer Versöhnungsausklang”. Het is de Zionisten uiteindelijk niet gelukt hun antisemitische vrienden de door hen gedroomde zes miljoen Joden totaal te vernietigen omdat de crematoria van Auschwitz gebreken vertoonde en de Russen het kamp voortijdig hebben bevrijdt.

Iedereen moet de geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust vertellen zoals Israël en de Verenigde Staten bepalen terwijl de feiten en cijfers bewijzen dat er geen zes miljoen Joden zijn vermoord en dat de Holocaust is bedacht door de man die als voorbeeld dient voor alle Zionisten op aarde. De Zionisten hebben de grootste bijdrage gekeverd aan de Holocaust. De Zionisten hebben het plan bedacht en hun antisemitische vrienden en bondgenoten gefinancierd en opgehitst tegen de Joden. Nog elke dag worden autoriteiten zoals rechters door Zionisten opgehitst tegen personen met Joodse achtergrond omdat ze niet strak in de Zionistische maat lopen.

Document acties

Share |