22-12-2017

Als Adolf Hitler gewonnen had

by J.L. de Kreek — last modified 22-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Als Adolf Hitler de Tweede Wereldoorlog had gewonnen was het vanzelfsprekend geweest voor de Zionistische Staat Israël om naast de helden van Geert Wilders, Adolf Hitler ter erkennen als één van de grote oprichters van het Wereld Jodenkwartier te Palestina. De band tussen de Zionisten en het Bureau van Adolf Hitler was sterk. De Zionisten ambieerde al in 1897 een persoon als Adolf Hitler om de Endlösung van alle kanten te benaderen. Adolf Hitler is gefinancierd door Zionisten. De familie Bush was betrokken bij de bancaire zaken. De familie Asscher faciliteerde de deportaties van Joden en liegt tot op de dag van vandaag over de schuld van de Zionisten.

Adolf Hitler was omringd door Zionisten. Feder, Goebbels, Eichmann en ook Heydrich met zijn neus waren allemaal Zionistisch geïnspireerd. De locatie van het kamp Auschwitz waar de Joden zijn vermoord is uitgekozen door de Zionisten. Auschwitz is gebouwd door de onderneming van Zionisten. De Zionisten vochten aan de zijde van Mussolini en leverde steun aan Hitler. De Zionisten zijn altijd ruimschoots van hulp voorzien door het Vaticaan en de internationale pers. De pers, media, journalistiek zijn al sinds 1895 volop bereid leugens en bedrog te verkopen om de terroristische zaak der Zionisten te faciliteren en de Joden uit te laten roeien. De Jodenhaat onder leden van de Nederlandse Vereniging van Journalisten is ongelofelijk.

Als Adolf Hitler de oorlog gewonnen had waren na de oorlog aanslagen gepleegd op nationale symbolen als de torens van de Twin Towers om de volgende fase op weg naar wereldheerschappij van de vrienden van Adolf Hitler vorm te geven. Het Duizendjarig Rijk van Adolf Hitler wordt geleidt door een syndicaat van industriëlen. Microsoft, Bill Gates en de familie Rockefeller maken daarvan onderdeel uit. Ook de Clintons behoren tot deze groep. Als Adolf Hitler de oorlog gewonnen had zouden Thierry Baudet en de Telegraaf Media Groep zich samenwerkend schuldig gemaakt hebben aan bedrog in verband met het Oekraïne Referendum om anarchie in Europa en Oekraïne te bewerkstelligen voor de verdere machtsgreep van de Nazi's.

Als Adolf Hitler de oorlog had gewonnen zou Bram Moszkowicz als advocaat oorlogscrimineel Geert Wilders verdedigen die de initiators van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust als zijn helden ziet, en zou journalist Eva Jinek het met hem doen. Als Adolf Hitler de oorlog had gewonnen zou Matthijs van Nieuwkerk schaamteloos Leon de Winter aan zijn tafel bij de Wereld Draait Door uitnodigen om hem uitgebreid te bewieroken voor zijn jeudsheid en propaganda-literatuur. Als Adolf Hitler de oorlog gewonnen had zou Hidde Jan van Koningsveld zich vandaag schuldig maken aan pogroms op personen met Joodse achtergrond die de Zionistische grondslag van de Holocaust bewijzen.

21-12-2017

Peter R. de Vries als crimineel

by J.L. de Kreek — last modified 21-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Peter R. de Vries heeft sinds kort een eigen advocatenkantoor. De Vries & Kasem. Peter R. de Vries is directeur. Hij is geen advocaat of jurist. Het logo van de onderneming bevat de tekens “lawyers|investigations”. Dat impliceert onderzoek en juridische analyses. Peter R. de Vries heeft onlangs in kort geding een mediazaak gewonnen tegen publicist Wim Dankbaar. Peter R. de Vries mag Wim Dankbaar “kierewiet” noemen. Voor Wim Dankbaar is het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra niet afgesloten. Wanneer bewezen wordt wat Wim Dankbaar beweert heeft Peter R. de Vries nog héél véél advocatenkantoor nodig.

Ondanks zijn bekentenis is nog altijd niet uitgesloten dat Jasper S. niet de moordenaar is van Marianne Vaatstra. Peter R. de Vries is één van de prominente journalisten die de media bepaalt en altijd weet te vertellen dat de ander niet goed bij het hoofd is. Peter R. de Vries heeft nog aan niemand verteld dat de Nederlandse journalistiek een broeinest is van georganiseerde misdaad en terrorisme. De krant waarin het advocatenkantoor van Peter R. de Vries staat aangekondigd en waarvoor Peter R. de Vries ruim 10 jaar heeft gewerkt is al sinds 1922 betrokken bij anti-Joods terrorisme van de organisatie van de helden van Geert Wilders. ‘Shhhhht, don’t tell.’

Peter R. de Vries met zijn speurneus is ook nog nooit bereid gebleken aan het grote publiek mee te delen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort en dat Balkenende vanzelfsprekend een oorlogscriminelen is en dat Wilders schuldig is aan verhoogde terreurdreiging en het sneuvelen van Nederlandse en NATO militairen en dat Demmink en Wabeke leiding geven of hebben gegeven aan georganiseerde misdaad bij Justitie en dan met name de Jeugdhulp. De Nederlandse Kinderbescherming laat minderjarigen gedwongen verdwijnen om ze te beschermen tegen het risico van kindermishandeling door anderen dan de kinderbescherming. Peter R. de Vries ziet dat allemaal niet. Gelukkig heeft de Hoge Raad recent bepaald dat levenslang gewoon levenslang is.

20-12-2017

Waarde Bitcoins imaginair

by J.L. de Kreek — last modified 20-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Er bestaat geen schaarste van cryptocurrency dus Bitcoins kunnen nóóit Digitaal Goud zijn. De waarde van Bitcoins is in ‘the eye of the beholder’. Het gevolg van onbekendheid bij het publiek met Bitcoin. Een Bitcoin is een ‘file’. Een decimale code. Dit bestand vervult een virtuele rol. Er kan geen entertainment mee worden afgespeeld. Het bestand is bewijs van een transactie. De code verplaatst van de ene naar de andere directory. Meer niet. De transacties worden bijgehouden in de Blockchain die nu ongeveer 120 GB is en groeit. Iedereen kan een Blockchain of cryptocurrency maken. Bitcoin is de Blockchain van Bitcoin.com.

Cryptocurrency is goed te vergelijken met mest. Ook in overvloed beschikbaar. Verschil met mest is dat mest kan dienen als mest. In die zin is mest goederengeld. Bitcoin is dat niet. Bitcoin wordt gebruikt als een vorm van fiduciair geld. Bij fiduciair geld wordt de waarde bepaald door het vertrouwen wat de markt heeft in het feit dat bijvoorbeeld de wetgever de Euro als wettelijk betaalmiddel bestempelt. Fiduciair geld zoals de Bitcoin heeft geen intrinsieke gebruikswaarde als een fysiek goed. De gekte rond de Bitcoin maakt de Blockchain van Bitcoin zelfs onbruikbaar voor snelle goedkope decentraal gecontroleerde transacties

Wie nu Bitcoins bezit profiteert van de kolder rond gebakkenlucht. De markt van de Bitcoins stort onherroepelijk in. Investeren in Bitcoins levert risico’s. Geld oppotten in Bitcoin is niet het aller verstandigst. De waarde van de Bitcoin kan instantaan kelderen naar een absoluut diepte punt zonder te herstellen. Bitcoins zijn zeer onbetrouwbaar als ‘store of value’. In tegen stelling tot goud, aandelen, kunst, onroerend goed. Zij die in het verleden geïnvesteerd hebben in Bitcoin maken winst omdat het grote publiek bestaat uit geiten die niks anders kunnen dan naäpen. Zolang de markt gek en gestoord blijft en betekenis geeft aan fiduciair geld zonder wettelijke basis hoeft niemand in het gesticht iets te merken van de imaginaire waarde van Bitcoins.

19-12-2017

Razzia van Hidde Jan van Koningsveld

by J.L. de Kreek — last modified 19-12-2017 06:00

Personen met Joodse achtergrond ondervinden nu al meer dan zeven jaar ernstig hinder van de voortbouwende razzia’s van de Zionisten en hun vrienden in de journalistiek. De Nederlandse journalistiek en de Zionisten houden collectief en individueel zeer relevante feiten over georganiseerde misdaad en terrorisme van journalisten en Zionisten onder de pet. Daardoor lijdt het publiek aan een rechtstaat en openbare orde ondermijnende vorm van gebrek aan historisch besef. Meeste mensen weten niet dat het bombardement op Rotterdam is betaald door Zionisten of hun organisaties en dat Auschwitz een Zionistisch kamp was waar de antisemitische vrienden van Israël zich uitleefde op de Joden.

Bij en tijdens onderzoek naar de factoren die ten grondslag liggen aan de gewapende en gewelddadige Jihad zijn duizenden documenten gevonden met keihard bewijs dat de Zionisten en journalisten van bijvoorbeeld de Telegraaf al in 1922 samenwerkte om de Holocaust te laten plaatsvinden, en dat TMG en ISIS tot dezelfde terroristische organisatie behoren. TMG is 100% betrokken bij de aanslagen in de VS 11 september 2001. De krankzinnig goede onderbouwing van de constatering dat Zionistisch geïnspireerde westerse journalisten als Wierd Duk of Bart Schut of Esther Voet de initiators zijn van Hitler en de gaskamers en dat Geert Wilders en Adolf Hitler collega’s zijn, ligt gewoon op straat.

Leden van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten zoals Hidde Jan van Koningsveld misbruiken vrijheid van meningsuiting voor nepnieuws waarmee ze antisemitisme in de hoofden en harten planten van onschuldige burgers die van zichzelf het verschil niet zien tussen Zionisten en Joden omdat Zionisten, journalisten en Thierry Baudet van die knappe bedriegers zijn. Het zijn vooral journalisten en schrijvers met Zionistische ambities die de grote voortrekkers zijn van het internationaal terrorisme inclusief WOII en de Jodenvervolging van 1940-1945.

De leiding van dit internationaal terrorisme is een Syndicaat van industriëlen waar Bill Gates ook toebehoort. Zijn Windows faciliteert de ‘hack attacks’ van dit internationaal terrorisme. Daarom altijd problemen met Windows. Voor journalisten als bijvoorbeeld Chris Klomp is het makkelijk te zien dat Zionisten gecamoufleerde Nazi’s zijn. Chris Klomp wil ook de structurele misdaden van Joris Demmink en de Kinderbescherming niet erkennen. Chris Klomp benadeelt de informatiepositie van zijn lezers opzettelijk zodat het publiek keuzes maakt in het belang van de georganiseerde misdaad en het terrorisme van de samenwerkende journalisten en Zionisten

Hidde Jan van Koningsveld is één van de bestuurders van een groep Nederlandse Zionisten die betrokken zijn bij het voortbouwend terrorisme van de organisatie van de helden van Geert Wilders. De morele voorbeelden van Hidde Jan van Koningsveld en Geert Wilders zijn de initiators van Hitler en de gaskamers. Personen met Joodse achtergrond mogen deze feiten niet openbaren van de Zionisten. Daarom bedreigen zij de Rechtspraak met “dire consequences” om gelijk te krijgen. Daarom wordt hét Goede Nieuws™ op www.goedenieuws.nl gedagvaard door Hidde Jan van Koningsveld om te zwijgen.

Hidde Jan van Koningsveld heeft bij antwoord de bewijzen tegen hem en de Zionisten in handen gekregen. Bij repliek laat Van Koningsveld weten dat de Rechter de mening van de Joden buiten beschouwing moet laten omdat het niet relevant is en het proces nodeloos vertraagt. Hidde Jan van Koningsveld veroorlooft zichzelf iedereen terrorist of antisemiet te noemen wanneer een mening hem niet bevalt. Anderen mogen niks zeggen van Hidde Jan van Koningsveld. Ook vindt Hidde Jan van Koningsveld dat antizionisme en antisemitisme aan elkaar gelijk zijn. Terwijl Joden juist antizionistisch zijn en niks hebben met enige Joodse Staat. Joden zijn handhavers van de Drie Eden en erkennen Israël niet als Joodse Staat.

18-12-2017

Minister Grapperhaus knuffelt Jodenhaters

by J.L. de Kreek — last modified 18-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Aangemoedigd door de Zionistische hetze vanwege het inslaan van de ramen van het Nazi-restaurant aan de Amstelveenseweg te Amsterdam door een Semiet in verband met het antisemitische geweld van Israël in Palestina heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een bezoekje gebracht aan de grote Chanoeka viering in de Rivierbuurt in Amsterdam zondagavond 17 december 2018. Minister Grapperhaus is gefotografeerd met een pannenlap op zijn kale hoofd en zijn rechter arm hartelijk om de schouders van Esther Voet geslagen alsof Grapperhaus helemaal niet weten kan dat Esther Voet helemaal niet Joods is en leiding geeft aan het voortbouwend anti-Joods terrorisme der Zionisten.

Minister Grapperhaus is uit 1959. Grapperhaus heeft het Holocaustbedrog der Zionisten bewust meegemaakt. In de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw barstte het lost met de propaganda en nepnieuws met series bij de publieke omroepen waarin de leugens over de Holocaust algemeen werden verbreid en elke kritische vraag over deze ongelofelijke genocide met dedain werd beantwoord want dat was antisemitisch. Tegenwoordig bezit iedereen internet en kan men al lopend of fietsen of autorijdend met de ogen op www.holocaustles.nl op de smartphone lezen dat de Zionisten innig samenwerkend met de internationale pers de Holocaust hebben voorbereid en na de oorlog zich schuldig maken aan het verspreiden van de meest zieke leugens ooit.

Esther Voet is een Nazi-slons. Het is een intens diepe belediging voor Joden dat nota bene minister Grapperhaus van de VVD deze del bij en tijdens Chanoeka met een bezoekje vereert in het jaar dat de Nazi’s de verovering van Jeruzalem vieren met een ambassade van katholiek Donald Trump in de de hoofdstad van Palestina. Dat er amper halachische verboden gelden met Chanoeka betekent niet dat de minister tijdens het feest van de lichtjes in de publieke ruimt Nazi-sloeribitchsnol Esther Voete publiekelijk kan knuffelen en dan zeggen dat hij de Joden beschermt tegen antisemitisme. De Zionisten lokken juist antisemitisme uit. Willens en wetens. De Zionisten werken al sinds 1895 officieel samen met de antisemieten om de Joden te Endlösen en na de oorlog de plannen compleet te realiseren samenwerkend met onder andere Geert Wilders, GeenStijl en Esther Voet.

17-12-2017

Minister Grapperhaus bezoekt Nazi-bijeenkomst

by J.L. de Kreek — last modified 17-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

VVD minister Grapperhaus van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bezoekt de Nazi-bijeenkomst op het Scheldeplein in Amsterdam zondagavond 17 december 2017 om 18.00 uur. Om te verwarren noemen de Nazi’s hun bijeenkomst een “Chanoeka viering” die ze tegelijk houden met de echte Chanoeka viering van de Joden. Ook worden Joodse symbolen door de Nazi’s misbruikt zoals de kandelaar die de Nazi’s versieren met hun David Ster om hun Nazisme achter te verbergen. De Nazi’s houden hun bijeenkomst op de openbare weg om te imponeren met hun zege op en macht over de Joden en dit te vieren.

Meeste deelnemers aan de Chanoeka viering op het Scheldeplein in Amsterdam zondag 17 december om 18.00 uur zijn Zionisten die met kennis van de feiten verzwijgen dat Zionistisch geïnspireerde journalisten de organisatoren zijn van Hitler en de gaskamers en het weerzinwekkend naoorlogs Holocaustbedrog.

De tekens Nazi slaan op de door de Zionisten reeds in 1895 geambieerde en later bewerkstelligde fusie of symbiotische samenwerking tussen de Nationaalsocialisten en de Zionisten. De mening van de Joden over de Zionisten en de staat Israël wordt door de Zionisten als niet relevant beschouwd want de Joden zijn antizionistisch en erkennen Israël niet als Joodse Staat.

De ambities der Zionisten zijn zuiver antidemocratisch, antisemitisch, racistisch en terroristisch. Zionisten wekken de schijn tegen antisemitisme te zijn terwijl zij voorts de Drie Eden niet handhaven. Zij die de Drie Eden niet handhaven zijn per definitie antisemieten en apen en ezels en varkens en andere beesten. Zionisten schijten meer dan letterlijk op de ‘core’ van de Joodse normen en waarden die thans zo’n 2000 jaar bepalen dat Joden geen eigen Staat ambiëren en geen nationaliteit zijn. Joden zijn gelovige mensen en niet van die in parfum en make-up gedrenkte Nazi-prominenten als Esther Voet.

De Zionisten wilde al in 1897 dat het antisemitisme toenam en de Endlösung werd volbracht. Dat juist VVD minister Grapperhaus de Nazi’s bezoekt is niet verwonderlijk. Leden van de VVD zijn ruimschoots vertegenwoordigt onder de Nazi’s van Zion. Zo was Onno Hoes (homo) voorzitter (Nasi) van het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI) waarvan de leden zich collectief en individueel schuldig maken aan het terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen van de Rechtspraak om gelijk te krijgen.

Onno Hoes is dus gewoon écht een flikker. VVD heeft een aanzienlijk aantal homo’s in de misdadige top. Ook homo’s die leiding geven aan gedwongen verdwijning van minderjarigen. De VVD is voorts schuldig aan genocide in Irak en de mensenhandel van de Kinderbescherming waar ook Bram Bakker zich schuldig aan maakt samenwerkend met secretarie-generaal Erik Gerritsen die in de rol van hoogste ambtenaar van een ministerie zijn voorganger Joris Demmink vervangt als één van de leiders van de georganiseerde ambtelijke misdaad. 

Zeker voor minister Grapperhaus die jurist is en advocaat was en gewoon als baas van misschien wel het belangrijkste ministerie van het land zijn werk professioneel en apolitiek in het algemeen belang moet doen is het niet moeilijk te zien of begrijpen dat hij zondagavond de Moffen bezoekt en ze te vriend houdt terwijl hij is vergezeld van de Commandant van de Koninklijke Marechaussee en ze ook gewoon in de maat te nemen zoals dat gewoon is in Nederland. 

De VVD volgt de Zionisten ook voetstoots in hun misdadige mening over de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 terwijl de uitgebreid gedocumenteerde feiten het tegendeel bewijzen. De Nederlandse politiek die wordt gedomineerd door de liberalen van de VVD en de Christenheid van CDA, SGP en CU is sinds jaar en dag de trouwste bondgenoot van Nazi-Israël. De Joden delven voortgaand het onderspit. Zionisme en Israël staan net zo haaks op Joden en Jodendom als de Duivel op Gd.

16-12-2017

Ronny Naftaniel leider anti-Joods terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 16-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Ronny Naftaniel is één van de Nederlandse leiders van het Internationaal anti-Joods terrorisme. Overige betrokkenen bij dit anti-Joods terrorisme zijn onder andere Hidde Jan van Koningsveld, Esther Voet, Bart Schut, Hanna Luden, Bart Mos, Kustaw Bessems, Leon de Winter, PowNed, Matthijs van Nieuwkerk, Beatrice de Graaff, Onno Hoes, Joris Luyendijk, Arnold Karskens, Fred Teeven, de Telegraaf Media Groep dus ook GeenStijl, Thierry Baudet, het CDA, de CU, de SGP, Geert Wilders en niet onbelangrijke partijen in Israël en Amerika.

De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zijn bewerkstelligd door deze grote internationaal opererende groep die al sinds 1895 de Joden wil uitroeien en thans de volgende Holocaust voorbereidt. De Nazi’s bestaan uit de Zionisten, hun Oostenrijkse vriend Adolf Hitler en andere antisemieten. Joden zijn antizionistisch en tégen een Joodse Staat.

De Nederlandse Rechtspraak wordt terroristisch bedrogen en met terrorisme bedreigd om deze waarheid op grond van duizenden pagina’s authentieke documenten te ontkennen en te negeren dat het inderdaad zo is dat de Zionisten en hun antisemitische vrienden en bondgenoten hun eeuwige anti-Joodse dans dansen en dat Ronny Naftaniel willens en wetens het antisemitisch vuurtje opstookt. 

Ronny Nafthaniel is opzichtig aanwezig in de sociale media met zijn anti-Semitisch gehufter. Er ligt een moddervet dossier bij het Openbaar Ministerie klaar als fundament voor de grootste anti-terrorisme operatie ooit. Daarin wordt Ronny Naftaniel genoemd als prominente antisemiet die leiding geeft of betrokken is bij het terrorisme gerelateerd bedreigen van de Rechtspraak met afgrijselijke consequenties om hem gelijk te geven.

14-12-2017

Zionisten bedreigen iedereen

by J.L. de Kreek — last modified 14-12-2017 20:20
Opgeslagen onder:

De vrienden van Israël bedreigen iedereen de moeder om het laffe antisemitische terrorisme der Zionisten te accepteren en het Zionisme te respecteren. Zonder respect voor Zionisme geen dialoog en geen hoop aldus de niet Joodse journalist Esther Voet van het Nieuw Israëlitisch Weekblad die zich voordoet als het meest Joods Amerikaans Prinsesje op leeftijd. De Joden hebben niks met Zionisme. Nooit gehad. Joden zijn handhavers van de Drie Eden. Zij die de Drie Eden niet handhaven zijn geen Joden.

De Thora verbiedt Joden een Staat te stichten waar ook ter wereld. Van recht op een massale terugkeer van de Joden naar het zogenaamd aan hen beloofde land is geen enkele sprake. Zionisten aanbidden de Duivel. Letterlijk. Zionisten zijn de Synagoge van Satan.

Er wordt nu al jaren geprocedeerd en een hetze gevoerd door de Zionisten om verspreiding van bovenstaande feiten te onderdrukken. De Zionisten bedreigen de gehele Rechtspraak met terrorisme om de waarheid onder het tapijt te schuiven, de mening van de Zionisten over te nemen en het gezag der Zionisten te erkennen. 

Iedereen is uitgenodigd de terroristische dans der Zionisten mee te dansen. Inclusie is nog nooit zo gewoon geweest. De Telegraaf is al sinds 1922 betrokken bij de terroristische organisatie van de Zionistische helden van Geert Wilders en staat vandaag weer vooraan het terrorisme der Zionisten te faciliteren. Nederland kent bijna geen Joden.

De personen in Nederland die zich voordoen als Joden zijn hoofdzakelijk Zionisten. Zoals advocaat mr. Professor Rabbijn Nasi Herman Loonstein van de Loonstein-clan weet zijn Zionisten zuiver Jodenjagers die zich strafrechtelijk moeten verantwoorden voor hun terrorisme en internationale misdrijven. Het bovenstaande citaat komt overigens uitt: Theodor Herzls Tachebücher, 1895-1904 Drei Bände, Erster Band, Jüdischer Verslag, Berlin, 1922, pagina 194.

Herman Loonstein gróte Nazi-crimineel

by J.L. de Kreek — last modified 14-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Advocaat Herman Loonstein die het zogenaamd Joods restaurant Hacarmel Kosher bijstaat waarvan de ramen zijn ingegooid omdat het een Israëlisch restaurant is en Israël Morfica is wat de Semitische Palestijnen uitroeit die al eeuwen in de Staat Palestina wonen wat ook voor de Joden heilig is, moet zich schamen voor zijn nazi-propaganda. Israël is gesticht door de Nazi’s. De Zionisten hebben de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust georganiseerd.

Op basis van authentieke historische documenten die door advocaat Herman Loonstein onder de keppel worden gehouden is heel precies van dag tot dag te volgen hoe de Zionisten vanaf het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897 de Joden naar het gas dragen en tot op de dag van vandaag het leven zuur maken.

Herman Loonstein is daarop geen uitzondering met zijn pannenlap op zijn hoofd. Herman Loonstein is niet Joods omdat Herman Loonstein de Drie Eden niet handhaaft. Herman Loonstein was Nasi van zijn eigen Joods gettootje in Buitenveldert wat hij eufemistisch Joods Onderwijs noemt.

Herman Loonstein is een varken. Net als Leon de Winter en al die andere zogenaamde Joden. Allemaal weten ze of kunnen ze weten dat journalisten en Zionisten schuldigen zijn aan het organiseren van Holocaust door het al in 1895 te bedenken en de antisemieten te accrediteren en recruteren en financieren voor de uitvoering en ervan te profiteren.

De Palestijn die de ruiten ingooit van dat Israëlisch Restaurant is een Semiet die in eigen land het leven onmogelijk wordt gemaakt door antisemitische en racistische Europeanen die zijn geworteld in het Nazisme.

Document acties

Share |