12-12-2017

Nazi-bijeenkomst in Restaurant HaCarmel te Amsterdam

by J.L. de Kreek — last modified 12-12-2017 13:55
Opgeslagen onder:

De muntOm de Joden te zieken en het succes van hun terrorisme te vieren komen de Nazi’s vanavond onder toezicht van journalist Frits Barend bij elkaar in het Restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg 228 te Amsterdam. De avond is georganiseerd door het Centrum Informatie Documentatie Israël zogenaamd tegen haat en geweld. Dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en met het vertoon van journalist Frits Barend laten zien maling te hebben aan de waarheid kan niet onopgemerkt voorbij gaan. Frits Barend kan weten dat het CIDI betrokken is bij holocaustbedrog en het bedriegen en bedreigen van de Rechtspraak om de Zionistische grondslag van de Holocaust te ontkennen.

 

Bram Bakker bevordert mensenhandel

by J.L. de Kreek — last modified 12-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Zogenaamd weldenkend of geëmancipeerd Nederland loopt collectief achter twee totaal mongolen in de psychiatrisch aan. Esther Fennema en Bram Bakker. De aandachtshoeren van het Depressiegala. Dat gala gaat niet over depressie. Dit gala bezit het oogmerk minderjarigen in de val van de mensenhandel van Jeugdzorg Nederland te lokken. Het Depressiegala is vooral bedoeld voor minderjarigen en jonge vrouwen. Het werk van Bram Bakker en Esther Fennema leidt ertoe dat depressieve minderjarigen de Kindertelefoon bellen. Dan zitten ze als ratten in de val.

De Kindertelefoon is toegangspoort tot de georganiseerde misdaad van de Raad voor de Kinderbescherming en de leden van Jeugdzorg Nederland. De medewerkers van deze organisaties maken zich structureel willens en wetens schuldig aan zeer ernstige misdrijven met duizenden minderjarige slachtoffers zoals Savanna, Maas Meisje, Broertjes Ruben en Julian en Hansje. Minderjarigen lopen het grootste risico op mishandeling en misbruik wanneer ze onder toezicht zijn gesteld van een instelling van Jeugdzorg Nederland. Psychiaters, psychologen en gedragsdeskundigen jagen letterlijk in groepsverband op minderjarigen om ze met de wet in strijd ‘te helpen’. 

Niemand doet er wat aan. Het heeft geen zin Bram Bakker of Esther Fennema daarover te informeren omdat ze dermate met zichzelf bezig zijn dat ze geen oog hebben voor hun jonge en kwetsbare slachtoffers. Pedofilie bij vrouwen is overigens een taboe. Schrikbarend veel vrouwen zijn pedofiel of betrokken bij pedofilie. Pedofielen zijn vooral te vinden in kringen van de jeugdzorg. Bram Bakker en Esther Fennema zijn dusdanig verknipt van geest dat ze bereid zijn hun vrijheid op het spel te zetten voor de bevrediging van hun perverse prikkels en die van hun groep. 

Een andere prominente deelnemer aan deze weerzinwekkende vorm van georganiseerde misdaad bezit fascinatie voor ongetemde problemen en is vandaag secretaris-generaal van het ministerie wat Bram Bakker en Esther Fennema de kont likt. Oud secretaris-generaal Joris Demmink is of was ook leider van deze georganiseerde misdaad en maakt zich schuldig aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden. Demmink is mogelijk ook betrokken bij de moord op Marianne Vaatstra. Hopelijk komt daarover in 2018 meer duidelijkheid. 

Esther Fennema schrijft voor The Post Online. Dit is het platform van Bert Brussen die een GeenStijl-verleden bezit en met kennis van de feiten verzwijgt dat Jan Peter Balkenende een oorlogscrimineel is en dat de Nederlandse politiek van links tot rechts schuldig is aan terrorisme en internationale misdrijven in Moslimlanden. Bert Brussen vindt alles “kut” en wil alles “kapot”

De Kinderbescherming met de Kindertelefoon als toegangsportal beschermt kinderen door ze gedwongen te laten verdwijnen wat een internationaal misdrijf is zoals genocide en strafbaar gesteld met levenslang. Bram Bakker en Esther Fennema zijn artsen en vertellen ook niemand dat AIDS niet door HIV veroorzaakt kan worden. Wel verkopen ze antidepressiva wat zelfmoord als geregistreerde bijwerking heeft. Ook weigeren ze te vertellen hoeveel antidepressiva gebruikers zelfmoord plegen.

11-12-2017

Telegraaf Media Groep is een terroristische organisatie

by J.L. de Kreek — last modified 11-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Telegraaf Media Groep met iconische merken als De Telegraaf en GeenStijl en met Ebru Umar als prominent paardenbekje is een terroristische organisatie of althans is betrokken bij een terroristische organisatie met het oogmerk het Heilige Romeinse Rijk in de oude dictatoriale staat van macht te herstellen. De Telegraaf was al in 1922 met dit doel dienstbaar aan de voortrekkers van de Holocaust door in de Wakkerste Krant van Nederland te zwijgen over het virulente antisemitisme in de dagboeken van de vader van de zogenaamd Joodse Staat Israël.

De eerste 180 pagina’s van zijn dagboeken oppervlakkig lezend bewijst reeds dat de grondlegger van Israël tevens het creatieve brein is van de Holocaust die in 1895 vooruitziend als hij was begreep dat het nog ongeveer vijftig jaar zou duren voor de voltrekking. Iedereen met het verstand van Jan Roos of Bart Mos kan op grond van de archieven van de Telegraaf en de Zionisten zelf constateren dat westerse journalisten, schrijvers en publicisten de organisatoren zijn van Hitler en de gaskamers om de kas van industriëlen te spekken.

Het antisemitisme wordt onder andere gevoed door de idee dat Joden een complot smeden tegen de internationale samenleving. Deze stereotypen over Joden worden door de Zionisten willens en wetens uitgelokt door zich voor te doen als Joden, haaks op het Jodendom een Joodse Staat te stichten in Palestina en zich anderszins crimineel te gedragen. De kunst van het bedrog van TMG en de Zionisten is dat zij voor leken en handlangers overtuigend de schijn wekken vrienden te zijn van de Joden terwijl zij Joden tot op het bot haten en Joden de vriendschap ontkennen. Medewerkers van TMG zoals Jan Roos maken zich schuldig aan Referendumbedrog en het bedreigen van gezagsdragers om gelijk te krijgen.

Vrienden van de Telegraaf Media Groep bedreigen en bedriegen de Rechtspraak met terroristisch geweld om personen met Joodse achtergrond die de waarheid van bovenstaande feiten openbaren te vervolgen en te veroordelen. Bij GeenStijl -zo tendentieus nodeloos kwetsend als het is- vertrekt men geen spier behalve de lachspier om het succes van het terrorisme van de Telegraaf Media Groep. Die rooie van GeenStijl is niet voor de grap een Nazi. Dat is echt een échte Mof. Zijn slachtoffers drinken zijn bloed ritueel uit de gifbeker. Bart Mos van de Telegraaf jaagt op Micha Kat omdat het een Jood is niet omdat Micha Kat zo doodsbedreigend is. Joden hebben geen respect voor Zionisme. Joden hebben geen dialoog met Zionisten. Er is geen hoop voor Zionisme of de Telegraaf Media Groep.

10-12-2017

Amnesty International steunt misdaden

by J.L. de Kreek — last modified 10-12-2017 12:50
Opgeslagen onder:

Amnesty International is weer eens de jaarlijkse schrijfactie begonnen om de schijn te wekken dat het een fatsoenlijke club is. Amnesty International steunt volop door Nederlandse ambtenaren en journalisten begane international misdrijven zoals genocide op Semieten en gedwongen verdwijning van minderjarigen. Wie verhaal komt halen bij Eduard Narzarski krijgt een propaganda praatje dat het allemaal goed is geregeld met de rechten van kinderen in Nederland en dat Amnesty zich alleen met misstanden in het buitenland bemoeit.

Directeur Eduard Narzarski van Amnesty Internationaal (of is het Eduard Narcistki? ) is een ongelofelijke prutser die niet het fatsoen bezit zich aan de feiten te houden en Nederlandse autoriteiten te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Met de schrijf actie redt Amnesty 600 mensen wereldwijd terwijl het door te zwijgen over de misdaden van het Nederlands bestuur en journalistiek duizenden, née tien duizenden kinderen en miljoen Semieten slachtoffert.

Ook voor Eduard Narzarski is het makkelijk om te zien dat het Nederlands bestuur bol staat van de oorlogscriminelen en terroristen die ook nog eens Nederlandse minderjarigen in grote getallen gedwongen laten verdwijnen voor geld. Eduard Narzarski en zijn bende profiteurs van Amnesty International houden willens en wetens een bord voor hun hoofd en kijken opzettelijk weg van door Nederlandse ambtenaren en journalisten begane internationale misdrijven terwijl de feiten op straat liggen. Wie zwijgt stemt toe!

Onderduik hedendaagse Joden

by J.L. de Kreek — last modified 10-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

“De onderduik is voor ons relatief makkelijk” zeggen ondergedoken Joden tegen een verslaggever op hét Goede Nieuws™ op www.goedenieuws.nl. “Niet te vergelijken met Anne Frank”. Desondanks is de onderduik volgens deze personen niet “minder beklemmend”. “Elke keer de angst dat het escaleert en de bloedhonden van Israël ons weer oppakken of uit onze huizen slepen”. Meeste mensen weten niet dat de Holocaust georganiseerd is door de oprichters van Israël en dat bijvoorbeeld de Telegraaf al sinds 1922 Nazi-propaganda levert voor de terroristische organisatie der Zionisten.

‘As we speak’ zonder enige vorm van kritiek, niet van de Volkskrant, niet van de NOS, niet van GeenStijl, niet van Peter R. de Vries, niet van Leon de Winter, niet van Esther Voet, niet van Bart Schut, niet van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, niet van de VVD of het CDA of de CU of de SGP of de PVV of Thierry Kroket, voor ieders ogen om te zien of te begrijpen, bereiden de Zionisten innig samenwerkend met journalisten en politici de volgende Holocaust voor. Deze Holocaust zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Door de omvang van de slachting zal de begrafenis zeven maanden duren

Er wordt al jaren gewaarschuwd voor het sluwe terrorisme der Zionisten en hun parasitaire vrienden en dat zij willens en wetens antisemitisme uitlokken en al sinds 1895 met kennis van de feiten actief en bewust afstevenen op een totaal conflict in het Midden Oosten waarbij zij alle Joden finaal vernietigen of gedwongen bekeren tot het Zionisme en op de plaats van de Huidige Heilige Hut der Moslims een Kerk van Satan bouwen. Donald Trump leest niet voor niks keer op keer het gedicht van De Slang voor. Iedereen compleet in het ongewis latend wie het Trojaans Paard zijn. Zionisten zijn zuiver parasieten die de publieke opinie infecteren en de Joden en het Jodendom kapot maken voor zelfverrijking.

09-12-2017

Donald Trump is geweldig

by J.L. de Kreek — last modified 09-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Donald Trump is geweldig. Donald Trump is de beste president die de Verenigde Staten sinds jaren hebben gehad. Donald Trump houdt zich aan zijn verkiezingsbelofte en erkent Jeruzalem als hoofdstad van het Wereld Jodenkwartier te Palestina. Donald Trump heeft zijn trouwe aanhang ook beloofd de aanslagen in de VS 11 september 2001 te onderzoeken. Omdat de uitkomst zeer waarschijnlijk is dat Zionisten en parasieten in het Amerikaans bestuur erachter zitten heeft Donald Trump nu alvast laten zien dat hij niks tegen Israël heeft. Netanyahu is de beste vriend van Donald Trump en ook de man van zijn dochter is Zionist.

Donald Trump heeft er vanzelfsprekend geen idee van dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en de Nederlandse Rechtspraak bedreigen om dit te ontkennen. De journalisten van de Telegraaf Media Groep en het Nieuw Israëlitisch Weekblad en Hidde Jan van Koningsveld en Israël en CNN gooien iedereen steevast zand in de ogen opdat de feiten niet zichtbaar zijn voor het grote publiek. Dat de Zionisten en journalisten achter de Holocaust zitten is belangrijk omdat de aanslagen in de VS 11 september 2001 de voortzetting zijn van de Holocaust en bijvoorbeeld CNN betrokken is. De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn de ‘rapture’ op weg naar radicale verlossing (van de Joden).

Dat Israël al sinds 1895 het oogmerk bezit de Joden uit te roeien en ook voor Joden zeer belangrijke heilige plaatsen te Jeruzalem te verwoesten en daarvoor in de plaats een Kerk van Satan te stichten kan Donald Trump niet weten zonder zicht op de dagboeken en overige publicaties van de helden van Geert Wilders. In die publicaties staat ook de namen van de personen die leiding geven aan het internationaal terrorisme of dit financieren of ervan profiteren. Geert Wilders vergelijkt zichzelf graag met Donald Trump. Het grote verschil tussen Donald Trump en Geert Wilders is dat Geert Wilders wél en Donald Trump niet betrokken is bij de groep die verantwoordelijk is voor de aanslagen in de VS 11 september 2001. Donald Trump is een goud eerlijk Christen.

08-12-2017

Israël bedreigt de Joden

by J.L. de Kreek — last modified 08-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Israël bedreigt de Joden met uitroeiing. Israël is opgericht door de vrienden van de Telegraaf Media Groep. Bedoeld als Wereld Jodenkwartier. Erez Israël is opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 door de prominente journalist Theodor Herzl met het oogmerk haaks op de Joodse normen en waarden en zelfs gewelddadig bezit te nemen van Palestina en daar in belang van het financierend Syndicaat het wereldgetto voor de Joodse slavenarbeiders op te trekken.

De Holocaust is bewerkstelligd door journalisten en hun collega’s bij onder andere het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf. De Holocaust is in de aller eerste plaats het misdrijf van de schrijvende pers. Het zijn allemaal journalisten en schrijvers die nota bene sinds 1895 betrokken zijn bij de voorbereidingen op de Holocaust en het naoorlogs Holocaustbedrog en de voorbereidingen op de volgende Holocaust. Geen journalist in het vrije westen die de geschiedenis opschrijft zoals deze is of de actualiteit goed duidt.

Wel veinzen die journalisten allemaal fatsoen want liefde voor Israël, zoals Kustaw Bessems of Bart Schut of Esther Voet. De voorzitter van de jongeren organisatie van het Centrum Informatie Documentatie Israël die ook een perskaart bezit bedreigt personen met Joodse achtergrond met de volgende Holocaust. De lange arm van Israël blijkt te bepalen wat personen met Joodse achtergrond in Nederland kunnen of mogen zeggen over Zionisten of Israël of de Zionistische grondslag van de Holocaust. De grondlegger van Israël schrijft zelf in zijn dagboeken dat hij de initiator is van de Endlösung!

07-12-2017

Nazileider Frits Barend hangt clown uit

by J.L. de Kreek — last modified 07-12-2017 19:20
Opgeslagen onder:

Nazileider Frits Barend hangt op de site van de Wakkerste Krant van Nazi Nederland de clown uit nu bij zijn vrienden van een Nazi-restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam de ramen zijn ingegooid. De actie doet Frits Barend aan Kristalnacht denken. Kristalnacht is ook bewerkstelligd door Zionistisch geïnspireerde journalisten. Kenmerk van de voortbouwende Jodenvervolging is dat het wordt georganiseerd door journalisten en Zionisten.

De Holocaust is het project van de Zionistische en journalistieke vrienden van Frits Barend. De Zionisten hebben antisemitisme nodig als smeerolie voor hun terroristische machinaties. Na de Franse Revolutie verdampte het antisemitisme door mensenrechten en democratie en raakte Joden verlost van de Jodenhaat van de gettomanagers. Tot de prominente Zionistisch geinspireerde journalist Theodor Herzl op de proppen kwam en actief lobby voerde bij de Paus en Koningen en Sultans en Tsaren en oligarchen om het Jodenvraagstuk finaal op te lossen inclusief "großer Versöhnungsausklang" . Journalisten van de Telegraaf en het Nieuw Israëlisch Weekblad zijn al sinds 1922 betrokken. Voor Frits Barend is er maar één associatie.

Joseph Goebbels van Joodse afkomst

by J.L. de Kreek — last modified 07-12-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Joseph Goebbels, de grote Nazi-leider die verantwoordelijk was voor de Nazi-propaganda blijkt van Rabbinale afkomst te zijn. Deze wijsheid komt van de held van Geert Wilders die de grote vooroorlogse militair leider was van Israël in oprichting en verantwoordelijk voor de voorbereidingen op de Holocaust als excuus voor de wederrechtelijke bezit name van Palestina.

Jabotinsky doet zijn ontboezeming in 1940 in zijn boek The War And The Jew. Daarin schrijft hij ook dat de Tweede Wereldoorlog een Joodse oorlog is. Jabotinsky schrijft tevens over Feder. De kompaan van Adolf Hitler bij en tijdens de Bierkellerputsch in 1923. Over Feder schrijft de grote Zionistische leider Jabotinsky: "that childish scheme of social reform devised in 1923 by ... Feder.... could have been preached ... had their authors never thought of Israël and Juda"

Ook Adolf Eichmann die verantwoordelijk was voor het transport van de Joden door Europa naar de concentratiekampen per veewagens herkende zichzelf in de Zionisten en het Zionisme. In een interview zegt Eichmann: ”I am a Zionist, too. I want every Jew to leave for Palestine.”. De Zionisten vochten aan de zijde van de Duitsers en het fascistische Italië om de Joden uit te roeien. De Zionisten hebben al in 1900 bedacht dat het er precies zes miljoen moesten zijn.

Document acties

Share |