13-04-2018

De Getto’s van Rothschild

by J.L. de Kreek — last modified 13-04-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Nederland is geen vrije democratie en onafhankelijke Natiestaat. Nederland is een getto van Rothschild. Net als Frankrijk, Duitsland, Engeland en Israël dat zijn. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is het werk van de familie Rothschild die eind 19e eeuw problemen ondervond in verband met de ‘wanderung’ van de Joodse getto's van de familie. Met name de Joodse getto’s in Oost Europa en Zuid Afrika waren voor de familie Rothschild en andere Kolonisatiebaronnen een managementprobleem.

De Franse Revolutie, Rousseau, democratie en mensenrechten gooide roet in de core business van deze Baronnen want zij werden niet meer gezien als absolutistisch heersers en erkende eigenaren van slaven en bestuurders van Joodse getto’s.

De Joden zoals iedereen die kent van Anatevka die in Oost Europa te lijden hadden van antisemitisme werden letterlijk in slavernij geplaatst door de handlangers en stromannen van de familie Rothschild. De familie heeft de kroonjuwelen in het Heilige Romeinse Rijk vergaard. Meer precies in het Byzantijnse Rijk. Dat is nog niet zo lang geleden. De familie en hun vrienden hadden een broertje door aan Rousseau en het Verlichtingsdenken want daardoor moesten familie en vrienden de macht delen met gewone burgers. Dit werd democratie genoemd.

De Zionisten, die de legers van de familie zijn, hebben een hekel aan democratie en willen aristocratisch oppermacht. Zionisten offeren daarvoor de Joden ritueel in de kampen die zijn gebouwd door de onderneming van de familie. Personen die hieraan tegenwoordig leiding geven of sturend deelnemen zijn natuurkundigen en psychotherapeutische experts die zijn opgeleid in het C.G. Jung-Instituut en werken aan 'mind control' en dromen dat zij dienstbaar zijn aan hun Koning en vinden dat democratische veranderingen te langzaam gaan en propageren Deep Democracy als middel voor verandering en geschillen beslechting en liegen doelbewust over of zijn opzettelijk onverschillig in verband met de oorzaak van het instorten van de torens van de Twin Towers en heten Amy M. en Arnold M. and friends. 

Hidde Jan van Koningsveld van de CIDI-jugend en het Anne Frankhuis horen ook bij de terroristische organisatie der Zionisten wat het oogmerk bezit ouderwetse absolutistische bestuursvormen in ere te herstellen. Dit wordt  the Great Reconstruction of the Great Revision genoemd. Vandaag bij de VVD en het CDA, lokaal en landelijk, zijn personen werkzaam die macht misbruiken en bevoegdheden schenden om het voortbouwend terrorisme der Zionisten te ondersteunen en de getto’s van Rothschild te faciliteren. Daaronder ook advocaten zoals professor mr. Herman Loonstein. De aan de Tweede Wereldoorlog deelnemende landen wilde geen oorlog en geen Holocaust, zelfs Hitler wilde geen oorlog en zag zich gedwongen doordat de familie Rothschild de krijgsmachten der grote machten commandeerde met hun bezit ongeacht de individuele belangen der Naties.

12-04-2018

Wim Dankbaar heeft gelijk (3)

by J.L. de Kreek — last modified 12-04-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Wim Dankbaar heeft gelijk. De kans dat Marianne Vaatstra is verkracht en vermoord door verschillende personen is groot tot zeer groot. Wanneer Jasper Steringa een herzieningsverzoek aan kan vragen lijkt het erop dat er nieuw onderzoek gedaan moet worden naar de moord en verkrachting van Marianne Vaatstra. Het Openbaar Ministerie heeft mogelijk bewust potentiële daders van de moord uitgesloten van daderschap op grond van het DNA van de verkrachter. Bizar dat Peter R. de Vries zich daarover niet druk maakt.

Wim Dankbaar krijgt het niet voor elkaar het grote publiek wakker te schudden ook al hengelt hij met alle macht aan de klepel van de grote klok. Dit is omdat Wim Dankbaar praktisch is opgeleid en theoretisch niet is onderlegd in hoe dit soort schandalen voor het voetlicht gebracht moeten worden. Bijzondere aan de behandeling ter zitting is dat de rechtszaak in verband met de moord op Marianne Vaatstra openbaar was zonder dat er opnamen gemaakt mochten worden. Uit piëteit met de familie of nagedachtenis van het slachtoffer. Louter dergelijk argument moet bellen doen rinkelen in de journalistiek. Krijgt de verdachte een eerlijk proces? Ook heeft zich ter zitting niks voorgedaan wat de gevoelige zieltjes in het publiek niet kunnen verdragen. 

Voorts zijn de lugubere beelden van de moord niet getoond en kon Jasper Steringa zich bar weinig herinneren. Jasper S. kon niet eens zelf vertellen hoe het gegaan is en moest steeds geholpen worden door de Rechter en zijn advocaat. Jan Vlug speelde zijn rol voor het publiek is de gedachte. Heimelijk zijn er opnamen gemaakt. Daaruit blijkt hoe onbetrouwbaar verslaglegging is in de Nederlandse journalistiek. De Rechters van de Rechtbank maker er meer dan eens, bij herhaling, een punt van dat Marianne niet op haar mondje is gevallen en letterlijk van zich afbijt. Ook is er geen technischbewijs van worstelingen, zegt een Rechter. Alsof de verdediging daarmee een voorzet wordt gegeven die advocaat Jan Vlug niet in kopt. Ook neemt advocaat Jan Vlug het woord wanneer Jasper S. van de verhaallijn af lijkt te wijken en mogelijk twijfel ontstaat over zijn verklaring. 

Wim Dankbaar beweert dat Jasper S. onrechtmatig onder druk is gezet om de moord en verkrachting te bekennen. Mogelijk had het OM al DNA van Jasper S. in bezit door een eerder misdrijf van Jasper S. waarvoor hij ook psychiatrisch is onderzocht. Dit hangt af van het misdrijf waarvan Jasper S. toen is verdacht. Of het OM daadwerkelijk al voor de moord op en verkrachting van Marianne Vaatstra het DNA van Jasper S. in bezit had is niet bekend omdat niet is onderzocht van welk misdrijf Jasper S. toen is verdacht. Toenmalig advocaat van Jasper S. wilde het Wim Dankbaar niet vertellen. Speculerend over de mogelijkheid dat het OM het DNA van Jasper S. eerder reeds in bezit had kan zelfs worden gesteld dat het DNA wat het OM ter zitting presenteerde gefabriceerd kan zijn.

Verder is het bijzonder aan de kwestie dat er geen DNA is gevonden op de fiets waarop Marianne Vaatstra zwetend van doodsangst spijkerhard gefietst heeft omdat ze bang is alleen in het donker te fietsen. Het OM en de Politie blijken niet eens te weten van wie de fiets is schrijven experts, terwijl Wim Dankbaar de naam weet van de man die meteen zei dat het zijn fiets is. Die fiets was uitgeleend aan ene Ludger D. Wie bewuste nacht precies op die fiets gezeten heeft is vervolgens niet helemaal duidelijk. Faek M. was het niet want die fietste na de moord met de duivel op de hielen terug op zijn eigen fiets van plaats delict richting de caravan van W.H. 

W.H. is de Duitser waarmee Wim Dankbaar ruzie heeft. Het OM vervolgt Wim Dankbaar omdat de Duitser aangifte heeft gedaan tegen Wim Dankbaar want men vindt de publicaties van Wim Dankbaar nodeloos kwetsend voor W.H. Wim Dankbaar op zijn beurt heeft aangifte gedaan tegen W.H. wegens valse aangifte en stelt dat Faek er meer van weet want die heeft tegenover drie personen verklaard ooggetuige te zijn geweest van de moord die zou hebben plaatsgevonden in de caravan van W.H. Wim Dankbaar overlegt de verklaringen van deze drie getuigen bij de Rechters, vervolgens stelt de Rechtspraak dat Wim Dankbaar op de verklaringen mocht vertrouwen dat ze waar zijn en nog hebben Chris Klomp en Peter R. de Vries het niet begrepen en nog houdt de hetze tegen Wim Dankbaar niet op.

Wim Dankbaar is zijn vermogen kwijt in verband met zijn queeste naar de waarheid omdat Chris Klomp en Peter R. de Vries hun werk niet of niet naar behoren doen. Peter R. de Vries schijnt overal altijd te neuken (bron: Tijd voor Max) dus misschien heeft hij Marianne verkracht en vermoord en laat hij met zijn vrienden bij justitie Jasper S. ervoor opdraaien middels gefabrikeerd DNA. De zondebok. Gewoon voor de lol. Omdat het kan. Ook zijn er meerdere verschillende DNA-sporen gevonden en is het mogelijke wapen vrij snel teruggeven aan de familie Vaatstra die het door een forensisch expert heeft laten onderzoeken. Deze deskundige constateert dat er bloed op zit van een onbekende man. Ook is het hengsel van de tas kapot op een manier die wurging doet vermoeden. 

Alles wat aan feiten bekend is, inclusief de gekke getuigenissen van Geke en de vermoedens over de aard van het doorsnijden van de keel, dat het door iemand is gedaan met ervaring, en dat Marianne op het plein in de auto van Ludger D. stapte en dus helemaal nooit om halfeen of halftwee in de nacht langs die donkere weg gefietst heeft, doet in alle redelijkheid vermoeden dat het scenario zoals Wim Dankbaar vertelt het meest waarschijnlijk is. De persoon die er meer van schijnt te weten en helderheid kan scheppen in de onduidelijkheid en de vrees kan wegnemen van het mogelijke gelijk van Wim Dankbaar, wordt niet opgeroepen om te getuigen onder ede wat Wim Dankbaar ook probeert. 

De ene Rechter zegt dat het verzoek om getuigenverhoor gedaan moet worden in een procedure tegen W.H. Wanneer Wim Dankbaar dit braaf doet wordt het verzoek afgewezen om redenen die niet overtuigen. Binnenkort moet Wim Dankbaar zich op vordering van het kantoor van de Yehudi Moszkowicz verantwoorden bij de Kort Geding Rechter te Haarlem omdat ooggetuige Faek M. daartoe opdracht zou hebben gegeven. Wim Dankbaar stelt dat Moszkowicz zijn opdrachten bij elkaar verzint en dat zijn cliënt Vaatstra onder de plak zit van haar echtgenoot die zich gek laat maken door zijn Machiavelliprijs. Machiavelli onderwees: het doel heiligt de middelen. Van de advocatenfamilie Moszkowicz is bekend dat het onderduik verleent aan Nazicriminelen. Althans mr. Bram Moszkowicz maakt zich hieraan kennelijk opzettelijk schuldig.

11-04-2018

Van Auschwitz tot Gazawitz

by J.L. de Kreek — last modified 11-04-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Na Auschwitz hebben de Zionisten Gazawitch gebouwd om Semieten te kleineren, detineren en uit te roeien. In Nederland is het voor Joden verboden te publiceren dat de Zionisten de Holocaust hebben georganiseerd omdat de Zionisten dit antisemitisch vinden. Tegenwoordig heeft iedereen internet. Via dit netwerk zijn de duizenden pagina’s tekst te vinden waaruit voor iedereen makkelijk blijkt dat de Holocaust doelbewust door de Zionisten is bewerkstelligd om Palestina te koloniseren, het Joodse volk uit te dunnen tot de ‘sweet seventeens’ en daarnaartoe op te drijven en de oorspronkelijke Semitische bewoners van Palestina uit te roeien.

Één van de jonge leiders van deze voortbouwende genocide op de Semieten is Hidde Jan van Koningsveld. Hidde Jan van Koningsveld is de Führer van de CIDI-jugend. Hidde Jan van Koningsveld is niet Joods. Hidde Jan van Koningsveld beweert tegenover de Rechter dat hij actief lid is van de Joodse gemeenschap. De Joodse gemeenschap is altijd anti-Zionistisch geweest. Er bestaan geen Zionistische Joden want Jodendom verbiedt Joden een Joodse Staat te stichten of Natie te vestigen. Theodor Herzl de grote Zionistische leider en prominent journalist wiens ideologie middels de Herzl-Law de Israëlische cultuur verkankert is het creatieve brein van de Holocaust. De Endlösung en de Holocaust zijn al in 1895 door hem bedacht en opgeschreven.

Hidde Jan van Koningsveld wil niet worden uitgemaakt voor ordinaire nazicrimineel terwijl hij dat wel degelijk is want hij is bestuurder van CIDI-jongeren. Zionisten zijn de grote Nazi’s voordat zij Adolf Hitler hadden gerekruteerd om voor hen de Endlösung en de Holocaust uit te voeren. De Nationaalsocialisten en de Zionisten waren al in 1933 gefuseerd tot de Nazi’s die iedereen als de Moffen kent. Nazileider Adolf Eichmann zag zichzelf als echte Zionist. Tweede Herzl zelfs. Ook Feder die Hitler hielp bij en tijdens de Bierkellerputsch van 1923 en Goebbels waren Zionisten

Adolf Eichmann was verantwoordelijk voor de pünktliche verbindingen met naar lauwe pis stinkende veewagons overvol van Joden en eerste klas Pullman treinen met restauratie en Zionisten met zakken vol geld goud sieraden en juwelen, tussen de Europese steden en de concentratiekampen. De wissels bij Auschwitz, Sobibór enzovoorts scheidde de daders van hun slachtoffers die zij in hun kampen ritueel offerde aan hun God want Moloch houdt van de zoete geur van verbrand vlees. Adolf Eichmann voerde uit wat de grote Zionistische leider Theodor Herzl in zijn pamflet der Juden Staat in 1896 reeds had verordonneerd namens de Koloniaalbaronnen die de patronen der Zionisten zijn en zichzelf zien als de koninklijke familie van Israël.

09-04-2018

Kolonisatiebaronnen en Protestrabbijnen

by J.L. de Kreek — last modified 09-04-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Uit de Zionistische Schriften van de prominente journalist en grote Zionistische leider Theodor Herzl blijkt dat Herzl en Baron Edmund Rothschild op 10 juli 1904 aanwezig waren bij de 16e zitting van de Britse parlementaire commissie voor studie van migratie-problemen: “Der Londoner Fremden-Kommission”. Bij deze bijeenkomst legt Theodor Herzl het Jodenprobleem uit. Tijdens deze bijeenkomst is de brochure “der Jundestaat” van Herzl aan de orde waarin Herzl de voorzet geeft voor “lebensraum”, deportatie per trein, slavenarbeid en werkkampen. “Der Judenstaat” is een ode aan slavernij.

Uit het verslag van de bijeenkomst 10 juli 1904 in de Zionistische Schriften van Theodor Herzl blijkt dat de familie Rothschild en Baron Von Hirsch in 1904 koloniën met Joden bezaten. Zij worden door Herzl ook de Kolonisationsbarone genoemd. Deze koloniën kennen de meeste mensen als getto’s.

De Joden zijn daarin gegijzeld gehouden door de Kolonisationsbarone. De harde knuppel van de antisemitische getto-politie bewaarde de orde. Uit het verlag van deze bijeenkomst in de Zionistische Schriften van Theodor Herzl blijkt ook dat het Jodenprobleem de moeilijkheden zijn die de “Kolonisationsbarone” ondervonden in verband met de “wanderung” van hun koloniën Joden. Daarom Israël als wereld-getto.

Deze bijeenkomst 10 juli 1904 is één van de actieve voorbereidingen op WOII en de Holocaust. Mede naar aanleiding van deze lobby van Herzl en Rothschild wordt in de Balfour-verklaring afgegeven (02 november 1917) en commandeert de familie Rothschild met het bezit de legers der grote machten naar oorlog en Endlösung. Herzl legt de “Der Londoner Fremden-Kommission” uit dat Joden een historische groep zijn die bij elkaar gehouden wordt door antisemitisme. In zijn dagboeken in die tijd schrijft Herzl dat het antisemitisme in West Europa welhaast is verdampt en dat er meer antisemitisme moet zijn. Ook Ze’ev Jabotinsky schrijft in nota bene 1940 dat "strangely enough" zelfs het antisemitisme in Duitsland bijna is verdwenen. Herzl schrijft in zijn dagboeken eind 19e eeuw dat de antisemieten de beste vrienden en trouwste bondgenoten der Zionisten zijn.

In de Zionistische Schriften van Theodor Herzl is ook een hoofdstuk besteedt aan “protestrabinner”. De protestrabbijnen. De analyse van Herzl hierin geeft goed de negatieve houding aan van de Zionisten ten opzichte van de Joden. De “protestrabbiner” zijn dé Joden. Zionisten zijn personen met een ideologie waarbij de Joden ondemocratisch zijn onderworpen aan de wil der Zionisten en hun “Doge”. In de Zionistische Schriften van Theodor Herzl demonstreert Herzl onnavolgbaar de laatdunkende, denigrerende en anti-Semitische houding der Zionisten ten opzichte van de Joden:

Das Neueste in der Judenbewegung sind die Protestrabbiner. Max Nordau hat diesen Typus bereits mit einem Worte gebrandmarkt, das bleiben wird: Es sind die Leute, die im sicheren Boot sitzen und den Ertrinkenden, die sich an den Bootrand klammern möchten, mit dem Ruder auf die Köpfe schlagen. So ist schon der gewöhnliche aggressive Jüdische Zionsfeind. Nimmt man noch die Anstellung als „Seelsorger" einer größeren Gemeinde hinzu, so ist der Protestrabbiner fertig. Fünf solche Protestrabbiner haben im „Berliner Tageblatt" und an anderen Orten die nachstehende Erklärung erlassen.

De Zionisten hebben de "Protestrabbiner" gebrandmerkt als agressieve Joodse Zionvijanden. Ook is de "Protestrabbiner" ten einde. De protestrabbijn is de rabbijn die de Drie Eden handhaaft en Het Verbond met Gd nakomt en is volgens Herzl ten einde. Dat is zuiver antisemitisme. Antisemitischer is bijna niet denkbaar. In de Zionistische Schriften publiceert Theodor Herzl ook een tekst van vooraanstaande "Protestrabbiner" in het “Berliner Tageblatt”. Daarin zegt de "Protestrabbiner" over Joden en het Jodendom  wat de Zionisten, mede middels de antisemitische hetze van Hidde Jan van Koningsveld tegen het Goede Nieuws op www.goedenieuws.nl, doelbewust in de doofpot stoppen: 

  1.  Die Bestrebungen sogenannter Zionisten, in Palästina  einen jüdisch-nationalen  Staat  zu gründen, widersprechen den messia- nischen Verheißungen des Judentums, wie sie in der heiligen Schrift und den späteren Religionsquellen enthalten sind.
  2. Das Judentum verpflichtet seine Bekenner, dem Vaterlande, dem sie angehören, mit aller Hingebung zu dienen und dessen nationale Interessen mit ganzem Herzen und mit allen Kräften zu fördern.
  3. Mit dieser Verpflichtung aber stehen nicht im Widerspruch jene edlen Bestrebungen, welche auf die Kolonisation Palästinas durch jüdische Ackerbauer abzielen, weil sie zur Gründung eines nationalen Staates keinerlei Beziehungen haben.

De Drie Eden zijn niet in tegenspraak met de behoefte van Joden om te emigreren naar Palestina en daar een leven op te bouwen omdat ze geen relatie bezitten met het oprichten van een nationale (Joodse) staat. In het Jodendom is het voor Joden verboden een nationale Staat te vestigen. In het Jodendom is het de Joden niet verboden in de Diaspora in de Heilige Staat Palestina te leven. Palestina is Heilig voor de Joden. De Natie Staat Israël is in ogen van Joden een grote schandvlek. De Joden hebben ook altijd in vrede in Palestina geleefd tot de Zionisten zich in Palestina vestigde en middels de terroristische aanslag op het Kind David Hotel de onafhankelijkheid van Israël van de wereldgemeenschap afdwongen.

Totdat de Zionisten zich in Palestina vestigde waren er geen noemenswaardige spanningen tussen Arabieren en Joden in Palestina of het Midden Oosten. Joden in Iran leven daar graag. Joden in Irak worden bedreigd door Zionisten om te emigreren naar Israël (het wereld-getto). Niemand heeft erover. Hidde Jan Van Koningsveld, de Führer van de CIDI-jugend, vindt het niet relevant in zijn civiele zaak tegen hét Goede Nieuws™ op www.goedenieuws.nl. Moslims en Joden gingen gebroederlijk met elkaar om, men zorgde zelfs voor elkaars kinderen. Dit alles is veranderd door de Zionisten die in strijd met de Joodse normen en waarden een Joodse Natie Staat vestigen in Palestina, en WOII en de Holocaust hebben bewerkstelligd om dit te realiseren.

07-04-2018

Femke Halsema en 9/11

by J.L. de Kreek — last modified 07-04-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Nadat de eerste woede is gekoeld over de reactie van Femke Halsema op de ontboezemingen van George van Houts bij Jeroen Pauw met 9/11 moet de waarheid worden gezegd: Femke Halsema is een héle Grote Hoer. Dat is Bijbels. De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zijn ook Bijbels. Deze aanslagen zijn geïnspireerd op Katholieke Eindtijd voorspellingen en imponeren als de ‘rapture’. Oogmerk is “oppermacht” voor de grote daders van de Holocaust. Deze daders zijn een oligarchy, industriëlen of een ‘corporate tribe’ met verblijfplaats in het vrije westen. De aandeelhouders zijn de families der Koloniaalbaronnen. De Verenigde Staten van Amerika zijn 11 september 2001 gekaapt door de Nazi’s. Femke Halsema steunt hen.

Na de oorlog zijn de Nazi’s nooit verdreven. De Nazi’s hebben de Tweede Wereldoorlog gewonnen. Hun totempaal hebben zij verplaatst naar de Knesset. De relatieve vrede voor de aanslagen 11 september 2001 sinds 1945 is het volgende interbellum na de Eerste Wereldoorlog.

De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn bewerkstelligd door de historische vrienden van de Telegraaf Media Groep en het Nieuw Israëlitisch Weekblad. De twee grote vooroorlogse Nazi-leiders van deze groep geboren terroristen worden door Geert Wilders als helden op een voetstuk geplaatst. Geert Wilders bedoelt minder Joden wanneer hij zegt “minder Marokkanen”. De zogenaamd Joodse advocaten van Wilders zijn in vreemde krijgsdienst en steunen Wilders bij en tijdens het begaan van zijn Nazi-misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en de Joden.

Jaren geleden reeds is in het openbaar tijdens een bijeenkomst in Amsterdam waarbij ook die dikke vadsige pad van de VVD aanwezig was een punt gemaakt van het feit dat de terroristen in de Nederlandse politiek moeten worden vervolgd om het vluchtelingenprobleem op te lossen. FemFem nam het onmiddellijk op voor die vette vadsige pad van de VVD terwijl ze het varken voortgaand in de bek had moeten schijten met 911-feiten. Femfem is niet dom. Ze zal kunnen rekenen, lezen en schrijven in diverse talen wellicht anders had ze het nooit tot terroristisch schoothondje van GroenLinks geschopt. Inmiddels is FemFem daar weg en zet ze haar werk in particuliere hoedanigheid voort bij NPO Radio 1.

FemFem heeft niks met feiten. Terwijl de feiten bewijzen dat de vliegtuigen louter ter afleiding zijn. Die vliegtuigen hebben nooit de torens van de Twin Towers kunnen laten instorten zoals ze zijn ingestort. De vorm van het instorten verraadt 'controlled demolition'. Symmetrische instorting in het fundament met bijna de valsnelheid. Alle weerstand in de gebouwen in één klap weg. Terwijl de gebouwen asymmetrisch zijn beschadigd met een vermogen wat dat soort stalengebouwen relatief weinig doet. Het waren stalengebouwen. Het beste staal! Geen hoogbouw in Mumbai waar steen op steen toren hoog wordt gebouwd met alleen stalen nagels in de houten vloer.

FemFem gelooft alleen wat in de Telegraaf staat en wat de Mainstream media voorkauwt. Één van de trollen van de media vraagt bij Jeroen Pauw aan George van Houts of hij gelooft dat zo’n complot geheimgehouden worden kan, terwijl die kwibus van de Telegraaf zelf op internet kan zien dat zijn propaganda een doelbewuste terrorisme gerelateerde leugen is van een persoon werkzaam in de journalistiek. De journalistiek zet zich in ieder geval sinds 1895 actief in voor het bewerkstelligen van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, onder leiding van het grote journalistieke voorbeeld Theodor Herzl die al in 1895 heel duidelijk schreef dat de Endlösung zal eindigen met een Holocaust en dat Joden moeten worden vernietigd. Iedereen kan het allemaal zeer gedetailleerd begrijpen wanneer de moeite genomen wordt verder te kijken dan de eigen egocentrische neus lang is. Femke Halsema is een ongelofelijke k u t die de hele samenleving kennelijk doelbewust in gevaar brengt want ze heeft niks met de waarheid over 911.

05-04-2018

Oorlog in Jodenland (3)

by J.L. de Kreek — last modified 05-04-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten hebben de Joden vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Voorts weigeren de Zionisten schuld te bekennen ook al liggen de feiten op straat. Israël is geen Joodse Staat. Het Jodendom, de Thora, dus de Joodse wet, staat geen Joodse Staat toe. De Joodse Staat Israël is gesticht door gettomanagers die zich afkeren van democratie en mensenrechten, en aristocratisch wereldbestuur wensen in handen van de familie Rothschild. Van Hidde Jan van Koningsveld, de Führer van de CIDI-Jugend, mag dit niet worden geopenbaard want dat vindt hij antisemitisch terwijl Hidde Jan van Koningsveld een liederlijk goj is.

Vooral Christenen, Zionisten en journalisten zijn verdedigers van de Joodse Staat. De Joden die altijd als eerste vooraan staan om iedereen te onderwijzen dat Zionisme helemaal niks te maken heeft met Jodendom worden doelbewust genegeerd. Hun deskundige opinie wordt buiten het debat gehouden en ook wordt de Nederlandse Rechtspraak terrorisme gerelateerd bedrogen en bedreigd om de waarheid van de Nazi-feiten der Zionisten te ontkennen. De Nederlandse journalistiek en media zijn door en door verrot en tot het bot gecorrumpeerd met antisemitisme en diepliggende Jodenhaat, zoals bij Kustaw Bessems van De Volkskrant of Wierd Duk van de Telegraaf of Timon Dias van GeenStijl.

Werkelijk niemand met zogenaamd gezond verstand onder de Nederlandse journalisten en Zionisten en Christenen is bereid te erkennen dat het inderdaad zo is dat de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust het werk zijn van Zionisten, journalisten, kapitalisten en het Vaticaan. Na de oorlog is het programma niet beëindigd. Met de Holocaust van 1940-1945 is men pas halverwege complete realisatie van de idealen van de grondleggers van het Zionisme. De volgende stap naar “oppermacht” wordt in de tegenwoordige tijd gezet door de aanslagen in de VS 11 september 2001 en het zieke liegen en bedriegen van de Nederlandse journalistiek om de waarheid te verdoezelen.

Geert Wilders en GeenStijl zijn schuldig aan het sneuvelen van Nederlandse en NATO-militairen. Geert Wilders bewondert het creatieve brein van de Holocaust als zijn held. De feiten zijn reeds lang geleden nauwkeurig bewezen en vastgelegd. Tot strafvervolging van de Blonde Geit en zijn media is het nog niet gekomen omdat de Nederlandse Rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen om de waarheid over de Nazi-feiten van Geert Wilders te ontkennen, of ervan weg te kijken of handen van zaken af te trekken, door de vrienden van professor mr. advocaat Herman Loonstein die ook maatjes zijn met Geert Wilders en GeenStijl en Wierd Duk en Timon Dias en Bart Schut en Leon de Winter en Esther Voet en Hidde Jan van Koningsveld.

04-04-2018

Bart Schut gevaarlijke antisemiet

by J.L. de Kreek — last modified 04-04-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Bart Schut maakt Jodendom en journalistiek elke dag een beetje meer kapot. Journalist Bart Schut van het Nieuw Israëlitisch Weekblad is een gevaarlijke antisemiet die doelbewust de schuld van de Zionisten aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust verdoezelt. Zijn publicaties bezitten alle klassieke antisemitische elementen. Bart Schut is niet Joods. Niemand van het Nieuw Israëlitisch Weekblad is Joods. De ideologie van Bart Schut is een superioriteitsleer. Bart Schut is Zionist. Net als de rest van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. De Zionisten zijn de creatieve breinen van de Holocaust en bereiden deze genocide sinds 1895 actief voor.

Vandaag jagen de Zionisten van het NIW en CIDI op personen met Joodse achtergrond om te zwijgen over de Zionistische grondslag van de Holocaust. Ook wordt de Rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door de vrienden van het NIW om te zwijgen over de Nazi-feiten van Bart Schut. Het is allemaal makkelijk te zien en te begrijpen dat de Zionisten achter de Holocaust zitten omdat de Zionisten hun verrichtingen genoteerd hebben in duizenden pagina’s tekst waaruit één en ander in welhaast een oogopslag makkelijk blijkt. Desondanks blijft Bart Schut volhouden dat hij met zijn antisemitisme de Joodse zaak dient. De werkgever van Bart Schut was al in 1922 in bezit van de plannen voor de Holocaust en vond het prachtig, net als de Telegraaf.

Slachtoffers van de Holocaust zijn niet gediend van de antisemitische en terroristische bagger van Bart Schut. Dat Bart Schut nog niet langdurig in het schavot is beland komt omdat de Zionisten met terrorisme dreigen om dit te voorkomen - in rechtszaken waarin vrienden van Bart Schut proberen middels antisemitisch gemotiveerde schotschriften personen met Joodse achtergrond die de waarheid en de feiten over het virulente antisemitisme der Zionisten publiceren de mond te snoeren. De Zionisten zijn de beste vrienden en trouwste bondgenoten der antisemieten. De Jodenhaat, het antisemitisme, racisme en fascisme der Zionisten is middels de Herzl-law verankerd in de Zionistische cultuur en identiteit. “Tijd Bart Schut volledig te verkankeren”, aldus Joodse slachtoffers van de Zionisten.

03-04-2018

Wierd Duk trouw aan Nazisme

by J.L. de Kreek — last modified 03-04-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Door ziek bedrog van Telegraaf journalist en historicus Wierd Duk en de rest van de Telegraaf Media Groep weten weinig mensen dat de groep der Nazi’s vele keren groter en diverser is dan meeste mensen zich voorstellen. De Nazi’s zijn bedacht door Zionisten. Nazi’s zijn de fusie tussen de Nationaalsocialisten en de Zionisten. Na. Zi. De Nazi’s zijn afvallige Asjkenazim die denken dat hun oppertrol de Koning van alle Joden is met het wereld-getto te Palestina als hun Koninkrijk. De familie Rothschild is van oudsher stamleider. Dat komt nog uit het Byzantijnse Rijk toen de Rothschilds de bazen waren van de getto-politie.

Meeste mensen weten helemaal niet hoe het zit met de Nazi’s, Zionisten en de Joodse cultuur en identiteit. Meeste mensen denken dat Zionisme en Jodendom hetzelfde is en dat Zionisten gewoon Joden zijn. Zionisten zijn geen Joden. Van geen kant. Zionisten zijn Nazi’s met Joodse dekmantels. Mannen en vrouwen die Joodse vormen aannemen en zich keren tegen de inhoud van het Jodendom: handhaven van Het Verbond of de Drie Eden.

In het Jodendom bestaat geen debat over de wederrechtelijkheid van de zogenaamd Joodse Staat Israël. Israël wordt de Joden opgedrongen. Zionisten stalken Joden tot ze verhuizing naar het wereld-getto accepteren, hun vermogens executerend. Het creatieve brein van de Holocaust is Zionist en journalist. Zijn volgers zijn de vrienden van Wierd Duk en de Telegraaf Media Groep en bedriegen en bedreigen de Rechtspraak terrorisme gerelateerd om te zwijgen over de Nazifeiten van Wierd Duk, TMG en Geert Wilders.

In het Jodendom bestaat geen Zionisme en geen Joodse Staat en zijn de bestuurders van de zogenaamd Joodse Staat laffe gettomanagers die te hufterig zijn om te erkennen dat het inderdaad zo is dat de Zionisten achter de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zitten om de “Kolonisationsbarone” van de familie Rothschild de kans te vergunnen de Koninklijke familie van alle Joden te zijne met het wereld-getto te Palestina als Koninkrijk. De Zionisten zijn zo aardig geweest om hun gedachtengoed in het Duits en ook Engels gedetailleerd te noteren, Oostenrijkse 'Gründlichkeit'. Het internet is zo vriendelijk alles beschikbaar te maken voor Wierd Duk om te begrijpen dat hij ook echt voor een eerste klas Nazikrantje werkt en dat niet alleen zijn hoofd imponeert als een Mof op herhaling.

01-04-2018

Jezus Christus niet gestorven

by J.L. de Kreek — last modified 01-04-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Deze dagen leert de Kerk dat het lijden en de dood van Jezus Christus herdacht moet worden terwijl in geen enkele vertaling van de Bijbel bewijs is te vinden van het feit dat Jezus Christus dood zou zijn. Jezus Christus heeft geleden aan het kruis, en hij is niet gestorven. Jezus Christus heeft ook voor aangekondigd dat hij niet zou sterven en hij gebood zijn volgelingen niet te zeggen: “De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden” (Lukas 9:21-22).

Niemand luister naar Jezus Christus waardoor iedereen denkt dat de Paus geen Satanist is en de Bijlmer The Passion viert op basis van de gelogen geschiedenis van Jezus Christus.

Jezus Christus is één van de grote zo niet de grootste profeet. Adam was de eerste profeet. Mohammed is de laatste profeet. Het Nieuwe Testament en de Koran zijn het erover eens dat Jezus Christus niet is gestorven.   De Kerk denkt daar anders over want de Kerk is een organisatie gebruikt door Satan. 

Op grond van de Bijbel moet de conclusie zijn dat Jezus Christus leeft. Hij was volmaakt dus hij leeft nog steeds. Jezus Christus zal rond de drie en dertig zijn en van plaats naar plaats reizen als een nomade zodat niemand opvalt dat Hij volmaakt is en eeuwig leeft. Iedereen kan eeuwig leven als Jezus Christus door Jezus Christus te volgen. Ook in verband met het feit dat Jezus Christus niet is gestorven en dit heeft voor aangekondigd zoals alles in de Bijbel staat voorspelt, inclusief de internationale dynamiek van vandaag.

Jezus Christus zegt duidelijk dat hij drie dagen en drie nachten zal verblijven in het hart van de aarde, daarbij verwijst Jezus Christus expliciet naar Jona die in de walvis zat drie dagen en drie nachten en zoals iedereen weet er levend uit kwam (Mattheüs 12:39-40). Duidelijk kan bijna niet. Jezus Christus leefde toen zijn volgers aangegrepen door angst en vrees dachten een geest te zien Lukas 24:37. Jezus Christus bewees dit door te eten en drinken, bovendien staat in de Bijbel dat de eerste opstanding pas is ná het eind van het huidige tijdperk wanneer Satan is verslagen (Openbaring 20:5). Dat moet nog gebeuren. Volgens de Bijbel heeft nog helemaal geen opstanding plaatsgevonden.

Document acties

Share |