Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home

02-07-2015

GeenStijlproces officieel gestart

by J.L. de Kreek — last modified 02-07-2015 12:31
Opgeslagen onder:

Met de bevestiging van de ontvangst ter griffie van het gerechtshof op 30 juni 2015 van het klaagschrift waarin beklag gedaan wordt over de officier van justitie om strafbare feiten van GeenStijl niet te vervolgen is het GeenStijlproces officieel van start gegaan.

GeenStijl wordt nogal zware verwijten gemaakt en er zou verband zijn met de misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en internationale misdrijven van Wilders. Ook zou GeenStijl profiteren van de leugens van arabist Hans Jansen over de Koran en de Islam en de Profeet.

Dat de uitgever van GeenStijl reeds in 1922 kennis bleek te hebben van de rabiaat antisemitische dagboeken van de helden van Wilders geeft ook de de gekleurde roze bril van GeenStijl een vieze bijsmaak. Te verwachten is dat de journalisten van GeenStijl in ieder geval een beroepsverbod krijgen, of erger.

De uitgever van GeenStijl valt overduidelijk in herhaling en was na de Tweede Wereldoorlog ook al de exponent bij uitstek van van de collaborerende pers. Dat GeenStijl het behoud van de site bewerkstelligt door uit pure baatzucht en welbewust met de vijand te heulen, propagandistische steun verleent aan diens handlangers en verraderlijke en vijandelijke propaganda te voert kan zelfs een kind zien.

k15_03420001_page1.online.jpg

29-06-2015

Volgen via internet

by J.L. de Kreek — last modified 29-06-2015 15:25

Iedereen kan via internet volgen of haatsite GeenStijl komende maanden vervolgd wordt mede omdat de uitgever al in 1922 kennis had van het virulent antisemitische karakter van de helden van Geert Wilders en daarover in alle toonaarden zweeg. Niemand had internet. Ook de buitenlandse kranten en tijdschriften waren niet vanzelfsprekend voor handen. Medewerkers van de uitgever van GeenStijl en het Nieuw Israëlitisch Weekblad waren aanwezig bij de perspresentatie van de dagboeken van de held van Wilders waarin staat dat de antisemieten zijn beste vrienden zijn en Joden vernietigd moeten worden.

Heden 29 juni 2015 te 14:02 uur is 5,4 kilogram beklagdossier verstuurd naar het Gerechtshof wat daarover bevoegd beslissen zal. Oogmerk is strafvervolging van de medewerkers en aandeelhouders van GeenStijl in verband met deelname aan de meest weerzinwekkende misdrijven die de hele mensheid met afschuw vervullen.

Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsen is nog nooit zo leuk geweest. Niet alleen GeenStijl wordt aan de juridische schandpaal genageld, ook Dominique Weesie die niet wachten wil tot hij  marcherend in de straat uit volle borst het Horst-Wessel-Lied zingen kan zal op die wijze geschandpaald worden. Via internet kan iedereen live de gang van zaken volgen.

Share |