Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home / Zware Zaken / Extreem Explosief Nieuws

Extreem Explosief Nieuws

by jeroendek — last modified 29-08-2013 16:50
Opgeslagen onder:

De tijdgeest is boos, zo niet ziedend. Dat gaat escaleren. Deze escalatie zal de weg van de minste weerstand kiezen. Dat wil zeggen pardoes en zonder compassie. De weg leidt naar een strafexpeditie in Den Haag. Desnoods in het civielrechtelijke kader. Nu met Syrië weet iedereen van de teruggeroepen Tweede Kamer precies uit te leggen hoe het zit en wordt even voor het gemak vergeten dat de Nederlandse politici van links tot rechts reeds deelnemen aan genocide door middel van kernmunitie in Irak. In Nederland wordt genocide gepleegd middels bekering van islamitische kinderen onder de gedwongen jeugdzorg hoede van het Leger des Heils. In kringen van deskundigen wordt gesproken en geschreven over een ouderwetse christelijke kruistocht met moderne middelen.

Daarbij is het waarachtig wat Micha Kat van Klokkenluideronline beweert dat er sprake is van een crimineel netwerk van ambtenaren wat bedrijfsmatig in kinderhandelt en hen stelselmatig en structureel mishandelt en misbruikt. Ook het algemene rapport van de Commissie Samson bewijst dit. Oud secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Joris Demmink, wordt meerdere keren genoemd als leidend in een internationaal netwerk van toppedocriminelen, oorlogsmisdadigers, terroristen en moordenaars. Van kindersekstoerisme tot het oogsten van jonge hoertjes voor het 'loverboy circuit' blijkt het kerndoel van de Nederlandse kinderbescherming. Dit houdt eenvoudigweg in dat er een wervelstorm aan justitiële maatregelen dreigt in de huizen en kantoren en omgeving van een groot aantal prominente Nederlanders waaronder Femke Halsema, Hirsch Balling, Donner, Verhagen, Harry van Bommel, Wouter Bos, Matthijs van Nieuwkerk, Jort Kelder en natuurlijk Erik Gerristen.

De feiten vrije politiek en de VOC-mentaliteit die door iedereen gedoogt is en dan ook nog Geert Wilders die de mond niet gesnoerd wordt, is iets te veel van het goede. De rechtens klappen zullen genadeloos hard zijn. Vernietigend in de eerste slag. Ook bij Jeannine Hennis, die gerust een foute vrouw genoemd worden kan en mag. Wat dat betreft heeft de SGP gelijk met een verbod voor vrouwen op deelname aan politiek. Het bijkomende feminisme heeft niet voorkomen dat ook vrouwen ordinaire roodnekken zijn. Helaas heeft de SGP niet helemaal goed de heilige schriften bestudeerd. Daaruit blijkt immers eenvoudig dat Het Woord een verbod op deelname aan politiek voor elke gelovige inhoudt anders is het einde zonder verlossing nabij.

Iedereen wordt door de Nederlandse politici met Balkenende, de christenheid, voorop, de problemen in gerommeld omdat dit bijdraagt aan de Heilige Zaak van het Vaticaan. Te veel mensen die het bepalen met elkaar zijn allemaal van dezelfde ridderorde en te veel veronderstelde deskundigen kijken willens en wetens weg van de feiten die een ieder bepaaldelijk aangaan. Zware zaken rapporteert naar eer en geweten de feiten zoals deze academisch vastgesteld zijn door onafhankelijke wetenschappers met croswetenschappelijke grondhouding. Inmiddels is gebleken dat het Nederlands onderwijs ten dienste staat van de ontwrichting van de samenleving. Minderjarigen worden geconditioneerd in een bepaalde functie dienstbaar voor de arbeidsmarkt en concurrentie wordt vroeg in het onderwijs op voorhand in de kiem gesmoord. In het onderwijs doceren dat er een Holocaust geweest is terwijl dat helemaal niet waar is, is natuurlijk van een andere orde dan het liegen over Sinterklaas.

Nu met Syrië stevent de wereld af op de Derde Wereldoorlog die feitelijk gestart is bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel 29 augustus 1897 toen rond de tweehonderd Zionisten besloten tot ontbinding van de mensenrechten voor de Joden. Ook bestempelde zij als eerste leiders met een joodse achtergrond prominent internationaal voor iedereen om te zien de Joden als een volk van verachtte bedelaars. De Eerste Wereldoorlog, De Tweede Wereldoorlog en de Derde Wereldoorlog is de vervulling van de Heilige Zionistische Zaak die overigens soortgelijk is aan de strijd van Rome tegen de Joden, en beoogt te leiden tot de bouw van de Derde tempel in Jeruzalem en de kroning van de bankiers familie Rotschield tot koninklijke familie van (groot) Israel. Deze bankiers bevelen sinds de 19e eeuw met hun geld de legers van de grote machten en sponsoren vrijwel alle kampen van de strijdende partijen. Ook heeft deze familie Hitler betaald en was het juridisch eigenaar van Auschwitz toen er Joden vergast werden. Het is de familie die zichzelf als de Joodste Joden op aarde zien terwijl het hardcore Nazi's zijn.

Hitler was niet de grote Nazi-leider van zijn tijd. Hitler stond in de schaduw van de Zionisten. Hij probeerde hun grootsheid te evenaren met de SS als Tempeliers en zijn Heilige Kruistocht, alleen was hij te veel de marionet van de Zionistische financiers om Duitsland te verdedigen tegen het Internationaal Zionistisch Terrorisme wat voldoende egoïstisch is om het eigen volk eerst in de gaskamers te offeren. De hetze van Zion tegen de waarheid van de feiten is naoorlogse psychologische oorlogsvoering van de Zionistische oorlogsmisdadigers en terroristen die ook werken voor het Centrum Informatie Documentatie Israël, het Meldpunt Discriminatie Internet, de Joodsche Omroep, Stichting Anne Frank. Allemaal bestuurd door eerste klas Nazi's. De grap aan Joden is dat zij zeer goed te herkennen zijn aan afkeer van het Zionisme en verzet tegen enige Joodse Staat behalve wanneer het hen na de eeuwige diaspora door de almachtige persoonlijk op een presenteerblaadje is aangereikt. Het zijn van Jood is een heilige zaak. Daarin is geen jota ruimte voor politiek. De grondhouding gelijk is aan die van Jehova's Getuigen. Orthodoxe christenen met predikingen die meer waarheid bezitten dan het nieuws van morgen.

De oorlog in Syrië staat net als de Exodus, en ook precies naar tijd, voorspeld in de Bijbel. Personen met politiek maatschappelijke ambities en/of eigen belang hebben de profetieën van het boek Openbaring als fundament genomen voor politiek waardoor deze opzettelijk vervuld worden. Deze personen zijn gelovigen in de politiek en Zionisten. In een periode van een paar honderd jaar wordt generatie op generatie gewerkt aan de vestiging van het Duizendjarig Rijk. Het Derde Rijk. Het rijk waaraan ook Hitler werkte. Het Rijk van de Rothschild bankiersfamilie en het Vaticaan. De Nieuwe Wereld Orde. De Zionisten zijn daarbij de bijzondere commando's die in soorten en maten ondersteuning leveren aan Jodenvervolging; onbekendheid bij het publiek met de feiten; verdere aftakeling van de samenleving; en antisemitisme. Antisemitisme is de smeerolie van beleid en strategie der Zionisten. Daar waar geen antisemitisme is wordt het door Zionisten aangewakkerd, opgehitst en/of geveinsd. De mannen, vrouwen en kinderen van Israël zullen ouderwets geroosterd worden door de Zionistische leiders.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus