U bent hier: Home / 116 jaar Zionistisch terrorisme

116 jaar Zionistisch terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 31-08-2013 10:19
Opgeslagen onder:

Dit weekend is de 116e verjaardag van het Zionistisch terrorisme. Begonnen te Basel 29-31 augustus 1897 met als oogmerk Europa vrij te maken van Joden en Palestina te koloniseren. Ook de dagen van de oprichting van Israël. Toen nog 'The Society of Jews' genoemd. Zonder land. Met banken, geheime diensten, rechtspraak en bestuurlijke lichamen.

Tweehonderd niet gekozen Zionistische leiders (zie gastenlijs hier en hier) besloten te Basel 29-31 augustus 1897 tot ontbinding van de mensenrechten voor de Joden. De grote mannen van die dagen waren Theodore Herzl en Vladimir Jabotinsky. Herzl had kort voor het congres de 'Endlösung der Judenfrage' op de internationaal politieke agenda gezet. Jabotinsky was de oprichter van de eerste Bruinhemden in Duitsland en schreef dat WOII een Joodse oorlog was.

Er is een waslijst aan authentieke geschriften waaruit onloochenbaar blijkt dat de Zionisten de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust beraamd hebben. Naoorlogse generaties worden door de Zionisten in de angstgreep gehouden met psychologische oorlogsvoering en holocaustliegen. Tot op de dag van vandaag wordt de wereld geterroriseerd door de Zionisten. Ontkennen van de Holocaust mag niet van de Zionisten. Ze dreigen zelfs het Nederlands bestuur en de rechtspraak met 'dire consequences' wanneer de Holocaust die niet heeft plaatsgevonden ontkend wordt.

Wie de toestanden rond Syrië gevolgd heeft weet wat onder 'drie consequences' verstaan wordt. Het terrorisme van de Zionisten manifesteert zich ook binnenlands, nu vandaag. Ronny Naftaniel en Esther Voet en Ronald Eissens, de Joodse Omroep, de Anne Frank Stichting handelen ouderwets Zionistische tégen de belangen van de Joden en in het belang van de grote Zionistische oorlogscriminelen. Omdat zij tevens het bestuur en de rechtspraak met serieus geweld bedreigen om bepaalde beslissingen af te dwingen houdt dit in dat alle middelen om de Zionisten rechtens koud te stellen in overweging genomen worden.

Hieronder enkele schokerende citaten uit de persoonlijke dagboek notities van de grote Zionistische leider Theodere Herzl, een digitaal exemplaar van de orgninele bron staat op internet.

Blz 10: However, anti-Semitism, which is a strong and unconscious force among the masses, will not harm the Jews. I consider it to be a movement useful to the Jewish character

Blz 21 (Hezl bespreekt zijn plannen met Baron von Hirsch): To attract Jews to rural areas you would have to tell them some fairy-tale about how they may strike gold there.

Blz 34 (Herzl beschrijft de procedure ter realisatie van Zionistische doelen) Start of publicity (wich will cost nothing, for the anti-Semites wille rejoice, and I shall break down the liberal opposition by threats of competition).

Blz 36: Let the cowardly, assimilated, baptized Jews remain.

Blz 48: My personal security will be the concern of a well-run Secret Police

Blz 48: It is a military campaign.

Blz 48: Through the grand institution of this stock-exchange monopoly I shall also get an astonished Europe to imitate us. This will crowd the Jews out of the European stock exchange, because the existing governments certainly will not give these sinecures to Jews. That will yield me fresh immigrants.

Blz 51 (Herzl schrijft over de family council van de joodse bankiers familie Rothschild): As soon as the first cadres are set up, the land is fixed, etc., I can go to governments and tell them: R's are making this sacrifice ( a kind of indirect self-taxation) to remove your surplus Jews œWe must use the word '˜surplu'™, otherwise they will not let us make propaganda and move away.

Blz 51: We are sacrificing a billion for the '˜solution of the Jewish Question'

Blz 56: In the beginning we shall be supported by anti-Semites through a recrudescence of persecution.

Blz 65: Note that the next European war cannot harm our enterprise, but only benefit it, because all Jews will transport all their belongings across, to safety.

Blz 65: In this way our fighting forces will get experienced warriors who have faced death and will enhance the prestige of our Army.

Blz 67: We need a sturdy race.

Blz 72: To be sure, we are suffering under the sufferings that we are causing.

Blz 73: If we have not yet emigrated by the outbreak of the next war, all Jews of quality must go to the front, regardless of whether they were 'fit for active service' when they reached the draft age, whether they are sill of military age, whether they are healthy or sick. They must drag themselves to the army of their present fatherland, and if they are on opposite sides, they must shoot at one another. Some may regard this as paying a debt of honor, others as a down-payment on our future honor. But all will have to do it.

Blz 83: It would be an excellent idea to call in respectable, accredited anti-Semites as liquidators of property.

Blz 84: The anti-Semites will become our most dependable friends, the anti-Semitic countries our allies.

Blz 110: For I have the solution of the Jewish Question.

Blz 110: I am as little dependent on the Rothschilds' cooperation as I am on that of the other wealthy Jews.

Blz 118: I believe I have found the solution to the Jewish Question. Not a solution, but the solution, the only one.

Blz 132: The only possible, final, and successful solutions of the Jewish Question requires a billion francs.

Blz 132: We shall solve the Jewish Question by either safeguarding or liquidating the fortune of the wealthy Jews. If we cannot do it with the help of the wealthy Jews, we shall do it in spite of them.

Blz 136: The Jews who don't go with us could fare badly. We could, to be sure, leave them to there fate, since they were too cowardly or too mean to join us.

Blz 143: I have already told you that we want to let respectable anti-Semites participate in our project, respecting their independence which is valuable to us“ as a sort of people's control authority.

Blz 145: In many places the moving business is in the hands of Jews. These companies will be the first we will liquidate.

Blz 152: But no great exertion will be necessary to stimulate the migration movement. The anti-Semites are already taking care of this for us.

Blz 162-163 (Herzl over de Joodse bankiers Rothschild): I don't know whether all governments already realize what an international menace your World House constitutes. Without you no wars can be waged, and if peace is to be concluded, people are all the more dependent on you. For the year 1895 the military expenses of the five Great Powers have been estimated at four billion francs, and their actual peacetime military strength at 2,800,000 men. And these military forces which are unparalleled in history, you command financially, regardless of the conflicting desires of the nations!'

Blz 169: I am against democracy

Blz 170: 'I am thinking of an 'aristocratic republic

Blz 170: But wherever opposition may appear, we shall break it down. Everywhere we shall try it with friendly persuasion, but if need be we shall push it through by brute force.

Blz 170: We shall impose extensive but firm limits on public opinion

Blz 170:  ....we certainly cannot permit our work to be disturbed by obtuse or malicious individuals.

Blz 171: .... a Jewish State is a world necessity!

Blz 172: They cannot trow us into the sea, at least not all of us, nor burn us alive. After all, there are societies for the prevention of cruelty to animals everywhere. What, then? They would finally have to find us some piece of land on the globe a world ghetto, if you please.

Blz 180: Therefore, no effective measures can actually be taken against us. And yet, anti-Semitism increases among the nations every day, every hour, and must continue to grow, because the causes have not been and cannot be removed.

Blz 182: The anti-Semites will have carried the day. Let them have this satisfaction, for we too shall be happy. They will have turned out to be right because they are right.

Blz 194: I shall try to do something for the Jews, but not with them.

Blz 196 (Herzl citeert ene Furth): Furth said: "œIt is not good for the Jews to develop such a strong nationalist feeling within themselves. This will only intensify the persecutions".

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus