U bent hier: Home / 118 jaar Zionistisch terrorisme

118 jaar Zionistisch terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 29-08-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Dit weekend van 29 tot en met 31 augustus 2015 herdenken Joden 118 jaar Zionistisch terrorisme. Het begon allemaal precies 118 jaar geleden te Basel toen de Zionistische helden van Wilders de mensenrechten voor de Joden ontbonden uit verzet tegen de vrijheden van de Franse Revolutie. Anno 2015 kunnen Joden zich niet vrij voelen uit de kast te komen over het terrorisme der Zionisten in verband met de dreigingen met zware gevolgen vanuit Zionistische hoek. De Zionisten waren vroeger ook de leiders van getto's waar zij Joden hielden.

Meeste mensen denken dat Hitler en de antisemitische Duitsers de schuldigen zijn aan de Jodenvervolging van 1940-1945. Meeste mensen weten niet dat de helden van Wilders in 1897 de eerste duidelijk waarneembare organisatorische voorbereidingshandelingen getroffen hebben voor de ontzagwekkende massamoorden op Joden en andere minderheden in de Tweede Wereldoorlog. Ook weten weinig mensen dat de Telegraaf (Media Group) die het salaris van Jan Roos betaalt in 1922 reeds bekend was met de terroristische plannen van de historische helden van Geert Wilders.

Jan Roos wil namens Geen Stijl zijn publiek laten geloven dat Joden terrorisme van de Islamieten te duchten hebben, terwijl Joden het juist altijd krankzinnig goed doen onder Islamitisch bestuur. Joden zijn door de eeuwen heen altijd blij geweest met Islamitisch bestuur en hebben te lijden gehad van de volgers van het geloof van de goede vrienden van Jan Roos. Jan Roos heeft het er niet over dat Hans Jansen de huisarabist van Wilders en GeenStijl, Katholiek is en dat Joden altijd de meeste terreur van Katholieken en Zionisten te duchten hebben.

De geschiedenis van de mensenrechten en democratie leert dat de helden van Wilders daarvan grote tegenstanders zijn. De helden van Wilders zijn de grote Zionistische leiders die ook door Jan Roos en de Telegraaf worden hoog gehouden, terwijl de de Telegraaf (TMG) als baas van Jan Roos in 1922 reeds bekend was met de wil van de helden van Wilders om de Joden te (laten) vernietigen en hun rijkdommen te (laten) executeren door antisemieten. Na de Franse Revolutie werd iedereen vrij. Iedereen kreeg klinisch gelijk mensenrechten en de slavernij werd afgeschaft. Dat was tegen het zere been van de rijke vrienden van de helden van Wilders want zij verdiende hun geld met slavernij.

Als beweging tegen gelijkheid, vrijheid, broederschap, besloten Zionisten eenzijdig mensenrechten voor de Joden te ontbinden, hen te verachten als bedelaars, en de antisemieten groot te maken om tegen de Joden op te zetten. Het uiteindelijk doel van de terroristische plannen van de helden van Wilders is een koninkrijk om als vorst te regeren over alle Joden voor de familie die aangetrouwd is met Paris Hilton, middels de onderneming Charlie Hebdo laat drukken, Auschwitz in bezit had toen er Joden vergast werden, en in vereniging met Rockefeller en Shell de financier was van Adolf Hitler.

Jan Roos van GeenStijl en Wilders met hun hetze tegen de Islam en zwijgen over de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de Nederlandse politiek en Mainstream media in moslimlanden, zijn prominente deelnemers aan de voortbouwende genocide van de Nazi's tegen de Semieten. De Nazi's bestaan uit de antisemieten en racisten en antidemocraten die iedereen onderwezen krijgt op school én de groep Zionisten waarover iedereen zwijgt en die tot op de dag van vandaag ongestraft zijn en waarvan nakomelingen de terroristische bediening onverminderd voortzetten.

Er worden grote leugens verkondigd over Joden en Zionisten door de Zionisten. De Zionisten doen alsof zij Joden zijn en de Joden vertegenwoordigen terwijl Joden die gewoon het Jodendom volgen niet vertegenwoordigd willen worden door Zionisten en voor wie Zionisme één van de grootste zo niet dé grootste doodzonde is. De Zionisten zijn een innige samenwerking aangegaan met de Nationaal Socialisten van Hitler. Om Joden te vernietigen en zich te verrijken aan executie van hun rijkdommen door de antisemieten. Zionisten en Nazi's gingen vriendschappelijk met elkaar om onderhand werkend aan hetzelfde plan voor een Joden vrij Europa en separatie van alle overige minderheden op aarde. Wilders is bezig met de verdere uitvoering van dit plan en hij wordt gesteund door Jan Roos die werkt voor de uitgever die vroeger met propaganda ook de vijanden van de Joden ondersteund heeft. Ook vertelt Jan Roos niemand dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen ingestort kunnen zijn.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus