U bent hier: Home / OM-topman Bolhaar praat onzin

OM-topman Bolhaar praat onzin

by J.L. de Kreek — last modified 26-04-2017 06:00
Opgeslagen onder:

OM-topman Herman Bolhaar praat faliekante onzin wanneer hij zegt dat zedenzaken, en zeker zaken waarbij minderjarigen zijn betrokken, “een speerpunt in de opsporing en vervolging”. Het OM wordt al jaren zeer goed onderbouwd geïnformeerd over chronisch kindermisbruik door de ambtenaren van de kinderbescherming. Het OM doet daar helemaal niks tegen. Sterker het OM faciliteert de misbruikers door ouders die hun ongenoegen over de kinderbeschermers spuien te vervolgen als 'jeugdzorg stalkers'

Afgelopen week is bekend geworden dat een OM-topman van het Parket te Amsterdam verdacht wordt van seksueelmisbruik van een minderjarige jongen. Amsterdam is één van de jachtvelden van de oud collega's van secretaris-generaal Erik Gerritsen. Bureau Jeugdzorg Amsterdam was dat. Erik Gerritsen is uitgebreid geïnformeerd over de misstanden in zijn organisatie toen, en de negatieve gevolgen daarvan voor de jeugd. Erik Gerritsen trekt zich niks aan van de kritiek en blijft samen met de jeugdbeschermers de samenleving voorliegen.

Al die kinderen die sterven en waar dan jeugdzorg bij betrokken was zijn gedood door het opzettelijk wanpresteren van de ambtenaren van de kinderbescherming. Vervolgens doen deze ambtenaren alsof de neus bloed en pleiten ze voor meer geld. Wanneer ouders iets verkeerd doen wordt het breed uitgemeten door AD. De misdrijven die de kinderbeschermers begaan om de jeugd te beschermen zijn in de wet strafbaar gesteld als “gedwongen verdwijning” of “mensenhandel”. Ook voor Herman Bolhaar is het makkelijk te zien dat de methode en technieken van de kinderbeschermers niet deugen, en dat kinderen op grote schaal worden misbruikt door deze ambtelijke parasieten.

De schijn wekken dat opsporing en vervolging van kindermisbruik speerpunt is van het OM is wat Bolhaar doet. Op geen enkel terrein van de bestrijding van kindermisbruik is het OM effectief. Of het nu gaat om het actieve misbruik van kinderen door de ambtenaren van justitie of als het gaat om KP op internet. Als het gaat om kindermisbruik op internet ondersteunt het OM een particulier meldpunt wat eerst derden informeert over het verboden materiaal voordat het misschien naar de Politie stapt, als het naar de Politie stapt.

Pogingen bij de Politie op diverse bureaus door het hele land om de kindermisbruikers van de jeugdbescherming te laten vervolgen zijn mislukt omdat “jeugdzorg ertussen zit”, zeiden de agenten. Het OM is niet de enige die faalt. Er zijn talrijke commissies die de schijn wekken kinderen te beschermen en dat niet doen. Vanuit criminologisch perspectief is dat logisch. Pedofielen zijn vooral daar waar kinderen zijn en bezitten de kwaliteit vertrouwen te wekken en uitzonderingsposities te bemachtigen zodat ze alleen kunnen zijn met minderjarigen. De kinderbescherming, schoolpleinen en de kinderopvang zijn dé uitgelezen locaties voor dit soort mensen.

Tegelijk worden zij volop ondersteund door zogenaamde professionals die met elkaar bedenken dat artsen en docenten en sportscholen en anderen waarbij kinderen over de vloer komen een meldplicht hebben wanneer er zogenaamde tekens zijn van kindermisbruik. Te goede trouw gedane melding worden vervolgens misbruikt door de kinderbeschermers om het kind te isoleren van de omgeving en op te nemen in het eigen netwerk van pleeggezinnen voor seksueel en ander misbruik. Dat kinderen direct na een UHP verkracht en met de dood bedreigd worden is een feit wat zo weinig verteld wordt door Herman Bolhaar. Zelfs baby's die het thuis goed hadden zijn uit huis geplaatst en vertoonde eerst ná de UHP kenmerken van mishandeling en misbruik.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus