U bent hier: Home / Jan Peter Balkenende voortreffelijke jurist

Jan Peter Balkenende voortreffelijke jurist

by J.L. de Kreek — last modified 17-05-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Uit het proces-verbaal van het getuigenverhoor van Jan Peter Balkenende van 01 januari 2005 blijkt dat het Jan Peter Balkenende meer gestoord heeft om oorlogsmisdadiger te worden genoemd dan als ondermaats jurist te worden gekwalificeerd, hoewel hij dat wel als beledigend heeft ervaren. Jan Peter Balkenende is een voortreffelijke jurist. Tot op heden is hij erin geslaagd straffeloos betrokken te zijn bij oorlogsmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven.

Jan Peter Balkenende is van beroep jurist. Ten tijde van het getuigen verhoor was zijn functie dat van minister-president van Nederland. Jan Peter Balkenende was ook bijzonder hoogleraar christelijk sociaal denken aan de VU. Op zichzelf imponeert dat als een lachwekkende deskundigheid. Christenen laten reeds lang zien niet sociaal te kunnen denken. Jan Peter Balkenende had niet zelf aangifte gedaan waardoor zijn getuigenverhoor noodzakelijk werd. Binnen het ministerie is het gebruikelijk dat de minister-president dit niet doet. Volgens Jan Peter Balkenende was de aangifte op de gebruikelijke manier gegaan.

De gang van zaken rond de oorlog in Irak was niet gebruikelijk gegaan. De VPRO zendt deze weken de driedelige documentaire 'Regime Change' van de BBC uit over de oorlog in Irak. Daarin is goed te zien dat Bush, Balkenende en Blair op geen enkele manier de wet, het internationaal recht of protocollen handhaafde. Bush en Blair wilde regime change in Irak. Zij hebben dit middels onrechtmatige middelen verkregen. Balkenende heeft hen daarbij ondersteund. De rol van Balkenende is niet klein geweest. Feitelijk is Balkenende door zijn politieke consent als beroepsjurist in de functie van minister-president van Nederland, als dader schuldig aan de oorlog in Irak.

Omdat 'regiem change' het motief was voor de illegale oorlog in Irak van Bush, Balkenende en Blair hebben zij zich schuldig gemaakt aan terrorisme. Definitie van terrorisme is maatschappelijke verandering onder wederrechtelijke druk. Bijkomend is dat de coalitie troepen in Irak munitie gebruikt hebben die in de grote afgeschoten hoeveelheden het effect leveren van nucleaire of chemische massavernietigingswapens. Omdat de door de coalitie troepen gebruikte munitie van verarmd uranium juridisch niet als massavernietigingswapens verboden is hebben de coalitie troepen handig excessief gebruik gemaakt van deze munitie waardoor het wel de effecten van WOMD's levert.

Door politiek consent te verlenen aan de illegale oorlog in Irak draagt Balkenende tevens bij aan de genocide van Bush en Blair in Irak, die niet toevallig blijkt voort te bouwen op de Jodenvervolging van 1940-1945. Balkenende, Bush en Blair maken ook dankbaar misbruik van het feit dat meeste mensen niet weten dat de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn voorbereid door Britten, Amerikanen, Zionisten en Katholieken. Ook maken Bush, Balkenende en Blair dankbaar gebruik van de ondersteunende leugenpees die te laf is om te erkennen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen zijn ingestort 11 september 2001.

De strafvervolging van Jan Peter Balkenende en ieder ander die verdacht moet worden van betrokkenheid bij de illegale oorlog in Irak is slechts een kwestie van tijd. De misdaden zijn begaan en er wordt voortgaand op doorgebouwd en de misdaden worden voortgaand met de mantel der liefde bedekt door politiek en journalistiek. De slachtoffers van de illegale oorlog in Irak likken de wonden en beraden zich op volgende stappen om Jan Peter Balkenende dat deel van de Rechtsgeleerdheid bij te brengen wat hij kennelijk gemist heeft tijdens zijn opleiding waardoor hij misschien wel de grootste Nederlandse oorlogsmisdadiger uit de recente geschiedenis is.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus