U bent hier: Home / Hidde van Koningsveld oren wassen

Hidde van Koningsveld oren wassen

by J.L. de Kreek — last modified 07-07-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Het is een beetje irritant voor Joden zoals bestuurder Hidde van Koningsveld van de jongeren organisatie van het CIDI denkt te kunnen omgaan met de belangen van Joden in het algemeen en die van orthodoxe Joden in het bijzonder. Hidde van Koningsveld heeft zich parasitair genesteld in de Joodse gemeenschap om het actief te verkankeren met Zionisme en liefde voor de zogenaamd Joodse staat Israël.

Israël is de naam van de Joodse mensen. Israël staat voor het Joodse volk in de Diaspora. Joden zijn een geloofsgemeenschap en géén Natie. Sinds de verwoesting van de laatste tempel is de Diaspora onvermijdelijk en is elke revisie door mensen zuiver antisemitisch en zwaar tegen het zere been van Gd Jehova die graag ziet dat Joden het verbond met Hem onvoorwaardelijk nakomen. Joden is in de eerste plaats de groep mensen die het Joodse geloof handhaven. Het Joodse geloof staat open voor iedereen die het volgt. Ook zijn er Semitische Joden. Dat zijn de stam Joden die geworteld zijn in Irak waar ook de Arabieren geworteld zijn in het zaad van Abraham.

Joden als ras zijn genetisch qua DNA gelijk aan Arabieren. Joden qua geloof wijzen Zionisme volledig af en bidden en smeken Lieve Gd Jehova de zogenaamd Joodse Staat Israël vredig te ontbinden en de oorspronkelijke Heilige Staat Palestina als democratische rechtsstaat te re-constitueren. Hidde van Koningsveld heeft een 7,5 voor strafprocesrecht. Kennis van het strafprocesrecht heeft Van Koningsveld hard nodig omdat ondanks dat hij hét Goede Nieuws™ dagvaardt te zwijgen over zijn antisemitische en terroristische oorlogsdoelen hij gwoon de volle laag krijgt. 

Hidde van Koningsveld zoekt ruzie met de persoon die heeft ontdekt dat zijn Joodse voorouders in de Tweede Wereldoorlog op gezag van Israël aka de Zionisten middels treinen vol andere Joden gedwongen zijn gedeporteerd door de trouwste antisemitische bondgenoten der Zionisten naar de kampen van de familie van de patroon van de helden van Geert Wilders om te worden vermoord omdat het Joden waren. Hitler en Heydrich en Eichmann en Feder hebben vergunning gekregen van de Zionisten om de Joden te deporteren en als slaven te misbruiken en te Holocausten als een heus brandoffer bij Jom Kippoer. 

Alle aan de oorlog deelnemende landen waren vergeven van de Zionisten die misbruik makend van hun posities de naties tegen elkaar en tegen het Joodse volk opzette. De bewijzen van deze feiten in de zin van keihard onweerlegbare verklaringen van de Zionistische leiders zelf staan netjes opgesteld op www.holocaustles.nl. Voorzien van een keurige academisch verantwoorde verklaring. Daarbij ook bijlagen met indrukwekkende foto's van de vooroorlogse Zionisten die onder bestuur van de held van Geert Wilders het kamp opsloegen te Auschwitz. Ook de medaille of munt die speciaal geslagen is ter bekrachtiging van het verbond tussen de Zionisten en de Nazi's waarbij de Zionisten overduidelijk als dominante partij worden hoog gehouden door de trouwe antisemitische vrienden. 

In plaats dat de Zionisten van het Centrum Informatie Documentatie Israël of Hidde van Koningsveld op basis van de nieuw ontdekte feiten beleid en strategie aanpassen want men is zo begaan met de Joden, gaan de Moffen vol in de aanval tegen het eerlijke (Joodse) geluid over de Zionistische grondslag van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Dat de Zionisten al in 1895 een Derde Wereldoorlog en een volgende Holocaust in de terroristische agenda hebben opgenomen en daarvoor 'as we speak' de voorbereidingen treffen weten meeste mensen niet omdat Hidde van Koningsveld en zijn vrienden meer dan verachtelijke parasieten zijn.

Voor iemand met Joodse wortels is het niet moeilijk het terrorisme gerelateerde bedrog van Hidde van Koingsveld en zijn Zionistische vrienden en makkers in de journalistiek te herkennen. Het ter tafel krijgen van autoriteiten die vervolgens op basis van de feiten moeten beslissen dat Hidde van Koningsveld leiding geeft aan een Nederlandse jongeren groep van de terroristische organisatie der Zionisten is een andere kwestie. De Zionisten beschikken over een uitgebreid repertoire van middelen om de slachtoffers het leven zuur te maken. De antisemitische-kaart is vanzelfsprekend buitengewoon krachtig omdat meeste mensen niet weten dat de Zionisten achter de Holocaust zitten. Ook dreigen met 'drie consequences' om gelijk te krijgen behoort tot de middelen van Zion.

Hidde van Koningsveld dagvaardt de persoon die de waarheid vertelt want Hidde wil dat iedereen zijn verknipte wereldbeeld bevestigt en vergeet dat zijn belang onderschikt is aan openbaring van de antisemitische en terroristische feiten waaraan de organisatie waarvan Hidde van Koningsveld mede bestuurder is zich voortgaand willens en wetens schuldig maakt. Hidde van Koningsveld is zo'n jurist en journalist die ook zwijgt over de feiten die bewijzen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort en dat de aanslagen in de Verenigde Staten 11 september 2001 en de aanslag op de MH17 passen bij de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders die tevens de inspirators zijn van Hidde van Koingsveld.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus