U bent hier: Home / Chris Klomp moet down

Chris Klomp moet down

by J.L. de Kreek — last modified 05-08-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad moet down. De man steunt de mensenhandel en het misbruik van minderjarigen door de Nederlandse kinderbescherming. Chris Klomp wordt “staatstrol” genoemd. Chris Klomp jaagt op iedereen die een andere mening heeft dan hij. Alleen wat Chris Klomp zegt is waar. Één van de personen die door Chris Klomp van het internet wordt gepest is Micha Kat. Micha Kat heeft de voltallige Nederlandse pers achter zich aan om hem ten gronde te richten want Micha Kat legt de vinger op de gevoelige plek.

Nico van der Ham is een ander die door Chris Klomp wordt bejegend alsof hij niks waard is. Nico van der Ham is de gewone man die met een camera in de hand stad en land afgaat om de corruptie bij de Kinderbescherming en de Rechtspraak bloot te leggen. Nico van der Ham is een man met talenten die consequent voor gek wordt gezet door Chris Klomp terwijl Nico van der Ham dat niet verdient. Chris Klomp kijkt willens en wetens weg van corruptie waar Demmink mede verantwoordelijk voor is.

Chris Klomp kijkt weg van álle misdrijven van Joris Demmink. Het kindermisbruik van Demmink komt bij Chris Klomp aan de orde wanneer Chris Klomp niet anders kan omdat anderen het OM dwingen Demmink te vervolgen. Demmink wordt niet alleen verdacht van misbruik van minderjarige jongens. Ook moet Demmink verdacht worden van ambtelijke betrokkenheid bij de criminele organisatie van de Nederlandse kinderbescherming. Voorts moet Demmink verdacht worden van persoonlijke en ambtelijke betrokkenheid bij oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden. Chris Klomp heeft het er niet over.

Wanneer Chris Klomp concreet met feiten onderbouwd gewezen wordt op de zware criminaliteit in de kinderbescherming lacht hij de boodschapper vierkant in het gezicht uit. Terwijl elk zinnig mens kan begrijpen dat het niet kan of mag zoals de kinderbeschermers dag in dag uit opzettelijk leed aan minderjarigen toevoegen. Zo erg zelf dat kinderen eraan sterven. Omdat de misdrijven van Demmink die Chris Klomp verzwijgt écht zijn is zelfs denkbaar dat Wim Dankbaar gwoon gelijk heeft met zijn verhaal over de betrokkenheid van Demmink bij de moord op Marianne Vaatsra. Demmink handelde zaakjes beroepshalve persoonlijk af.

Het chronische misbruik in de kinderbescherming is niet van recent. Dat is decennia aan de gang en juist Chris Klomp als journalist van het Algemeen Dagblad is aangesteld om het te zien en erover te publiceren. Chris Klomp laat dat verwijtbaar na. Chris Klomp schrijft wel talloze artikelen over Demmink en bijvoorbeeld complotdenkers en waant zich kennelijk als enige goed bij zijn hoofd. Chris Klomp is geen amateur. Chris Klomp misbruikt zijn journalistieke rol om bewust relevante informatie over in dit geval de criminele organisatie van ambtenaren in de kinderbescherming de hand boven het hoofd te houden. Chris Klomp is niet de enige die zijn journalistiek op deze manier invult. Alle perskaart journalisten zijn zo opgeleid.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus