U bent hier: Home / Hidde Jan van Koningsveld = antisemiet

Hidde Jan van Koningsveld = antisemiet

by J.L. de Kreek — last modified 26-08-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Hidde Jan van Koningsveld is één van de jonge leiders van de terroristische organisatie der Zionisten. De terroristische organisatie der Zionisten is formeel opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres. Ongeveer 200 ongekozen Zionisten bepaalde onder leiding van de held van Wilders en het ideologisch voorbeeld van Hidde Jan van Koningsveld dat Joden bij meerderheid verachtte bedelaars zijn. Hidde Jan van Koningsveld is weigerachtig het terrorisme van zijn groep te erkennen en er afstand van te nemen. Joden zijn antizionistisch.

Joden zijn te herkennen aan de inhoud van het geloof en/of de betekenis die zij eraan geven. Joden zijn antizionistisch omdat zij geloven dat Gd dit van hen verwacht. Betekent dit dat Joden niet mogen bidden of voetballen in Jeruzalem? Nee, dit betekent dat niet. Antizionisme betekent dat Joden geen bestuurders zijn van de Heilige Staat Palestina. Voor Joden is Palestina de Heilige Staat waarvan Joden nooit bestuurders zullen zijn of worden omdat ze anders de shit van Hidde Jan van Koningsveld c.s. te duchten hebben.

De Staat Israël is gesticht door antisemieten met het oogmerk de Joden en Arabieren uit te roeien of althans ver genoeg te verdrijven dat ze niet te zien of horen zijn. De stam van Hidde Jan van Koningsveld bestond in de 19e eeuw uit proleten en slavendrijvers. Na de afschaffing van de slavernij zagen deze gettomangers hun macht over de Joden verdampen en besloten zij de Joden te laten opdrijven door hun beste antisemitische vrienden en trouwste antisemitische bondgenoten, naar een locatie waar ze verder in de verdrukking gebracht konden worden. Dat werd Palestina omdat dit goed paste in de propaganda der Zionisten en aansloot bij Katholieke Eindtijd voorspellingen.

De Zionisten hebben de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust innig samenwerkend met de Katholieken, de familie Rothschild en de familie  Rockefeller en de familie Bush, en de familie Hitler en de familie Eichmann en de familie Hess begaan. De Holocaust is een echte familie aangelegenheid. Omdat Hidde Jan van Koningsveld de feiten niet wil kennen en één en één niet bij elkaar op wenst te tellen ontstaan er spanningen in en om het Paleis van Justitie te Amsterdam alwaar de Rechters worden bedreigd met “dire consequences” om Hidde Jan van Koningsveld in het gelijk te stellen in verband met zijn Jodenjacht.

Hidde Jan van Koningsveld is van mening dat hij actief is betrokken bij de Joodse gemeenschap en dat hij de ideologie van Hitler verwerpt en de nagedachtenis van de Holocaust in ere houdt. Allemaal grote en kleine leugens van een man die het oogmerk bezit bij te dragen aan de voortbouwende genocide van de Zionisten op de Joden. De feiten en omstandigheden zijn niet van dien aard dat er nog echt met Hidde Jan van Koningsveld c.s gedebatteerd kan worden over wat de waarheid is en welke bullshit van Hidde Jan van Koningsveld gewoon als bullshit gezien moet worden.

Hidde Jan van Koningsveld ambieert vergaande beperkingen op vrije meningsuiting en bruut geweld om verzet tegen Zionisme hard neer te slaan. Hidde Jan van Koningsveld vergeet dat er in Nederland mensen zijn met Joodse achtergrond van wie Joodse leden van de familie zijn vermoord in de kampen die wél zelf nadenken. Dat deze kampen zijn opgericht door de onderneming van de familie van de patroon van het morele voorbeeld van Hidde Jan van Koningsveld staat buiten kijf. Hidde Jan van Koningsveld is een ras antisemiet die zich Joods voordoet om de Joden in diskrediet te brengen. Het oplaaiend antisemitisme hebben de Joden by default aan de Zionisten te danken.

Dat was eind 19e eeuw het geval toen het antisemitisme in ieder geval in West Europa welhaast verdwenen was, dankzij de klinische gelijke behandeling, en dat is vandaag weer het geval dankzij Esther Voet en Koningsveld en de Telegraaf Media Groep en het Nieuw Israëlitisch Weekblad en Bart Schut en de Brexit. De Jodenvervolging van 1940-1945 was eens en nooit weer. Dankzij internet is de geschiedenis van het Zionisme helder en is er geen twijfel over de schuld van de Zionisten aan Hitler en de gaskamers. Omdat Zionisme het Jodendom ontkent zijn Zionisten geen Joden. Jodendom is een geloof. Mensen van verschillende rassen zijn Joden dus het Joodse ras bestaat niet. Het Semitische ras is het Arabische ras en bestaat uit Islamitisch gelovige individuen en Joods gelovigen individuen. Allemaal hele eenvoudige feiten die Hidde Jan van Koningsveld willens en wetens negeert omdat hij antisemiet is in hart en nieren.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus