U bent hier: Home / Terrorisme in journalistiek

Terrorisme in journalistiek

by J.L. de Kreek — last modified 23-09-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl is de enige site die de feiten op een rijtje heeft. Dit zijn niet de minste feiten. Op basis van deze feiten worden conclusies getrokken zoals dat Joris Demmink leiding geeft of heeft gegeven aan georganiseerde ambtelijke misdaad. Er is een groep ambtenaren actief die samenwerkend met journalisten en schrijvers macht misbruiken en bevoegdheden schenden om straffeloos terrorisme en internationale misdrijven te (doen en/of laten) plegen.

Hetgeen verzoeker in dit verband heeft aangevoerd, te weten dat de rechter en/of de rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen is onderbouwd met argumenten die voor ieder weldenkend mens volstrekt onnavolgbaar zijn.

Geruime tijd reeds worden serieuze pogingen gedaan betrokken ambtenaren en journalisten te laten vervolgen. Daaronder tevens begrepen Geert Wilders en Arnold Karskens. Wat er allemaal precies wordt gedaan om de terroristen in de Nederlandse politiek en journalistiek bevoegd voor het hekje te krijgen blijft voor de meesten nog even een vraag. Zeker is dat niemand meewerkt. Iedereen in de journalistiek is betrokken bij de media brede campagne om relevante feiten onder de pet te houden. Ook is zeker dat Wilders zich schuldig maakt aan misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten en dat GeenStijl schuldig is aan het bedreigen van gezagsdragers.

Bij de Telegraaf Media Groep is men nogal verguld van zichzelf terwijl de klachten over het werk van de journalisten van TMG niet van de lucht zijn. De Telegraaf was al in 1922 betrokken bij de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De Holocaust is bedacht door journalisten en schrijvers als Bart Schut en Leon de Winter. Deze groep is ook betrokken bij de aanslagen in de VS 11 september 2001. Oogmerk is de complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders. De nucleus van deze terroristische organisatie bezit een grote groep extreem agressieve racisten. “I Believe” is hun credo.

De wereld is 11 september 2001 overvallen door de terroristische organisatie die ook verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. De top van de organisatie is een Syndicaat van industriëlen waarbij onder andere Bill Gates van Microsoft is betrokken. Dit Syndicaat bestond al in 1895 en werkt ongeveer sinds die tijd samen met een grote groep journalisten en schrijvers met Zionistische ideeën voor ondemocratisch wereldmacht zonder gelijke behandeling. Betrokkenen bij deze terroristische organisatie zijn onder andere: Balkenende, Verhagen, Verdonk, De Hoop Scheffer, CNN, NBC, Bush, Blair, ChristenUnie, CDA, VVD, PvdA, Lodewijk Asscher, TNMG, Esther Voet, Clinton, Obama, NIW, CID, De Mol, Hidde van Koningsveld, Geert Wilders, Wierd Duk, Vaticaan, Jan Roos en natuurlijk Thierry Baudet.

Wat verder grote apenballen zuigt is dat iedereen kan zien en begrijpen dat de Nederlandse Kinderbescherming bestaat uit een gore bende misdadige kindermisbruikers en dat iedereen gewoon zijn of haar bek houdt. Prominent daarin is journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad die de keiharde feiten onder ogen heeft gehad en gewoon doet alsof de boodschapper “koekoek” is. Joris Demmink heeft als hoogste ambtenaar van het Ministerie van Justitie leiding gegeven aan de organisatie en het management van de Nederlandse Kinderbescherming wat al decennia dag in dag uit minderjarigen gedwongen laat verdwijnen alsof Videla de baas is.

Dan nog dit: vorige week is bewezen dat journalisten en anderen met Zionistische ideeën de Rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen om gelijk te krijgen. In de woorden van de Rechters: “hetgeen verzoeker in dit verband heeft aangevoerd, te weten dat de rechter en/of de rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen is onderbouwd met argumenten die voor ieder weldenkend mens volstrekt onnavolgbaar zijn”. Huiswerkopdracht voor dit weekend is opzoeken wat “onnavolgbaar” betekent.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus