U bent hier: Home / Zionisten vrienden Hitler

Zionisten vrienden Hitler

by J.L. de Kreek — last modified 06-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten waren de vriend van Hitler. Hij was hun trouwste bondgenoot. Hoe gezellig Hitler en de Zionisten het hadden is nog niet bekend. Wel is bekend dat Hitler en Eichmann en Mussolini de Zionisten bewonderde en steunde in hun ambities Europa vrij te maken van Joden. Dat Hanna Luden en Hidde van Koningsveld en Leon de Winter niet uit zichzelf vertellen dat Zionisme niks te maken heeft met Jodendom betekent niet dat antizionisme en antisemitisme aan elkaar gelijkgesteld kunnen worden zonder de Joden diep ziek te beledigen.

De muntZionisten zijn antisemieten. Joden zijn antizionistisch. Zionistische Joden bestaan niet. Zionistische christenen bestaan wel. Christenheid en Zionisme vormen een vanzelfsprekend verbond omdat beide ideologieën antisemitisch zijn.  De Katholieken waren altijd de grote antisemieten. Zij zijn na de Franse Revolutie geëvenaard door de Zionisten die bij afnemend antisemitisme door de gelijke behandeling besloten het Armageddon monster te voeden ter complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders.

De Blauwdruk voor de Holocaust is geschreven door het ideologisch voorbeeld van Hanna Luden en Hidde van Koningsveld. Zijn publicaties circuleerde gecontroleerd onder Zionisten tot ze werden gedigitaliseerd en op internet geplaatst. Op de website www.holocaustles.nl staan de gedachten van het creatieve brein van de voortbouwende Jodenvervolging woord voor woord dag na dag genoteerd in zijn dagboeken die al in 1922 in het bezit waren van de journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf. De Zionisten zijn de leiders van de grote stam der racisten, fascisten en antisemieten die nu al meer dan 120 jaar de wereld vergasten op terrorisme en de anti-Joodse bullshit van het CIDI.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus