U bent hier: Home / Zionistische Joden bestaan niet

Zionistische Joden bestaan niet

by J.L. de Kreek — last modified 29-10-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Op het Gelderlandplein in het Amsterdamse Buitenveldert winkelen dagelijks talrijke personen die zeggen Zionistisch en Joods te zijn. Ook zijn er Christenen die beweren Zionistisch te zijn. Van Adolf Eichmann is bekend dat hij zichzelf als Zionist en tweede Herzl zag. Zionistische Joden bestaan niet. Zionisme staat haaks op Jodendom. Het diepe verlangen van Joden terug te keren naar Zion is compleet wat anders dan het Zionisme van bijvoorbeeld Esther Voet of Hidde Jan van Koningsveld.

Het Zionisme is een 120 jaar oude politiek maatschappelijke ideologie ontsproten uit het brein van een journalist met een zeer grote hekel aan zijn orthodoxe roots en contacten met de groten der aarde zoals de familie Rothschild en de besturende elite. Theodor Herzl was de grondlegger van de massa media en een volleerd lobbyist die te Parijs 1895 op de idee van de Holocaust is gekomen. Theodor Herzl is het creatieve brein van de Endlösung en alles wat daarbij is komen kijken inclusief het nutteloze figuur Adolf Hitler. Theodor Herzl heeft de plannen voor oorlog en Holocaust gespiegeld aan oude Eindtijd voorspellingen uit de Bijbel. Met name Ezechiël en Openbaring.

Theodor Herzl sloot met zijn idee voor de Endlösung aan bij de wil van de Papen om Europa vrij te maken van Joden. Zoals iedereen weet was de Katholieke kerk hofleverancier antisemitisme en is hieraan een eind gekomen door de Verlichting in de 18e eeuw. Voor de Joden was de periode van Verlichting van korte duur want de Zionisten beëindigen al in 1897 eenzijdig de handhaving van de mensenrechten voor de Joden met de officiële oprichting van hun terroristische organisatie die zij verwarrend vereniging Erez Israël noemde. De naam Israël is geroofd van de Joden. Hadden de Joden daarover in der tijd een merkrechtelijk geschil kunnen voeren dan hadden de Joden zeker gewonnen.

Israël is de eeuwige en onvervreemdbare handelsnaam der Joden. Joden onderscheiden zich van alle andere mensen omdat zij Israël zijn. De Joodse mensen zijn Israël. Israël zijn mensen van vlees en bloed, geen Staat. Joden zijn op last van Gd de Eeuwig Liefhebbende Vader voor welhaast altijd verstrooid over de héle aarde. Volgens de Joodse geschiedenis heeft Gd dit gedaan omdat de Joden zondigde. De Verstrooiing, ook de Diaspora genoemd, is een geaccepteerd feit in het Jodendom. Ook geloven Joden dat Gd hen heeft opgedragen de Diaspora nimmer en nooit politiek en/of maatschappelijk en of anderszins door menselijk toedoen te revisioneren.

08 november 2017
vieren de Zionisten het honderdjarig succes van hun revisie van de Diaspora. 02 november 1917 heeft Lord Rothschild de Balfour-verklaring uitgereikt gekregen wat de Zionisten misbruiken als vergunning om Palestina wederrechtelijk te koloniseren als ware het een Joodse Staat. Kristalnacht was 09 november. De familie Rothschild is in 1895 reeds vergaande toezeggingen gedaan door de Zionisten dat de familie de eerste Prins van Groot Israël zou leveren indien het de door Theodor Herzl bedachte Endlösung ondersteunt. De ideologie van Herzl is wettelijk verankerd in de zogenaamd Joodse Israël. Het concentratiekamp Auschwitz is gebouwd op particulier initiatief van een onderneming van de familie Rothschild.

Voor de Franse Revolutie toen de familie Rothschild nog als ongekroonde alleenheerser kon bepalen waar Joden en ook ‘negroes’ gingen en stonden, had de familie Rothschild geen of amper concurrentie. Na de Franse Revolutie toen democratie en mensenrechten werden ingevoerd raakte Joden en ‘negroes’ verlost van antisemitisme en racisme en konden zij assimilerend en emanciperend leven als vrije mensen – waardoor de Rothschild macht en rijkdom met gewone normale burgers moest delen. Theodor Herzl zag in de wereldbevolking “slaves of extraordinary capacity for work”. De Joden in Auschwitz waren blanke slaven van de Zionisten die ritueel zijn gewassen, vergast en verbrand door de priesters van de terroristische organisatie van Esther Voet en Hidde van Koningsveld.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus