U bent hier: Home / Razzia van Hidde Jan van Koningsveld

Razzia van Hidde Jan van Koningsveld

by J.L. de Kreek — last modified 19-12-2017 06:00

Personen met Joodse achtergrond ondervinden nu al meer dan zeven jaar ernstig hinder van de voortbouwende razzia’s van de Zionisten en hun vrienden in de journalistiek. De Nederlandse journalistiek en de Zionisten houden collectief en individueel zeer relevante feiten over georganiseerde misdaad en terrorisme van journalisten en Zionisten onder de pet. Daardoor lijdt het publiek aan een rechtstaat en openbare orde ondermijnende vorm van gebrek aan historisch besef. Meeste mensen weten niet dat het bombardement op Rotterdam is betaald door Zionisten of hun organisaties en dat Auschwitz een Zionistisch kamp was waar de antisemitische vrienden van Israël zich uitleefde op de Joden.

Bij en tijdens onderzoek naar de factoren die ten grondslag liggen aan de gewapende en gewelddadige Jihad zijn duizenden documenten gevonden met keihard bewijs dat de Zionisten en journalisten van bijvoorbeeld de Telegraaf al in 1922 samenwerkte om de Holocaust te laten plaatsvinden, en dat TMG en ISIS tot dezelfde terroristische organisatie behoren. TMG is 100% betrokken bij de aanslagen in de VS 11 september 2001. De krankzinnig goede onderbouwing van de constatering dat Zionistisch geïnspireerde westerse journalisten als Wierd Duk of Bart Schut of Esther Voet de initiators zijn van Hitler en de gaskamers en dat Geert Wilders en Adolf Hitler collega’s zijn, ligt gewoon op straat.

Leden van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten zoals Hidde Jan van Koningsveld misbruiken vrijheid van meningsuiting voor nepnieuws waarmee ze antisemitisme in de hoofden en harten planten van onschuldige burgers die van zichzelf het verschil niet zien tussen Zionisten en Joden omdat Zionisten, journalisten en Thierry Baudet van die knappe bedriegers zijn. Het zijn vooral journalisten en schrijvers met Zionistische ambities die de grote voortrekkers zijn van het internationaal terrorisme inclusief WOII en de Jodenvervolging van 1940-1945.

De leiding van dit internationaal terrorisme is een Syndicaat van industriëlen waar Bill Gates ook toebehoort. Zijn Windows faciliteert de ‘hack attacks’ van dit internationaal terrorisme. Daarom altijd problemen met Windows. Voor journalisten als bijvoorbeeld Chris Klomp is het makkelijk te zien dat Zionisten gecamoufleerde Nazi’s zijn. Chris Klomp wil ook de structurele misdaden van Joris Demmink en de Kinderbescherming niet erkennen. Chris Klomp benadeelt de informatiepositie van zijn lezers opzettelijk zodat het publiek keuzes maakt in het belang van de georganiseerde misdaad en het terrorisme van de samenwerkende journalisten en Zionisten

Hidde Jan van Koningsveld is één van de bestuurders van een groep Nederlandse Zionisten die betrokken zijn bij het voortbouwend terrorisme van de organisatie van de helden van Geert Wilders. De morele voorbeelden van Hidde Jan van Koningsveld en Geert Wilders zijn de initiators van Hitler en de gaskamers. Personen met Joodse achtergrond mogen deze feiten niet openbaren van de Zionisten. Daarom bedreigen zij de Rechtspraak met “dire consequences” om gelijk te krijgen. Daarom wordt hét Goede Nieuws™ op www.goedenieuws.nl gedagvaard door Hidde Jan van Koningsveld om te zwijgen.

Hidde Jan van Koningsveld heeft bij antwoord de bewijzen tegen hem en de Zionisten in handen gekregen. Bij repliek laat Van Koningsveld weten dat de Rechter de mening van de Joden buiten beschouwing moet laten omdat het niet relevant is en het proces nodeloos vertraagt. Hidde Jan van Koningsveld veroorlooft zichzelf iedereen terrorist of antisemiet te noemen wanneer een mening hem niet bevalt. Anderen mogen niks zeggen van Hidde Jan van Koningsveld. Ook vindt Hidde Jan van Koningsveld dat antizionisme en antisemitisme aan elkaar gelijk zijn. Terwijl Joden juist antizionistisch zijn en niks hebben met enige Joodse Staat. Joden zijn handhavers van de Drie Eden en erkennen Israël niet als Joodse Staat.

Share |
comments powered by Disqus