U bent hier: Home / Viva Donald Trump!

Viva Donald Trump!

by J.L. de Kreek — last modified 20-01-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Zeker vergeleken met de etterbakken in de journalistiek en media doet Donald Trump het goed. Hillary Clinton had het niet beter gedaan. Ook het opzeggen van het klimaatverdrag van Parijs is goed van Donald Trump. Het klimaatverdrag van Parijs gaat uit van de verkeerde oplossing voor de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Donald Trump heeft de pech dat hij verkeerd wordt geïnformeerd door zijn 'intelligence' en dat de journalistiek en media in het zogenaamd vrije westen door en door is gecorrumpeerd.

De journalistiek verzwijgt de waarheid over de diepgaande betrokkenheid van eminente journalisten en schrijvers bij de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en het voortbouwend bedrog sindsdien. De Holocaust blijkt te zijn bedacht door prominente journalisten en vooraanstaande schrijvers. Personen als Jan Roos en Leon de Winter die met kennis van de feiten verzwijgen dat de helden van Wilders de journalisten en schrijvers zijn die de Holocaust bedacht hebben.

De westerse pers is ook betrokken bij het verhelen van de waarheid in verband met de aanslagen in de VS 11 september 2001. Na al die jaren is het nog geen algemeen bekend feit onder journalisten en personen als Jan Roos en Leon de Winter dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen zijn ingestort en dat de vliegtuigen geen vliegtuigen geweest kunnen zijn omdat de vliegtuigen zich bij en tijdens de botsing met de stalen torens van de Twin Towers gedroegen als kruisraketten met Holographic CCD zodat de objecten voor het publiek op vliegtuigen leken en het effect van geavanceerde raketten leverde.

Donald Trump is Katholiek in hart en nieren. Donald Trump wil het graag goed doen. Donald Trump denkt echt dat Katholicisme geïnspireerd is op de wil van God. Donald Trump is in goed gezelschap want ook de Paus vergist zich daarin. Katholieken geloven dat Jezus Christus aan het kuis is gestorven terwijl dit van geen kant uit de Bijbel blijken kan. De Bijbel in alle vertalingen is bijzonder helder over het feit dat Jezus Christus heeft geleden en niet is gestorven. De Koran en de Bijbel blijken hetzelfde te vertellen over de dood van Jezus Christus. Het Katholieke geloof van Donald Trump staat haaks op Het Woord.

Donald Trump is niet alleen terrorisme gerelateerd misleidt en bedrogen door journalistiek, media en bepaalde personen, Donald Trump is ook nog eens religieus verward op een manier die bijdraagt aan de ondergang van de wereld. Was bijvoorbeeld de Telegraaf of het Nieuw Israëlitisch Weekblad of CNN of NBC eerlijke geweest over de journalistieke grondleggers van Hitler en de gaskamers en wat iedereen in werkelijkheid heeft gezien op een scherm van de aanslagen in de VS 11 september 2001, dan was het presidentiële werk voor Donald Trump makkelijker geweest en had hij nog beter kunnen scoren voor iedereen.

© plaatje Fox News

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus