U bent hier: Home / Anti-Zionisme kernwaarde Jodendom

Anti-Zionisme kernwaarde Jodendom

by J.L. de Kreek — last modified 28-02-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Ook het liberale Jodendom is anti-Zionistisch. Een bestuurder van de CIDI-jugend maakt ruzie met site dezes over berichten in verband met zijn antisemitisch gehufter. In de rechtszaak die dit roodnekje is gestart ontkent hij alles waarvoor het Jodendom staat en noemt hij zichzelf actief lid van de Joodse gemeenschap. Het CIDI met Esther Voet, Bart Schut en Hidde Jan van Koningsveld is Zionistisch. Zionisme kan ook worden samengevat als diaspora revisionisme wat synoniem is aan antisemitisme. Joden zijn anti-Zionistisch.

Zionistische Joden bestaan niet. In het Jodendom kan men dermate liberaal zijn dat men zonder naar de Synagoge te gaan toch Jood kan zijn. Als men de Drie Eden handhaaft. De Drie Eden zijn de normen en waarden van het Jodendom sinds de Diaspora. De Diaspora is de verstrooiing van de Joden over aarde.

De Joden komen oorspronkelijk uit Irak. Tot ongeveer 2000 jaar geleden, rond de tijd van Jezus Christus, waren de Joden bestuurders van het huidige Palestina. Omdat de Joden er toen, populair gezegd, een potje van maakte, heeft Gd de Joden het bestuur over Palestina ontnomen en hen handhaving van de Drie Eden opgelegd.

Dit is in het Jodendom een vaststaand feit. In het Jodendom bestaat geen discussie over de vraag of de Joden door Gd in de Diaspora geplaatst zijn en in relatie tot Gd gehouden zijn de Drie Eden te handhaven. Hidde Jan van Koningsveld die rechten studeert in Utrecht en advocaat wil worden en naar eigen zeggen actief lid is van de Joodse gemeenschap beweert in rechte dat Zionisme niet gelijk gesteld moet worden aan terrorisme of dat de Zionisten geen terroristische organisatie zijn. Het creatieve brein van de Holocaust is de grondlegger van de zogenaamd Joodse Staat Israël.

Vroeger, tot 120 jaar geleden, werd met Israël de Joden bedoeld. De Joden verstrooid over aarde waren Israël. Toen kwam in 1895 journalist Theodor Herzl op de proppen die met Zwitserland als thuishaven en uitgevers en banken als vrienden ter "Endlösung der Judenfrage" het fundament legde voor de zogenaamd Joodse Staat. Omdat de Joden op grond van de Drie Eden geen Joods nationalisme kennen en op grond van hetzelfde verbond met Gd niet deelnemen aan politiek of bestuur van een overheid, wat logisch is want Joden worden bestuurd door Gd en zijn geen managers van de Organen van Satan, kon Herzl de Joden niet collectief en individueel in Palestina krijgen zonder de antisemitische vrienden en bondgenoten der Zionisten de “Großer Versöhnungsausklang”, wat een krachtig synoniem is voor Holocaust, te laten uitvoeren.

De antisemieten zijn al in 1897 door de Zionisten geaccrediteerd voor het handhaven van de openbare orde. Dit kan iedereen weten omdat de Zionistische leider Herzl in zijn dagboeken zijn dagelijkse gang van zaken en bedoelingen zorgvuldig heeft opgeschreven. De Telegraaf bezat deze dagboeken van de in 1904 overleden Zionistische leider en journalist Herzl reeds in 1922. De Telegraaf vond het prachtig. Het virulente antisemitisme en het commerciële oogmerk van de door de Zionisten georganiseerde Tweede Wereldoorlog en de Holocaust blijkt reeds uit de eerste makkelijk te lezen pagina’s van de dagboeken van de grote Zionistische leider Herzl die de Zionisten altijd voor zichzelf gehouden hebben en waarover historicus Thierry Baudet kennelijk doelbewust zwijgt!

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus