U bent hier: Home / Wapenlobby NRA onconstitutioneel

Wapenlobby NRA onconstitutioneel

by J.L. de Kreek — last modified 01-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Amerikanen zijn niet zo goed in het lezen of begrijpen van de eigen grondwet. Amerikanen denken dat in Amerika grondwetelijk is vastgelegd dat individuele burgers het recht bezitten wapens te dragen. Dat wordt de “Second Amendment to the United States Constitution” genoemd. In dit tweede amendement op de Amerikaanse grondwet staat: “A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.”

Dit gaat over het zelfverdedigingsrecht van de individuele Staten, mede ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Unie of de Federatie. "The People" in dit amendement slaat op “We The People” uit de preambule en ziet op de democratische vertegenwoordiging van onderscheidenlijke Amerikaanse Staten en ziet niet op het recht van burgers om wapens te dragen.

The people betekent”: “the mass of persons without special distinction, privileges, etc” of “the body of persons in a country”. “The people” in “the Second Amendment to the United States Constitution” slaat op geen enkele manier op individuele personen. “The people” is de anonieme massa of de collectieve vertegenwoordiging of te wel het bestuur van de onderscheidenlijke Staten van de Unie van landen die de Verenigde Staten zijn. 

A well regulated Militia” is een organisatie dat militair opereert zonder te bestaan uit professionele soldaten. De onderscheidenlijke Amerikaanse Staten hebben kennelijk geen recht op een eigen professioneel leger. Elke Amerikaanse Staat heeft wel recht op een “well regulated Militia” of “National Guard”. De “Second Amendment to the United States Constitution” slaat op het recht van de leden van de Nationale Guarde om wapens te dragen.

"We The People” hebben blijkens de preambule van de Amerikaanse grondwet het oogmerk een perfectie Unie te vormen. Als individuele personen, welhaast ongeacht, wapens kunnen kopen in de Verenigde Staten van Amerikaan om zich bijvoorbeeld te verdedigen tegen het gebruik van wapens door andere particuliere wapenbezitters ontstaat er een ongrondwettelijke omstandigheid die illegaal wordt aangemoedigd door de Amerikaanse wapenlobby.

Het onderscheid met personen wordt door de Amerikaanse grondwet zelf gemaakt want wanneer het gaat over de individuele burger heeft de Amerikaanse grondwet het over “person”. “The People” bestaat uit “persons” en zijn “we” omdat ze meervoudig zijn verenigd in een perfecte unie die particulier wapenbezit niet grondwettelijk toestaat en de Staten en de Unie het geweldsmonopolie levert. Zoals het hoort in een beschaafde samenleving.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus