U bent hier: Home / Leon de Winter dader volgende Holocaust

Leon de Winter dader volgende Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 07-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De met antisemitisme doordrenkte broodschrijver Leon de Winter is één van de prominente klerken die met zijn propaganda bijdraagt aan de voorbereidingen op de volgende Holocaust. De vorige Holocaust -die van 1940-1945- is ook door zo’n zogenaamde Joodse schrijver bedacht en bewerkstelligd. Leon de Winter weet of kan weten dat de Zionisten de grote voortrekkers zijn van Hitler en de gaskamers en dat de Zionisten nog een Holocaust geagendeerd hebben in hun terroristische agenda en dat deze zal plaatsvinden op de Bergen van Israël.

Leon de Winter maakt zich op internet druk over personen die zeggen dat ‘de Joden’ achter de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zitten. De groep van Leon de Winter zit achter deze aanslagen. Leon de Winter is Zionist. Leon de Winter is niet Joods. Jodendom en Zionisme gaan niet hand in hand. Nooit. In het Jodendom bestaat geen Zionisme. Zionistische Joden bestaan niet. Het Jodendom en de Joden hebben zich altijd verzet tegen het Zionisme. De Zionisten hebben dit verzet altijd met hard geweld neergeslagen. Vandaag wordt de Rechtspraak bedreigd door Zionistische vrienden van Leon de Winter om Joden in het ongelijk te stellen in verband met de Zionistische grondslag van de Holocaust

Leon de Winter is strijder in vreemde en overigens anti-Joodse krijgsdienst. Net als Bart Schut, Hidde van Koningsveld, Esther Voet, Hanna Luden en de grote groep zogenaamde Joden die weigeren te erkennen dat het Zionisme de ideologie is van slavendrijvers en ghettomanagers die hun Joodse slachtoffers opjagen naar het wereld-ghetto te Palestina om ze op tijd rijp te hebben voor de finale slachting gespiegeld aan Ezechiël 38-39 of totale bekering tot het Zionisme zodat de daarop volgende kroning van een lid van de familie Rothschild als Eerste Prins van alle Joden imponeert als authentieke vervulling van katholieke Eind Tijd profetieën. Leon de Winter is een varken zoals er weinig zijn. Niet alleen vet en vadsig. Ook leugenachtig, hypocriet en zuiver antisemitisch. Leon de Winter moet in ieder geval literair worden geslacht als een zwijn.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus