U bent hier: Home / Zionisten zijn de Nazi’s!

Zionisten zijn de Nazi’s!

by J.L. de Kreek — last modified 12-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Dat de Zionisten van het Centrum Informatie Documentatie Israël gore nazivarkens zijn blijkt makkelijk uit de Monitor Antisemitische Incidenten die zij over 2017 verspreiden. In deze monitor staat letterlijk: “Maar wanneer anti-Joodse vooroordelen worden geuit onder het mom van ‘antizionisme’, hebben velen moeite de antisemitische ondertoon te herkennen.” Antizionisme kan nooit antisemitisme zijn want Zionisme staat haaks op Joden en het Jodendom. Jodendom sluit Zionisme volledig uit. Jodendom is antizionistisch. Zionisten doen zich voor als Joden terwijl zij dat van geen kant zijn. Zionisten zijn de Nazi’s! Zionisten en hun media voeren al jaren een antisemitische haatcampagne tegen personen met Joodse achtergrond die de waarheid publiceren over de Zionistische grondslag van de Holocaust.

De muntDat de Zionisten de Holocaust hebben bewerkstelligd en daarvoor in ieder geval sinds 1895 actief de voorbereidingen treffen blijkt uit de Duitse en Engelse vertalingen van de dagboeken van de journalist die met Zionistische ambities het creatieve brein is van de Holocaust. Meeste mensen denken dat de Holocaust een eenmalige gebeurtenis was waarvoor antisemitische Duisters de hoofdverantwoordelijkheid dragen. De Holocaust is onderdeel van de terroristische agenda der Zionisten die het oogmerk bezitten de Joden op te drijven naar het wereld-getto te Palestina om ze daar collectief en individueel te onderwerpen aan de dictatuur van het Syndicaat wat verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Dit syndicaat is ook verantwoordelijk voor de aanslagen in de VS 11 september 2001 en mogelijk de aanslag op de MH17. Om de zin te krijgen bereid dit Syndicaat nog een Holocaust voor die moet plaatsvinden op de Bergen van Israël. 

Antisemitisch gemotiveerde terroristen zoals Ronny Naftaniel beweren dat Israël de enige democratie is in het Midden Oosten waar mensen gelijk worden behandeld. Uit publicaties van de oprichters van Israël blijkt dat de bestuurders van de zogenaamd Joodse Staat niet het oogmerk bezitten mensen gelijk te baandelen. Israël is bij lange na geen democratie. Israël is door de grondleggers bedoeld als wereld-getto. Het woord “Ghetto” met een hoofdletter wordt letterlijk gebruikt door de grote Zionistische leider Theodor Herzl in zijn dagboeken om Israël aan te duiden in de tijd dat “the Doge” der Zionisten gekroond zal worden. Tijdens verkiezingen kan in Israël uitsluitend gekozen worden tussen Zionisten van verschillende partijen. Voort is Israël gesticht zonder enig Joods mandaat. 

De Zionistische leiders deden zich in 1895 ongekozen voor als zaakwaarnemers van alle Joden en wezen democratie en mensenrechten voor Joden resoluut van de hand Ook verspreidde zij antisemitische stereotypen over Joden zoals dat zij verachtte bedelaars zijn en niet met anderen kunnen samenleven. Tevens werkte de Zionisten symbiotisch samen met antisemieten die zij als vrienden en bondgenoten beschouwde en beperkte zij de vrije meningsuiting vergaand en dreigde zij met extreem geweld om verzet tegen Zionisme de kop in te drukken. Joden zijn per definitie antizionistisch. Zionisme is de wereldbeweging van parasieten tegen de Trias Politica en De Verlichting. Het Zionisme is bedoeld om oude aristocratische machtsstructuren van voor de Franse Revolutie in eren te herstellen. De Zionisten hebben zelfs een leider die zij wille kronen tot Koning van álle Joden. De Zionisten hebben de Holocaust bewerkstelligd om hun “Doge” de Heilige Staat Palestina als Koninkrijk te vergunnen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus