U bent hier: Home / Stephen Hawking niet briljant

Stephen Hawking niet briljant

by J.L. de Kreek — last modified 17-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Einstein was een Naziwetenschapper en Stephen Hawking was niet briljant. Stephen Hawking borduurde voort op Einstein. De beroemde formule van Einstein luidt dat energie gelijk is aan massa maal de snelheid van het licht in het kwadraat. Daarbij wordt verteld dat licht een constante snelheid bezit. Ook wordt dan verteld dat licht geen massa heeft. Licht is energie. Onder omstandigheden gedraagt het zich als deeltjesverschijnsel en als golfverschijnsel. Toch heeft licht geen massa volgens de wetenschap van Stephen Hawking. Stephen Hawking heeft altijd met een beperkte blik naar Einstein gekeken.

De formule van Einstein waarbij de snelheid van het licht met zichzelf en een massa wordt vermenigvuldigd om te berekenen hoeveel energie deze versnelling van de massa levert geeft logischerwijs een andere kijk op de werkelijkheid wanneer er vanuit wordt gegaan dat de snelheid van licht een Natuurkundige grootheid is en geen constante. Lene Hau bewijst dat ze licht kan stilzetten. Zonder het op te vangen in iets met een grote dichtheid. Gewoon licht wat beweegt in de luchtledige ruimte kan Lene Hau tot stilstand brengen. Dat is geniaal. Niemand heeft het over Lene Hau. Wanneer Vincent Icke bij de Wereld Draait Door komt praten over natuurkunde vertelt hij niet dat een vrouw met de naam Lene Hau de natuurkunde op de kop zet door te bewijzen dat iedereen ongelijk heeft. Lene Hau deed iets waarvan Einstein theoretiseerde dat het onmogelijk is.

Wanneer de snelheid van licht een Natuurkundige grootheid en geen constante is dan kan alles tot stilstand komen want licht kan dan ook de snelheid nul bezitten. Dan is er ook geen begin aan de tijd. Stephan Hawking zegt in de film die over hem is gemaakt in een scene dat er een begin is aan tijd en dat hij de elegante formule wil vinden die alles beschrijft. Omdat Stephen Hawking altijd van de verkeerde veronderstelling is uitgegaan dat de snelheid van licht een constante is, heeft hij de elegante alles beschrijvende formule nooit gevonden. Er is geen begin aan de tijd. Volgens Stephen Hawking hebben zwarte gaten zeer lage temperaturen. Dat wordt de “Hawkingstraling” genoemd. Dit wordt gemeten in nano-kelvin. Een Kelvin is -273 graden Celsius. Wordt ook het absolute nulpunt genoemd. Nano is een factor 10-9 Dus heel koud. Alles wordt naar een zwart gat toegetrokken. De massa is extreem groot. Licht staat stil in een zwart gat want E = mc2.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus