U bent hier: Home / Der Ewige Jude

Der Ewige Jude

by J.L. de Kreek — last modified 29-03-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Tijdens de strafzaak tegen Geert Wilders in Amsterdam 2011 werd door een benadeelde partij de Nazi-film “Der Ewige Jude” uit 1940 ingebracht om te laten zien dat FITNA van Geert Wilders daarvan de moderne versie is. Ook werd daarbij tekst en uitleg gegeven over de rol van “Der Ewige Jude” als blauwdruk voor Holocaust. De Officieren van Justitie mrs. Velleman en Van Roessel namen de digitale kopie van “Der Ewige Jude” wat diende als bewijs tegen Wilders, direct in beslag omdat het virulent antisemitisch is. Blijkt de held van Geert Wilders eind 19e eeuw reeds een artikel te hebben geschreven als middel tot realisatie van de Endlösung, met de titel “Der Ewige Jude”.

Er mag geen misverstand bestaan over het feit dat de helden van Geert Wilders samenwerkend met journalisten, bankieren, managers en politici de grote organisatoren zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Deze grote misdadigers zijn nooit ontmaskerd omdat ze zo intelligent als zij zijn Jodendom als dekmantel hebben gekozen en voorts zowel voor de oorlog als na de oorlog de legers der grote machten commanderen met hun bezit. Deze grote groep die zeventig jaar na de oorlog zich doelbewust schuldig maakt aan complete realisatie van de idealen van de helden van Geert Wilders is mogelijk ook schuldig aan de aanslag op de MH 17.

Leiders van deze groep bedreigen en bedriegen de Nederlandse Rechtspraak terrorisme gerelateerd om bewuste benadeelde partij voortgaand in het ongelijk te stellen in verband met de Nazi-feiten van de helden van Geert Wilders. Recent is Hidde Jan van Koningsveld, de Führer van de CIDI-Jugend, in actie gekomen tegen hét Goede Nieuws™ op www.goedenieuws.nl omdat hij daarop als terrorist staat gekwalificeerd die ook “Hitler Jan van Jodenveld” genoemd wordt. De Joden zijn door de Zionisten vergast op Endlösung en Holocaust en Hidde Jan van Koningsveld werkt eraan dat dit NIET algemeen bekend wordt ook beweert hij "actief lid" te zijn van "de Joodse gemeenschap".

De Zionisten zijn van meet af helder geweest in verband met hun terroristische plannen: de Zionisten willen "oppermacht" en Joden moeten worden vernietigd. De Zionisten bepalen, verzet tegen Zionisme wordt met bruut geweld neergeslagen, vrije meningsuiting moet vergaand worden beperkt en de Zionisten hebben louter schijt aan de Joden. Eind 19e eeuw spande Zionistenleider Theodor Herzl en het wereldhuis van de familie Rothschild en diverse journalisten en uitgevers reeds samen om de Holocaust voor te bereiden, zeer wel bewust van de eigen utopie. Ook het feit dat Joden al meer dan 125 jaar actief betogen dat Zionisme helemaal niks met Jodendom te maken heeft wordt efficiënt zicht van het publieke gehouden.

Geschiedenisonderwijs in Nederland is erop gericht leerlingen te misleiden in verband met de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zodat de daders van de Derde Wereldoorlog en de volgende Holocaust niet of niet tijdig worden herkend en ontmaskerd. Het is allemaal zeer makkelijk te zien en begrijpen aan de hand van de authentieke bronnen op www.holocaustles.nl en bijvoorbeeld de "Zionistische Schriften" van Theodor Herzl en Max Nordau.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus