U bent hier: Home / #666

#666

by J.L. de Kreek — last modified 29-07-2013 14:10
Opgeslagen onder:

Omdat niemand weet dat Joden, Christenen en Islamieten feitelijk Satan aanbidden, is iedereen het zicht op G-d kwijt en raakt de aarde in verval. De Tweede Wereldoorlog is de tweede grote Jezuïtische kruistocht. De oorlogen in Islamitische landen nu is de derde grote Jezuïtisch kruistocht tegen de mensheid. De Paus is Satanist. Het Vaticaan is het centrum van internationaal terrorisme en kindermisbruik. Zionisten en Israël is van de Jezuïeten. De Tempeliers. De Kruisvaarders. Dat is te zien aan de driepuntige ster op de kroon van de Paus. Zij willen Jeruzalem in bezit voor hun wereldregering. De Nieuwe Wereldorde is die van het Vaticaan.

De Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Exodus zijn opzettelijke vervulling van Katholieke Eind Tijd profetieën. In het leven geroepen middels de politieke en maatschappelijke bewegingenen der Jezuïeten. Alles draait om de Paus als religieus leider van de aarde. Hij bezit een land wat geen democratie kent en geen mensenrechten respecteert. Dat wil het Vaticaan voor heel de wereld. Om daar te komen bezit het legers die zich niet al te opvallend manifesteren want ogenschijnlijk horen die legers alleen symbolisch te bestaan. Als onderdeel van het theater voor toeristen. Het brein van de intellectuele intelligentsia der Jezuïeten is vanzelfsprekend te vinden in het Vaticaan. Bij de Paus persoonlijk en/of ondergeschikten en/of althans daarvan afgeleiden genootschappen en/of consortiums en/of verbanden en/of initiatieven. Anders Breivik is Tempelier van dezelfde orde.

In de wereld van het Vaticaan is God dood. De grote kindermisbruikers van tegenwoordig zijn Katholieken. Het ouderwetse antisemitisme van de Kerk is terug te vinden in de gedoogconstructie tussen CDA en PVV. De grootste terroristen op aarde zijn Christen en leven in het Nederlands taalgebied. Ronny Naftaniel en arabist Hans Jansen zijn Satanisten. De moderne Islam nu is feitelijk een geloof wat door het Vaticaan in het leven gebracht is. Alle sleutelsymbolen van de drie monitische godsdiensten wijzen op aanbidding van Lucifer. Hitler was in de eerste plaats kruisvaarder. Ridder. Tempelier. Net als de SS. Die waren op een heilige missie. De Jodenvervolging van 1940-1945 was onderdeel van de Christelijke kruistocht met modderene middelen net als de oorlogen in Islamitische landen nu. Ozzy Osborn aanbidt God. Synagoges, Kathedralen en Moskeeën, zijn feitelijk kerken van Satan. De verleiding. Beter naar de hoeren gaan dan naar de Kerk.

Wat niet wil zeggen dat de Bijbel en Koran niet de woorden van God zijn. Het is de institutionalisering van het woord waarmee Satan aanbeden wordt. Iedereen is gefopt wat geloof betreft. Door de Kerk. Profeet Christus is niet gedood bij en tijdens de veronderstelde kruisigingsdood. Dit was een schijnvertoning. Wat zijn wonderbaarlijke verschijning logisch verklaart. Profeet Mohammed was analfabeet. Dat hij de Koran geopenbaard heeft is een wonder. Institutionalisering van het geloof heeft ook bij de Islam tot menselijke misinterpretaties geleid. Het Woord is in Openbaring helder over wat er van de Christen verwacht wordt om de aarde niet in een onherstelbare chaos te laten vervallen. Desondanks houdt André Rouvoet zich daaraan niet en denkt hij dat de doelstellingen van zijn politieke vereniging niet in strijd zijn met de openbare orde.

De Paus en de bankiersfamilie Rotschild zijn de grote schuldigen in verband met het internationaal terrorisme nu. Zij besturen zowel de Joodse als de Christelijke als de Islamitische samenleving. Deze zetten zij tegen elkaar op. In het openbaar manifesteren zij zich op onderscheidenlijke Joodse of Christelijke wijze. Dat de Paus feitelijk ook de Islam bestuurt is minder opvallend omdat dit middels de lange arm van de Rothschilds gaat. De kongsi tussen de Paus en de Rothschilds staat garant voor het grote internationale geweld, in ieder geval sinds de Franse Revolutie. Ook de instandhouding van zware criminaliteit is op hun conto te schrijven. Na de Franse Revolutie, met de verlichting, en de invoering van beschaving en mensenrechten en het contract sociale, raakte de mensheid eindelijk verlost van de tucht van de Kerk en aristocraten. Slavernij werd verboden. De mensen werden vrij. Porno werd mainstream.

Dat zinde de oude elite niet. Daarom bracht het antisemitisme in het leven. Eerst massief in Odessa. Daarna institutionaliseerde het Bolsjewisme en joeg het na WOI middels pogroms Oost Europese Joden op naar Duitsland en wakkerde het antisemitisme in heel Europa aan. Dat dit de historische feiten zijn is allemaal na te lezen in de persoonlijke dagboek en andere notities van de mannen die de senior managers van de Holocaust waren: Leon Pinskser, Max Nordau, Theodoer Herzl. Ondersteund door het Vaticaan en de Bankiers familie Rotschild. Hun 'Jewisch Society', Israel, de Zionistische politiek, is de verdere vestiging van het Duizendjarig Nazirijk.

Ronny Naftaniel en Esther Voet en Leon de Winter en Harry Mulisch is dat allemaal bekend. Zij zijn klassiek opgevoed. Hen moet bekend zijn dat de Zionisten leidend zijn in de Europese tango met de antisemieten. Ook is het niet anders dan dat zij bekend zijn met het feit dat de Zionisten het antisemitisme willen als smeerolie voor de politiek en maatschappelijke beweging op weg naar de vestiging van de Wereld Regering der Jezuïtische of althans Tempeliers. Dat juist het Leger des Heills en het CDA en de CU en de SGP in de huidige tijd opzichtig deelnemers zijn aan genocide bevestigt het beeld wat de Jezuïeten aka Christenheid van zichzelf levert als aanbidder van Lucifer en architecten van de kerk van Satan en daarmee gepaard gaande ontsporingen van de mensheid.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus