U bent hier: Home / 911: Danny Jowenko herdacht

911: Danny Jowenko herdacht

by J.L. de Kreek — last modified 11-09-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Jowenko Explosieve Demolition BV is partner voor werkzaamheden waarbij explosieven gebruikt worden. Danny Jowenko was 'controled demolition' expert. Hij is onder omstandig om het leven gekomen die door sommigen als geheimzinnig gezien worden. Danny Jowenko zag in een oogopslag op beelden over de aanslagen 11 september 2001 die hem werden voorgehouden dat gebouw WTC 7, het gebouw naast de Twin Towers, door 'controled demolition' werd neergehaald op de dag van de aanslagen.

Of Danny Jowenko vermoord is kan in het midden blijven. Danny Jowenko is bij lange na niet de enige expert die stelt dat de Twin Towers en gebouw 7 ten gevolge van 'controled demolition' neergestort zijn. Technisch is er geen andere mogelijkheid dan 'controled demolition' om de Twin Towers in te laten storten zoals ze ingestort zijn. De Twin Towers zijn gebouwd om meerdere inslagen met grote Boeings te weerstaan. Zoals er wetten zijn voor het verkeer op de weg zijn er ook wetten van de natuur die onder alle omstandigheden gelijkluidend zijn.

De Natuurkunde, BINAS, wat iedereen onderwezen krijgt als exact vak op de middelbare school, bewijst dat wat iedereen gezien heeft 11 september 2001 een 'enhanced event' geweest moet zijn. Iedereen kan bedenken dat een vliegtuig van dun aluminium niet dwars door de Twin Towers met stalen balkenen vliegen kan of er exploderend aan de andere kant kan uitkomen. Ook niet met de snelheid waarmee die Boeings vlogen. Ook niet met de hoeveelheid kerosine die deze vliegtuigen bezaten. Alle feiten en cijfers, ook die van de officiële rapporten, bewijzen dat er co-factoren geweest moeten zijn als oorzaak van het instorten van de Twin Towers. Technisch is er geen andere mogelijkheid.

Het bevreemd bijzonder dat journalist Pritt van GeenStijl die het geweten van de natie vertegenwoordigt wél de Holocaustontkenning vindt op Marokko.nl en dat hij iedereen die met de feiten over 9/11 komt beledigt met 'Alluhoedje' of 'gestoord' of 'gek'. Even lekker de omstandigheden duiden doet deze journalist niet. Wat is deze persoon die daarnaast ook gelegenheid geeft aan Hans Jansen, de rechter hand van Wilders in het Wildersproces die middels "Fitna" schuld heeft aan het sneuvelen van twee Nederlandse militairen in Afghanistan? Waarom is er in de MSM niemand en dan ook werkelijk niemand die hamert op de feiten? Waarom gelooft iedereen in rapporten van Amerikaanse autoriteiten die evident niet deugen? Wat is die hang naar Amerika wat al eind 19e eeuw begonnen was met de Tweede Wereldoorlog en Holocaust.

Amerika is met de familie Bush, Rothschild en Rockefelleréén van de grote bondgenoten van Adolf Hitler geweest. Hitler heeft zich in Dollars laten betalen, contant dertig miljoen om een gewelddadige revolutie in Europa te beginnen. Bush was toen manager van bancaire zaken van het bureau van Hitler. De transacties zijn verlopen via een bank in nota bene Rotterdam. Na de Tweede Wereldoorlog was de familie Bush nauw betrokken bij de oprichting van de CIA. Ook zou Bush betrokken zijn bij de moord op Kennedy.

In ieder geval staat vast dat anno 2001 de familie Bush weer aan de basis staat van een weerzinwekkende genocide. Weer op een Semitisch volk. De arabieren deze keer. Die de aanslagen op de Twin Towers gepleegd zouden hebben. Op internet staat ook de video van de Rus die deskundig imponeert en overtuigend uitlegt dat er een atoombom in kofferformaat onder elke Twin Tower geplaatst is geweest. Hij legt uit dat de gang en de ondergrondse ruimte die daarvoor nodig is was aangelegd bij en tijdens de bouw als voorwaarde van de gemeente, kennelijk omdat de gebouwen ook gesloopt moesten kunnen worden.

Ook legt deze Rus Dimitri Khalezov uit dat 'controled demolition' middels kleine atoombommen een gangbare techniek is die ook in Rusland met succes is toegepast. De Rus beweert dat door de explosie van de atoommunitie ondergronds geen zuurstof bij de kernreactie komt en het verloop van de reactie daardoor anders is. Ondergronds ontstaat er een explosie met een hoog energetische schokgolf en een 'cavity' met een glazenwand van gesmolten aarde. Wat er is aan 'fall-out' blijft in de ondergrondse glazenstolp. De hoog energetische schokgolf verplaatst zich ook omhoog de Twin Towers in. Wanneer de schokgolf het beton en staal van de gebouwen tegenkomt wordt de energie van de scholgolf omgezet in een hoogfrequente trilling die zich met hoge snelheid door de gebouwen verplaatst, alle moleculen van het staal en beton in beweging brengend.  Daardoor zijn de verbindingen tussen de moleculen losgekomen en zijn de gebouwen tot bijzonder fijn stof in het eigen 'footprint' gestort. Net als een glas wat springt bij een hoge noot. In een fractie van een of enkele seconden is de hele ondersteuning van de Twin Towers verdwenen door een andere oorzaak dan de inslag met de vliegtuigen. De vliegtuigen hebben louter de functie af te leiden van de waarachtige oorzaak.

Dat is de theorie die de meest vanzelfsprekende indruk maakt. Deze theorie kan getoetst worden. De bouwtekeningen van de Twin Towers kunnen worden nagegaan. Er kan onderzocht worden of de holle ruimte er zit. Er kan gemeten worden of er misschien straling te vinden is. Wetenschappers schijnen gemeten te hebben dat er rond de Twin Towers ongebruikelijk hoge waarden zijn van stoffen die zich alleen náde explosie van bijvoorbeeld een atoombom voordoen. Er zijn bizar veel zeer concrete aanwijzingen dat er gegoogeld is met de onderzoeken naar de aanslag op Amerikaans grondgebied 11 september 2001. Niet te begrijpen is waarom er vrijwel onmiddellijk begonnen is met het opruimen van de 'crash site' en het vernietigen van het bewijsmateriaal. Dan daarop volgend het loslaten van het internationaal recht door militair en niet justitieel de strijd aan te gaan met een terroristische organisatie. Dan de illegale oorlog in Irak en Balkenende die zich bijkans aftrekt bij de idee dat hij als schoothondje bij Bush op de knie zitten kan.

Het is niet moeilijk te zien dat en hoe de Christenheid tegenwoordig invulling geeft aan de eeuwig niet aflatende lust naar kruistochten en verheerlijking van de eigen en overigens verknipte leerstellingen. Het is vooral Christen terrorisme wat de basis gelegd heeft voor de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001. Balkenende, Verhagen, Sterk, Rouvoet, Blair, Bush, Rumsfeld, Cheney allemaal Christenenén blank. Met elkaar gedogen zij de daders uit eigen kring van de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001, omdat het precies past in de ouderwetse Katholieke Eind Tijd profetieën die overigens in 1940-1945óók de Joden de das omgedaan hebben. Danny Jowenko zou een relevante getuige deskundige zijn in het proces tegen Jan Peter Balkenende omdat Balkenende persoonlijk en ambtelijk een handlanger lijkt te zijn van zij die de aanslagen op Amerikaans grondgebied gepleegd hebben 11 september 2001.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus