U bent hier: Home / Aangifte tegen Bram Moszkowicz

Aangifte tegen Bram Moszkowicz

by J.L. de Kreek — last modified 26-02-2013 13:05
Opgeslagen onder:

Goede Nieuws heeft uit betrouwbare bron vernomen dat er een vette aangifte tegen advocaat mr. Bram Moszkowicz in voorbereiding is. Het zou gaan om klachten die niet tucht of civielrecht afgewikkeld worden kunnen. Het betreft onder andere een klacht die betrekking heeft op misleiding van het publiek door Bram Moszkowicz en het oneigenlijk beroep op de joodse achtergrond en het holocaust verleden van voorouders. Iedereen is ermee bekend dat advocaat Bram Moszkowicz er reclame mee maakt dat hij in verband met het telefoonnummer op de arm van zijn vader geen oorlogsmisdadigers verdedigt. Moszkowicz erkent het recht van oorlogsmisdaders op verdediging, alleen hij kan het ze niet leveren.

De belofte van Bram Moszkowicz aan het publiek dat hij geen oorlogsmisdadigers verdedigt is van openbare orde. De joodse achtergrond en het kampverleden van de prominente juristen familie geeft hen de 'command responsibility' in geval van oorlogsmisdaden daar melding van te doen of althans de deelnemers niet bij te staan. Dat advocaat mr. Bram Moszkowicz desondanks oorlogsmisdadiger Geert Wilders bijstaat is hem te verwijten omdat hij a) daarmee het publiek misleidt, c) zijn afspraken niet nakomt en d) Geert Wilders niet verdedigt. Had Bram Moszkowicz zijn belofte nagekomen dan had hij bedankt voor de eer en de verdediging van Geert Wilders aan bijvoorbeeld gebroeders Anker overgelaten. Die hadden kunnen voorkomen dat Geert Wilders bovenop zijn vrijspraak voor discriminatie en haatzaaien levenslang zou krijgen in verband met misbruik van zijn vrije meningsuiting.

Wilders had Moskowitch niet nodig om vrijsraak te krijgen. Het optreden van Bram Moszkowicz bij en tijdens het Wildersproces wordt hem mede kwalijk genomen omdat hij zijn cliënt ruimschoots gelegenheid gegeven heeft thans oud-raadsheer Schalken verbaal agressief in de rug aan te vallen. De strenge ondervragingen van de advocaat waren reeds buitensporig brutaal en onnodig. De daarop volgende schrobberingen van Geert Wilders persoonlijk had deze raadsheer die goud waard is voor de rechtswetenschap niet verdient. Dit is gevoeld als een door advocaat Bram Moszkowicz ondersteunde aanslag op de rechtsstaat en heeft de rechtspleging door het hele land geen goed gedaan. De intimidatie die ervan uitging deed denken aan een slechte film over de derde wereldoorlog waarbij de joodse advocaat de nieuwe nazi's ondersteunt bij en tijdens het aftuigen van rechters en raadsheren in donkere cellen van het Oranje Hotel of het leveren van nekschoten op de Waalsdorpervlakte. Aldus steeds hij die de aangifte voorbereidt.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus