U bent hier: Home / Aanhouding Erik Gerritsen (JBRA) noodzaak

Aanhouding Erik Gerritsen (JBRA) noodzaak

by J.L. de Kreek — last modified 10-02-2015 14:55
Opgeslagen onder:

Bestuursvoorzitter Erik Gerritsen van JBRA en zijn collega bestuurders moeten worden aangehouden en veroordeeld in verband met gedwongen verdwijning van minderjarigen. Dat is een internationaal misdrijf. Strafbaar gesteld met levenslang. Erik Gerritsen heeft het steeds over “regel reflex”. Wat hij precies bedoelt met deze twee woorden is niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat hij bedoelt te zeggen dat regels niet te strak gehandhaafd moeten worden om minderjarigen te beschermen.

Het misdrijf gedwongen verdwijning heeft als kenmerk dat iemand van de vrijheid wordt beroofd en dat de gevangenneming niet wordt erkend door autoriteiten. Autoriteiten zijn in de casuïstiek van Erik Gerritsen alle medewerkers van de jeugdbescherming, de advocaten van de jeugdbescherming, de rechters en raadsheren ook die van de hoge raad en natuurlijk politie en officieren van justitie en het ministerie van veiligheid en justitie. Denk aan Joris Demmink en André Rouvoet.

Nu is er in kindrijke en -vriendelijke wijken in Nederland het bizarre fenomeen te bewonderen dat politie uit de buurten wordt wegbezuinigd om plaats te maken voor de collega's in burger van de jeugdbescherming. Deze jeugdbeschermers bezitten in privaatrechtelijke hoedanigheid vergaande justitiële middelen voor opsporing en vervolging. Middelen die passen bij een dictatuur. De medewerkers van de jeugdbescherming blijken bij machte politie, justitie, het hele ambtenaren apparaat voor hun karretje te spannen ten einde een maximaal aantal minderjarigen gedwongen te laten verdwijnen voor geld en/of ander misbruik.

Er is veelvuldig geprocedeerd om de georganiseerde criminaliteit in de jeugdbescherming te ontmaskeren. Omdat de rechtspraak en politie en justitie ketenpartners zijn van de jeugdbeschermers en deze ambtenaren vergaand in de waan worden geplaatst door de jeugdbeschermers over de rechtmatigheid van de ambtelijke bediening in de jeugdbescherming is er nergens voor slachtoffers een proportionele ingang om de klachten herkend en erkend te krijgen. Raadslieden die aan de slachtoffer kant te maken hebben met de jeugdbescherming spugen allemaal stuk voor stuk gif over deze organisatie. Het lijkt volstrekt immuun voor de feiten en de waarheid.

Overal staan de feiten keer op keer genoteerd, in kort gedingen, bij de kinderrechter, op websites, door ouders geplaatst in fora en nergens is er een journalist van de massa media te ontdekken die tijd en ruimte maakt voor deze ontieglijk grote schande in Nederland. Honderd-zoveel-duizend minderjarigen waarvan niemand met voldoende zekerheid zeggen kan dat ze terecht onder toezicht of uit huis zijn geplaatst door de jeugdbescherming. Zeker is dat betrokkenen ambtenaren niet aan waarheidsvinding doen. Waarheidsvinding ligt vanzelfsprekend in het belang van elk kind besloten. Niet te begrijpen dat Erik Gerrits zo veel woorden moet vuilmaken aan zijn bullshit.

Erik Gerritsen vergist zich extreem in zijn bevoegdheden. Met elkaar houden bestuurders en medewerkers in de jeugdbescherming de leugens in stand over wat de bedoeling is van de wetgever in verband met de invulling van de taken van de jeugdbeschermers. Eerlijke invulling van deze taken brengt mee dat Erik Gerritsen iedereen moet adviseren de jeugdbescherming zoals die nu is onmiddellijk te liquideren en de naleving van de zorgplicht van de Staat voor jeugdigen in het algemeen over te laten aan politie en justitie. Mannen en vrouwen in het bekende blauwe uniform van politie en officieren van justitie in toga tegenover een openbaar meervoudig college van onafhankelijke rechters die niet ook te werk zijn gesteld bij de jeugdbescherming, want de Staat vordert vrijheidsbeneming van minderjarigen om het te beschermen tegen 'clear and present danger'.

Aan de propaganda van Erik Gerritsen is goed zijn verwrongen wereldbeeld te zien. Alleen al de bedrijfskleur van zijn organisatie doet wenkbrauwen fronzen. Ook is alles zo lux terwijl de klinische werkomgeving van Gerritsen geen luxe nodig heeft. Kijk naar de politie of de militairen, de militairen slapen in het bos zonder tent ook als het regent. De collega's van Erik Gerritsen rijden in dikke zwarte SUV's om zonder voorafgaande betekening door een bevoegde deurwaarder van enig executoriaal stuk, en dus uit eigen naam kinderen van ouders te stelen ook wanneer de vader net op missie gesneuveld is. Het moment nadert dat noodzakelijkerwijs een burgerarrest moet worden uitgevoerd op Erik Gerritsen. Zijn overigens zware misdrijven worden voortgaand bij heterdaad ontdekt.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus