U bent hier: Home / Aanslag Nice schuld Telegraaf

Aanslag Nice schuld Telegraaf

by J.L. de Kreek — last modified 16-07-2016 06:00
Opgeslagen onder:

De gruwelijke aanslag in Nice op de dag van het vieren van de vrijheid door de Franse Revolutie is de schuld van de medewerkers van de Telegraaf Media Groep omdat zij terrorisme gerelateerd verhelen dat de groep volgers van de helden van Wilders middels oorlog, terrorisme en genocide het aristocratisch wereldbestuur van voor de Franse Revolutie willen restaureren.

Diepgaand onderzoek naar de complexe factoren die ten grondslag liggen aan dreigingen en geweld uit Jihadistische hoek heeft geleidt tot de ontdekking van een groot aantal relevante feiten en omstandigheden die van belang zijn om de aanslag in Nice in de juiste context te plaatsen. Deze feiten en omstandigheden laten zien dat aanslagen als die in Nice, Parijs en Brussel willens en wetens worden uitgelokt door de groep volgers van de helden van Wilders waaronder tevens begrepen Jan Roos van GeenStijl.

Dat de behandeling van de tegen Wilders en GeenStijl ingediende klaagschriften nog altijd niet is afgerond zegt veel over het gewicht van de zaken. De bevindingen van het onderzoek naar de complexe factoren die ten grondslag liggen aan dreigingen en geweld uit Jihadistische hoek die logisch leiden tot de conclusie dat de Telegraaf schuld heeft aan de aanslag in Nice zijn samengevat en niet limitatief de volgende:

 • dat de Torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen ingestort kunnen zijn;
 • dat geavanceerde vooraf geplaatste explosieven daarvan de oorzaak moeten zijn;
 • dat aan de oorlog in Irak van maart 2003 geen geldige reden ten grondslag ligt en derhalve een eerste klas oorlogsmisdaad is;
 • dat de wederrechtelijke oorlog in Irak terroristisch oogmerk bezit;
 • dat de verantwoordelijken voor de wederrechtelijke oorlog in Irak, mede door de gebruikte munitie van verarmd uranium, schuld hebben aan genocide in Irak
 • dat er voortgaand wederrechtelijk wordt voortgebouwd op de wederrechtelijke oorlog in Irak;
 • dat andere moslimlanden op soortgelijke wijze als Irak worden verwoest en de bevolking wordt blootgesteld aan genocide;
 • dat er sprake is van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen de beschermde burgerbevolking der Islamitische Semieten, met kennis van de aanval;
 • dat de helden van politicus Geert Wilders prominente journalisten en vooraanstaande schrijvers waren;
 • dat de helden van Geert Wilders dé initiatiefnemers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust;
 • dat het regiem van Adolf Hitler de uitvoerende macht was van de groep volgers van de helden van Wilders;
 • dat prominente Nederlandse journalisten en verslaggevers waaronder medewerkers van de Telegraaf in 1924 reeds de blauwdruk voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust in bezit hadden en de maker op een voetstuk plaatste;
 • dat prominente journalisten en verslaggevers waaronder het personeel van de Telegraaf Media Groep in de huidige tijd relevante feiten terrorisme gerelateerd onder de pet houden;
 • dat Geert Wilders en GeenStijl en arabist Hans Jansen schuld hebben aan misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten omdat zij misbruiksmakend van vrije meningsuiting bij en tijdens gewapend conflict in Moslimlanden willens en wetens de vijand provoceren of ophitsen;
 • dat GeenStijl en Jan Roos met GeenPeil terrorisme gerelateerd referendumbedrog plegen;
 • dat Jan Roos gezagdragers bedreigt om gelijk te krijgen;
 • dat de kwalificatie Holocaust voor de Shoah de Joden een stoot onder de gordel geeft omdat het betekent dat de Joden zich vrijwillig hebben laten deporteren en vermoorden;
 • dat de door de helden van Wilders geplande Holocaust van 1940-1945 is mislukt omdat er significant minder dan zes miljoen Joden zijn vermoordt;
 • dat het naoorlogs Holocaustonderwijs gebaseerd is op terrorisme gerelateerd bedrog van de initiatiefnemers;
 • dat de volgers van de helden van Wilders een volgende Holocaust op de Joden hebben geagendeerd die moet plaatsvinden in het Midden Oosten;;
 • dat Wilders onder andere in vereniging met journalisten van de Telegraaf Media Groep genocide op (Joodse en Islamitische) Semieten in Nederland en Europa voorbereidt;
 • dat de Islamitische Staat en andere (zogenaamde) Jihadisten een proxy oorlog voeren in het belang van de 'corporate oligargy' van de familie van de patroon van de helden van Wilders;
 • dat Bill Gates van het bedrijf Microsoft® wat het Operating Systeem levert voor de IT infrastructuur van Nederland betrokken is bij het terrorisme van de partners van de helden van Wilders;
 • dat het besturingssysteem Windows® professionele malware is wat computersystemen geschikt maakt voor vijandige overname (hack attacks);
 • dat Magistraten terrorisme gerelateerd bedreigd worden met “dire consequences” en organisaties die dat verzorgen om de Nazi-feiten van Wilders en zijn helden te ontkennen;
 • dat één en ander onderdeel uitmaakt van de voortbouwende agenda van de helden van Wilders voor wereldmacht van de families die Adolf Hitler financierde en middels hun ondernemingen Auschwitz in bezit hadden.
Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus