U bent hier: Home / Aanval op Geert Wilders

Aanval op Geert Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 19-04-2014 20:20
Opgeslagen onder:

Er is een relatief frontale aanval gekozen op Geert Wilders persoonlijk. De aanval is alle middelen rechtens. Rekening houdend met bewaking en beveiliging. Doel is aanhouding en voorgeleiding van Geert Wilders persoonlijk in verband met genocide en misdrijven tegen de veiligheid van de Staat, leden van de Koninklijke Landmacht en Koninklijke familie. Vooral de aanslagen van Wilders op de familie Van Oranje zijn een beetje laf, omdat het buiten zicht van de autoriteiten en onder de gordel is.

Het Wildersproces had een verassing in 2010 toen zijn advocaat het verzoek tot wraking toegewezen kreeg. Bureau de Kreek was buiten de deuren van het Paleis van Justitie reeds dagen aan het heksen en spoken om binnen te komen. Misschien is Moskowitz toch niet zo'n goede advocaat. In de hal van het Paleis van Justitie was een heldere tweedeling. Aan de ene kant weldenkend Nederland in de vorm van benadeelde partijen, aan de andere kan Geert Wilders & co inclusief de zich vrij wanende pers. Dat de publieke tribune imponeerde als een stelletje hooligans is er nog niet bijgezegd. 

De Kreek zat dagen achtereen geklemd tussen muur en politie. Bordje bij de stoel. Verder geen millimeter ruimte. Vooraf was met de voorzitter gecommuniceerd wat het doel van de aanwezigheid was opdat de rechters begrepen wat zij verwachten konden. Daarvan is niet afgeweken. Voor het publiek spelen zoals Wilders deed en een ongemeen felle aanranding van de wortels van de onafhankelijke rechtspraak ten beste geven, lag niet voor de hand. Geert Wilders is op zichzelf een gigantisch probleem. Louter zijn aanwezigheid is olie op het vuur. 

Geert Wilders heeft schuld aan het sneuvelen van twee Nederlandse militairen. Mark Schouwink en Dennis van Uhm. Dennis van Uhm is de zoon van de CDS die net die dag benoemd was. De bernbom is niet tot ontploffing gebracht om de zoon van de CDS te treffen, althans daarvoor is geen bewijs. Wél is er bewijs dat de bernbom opzettelijk tot ontploffing is gebracht om leden van de Nederlandse krijgsmacht te treffen als onmiddellijke wraak op FITNA. In ieder geval bestaat het redelijke vermoeden dat Wilders die aanslag kennelijk opzettelijk uitgelokt heeft. 

Kennelijk opzettelijk omdat Wilders eerder, ruimschoots eerder, deugdelijk geïnformeerd is over de gevaarzetting voor belangen van Nederland en bondgenoten die van zijn uitingen uitgaan; en het feit dat hij doelen ook bereiken kan zonder louter negativiteit te verkrijgen. Nederland is een handelsland wat graag in goede betrekking staat met ieder ander. De tulpen komen uit Turkije. De Nederlander heeft het aan de Arabier te danken dat het tot tien tellen kan. Wiskunde. Sprookjes. Snoepgoed en goede muziek komt uit de Arabische landen die door Geert Wilders en nog een stelletje kruisridders in de internationale verhoudingen politiek ambtelijk vergast worden op oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide. 

Dat zijn politiek ambtelijke misdrijven stelt de hoge raad in een tweetal ter zake doende arresten dus dan gelden de commune vervolgingsbevoegdheden van het Openbaar Ministerie niet. Net als de fout parkerende diplomaten waarom Danny van Powned zich druk maakt. Geert Wilders kan zwijgen over die misdrijven want voor de volgzame journalistiek bestaan die niet, de rechter heeft de klager tenslotte niet ontvankelijk verklaard. Functioneel gezien is Wilders enorm in het ootje genomen met zijn vrijspraak. Zowel in de Wildersbeschikking als in de vrijspraak staan veel te veel woorden. Meeste woorden zijn niet relevant. Belangrijkste is dat FITNA in de particuliere hoedanigheid van Wilders valt en hem persoonlijk volledig aangerekend moet worden. Rest is mist. 

Het tweede Wildersproces is in alle stilte voorbij gegaan. Klager is weer niet ontvankelijk verklaard. In het ambtsbericht van juni 2013 constateert het Openbare Ministerie dat op grond van rapportages over het niveau van terrorismebedreiging in Nederland mogelijk valt aan te nemen dat de door Wilders uitgedragen standpunten op dit vlak – waar de film Fitna onder valt- de dreiging van terrorisme in Nederland hebben doen toenemen. Dus Geert Wilders kan ermee rekening houden dat de rechtens Jihad die koersvast op hem afstevent, hem treffen zal in het centrum van de verdediging om hem voor lange en misschien wel levenslange tijd in een cel in beheer van de Dienst Justitiële Inrichtingen te doen plaatsen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus