U bent hier: Home / Aanval op Jeugdzorg

Aanval op Jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 19-06-2013 10:05
Opgeslagen onder:

Ouders van wie de dochter nu meer dan een jaar gegijzeld, mishandeld, misbruikt en verwaarloosd wordt door Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming, bereiden met het team van hulpverleners de frontale juridische aanval voor op Jeugdzorg en de Raad en de medewerkers Medewerkers van jeugdzorg en de raad hebben er inmiddels voor gekozen de desbetreffende vader voor de tweede keer met meerdere mensen tegelijk in elkaar te slaan. De medewerkers van jeugdzorg en de raad die het betreft kunnen zich aangesproken voelen. Nu zij geweld gebruiken tegen ouders . . . .

Voor de casemanager van LoketBJZ.nl is de maat vol. Hij weet nog  niet precies wat hij zal doen. Hij weet wel dat Erik Gerritsen van Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, rechtens zijn vrijheid niet zeker is. Hij komt ook in aanmerking voor kaalplukken. Zijn inkomen is crimineel geld. Afgetroggeld van de staatskas. Met misleiding en onrechtmatig gebruik van de wettelijke regeling die hij hoort te handhaven. Jeugdzorg predikt nogal eens dat het handhaven van de wet niet te serieus genomen moet worden om kinderen te beschermen. Vreemde dat deze regel in het strafrecht niet opgaat wanneer iemand uit huis geplaatst wordt.

Het bovenstaande is voorts de openbare waarschuwing aan de leden van Jeugdzorg Nederland dat waarachtig geen middel rechtens geschuwd zal worden om de criminele organisatie tot de grond toe juridisch te slopen. Alle bestuurders zijn verzekerd van strafvervolging want zij horen beter te weten. Jeugdzorg is een zaak van Openbare Orde. Jeugdzorg beschikt over Justitiële middelen in het civielrechtelijke kader, met gesloten deuren ten overstaan van marginaal toetsende rechters. Het maakt niet uit wat ouders inbrengen aan feiten. Jeugdzorg krijgt altijd gelijk. Wanneer de gezinsvoogd of crisismanager het oog heeft laten vallen op een minderjarige, wordt het uit huis geplaatst.

In de zaak van de casus van meisje A. te R. is het oogmerk van Jeugdzorg steevast geweest: liegen, escaleren, dreigen, dwang, forceren, belagen, oneigenlijk zicht op minderjarige, geweld gebruiken. De afspraken in die zaken zijn door jeugdzorg knalhard onrechtmatig verbroken. Jeugdzorg houdt zich niet aan de afspraken. Niet aan de afspraken met ouders. Niet aan de afspraken met hulpverleners voor ouders. Het houdt zich niet aan wat de rechter zegt. Het houdt zich niet aan de wet. Het houdt zich niet aan internationale verdragen. Medewerkers van jeugdzorg propageren specialisten jeugdrecht en/of kindermishandeling te zijn. Zij worden gezien als de deskundigen naar wie de rechtspraak, politie, justitie en politiek luistert. Hun lobby is die van opportunisten die het belang van de minderjarige aan de welbekende laars lapt.

Tien miljard schijnt er om te gaan in jeugdzorg. Wat daarvan besteed wordt aan reclame en promotie ter communicatie van de listige kunstgrepen en samenweefsels van verdichtsels, laat zich raden. Bizar dat er een aparte organisatie in het leven geroepen is om de regie te hebben over de zorg voor minderjarigen bij kindermishandeling. Politie en justitie hebben ook slachtofferhulp. Teams jeugdzorg van politie snakken naar preventief contact met ouders en minderjarigen. Zij krijgen dat niet omdat Jeugdzorg er tussen zit. Bij alles wat jeugdigen aangaat wil jeugdzorg bepalen wat de maat is. Ouders zijn dat opdringerige zorg verlenen van de criminelen meer dan zat. Als er geslagen wordt, jeugdzorg en raad tegen ouders, is de casemanager van loket BJ niet de laatste met de knuppel in het hoenderhok.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus