U bent hier: Home / About: Hitler Joden

About: Hitler Joden

by J.L. de Kreek — last modified 22-02-2013 17:10
Opgeslagen onder:

Er bestaan algemeen gezegd twee soorten Joden op aarde. De Irak Joden en de Hitler Joden. De Irak Joden zijn nakomelingen van Abraham, de originele ethische Joden: de Spaanse en Portugese en Keulse Joden. Hitler Joden, ook wel Oost Europese Joden en Zionisten genoemd, zijn genetisch verwant aan Dzjengis Khan. Ze stammen van Azkjenaz. Wat geen kind is van Sem. Irak Joden noemen hen Asjkenazim. De tekens 'nazi' zitten reeds van oudsher in dit Joodse woord voor Hitler Joden. Nasi is ook een Joods woord en betekent president. Irak Joden spreken Hebreeuws. Hitler Joden spreken Jiddisch of een onzuivere vorm van Hebreeuws. Irak Joden doen wat G-d van hen vraagt. Hitler Joden staan aan de basis van de Shaoh en eisen onrechtmatig groot Israël voor zichzelf op.

Hitler Joden hebben nooit als volk in Palestina geleefd. Hun vaderland is het Zuiden van Rusland. Moszkowicz is een vaderjood van dezelfde stam als Hitler was. De Tweede Wereldoorlog was het onrechtmatige geweld van prominente Hitler Joden tegen de eigen onderklasse en rest van de mensheid. Zowel Hitler als Moszkowicz bezitten de Asjkenazische achtergrond. Max Moszkowicz is als oud kampbewoner van Auschwitz of slachtoffer en/of 'sondecommando'. Joden met telefoonnummer op de arm die het kamp overleefd hebben kunnen geheime zionistische beulen of SS zijn. SS in Auschwitz was ondergeschikt aan het particuliere initiatief tot stichting van een Kibboets voor doorvoer en slavenarbeid in Polen door IG-Auschwitz, wat 100 % eigendom was van IG-Farben wat het geesteskind was van de Rothschild bankiers.

Hitler was kleinkind van een Duitse nazaat van de Rothschild bankiers familie die vrijwel alle (grote) oorlogen sinds de Franse Revolutie financiert. De Rothschilds van de FED hebben Hitler in 1929 dertig miljoen betaald om een desnoods gewelddadige revolutie in Europa te beginnen. Als wraak op de Fransen in verband met Versailles, om de communisten te bestrijden en de Jodenvervolging van 1940-1945 in te leiden. De Franse Revolutie gaf bevrijding van onderdrukkende aristocraten en slavernij in het algemeen en tucht van de kerk in het bijzonder. Kerk en aristocraten hadden daar geen trek in en schaarde zich achter het onzalige plan van Zionist Theodore Herzl om de Joden naar Palestina op te drijven ter verkrijging van het Koninkrijk voor de Rothschilds over Groot Israël en andere zelfverrijking. De Zionistische wereldbeweging is per se géén Joodse bevrijdingsbeweging. Het draait om de verrijking van de Rotschilds en andere prominenten. Zionisme is de greep van oud slavendrijvers die ook de harde knuppel der getto politie vertegenwoordigde.

Hitler Joden stammen af van de Khazars. Een 'war like' volkje wat zich joodsheid is opgedrongen en waarvan slechts een deel als voldoende Joods gezien worden kan. Jodendom is een geloof. Geen ras. Joden zijn van hetzelfde ras als Arabieren. Moszkowicz is ondanks zijn gedweep met Joodsheid géén Jood. Hij predikt basisbeginsels van het Jodendom te respecteren en dat is blatante onwaarheid waar Joden jeuk van krijgen. Moszkowicz is net als al de andere Hitler Joden een voorstander van Israël als staat voor Joden terwijl Israël het meest onjoodse is wat Joden doen kunnen. Israël voor Joden is als rassenvermenging voor 'rednecks'. Israël is het moderne getto voor Joden. Niet voor niks dat de christenpolitiek Israël ondersteunt. Het staat op de rol verwoest te worden bij en tijdens de bijbels Hel van Megiddo. De Exodus is ook al een feitelijke vervulling van Eind Tijd profetieën op weg naar Armageddon. Joden kijken wel uit in Israël te geloven, die zoeken liever bescherming in Iran bij president Ahmadinejad omdat deze wereldleider Joden wél begrijpt.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus
Joodse muziek


Zionistisch aanslagen op Joden